[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / agatha2 / animu / bestemma / fascist / mde / vg / vichan ]

/deltach/ - deltachan

Tajna Społeczność Aktywistów

Katalog

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


Dostęp tylko dla wysoko postawionych członków Delty (wraz z wyjątkami). Jeżeli znalazłeś się tu a nie powinieneś, wypierdalaj.

File: 6b39a5e8862dcf9⋯.png (179,66 KB, 633x758, 633:758, ClipboardImage.png)

 No.15[Odpowiedź]

właśnie ogarnąłem że mam 3 zagrożenia do chuja wafla jebać tą szkołe co polecacie zrobic anony pomozcie jestem na skraju wyczerpania psychicznego

 No.17

Wystarczy samochód, rura PCV i środki nasenne. Doprowadzasz rurę PCV od wydechu do środka samochodu. Zażywasz środki nasenne, odpalasz samochód i walisz w kimę. Raczej się nie obudzisz.


 No.19

thank you czech brother greetings from poland


 No.20

dzięki działa
File: 8ee0eff240995af⋯.jpeg (14,09 KB, 500x375, 4:3, received_1195926157214841.jpeg)

 No.18[Odpowiedź]

czas rozjebac mapperow, napierdalamy masowy atak, dam wam dostep do botnetu mam prawie wszystkie ip z asusa

na discord na kanale ktory kazdy z was znam ustale date operacji

pozdrawiam,

anonek ktory kazdy zna i jego nick zaczyna sie na litere JFile: 12d6741dd9390ec⋯.gif (317,11 KB, 174x174, 1:1, 1536606970637689425.gif)

 No.12[Odpowiedź]

nk dlaczego matematyka kurwom jes

 No.16

File: d1fbdd12c55c54d⋯.gif (1,18 MB, 480x270, 16:9, tenor (2).gif)
File: 9a737cb67278015⋯.png (446,82 KB, 600x600, 1:1, 1433863013896.png)

 No.13[Odpowiedź]

byłem w szkole i jaką sunie widziałem kuuur ale nie zagadałem bo przegryw jestem

 No.14

op to chlop
File: bc32d7d3e22f282⋯.jpg (55,65 KB, 670x505, 134:101, 1542414120718912433.jpg)

 No.11[Odpowiedź]

mam jedna pierdolona grzałke z drutuFile: 9040f39f4814f42⋯.png (152,49 KB, 391x485, 391:485, 45647052_292525888028131_1….png)

 No.10[Odpowiedź]

mam 43 lata więc życie już za mną

abym doszedł zjadam wiadroFile: 76626d50e37b019⋯.gif (124,44 KB, 200x230, 20:23, Patron.gif)

 No.9[Odpowiedź]

nie zobaczysz pieroga

#steve_wonderFile: 1185567d3706e5a⋯.png (838,42 KB, 588x804, 49:67, 39126952_1556016071169734_….png)

 No.6[Odpowiedź]

jebac mapperow jebanych pozerow

 No.7

Kurwy pierdolone


 No.8

racja jebac tych pozerow, OP to porzadny czlowiek
File: d8ac4f1a09bce99⋯.png (1,43 MB, 720x1280, 9:16, ClipboardImage.png)

 No.3[Odpowiedź]

lubartow

 No.4

OP to pedal


 No.5

JAKUB KOWALCZYK
File: ec79e29311befa9⋯.jpg (4,01 KB, 100x100, 1:1, unnamed.jpg)

 No.2[Odpowiedź]

Jebac PolicjeUsuń post [ ]
[]
Wstecz [1] Dalej | Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / agatha2 / animu / bestemma / fascist / mde / vg / vichan ]