[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bleached / choroy / dempart / jenny / jewess / mde / skyqueen / xivlg ]

/cuteboys/ - Boypussy

Dicks and butts
Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 15ab1598c14c335⋯.jpg (141.86 KB, 1500x1000, 3:2, 8966.jpg)

File: 291f482c68660fa⋯.jpg (122.95 KB, 800x675, 32:27, 897238.jpg)

File: cf451d9c6b3c5a1⋯.jpg (5.58 KB, 152x85, 152:85, 98675.jpg)

 No.345254

Since the last one died, figured it might be time for some resurrection. So whether you're born dutch or just live here nowadays; chat,have fun, meet, w/e and remain cute :3

en niet moeilijk doen om belgen, die zijn namelijk gewoon hartstikke lief <3

 No.345265

kkbelgen mijn land uit


 No.345289

File: f6d61ca53a1d3d4⋯.jpg (38.92 KB, 200x300, 2:3, 7851.jpg)

Kunnen we het gaan hebben over de cuteboy in the politiek?

>Ik weet wel dat vrouwen het over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben. Vaak ook meer interesse hebben in gewoon meer familieachtige dingen enzo.

Deze uitspraak is dus gewoon genoeg voor zelfs de Volkskrant, aldus een opinie door een 'n een of andere trut bij die verwaterde indentiteitsloze contralinks-krant.


 No.345361

Kaas.


 No.345372

Rotterdammerts?


 No.345412

File: b3da7b317e5af2e⋯.jpg (58.74 KB, 525x672, 25:32, 26c3abdb4eaf3dabae7a5a109e….jpg)

File: 081156db13a0156⋯.jpg (199.77 KB, 500x514, 250:257, tumblr_lmy1ckMVQy1qfhod6o1….jpg)

>>345265

Liev zijn!

>>345289

Cuteboy, mwha. Als die pianovingers heeft word het misschien een wat aantrekkelijkere optie.

>>345361

Dat kan je op heel veel dingen doen, en dat dan daarop laten smelten **zoals brood bijvoorbeeld*

>>345372

Close enough qua regio I suppose


 No.345521

>>345412

k i k

m a i l

p o s t d u i f


 No.345537

>>345412

Ik smelt door jou.


 No.345538

>>345412

>Close enough qua regio I suppose

En wat voor een kanker is dat dan. Spreek Nederlands.


 No.345540

anyone at animecon over the weekend?


 No.345541

>>345538

Zemmer ibahesj pakt je skere flakkasnuiver


 No.345542

File: 0c6f527f2235865⋯.jpg (73.33 KB, 600x722, 300:361, tumblr_mzk8b3U3JB1t8djs6o1….jpg)

>>345540

Ik ben samen met een paar andere /schattigejongens/ van plan om daar zaterdag te zijn.

Als je zin hebt om mee te gaan ofzo moet je eventjes je mail/steam/discord droppen.


 No.345647

omhoogpaal


 No.345750

>>345540

Which days?


 No.345786

>>345289

opgekankerd


 No.346318

File: 46851fdaacff108⋯.png (420.03 KB, 653x332, 653:332, 023404.png)

>>345265

>>345538

>>345786

Beetje liev zijn, zo nodig is dat gekanker nou ook weer niet.. Dit is geen fok of geenstijl ofzo.. Beetje klasse mag ook wel..


 No.346325

>>346318

fok op g ibahesj pakt je wah3d wahekela


 No.347438

>>345542

hebben jullie nog een cuddle party gehouden.


 No.347439

File: d26cbe05ff55093⋯.jpg (903.72 KB, 2000x2537, 2000:2537, 1473045000909.jpg)

>arnhem


 No.347496

>>346318

geenstijl is nog lief in vergelijking met de pure wanhoop die 8chan heet

leuke foto trouwens, ben jij dat?


 No.347509

File: e793323ef194338⋯.jpg (212.5 KB, 500x600, 5:6, 765b3c888caa5577d9f4f7878c….jpg)

Er bestaat ook nog een Nederlandse discord voor dit board, als je wilt joinen moet je eventjes Raccoon#9114 toevoegen voor een invite.

Je moet wel ouder dan 18 zijn en een beetje gezellig kunnen doen.


 No.347647

Waarom zijn de cuteboys in Nederland zulke pure menselijke personen.

Ik ben gewoon op zoek naar een zielloze slet.

kill me irl


 No.347675

>>347647

Dat soort mensen bestaan gewoon in Nederland, alleen zitten ze op grindr en niet op een obscuur beeldbank


 No.347680

File: 10fae6e27afe1cd⋯.png (293.03 KB, 367x490, 367:490, 6543743.png)

File: 3eba2e732c88f20⋯.jpg (8.22 KB, 189x267, 63:89, 6789.jpg)

>>347496

Valt wel mee opzich. Kan aan allebei de kanten nog erger.

En ik vrees van wel ja.

>>347509

Kom wel een keer kijken :3

>>346325

Doe jij nou maar gewoon ouwe.


 No.347753

>>347675

ja, maar na het klaarkomen wil ik wel knuffelen


 No.347767

Nederlands is zo lelijk.


 No.347773

File: eff4d73790f58de⋯.gif (620.75 KB, 440x247, 440:247, 1480274656184.gif)


 No.347776

File: cf020d0fd801480⋯.jpg (438.33 KB, 1386x1385, 1386:1385, 7FsSTes.jpg)

>>347773

Dat gevoel wanneer iemand mij vraagt of ik "geneukt wil worden".


 No.347777

File: c24b4f574da961a⋯.jpg (164.23 KB, 756x1057, 108:151, 1486923845144.jpg)

>>347776

ik wil graag de liefde bedrijven me je billetjes.


 No.347778

>>347777

Toon mij doch met grote snelheid je poepgat


 No.347779

File: 174a3aff689151a⋯.jpg (381.93 KB, 1600x1200, 4:3, IMAG0098.JPG)

>>347778

Poepen betekent overigens "seks hebben" in het vlaams


 No.347780

>>347777

>>347778

>>347779

Als je het op die manier uitleg dan sta ik al gespreid.


 No.347782

>>347780

Ga er maar lekker voor liggen dan kan ik je ringetje met mijn vette penis masseren.


 No.347826

>>347439

ook arnhem


 No.347838

File: f399db384a4516c⋯.gif (222.62 KB, 600x400, 3:2, __link_and_princess_zelda_….gif)


 No.347853

>>347838

Pardon?

waarom is er niemand op de map in onze buurt


 No.347864

>>347853

ik heb nog niks op de map gezet, ik ben 28 dus lijkt me een beetje te oud voor hier.


 No.347865

>>347864

ook ben ik

>/fit/

maar aan het bulken en zit op 18%bodyfat.

ik ga misschien op de map over een half jaar wanneer ik ottermode ben


 No.347876

>>347864

>>347865

denk dat je nog best wel kans hebt hier ook al ben je 28

succes met je fitness


 No.347890

File: 55bb8aa7b839c9d⋯.jpg (74.48 KB, 700x777, 100:111, 1441161244221.jpg)

>>347876

nog een paar maanden voordat ik 1/2/3/4 heb berijkt ^^


 No.347946

tfw je berichten kreeg op je marker maar toen niet op je mail adres lette, en nu ik dat wel doe nooit meer berichten krijg.


 No.347980


 No.347982

>>347980

kkkneus


 No.347983

>>347982

wow zulke dingen kan je niet zeggen


 No.347994

>>347864

i'd fuck anything at this point :^)


 No.348013

>>347946

Waar zit je, ik stuur je wel een berichtje schat


 No.348046

>>347994

>>348013

dammit

heeft deze site alleen maar tops?

>no super horny boy to lock into chasity and cuddle while teasing him so he is in a constant need.


 No.348067

>>348046

Er zijn echt wel genoeg subs hier

ik ben er al 1 bijv.


 No.348071

File: 7fcd12cf757be30⋯.png (171.47 KB, 365x436, 365:436, 1432364074462-0.png)


 No.348075

File: c6064a9fe859c3b⋯.png (8.14 MB, 1836x2448, 3:4, 854864.png)

>>348046

Denk dat het wel redelijk 50/50 is hier.

Heb er zelf ook geen probleem mee afentoe top te zijn, maar sub is ook zeker geen straf :3

in het teken van switch enzo maar eens iets anders dan streepjessokken bijgevoegd


 No.348076

>>348071

? :thinking:


 No.348077

>>348046

Ja

toon me per direct je jongenskutje


 No.348081

File: 5c955a8f1556a58⋯.jpg (123.17 KB, 480x640, 3:4, IMG_0454.JPG)

>>348077

wel erg oud, heb nu meer gespierde benen in plaats van chubby benen.

>>348075

zal zelf ook wel switch zijn met iets meer top

>also let me lick tummy

>>348076

kappa


 No.348093

>>348077

Als je dan gaat vertalen, gebruik dan alsjeblieft een metafoor zoals kater ofzo, op deze manier ben ik het eens met >>347767 en >>347776'

>>348081

uwu met zo'n vooruitzicht mag je zeker wel in de buurt komen van de tummy :3


 No.348094

File: 24e9e7b529069d7⋯.jpg (30.96 KB, 568x320, 71:40, screen568x568.jpg)

>>348077

>>348093

>knaapjesdoos

>welpvulva

>jongensflamoes

>rakkerschede

>>348093

heb wel die vegata stijl ingroeven op me hoofd nu :< krijg je van ouder worden. was ook de reden dat ik nu al een tijdje naar de gym ga, kalend past beter bij een stevig lichaam.

heb wel nog dikke dijen, maar dan iets steviger in plaats van alleen blubber xD


 No.348110

Enige achterhoekers hier?


 No.348111

File: 707c95d02ff85d8⋯.jpg (13.46 KB, 232x185, 232:185, 1451875037106.jpg)

>>348081

>kappa


 No.348116

>>348110

Wordt geloof ik niet officieel als onderdeel van de achterhoek gezien maar ik woon ergens in de Liemers


 No.348119

>>348116

Dat klopt, ligt er wel tegen aan. In de achterhoek zijn er normaal bijna geen cuteboys te vinden, helaas.


 No.348129

>>348119

Nee inderdaad, nog nooit een gezien eigenlijk.


 No.348130

File: 06192b0ef655312⋯.jpg (29.88 KB, 454x312, 227:156, 06192b0ef65531289e45184326….jpg)


 No.348132

File: 2d26814b449c6fa⋯.jpg (56.93 KB, 564x564, 1:1, 84a6a54e34e8800bb7dcd6d509….jpg)

herinnering dat "we" een discord server hebben voor de nederlanders van /cuteboys/

Als je een kijkje wilt nemen moet je Raccoon#9114 even toevoegen en dan kan hij je een invite geven


 No.348292

>>348132

En deze Discord is zeker dood of wat?


 No.348320

>>348292

Het is nog een kleine server en net als met elke discord server gaan er op de loop van tijd mensen weg of worden ze minder actief. We proberen simpelweg de cirkel rond te laten draaien door ook weer nieuwe mensen uit te nodigen.

Sinds mijn post van gister hebben we weer twee nieuwe mensen erbij


 No.348333

>>348320

Hm misschien dat ik dan ook wel join.


 No.348457


 No.348581

Bump enzo


 No.348752

File: b3e4f60206e24a9⋯.jpg (136.57 KB, 894x894, 1:1, nyaa___by_silent_shanin-d6….jpg)

>>347980

geef je geen ongelijk ;_;

>>348013

omgeving Rotterdam, 26 jaar, top. zal niet moeilijk te vinden zijn!


 No.348864

Wil melden dat deze Discord groep wel leuk is.


 No.350249

File: 6e6efee7bfa410d⋯.png (3.71 MB, 1632x1224, 4:3, 76509.png)

OP hier

Eigenaar van de nederlandse /cb/ discord is zelf te lui, dus bij deze:

Herinnering dat "we" een discord server hebben voor de nederlanders van /cuteboys/

Als je een kijkje wilt nemen moet je Raccoon#9114 even toevoegen en dan kan hij je een invite geven.

Zitten zo'n 30 personen in waarvan +/- 20 dagelijks actief zijn.


 No.350598

File: dc60c1bb6b1e76f⋯.jpg (22.34 KB, 342x355, 342:355, 61fyBdG9-HL._SY355_.jpg)

>tfw you just wanna get fucked in the ass but everyone wants a relationship

life is a struggle


 No.350604

>>348132

>>347509

Maakt een thread alleen maar om een discord te promoten waar ik een of andere faglord moet toevoegen om een invite te krijgen.

Jaaaah ik ga nu echt je faglord discord joinen met 5 mensen.

>>350598

Download grindr dan en post je dick naar random mensen.


 No.350606

>>350249

Zeg… DAT is een rare slang…


 No.350608

>>350604

Krijg kanker.


 No.350609

>>350598

Zoiets kun je ook melden meid.


 No.350622

>>350609

waar :^)?

>>350604

gatverdamme grindr zitten alleen maar rare mensen op.


 No.350667

File: 866424e0171e4b8⋯.jpg (84 KB, 478x584, 239:292, c48c9c4c00425306482738bb0f….jpg)

>>350622

>wilt alleen emotieloos in z'n kont geneukt worden

>klaagt dat grindr vol zit met 'rare mensen'


 No.350714

>>350667

nouja hoeft niet per se emotieloos.

Wil alleen geen relatie :^(


 No.350784

>>350714

Neukmaatjes zijn fijn.


 No.350906

>>350784

R O T T E R D A M


 No.350925

File: 8c770a8e341c3bb⋯.jpg (165.97 KB, 1280x1707, 1280:1707, 0011.jpg)

>>350906

D O R S T I G (<3)


 No.350933

>>350925

superdorstig ;_;


 No.350934

File: ba94989aeadb4c4⋯.jpg (6.48 KB, 225x225, 1:1, images.jpg)

>>350933

Toch blijf je wel liev hoor


 No.350939

>>350906

Gelukkig niet.


 No.351124

File: 110bc3fc244edd2⋯.png (528.22 KB, 663x456, 221:152, 654b.png)

hallotjes ^.^


 No.351126

>>351124

Jezus mina, jij mag er ook wel wezen.

Wat mooi, zeg.


 No.351128

>>351124

pls post geen kont als je geen kontspier of wat dan ook hebt .__.' ew.


 No.351197

>>351124

Iets meer gebukt en het is perfect


 No.351839

Hier is nog een code voor de Discord server:

kZtFkM4


 No.352049

Ik ben dorstig :(


 No.352156

File: f1a2993a9417008⋯.jpg (209.29 KB, 850x1062, 425:531, 985e2f72e8af74449dc9367425….jpg)

>>352049

Komt wel goed schat


 No.352252

>>351825

Oke.


 No.352272

>>352049

a d r e n a l i n e i s p o m p e n d


 No.352286

>>352049

Krijgt kanker.


 No.352294

Anyone up for a quickie in Den Haag in the upcoming days? :3


 No.352311

>>352294

Gatverdammah

>gewoon ff neuken en dan weer oprotten

Wat zijn jullie in deze draad toch vies zeg, gatver.


 No.352383

>>352311

I'm just a tourist I can't speak waffle


 No.352405

File: f7a44aeea0b7c34⋯.webm (834.08 KB, 492x360, 41:30, kooiman heeft gelijk.webm)

>>352383

Komen die asiel zoekers nu ook al uit België?!


 No.352420

>>352405

lol nah I'm from Afr- I mean Italy


 No.352531

>>352420

Where/how long you staying around?

ho(s)tel or airbnb?


 No.352542

>>352531

Actually just one night, close to museon. Can't host tho


 No.352554

>>352542

Oh, what day?


 No.352616

>>352554 today : )

Got kik?


 No.352660

>>352616

Oh today, I dont think I can do today timewise :'c hoped you stayed a bit longer or near end of the week.

got kik but i dont know if thats still useful


 No.352672

>>352660

Do write yours, it's always fun to chat


 No.353540

>>352294

define upcoming days :^)


 No.353544

>>353540

Zo te zien is hij al sinds 1 augustus weg


 No.353748

>>352286

Jemig :( ik wil gewoon een cute bf om cute (lees: lewd) dingen mee te doen!


 No.353751

>>353748

Lijkt mij niet zo'n goed idee om daar toeristen c.q. kortstondige expats voor te gebruiken.


 No.354047

Iemand uit de omgeving van Alkmaar?

Ik ben 22y, sub/btm, cd/trap, chastity


 No.354234

>>348046

pick me :3


 No.354237


 No.354244


 No.354270

>>353751

Huh ik zei niets over toeristen of expats.

Lijkt mij ook geen goed idee!


 No.354418

>tfw je wilt gewoon leuke jongens neuken maar niet op grindr zitten

waarom wilt iedereen een relatie godverdomme


 No.354419

>>354418

Krijg AIDS.


 No.354866

>>354418

Waarom wil niemand een relatie godverdomme :(


 No.354947

>>354866

maar ik wil er juist een


 No.355217

>>354947

kom maar <3


 No.355754

>>355217

ok waar komt u vandaan


 No.355912

>>355754

Mijn verwachting op dit moment is de plaats waar smurfenhuisjes staan. Ik zou alvast doorvragen of betreffende persoon ook op de blokfluit kan spelen.


 No.356182

tfw er zijn geen cuteboys in amsterdam :'(


 No.356215

All I wanted was a qt bf


 No.356250

>>356215

wat in tarnatie


 No.356452

File: 690dcc88067ce55⋯.jpg (114.37 KB, 670x470, 67:47, nvhentai_yaoi_0094.jpg)

Tartaarsaus


 No.356481

>>356452

Tarnatiesaus


 No.356598

>>347439

>>347826

Kik me!

Pepsigioo


 No.356699

File: 613db548e4c5576⋯.jpg (31.71 KB, 480x495, 32:33, 1223538880538.jpg)

>>356481

Tartaarbarbaar


 No.356723

Penis.


 No.357511

File: 1dc9c05631fb43b⋯.jpg (84.38 KB, 500x656, 125:164, 1148945687378.jpg)


 No.357533

>achterhoek

rip mij


 No.357535

>>356699

Tarnatiegebaar


 No.357544

Vote #1 Geet Wilders


 No.357775

>>357533

wil voor jou wel de trein nemen. kik?


 No.357843

>>357533

Ik ook achterhoek.


 No.357943

Zijn hier mensen uit Twente?


 No.358154

>>357533

hey Im in tilburg. Which city you are in ?


 No.358162

>>357943

zekers


 No.358212

>>357775

>>357843

picklesthedrummer :]

>>358154

i'm near enschede


 No.358268

>>358212

wanna hang out sometime ?


 No.358276

>>358162

>>358268

>>358268

>>358268

Lijkt mij wel een goed idee


 No.358360

yes :3


 No.359004

/ a r n h e m /


 No.359011

VOC


 No.359099

wie /amsterdam/ hier

het is kanker btw


 No.359346

File: b9d571e5c0e8d9f⋯.png (85 KB, 327x300, 109:100, weebthinking.png)

Mag ik een vriendje?


 No.359395

>>359011

Kokosnoot

>>359346

Nee


 No.359602

File: d81bd01126cbbfc⋯.jpg (294.95 KB, 1224x1632, 3:4, IMG_20170718_173208.jpg)


 No.359706


 No.359715

>>359395

Voor altijd alleen. :(

>>359602

Niet mis


 No.359734

File: 70d6945de1ebd62⋯.jpg (133.59 KB, 357x459, 7:9, 70d6945de1ebd629cb3c4b1aef….jpg)

>>359602

Volgens mij ken ik jou van m'n oude 'school'.

Je geheim is veilig hoor <3


 No.359736

>>359734

Denk het niet.


 No.359751

>>359734

Welke provincie?


 No.359810

>>359734

IK WEET JE TE VINDEN


 No.359817

>>359706

Zandnegers eruit.


 No.359845

>>359736

Kleine wereld, sjaak.

>>359751

Waar ik woon of die school was?

Als je niet half Nederland hoefde af te reizen om naar school te gaan, dan ken ik je toch niet. ;-)

>>359810

Ja, pas maar op ander stuur ik Wilma achter je aan.


 No.359933

>>359845

De school. Die van mij lag in Utrecht.


 No.359977

Hoi


 No.359981


 No.360870

o///o


 No.361251

Heya


 No.361324

>>361251

hey which city you're from ?


 No.361487

>>361324

Den Bosch ;)


 No.361494

>>345372

kent je dat nie horen dan


 No.361532

File: 6450b0b885617dd⋯.jpg (40.01 KB, 640x634, 320:317, azx4K.jpg)

Why are Dutch boys so cute?

I live in the middle of fucking nowhere and all I want is one to snuggle with :(


 No.361710

File: 669ecd3991eae6a⋯.png (1.7 MB, 1632x950, 816:475, teken.png)


 No.361733

>>361710

Draak.


 No.361793


 No.361830

File: 9b90d36e118dc9e⋯.jpg (45.68 KB, 462x533, 462:533, 9b90d36e118dc9e93288361105….jpg)

>>361710

Je bent een held.


 No.362761

nog cuteboys in de buurt van station krommenie-Assendelft?

also, amsterdam cuteboys stuur me iets

kik: joshl.clawson


 No.363780

File: 7bf2d12d613d687⋯.gif (728.9 KB, 500x369, 500:369, big.gif)

>>362761

Dat is nog best wel specifiek zo


 No.363817

File: 56c78e3b5d3a5f8⋯.gif (2.29 MB, 960x540, 16:9, 1447882302071.gif)

>>363780

Ook deze posten dan!


 No.364016

File: d5cf50e4e81f0ee⋯.gif (944.59 KB, 500x500, 1:1, small.gif)

>>363817

Is goed, maar dan maak ik de set ook gelijk compleet <3


 No.364096

File: 82b1858c2c3e465⋯.jpg (38.5 KB, 468x650, 18:25, 1460887235229-4.jpg)

>>364016

Perfect 💛


 No.364249

>>362761

ik woon er praktisch naast ;P

(niet iemand van eerder uit deze thread though)


 No.364425


 No.364870

File: 1bb4d47ab14971d⋯.jpg (223.2 KB, 850x1258, 25:37, afe40b8f75aa149e9c3afc2b4c….jpg)

>>364425

Kik klinkt erg spannend (overigens niet Alkmaar persoon)


 No.364871

>>364870

>(overigens niet Alkmaar persoon)

da's thirsty


 No.364920

File: b07df4b73f5a400⋯.png (1.79 MB, 1280x1778, 640:889, c45b870e1abbd650b0815cb0d3….png)

>>364871

>da's thirsty

Eerder een hekel aan mensen die dingen vragen en niet zelf geven (sarcasme jwz).

Heb jij iets te bieden dan?


 No.364986

File: 3e4ff16b7adae2d⋯.jpg (106.01 KB, 1280x960, 4:3, 81f869952ea6532026de192651….jpg)

>>348752

>>359346

>>364096

Katjongens wanneer uwu


 No.365014

>>364920

Ik heb zeker wat te bieden, maar ik vraag niks. Ik ben niet degene waarop jij reageerde.


 No.365017

File: b868c84a5ce0398⋯.jpg (4.4 MB, 3264x2448, 4:3, 0982h20[2].jpg)

>>365014

Wat heb je te bieden dan, ongeacht wie je bent ^.)=(.^


 No.365045

GVD

wat zijn die mensen op grindr toch vies


 No.365047

>>365017

Droevigheid.


 No.365054

File: 852efa59f6508d0⋯.jpg (1.46 MB, 4608x2592, 16:9, IMG_20171112_155030.jpg)

>>365017

Leuke sokjes uwu


 No.365056

File: 4c082e17ae7ea51⋯.jpg (6.54 KB, 195x240, 13:16, 7.jpg)

I have a huge fetish for dutch / BE qts

especially long light hairs, really tall and stuff (I'm talking 6.6)


 No.365063

>>365056

Kanker op Zweed.


 No.365371

Iemand zoetermeer hier?


 No.365381

>>365371

Ik ga er naar school helaas


 No.365448

>>365381

Zou je misschien geinteresseerd zijn om met mij bevriend te worden?


 No.365485

>>365448

Jahoor uwu


 No.365502

>>365485

naar welke school ga je? uwu


 No.365509

>>365397

show off your big girl legs then :3


 No.365669

>>365502

Misschien is het wat fijner als ik je ergens toe kan voegen?


 No.365680

19 Bot en Sub zoekt leuke jongens om een keer te pijpen, Heb nudes en face pics op Kik

Dutchbttmslut1997


 No.365732

>>365691

Ik was natuurlijk zo dom om niet te vertellen dat het mijn discord is. :P


 No.365741

>>364870

Ja dat dacht ik ook. Maar ik heb niks van hem gehoord natuurlijk

het is hedonist_jack trouwens


 No.365915

Zijn er nog cuteboys in de buurt van Twente hier of die in Zwolle naar school gaan?


 No.365919

>>365915

kik: Almdude


 No.365943

>>365915

Twentenaar hiero, hecking bozo op skype, met het roze en de beer in het plaatje


 No.366151

>>366143

>not super girly though

disagree


 No.366154

>>366143

Alleen een beetje jammer dat je ons niet alles laat zien :c


 No.366315

>>366176

Tegen die andere foto's zou ik zeker geen nee zeggen :3


 No.366327

>>366143

mezelf :) don't be a stranger


 No.366425

Iemand in Amsterdam die van harige, mannelijke tops houdt of is het alleen /schattigejongens/ onder elkaar hier? Ik hou van een contrast (in lichaamsmassa en lichaamsbeharing) tussen mij en mijn partner, maar tot nu toe krijg ik vooral aandacht van mensen die mijn kenmerken delen of van die gespierde twinks. Ik wil eens een echt dunne jongen knuffelen!


 No.367405

>>365680

Laat eerst maar eens zien


 No.367419

>>367033

Banus.


 No.368556

>>368130

>195x231


 No.368969

gezocht: draak


 No.369067

Hypothetische vraag: Zouden jullie een triootje doen als jullie de kans hadden?


 No.369158


 No.369212

File: e748cbc20ed4850⋯.jpg (148.95 KB, 1024x1431, 1024:1431, 18c05077073c65ac003d92c0ea….jpg)

>>369067

Zo'n hypothese bedenken is leuk, maar zo globaal hoeft het ook weer niet..

Iets meer details zouden wat beter zijn voor de discussie;

Hoe zijn de verhoudingen? (m/m/f?, m/m/m?, m/f/f?)

Hoe zit het met rolverdeling? (van te voren bepaald of improv?)

Aansluitend op beide voorgaande argumenten; Is het een trio van drie individuen of is er een duo aanwezig?

Zijn allemaal best belangrijke dingen om van te voren te weten, zowel voor echte situaties als in hypotheses. Als je daar iets duidelijker in bent kan ik je er een beter antwoord/discussie voor geven.


 No.369263

>>369212

Oke ik zal wat specifieker zijn, in mijn fantasie zit het meestal zo:

>Hoe zijn de verhoudingen? (m/m/f?, m/m/m?, m/f/f?)

m/m/m maar m/m/f mag ook, dat maakt voor mij niet ontzettend veel uit.

>Hoe zit het met rolverdeling? (van te voren bepaald of improv?)

1 dominant, 2 onderdanig. In het geval van mmf is een van de jongens de dominante. Het gaat mij er vooral om dat er twee onderdanigen zijn die samen een meester proberen te verwennen en zijn bevelen opvolgen en zo.


 No.369288

File: d412c37eb0c977c⋯.jpeg (237.14 KB, 900x1600, 9:16, a745b519aecf16fca315c4e1e….jpeg)

>>369263

Ah oké.

Dan zit ik nu wel een beetje op diezelfde (fantasie)lijn denk ik zo. (als de afbeelding niet klopt qua idee gewoon zeggen)

Hmmja, ensich heb ik er qua idee en dergelijke niets op tegen, echter is het ook niet zo dat ik daarmee gelijk elke mogelijkheid met wildvreemden ervoor aanga, dat nou ook weer niet.

Dus in dat opzicht zou het dan weer uitmaken wat die "kans" inhoudt. Ik bedoel, grindr en dergelijke is allemaal leuk en aardig(en ook een kans) maar in zo'n geval dus neebedankt. Zijn mensen een beetje bekend ofzo dan misschien wel, ligt beetje aan de personen denk ik.

Hoe zie jij het overigens op dat niveau?


 No.369424

File: 91e756f6765c599⋯.jpeg (100.12 KB, 1200x900, 4:3, 83d763f34069fb862dfdaa1d1….jpeg)

File: 501b552230a9d56⋯.png (1.08 MB, 1196x740, 299:185, 220192104a4ab97cd042d4b087….png)

File: ccf03c3e6c44269⋯.png (677.46 KB, 830x1000, 83:100, b9e2303c224b600751876db5f3….png)

File: c9ad0d606419a69⋯.jpeg (124.8 KB, 1200x900, 4:3, dc8e1e746e8352c03180a3ed9….jpeg)

Had ik gewoon even zin in vanwege de discussie.


 No.369460

File: 5b912fdb01ac8a8⋯.png (68.57 KB, 780x900, 13:15, 1440108763978.png)

Vraag me af of mensen hier daadwerkelijk wel eens iemand ontmoet hebben van 4 of 8chan..

Heb ik gedaan en was niet de beste ervaring


 No.369524

File: dbc3fcb778fb210⋯.jpg (117.35 KB, 806x880, 403:440, 03780u.jpg)

>>369460

Hoe komt dat zo?

Zover ik mensen ontmoet heb van chans en dergelijke is (tot nu toe) allemaal best wel oke geweest. Misschien iets met verwachtingen ofzo.


 No.369532

File: 5a29daeb461ba84⋯.png (58.11 KB, 344x345, 344:345, 1421268089463.png)

>>369524

De persoon die ik uitgenodigd had was te autistisch om te praten. Geen grapje, de eerste paar uur dat hij er was kon hij alleen maar 1-woord antwoorden geven op vragen die ik hem stelde. Verder zei hij compleet niets ookal probeerde ik gesprekken te starten (tevergeefs). Later werd hij wel iets spraakzamer.

Als eerste wilde hij zoenen, iets wat hij duidelijk nog nooit gedaan had. Hij werd ook niet veel beter over de tijd dat hij bij mij was. Erg ongemakkelijk.

Oh en hij wilde graag sex hebben maar daarvoor zat hij werkelijk 2 uur lang in de badkamer zichzelf voor te bereiden. Vervolgens konden we alsnog geen sex hebben omdat ik te groot/hij te krap was. Badkamer stonk naar poep.

Volgende dag moest hij weer met OV naar huis, wat hem uiteindelijk 6 uur duurde vanwege problemen.


 No.369737

File: 1a4488f93d2738f⋯.jpg (216.12 KB, 600x747, 200:249, 952185.jpg)

>>369532

Like I said, verwachtingen.

In dit geval blijkbaar van beide kanten.

Ik kan niet echt zien wat de betreffende tijdsperiode is geweest, maar naar mijn persoonlijke mening lijkt het allemaal nogal snel te gaan. In alle eerlijkheid komt dit verhaal in deze volgorde meer over op een soort van ongemakkelijke grindr-date in plaats van "ontmoeten". Maar daarin ben ik waarschijnlijk zelf te conservatief, dus kan ik er toch niet over oordelen.

Dingen kunnen niet goed uitpakken, laat je er niet door tegenhouden. Maar bedenk wel ff wat je doel is van te voren, en of dat van de ander overeen komt.


 No.369761

>>369460

Ik en we zijn na drie jaar nog steeds bij elkaar :3

Verder heb ik ook weleens gedronken met een groepje Nederlanders, dat was best gezellig.


 No.369763

>>369288

>als de afbeelding niet klopt qua idee gewoon zeggen

De afbeelding komt redelijk exact overeen.

>Hoe zie jij het overigens op dat niveau?

Het ideale zou zijn dat je elkaar eerst een beetje leert kennen zodat je je op je gemak voelt bij elkaar, zomaar iemand van een site of app plukken is ook een mogelijkheid maar dan weet je minder goed waar je aan toe bent.


 No.369840

File: 48d07e5df2694c3⋯.jpg (123.78 KB, 1024x1448, 128:181, 01B73RFQZKFGB9QGS6YARHN35T.jpg)

>>369763

Het is inderdaad wel makkelijk als je elkaar beetje kent, ook qua grenzen en verwachtingen aangezien dat ook best wel belangrijk is om alles een beetje redelijk te laten verlopen.


 No.370387

File: 26878557a157c30⋯.png (225.07 KB, 408x629, 24:37, C8xMC8xOS82NC8xMDE5NjQyN18….png)

Dus, hoe nu verder met deze draad?


 No.370499

Wilt iemand in de buurt van R O T T E R D A M een piemel in de jongenspoesje

godverdomme wat is het Nederlands een lelijke taal om stoute dingen mee te zeggen


 No.370538

Iemand Eindhoven hier?

NBrabant…?

Of niet Amsterdam-Rotterdam?


 No.370600

File: 43c664950b9b20b⋯.jpg (67.72 KB, 700x700, 1:1, 6e0ea1c9ff331fa00bc2217166….jpg)

>>370499

Precies, en dan zitten er ook al zoveel leenwoorden in. Die moeten we veel meer gaan gebruiken. Overigens wat is 'in de buurt van'..?

>>370538

Op de Discord zit wel het één en ander uit brabant, dus zou hier ook wel iemand moeten zijn.


 No.370617

>>370600

Leenwoorden zijn uit den boze. In de Nederdraad spreekt men NEDERLANDS.


 No.370651

>>369460

>Vraag me af of mensen hier daadwerkelijk wel eens iemand ontmoet hebben van 4 of 8chan..

Ja. Was geen geweldige ervaring.


 No.370653

>>370651

vertel


 No.371024

File: 92d21f923e85802⋯.jpg (51.34 KB, 500x678, 250:339, 77e89ef2fd1729db351ebea540….jpg)

>>370617

Leenwoorden zijn prachtig. Taalpuristen houden het niet eens een week vol zonder, misschien zelfs geen dag.


 No.371125

Draad lijkt wat dood maar zijn er nog mensen die naar Nishicon gaan?


 No.371215

>>371125

Waarschijnlijk. Het wordt praktisch naast mijn huis gehouden


 No.371246

>>371215

Gezellig stadje


 No.372130

Waar is iedereen naartoe?


 No.372513

>>371125

Dat's een knap eind reizen

Misschien als er knapperds zijn


 No.372516

wee wee hon hon baguette croissant whine


 No.372525

>>372130

verstopt!


 No.372617

>>371125

Ikke!

Ik heb gehoord dat het vorig jaar saai was tho dus ik weet niet wat ik moet verwachten.


 No.372736

>>370538

Ik kom uit Eindhoven <3


 No.372767

File: 96a1a023bc9bbce⋯.jpg (44.32 KB, 540x781, 540:781, 58bb8658d40acbf8985c3c6873….jpg)

>>372516

Bacalou bacalou tuna tuna Manny


 No.372815

>>372736

Finally!

Ik ben Dutch op de Discord


 No.372902

ik hou van jongensvoeten. jullie ook?


 No.372943

File: 48bfadda2b15486⋯.jpg (145.06 KB, 800x1130, 80:113, 9223059ce067d29c3a.jpg)

>>372902

Zolang ze aan schattigejongens zitten zijn ze prima.


 No.373134

>>372617 cute boys ontmoet?


 No.373135

>>372815

Deel die discord link pls


 No.373387

Iemand zin om samen een lekker jong, slank bottompje te palen? Voeg me toe op kik als je top bent en interesse hebt;

Ricklaantop


 No.373603

>>373135

Geen idee waar die link is


 No.374365

File: 54baea67d57e3a0⋯.png (25.94 KB, 366x609, 122:203, logo-aivd-hackthon-2018.png)


 No.374597

File: 6f49dd5f37a7865⋯.jpg (80.78 KB, 848x1199, 848:1199, DWpfytWW4AEWrTn.jpg)

>>374365

Zal je eerst iets voor moeten doen, dit is geen gratisweggeeffeestboek. En blijf een beetje up-to-date wil je.


 No.374599

File: 87fe32b7557c69d⋯.jpg (330.49 KB, 1280x1810, 128:181, 284311.jpg)

File: 6f793959d835873⋯.jpg (251.03 KB, 1280x1810, 128:181, 568424.jpg)

File: 024e4f58fa8d8db⋯.jpg (231.67 KB, 1280x1280, 1:1, 631007.jpg)

File: df3fc5c2b6db10f⋯.jpg (68.91 KB, 739x1080, 739:1080, 756756.jpg)

>>373135

>>373603

Welke van de zoveel?

>>373387

Wel lief zijn voor Martijn hé Rickert


 No.375126

Ik zoek een leuke femboy voor leuke dingen! 22/M hier. Mail X.Valentinus@outlook.com als je meer info wilt!


 No.375699

>>374599

Wie is Martijn?


 No.377655

echte gezellige uren


 No.379688

Hey Allemaal,

Ik weet niet of ik hier op de juiste plek zit. Ik ben zelf namelijk geen cuteboy. Gewone normale boy van 27 uit het zuiden van het land. Ik ben alleen op zoek naar een sub cuteboy. Niet voor losse playdates ofzo, maar oprecht een connectie opbouwen. I know, it's a lot to ask. ;p. So any volunteers? :)


 No.379699

File: 227f32dde3c9e48⋯.jpg (1.52 MB, 3264x2448, 4:3, IMG_1937.JPG)

I've lived here for almost a year and I still dont know the language, I'm a bad person

really nice here tho


 No.379700

>>379688

Boys uit het zuiden <3


 No.379724

>>379700

Ben je een boy uit het zuiden? Of vind je die gewoon leuk? Hahah.


 No.379725

>>379688

Mijn kik is trouwens: kinkylifestyle

Mocht iemand interesse hebben :)


 No.380759


 No.404176

338#5279


 No.404184

File: 36e55e72b927f14⋯.jpg (153.12 KB, 1280x720, 16:9, WIN_20180907_00_38_01_Pro.jpg)

Hiii
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bleached / choroy / dempart / jenny / jewess / mde / skyqueen / xivlg ]