[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bbbb / leftpol / maka / pinoy / rel / sonyeon / tijuana / ttyn ]

/56425642/ - beta status

ازاي متتركبش في العلاقه

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 1435107039045.jpg (4.69 KB, 240x200, 6:5, imgres.jpg)

 No.1[Reply]

انا شاب 25 سنه… نص فيرجن (بلو جوب بس) ….. في العادي بعرف اتعامل مع البنات عادي .. بس اول ما بدخل العلاقه بتركب .. بمعني اني ببقه مسيطر فشخ في بدايه العلاقه لدرجه اني ارتبطت 4 مرات و في الاربع مرات البنت هي اللي كانت بتيجي وتعترفلي .. شغل المانبيوليشن دايسه وبعرف اسيطر علي دماغ البنت كل ده وهي مش في ايدي وعادي … اول ما بدخل العلاقه ببتدي انزل من الفا لبيتا ….عموما لما بدخل العلاقه بحس اني بتركب .. حبه حبه بتسيطر هي .. ابقي باسف اجريسف واكره حياتي .. ونفركش .. اطول علاقه كملت فيها كانت 5 شهور غير العلاقه اللي انا فيها دلوقت مكمل سنه بالعافيه عشان هي فعلا متمسكه بيا بس برضه بحس اني قيمتي اقل منها في العلاقه وده بيخليني انسيكيور و خايف اخسرها وده بيضغط علي اعصابي …هي اكبر مني باكتر من سنتين …. مش عارف ازاي ابقه الفا و معتمدش عليها في تظبيط مودي عشان ميجيلهاش الدوره 3 ايام وتجيلي انا باقي الشهر وكسم تقلب المزاج اللي ببقي فيه … مش عارف ارتب كلامي و ملخبط بس لو حد فهمني ياريت يساعدنيFile: 1444212819214.png (23.87 KB, 500x300, 5:3, 500px-War_Ensign_of_German….png)

 No.2[Reply]

NIGGERSDelete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bbbb / leftpol / maka / pinoy / rel / sonyeon / tijuana / ttyn ]