[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / aus / ausneets / kc / kemono / leftpol / shota / vg ]

/28chan/ - 28chan

forum bobrazkowe

Katalog

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
Hasło (Do usuwania plików i postów)

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


File: 1468845056262.jpeg (121,46 KB, 1200x444, 100:37, image.jpeg)

 No.5[Odpowiedź]

dzien dobry Polska!

 No.6

>>5

siemka uczucionie :)
File: 1468844741849.gif (947,39 KB, 258x258, 1:1, alezapierdala.gif)

 No.3[Odpowiedź]

tera powinno dizałaćFile: 1468844573986.png (260 B, 9x16, 9:16, xD.png)

 No.2[Odpowiedź]

testUsuń post [ ]
[]
Wstecz [1] Dalej | Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / aus / ausneets / kc / kemono / leftpol / shota / vg ]