[ / / / / / / / / / ] [ dir / animu / frz / games / lippe / mtrx / newbrit / polk / v4c ]

/1d/ - pierwsza d

anonimowosc tak bardzo regulamin:1.każdy jest anonimowy 2.każdy jest anonimowy

Katalog

Winner of the 25rd Attention-Hungry Games
/argentina/ - Praise the sun.

E-mail
Temat
Komentarz *
Plik
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator
Hasło (Do usuwania plików i postów)

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 12 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 10000 x 10000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


62a1ea No.1[Odpowiedź]

1.każdy jest anonimowy

2.każdy jest anonimowy

3.trzymaj sie zasad 1 i 2

04cb04 No.2

wrrrrr angery only
[]
Wstecz [1] Dalej | Catalog
[ / / / / / / / / / ] [ dir / animu / frz / games / lippe / mtrx / newbrit / polk / v4c ]