[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / cafechan / doomer / strek / sw / tingles / vg ]

/discordchan/ - Diskordzik

Chan dla prawdziwych jebaków

Katalog

8chan Cup Knockout Stage - Friday, January 18 at 08:00 p.m. GMT
Winner of the 65rd Attention-Hungry Games
/cure/ - Your obscure board for medical-tan appreciation

December 2018 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


https://discord.gg/qTavAXw

File: fbae1aa59774f9b⋯.png (77,9 KB, 233x136, 233:136, kul.png)

b26327  No.15[Odpowiedź]

oł je jołFile: adc19ef1ed68f1f⋯.png (857 B, 20x20, 1:1, czesc.png)

9a333f  No.8[Odpowiedź]

witam

efcffd  No.9

elo


8d7494  No.10

>>9

Martwy


01fea9  No.13

alokal.eu/kuko lets raid


0844aa  No.14

fajny serwer jest lepszy
File: 769f4cf1bdd3a7a⋯.png (29,81 KB, 128x95, 128:95, 6ix9ine.png)

e79b0b  No.12[Odpowiedź]

6ix9ine threadFile: dde56bc8652f70c⋯.png (276,51 KB, 600x375, 8:5, kładziemy papę.png)

cd866b  No.11[Odpowiedź]

Itt kładziemy papę pod budowę nowej, świetlanej przyszłościUsuń post [ ]
[]
Wstecz [1] Dalej | Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / cafechan / doomer / strek / sw / tingles / vg ]