[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / lds / pdfs / sapphic / soyboys / sw / vg / vichan / xfiles ]

/100radbar/ - Bar 100 radów

Powiedziałem wejdź, nie stój tam.

Katalog

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Weryfikacja *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


File: 1442753913467.jpg (19,69 KB, 198x198, 1:1, _hPHsL5re_w.jpg)

3035c4 No.12[Odpowiedź]

elo kurwy t kurek hir aka cmetahaFile: 1441327484147.gif (2,64 MB, 467x468, 467:468, 440.gif)

a43da8 No.11[Odpowiedź]

Twierdzę tę dubs dla >>>/1/

/1/1/File: 1430250081955.jpg (147,16 KB, 900x563, 900:563, stalker___wallpaper_by_wor….jpg)

a502b1 No.6[Odpowiedź]

Duche ty kurwo

wpierdalasz sie z komentami na każdy fp itd

jestes jebanym uczucionem

sram sci do ryja kurwiu

Cyka blyat. pewnie 8ch/100radbar to tez jego wymysł bo zazdrości zalgo i czaksowi

a502b1 No.7

ja lubie tego zalog


a502b1 No.8

owszem, jestem uczucionem, ale emerytowanym, zbanowanym za wrzucenie zdjęcia pokory z siusiakiem. btw. może powiesz kim jesteś zamiast spamować z fejka?


a502b1 No.10

ty huju glupi 100radbar to nie ducha tylko mój debilu
File: 1440318758483.jpg (169,47 KB, 654x368, 327:184, 1411534840076.jpg)

554015 No.9[Odpowiedź]

You have been visited by the moot of Dead Boards

If you are reading this message brave board traveler, then heed the following instruction;

Good luck and prosperity will come to you, but only if you repost this thread to 1 or more other dead board(s)

67a892 No.14

>>9

MOOT IS FAGGOT
File: 1429718599359.png (147,45 KB, 633x1047, 211:349, stalker 5.png)

45c375 No.5[Odpowiedź]

nauczcie mnie tego co się robi na czanach bo jakoś nigdy tego nie używałemFile: 1429645915335.png (307,95 KB, 900x899, 900:899, S_T_A_L_K_E_R__Portrait_by….png)

228448 No.4[Odpowiedź]File: 1428510373715.jpg (47,1 KB, 610x347, 610:347, Misery.jpg)

d384bd No.3[Odpowiedź]

Nitka z najbardziej pieniężnymi modami leć


File: 1428502700305.jpg (316,11 KB, 1024x1024, 1:1, YyZikW5 - Imgur.jpg)

7d3071 No.1[Odpowiedź]

elo stalkiery, załatwiłem nam stabilny rowerek
a jama i lancek nicz nie zrobio [cool][cześć]

7d3071 No.2

no elo ziomeUsuń post [ ]
[]
Wstecz [1] Dalej | Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / lds / pdfs / sapphic / soyboys / sw / vg / vichan / xfiles ]