[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / fur / gdp2083 / htg / mai / monarchy / newbrit / strek ]

/antichristchan/ - inactive

This board is inactive. Ta deska jest nieaktywna.
Currently under attack. Services might be on and off until the attack subsides.
Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


This board is inactive. Ta deska jest nieaktywna.

File: 1453056247254.png (48.83 KB, 640x360, 16:9, godOS44.png)

a3fc21 No.52

Go(o)dOS44 =

GodOS44 =

GödOS44 =

GódOS44

General(ly) Open(ly) Developed

Global Object Oriented Distribution

Operating System44

W nawiązaniu i odniesieniu do Wilchan-wątku o systemach operacyjnych:

>https://wilchan.org/b/res/101673.html

oznajmiam, że

• Jestem zawiedziony dotychczasowymi systemami operacyjnymi - tak MS Windows (teraz niestety także Windows 10), jak i wieloma odmianami Linux.

Jest wiele przyczyn tego niezadowolenia i zawiedzenia.

>Linux jest tak samo zły a nawet gorszy jak Windows

To prawda, że trwa już długi czas ten spór o to, który system operacyjny jest gorszy, czy Linux, czy Windows, czy iOS. Capitalistyczne corporacje globalistyczne liczą ogromne zyski a my zwykli użytkownicy jesteśmy nadal wykorzystywani jak nigdy i wystawieni na niebezpieczeństwa, frustracje i stresy związane z użytkowaniem tych "najwspanialszych, najpiękniejszych, najnowocześniejszych systemów komputerowych".

Trzeba przeciwstawić się temu capitalistycznemu obłędowi tworzenia coraz to nowych i nowych i nowych i dziwacznych wersjj, rozwiązań, "poprawianiu doświadczenia użytkownika" na siłę, niekompatybilności, niezgodności, planned obsolescence / https://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence / i innym podobnym systemowym zwyrodnieniom!

Trzeba przeciwstawić się temu wymuszanemu "ulepszaniu dobrego", poprawianiu za nasze pieniądze i na siłę tego, co jest dobre, co działa poprawnie i co nam dobrze służy, tylko dlatego, że jakaś korporacja ma w planie wypuszczanie co jakiś czas nowej wersji na nasze nowe pieniądze…

Nadchodzi CZAS+ GODnego OS'a!

Trzeba byśmy jako ludzkość poszli 4. drogą - musimy stworzyć inny, niepodległy, niezależny, system operacyjny DLA NAS samych!

Ludu czatujący, lurkujący, surfujący miast i wsi!

Do klawiatur!

• Chcę, aby programisty, hackery, ludzie dobrej woli, zabrali się do stworzenia nowego systemu operacyjnego, który by był oparty na innych założeniach i celach → GodOS, GoodOS

Ten nowy system operacyjny ma z założenia i docelowo… SŁUŻYĆ LUDZIOM!

- Nie głównie corporacjom i capitalistom, tak jak produkty MS i Windows, albo Apple corp. i iOS.

- Nie głównie programistom i hackerow, który sami dla siebie i własnej próżności tworzą OS Linux i oprogramowanie dla niego.

- GodOS44 ma być przede wszystkim wydajnym, bezpiecznym, użytecznym narzędziem dla "zwykłych ludzi" i ma służyć przede wszystkim wygodzie, skuteczności i rozwojowi "zwykłych ludzi!

Nie zaawansowanych hackerów,programistów,compilatorów!

Nie szukających capitalistycznych zysków corporacjj!

• JA, jako Zbawiciel44, jako Bóg44 aka God44 zakładam, popieram i wspieram ten globalny project utworzenia tego systemu operacyjnego nowej ery → GodOS44.

Wzywam wszystkich programistów dobrej woli, wszystkich znawców technologij informatycznych i wszystkich ludzi dobrej woli, do rozpoczęcia wytrwałych działań, do urzeczywistnienia tego celu!

Stwórzmy taki otwarty Operacyjny System dla nas i dla przyszłych pokoleń ludzkości poprzez następne wieki!

>BógZNami

Post last edited at

a3fc21 No.54

>>52

>https://wilchan.org/b/res/101673.html#q101802

wiem jak wielkie to jest wyzwanie aby od podstaw utworzyć OS na cały świat i na następne kilkaset lat, ale warto, bo to jedyna droga do wolności i rozwoju.

jeśli tego nie zrobimy tu i teraz, to corporacje typu apple, microsoft uczynią nas swoim niewolnikami i będą z nasi z przyszłych pokoleń pobierać ich corporacyjne daniny i podatki.

to jest wielki temat i przemyślałem to od dawna.

trzeba po prostu zmienić model tworzenia i utrzymywania oprogramowania.

sprawa jest o wiele szersza, globalna i nie dotyczy tylko oprogramowania, ale od oprogramowania i komputerów można zacząć.

najważniejsze, że nikt nie uwierzy w to, jeśli ktoś będzie odradzać, że

>ale tego nie da się zrobić!

Komputery typu RaspberryPi, BeagleBone i OSy typu linux, BSD itd udowodniły, że można to zrobić, a największy problem to jest przekonać zwykłych ludzi, do tego co jest dla nich lepsze w długiej perspektywie, i żeby przestali kupować na swoją szkodę, pod wpływem propagandy działów marketingu wielkich corporacjj.

Post last edited at

a3fc21 No.55

>>54

>>101797

>Plan9, zainstaluj i zrób jego forka

to jest możliwe

tak, można robić fork z każdego dobrego projektu i wykorzystywać to co najlepsze z dotychczasowych osiągnięć i wysiłków.

To co jest najważniejsze w tym project'e GodOS44 to zmiana "paradygmatów" dla rozwoju, zmiana celów, założeń, stylu pracy.

Np. Cele w ciągłym rozwoju i tych ciągłych zmianach i zmianach i zmianach w produktach MS wyznaczają corporacyjni chciwi capitalisty żądni coraz większych zysków. Celem jest tu zmiana dla samej zmiany, dla zmiany mody i w ten sposób "wymuszania" kolejnych zakupów.

A w społeczności Linux z kolei te ciągłe zmiany i zmiany i kolejne zmiany są powodowane CHAOSEM, niebytem CELÓW, niebytem wizji dalekosiężnej. Linux to jest takie hobby dla programistów, którzy się nudzą i jako swoje hobby ciągle zmieniają, zmieniają, zmieniają swoje oprogramowanie, forkują, zmieniają, forkują, zmieniają, zmieniają, forkują i tak do obłędu…

Ostatnio poruszono temat redaktorów alternatywnych radio, którym "nie zależy na popularności i wielkiej słuchalności" u bardzo wielu ludzi…

Domyślam się właśnie, że cała wielka masa oprogramowania na Linux powstała właśnie w podobny sposób! Te niezliczone tysiące programistów oprogramowania dla Linux rozwijają to oprogramowanie właśnie tak, jakby im nie zależało na tym, żeby wygodnie używało go całe mnóstwo ludzi na Ziemi przez kolejne dekady jarów. Oni to oprogramowanie tworzą jakby tylko dla siebie… Oni to sobie sami dla siebie jakoś skompilują a jak sobie z tym poradzą biliony innych ludzi na Ziemi to ich nie obchodzi.. Ich problem! Niech sobie kupią Windows i zapłacą corporacji…

Dlatego, tak, forkujmy, przejmujmy dorobek i rozwijajmy, ale nie róbmy tych samych błędów, które już od dziesiątek lat powtarzają twórcy "wolnego oprogramowania"!


a3fc21 No.57

>>54

<<101816

>naprawdę pierdolisz teraz jak potłuczony o rzeczach, o których nie masz pojęcia

Czyżby?!

To rozważmy takie praktyczne przykłady:

>Calligra Author (Linux)

>https://www.calligra.org/author/

>https://en.wikipedia.org/wiki/Calligra_Suite

Ponieważ chcę i wypadało by, aby Zbawiciel napisał jakiegoś 'świętego bóka', 'świętą księgę', czy coś w rodzaju 'podstawy nowej wiary', 'wprowadzenia do..', to od jakiegoś czasu już poszukuję oprogramowania do pisania tekstów bóków - odpowiedniego praktycznie i ideologicznie.

Znalazłem więc tamto oprogramowanie linux'owe (wolne) Calligra Author i miałem nadzieje, że okazało by się wielce przydatne do moich celów pisarskich.

Co się okazało w praktyce? Oto okazało się, że mimo, że załadowałem na mój komputer kilka gigabyte'ów danych kilku dystrybucji Linux'a (Sabayon, LinuxMint, Debian), to ani razu nie udało mi się skutecznie zainstalować tego pakietu oprogramowania Calligra Author! Zawsze pojawiał się na koniec instalacji jakiś komunikat o błędzie instalacji typu "czegoś tam brakuje" i "nie da się"…

Do tej pory nie znalazłem jeszcze takiej dystrybucji Linux'a, na której dało by się choćby zobaczyć jak wygląda Calligra Author (pomijając już nawet czy by to działało sensownie).

Czyli wychodzi na to, że moje święte teksty, namawiające do tego, aby nie dać się zniewolić wielkim zagranicznym obcym corporacjom, będę zmuszony pisać na… systemie operacyjnym tych corporacjj i na ich oprogramowaniu do pisania wielkich tekstów…

>Libre Office 5 (Linux, Windows, free)

Dzisiaj, teraz chciałem przygotować (głupi i banalny, prosty) obraz PNG dla chan'a z napisem "GodOS44".. Jak sami widzicie nie ma tam za tym napisem potrzebnego tam tła w postaci prostokąta… Dlaczego? Co NIE DA SIĘ! Bo programisty Free Software tyle "rozwijali" to oprogramowanie LibreOffice (teraz jest już wielka versja 5!), że popsuli funkcję przesłania obiektu graficznego do tylnej warstwy! Jeszcze chyba w poprzednich versjach to działało, ale po tych kolejnych "ulepszeniach pakietu" przestało działać.. Czyli praktycznie cały ten LibreOffice Draw jest bezużyteczny teraz…

Niby darmowy, niby nowoczesny - bo wersja aż 5.04.2 - ale tak rozwijany i poprawiany, udoskonalany, że aż zepsuty do bezużyteczności!

Jeszcze minionej jesieni wykorzystywałem LibreOffice Draw do tworzenia obrazów dla moich webcastów, blogów, ale teraz ta "unowocześniona i udoskonalona" versja okazuje się być bezużyteczna.

>MS Windows10

Jesienią c03=2015 padł mi,awariował laptop z MS Windows7. Musiałem kupić nowy laptop z przymusowo zainstalowanym MS Windows10.

Chcę odzyskać dane z mojego poprzedniego HDD ale okazuje się, że po podłączeniu do nowego komputera z nowym systemem MS, ten system nie radzi sobie z dostępem do danych zapisanych pod tym poprzednim systemem MS!

Kiedy chcę dokonać zmiany uprawnień do plików od systemu MS Windows7, to ten nowy system MS Windows10 nie jest wstanie tego skutecznie wykonać, zgłasza błędy i koniec…

W związku z tym okazuje się, że nawet ten wielki i wspaniały corporacyjny system MS Windows 10 nie potrafi przenieść plików dla ich właściciela i użytkownika z dysku na dysk, z jednej wersji Windows do tej nowszej.

Co robić?..

Okazuje się, że MegaCorporacyjny system Operacyjny, nie potrafi skutecznie wykonywać Operacji ja plikach z własnego systemu…

Czy potrzebujemy więc tej Dobrej Zmiany i stworzenia Dobrego systemu operacyjnego DLA NAS a nie dla chciwych capitalistycznych copropracji ?

>Nie znam się?… Nie mam pojęcia?…

I tak ma być! Ja chcę używać komputerów i systemów operacyjnych tak, i po to, aby one mi służyły a nie odwrotnie, abym JA służył IM!


a3fc21 No.60

>>57

>https://wilchan.org/b/res/101673.html#q101848

Co sie tyczy remixu, w sumie zrobiłbym jakieś fajny remix distra.

To mamy:

>ubuntu

Bardzo prosto zmodyfikować

dobre, stabline, hehe niewolne sterowniki

>debian

Troche ciężej zmodyfikować, jest jebanie z sterownikami

>Suse

podobno jest suse studio to modyfikacje, moglibyśmy sie coś pabawić.

Fajnie byłbyo zrobić coś na środowisko graficzne, mysle ze sensowne to:

>gnome 3

ładne i dość popularne, ale personalnie kurewesko nienawidze xD

>cinnamon

ładne zbudownae na gnokme3 wiec jest kompatbilne

>mate (udoskonelenie gnome2)

używam, polecam zwłaszcza do wolniejszych sprzetów / vm, bardzo stabline

Dobrze byłoby zrobić audycje o distro i linuksach, pogadałbym i bym tam troche poprowdził


a3fc21 No.62

>>60

<<101836

>problem jest taki że u nas nie ma za dużo kuców,

Na Wilchan może nie ma za dużo kuców, ale ogólnie na naszej Planecie jest ich setki tysięcy.

Niestety, większość kuców tego świata pozbawieni są mądrego i dalekowzrocznego przywództwa i dlatego marnują swoje życie, czas, energię potencjał intelektualny na mało sensowne rozdrobnione rozwijanie, programowanie tych SETEK! różnych versjj i odmian Linux'a

Samo DistroWatch listuje kilkaset Linux'ów :

http://distrowatch.com/search.php?status=All

A taka odgórnie zarządzana corporacja capitalistyczna MicroSoft nie rozdrabnia się, nie marnuje zasobów ludzkich, ale kiedy wypuszczają jedną nową versję, np. Windows10, to zaprzestają zajmować się dawnymi versjami, np. Windows2000, Windows XP

>silnik na którym jeździ wilchan nie różni się prawie niczym od swojej defaultowej wersji i nie mamy tu nic od siebie oprócz stylów

Tu nie chodzi (na tym etapie) o pojedyncze aplikacje i servery internetowe, ale o całkiem nowy Generalnie Otwarty Dobry Operacyjny System (czyli konkurencja dla Windows a nie dla TinyBoard)


a3fc21 No.63

File: 1453081790354.png (596.52 KB, 540x720, 3:4, 1427908120938136688.png)

To nie tylko Linux(Linux to jadro, serce systemu ktorego zadaniem jest obslugiwanie sprzetu komputera, mapa: http://www.makelinux.net/kernel_map/LKM3_2048.png), tylko GNU/Linux. Jest to wolne oprogramowanie i nie trzeba niczego towrzyc od nowa. Kto chce moze sobie zmodyfikowac to co jest juz gotowe tak jak mu sie podoba, do tego oczywiscie musi byc odpowiednio kompetentny, ale to jest cena ktora sie placi za wolnosc. Nie mozemy kazac komus zeby odwalal za nas cala robote tylko dlatego, ze my sie na tym nie znamy, a PODKRESLAM, absolutna wiekszosc dystrybucji GNU/Linux jest absolutnie darmowa i WOLNA, PODKRESLAM, WOLNA, FREE(free as in freedom). Takie napisanie systemu operacyjnego ktory bylby zdatny do uzytku to bardzo ciezkie wyzwanie, mozna sprobowac, napisac cos co moze sluzyc programistom za osobiste osiagniecie ale zeby dzialalo trzeba na to poswiecic bardzo duzo czasu. Za kazdym programem stoja linie kodu, logiki w ktorej przewidziano co ma zrobic komputer.

*Precyzujac, ci od GNU/Linux to dobzi kolesie, natomiast ci od MS Windows to zli kolesie, zle korporacje, wykorzystywanie pracownikow, zbieranie informacji o uzytkowniku, traktowanie ludzi jak bydlo, backdoory w oprogramowaniu dla NSA, CIA, FBI i whatnotinb4 foliarz xD i tak dalej, to o czym mowiles.

Byla jedna taka proba o ktorej mi wiadomo stworzenia systemu operacyjnego dla boga przez jedna osobe.

http://www.templeos.org/

Jest to efekt 12.5 lat pracy. Jest to zaskakujace, jak dla mnie, ale dla zwyklego uzytkownika bedzie niczym uzytecznym, raczej statystyczny uzytkownik nie bedzie zaskoczony tym ze autor napisal swoj wlasny kompilator, HolyC.

Dla przykladu, Windows 7 ma 40 milionow linii kodu. Oczywiscie kod jest dziedziczony z poprzednich wersji i optymalizowanyxD, przepisywany zeby przestrzegal nowych standardow etc. Ale w porownaniu do TempleOS, ktory ma tylko 118,942 linii (co jest ogromnym osiagnieciem) a byl rozwijany 12.5 lat, daje nam wglad na to ile jeden czlowiek moze osiagnac tworzac taki hobbystyczny projekt xD Nie zeby dlugosc kodu to byla jakas jednostka miary jakosci, ale pracy wlozonej w dany projek, a efekt, no coz, jest widoczny. TempleOS nie wspiera nawet jakiegos pozadnego interfejsu graficznego. Jest to system operacyjny ktory zatrzymal sie w latach 90, jest bardzo lekki ale posiada ogromne minusy(z puntku widzenia kogos kto by chcial zeby system po prostu dzialal):

· Ma 16 kolorow

· Smieszna rozdzielczosc obrazu

· Brak sterownikow do karty sieciowej(ochrona przed wirusami), to zmusza uzytkownika do uzywania drugiego systemu operacyjnego w dual boocie bo nie bedzie mogl uzywac internetu

· Kontrolujemy system tylko uzywajac CLI

W piktogramie relatywnym, tworca GNU, Richard Stallman, polecam und pozdrawiam.


a3fc21 No.64

File: 1453082788280.png (290.41 KB, 621x789, 207:263, linus stallman diss.png)

>>63

dawanie staremu Stallmanowi prawa do całego linuxa bo napisał kilka usług i wymyślił GNU xD

PIC REL

Canonical, Red Hat

Pic rel

Post last edited at

a3fc21 No.66

>>64

Ale ja nie napisalem zeby dawac Stallmanowi prawa do Linuxa, kolego. Stallman jest tworca GNU. Linus Linuxa, obojga szanuje. No i wiem ze istnieja komercyjne dystrybucje, nie przeszkadza mi to, dlaczego mialoby. Android tez korzysta z Linuxa a ja korzystam z Androida. Sam korzystalem z niewolnych sterownikow przez chwile na Ubuntu bo mi byly potrzebne xD

Kilka uslug to troche umniejszajace, zwazajac na to ze Stallman napisal GCC. Ogolnie to nie wiem o co ci biega ziomeczku.


a3fc21 No.68

File: 1453084030329.jpeg (3.72 MB, 2835x2050, 567:410, stllaman patrzy na ciebie.jpeg)

>>66

nic anon troche bait, ale ogolnie to ja lubie stallmana, ale szanuje canonical oraz red hata jak popierdolony za wprowadzanie

I chciałbym troche uteperować ten "mem" stallmana xD


a3fc21 No.69

File: 1453084259242.jpg (19.97 KB, 408x330, 68:55, 1439161076138142272.jpg)

>>68

[cool]


a3fc21 No.70

>>69

pewnie to ten drugi forsownik stallmana z wilna xD

t piszacy przadlem xD


a3fc21 No.71

>>70

Nie wchodze na wilno, przyszedlem tutaj z kurahena xD


a3fc21 No.72


a3fc21 No.74

>>72

ktos zapostowal na /x/ tego hena i sobie pomyslalem ze wejde i bedzie [ebin]

tak sie wlasnie stalo


a3fc21 No.75

>>71

Wielka radość nam nastała, że oto z woli bożej ten chan AntiChrista stał się miejscem spólnych spotkań zwaśnionych plemion Karachana i Wilchana! Może też dołączą tu anony z kolejnych chanów?


a3fc21 No.76

>>75

to, najlepszy hen 2016, dodalem do zakladek


a3fc21 No.77

>>76

Cunrad44 troche poreklamuje i mam nadzije ze uda sie troche zyskać anglojęzycznych


a3fc21 No.79

>>76

>>77

No problem, man!

You are welcome!

Post last edited at

a3fc21 No.91

>>52

W związku z propozycją rozpoczęcia prac i działań dla tworzenia nowego i svego GodOS Operacyjnego Systemu computerowego, zgłosili się już pierwsi chętni do rozmów i debaty na te tematy.

Planujmy więc być może pierwszą z serii audycjj na tematy informatyki i operacyjnych systemów, tych dotychczasowych i tego przyszłego.

Odpowiadając nam na pytanie czy istotnie potrzebny jest ludziom jakiś nowy GódOS dla ludu, warto chyba abyśmy najpierw debatowali na temat:

"Dlaczego Linux sprawia tyle problemów i jest tak słaby i wadliwy?"

Proponowane dni do przeprowadzenia tej debaty radiowej to

2016-01-20 środa

2016-01-22 piątek

godzina wczesnowieczorna

Proszę wpisywać zgłoszenia, sugestie, zapytania, uwagi itd.

Do usłyszenia!


a3fc21 No.102

>>91

Chyba najlepszym dniem byłby piątek, bo większość osób mogłaby wtedy słuchać


a3fc21 No.103

>>91

piąteczek, 20:00


a3fc21 No.106

>>91

ja także propnowałbym testowoł audycje anglojezyczną.

Można bez problemu zaciągać /g/ czy /tech/ to sporo liczba osób.

Można zrobić środa, częśc po polsku na rozgrzewke, a jak już troche braknie słuchaczy to anglojęzyczną.

Projekt jakiegos nocnego anglojezyczny wbrew pozorom byl calkiem zywy


a3fc21 No.107

>>102

>>103

Też wolałbym piątek

>2016-01-22 po 20h00

Temat:

Krytyka Linux'a. Dlaczego Linux'y zawiodły oczekiwania wolnościowych ludzi?


a3fc21 No.108

>>107

amd, nvidia, intel

(zydowska kontrola i manipulacja directx oraz officem)


a3fc21 No.109

>>106

Ten AntiChristChan nie jest polskojęzyczny/polskomowny, ale "międzynarodowy", więc owszem, można tutaj pisać i mówić po angielsku.

Co do audycji, to może moglibyśmy dla spokojności rozpocząć po polsku, a potem jakoś próbować po angielsku.

Chyba, że już od razu by pojawili się chętni i zaciekawieni projectem GodOS, którzy nie znali by mowy polskiej. Wtedy rozpoczniemy po angielsku.

This AntiChristChan is not exclusively for the Polish language, but is "international" and actually using English here is/would be preferred.

Let's spread the good news and the interesting information world-wide, to many nations out there.

Myself, I also need some practice writing and speaking English. So let's do it!


a3fc21 No.160

Temat główny: GodOs, przyszłość systemów linuksowych oraz BSD. Jak możemy poprawić te systemy oraz spopularyzować. Czy FSF oraz ruchy wolnościowe blokują rozwój linuksów?

Temat: Bezpieczeństwo oraz Anonimowość.

Main Subject: GodOs, what is the best direction to develop linux and bsd systems? What is your views on opensource movements? Are you for or against RMS, should binary blobs (for drivers) by accepted ?

Secondary Subject: Anonymity and Freedom of internet. Discussion of hardware backdoors, Intel managment engine, Amd PSP, future of tor and all thing related.

Proponuje koło 21 rozpocząć audycje po polsku, koło 22:30, moge poforsować i znaleść sporo słuchających po angilesku.

Ogólnie to jestem na skype, tylko będe teraz troche zajęty, jedank moge odpisać. Co sie tyczy drugiego tematu to chciałbym też go troche poprawić technicznie, a ty Cunrad44zie mógłbyś sie zająć społeczną stroną anonimowości oraz bezpieczeństwa.

T anon od rozmowy wcześniejszej


a3fc21 No.162

>>160

Dzięki anonie za ciekawy wpis i propozycje odnośnie tej debaty computerowej

Thank you anon for your interesting text about our planned radio debate about the problems of the modern computing for the masses.

> however / jednak

I am a bit worried that there are some misunderstandings among us, so I will try to clarify and explain.

># The time / pora

According to some suggestions and my preference

>>107

>>103

>>102

the day for the debate would be

> 2016-01-22 Friday / piątek

We can perhaps try to arrange the hour. The few people suggested 20h00 Germania time = 19h Britannia time

We could move it for later 21h Ger / 20h Bri

but I would prefer no to push it for the later times of the night, to keep the mind "fresher" and to avoid disturbing the healthy sleep.

># Topics, subject / tematy

I can see that your proposed topics differ significantly from my vision and my understanding.

Generally GNL = GodOS is Not Linux!

GodOS might be some reformed Linux, but initially I do not have such initial assumption. The GodOS has to be a goodOS no matter what core technology would be the base of it. So let's start with an open mind.

So that is why I do not like a topic like "How can we improve Linux systems" because I suppose we should first debate "Can Linux systems get improved at all in this chaotic model of development?"

I do not believe in the world wide success of the Linux systems any more. I have been waiting for that for too many years now.

I suppose, that there are very important inherent flaws in the Linux model that prevent it from being a successful platform "for the people".

Post last edited at

a3fc21 No.163

>>162

>I suppose, that there are very important inherent flaws in the Linux model that prevent it from being a successful platform "for the people".

I just don't understand we disused Wensday test radio talk , and my co-operation with radio. I proposed second subject just to make more people who are not interested in linux dev, come to talk.


a3fc21 No.164

>>163

Indeed, we had some proposals for the day and time and that is why I wrote:

>>91

>Proponowane dni do przeprowadzenia tej debaty radiowej to

>2016-01-20 środa

>2016-01-22 piątek

>godzina wczesnowieczorna

>Proszę wpisywać zgłoszenia, sugestie, zapytania, uwagi itd.

in order to ask the other people what they would prefer.

A few people answered with the Friday evening as the preferred day.

Jeśli są ludzie, który by chcieli pogadać już dzisiaj w środę, to może spróbujmy pogadać dzisiaj w środę po polsku a w piątek po angielsku.

Ciekawe jak to w ogóle wyjdzie i czy będzie zainteresowanie?

To zapytuję, czy jest ktoś zainteresowany radiową debatą o Operacyjnych Systemach computerowych i to dzisiaj

> 2016-01-20 środa

godzina 22h Ger/PL?

Post last edited at

a3fc21 No.165

>>164

w sumie o 22 czasu polskiego? xD


a3fc21 No.166

>>165

Tak, po

22h PL/Germania czyli

21h Britannia/ Irlandia

Potrzebuję trochę czasu na przygotowania na dzisiaj.

Postaramy się mówić do rzeczy i nie za długo…

># INFORMACJE o audycji

> http://jaspas44.blogspot.com/2016/01/sluchaj44.html

Post last edited at

a3fc21 No.168

>>166

no i gdzie to radio


a3fc21 No.169

JEST I KROPKARZ


a3fc21 No.171

> inny, niepodległy, niezależny, system operacyjny DLA NAS samych!

>GodOS44 ma być przede wszystkim wydajnym, bezpiecznym, użytecznym narzędziem dla "zwykłych ludzi" i ma służyć przede wszystkim wygodzie, skuteczności i rozwojowi "zwykłych ludzi!

Czy w takim razie GodOS44 powinien być wolny (od wolności) czy zawierać niewolne (od wolności) elementy jeżeli będą one akurat wygodniejsze z punktu widzenia użytkownika?


a3fc21 No.172

Cunrad44zie musisz zmienić w grubie quiet splash na nomodeset a potem zainstalować sterowniki ze strony nvidii

Linux standardowo korzysta z wolnych sterowników które mają problemy ze startem na większości systemów


a3fc21 No.173

>>172

dzięki!


a3fc21 No.198

Everyone who is interested in computing, Operating Systems, Computing Systems, software development and other related economic matters, please visit and ude the new chan:

> http://8ch.net/cosy44/res/1.html

> God CoSy44

> http://8ch.net/cosy44/
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / fur / gdp2083 / htg / mai / monarchy / newbrit / strek ]