[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bbbb / leftpol / maka / pinoy / rel / sonyeon / tijuana / ttyn ]

/4d/ - Pałacyk podziemie xD

Nie wiem

Katalog

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
Hasło (Do usuwania plików i postów)

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


 No.12[Odpowiedź]

chuj dupa cipa nie mogę wrzucać cipostów!!!

flood flood flood

potrzeba mniej limitów!!!!1File: 0da4187bbbf9d1d⋯.jpeg (727,22 KB, 2400x1800, 4:3, 87ce4d18a270188d807f9104a….jpeg)

 No.6[Odpowiedź]

cipa fred

warunki jedna cipa per post

 No.7

File: 3a0f9cd9f864771⋯.jpg (29,68 KB, 600x460, 30:23, 6005e0619d03aab32382c27d99….jpg)

sex cipa ruchanie


 No.8

haha typ sie spóźnił o 11 sekund, co za…


 No.11

File: 17c75c532e327ed⋯.jpeg (607,54 KB, 2400x1800, 4:3, 0de904d11ff94ac825b858698….jpeg)
File: 61240e040bb77d8⋯.webm (787,17 KB, 1200x1200, 1:1, 5D.webm)

 No.10[Odpowiedź]

.File: f71ebc0340e977a⋯.jpg (43,54 KB, 634x455, 634:455, 1921_gtasa_cop.jpg)

 No.9[Odpowiedź]

Anuniaki ściągajcie GTA:SA oraz MTA.

MTA: https://mtasa.com/

Modyfikacja do gry online.

Dzisiaj ruszył pieniężny serwer na kurwacjuju.bęc i można by się przyłączyć No.2[Odpowiedź]

sram ci do ryja polaku

(polaku specjalnie z małej)

 No.3

File: 5cc2b171fa8e4d9⋯.jpg (24,08 KB, 800x482, 400:241, trumpTaxCut.jpg)

o ty cwelu zajebany, zaraz pójde i cie tam wyjaśnie


 No.4

sprawdzam coś xd


 No.5

sram chooyem
File: 373c4a8b135ec17⋯.jpg (7,3 KB, 225x225, 1:1, images.jpg)

 No.1[Odpowiedź]

Panuje wolność słowa here. Polecam i zapraszam.Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] Dalej | Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bbbb / leftpol / maka / pinoy / rel / sonyeon / tijuana / ttyn ]