[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / ausneets / bestemma / general / lds / leftpol / vg / vietnam ]

/4rider/ - Galeria Czwartego Jeźdźca

Katalog

8chan Cup Knockout Stage - Friday, January 18 at 08:00 p.m. GMT
Winner of the 65rd Attention-Hungry Games
/cure/ - Your obscure board for medical-tan appreciation

December 2018 - 8chan Transparency Report
Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


File: 993049f7a56e1bd⋯.jpg (516,48 KB, 643x999, 643:999, 4Rimg808a.jpg)

File: 7c6a32136c19f08⋯.jpg (464,4 KB, 1111x712, 1111:712, 4Rimg816a.jpg)

File: d45d0c9037c0b9e⋯.jpg (430,67 KB, 638x999, 638:999, 4Rimg821a.jpg)

File: 0971fe3ce229499⋯.jpg (661,69 KB, 1111x718, 1111:718, 4Rimg825a.jpg)

 No.174[Odpowiedź]

Canon Prima Super 28N

IlfordPan 400

D-76 1+3 20' 20*

 No.175

File: 43a4f001d3ced95⋯.jpg (505,26 KB, 1111x713, 1111:713, 4Rimg818a.jpg)

File: 999eea3a70d9866⋯.jpg (620,88 KB, 1111x724, 1111:724, 4Rimg820a.jpg)

- as noted above -




File: 51d89107e169ce5⋯.jpg (423,09 KB, 645x999, 215:333, 4Rimg799a.jpg)

File: c7d0be98eff0139⋯.jpg (618,55 KB, 1222x689, 94:53, 4Rimg812a.jpg)

File: d1344be51075bf1⋯.jpg (477,63 KB, 651x999, 217:333, 4Rimg800a.jpg)

File: 80b43edd48a0724⋯.jpg (528,35 KB, 1222x827, 1222:827, 4Rimg819a.jpg)

File: 859ec1d64dd15fc⋯.jpg (424,05 KB, 656x999, 656:999, 4Rimg802a.jpg)

 No.171[Odpowiedź]

Canon Prima Super 28N

Ilford Pan 400

D-76 1+3 20' 20*



File: 8a47bdd3f2bd65f⋯.jpg (536,53 KB, 572x888, 143:222, 4Rimg798a.jpg)

File: 4a27975e11fe20a⋯.jpg (506,45 KB, 569x888, 569:888, 4Rimg803a.jpg)

File: 3ef13a36944f06c⋯.jpg (486,61 KB, 565x888, 565:888, 4Rimg804a.jpg)

File: 1d1c3abcd0ba0a2⋯.jpg (524,44 KB, 568x888, 71:111, 4Rimg806a.jpg)

File: c8b16d4cdf7217c⋯.jpg (607,31 KB, 588x888, 49:74, 4Rimg813a.jpg)

 No.169[Odpowiedź]

Canon Prima Super 28N

Ilford Pan 400

D-76 1+3 20' 20*

 No.170

File: 110c98968b5986e⋯.jpg (528,12 KB, 999x653, 999:653, 4Rimg805a.jpg)

suplement




File: d25f48aa865e4ea⋯.jpg (1,04 MB, 1222x779, 1222:779, 4Rimg797a.jpg)

 No.167[Odpowiedź]

Miranda Sensomat RE

Miranda 50/1.4

Fujicolor 100

Skan odbitki

2009



File: 93848fdc07046cd⋯.jpg (364,38 KB, 828x1152, 23:32, z głową w chmurach.jpg)

 No.166[Odpowiedź]

Minolta 7000

Pentacon 50/1.8

Ilford FP4@200

Rodinal 1/100 42'



File: 09c0149565898c8⋯.jpg (497,82 KB, 562x888, 281:444, 4Rimg774a.jpg)

File: caf73e83220b0be⋯.jpg (586,43 KB, 949x647, 949:647, 4Rimg771a.jpg)

File: 685f86baa4f98a7⋯.jpg (527,57 KB, 571x888, 571:888, 4Rimg775a.jpg)

File: 594c656b141cbd9⋯.jpg (493,75 KB, 949x608, 949:608, 4Rimg784a.jpg)

File: 9fa6dacbb5a3b98⋯.jpg (514,87 KB, 576x888, 24:37, 4Rimg786a.jpg)

 No.165[Odpowiedź]

Canon Prima Super 28N

Ilford Pan 400

D-76 1+3 20' 20*



File: e0f76568b407031⋯.jpg (405,46 KB, 547x888, 547:888, 4Rimg796a.jpg)

File: 39c8d5b58d9f262⋯.jpg (415,32 KB, 569x888, 569:888, 4Rimg782a.jpg)

File: fb3e203055cacef⋯.jpg (338,43 KB, 562x888, 281:444, 4Rimg783a.jpg)

File: 1320a05378866c1⋯.jpg (393,63 KB, 587x888, 587:888, 4Rimg795a.jpg)

 No.164[Odpowiedź]

Canon Prima Super 28N

Ilford Pan 400

D-76 1+3 20' 20*



File: 7ea2bc82512b476⋯.jpg (343,32 KB, 519x800, 519:800, 4Rimg767a.jpg)

File: 2e915e63e6fbf7a⋯.jpg (343,5 KB, 509x800, 509:800, 4Rimg768a.jpg)

File: e5f570f4c886a92⋯.jpg (370,13 KB, 513x800, 513:800, 4Rimg778a.jpg)

File: 63e900502098155⋯.jpg (401,71 KB, 511x800, 511:800, 4Rimg787a.jpg)

File: eaa1261c3d2ca6b⋯.jpg (453,92 KB, 518x800, 259:400, 4Rimg762a.jpg)

 No.161[Odpowiedź]

Canon Prima Super 28N

Ilford Pan 400

D-76 1+3 20' 20*

 No.163

File: 9ad95a187cd3c9e⋯.jpg (508,11 KB, 567x888, 189:296, 4Rimg772a.jpg)

Suplement




File: e79d0f7b404c11d⋯.jpg (610,5 KB, 949x635, 949:635, 4Rimg785a.jpg)

File: 34b8aae2b4ae08c⋯.jpg (339,46 KB, 581x888, 581:888, 4Rimg791a.jpg)

File: 75474b1a4db1829⋯.jpg (309,33 KB, 949x483, 949:483, 4Rimg793a.jpg)

File: f8d367850afb304⋯.jpg (376,55 KB, 640x888, 80:111, 4Rimg781a.jpg)

File: 451e9d0850a1867⋯.jpg (531,17 KB, 949x612, 949:612, 4Rimg792a.jpg)

 No.162[Odpowiedź]

Canon Prima Super 28N

Ilford Pan 400

D-76 1+3 20' 20*



File: b92382e3b743c4e⋯.jpg (242,44 KB, 1040x842, 520:421, 1 sylwia plath.jpg)

File: de74305f7930033⋯.jpg (85,99 KB, 748x940, 187:235, 2 everybody needs somebody….jpg)

File: ef6127417b07f9a⋯.jpg (403,16 KB, 1039x821, 1039:821, 3 On na ciebie patrzy.jpg)

File: 59fb3508bddd7f9⋯.jpg (69,64 KB, 723x940, 723:940, 4 ja w jej głowie.jpg)

 No.158[Odpowiedź]

1 sylvia plath

2 everybody needs somebody to love

3 On na ciebie patrzy

4 światło świeć

Post ostatnio edytowany dnia

 No.159

File: b10dc5079615329⋯.jpg (294,61 KB, 1035x940, 207:188, 5 oddalenie.jpg)

File: 346ed32eb27303e⋯.jpg (121,36 KB, 678x884, 339:442, 6 w taką ciszę.jpg)

File: c14695e1daceb9d⋯.jpg (193,98 KB, 1040x831, 1040:831, 7 kochaj żyć.jpg)

File: 5c326388e39da43⋯.jpg (172,53 KB, 1000x775, 40:31, 8 misplaced childhood.jpg)

File: 3bcd4ee43706705⋯.jpg (298,5 KB, 964x845, 964:845, 9 this is the end my only ….jpg)

5 oddalenie

6 w taką ciszę

7 kochaj żyć

8 misplaced childhood

9 this is the end my only friend


 No.160

File: be1a0a0d432ec50⋯.jpg (225,17 KB, 986x986, 1:1, 10 last exit for the lost.jpg)

File: 1e060b2ae9e8fa5⋯.jpg (255,65 KB, 732x940, 183:235, 11 terapia.jpg)

File: 1c1467de5b9adeb⋯.jpg (210,64 KB, 776x942, 388:471, 12 silent enigma.jpg)

File: a495f6824968b6b⋯.jpg (262,42 KB, 686x922, 343:461, 13 szczęśliwej drogi już c….jpg)

10 last exit for the lost

11 terapia

12 silent enigma

13 szczęśliwej drogi już czas




File: 4177ce551e01acf⋯.jpg (465,24 KB, 576x888, 24:37, 4Rimg756a.jpg)

File: 5d7fd16154757ee⋯.jpg (480,66 KB, 579x888, 193:296, 4Rimg757a.jpg)

File: d0171d88cc9e93a⋯.jpg (365,77 KB, 575x888, 575:888, 4Rimg758a.jpg)

File: 10fc42d7d51cd50⋯.jpg (550,23 KB, 579x888, 193:296, 4Rimg759a.jpg)

File: f15bc25c8aef257⋯.jpg (389,15 KB, 568x888, 71:111, 4Rimg760a.jpg)

 No.156[Odpowiedź]

Minolta Dynax 4

SAM 18-55/3.5-5.6

Fomapan 400 (naświetlany

pomiędzy 400 a 800)

PMK 14' 21



File: 3b5de8b3d99efb5⋯.jpg (385,55 KB, 579x888, 193:296, 4Rimg749a.jpg)

File: b5612410cc81d1a⋯.jpg (385,97 KB, 579x888, 193:296, 4Rimg750a.jpg)

File: df55c495ed1274e⋯.jpg (457,72 KB, 949x622, 949:622, 4Rimg748a.jpg)

File: efee0853d90ab78⋯.jpg (488,3 KB, 571x888, 571:888, 4Rimg754a.jpg)

File: f1bdd5c818ae8fc⋯.jpg (369,65 KB, 581x888, 581:888, 4Rimg746a.jpg)

 No.153[Odpowiedź]

Minolta Dynax 4

SAM 18-55/3.5-5.6

Fomapan 400

PMK 14' 21

 No.155

File: 3e6e9d8910975d8⋯.jpg (371,38 KB, 582x888, 97:148, 4Rimg747a.jpg)

File: b32102a71ced8c7⋯.jpg (380,45 KB, 578x888, 289:444, 4Rimg752a.jpg)

File: 20613aebfabe519⋯.jpg (330,87 KB, 572x888, 143:222, 4Rimg753a.jpg)

File: d555d1fedbde5fa⋯.jpg (468,68 KB, 578x888, 289:444, 4Rimg751a.jpg)

- as noted above -




File: 9a24f973a9b1978⋯.jpg (376,78 KB, 949x509, 949:509, 4Rimg744a.jpg)

File: 1eee37f35309daa⋯.jpg (486,84 KB, 579x888, 193:296, 4Rimg734a.jpg)

File: d1d9ce8b1c4c53f⋯.jpg (412,45 KB, 949x509, 949:509, 4Rimg740a.jpg)

 No.150[Odpowiedź]

Minolta 7000

Soligor 400/6.3

Fomapan 400

PMK 14' 21*



File: b89c4013a2976c3⋯.jpg (341,62 KB, 571x888, 571:888, 4Rimg705a.jpg)

File: ff99a1b66dc3b26⋯.jpg (507,93 KB, 573x888, 191:296, 4Rimg707a.jpg)

File: 208c1d78c9e16c7⋯.jpg (482,39 KB, 949x620, 949:620, 4Rimg708a.jpg)

File: 6ca00b3afd6a76d⋯.jpg (472,88 KB, 570x888, 95:148, 4Rimg730a.jpg)

File: f524a5782f9dc9c⋯.jpg (373,35 KB, 570x888, 95:148, 4Rimg731a.jpg)

 No.146[Odpowiedź]

Minolta Dynax 4

1-3: MAF 35-80/4-5.6

4-5: MAF 70-210/4.5-5.6

Ilford FP4@250

R09 One Shot 1/100 47'



File: 8870f9467ae5741⋯.jpg (402,29 KB, 585x888, 195:296, 4Rimg711a.jpg)

File: 5d556dd8320a9b2⋯.jpg (497,86 KB, 569x888, 569:888, 4Rimg712a.jpg)

File: daf11f8a06348f9⋯.jpg (565,18 KB, 949x613, 949:613, 4Rimg713a.jpg)

File: fae5b92a1c8dbe2⋯.jpg (464,28 KB, 570x888, 95:148, 4Rimg714a.jpg)

File: 6cee55023e547f0⋯.jpg (431,29 KB, 579x888, 193:296, 4Rimg715a.jpg)

 No.142[Odpowiedź]

Minolta Dynax 4

MAF 35-80/4-5.6

Ilford FP4@250

Rodinal 1/100 47'

 No.143

File: c32816ecc902834⋯.jpg (408,97 KB, 576x888, 24:37, 4Rimg716a.jpg)

File: 606a3fb46999de0⋯.jpg (452,37 KB, 949x613, 949:613, 4Rimg717a.jpg)

File: 86079e0b3aac14b⋯.jpg (511,65 KB, 571x888, 571:888, 4Rimg718a.jpg)

File: e9894a2a452051a⋯.jpg (455,82 KB, 949x615, 949:615, 4Rimg719a.jpg)

File: 440eb6d0c1eed44⋯.jpg (396,15 KB, 590x888, 295:444, 4Rimg720a.jpg)

as noted above




[]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / ausneets / bestemma / general / lds / leftpol / vg / vietnam ]