[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / b2 / dempart / doomer / leftyb / monarchy / vg / vichan ]

/antichristchan/ - inactive

This board is inactive. Ta deska jest nieaktywna.

Catalog

Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject *
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


This board is inactive. Ta deska jest nieaktywna.

File: 1453351106475.png (113.13 KB, 354x504, 59:84, scared-nervous-panic-sweat….png)

ebed6d  No.194[Reply]

Kiedy będzie dostępne nagranie dzisiejszej (a właściwie wczorajszej) audycji?

2 posts omitted. Click reply to view.

ebed6d  No.258

>>256

Tak, utrwalenie tamtej debaty jest dostępny.

Więcej informacji na innym chan i na blogu:

> http://8ch.net/cosy44/res/3.html


ebed6d  No.259

>>258

jest nagrane afterparty sprzed tygodnia? bardzo bym chciał przesłuchać to 2 raz


ebed6d  No.263

>>259

Cunrad44 odpowiesz mi??


ebed6d  No.264

>>263

>>259

Czy możesz przypomnieć bliżej o co by chodziło?

Znalazłem jakieś nagranie z wieczora 2016-01-22/23 kiedy była audycja o capitalismie przed TCh a potem był jakiś after show. Ale tego było tak długo, że nie bardzo już pamiętam o czym gadaliśmy ;)

Jeśli to o tamtą noc chodzi, to niestety… tego materiału jest tyle, że trzeba by to edytować.. A teraz mam inne pilne zajęcia..


ebed6d  No.357

[s]test[/s]

test
dba270  No.356[Reply]

>>>>35410d325  No.355[Reply]

the endFile: 1459309631082.png (75.66 KB, 1280x720, 16:9, 14455178419_56118bd8d6_o.png)

278d74  No.354[Reply]

Come visit >>>/rel/ and discuss faith with those of other faiths or lack there of.5607c0  No.350[Reply]

Dziękuje ci Jaspasie44, ciesze sie ze przejrzałeś na oczy i nie zadajesz sie z tymi hehe szmieszkami, antecjuszuami, ktorych szczytem jest pogaranie w gierki lub puszczenie playlisty na icecascie co nazywaja radiem

A szczytem sensem tego czana, jest narysowanie postaci i doklejenie mordy pletwonurka, anime łibusa lub forsowanie chujowych smiesznych obrazków. Wszystko to podpisane hehe anime oraz lizanie fiuta czaksa/lancqa.

Prosze nie trać czasu na tych smieci, którzy nawet nie potrafią ogarnąć kilku antecjuszy i ludzi którzy wynoszą ich "kulutre" pasty czy memy.

Jedynie co być osiągnął to smieszne przeróbki i kilkanascie dobrych komentarzy, potrzebujesz ludzi silnych, zdrowych psychnie gotowych zrobic cos wiecej niz wstac raz z lozka, odpalic photoshopa i wkliec ta morde zeligowskiego, ew poforsować windowsa/linuxa/nowa gierke/anime

T główny administator burzliwego serwisu i Twój Obserwator

Pieniadze (bitcoin) dam jak zobacze archiwum, chocby na darmowym mega.

5607c0  No.351

no i wypierdolony z wilna xD


5607c0  No.352

napisz troche o wilchanie wiecej bo ja tam duzo nie lurkuje, prawie nic w sumie, wymien tamtejszych atencjuszy, ponoc jeden z radioopow okazal byc sie ruchajacym normikiem z narzeczona, nadal tam raczy on?


5607c0  No.353

>>352

nic z tych rzeczy, grupka- choć podejrzewam, że max 2 wyforsowało tę właśnie projekcję. Po całym tym ostracyzmie, stwierdził, że skoro go nie chcą, to nie będzie się tam udzielał. A szkoda, bo robił jakościowe rzeczy.
File: 1458764984209.jpg (449.72 KB, 1500x1100, 15:11, lutwoanieee.jpg)

75ea36  No.348[Reply]

W tym temacie rozruszamy czana, więc co robicie drodze wyznawcy?

Ja teraz ide sobie polutować (słuchawki comi sie jeden kabeek, myszke do której sie przywiązałem oraz mały wzmaczniacz)

, potem troche pokucować, pobawić sie moim switchem cisco, vagrantem z mac osX. Dzisiaj czuje wielką ochote na hehe kucoanie.

75ea36  No.349

czytam o pewnym badaniu psychologicznym
File: 1458166219500.gif (546.13 KB, 480x270, 16:9, 1446668504302139012.gif)

da61f3  No.346[Reply]

Czy sa tu jacys AntiChristosianie? .w.

da61f3  No.347

>>346

Trudno powiedzieć.. Czy tu zaglądają jakieś AntiChristJAny, to nie wiem.. Chyba rzadko.

Sam AntiChristos przeniósł się na inne chany

http://8ch.net/god44

http://8ch.net/antichrist

A przy okazji,

AntiChrist →

AntiChrist-ianie

AntiChrist-iany

AntiChrist-JAn-y

Ta grecka,hellenska koncówka -us, -os to jest tylko koncówka i raczej trzeba takie końcówki omijać przy odmianie np.:

Jesus NChrist-os →

Jesu Christ-a (czyj?)

Jesu Christ-owi (komu?)

Jesus AntiChristos →

Jesu AntiChrista (czyj?)

Jesu AntiChristowi (komu?)

np. podobnie w mowie polskiej

komputer-y

komputer-ów (a nie komputery-ów - ta koncówka -y odpada)
File: 1457452950104.png (229.97 KB, 640x360, 16:9, JesusAC-w44-c04-03-08-h360.png)

4b0228  No.345[Reply]

Zapraszam na słuchowisko

http://8ch.net/god44/res/42.htmlFile: 1457046213044.jpg (1.06 MB, 2880x1800, 8:5, 1412954250869766912.jpg)

e209f9  No.343[Reply]

Taka jest słabość rodzaju ludzkiego i taka jego przewrotność, że niewątpliwie na lepsze mu wychodzi znosić jarzmo wszelkich możliwych zabobonów, byleby nie były zabójcze, niż żyć bez religii. Człowiek zawsze potrzebował wędzidła, a chociaż okrywał się śmiesznością składając ofiary faunom, satyrom i najadom, rozsądniej i korzystniej było czcić te fantastyczne wyobrażenia bóstwa niż oddać się ateizmowi.

e209f9  No.344

Nędza religijna jest jednocześnie wyrazem rzeczywistej nędzy i protestem przeciw nędzy rzeczywistej. Religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, jest duszą bezdusznych stosunków. Religia jest opium ludu
File: 1456191725378.jpg (57.2 KB, 566x378, 283:189, koel przy kuli.jpg)

82f036  No.328[Reply]

można gdzieś przesłuchać starsze audycje? będzie jakieś archiwum?

82f036  No.342
File: 1456521522366.gif (74.33 KB, 255x255, 1:1, 145625176674102974.gif)

6c3172  No.339[Reply]

WItam. Jestem nowy. O co tu chodzi?

6c3172  No.340

>>339

Polecam tamto wyjaśnienie

> http://8ch.net/god44/res/13.html#q14

Ogólnie to te chany są dla ludzi zainteresowanych ideami Bog44'a Zbawiciel44'a.

Tutaj na AntiChristChan

> http://8ch.net/antichristchan/

piszcie tylko o sprawach Kościoła Katolików, Biblii i Jesu Christa.

Tam

http://8ch.net/god44/

piszcie o wszystkim z wyjątkiem spraw Kościoła Katolików, Biblii i Jesu Christa.


6c3172  No.341

>>340

mógłbyś pokrótce opisać swoją religie i poglądy? na blogach w zakładkach "o mnie" jest w sumie niewiele napisane i trzeba się wgryzać w tekst żeby zrozumieć o co ci chodzi
File: 1456308157550.png (140.2 KB, 640x360, 16:9, god44chan.png)

16fa83  No.329[Reply]

Drodzy goście!

Zapraszam do przejścia tam i używania tamtego innego chan'a od teraz

http://8ch.net/god44/

Ten AntiChristChan niechaj będzie tylko/głównie do spraw związanych z Biblią, z Jesu Christem i Jesu AntiChristem, Kościołem itp .

Moje i wasze 'inne' poglądy opisujmy tam a nie tu.

16fa83  No.332

3 czan bez anonów, Cunrad44 nie dziel 10 anonow xD


16fa83  No.335

costy odjebal


16fa83  No.338

>>332

to, Cunrad i tak jest nas tu niewielu, jak już zgromadziłeś te pare osób to trzymaj się adresu
File: 1456479720345.png (44.7 KB, 640x360, 16:9, RozBog44 c04-02-26 h360.png)

ad3ad0  No.337[Reply]

Zapraszam do audycji!

Więcej info:

http://8ch.net/god44/res/15.htmlFile: 1456332587429.jpg (2.39 MB, 2368x4208, 148:263, foto_no_exif.jpg)

21fca9  No.330[Reply]

GodOs tan, Os tan to taka swego rodzaju maskotka systemu, pic powiązany to moja proba

21fca9  No.331

File: 1456332710816.jpg (622.98 KB, 2368x4208, 148:263, foto_no_exif(1).jpg)

cbnm


21fca9  No.333

File: 1456333360821.jpg (2.22 MB, 2368x4208, 148:263, foto_no_exif(2).jpg)

get 333

3 probaaa


21fca9  No.334

xd zapisane


21fca9  No.336

>>330

>>331

Ładne obrazy, anoni!

>>331

Ładne ma nogi ta tancerka.

ale

Najlepiej by to może było dać na właściwy chan

http://8ch.net/cosy44/

Nasz nowy Computerny SYstem ma przecież swój chan! :3
File: 1456161066589.jpg (79.49 KB, 940x606, 470:303, Giacomo-Carmagnola.jpg)

1c629a  No.327[Reply]

Czy w religii Cunrada44 są jakieś święta?

jeżeli tak, to kiedy?Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / b2 / dempart / doomer / leftyb / monarchy / vg / vichan ]