[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / dempart / eris / komica / mde / vichan / vore / wooo ]

/cuteboys/ - Boypussy

Dicks and butts
Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: c35b480b3ebe1c3⋯.jpg (684.09 KB, 4288x2848, 134:89, 8653542.jpg)

File: bcaf4558e8d35e0⋯.jpg (49.85 KB, 876x953, 876:953, 96b29bdd0776f557fb13cbc45e….jpg)

File: 448d1e25ce1f2de⋯.jpg (34.17 KB, 600x520, 15:13, 98e7c9ae9c87aec987e8865a8.jpg)

File: 7ce2f86a578ca39⋯.jpg (303.93 KB, 1960x1260, 14:9, 3a25375453434acc5bc22e76cb….jpg)

File: deb6f56b5c13b54⋯.jpg (46.15 KB, 567x800, 567:800, b21a1e03495eddc1a22e690576….jpg)

 No.380526

Since the old one(https://8ch.net/cuteboys/res/345254.html) seems to have reached bumplimit or something, figured it might be time for a new one so it shows the actual activity again. So whether you're born dutch or just live here nowadays; chat,have fun, meet, w/e and remain cute :3

 No.380768

So I moved to the NL a couple weeks ago. I know almost no one here (at least close to me).

Anyone close to Tilburg/Breda?

I'm a decent looking, manly (top, dominant, agressive in bed, big dicc, etc) 22 y/o.

Looking for whatever really. Doesn't even have to be lewd.

Wondering if I should post any pics.


 No.380909

>>380768

Yes, please do. Preferably face pics. I have the hopeless quest of finding a boy whose face I'm attracted to so we can have a lewd meetup (I'm a sub, 21, conventionally attractive and muscular but not necessarily cute). I generally prefer androgynous faces but who knows. Anyone interested please send a message to anoniemekat@gmail.com


 No.381075

File: c647f45b9fec8f8⋯.jpg (3.6 MB, 2268x3118, 1134:1559, 20180514_002527.jpg)

File: 42448acb221cf39⋯.jpg (2.72 MB, 4032x2268, 16:9, 20171005_104411.jpg)

File: 13674b6c885dbc4⋯.jpg (4.31 MB, 2237x3451, 2237:3451, 20180514_002726.jpg)

>>380909

I don't think we'd match very well since I'm similar regarding tastes, only like fem androgynous boys or traps. We could still chat though, I'll drop you an email tomorrow if I remember (too late now).

>>381072

Where do you come from?

And… nice pics, made me rock hard actually, god damn it (even with the cuts…). I'd wreck you.

What's your Discord?

I'd post face but I don't usually like posting face pics alingside lews kek.


 No.381081

>>381072

>Those scars

What's going on big guy?


 No.381185

>>381081

>big guy

im 167cm


 No.381252


 No.381256

>>381252

oh sorry


 No.381738

File: adac27cd8ee52b3⋯.jpg (36.35 KB, 675x500, 27:20, h500q50_A_struisvogel.jpg)

Flauw, ik weet het.


 No.382275

File: 12821ec1c3b9712⋯.png (505.91 KB, 1280x937, 1280:937, 6e70f75c46a76774d412ddc619….png)

benis


 No.383071

Iemand hier meer zuidwaarts?


 No.383119


 No.383354

Nog steeds hier, nog steeds berucht. Hoi allemaal, hoe gaatie??


 No.383394

>>383071

Ik ken er één maar de kans bestaat dat jij diegene bent en ik je dus eigenlijk geen steek verder help.


 No.383406

hoe regelt men een trio?


 No.383412

the moon is actually a replete stor of Dutch cheese amassed in the 17th, coveted by the British empire, they usd thir advances windmill technology to build space faring biplanes capable of hauling the great mass of cheese far into the skies, releasing it into orbit far and safe from the clutches of anglo influences, after which they destroyed said technologies and hid thm in an undiscoverd land to the weat of the british empire, and buried under the icy plains of Russia. said technologies would not be rediscovered for centuries, until which the splendours of the moons rich supply of Dutch cheeses have been kept safe in the gentle stasis of the ether.


 No.383484

File: 715f468524a92cd⋯.png (161.94 KB, 450x560, 45:56, 0a625f06a9adfe6abe83858557….png)

File: 3ec89c47375d829⋯.jpeg (221.4 KB, 800x814, 400:407, 03b70b1372e2b17e60179fe53….jpeg)

File: 50948fe4553c3c6⋯.jpeg (87.19 KB, 400x576, 25:36, 6152a6f317cd0367f093d4f44….jpeg)

File: 60f41c7f2710896⋯.jpeg (221.65 KB, 850x545, 170:109, b5ac1d86fe205867c9c386179….jpeg)

>>383406

Naar wat ik er van begrepen heb is het de bedoeling dat je twee andere mensen vind die er ook zin in hebben, met of zonder onderlinge relatie


 No.383548

Willen de nederboys alleen maar liefde/relaties of zijn er sommigen van jullie die het niet erg vinden om ook gewoon fuckbuddies te zijn / casual seks te hebben


 No.383563


 No.383567

File: e7803078485911b⋯.jpg (66.13 KB, 500x667, 500:667, tumblr_o8m08p4nEL1u62lw7o2….jpg)

Het gevoel waneer geen nederduits jongen vriend


 No.383573

>>383548

zodra ik samenwoon met mijn vriend mag je weleens langskomen om een keertje met ons mee te doen.


 No.383594


 No.383617

>>383394

Die kans is zeer klein denk ik. Wat voor iemand is het?


 No.383657

File: 696c2b4c5d51823⋯.jpg (153.59 KB, 903x1100, 903:1100, 1441117790364.jpg)

>>383548

Verschilt per persoon, wat wil jij?

>>383573

Klinkt interessant

>>383594

Ziet er nogal groot uit of is dat slechts een optische illusie?


 No.383706

>>383657

Hij is 16cm en best wel groot in omtrek


 No.383724

iemand die in zoetermeer woont?


 No.383728

hallo :)


 No.383753

File: 37040c1fb15979a⋯.jpg (129.26 KB, 850x727, 850:727, 8752654a0ec1bda0d4b3febfe6….jpg)

>>383706

Niets mis mee toch? ;)

>>383724

Zijn wel mensen die daar in de buurt wonen geloof ik

>>383728

Âllo :)


 No.383810

>>383724

Woon aardig In de buurt


 No.383845

File: 8a78e8f4df74940⋯.png (2.48 MB, 3822x4579, 3822:4579, ik.png)

Iemand hier uit noord brabant die misschien een vriendje wil?


 No.383863

File: 9dcba4e816342f5⋯.jpg (45.69 KB, 500x707, 500:707, 678a3a8ea896c7fcae207d7b40….jpg)

>>383849

>>383850

Doe nou maar gewoon, je hebt je eigen thread al.

>>383845

niet uit noord brabant, je krijgt wel knuffels


 No.383867

>>383724

ik woon in

R O T T E R D A M


 No.383872

File: 723030d7ad60845⋯.jpg (62.7 KB, 800x728, 100:91, 4310d2b51bce10c3fe5a440b18….jpg)

Er bestaat ook nog een gezellige Nederlandse /schattigejongens/ discord server. Hier is het linkje: https://Link filtered: Report this post/kZtFkM4

Wees wel lief en introduceer jezelf. Oh, en neem je zwembroek mee.


 No.383932

>>383872

repareer je link


 No.383940

File: 4f08616f4f87299⋯.jpg (39.77 KB, 576x1008, 4:7, fc22474db0f69e7adfb478472f….jpg)

>>383867

Dan ben je vast en zeker schattig :3

>>383932

Je kan zelf toch ook wel discord en gg/kZtFkM4 typen met een punt er tussen?


 No.383955

>>383940

>>383872

is dit weer zo'n dramaroddelgroep?


 No.384131

biemel


 No.384139

File: 749120fba629fb4⋯.jpg (67.79 KB, 564x800, 141:200, 01C6D5WQN84QB927SBNZGSXN1M.jpg)

>>383955

Valt reuze mee naar mijn persoonlijke mening.

Bij elke groep mensen zal je wel enige vorm van drama hebben, niet echt iets waar je wat aan kan doen. Als je van ijsjes houdt moet het sowieso wel goed komen :3


 No.384203

Hoe kom ik in die discord chat? Is nieuw voor mij.


 No.384204

>>384203

discord en gg/kZtFkM4 als url typen met een punt er tussen


 No.384336

>>383955

Ja.

>>384139

Je verdient een zwarte aids lul van een vluchteling.


 No.384342

>>384336

Da's een rare benaming voor een cola ijsje 🤔


 No.384344

>>384336

Ik snap zelf niet wat je dit doet zeggen of denken. Ik zit al een tijdje op de discord server en de mensen zijn best prettig.


 No.384358

>>384344

Sommige mensen zijn gewoon geboren negatieve jankballen. Beter niet mee omgaan heeft ervaring mij geleerd.


 No.384359

jullie hebben meer cream soda nodig in nederland


 No.384361

>>384359

ik zie het weleens in de winkel, best lekker maar wel erg zoet.


 No.384439

>>381256

R O T T E R D A M

O

T

T

E

R

D

A

M


 No.384512

joepie de spam is weg


 No.384539

>>383567

>dgw nederduits


 No.384543

>>384539

heb jij zo'n schattig duits accent?


 No.384545


 No.384602

>>384336

"Aidslul" is één woord, jij analfabete achtergeveltoerist.


 No.384603

File: 885d8b2e49885d0⋯.png (128.03 KB, 290x174, 5:3, ClipboardImage.png)

>>384336

is just game

why you have be so mad


 No.385006

praat wat meer


 No.385039

File: 821ee622111fa19⋯.png (531.36 KB, 943x490, 943:490, [fronst in zelfhaat].png)

>dgw je niet into feminine dudes bent maar /cuteboys/ dezelfde interesses hebben als jezelf en andere gay normies in de buitenwereld niet (ook wil ik een relatie i.p.v. hook-ups dus het is extra lastig voor mij haha help)


 No.385124

File: 68d5e65d0a5100e⋯.png (107.51 KB, 473x414, 473:414, zweetkat.png)

>>384336

Zolang die zijn pilletjes goed inneemt zie ik dat maar als een compliment

>>384342

💛

>>385039

cuteboys hoeven niet per se feminine te zijn :3


 No.385256

File: db36b4bfd8767f6⋯.png (62.18 KB, 180x180, 1:1, wheretheboisat.png)

>>385124

Oh oké, top. Ben ik namelijk niet en heb liever met 'n mannelijk iemand, maar ja ieder z'n ding.

Ik zit hier in ieder geval goed, nu hoef ik alleen nog "cute" gevonden te worden en dat wordt nog een uitdaging :^)


 No.385503

File: 2d8543782d6ac21⋯.jpg (155.09 KB, 1280x800, 8:5, 8764.jpg)

>>385256

Dat zal best wel meevallen <3


 No.385657

>>385503

aww wat liev, dankjewel anon ^ω^


 No.386093

>>383563

cool :0

>>383573

klinkt leuk

>>383657

uiteraard het liefst een lieve relatie maar tsja, zo lang dat er niet is, dan maar gewoon seks toch? als het veilig is en je elkaar beetje kent?


 No.386254

>dgw je altijd extreem geil bent wanneer het warm is

Help.


 No.386255

>>386254

ik ben gewoon altijd extreem geil.


 No.386257

>>386255

Ikke dus niet.


 No.386258

Bijna zomervakantie, tijd voor videospelletjes en chill?


 No.386296

>>386257

daar heb ik nou nooit last van


 No.386456

File: b3c8ba4bfdecb4a⋯.jpg (119.21 KB, 800x666, 400:333, 4a6cd608df35c3460cf33dfaff….jpg)

File: 0c08b20f7c3b4e2⋯.jpg (81.57 KB, 800x613, 800:613, 7c645f3d901979190699de4521….jpg)

File: cd763d75d754d0a⋯.jpg (111.63 KB, 622x800, 311:400, 9f6fe2446d1ece3ab814667e68….jpg)

File: 29cd6fa525d58f1⋯.jpg (82.48 KB, 800x565, 160:113, b1869e14337a05a5c3a876cbd9….jpg)

File: 80e56cf47682618⋯.jpg (82.72 KB, 780x800, 39:40, c86d00ae6a256cbf13a316f021….jpg)

>>386258

Welke videospelletjes? :o

>>386093

Hmm, bij beetje kennen kan het opzich wel oke zijn I guess.

>>386254

>>386255

Dingen horen ook uit te zetten bij warmte :3


 No.386497

ik wil weleens mijn vriendje pijpen samen met een andere jongen.


 No.386502

greetings from your neighbours :D

dutch cuteboys + german cuteboys = <3


 No.386732

File: 848b2c1450da4b7⋯.jpg (232.03 KB, 1140x520, 57:26, 0acd7ec20215c85772477c0e71….jpg)

File: 1bb7b1fbad7bda6⋯.jpg (571.67 KB, 970x970, 1:1, 4ffe273a4a8d9c1c411a172fbd….jpg)

File: a4f1d0c04cf5337⋯.jpg (63.48 KB, 622x800, 311:400, 2abf43bf0b0cd5e55e59f31371….jpg)

File: 7895390d5d80b17⋯.png (729.29 KB, 667x1000, 667:1000, 3fe067a7c95de7b63626e55810….png)

>>386497

Wie niet :3

>>386502

❤︎


 No.386736

>>386732

>>386456

Furry smut dus he… Enneuh, geen idee. De spelletjes in die plaatjes spreken me wel aan.

Nog nooit eerder geprobeerd tbh maar het idee klinkt goed.

>>386502

Send over some german cuties for cuddles!


 No.386801

>>386732

>Wie niet :3

hij verdient gewoon twee jongens om hem te dienen.


 No.386805

>>386456

>Dingen horen ook uit te zetten bij warmte :3

Ik zou jou eens van achteren uitzetten.


 No.386989

File: d6a625a5c8bdace⋯.jpg (44.41 KB, 390x350, 39:35, ba78479690_1501776861.jpg)

>>386736

Erh valt best wel mee, heeft naar mijn mening gewoon een groter aanbod qua artistieke vrijheid en context. Maar geen spelletjes voorkeur? :o

>>386801

Persoonlijk vind ik het woord dienen vrij naar, maar waarom verdient hij het dan? ben wel benieuwd.

>>386805

Ben je van voren al uitgezet dan of heb je daar wat hulp bij nodig? owo


 No.387012

>>386989

Geen zorgen, furry smut is welkom ♥ geen spelletjes voorkeur tho, co-op is best wel chill maar d'r zijn ook weinig games die je echt leuk samen kan spelen. Kheb een decent pc en een ps4.. heb niet een specifieke voorkeur. Misschien shooters/online/competitive iets


 No.387337

File: f2f016886c4a662⋯.jpg (47.27 KB, 800x414, 400:207, 1eaec7a934f954e89a129c37d6….jpg)

File: 63335bc71520ad9⋯.jpg (114.96 KB, 1280x922, 640:461, 4f4a8988990bc665f1c728d342….jpg)

File: 6c11d781abfd171⋯.jpg (79.8 KB, 800x628, 200:157, 459c4269263061167a62b3981c….jpg)

File: faf0fbfe822b544⋯.jpg (137.45 KB, 800x800, 1:1, 52100d0e0cc90f015aeee62228….jpg)

>>387012

Zijn vast genoeg games om samen te doen die wel oké zijn, ligt beetje aan wat je wil doen in een game I guess. Iets dat iets meer diepgang dan fortnite heeft is wel te doen lijkt mij. En anders zijn er altijd nog dingen zoals schaken ofzo :3


 No.387339

>>387337

Heb je geen discord of iets - anders moet ik telkens tot 2 uur 's nachts wachten :0


 No.387435

>>386989

>maar waarom verdient hij het dan? ben wel benieuwd.

Het is gewoon een fantasie die we hebben.


 No.387465

File: a2e844c7d13c584⋯.jpg (403.11 KB, 1244x720, 311:180, 3.jpg)

>>381075

You still looking?


 No.387489

File: 91dd44cf81fcc6a⋯.jpg (81.46 KB, 665x800, 133:160, 029aae6adc58fc83945f54f356….jpg)

>>387339

Als je discord hebt zou je ook gewoon in die server kunnen gaan zitten :3

>>387435

Klinkt fair, ben ik dan wel weer benieuwd wie het meeste fan is van die fantasie.


 No.387504

>>387489

Geen idee hoe


 No.387685

>>387504

Zie >>383940 >>384204


 No.387730

>>387685

Ja die invite code is dus expired


 No.387754

>>387465

Yeah kinda, where are you? got any contact info?


 No.387847

File: 209fe18a2c2f434⋯.jpg (81.07 KB, 799x634, 799:634, 90009a23e6dd5d1f8cbb791745….jpg)

>>387730

Dan moet je Raccoon#9114 toevoegen en vragen of je erbij mag. Anders geef ik mijne wel.


 No.387872

Koekie#4911


 No.387908

>>387754

Eindhoven, kik is v4df


 No.388208

>>386732

>>386736

we will always be happy to serve <3


 No.388222

File: 21c1a095e54dc8a⋯.jpg (134.98 KB, 500x289, 500:289, lep7c8W0lz1qajnfno1.jpg)

File: d92a2a8a6218169⋯.jpg (101.89 KB, 800x565, 160:113, c64b5b003ec8e5fe4fd85b0a4e….jpg)

>>387730

Als er moeilijk om gedaan word ofzo moet je mij maar gewoon een keer toevoegen(Dragoan#6315), scheelt intern gezeur en is ook minder moeite.

>>388208

Seems like germans serve in many ways. :3


 No.388315

TafelPoot hier, heb ik nog wat gemist?


 No.388316

>>386989

>of heb je daar wat hulp bij nodig?

Altijd.


 No.388320

Bisexual guy who has developed a strong appetite for cuteboys here, I live in Maastricht but am not from there. I'm 1.85 cm, dominant, top, 7" cock and pretty chilled out. Wondering if anyone is still around?


 No.388383

File: 41205cd2ed9f54d⋯.jpg (29.56 KB, 444x544, 111:136, 303594.jpg)

File: 70892131ff95c6c⋯.gif (988.12 KB, 500x560, 25:28, pabukagjJ1rfwq45o1.gif)

>>388315

Je bent gemist <3

>>388316

Zijn vast genoeg opties voor :3

>>388320

Plenty of people around, both in the discord as on here. Pretty sure there's even people nearby actually. owo 7"


 No.389193

File: aef3e21ce6c8d6d⋯.jpg (233.18 KB, 1280x1807, 1280:1807, 174676001d03167631c3b3cb97….jpg)

File: 02483bf34c0c350⋯.jpg (368.9 KB, 1070x1500, 107:150, fd31cff564d14cc5a82e847302….jpg)

warm


 No.389399

File: 497509b4873201b⋯.png (752.3 KB, 1024x738, 512:369, 1532608396128.png)

Dit is wat ik nodig heb


 No.390238

File: f382897ebaf7b2b⋯.jpg (95.91 KB, 1024x724, 256:181, 3_01CG8J9R8NPMMFCDEFAS2V4M….jpg)

Gaat weer heet worden


 No.390253

>>390244

Get on my dick


 No.390664

File: 8ffacd47d6eafb3⋯.jpg (57.81 KB, 564x972, 47:81, bfbb4d9b6ce30300e7d434b565….jpg)


 No.390667


 No.390668


 No.390669


 No.390671


 No.390674


 No.390675


 No.390676


 No.390679


 No.390682

>>390667

>>390668

>>390669

>>390671

>>390674

>>390675

>>390676

>>390679

wtf doe jij met je kut pop muziek maar 20% sneller


 No.390684

>>390682

lol idk <3


 No.390685

>>390682

I mean its just sped up pop music not like it means anything lmao

its judt fuckin music

bhttps://www.youtube.com/watch?v=J8MPFmC1xK4&list=PLoUlmEbAu89GgvE4thKXgNt7iiMAmSVq5&index=11


 No.390688


 No.390715

File: 13d992f1685606c⋯.jpg (109.79 KB, 873x1500, 291:500, a7d045e1552e347d576fc3a2a9….jpg)

File: f75585f878effa7⋯.jpg (134.85 KB, 1280x857, 1280:857, ecd0ebfa59a55ba937349fefe7….jpg)

File: 436af2ef9250ed8⋯.mp4 (180.21 KB, 850x556, 425:278, 01CJXM1WKQYJZHBQ1CWJ8RH8B1.mp4)

>>390238

Het wordt zeker warm >:3

>>390684

Het had inderdaad wel wat minder kunnen zijn, zeker met die playlist. Verder niet iets op tegen.

>>390682

118 tot 121% aub, gelieve niet de maat teveel te verkloten <3.


 No.390944

File: 8141478e1887b24⋯.jpg (400.74 KB, 850x1249, 850:1249, sample_b52a1f3f430733ec98b….jpg)

Vergeet trouwens niet dat er nog een discord server bestaat voor Nederlandse /schattigejongens/. We zijn tegenwoordig best actief en doen af en toe meetups en andere dingen.

De invitecode/link is MDntTjX.


 No.390999

File: 534178c5908db89⋯.jpg (1.25 MB, 3264x2448, 4:3, IMG_2091.JPG)

>>390944

sounds gay


 No.391204

File: f77177332a65019⋯.jpg (589.51 KB, 1661x2400, 1661:2400, c0ZyOek.jpg)

>>390999

Als OP kan ik gerust zeggen dat die server reuze meevalt. Zeker vergeleken met een tijd geleden.


 No.391231

>>391204

yeah is probably ok

still gay tho


 No.391274

File: 5810ae1db6cb270⋯.png (14.78 KB, 128x128, 1:1, 376782222130151424.png)


 No.391289

File: b008828d2676a4b⋯.jpg (13.3 KB, 250x251, 250:251, 1532061779031.jpg)


 No.391372

File: c4f4a10206cc8a7⋯.jpg (1.12 MB, 1080x1920, 9:16, cce7620a863ef81e355cb3b2e7….jpg)

>>391231

Nee hoor.

nouja misschien een beetje wel

>>391274

>>391289

:zweetkat:


 No.391411

>>391372

hint taken didnt plan on joining anyway


 No.391436

>>391411

Waarom niet?

Denk dat de meeste mensen die in /cb/ rondhangen er toch wel inzitten zo'n beetje.


 No.391471

>>391436

theres no place for me there


 No.391473

File: 0ddeaa26bd7073f⋯.jpg (73.67 KB, 550x371, 550:371, 1333320976563.jpg)

>>391471

Hoezo niet? Ben nu wel benieuwd waarom je dat denkt/weet. Woon je niet in Nederland/Ben je niet Nederlands..?


 No.391474

File: 98a59fb7995e786⋯.png (528.55 KB, 960x540, 16:9, ClipboardImage.png)

>>391473

as you can probably tell im having to run all of this through google translate yes I want to die so yes Im in NL but no im not dutch

also code gayass is top tier, good taste


 No.391485

File: c49ee04b9cd48e3⋯.jpg (95.29 KB, 500x411, 500:411, 0987273698.jpg)

>>391474

Ah I see, yeah not being able to write/speak dutch ain't a big deal, though it is usefull if you're able to read dutch most of the times. Hmm, you been in it before? Else you could give it a shot to see how the server reacts.


 No.391486

File: 41130457b07ae66⋯.jpg (94.16 KB, 640x1681, 640:1681, 366992 - Code_Geass Lelouc….jpg)

>>391485

yeah its a bit of a handicap, hopefully gonna start taking lessons soon

but I probably wouldnt fit in anyway


 No.391672

File: fd01ef4f246f35a⋯.jpg (109.42 KB, 750x466, 375:233, 3ee57e47ac97ca769a963a54.jpg)

>>391486

Well you're free to try join at any time, just like any other person in the netherlands/dutch person :3


 No.391682

>>391672

That's so sweet..


 No.391738

>>391672

been looking for that pic ever since I reset my pc

and maybe ill join if I learn a bit of dutch or something ont wanna be a third wheel yknow


 No.392473

Was er trouwens iemand naar Abunaicon?


 No.392651

>>392473

Yup. We hadden een soort pseudo-meetup van 4-5 man uit de discord server van deze draad op de zaterdag. Dit jaar viel een beetje tegen qua activiteiten, maar het was wel super gezellig.


 No.393152

File: 8e65a9bc7fe74ce⋯.jpg (65.42 KB, 1024x576, 16:9, 1_01CFSYGZYHDPJAWSY46R98XK….jpg)


 No.393658

Bestaan er nog schattige jongens in dit land?


 No.393785

File: 37d070ee60c3b65⋯.png (248.81 KB, 490x368, 245:184, 859.png)

>>393658

Ligt een beetje aan jouw definitie van schattig.


 No.393880

>>380526

wtf is er gaande


 No.393890

hey als er nog een cuteboy is in regio Amsterdam die geneukt wil worden, stuur dan een berichtje naar mijn kik: joshl.clawson

ik ben zelf 19 en beetje gespierd


 No.394114

File: f11c20c2e2b29c3⋯.jpg (184.61 KB, 828x624, 69:52, 11785073.jpg)

>dvwg shotadom vdje


 No.394361

Anybody feel like helping a boy crossdress? Like maybe go shopping with me, give me tips on what to wear?

20/m/Zuid Holland

Switch, wanting to sub


 No.394362

>>388320

Ik woon dicht bij maastricht, 179cm, onderdanig, bottom, chastity/cuteboy.

we should meet.


 No.394698

>>394362

Sounds good to me, you still around?


 No.394709

>>388320

Tilburg sub here wanna hang out?


 No.394849

>>394698

yess…


 No.394851

is this where i can find a tall, cute dutch boy to bully me for being short?


 No.394858

>>383412

The more you know

I guess


 No.394860

Ik woon in Nederlands maar spreek ik geen Nederlands. mag ik meedoen?


 No.394874

>>394709

Damn, I'm a dom top in Tilburg too, leaving in two weeks though :(

Got kik? Discord? Telegram?

This is me >>381075

Even just someone to hang out would be nice (I love cooking with people tbh, who /ck/)


 No.394916

>>394860

versta je wel nederlands dan?

en waar kom je vandaan?


 No.394925

>>394860

nee kanker op buitenlander


 No.395026

>>388320

>>394698

still here, would like to meet


 No.395125

>>394916

een beetje, nee

Noord-Amerika


 No.395548

>>394709

>>395026

>>388320 here

Definitely interested in meeting up or at the very least talking, do you guys have kik or discord or something?


 No.395620

>>394851

I'll bully you anon, you tiny lil boy


 No.395621

>>395125

waar woon je nu dan, in nederland bedoel ik


 No.396041

>>393890

dit staat nog steeds open


 No.396045

Your language looks so autistic


 No.396697

>>396045

Ach, kan altijd erger


 No.396735

>>396045

*clicks sarcastically*


 No.396835

File: 0e375f18b591b83⋯.jpg (152.73 KB, 922x1080, 461:540, WIN_20161207_09_44_13_Pro.jpg)

File: 98c8d8979833a2c⋯.jpg (1.58 MB, 2592x4608, 9:16, IMG_20180801_203023.jpg)

File: 31bf687ef5e16b8⋯.jpg (567.57 KB, 1296x2304, 9:16, IMG_20180806_160335.jpg)

File: d208d8ace79f11b⋯.jpg (1.47 MB, 4608x2592, 16:9, IMG_20180822_093819.jpg)

Are Belgian boys allowed as well? I know some other peeps too. Got a whole thing going on on twitter and discord!


 No.396844

>>396835

OP vind het prima, mocht in de eerste draad ook


 No.396977

Iemand die in zwolle wil meeten? Ik kan hosten, ben 24 en gemiddeld postuur. Als je meer info wil laat t me even weten


 No.397013

>>396835

heb je discord?


 No.397732

File: 8bdd34e607918d3⋯.jpg (1.95 MB, 1931x3863, 1931:3863, 2bdae960.jpg)

Stil geworden hier zeg.


 No.397752

>>397732

Damn, lekker


 No.397758

>>397732

ben je al oud baarn?


 No.397783

>>397758

Baarn is al oud genoeg volgens Wikipedia


 No.397786

>>396835

denny you are so yum <3

lovely booty and bald uncut cock

do you have any girly clothes?


 No.397787

>>396977

Hoi! ik zou je graag willen ontmoeten op station zwolle. ik zou graag met je willen vechten! we kunnen allebei een contract tekenen om te zorgen dat de politie ons niet lastig valt als we grenzeloos elkaar de hersenpan inslaan! ik heb er zin in. Geen hard limits gevecht tot de dood en de winnaar kan genieten van de onvergetelijke smaak van gekookt mensen vlees xx


 No.397789

>>397786

Kanker


 No.397943

>>396977

Waarvandaan? Holtebronx assendorp zuid?


 No.398040

>>397943

assendorp, jij dan?


 No.398054

>tried to arrange a mmf but guy backs out at last second

Sucks.

Anyone cuties in Noord up for a threesome? Can host.


 No.398155

File: ce8de71a5362fe6⋯.jpg (52.69 KB, 604x377, 604:377, e1689d43.jpg)

>>397732

>>397787

>>397943

>>398040

>>398054

Ben wel benieuwd waar deze draad af en toe in eindigt/naar toe gaat moet ik zeggen.


 No.398831

kan er een nieuwe discord chat invite link hier komen? de oude werkt niet meer


 No.399139

>>398831

Excuses! Hier is een nieuwe: cxWrCxe


 No.401155

>>398155

wat is er mis met hookups

doe niet zo preuts


 No.401428

>>396835

One more reason for het vaderland to take Vlaanderen and unify right here holy fuck


 No.401746

wil een vriendje die souls games leuk vindt tbh


 No.401894

>>401746

Bloodborne op PC nooit ooit dus.


 No.401966

>>401894

kan via playstation now, he


 No.403630

File: 0d2701fbe283750⋯.jpg (229.22 KB, 861x1309, 123:187, IMG_20150625_102113_2.jpg)

wie in arnhem?

Ik 21, ongeveer 1,85 m en net onder de 70 kg.


 No.403747

>>403630

Als er een knap koppie op dat moois zit reis ik er wel voor.


 No.403759


 No.403910

>>403630

niet uit arnhem maar kan wel reizen, 22 hier, top, slank, 1,94, wil wel kik?


 No.404177

338#5279

lol.


 No.404227

>>380768

Wh- WHEN DID A DUTCH THREAD BECOME A THING.

Tilburg. Have a car and a collar. I've been getting way too horny and I need to be someone's casual cumdump.Plus, I just want more experience and I'm sub as hell, but I like to push back.

tripfagginganon@gmail.com if you're looking for somewhere to dump seed~


 No.404784

21/M/Den Haag

Speaks English

I want someone to hangout with who can teach me some basic Dutch/show me some good music/tell me I'm cute and playfully bully me maybe?

Is this thread still alive?


 No.404811

>>404784

Thread still alive. Just slow as hell.


 No.404939

>>380526

4chan migrant here.

Legal age and needing some love.

Looking for a femboy under 20 and legal age, for whatever, as long as it isn't me bottoming. No deal on that one.

Pretty handsome but not muscular or wealthy.

Rotterdam


 No.404974


 No.404996

>>404974

anything specific?


 No.405000

File: 8b1803f3587063a⋯.png (597.48 KB, 1280x814, 640:407, 614ebbdc2f64f7cdee04b405ca….png)

>>404227

>>404784

>>404811

>>404939

>>404974

>>404996

OP hier, een beetje Nederlands mag wel hierzo anders heeft het geen zin he.


 No.405002

File: de8510c1c3226ca⋯.png (Spoiler Image, 3.42 MB, 2924x3741, 68:87, legs.png)

>>404974

I have no good pictures, so here you go

Hier zijn mijn benen


 No.405003

>>405000

Nederlands? Wat is dat voor een taal? Je bedoelt Engels dialect?


 No.405019

bestaat die discord-groep eigenlijk nog? wil wel lid worden verveel me xx


 No.405021

>>405019

pls iemand stuur me invite link zou erg dankbaar zijn <3


 No.405121

File: d8ba0ac56e3d4de⋯.png (7.55 MB, 4092x2893, 372:263, 125ab8bc3d41ca42cd83d57c11….png)

>>405019

>>405021

Welke van de tig hebben we het nu over want er zijn er zat op het moment waar ik van weet.


 No.405126

>>405121

verras me


 No.405136

>>405121

of ja, het liefst ergens met weinig extreemrechts, daar heb ik niet zo'n behoefte aan


 No.405283

File: d3b0cb5488d9ef0⋯.jpg (441.25 KB, 3307x3540, 3307:3540, aa4744ec339591945d12ef6c44….jpg)

>>405136

Hè, dat is nou weer jammer want daar zijn er dan weer vrij weinig van. De meeste gaan wild bij het zien van een naakte politicus aan de rand van een zwembad.


 No.405285

>>405283

Gênant zeg. Nou ja, zolang ik niet letterlijk de enige ben die de gaskranen niet wil opendraaien overleef ik het wel hoor.




[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / dempart / eris / komica / mde / vichan / vore / wooo ]