[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / aus / egy / htg / polk / strek / u / vore ]

/aboalhajj/ - مجمع ابو الحاج

جماعة ابو الحاج تأسست في الاول من اكتوبر في عام 2013. تحت شعار لسنا الوحيدون ولكننا لافضل

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 036b6b81625cd2d⋯.png (165.48 KB, 584x486, 292:243, hhhh.png)

 No.18[Reply]

https://lvbratings.blogspot.com

Check my superior taste lads… u could say Im something of an intellectual .. ………………..File: 1419871513590-0.jpg (183.59 KB, 1079x1085, 1079:1085, image.jpg)

 No.14[Reply]

ليه ي مرزوق

 No.16

YouTube embed. Click thumbnail to play.
سدني الحبيب ولا احب سووواهو
الاياب الانتحاريFile: 1419928428164.jpg (226.01 KB, 771x429, 257:143, ماب يعجوب العجيب.jpg)

 No.15[Reply]

جماعة انا عايز اعلق على ماب الواد الجدع يعقوب. دا ديثماتش من عمل الباشا يعقوب والسبب ان الموضوع عنوانه ماب يقوب المسروق هو ان الديثماتش موجود اصلاً من روكستار. وقلنا للباشا ممكن حضرتك تغير مكانه؟ بس يتهيأ لي الراجل مش فاضي. بس حيغير مكان الديثماتش من نفسو.
ملاحظاتي على الديثماتش:
1- ترتيب الاسلحة مش مظبوط لان اكثر حاجة موجوده هي الغرنيدلانشر "قاذف القنابل" ومافيش الا مسدس واحد.
2- مفيش دروع وهيلث باك كافي.
3- اسم الديثماتش قبور، هو انت مش عارف اسم المقبره بالانجليزي يا حاج؟؟ يبقى تغير الاسم لاسم مقبرة في مصر ولا في اي مكان معروف اقل حاجه احسن من شغل الفلاحين دا.
4- انا عايز اعرف اي معنى الكلام الموجود في وصف الديثماتش "من المباشر الى الموت" ؟
5- بص للزنتورنو الموجوده في شمال الديثماتش. هي بتعمل اي فوق؟؟

في النهاية اشكر الحاج يعقوب على تعاونه معنا في انشاء افضل الديثماتش والسباقات.
ودمتم سالمين


File: 1419844814639.jpg (1.65 MB, 3264x2448, 4:3, image.jpg)

 No.12[Reply]

ايوه يا جدعان

 No.13

Zis is what I am talking about!!File: 1419706146548.gif (104.05 KB, 750x600, 5:4, مرزوق vip.gif)

 No.11[Reply]

كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك مدرعم فا طفش وقام يكتب اسمه على الجدار وتوته توته خلصت الحتوته المدرعمه


File: 1419583941721.jpg (38.51 KB, 620x400, 31:20, lion_1636127i.jpg)

 No.3[Reply]

هو دا خالد لما بعصب

 No.10

File: 1419704586176.gif (739.07 KB, 250x141, 250:141, السمان الملكي.gif)

هوا انتا ما شفتش ميدو لما كان صغنن يلعب بالتراب شكله زي الفراخ الجميله دي… كلهم برائهFile: 1419702367380.jpg (99.19 KB, 852x487, 852:487, pic7adth.jpg)

 No.7[Reply]

حينما تم البحث في صور المدعي "صاحب البي ام" تم ايجاد صورة مماثله لوصف الحادث. ويتضح ان السيارة الموجودة في الخلف هي التي يفترض ان تكون البي ام لكن في الصورة يوجد تسعاوي.
فهل صاحب البي ام اصبح خرافة؟؟
ام يحلم بحاجه اسمها تسعاوي كمااان؟؟؟


File: 1419607990438.jpg (353.6 KB, 957x539, 87:49, mapkilingisdefrnt.jpg)

 No.4[Reply]

هوا الباشا كان شغال كويس بس تيجي لصاحبنا المدرعم دايما يضع الشينكو الازرق بتاع المقاولين، فا يحتاج الماب للتعديلات الاتية:
1- يجب ان يتغير الاسم ليصبح اكثر واقعية من الوصف الفلاحي
2- يجب تعديل الريسبونات ويتم وضعها في اماكن داخل القصر بحيث لا تتعدى الشارع
3- يجب اضافة عدة اسلحة فالمصمم يمكن ان يضع 40 سلاح ودرع
4- ينوع بدلا من ان يكون اربيجي فقط فيجب اضافة قاذف القنابل اليدوية (الغرنيدلانتشر) ولا ينسى الدروع
ودمتم وصاحبنا المدرعم بخير


File: 1419545594983.jpg (109.18 KB, 860x482, 430:241, mapupadunia.jpg)

 No.1[Reply]

مساء الخير يا بشوات، دا الاستاز الكريم بيسمي الماب بتاعو ام الدنيا والماب بصراحه يعني يحتاج تعديل وفي ملاحظات كثيرة.
1- يجب اعادة تعديل الظهور (السبونات)
2- يجب زيادة الادوات للدفاع فالخريطه تتحمل 16 شخص
3- يجب تخفيف الحواجز وعمل المقاولين لكي لا يكون الماب ثقيل
والشكر على جهود الحاج على اعمالة الجميله


Delete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / aus / egy / htg / polk / strek / u / vore ]