[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / acme / arepa / britfeel / fascist / fast / mental / vg ]

/egy/ - Edgyptians

صور امك كلها هنا
Posting will disabled for a few hours on September 21 from 0400 EST while we migrate our database to INNODB. Hardware upgrade downtime is still TBA.
/d/egenerates
August 2018 - 8chan Transparency Report
Email
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 4 per post.


Rules . Catalog . Chat

File: 41ed406d621d61a⋯.gif (31.85 KB, 250x250, 1:1, .gif)

 No.151542

for chatting, shitposting and metaposting.

Post last edited at

 No.249620

رحتوا فين كلكوا بتعيدوا وانا الى قاعد لوحدى


 No.249632

>>249607

>بأمانه

كوفتيس ديتكتيد


 No.249635

>>249607

يعني اقنعك ازاي اكتر من اني نزلت صور بزازي بالتايم ستامب اللي قرفتونا بيه


 No.249684

>>249632

انت ملحد ولسه بتحلف بألهة البدو بعد السنين دي كلها؟

انا اصلا حاسس ان حوار حلفان المسيحيين ده ميم مش حاجه حقيقيه مش عارف ليه.

>>249635

ممكن نتقابل ونبقي صحاب مثلا.

اصلي لسه متخانق مع البيست فريند وحاسس ان خلاص كده جبنا اخرنا مع بعض وانا بجد بدأت اتخنق.

النهم تكوني اتنين وعشرين سنه او اكتر.

الصراحه الصور مش مقنعه بالنسبالي، مش مقتنع ان واحد بالبزاز دي كلها هتدخل ايجي.


 No.249685

>>249632

انا قاعد لوحدي متحركتش من البيت بردو يا انون


 No.249686


 No.249744

>>249684

حضرتك قصه حياتي مكتوبه ف ثريد هنا هتعرف انا داخله هنا ليه لان معنديش حاجه اعملها


 No.249745

>>249744

ماهو للأسف انا الانون الوحيد اللي لسه مش بهتم وبعاملك زي أي حد هنا ببزاز أو من غير كلكم زي بعض -مش مهمين- فما قريتش أي حاجه إنتي كاتبها عن نفسك الحقيقه.

> اصلي لسه متخانق مع البيست فريند

عموما احنا تقريبا اتصالحنا مع بعض ولسه كنت مكلمها فخلاص بقي.

لو فاضيه زي مابتقولي ممكن تيجي تتفرجي علي فيلم معانا, هي عايزه تشوف آخر جزئين من فيفتي شيدز وأنا مش عاوز اتفرج علي الشيء ده فممكن تشوفيه إنتي معاها, بعد كده هفرجها علي Kimi no Na wa.

بس برضه مش حابب اتفرج عليه معاها عشان مش بحبب ابقي مشتت فممكن تتفرجي عليه معاها برضه.

ممكن تبقوا صحاب وتسيبوني لوحدي هبقي مبسوط جدا الصراحه.


 No.249746

>>249745

>!rJKngs8WAc

mmm, tripcodes are back


 No.249747

File: ca48c5a83c73ee9⋯.png (244.7 KB, 640x640, 1:1, tenor.png)

>>249745

>tripcode faggot 3arsah meetup

kys


 No.249758

>>249747

مش عارف انا قررت استخدمه تاني ليه الحقيقه.

ماتيجي كلنا نتريب كود اسبوعين كده عشان نشوف احنا كام واحد في البورد بعدين نبطل.

Inb4 newfag, google my tripcode

ولو انه اقدم من كده بس مش مشكله


 No.249761

>>249745

وانا مطلبتش من حد يا انون يعاملني علي اني بز هستفاد ايه من كس امهم يعني


 No.249764

>>249761

هتستفادى ان شوية انونز هيجانين مشفوش (غير بز مهم) هيمدحوا فى بزك المترهل الفلاحى وفى النهاية هتحسى انك راضية عن بزك المترهل وثقتك فى نفسك هتزيد وتقرفى كسمنا كل شوية بزى راح بزى جه


 No.249766

>>249764

‏*‏(غير بز امهم)


 No.249767

>>249764

احا هو انا اللي اتكلمت عن بزي يا عرصه ولا هو اللي اتكلم وكس ام الستاندردز بتاعتك انت واشكالك مش فارقه معايا وثقتي ف نفسي مش هتزيد ولا هتقل بسبب شخص بائس زيك انت او امثالك تلاقيك عيل قصير بكرش و وشك شبه البيضه المدلدله


 No.249768

>>249761

مش محتاجه تطلبي.

هم هنا من غير طلبات هيعبدوكي.

إنتي بس ناقصك تريب كود وتنزلي اكونت أي حاجه وتقوليلهم يدخلوا يكلموكي عليه بصوت بس وتاني يوم هتبقي ملكة البورد وتعريص للركب واي حد هيقولك حاجه هيلاقي نفسه متناك سبام ردود من الانونز اللي بيعبدوكي.


 No.249773

>>249768

احا يعني ده اكبر طموح حد فعلا ده انت وجعتلي بطني ما اروح اعملي بيدج علي اي موقع سكس وهلاقي ناس تعبدني بفلوس بقى وقتها


 No.249779

>>249773

محدش هيعبدك بصوتك بس, هناك هيحتاجوا حاجات تانيه.

هنا وبلا فخر عندنا بائسين علي اعلي مستوي مش هتلاقيهم في أي حته تانيه.


 No.249798

>>249773

يعبدوكي ايه بس يابت انتى زى اى واحدة يعنى مفيش عندك حاجة تخلى الناس تدلدل لسانها واراكى الا لو عندك بز تالت


 No.249800

>>249798

انا جبت سيرت حد يعبدني يا عره ولا هو اللي قال؟ وبعدين احا اي وحده ف بلدنا ان شالله بكس اسود حتي تعرف تخلي شويه بؤساء يعبدوها واجه الواقع يا انون الكس هو اللي بيحكم سواء عاجبك او لا


 No.249868

>>249537

طب انا عرفتها من r*ddit كده انا ايه؟


 No.249870

>>249868

كده أنت ريديتور


 No.249878

>>249870

طب انا عرفت البورد عن طريق الديبويب كدا انا ديبويبر ؟


 No.249881

>>249878

نزل صور بزازك ياعرص بتايم ستامب ومتنتحلش كسم شخصيتي


 No.249961

كسم الناموس


 No.250027

AND THE WINNER IS

>>25000


 No.250028

>>250027

oh fuck

>>250000


 No.250031

>>>249996

نودز ثريد كالعاده

>>250000

>الحياة بقت سودة و ايام بنت عرص والبنزين والكهربا وكل ابن متناكة زاد سعره يا تافه يا ابن الشراميط وانت عايز صورة الكس المعفن دي يلعن دين اللي جابك

words of truth


 No.250033

>>250031

انا لسه حالا مستوعبه ان الارقام دي ليها معنى


 No.250183

البورد فيها كام واحد بيتكلم


 No.250323

بو بزاز فى خناقة هنا >>250005 وعايزين مودز امين يسلكها


 No.250367

نقفل الاسامي بقي ونفتح البوستر أي دي عشان نكتشف ان البورد كلها سيم فاج واحد


 No.250368

>>250250

يارب مايكون كانسر


 No.250404

File: 45700328d869af2⋯.jpg (16.17 KB, 400x388, 100:97, 45700328d869af260502816138….jpg)

>>250402

>>250403


 No.250463

File: 424d9464f937b01⋯.mp4 (8.68 MB, 720x1280, 9:16, 424d9464f937b01ca7b7fa2140….mp4)


 No.250468

>>250463

ماما ارجوكي


 No.250470

>>250463

احا دي خالتي


 No.250631

File: 05253bed8a8b23d⋯.jpg (30.07 KB, 540x960, 9:16, 35760909_1810063189052277_….jpg)

حد هنا بيذاكر العلاج الطبيعي او دكتور علاج طبيعي


 No.250642

>>250404

ممكن تحكيلي يا أنون يا طيب ايه اللي ضحكك


 No.250685

انا سعيد نيك ان الدول الاسلامية عماله تخسر وتطلع من كأس العالم

وكسم الضحك علي الاعلاميين الاخوان اللي بيطلعوا يقولوا ان سبب خسارتنا كمصريين هو المشجعين و"الحفاه العراه شاربي الخمر" اللي رايحين يشجعوا في روسيا كسم المسخرة


 No.250686

File: daa1b69d325a5e4⋯.png (72.59 KB, 601x627, 601:627, 4.png)

File: 7ae96b7ca0942a1⋯.png (51.84 KB, 569x276, 569:276, 1.png)

File: b713508f82f68be⋯.png (70.48 KB, 596x666, 298:333, 3.png)

File: 4d720f6aff8e01e⋯.png (8.66 KB, 562x89, 562:89, 2.png)


 No.250690

YouTube embed. Click thumbnail to play.

"عشر لحظات أثبتت ماسونية كرة القدم"

"2:29 هدف الشيطان"


 No.250699


 No.250704

>>250686

WTF

ابن المتناكة بيقول علي نفسه ليبرالي وحاطط صورة ماركس


 No.250705

File: b457a00ffa33cee⋯.jpg (131.95 KB, 636x1133, 636:1133, IMG_20180621_041933.jpg)


 No.250707

File: e9851526f75b46a⋯.jpeg (15.62 KB, 600x595, 120:119, received_550772601975070.jpeg)

يا انونز و بعدين في الي بيحصل؟!

مفيش ثريد متدخلش ترد فيه الانونة ذات التريب كود الا و يظهر انونز و يقلبوا الثريد كله خناق مع بعض

ميصحش كدة و العدرا!!!!


 No.250715

File: d8c5cff198b737b⋯.png (64.58 KB, 1080x321, 360:107, IMG_20180621_064156.png)


 No.250717

>>250715

آحا على الهطل


 No.250722

>>250717

هطل دي كلمة قليلة يا انون انا دماغي وجعتني اما شوفت الشخاخ دا


 No.250748

File: 5f7c14854fd9719⋯.mp4 (11.4 MB, 640x368, 40:23, VID-20180620-WA0016.mp4)

شكلهم مريب


 No.250759

File: bbd759564ee6175⋯.png (19.51 KB, 98x107, 98:107, ClipboardImage.png)

>>250748

" وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها "


 No.250808

File: 035acd470414e07⋯.png (45.55 KB, 1135x335, 227:67, ClipboardImage.png)

حد عمل بورد جديد للفقرا


 No.250866

>>250748

هما صم يعني مبيسمعوش

ايه احتياجهم للغة الاشارة

ما هو يقدر يقرا و يقول اللي بيقراه

لكن اللي حواليه محتاجين يكلموه بلغة الاشارة و هو يرد عليهم ببوقه عادي

الموضوع ده انا مش فاهمه من زمان فشخ حد يوضحلي يا انونز

يمكن الصم بيبقوا بكم برضه و ال package دي بتيجي علي بعضها


 No.250868

>>250866

تعلم الكلام بيعتمد على السمع, من غير سماعات وتعليم خاص الطفل الاصم مش هيتعلم يتكلم.

وفي صم بيرتاحوا اكتر مع لغة الاشارة او بيستخدموها عشان اللي قدامهم ميفترضش انه يقدر يفهمه.


 No.250952

File: 45de8dfcb5d9746⋯.png (618.62 KB, 553x370, 553:370, ScreenShot_20180623064543.png)

File: 2bbf721c0ef1e06⋯.png (30.94 KB, 616x307, 616:307, ScreenShot_20180623064527.png)


 No.251018

File: 5dbf2573660dd54⋯.jpeg (44.17 KB, 898x628, 449:314, ShowImage.jpeg)

إثيوبيا: جرحى في انفجار قنبلة استهدفت تجمعا لرئيس الوزراء آبيي أحمد في أديس أبابا


 No.251019

مسحت ثريد الشرقية ليه يا مود يا خول


 No.251024

>>251019

>مود

مفيش مودز يا انون دي كانت حركه فاشله لحلمه الخول انه يعمل صداقات لكنه فشل فشل زريع ودخلت د*سكود معاه طلع بيتهته وبيحب بورد الديوثين وامه صورها في البورد (والله ما بكدب) والثلاثه الي كانوا معانا في الكول سابوه وهوا قالي هديك مود بس تشات او تكلمني بشكل شبه يومي بس انا قلتله مش هعرف اعمل كدا فا زعل ومن ساعتها بيدي بان 13 اسبوع بدون اي سبب وهوا شغال في كول سنتر في الجيزه ومش هعرف ادي معلومات اكتر من كدا علشان معاه لينك اكونت الفيس بتاعي


 No.251027

>>251024

>بورد

بورن *

بالمناسبه حلمه هيديني بان 13 اسبوع بس هرستر الراوتر علشان انا جامد طحن


 No.251033

>>251024

>والله ما بكدب

خلاص مصدقك يا أنون انت كده اثبتلي انك جدير بالثقة


 No.251038

>>251033

طب والعدرا كمان مره مش بكدب !


 No.251040

YouTube embed. Click thumbnail to play.

عمرك ما حتشوف بنات مصريات لابسيين كده

مصر رقم سبعه في العالم في تخن النسوان و اللي حتتجوزها حيكون عندها سيليوليت ابن وسخه


 No.251045

>>251040

سيبك من كده انت شفت التعليقات ؟ حاجة كسم كده


 No.251056

>>251045

and have you seen this

> >>250705


 No.251062

>>251040

>عمرك ما حتشوف بنات مصريات لابسيين كده

فقير ديتكتد


 No.251065

>>251040

احا عمرك ما شفت مصريه لابسه شورت ؟


 No.251066

>>251040

السلوليت ملهوش علاقه بالتخن يا خول


 No.251103

YouTube embed. Click thumbnail to play.

ازاي بلد زي اوكرانيا، اللي هي افقر مننا و مش مستقره خالص و يعتبرو فحاله حرب، يبقي شكلها احلي بكتير مننا كده؟

يعني ليه مفيش مباني طوب احمر او تحرش او سرسجيه او زباله في وسط الشارع او ناس عماله تضرب كلاكس او ناس بتعدي الطريق و الاشاره فاتحه الخ الخ...


 No.251104

>>251103

عشان كسم الصلاعمة


 No.251105

File: 0cf0f3ccee1b548⋯.jpg (347.84 KB, 1536x2048, 3:4, RC.jpg)

انا بهيج فشخ عالريموت ده ونفسي اجيبه وافضل انيك فيه


 No.251109

>>251104

/thread


 No.251131

YouTube embed. Click thumbnail to play.

:"(


 No.251140

>>251131

الجواز في مصر هينهار علشان كده

علشان من الانفتاح الثقافي الناس فهمت انها بتتخم في شوية الشراميط الهنا و مطلوب يدفعوا دم قلبهم مقابل الجنس و بره الحكايه برخص التراب


 No.251175

File: ade999abd853cf7⋯.png (109.77 KB, 840x1446, 140:241, Untitled.png)


 No.251177

>>251175

ازاي مخلي اليوتيوب dark them


 No.251178

>>251177

Theme*كس دين امك يا فلاح يا ابن الزانيه

YouTube [ad]vanced black


 No.251179

File: 4a7da83ef3c896c⋯.png (21.21 KB, 286x491, 286:491, ClipboardImage.png)

>>251177

*pic*

وكسمك يا فلاح معندكش تلت خلايا مخ شغالين تستخدمهم وتروح تشوف في جوجل؟ كنت هتعرف في ساعتها بدل ما تستني حد يرد عليك او ممكن محدش كان يرد عليك اصلا

>>251178

آيزي يا أنون امال ممكن يكون كان بيكتب بسرعة ومخدش باله لما عمل بوست


 No.251181

>>251178

كسمك يالا

>>251179

>آيزي يا أنون امال ممكن يكون كان بيكتب بسرعة ومخدش باله لما عمل بوست

بحبك يا انون نوهومو


 No.251182

>>251179

*بس كسمك باردو


 No.251183

>>251179

>>251178

وبعدين انا كنت اقصد ال app يا متناك انت وهو مش ال site


 No.251211

File: 63025c87fdf15a9⋯.png (296.07 KB, 599x337, 599:337, ClipboardImage.png)

File: b830b2f2076675c⋯.png (38.36 KB, 641x269, 641:269, ClipboardImage.png)

#الإلحاد_قادم


 No.251271

File: d738fb25917ff35⋯.jpg (21.83 KB, 400x400, 1:1, VU-kX67O_400x400.jpg)

when u play football manager irl


 No.251272

>>251271

لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا


 No.251321

File: a6821d04a06e30f⋯.png (313.56 KB, 661x439, 661:439, ClipboardImage.png)

مسلسل زبالة زي ده ياخد 9 ازاي؟


 No.251388

حموووضة


 No.251391

>>251321

لما تكبر هتفهم يا أنون.


 No.251392

>>251391

ادك مرة ونص على الاقل


 No.251420

تيست


 No.251438

ممكن نبتدي نعاقب الإيدج اللي من غير سبب؟ على الأقل نعتبر أي بوست مفيهوش محتوى غير الشتيمة على إنه شتبوست

السرسجة الفارغة زادت في البورد بشكل مخيف


 No.251443

>>251438

link some posts


 No.251445

>>251438

الشراميط بيتعاملوا كانها زريبه اي ثريد تتعمل يبوظوها جايين من فيسبوك متعودين علي لحس ازبار الادمنز في الجروب ولا الصفحه اللي بيتابعوها وعلي الخوف من انهم يقولوا راي مختلف لايتعمل لهم بان وجم هنا لقو شتيمه من غير قيود بالنسبه لهم شبع بعد جوع


 No.251446

>>251445

معلش يا بو حقك علينا


 No.251451

>>251438

so now you care?


 No.251483

File: 2848cbf027a770e⋯.png (17.37 KB, 425x305, 85:61, 26985_MagdyA.png)

مجدي عبد الغني من احد اسباب وساخه المجتمع المصري

واحد بيغلط و بعدين ييجي يقولك انا مغلطتش يا كسمك انت اللي غلطان و حوديك في ستين داهيه عشان انا اعرف ناس واصله

و للاسف في منه ناس نجسه شبهه كتير في المجتمع


 No.251486

>>251445

>momken ya bo m7dsh yshtmny wnaby


 No.251509

File: 3733e036bd9b5b9⋯.png (267.17 KB, 585x391, 585:391, ClipboardImage.png)


 No.251604


 No.251605

>>251445

اطفال بيتا عايزين يحسوا انهم الفا


 No.251606

File: 78e39b1b60654e6⋯.png (3.49 KB, 273x88, 273:88, ClipboardImage.png)

>>251604

خخخخ

هو البورد ناقص اطفال ولباوي؟


 No.251623

File: 573e4299f93ee78⋯.png (32.64 KB, 497x566, 497:566, 93408712.png)

>>251606

متخيل يا أنون ان بنت الوسخة اللى مولودة سنة 97 دى عندها 21 سنة دلوقتى؟

أه يا زمن.


 No.251630

>>251623

إيه مشكلتك مش فاهم؟


 No.251633

سؤال عابر من أنون محب للبورد.

هو البتاع ده اللي اسمه 8chan اوبن سورس؟ وحتى لو هو كده في بج بونتي بروجرام خاص بيه؟؟

فاكرين يا أنونز السنة اللي فاتت لما السايت كله وقع والناس افتكرت الحوار هزار من البو وطلبوا كستم رستورشن؟؟ يعني تساؤل عابر.

بالمناسبة الثريد ده اتغير من meta-posting ل chat عشان مستوى ذكاء النيوفاجز؟


 No.251634

>>251633

ملقتش غير ده وبقاله فترة محدش طرطر عليه حتى

https://github.com/ctrlcctrlv/infinity


 No.251652

>>251623

جرجس سكاندر الي راسم دي باين


 No.251654

>>251652

جميله جدا ياجرجس تحياتي ليك نيابه باقي الانونز اللي طبعا عارفين مين جرجس اسكاندر ده


 No.251656

>>251652

هو قفل اكاونته؟؟


 No.251659

>>251654

والعدرا منا صدقني انا لمحت نمط رسمه الخول عملي انفريند باين ولا اكونت جديد


 No.251682

>>251680

[video]link[/video ]

بس شيل المسافة اللي في الاخر.


 No.251689

>>251687

>>251688

مغفل لول


 No.251695

File: 6973fb13c9df8a1⋯.jpg (39.16 KB, 515x486, 515:486, Capture.JPG)

>>251691

>>251694


 No.251696

>>251691

لا بفضل اضحك عالمغفلين اللي زيك


 No.251698

File: f88023d2b1c8af3⋯.png (39.87 KB, 781x569, 781:569, ClipboardImage.png)

>>251696

مش مغفل بس لا سبامر كمان

ال videos دي تاكل بيها عيش عند النورميز يا كسمك مش هنا


 No.251735

>>251698

Kek

>>251696

ما تتكلم عدل حتي فكسم فيديوهاتك دي , بتفكرني بالعيال الي عندها 12-14 سنة و هي بتكلم صاحبتهم فالتيلفون بليل فالبيت


 No.251737

File: 7706d5755b8232d⋯.png (32.22 KB, 1172x675, 1172:675, 1506262348492.png)

Based mods removing the spamer vids and posts


 No.251988

File: f65d284e2957298⋯.png (72.14 KB, 261x205, 261:205, ClipboardImage.png)

كسم الإعلامي العرص معتز مطر


 No.252003

>>251988

+1

بيقعد يتريق علي الاعلام المصري و هو كل اللي بيعمله انه يطلع يزعق و يختار كلمات تريقه زي القوات المشلحه و و البطرمان

شغل فلاحيين نيك


 No.252004

File: 411cb97994fdfff⋯.jpg (93.39 KB, 333x338, 333:338, 22777002.jpg)

>>251988

>>252003

أسلوبه زى أسلوب Bill O'Riley بس على مصرى, وعموما الراجل من حقه يعمل اللى هو عايزه الصراحة لأن تقريبا مفيش حد غيره هو وجو الخول اللى وصلوا للشهرة دى, ومش محطوط دلوقتى على قائمة الأرهاب؟


 No.252081

ايه اللي الواحد المفروض يعمله انا كل يوم بعمل دين ام نفس الحاجات مفيش حاجة اتغيرت بقالها 6 شهور


 No.252087

YouTube embed. Click thumbnail to play.

يا دين امي واحد فلاح سرسجي زي ده بيقبض 45 مليون و بيقولك بدفع الضرائب و بدفع القيمه المضافه كمان خخخخخ هي القيمه المضافه بتتاخد من المرتب يابن الهبله و انا هنا متخرج من اؤائل كليه الطب و مرتبي مبيعديش 7500 عبو ام دي بلد


 No.252089

File: e15757a1873d045⋯.jpg (73.14 KB, 645x773, 645:773, 1486627099042.jpg)

>>252087

>وضريبه القيمه المضافه اا...ان انا الحمد لله اول ممثل يدفع ضريبه القيمه المضافه


 No.252114

>>252087

>>252089

يمكن قصده انه في فاتورة شغلة بيعمل حساب الضقم؟ بس ده مش خسارة ليه حتى يعني


 No.252136

https://lichess.org/GCSwIre4

حد يجي شطرنج يا انونز


 No.252140

>>252136

سوري يا انون قفلت و كنت فاتح incognito

تلعب تاني؟


 No.252182

File: 8e495593eaf6cb1⋯.png (211.27 KB, 561x527, 33:31, ClipboardImage.png)

>>251211

the madman is still at it


 No.252188

>>252182

بالعكس دا راجل ذكى فعلا


 No.252210

>>252188

use urbandictionary.com instead of Google Translate next time


 No.252230

احلق دقني ابقي شبه العيال

اخفف دقني يبقي شكلي مش مستحمي

اربي دقني ابقي شكلي اخواني

اعمل ايه انا بقي كده


 No.252260

File: de395dec5963401⋯.jpg (45 KB, 720x721, 720:721, 36765349_279332896144409_2….jpg)


 No.252349

File: 764bcc7006e9e44⋯.jpg (74.87 KB, 1107x558, 123:62, DhhfIG7XUAAR9yd.jpg)


 No.252356

>>252349

Al moltqa doing a cyber attack on a mol7den group 1923- colourized


 No.252428

File: 969d768ae6d6f03⋯.png (158.49 KB, 455x657, 455:657, ClipboardImage.png)

File: d8eb8c68e777469⋯.mp4 (958.4 KB, 180x320, 9:16, Africans We supporting Fra….mp4)


 No.252451

>>252428

Sad of what have become of france


 No.252476

>>252451

لو بقينا زي سوريا فرق اوروبا كلها هتبقى مليانة مصريين


 No.252500

File: 04a9d9adef34cdf⋯.jpg (59.39 KB, 700x500, 7:5, Dh3FSf4WAAA5Wtn.jpg)

مبروك للعروسين :)


 No.252506

File: 7514458dca0cce5⋯.jpeg (34.61 KB, 384x384, 1:1, 6470937B-A0A7-4243-AD52-A….jpeg)

انا بقيت وحيد

و محدش بقى بيحبنى

و البوى فريند سابنى عشان هو خول بيتشرمط و انا كنت بحبه ابن المتناكه

انا كذا حد يتمنانى بس انا مش برضى بأى حد

عمرى ما هلاقى حد كويس ابدا عشان كلكوا مصطفى ابو حجر

كسم البوى فريند ابن المره اللبوه دا تانى و كسم قلبى اللى حبه

كسم الوجع يا فجت منك


 No.252517

>>252500

هي البت بسنت كفرته في عيشته ولا ايه.


 No.252521

http://www.vetogate.com/3236250

حبس أسرة عذبت نجلها الطفل لمشاهدتهم في حفل جنسي جماعي بميت غمر

وأكد خطيب شقيقة الطفل أن والدتها "الأم" هي من راودته على نفسها وحين أخبر خطيبته بما قامت به والدتها قاموا سويا بأوضاع مخلة وشاهدهم الطفل وحاول أن يقلدهم فعاقبوه لعدم الإفصاح عنهم أو تقليدهم.


 No.252522

>>252521

كس أم الطفل أنا عايز أنام مع خطيبتى وأمها.


 No.252526

>>252517

اتجوز بسنت عشان ينيكها بس

زي دي


 No.252528

>>252526

ده شيء بديهي.

بس بعدها يروح لوحده سافره فده شيء غريب.


 No.252533

>>252528

اتعرف خلاص انه بيدور على بنت ينيكها يومين ويديها قرشين تحت مسمى الجواز

مش هيقبل بيه غير شراميط


 No.252588

File: 00e2f94bb0a30a6⋯.jpg (70.51 KB, 720x759, 240:253, 2l35qjx0d9m01.jpg)

تقعد بالاسابيع مفيش حاجه بتحصل

و فجاه

نتيجه الثانويه طلعت و رحمه حصن طلعت بزها للعالم و حلا شيحه قلعت النقاب و العنتيل اتجوز شيري عادل و انفجار في المطار و المترو اتقلب و القطر طلع من القضبان و لقو جثه الاسكندر الاكبر و حيغنو النشيد في المستشفيات

كل ده في يومين ثلاثه بس


 No.252590

File: e0435e3fd0a0eb5⋯.jpg (2.34 KB, 95x126, 95:126, 92296547.jpg)

>>252588

>>252588

> انفجار في المطار و المترو اتقلب و القطر طلع من القضبان و لقو جثه الاسكندر الاكبر و حيغنو النشيد في المستشفيات

معرفش أى حاجة عن الكلام ده غير موضوع المترو, فين ثريد السوشال ميديا يا خولات؟


 No.252604

يا انونز صديقي الفلاح هيخطب النهارده وانا مش هحضر حفلة الخطوبه فقولت آجي احتفل معاكم هنا على ماالحفله تخلص ويجي يحكيلي ويفرجني حصل ايه.


 No.252728

>>252588

تصدق انك خول

مبتكتبش في ثريد السوشيال ميديا ليه يا علق


 No.252744

File: e7991e8ac72c333⋯.png (35.26 KB, 490x222, 245:111, ClipboardImage.png)


 No.252773

https://www.xvideos.com/video37654911/_#_tabShareAndEmbed

حد معاه الفيديو كامل أو يعرف إسمها إيه ؟


 No.252786

My Friend's Hot Mom - Sheridan Love

https://yespornplease.com/view/441974340

انون ستاشر يتمنى لك فابا سعيدا ونطرا شهيا


 No.252787

File: 0a8adc7e06e154c⋯.png (4.93 MB, 2048x1536, 4:3, ClipboardImage.png)


 No.252788

>>252773

محدش يعرف موقع بورن فيه افلام كاملة مترجمة زي دا ?


 No.252789

>>252788

بطل ضرب عشاري ياخول وغير من نفسك


 No.252790

>>252789

الجيم أحسن طريقة الواحد ممكن يقلب بيها حياته

بروح الجيم من ست شهور و من ساعتها مضربتش ولا مرة, صحتي إتحسنت, ثقتي زادت مع البنات بطلت سجاير و مخدرات و أكل خرة ,و إكتئابي خف جامد. الجيم كمان بيعلم قيم زي الperseverance و بيعزز قوة الإرادة عند الواحد بطريقة مش طبيعية و أنا بجد حسيت بتصرفاتي بتتغير بسبب إني العزيمة و قوة الإستحمال عندي زادت فشخ بعد ما روحت الجيم و ده خلاني أتقدم في شغلي. الجيم ده أحسن قرار خدته في حياتي


 No.252793

File: c712d62d2238703⋯.png (4.93 MB, 2048x1536, 4:3, ClipboardImage.png)


 No.252794

>>252790

انا مش عارف ابطل اكل خره اي حاجه معموله بدقيق ومخبوزه بتخليني اريل


 No.252805

>>252788

https://sex4arabxxx.com

انون ستاشر يتمنى لك فابا سعيدا واورجازما ممتعا


 No.252810

>>252805

تميتي ال 18 ولا لسه يا قطة


 No.252814

File: 6512596a64c37a7⋯.jpg (82.22 KB, 1280x720, 16:9, jhbvhj67rf6.jpg)

>>252428

>>252787

و الست الفاضله دي بقي تبقي رئيس جمهوريه كرواتيا


 No.252826

>>252794

أول حاجة أكتشفتها أما أبتديت أظبت أكلي إن الدايت ممكن جدايكون ممتع و لو أنت أكلك مش فاست فود 24 ساعة ممكن متحسش بالفرق أصلا, أصل أنت الدايت عمرك ما هتستفيد منه إلا لو كنت حاطط في دماغك إنك هتفضل قاعد على الدايت ده حرفيا طول حايتك, عشان كدا فيه حاجة إسمها flexible dieting دي أنا ماشي عليها.

الفكرة إن بدل ما تسمع كلام نظام دايت معين زي باليو او كيتو دايت, إنت اللي هتعمل الدايت بتاعك على حسب الأكل اللي أنت عايزه بس على شرط توفي حقوق الmacronutrients اليومية و بالذات البروتين لو عايز تبني lean muscle mass و تخس في نفس الوقت. بإختصار أنت لازم الأول تعلرف ال total daily energy expenditure, ده بيتحسب بمعادلة معينة و بيديك تقريبا إستهلاكك للسعرات الحرارية يوميا, هتضطر تعدل في المعادلة شوية لو عايز تخسر أكتر من 22+ كيلو دهون لأن الدهون إستهلاكها للطاقة 2 كالوري في الباوند في اليوم. بردو في تعديل تاني على حسب معدل نشاطك لو بتحرق أقل من 250 كالوري (زيادة عن الكالوريز الأساسية اللي جسمك بيحرقها) ساعتها هتكون تحت خاينة light exercise و لو بين 250-500 كالوري هتكون تحت قايمة moderate مش فاكر الأرقام بالظبط عشان كنت عملت الحكاية دي من زمان.

بعد ما عملت المعادلة بتاعت إستهلاكك اليومي, هتشوف طريقة بحيث الكالوريز اللي بتاخدها تكون أقل من إستهلاكك (لو لسة بادئ جديد خليها 80% من إستهلاكك الكلي و مع الوقت حاول تنزلها بس حاول متنزلش عن 65% عشان كدة كدة الجسم مش هيقدر يخس بأسرع من كدة فهتكون بتجوع نفسك على الفاضي) هتظبط الماكروز بتوعك في نفس الوقت برضو, على كل كيلو من وزنك هتاخد 1.7 -2.2 جرام من البروتين و ده أياك و يقل عن المعدل أهم حاجة البروتين, على كل كيلو من وزنك هتاخد من 0.9-1.1 جرام دهون, و الباقي من الكالوريز هتملاه كاربوهيدرات

واحد جرام من بروتين بيطلع أربعة كالوري, و احد جرام من دهون بيطلع تسع كالوري, و احد جرام من كاربوهيدرات بيطلع 4 كالوري. فلو إستهلاكك اليومي مثلا 2300 كالوري, هتجيب 80% منه=1840. أنت عايز تعمل عضلات مثلا فهتختار 2 جرم بروتين لكل كيلو من جسمك, و 1 جرام دهون لكل كيلوجرام من جسمك, نفترض إن عندك 80 كيلو, هتضرب ال80 في أتنين و بعدين في أربعة كالوريز عشان تعرف البروتين اللي أنت كلته إدالك كالوريز قد أيه, و بعدين هتضرب واحد جرام في 80 و بعدين في 9 كالوريز عشان تجيب الكالوريز بتاعت الدهون, هتجمع الأتنين و تنقصهم من 1840 و بعدين تقسم الناتج على أربعة كالوريز عشان تعرف تأخد جام جرام كاربوهيدرات. يعني في المثال اللي أنا مديه ده هتاخد 120 جرام كاربز, 80 جرام دهون و 160 جرام بروتين (عشان تحسن الهضم بردو خد 14 جرام ألياف لكل 1000 كالوري) , و توزعهم حرفيا زي ما أنت عايز حاجات معمولة بدقيق, حاجاتمخبوزة إن شا لله تاكل بيج ماك بيهم, بس إفتكرإن الشبع بييجي من النضغ و الحاجات الناشفة و بردو إعرف إن اللحمة المفرومة زي اللي في البرجر الدهون اللي فيها الجسم بيخزنها و يمتصها أسرع من الستيك بنفس كمية اللحمة المفرومة فأبعد عن البيج ماك و الفاست فود لأن ده أكل عيال صغيرة و مفروض محدش ناضج يروح محل فاست فود أكتر من مرة مرتين في الشهر. و أهم حاجة العزيمة و قوة الإرادة طبعا سيبك من كسم جروبات الموتيفاشن ديه عشان كنت بدخلها أول ما بدأت ولا عملتلي أي حاجة و خلتني أحس بالأنجاز و أنا قاعد على طيزي, أحسن طريقة عشان تجيبموتيفاشن بالنسبالي شخصيا كانت الself-loathing و مقارنة نفسي بناس أحسن مني الحكاية دي كانت بتخليني شبه أدمع من الزعل و كانت بتدمرني بس كانت بتدي power boost فشيخ. فأعرف طبيعة شخصيتك و خلي الmotivation technique يشتغل على طبيعة شخصيتك ديه


 No.252835

File: adc4c4ed4906ac5⋯.jpeg (54.6 KB, 750x522, 125:87, 9CB09F09-85F8-437B-AD31-9….jpeg)

>>252826

انا حسبت كل حاجه والتزمت اسبوع وكانت النتيجه واضحه صحيا بالذات اللي هي اكبر مشكله

ولا مش فاست فود من اللي في دماغك ده مبيجيش علي دماغي ابدا نقطه ضعفي حاجات رخيصه وسهل تجيبها في اي وقت زي البسكوت مع شاي او النسكافيه او حتي العيش لما بيسخن وينشف في الهوا ممكن افضل اكلهم علي مداراليوم

بقالي فتره باكل زيوت مهدرجه كتير وكربوهيدرات بسيطه وحاسس باعراض جسديه سلبيه وعاوز ابدا تاني

وانا معنديش اي دافع غير اني اتحسن صحيا مفيش مقارنه مع حد ولا اي اهداف تانيه


 No.252836

>>252835

عاوز اضيف حاجه ان ممكن الموضوع سهل بالنسبه لك لانك مبتبصش للاكل كمصدر للراحه او المتعه وبتاكل وقت ماتجوع انا معرفش اقعد نص ساعه من غير ماتكون حاجه من الحاجات دي في ايدي باكلها او اشربها


 No.252839

>>252814

ممكن تلاقي الصلاعمة طلعوا قالوا كرواتيا خسروا الماتش عشان ولوا امرهم لأمرأه متبرجة عاهرة زنديقة


 No.252840

>>252790

رغم أنى أتفق معاك بس الجيم مش هيصلح حياة الناس كلها, جت عليا فترة أهتميت بصحتى وأكلى ومبيقتش أكل أى حاجة فيها سكر أو نشويات كتير, وبقيت بشيل وبعمل كارديو بأنتظام, بس فى الأخر أنا لسه نفس البنى أدم الخرا, فى الأخر لسه بهرب من مشاكلى فى الجيم, فى الأخر مفيش أى حاجة ليها لازمة كله رايح, مكنتش ببقى طايق حتى أقوم من السرير ولا عايز أشوف وش حد أصلا.

>>252836

أسوأ حاجة ممكن تعملها أنك تبص للأكل على أنه بيملا فجوة أو مصدر للراحة النفسية, أو علشان زهقان تاكل, أنت كده متفرقش حاجة عن شمامين البودرة.

ده بخلاف ان ال snacking أو طريقة الأكل اللى بتاكل بيها, والأكل الخرا اللى أنت كاتبه, بيخلى السكر دايما عالى فى دمك وعلى المدى الطويل هيعملك insulin resistance, وهيبوظ سنانك.

كل علشان تعيش, 'بس


 No.252842

>>252840

لما عملت تحليل مطلعتش pre diabetic

كانت النسب عاديه

انا شاكك ان التحليل غلط

زائد السنان بايظه من زمان اكتر من اي حد في نفس العيله


 No.252851

>>252842

غلط والله يا أنون, وكالوريز كتير على الفاضى, بتفكرنى بالناس اللى بتقولك انا مباكلش ومبحطش اللقمة فى بقى وتلاقيه كل ربع ساعة يقوم يشرب كوباية شاى عليها 3 معالق سكر.

حاول متاكلش حاجة ملهاش لازمة غذائية, حاول متاكلش غير فى أوقات معينة أو عدد معين من المرات فى اليوم.


 No.253047

مواقع كتير بتطلب اثبات عنوان

حد يعرف بنك بيكتب العنوان في كشف الحساب؟

او اي طرق تانية اسهل؟


 No.253160

هو انا المفروض اعمل ايه لو قاعد مع صحابي علي القهوة في حالنا بنلعب شطرنج وكوتشينة والاقي عيلين سرسجية منايك عمالين يبصوا علينا كل شوية وفجأه الاقيهم بيتريقوا عليا وواحد فيهم يقوم يقعد يبص عليا ويهمس ويقول "يا بت يابت" والتاني عمال يضحك يعني المفروض اتجاهلهم ولا دول عايزين يعملوا خناقة وخلاص ولا المفروض اسيبهم زي الكلاب ما بتقعد تعوي


 No.253161

File: 3100c0a59de853a⋯.jpg (36.04 KB, 400x400, 1:1, 99068468.jpg)

>>253160

لو متأكد أنهم بيسفوا عليك, وفى منطقتك أو مش فى منطقتهم, ومستعد تتخانق, وجه نفسك ناحيتهم وأفضل باصصلهم وأستنى رد فعلهم وأبنى رد فعلك عليه, أو أرمى واحدة "فيه حاجة يا كابتن؟/عايز حاجة يا صاحبى؟/أنت فاكرنى امك ولا أيه؟", قبحوا معاك قبح معاهم, قالك لأ مفيش حاجة وفضل يستظرف, قوم شد الكرسى و"فيه أيه يا ولاد المتناكة؟", وبالكرسى فوق دماغه, ولو هتتخانق متترددش.

وممكن تقلب الموضوع منيكة وهزار, بصله وأغمز, بوسة فى الهوا, أتريق, قوله أنا ماليش فى الخشن بس علشانك هجرب, هجص فى أى أبن متناكة مش لازم تقفش, وأبقى بطل تلبس زى الخولات.

وممكن تسيبك من كل ده ومتركزش, ومتبقاش عامل زى اللى بيسمع حد بيقول يا حمار فى وسط الشارع يقوم باصص.


 No.253200

>>253161

مش لبس يا انون هي بس نعمة ونقمة انك تبقي أبيض وشكلك نضيف وكويس وسط ساندنيجرز وفقرا انا بلوم صاحبي العرص اللي ودانا للقهوة المعفنة دي


 No.253203


 No.253222

File: 2000480b5db9ece⋯.jpg (55.9 KB, 1002x583, 1002:583, DZqmt_dWkAUnXgh.jpg)

فيه واحد مصرى فى ألمانيا قتل بنته علشان مراته الألمانية نطت على زب واحد تانى


 No.253228


 No.253230

File: e47edc412db5ba4⋯.mp4 (5.91 MB, 1280x720, 16:9, 193659204.mp4)


 No.253247

>>253228

تخيل في يوم من الايام الزنوج دول كانو يعتبرو مصريين زيي زيك كده

والله عبدالناصر ططلع بيفهم اهو


 No.253290


 No.253311

>>253230

و الاشكال الى عليه twitch كسم


 No.253430

File: c54824446fe961c⋯.jpg (259.24 KB, 1080x1080, 1:1, DitDcayWAAEfbwk.jpg)

File: f31253d5b7fc958⋯.jpg (361.39 KB, 1080x1080, 1:1, DitiUpYWAAE_eAp.jpg)

File: 27f3f836e5c29e8⋯.jpg (269.44 KB, 2328x1552, 3:2, mesut-ozil-erdogan-130518.jpg)

بي مسعود اوزيل

اصولي تركيه بس ابويا و امي و انا اتولدنا في المانيا الحمدالله

عندنا كل حاجه عايزينها تعليم مستشفيات نسوان بيضه الخ الخ

لعيب كوره فشيخ

فريق كوره كبير خادني عشان يدربوني حاجه عمرها ما كانت حتحصل في تركيا

بقيت من افضل اللاعبيين في العالم

بلعب في المنتخب الالماني

كسبنا كاس العالم 2014 هيييه

بس انت عارف برده انا مبحبش المانيا قوي تركيا احلي برده

ده حتي بيتي كله عمله علي الطراز العثماني و حاطط صوره السلطان سليمان الخامس فوق سريري

ايه ده انتخابات في تركيا؟ ما اروح اتصور جنب فخامه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عشان اخلي الاتراك في المانيا يصوتوله

كاس العالم 2018 جيه

احا مكسبناش ولا ماتش

خسرنا من كوريا احا

ايه ده هي الناس بتشتمني ليه

ايه يعني فيها ايه لما اتصور مع رئيس دوله تانيه انا مش خاين علي فكره

احا كسمكم كلكم انا مش لاعب معاكم كوره تانيه يا عنصريين يا كفره


 No.253436

File: 7f0e3b70ab37b15⋯.png (203.69 KB, 469x315, 67:45, ClipboardImage.png)

File: c9629dbee2e3d5a⋯.png (77.97 KB, 559x406, 559:406, ClipboardImage.png)


 No.253452

File: 890e25cc453539c⋯.jpg (509.57 KB, 1080x1359, 120:151, فيلم.jpg)

حد يعرف اسم الفيلم ده ايه يا رجاله


 No.253459

>>253452

الموضوع خد حوالي عشرين ثانيه عشان أعرف اسم الفيلم من جوجل, لو النت عندك اسرع مني الموضوع هياخد حوالي خمستاشر ثانيه.

كسم الفلاحين


 No.253469

>>253452

>"فيلم.jpg"

>"يا رجاله

>مش عارف يستخدم جوجل

اتمنى تاخد بان.


 No.253483

File: 9c730888ab6205e⋯.png (646.23 KB, 720x4508, 180:1127, Screenshot_2018-07-24-01-3….png)


 No.253491

>>253452

Here's a hint: Google reverse-image searching


 No.253492

>>253483

Wholesome response from Andeel

كنت فاكر الواد أنديل ده ملحد إيدجي


 No.253497

>>253483

>قهوة الحرية

ولسه النيوفاجز مش مصدقين


 No.253500

>>253469

>>253459

اتمني الحاجات الوحشه اللي في حياتكم تنتهي >>253491

شكراً


 No.253508

>>253483

كسم شمامين الكله ولاد المتناكه.


 No.253509

>>253483

بس كسم الضحك علي كمية الفلاحين ولاد الوسخه اللي مافهموش الكوميك وافتكروه بيشتمهم.

المفروض بعد الردود دي كلها يراجع افكاره ويقتنع انه مفيش اي امل في التغيير فعلا بسبب الفلاحين ولاد الوسخه.


 No.253510

>>253483

>بيقول لفلاح "دي مسالة شخصية"

كسم الضحك


 No.253537

2018

النهارده اقنعت واحد إن الارض كرويه.

بكره هحاول اقنعه بوجود الفضاء.


 No.253538

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.253615

File: d5c9dffe048d654⋯.png (3.16 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

خلوها عاهره زنجيه متحوله جنسيا.

ستار فاير رمز النقاء والبراءه والإثاره الجنسيه الغير متعمده خلوها كده.

والممثله رفيعه فعاملين هدومها ضيقه فشخ وملبسينها جاكت عشان مايبانش شكل جسمها الحقيقي.


 No.253639

>>253615

احا


 No.253640

File: 0b1b8c9c7d82dcc⋯.jpg (71.22 KB, 1024x683, 1024:683, sisi-egypt1346744487.jpg)

"Ethiopian Nile dam manager found shot dead in his car"


 No.253703

File: b09ad6e03e3c992⋯.png (449.14 KB, 720x1227, 240:409, IMG468.png)

مكانها الكانسر ثريد بس قلت احطها هنا


 No.253823

File: 9d51703ba30f82f⋯.mp4 (573.1 KB, 400x226, 200:113, 22698599_512963442390192_6….mp4)

Don't worry lads, even the chadest chads can act autistically sometimes


 No.253917

File: b30fcbdf36ea17c⋯.png (46.9 KB, 540x309, 180:103, ClipboardImage.png)


 No.253918

File: cc9a821c25f8a00⋯.jpg (60.46 KB, 500x500, 1:1, 46575105.jpg)

>>253917

If only my money irl worked like this.


 No.253921

File: 8fe6c3ef991ab67⋯.png (33.54 KB, 605x291, 605:291, ClipboardImage.png)


 No.253987

File: 259d75f9453aa38⋯.mp4 (1.07 MB, 184x320, 23:40, monkey bc.mp4)

.


 No.253990

>>253615

اللي في كرتون ابطال التايتنز مثيرة اكتر من كده احا

fuck sjws


 No.254089

السيسي: يا جماعه صلحنا مشكله الكهرباء و بقي عندنا كمان فائض كمان و حنصدره

a few moments later

انقطاع الكهرباء باستاد الجيش يوقف اول مباراه بالدوري المصري مده نصف ساعه


 No.254180

File: e1dd2ab0b4e3d16⋯.png (75.7 KB, 597x489, 199:163, ClipboardImage.png)

File: 6d5a2cf0dbd742a⋯.png (104.54 KB, 323x501, 323:501, ClipboardImage.png)


 No.254184

Hello egyptians, german here. Can you guys redpill me on the current political situation in Egypt and Libya? Are things still fucked up where you are or has the situation stabilized?


 No.254191

>>254184

Egypt is stable and secure. Tourism is flourishing. Every thing is cheap because of the-2016-currency float.

I think these VLOGS will help you:

about prices in Egypt: https://www.youtube.com/watch?v=5pJp16Cuf04

about safety: https://www.youtube.com/watch?v=5wlr48J8pGI

there are also many vlogs about Egypt and its atmosphere on youtube.

unfurtunately, Libya is still fucked up.


 No.254192

>>254191

Glad to hear you guys are alright. I really hope that Syria and Libya will become stable, too, and we in Europe (and especially here in Germany) also come to our senses so that this farce of a 'refugee' crisis finally ends.


 No.254196

>>254191

ايه يابن المتناكه انت عايش في ايجيبت غير بتاعتنا ولا ايه خخخخ


 No.254202

>>254196

بالنسبة للأجانب المعيشة هنا رخيصة فشخ زي ما الفلوجرز السواح بيقولوا، و ده بسبب التعويم

لكن المعيشة علينا كمصريين صعبة فشخ اكيد

و بالنسبة للأمن ف الناس دي بتنزل في فنادق او مناطق سياحية، بعيد عن السرسجية المعفنين بتوع العشوائيات، مش رايحين عشوائيات الدويقة يعني


 No.254203

File: f0a85b0cc72231b⋯.png (17.87 KB, 500x500, 1:1, 1336346060611.png)

>>254202

مش نفس الأنون, بس مفيش الكلام ده برضه يا أنونى.

هينزل أى منطقة سياحية أو زحمة زى التحرير ولا خان الخليلى مثلا, هيلاقى الناس بتاكله بعينيها, هيلاقى شحاتين طالعنله من تحت الأرض وهيلاقى ناس عايزة تطلع من وراه بأى أبن متناكة مصلحة, هيركب مع سواق تاكسى هيفشخه فى الاجرة, هيشترى من أى محل لو مدالوش على وشه هينيكه, لو حاول يسوق ولا يأجر عربية يا دين امى, ولا لو ركب مواصلة عامة أنت متخيل؟, لو خبطته عربية مش هيعرف يقرا نمرها حتى لأن النمر دلوقتى عربى بس, كل ده فى دولة "سياحية", ولو لاقدر الله نزل أى منطقة لبش هيتثبت هيتثبت, يا أنون أحنا لو أفتقرنا شوية بس, ومبقيناش شعب متدين بطبعه, هنبقى عاملين زى البرازيل.

أما الرخص فده نظرا لأقتصادك الفاشل, هو متوسط دخله هنااااااااااااااك يعيشه هنا عيشة صاحب مصنع ولا شركة كبيرة وعملته بتديله قدرة شرائية تخليه يحط صباعه فى عين التخين هنا, أنت متوسط دخلك هنا يعيشك هناك شحات, بغض النظر عن سعر الصرف لأن ده مش مقياس أصلا, شوف الين اليابانى بكام جنيه, ولو على الرخص ده ممكن يروح فييتنام ولا تايلاند يشترى عبيد هناك, أنت مفيش أى حاجة مميزة عندك يا أنون غير شوية الأثار المرميين هنا وهناك, اللى هما أصلا موجودين بره, وتركيا ناكتك سياحيا شرقى ومغربى.

قلبتوا عليا المواجع يا ولاد المره.


 No.254206

File: bb5fae818cb21a0⋯.jpg (78.85 KB, 920x420, 46:21, b6916759bd8f29fd4956eedb9e….jpg)

>>254203

>وهيلاقى ناس عايزة تطلع من وراه بأى أبن متناكة مصلحة, هيركب مع سواق تاكسى هيفشخه فى الاجرة

الناس دي موجودة في كل حتة، في مصر وفي اوروبا وفي امريكا، اي واحد جشع في اي حتة هيستغل جهل الناس عشان ينصب عليهم، ماتحسسنيش ان الناس كلها ملايكة ما عدا احنا بس اللي شياطين

لكن دلوقتي الناس بتستخدم اوبر عشان أأمن، وغالبا السياح بييجوا في groups وبيكون معاهم اوتوبيس خاص تبع شركة السياحة

>لو خبطته عربية مش هيعرف يقرا نمرها حتى لأن النمر دلوقتى عربى بس

مكتوب بالأنجليزي تحت بس انت مش بتاخد بالك عشان العربي بيكون أكبر

كلامك عن الرخص بيأكد كلامي، شكرا يا انون عشان شرحت النقطة دي بإستفاضة، والمفروض نستغل ده لصالحنا زي الدول التانية

>أنت مفيش أى حاجة مميزة عندك يا أنون غير شوية الأثار المرميين هنا وهناك

للأسف عندنا حاجات واماكن كتير فشخ لكن اللي ماسك البلد شوية بهايم مش عارفين يعملوا marketing، يلعن دين ام الموظفين

في النهاية أحب أكسم صلعم والسلفيين الأوساخ أعداء السياحة اللي بيقولوا ان التماثيل اصنام وماينفعش نقدم خمور ....إلخ

عاوزين شواطئ عراه


 No.254208

>>254206

اللوح الجديدة عربى بس يا أنون, اللوح الأقدم أول مالنظام أتبطق (بعد مارموا الأرقام) هى اللى عربى وأنجليزى.


 No.254209

>>254208

احا لو الكلام ده صح، انا مش باخد بالي اوي من الحوار ده


 No.254211

File: fd6522bc88f9405⋯.jpg (253.87 KB, 692x516, 173:129, cars(8).jpg)

File: 63e38af43cc6755⋯.jpg (65.11 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg)

File: 1a9fc15a8c55062⋯.jpg (36.07 KB, 620x315, 124:63, large_khdm-tksy-bls-tstkhd….jpg)

File: 4cb5266f16efc8a⋯.jpg (66.98 KB, 720x540, 4:3, 946219991.jpg)

احا فشخ، الكلام طلع صح


 No.254291

ويجوز استمناء كل منهما بيد الآخر>>

اف اح

...الاسلام دين عظيم وجميل

https://honna.elwatannews.com/news/details/1936274


 No.254293


 No.254400

File: 2da235aca18d729⋯.png (19.26 KB, 957x81, 319:27, lol.PNG)

most disliked video in youtube worldwide in the last 24 hrs.

triggered egys lol

انا بقيت بحب محمد رمضان خلاص الناس حاتعيط بسببه


 No.254498

YouTube embed. Click thumbnail to play.

send it to a mudslime friend


 No.254504

File: f73652d74fbe40e⋯.jpg (19.49 KB, 480x480, 1:1, 854684863.jpg)


 No.254552


 No.254664

YouTube embed. Click thumbnail to play.

tfw you will never be sexy boy


 No.254720

File: 5c2fb769f756de4⋯.png (747.56 KB, 946x2048, 473:1024, ClipboardImage.png)


 No.254721

>>254720

>greatest ponzi scheme of our time.


 No.254725

YouTube embed. Click thumbnail to play.

me irl


 No.254727

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.254729

File: 934fe5b1abe51c2⋯.png (136.65 KB, 400x388, 100:97, tenor.png)

>>254664

>انت مز نيك عايزه اجيب منك 30 عيل

<ده علي طول الحياه ولا في اليوم

>لا في اليوم طبعا

<بس ده كده صعب حضرتك

>لا انا مفيش مشكله معايا عادي


 No.254731

File: a512ca4c8c26bf2⋯.png (1.8 MB, 1080x1440, 3:4, ClipboardImage.png)

>>254664

the sandnigger version of Ian Somerhalder


 No.254736

File: 58d065d41ce28d5⋯.mp4 (9.14 MB, 1280x720, 16:9, 10000000_287365908479090_2….mp4)

File: 396839a11e910ff⋯.png (322.95 KB, 466x565, 466:565, ClipboardImage.png)


 No.254738

File: 2af30baa9c64b20⋯.jpg (85.96 KB, 455x734, 455:734, Be a sick cunt.jpg)

>>254736

الراجل ده برنس والله, ولو البوست مش ترول فهو كده كده عمل اللى عليه وأثبت أننا ولاد متناكة, زى الرقاصة المهندسة اللى مش فاكر أسمها.

>>254729

>>254664

شوية شراميط بيعلوا على بعض فى الشرمطة على التلفزيون يا أنون, والواد عادى فشخ بس مهتم بنفسه بزيادة, وحاطط ميك أب ومظبط حواجبه ودقنه وفارد شعره, وفيه فى الشارع اللى يضربه بالجزمة.

ويا أنون لو مستبيع وفاقد الأمل أنزل أى جيم أضرب gh وأنابوليكس ونيك نفسك وأوعدك شكلك هيبقى أفشخ منه بمراحل, وشكل وشك الخرا هيقلب وش راجل؟.

>inb4 Zyzz was natty.


 No.254746

>>251321

الجزء الأول عظيم

التاني ماشفتوش

مش عارف بزبالة قصدك انهي جزء بس لو قصدك الأول يبقى ذوقك وحش جدا


 No.254748

>>254746

>مش عارف بزبالة قصدك انهي جزء

اتفرجت على كم حلقة ومقدرتش اكمل.

>الجزء الأول عظيم

عندك كم سنة؟ وايه اكتر مسلسلات بتحبها؟ عايز اعرف دماغ الفانز بتوعه.

spoilers:

القصة زبالة, التمثيل زبالة, مارتن فريمان مينفعش غير في sitcom, مشهد قتل مراته مش واقعي ابدا, فكرته بيتخيل انه بيقتلها. Billy Thornton مش بيخوف ولا سوبر هيرو عشان الناس تخاف منه بالشكل ده. كل شخصيات المسلسل ستريوتايب القرويين الاغبيا. لما قرات reviews عرفت انه مستحوى من فيلم. يعني قصة في ساعة ولا ساعتين اتحولت لمسلسل باجزاء. وجملة this is based on a true story مش حقيقية


 No.254749

>>254746

Season 2 فشييييييييييييييخ

الجزء التاني بيتكلم عن الأحداث اللي حصلت قبل الsioux falls massacre و الأحداث بتاعته نطاقها مش محصور في حدود شخصية واحدة بل نطاقه واسع و تقريبا مفيش شخصية رئيسية بس الdiversity و الuniqueness بتاع الشخصيات منعش جدا و تقريبا مفيش ولا حلقة هتزهقك. و الأنون اللي بيقول على السيزون الأول وحش يخليه في الفرجة على مسلسل كلبش أحسن


 No.254750

>>254749

مبتفرجش على مصري ومعرفش ايه مسلسل كلبش ده

ياريت لو تجاوب

>عندك كم سنة؟ وايه اكتر مسلسلات بتحبها؟ عايز اعرف دماغ الفانز بتوعه


 No.254751

>>254748

انا اللي كلمتك في الأول مش الانون اللي لسه رادد عليك يا انون

عندي 24 سنة واكتر مسلسلات باحبها true detective

it's always sunny

House of cards

Westworld

BB

Scherlock

and many more others

العظيم في المسلسل الاتموسفير بتاعه وتحول الاحداث بشكل سريع وتحول الشخصية اللي بالرغم انه كله بيحصل بسرعة إلا ان الممثل نجح انه يتقمص الشخصية كويس


 No.254752

>>254750

20 سنة

المسلسلات:

The sopranos

The sopranos

The sopranosX1000

true detective season 1 فقط

game of thrones till season 4

breaking bad after season 1

Mr Robot

House of cards till season 4

The leftovers

Utopia (The British one, it's relatively unknown but pretty good IMO check it out if you have time)

better call saul


 No.254753

>>254752

BB season 1 is the best season dude wyd?


 No.254754

>>254753

Season 1 was a fucking snooze fest, i get that they have to introduce characters but they made it too slow IMO, Game of thrones managed to introduce literally a whole new world in one season and still managed to have a shitton of eventful moments. I think if they pressed down the crazy 8 murder sequence in on episode rather than 2 and maybe spend some time in developing jesse by introducing his family rather than doing that in the second season it would have been better. maybe introduce more crazy 8-like characters that don't really have as much power or influence like Tuco but are just as crazy. You can't tell me jesse's only connection to the drug world were a bunch of cousins and dipshits like badger and skinny pete.

season 4 is the best season IMO, it's a perfect progression of villains. I just couldn't enjoy season 5 that much because a bunch of redneck Nazis are nowhere near as scary or powerful than the entire Fucking mexican cartel family and Gus fring. it's a whole different level and so season 5 villains seemed like a downgrade TBH, Never felt any real tension when they were around unlike i did with Gus fring


 No.254768

When i was Little i thought your country was cool because Muh Pyramids but when i eventually stupidly convinced my fam to take me there i discovered it was just another poor shithole

ciao


 No.254803

File: 5625be0308b7ea4⋯.png (338.74 KB, 961x609, 961:609, ClipboardImage.png)

File: 2666f285907c5c3⋯.png (9.71 MB, 2268x4032, 9:16, ClipboardImage.png)


 No.255124

File: a425ed589378bdc⋯.png (617.51 KB, 912x516, 76:43, ClipboardImage.png)

Millennial Couple Bikes Through ISIS Territory to Prove ‘Humans Are Kind’ and Gets Killed

https://www.pluralist.com/posts/1824-millennial-couple-bikes-through-isis-territory-to-prove-humans-are-kind-and-gets-killed

I bet he was a literal cuck too


 No.255125

File: 43ccda706164ceb⋯.mp4 (1.77 MB, 220x400, 11:20, مارينا ٥ يا جماعه وجهات ال….mp4)


 No.255126

File: 1fa1a2deb337529⋯.webm (6.27 MB, 1280x720, 16:9, Who.Is.America.S01E02.webm)


 No.255131

File: 1d04c7ccff7605f⋯.jpg (57.34 KB, 606x592, 303:296, 1504868720712.jpg)

>>255124

This is actually pretty depressing, like watching a cat get punted depressing.

Why couldn't they just enjoy their American dream?


 No.255174

لسه عامل خناقه مع البيت كله وشاتمهم بأوسخ الألفاظ يلعن كسمهم علي كسم يوم الجمعة وصلاة الجمعة ومحمد ابن المومس وعيشة بنت اللبوة و المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات


 No.255178

>>255174

قول يا انون حصل ايه


 No.255195

>>255174

حصل ايه يا قحنون احكي وقول


 No.255196

>>255126

moar plz


 No.255208

>>255174

كس ام يوم الجمعة فعلا على صلاة الجمعة الحمد لله ان اهلي بطلو يزنوا على ودان ميتين اهلي بصلاة الجمعة دي


 No.255223

فين فيديوهات منه الالفي


 No.255234

File: b466e9f2676fd3f⋯.png (66.75 KB, 479x762, 479:762, 2018-08-18 10.45.25.png)


 No.255241

File: 6979423d612f182⋯.jpg (51.25 KB, 886x679, 886:679, IMG-7da4cd958bc60b4dbfd24f….jpg)


 No.255259

File: d458d25dd7b2c06⋯.mp4 (393.05 KB, 224x400, 14:25, أظاهر راحت معاه اون ذا رن.mp4)


 No.255358

File: 9b8bf2b9f01e778⋯.png (168.16 KB, 497x298, 497:298, ClipboardImage.png)


 No.255360


 No.255376

File: 3a13c6ab93c8815⋯.jpg (61.99 KB, 600x679, 600:679, IMG_20180819_205137_085.jpg)


 No.255411

انيك صاحبي الاستريت ازاي


 No.255466

>>255411

>why people hate faggots


 No.255467

File: 6880948520d1834⋯.jpg (53.98 KB, 600x900, 2:3, 18649.jpg)


 No.255478

File: 821ca161df23f49⋯.mp4 (3.45 MB, 640x640, 1:1, يا ترى الآنسة عارفة إن الأ….mp4)


 No.255551

>>151542

عملتو ايه النهاردة يا انونز


 No.255554

Durex Play vs Sasmar Lube ?


 No.255565

المفروض شعر الطيز يتحلق قبل الكشف الطبي بتاع الجيش ؟😃😂😂🤔👌

https://solidaritywithegyptlgbt.wordpress.com/2015/10/02/لف-وطي-وأفشخ-،-فحوص-العار-وأسطورة-الشه-2/amp/


 No.255570

>>255565

انا مبسوطه ان ده بيحصل عشان ولاد الوسخه المتحرشيين يحسوا باللي البنت بتحسه لما واحد بدون اي وجه حق يحط ايده على جسمها ، بعدين عايزين يجيبو حقوق المثليين ازاي؟ اذا كانت العلاقات الطبيعيه "من المنظور المجتمعي" اللي هي بين راجل وست مجرمه! وليها ماده ف القانون "ممارسه الجنس بدون تمييز" ، بتعصب من اي عرص ف مصر بيتكلم عن حقوق المثليين وفاكر انه هيأثر وناسي انه عامل سكيب لفكره ان اي علاقه خارج العلاقات الزوجيه تعتبر محرمه ومجرمه وعقوبتها بتوصل ل ٣ سنين سجن ده غير العار اللي بيلازم البنت او الولد كمان احياناً، احنا عايشين ف بلد غير ادميه اصلا وهتفضل كده لحد ما معجزه تحصل وتبيد اي حد معدي ال ٤٠ سنه والمتخلفيين اللي اصغر من كده كمان.. قال حقوق مثليين قال


 No.255573

>>255570

>حقوق المثليين

المثليين في مصر بيتمتعوا بحياة جنسية احسن من السترايت اللي مش متجوزين واللي متجوزين


 No.255579

File: c9cc84c83c42eb5⋯.mp4 (719.73 KB, 224x400, 14:25, 39394080_2092026811112382_….mp4)

>Day 200 without sex


 No.255583

>>255573

ده لأن مفيش عقوبه ليهم فالقانون الا لو كان دعاره، غير كده مفيش اي عقوبه ليه بس طبعا الحكومه مش سيباهم بيتمسكو بحجه "نشر الفسق" الاداب العامه، والذي منه.. الظابط بقى لو ابن كلب هيلبسه محضر انه كان بيشتغل ف الدعاره وده مش بيحصل كتير، لو قلبه طيب وحنين هيسيبه للقاضي، وعالاغلب بيطلع من النيابه الا لو حبو يبضنوه شويه، بس احنا طبعاً عندنا لا صوت يعلو فوق صوت القضاء وعشان كده ف سنه ٢٠٠٠ قاضي حكم على راجليين مثليين ب "انتهاك شرف تحت التهديد ، معرفش ازاي الاتنين هددو بعض ، مع ان ف القانون المصري ا شخصيين عدو ال ١٨ سنه ليهم حريه الممارسه الجنسه بس هو قرر يحكم بدون وجه حق لانه عنده هوموفوبيا وطيزه وكلاه وحجته كانت انهم اهانو معايير الدوله الاخلاقيه والدينيه ، لو بنت بقى فا في ميت قضيه ممكن تتوجهلها من اول الدعاره لحد عرض نفسها "لو بعتت صور لحد ب "نية اغرائه" ، ممارسه الجنس بدون تمييز واللي المفروض كانت تتطبق على اللي متجوزه فقط لمنع اختلاط النسب بس بيمشوها على كيفهم، لحد التحريض على الفسق والفجور واللي بيستعملوها لو البنت لبسها مش عاجبهم مثلا واه في بنات بتتمسك وبتتسجن بسبب لبسها ف بلدنا عادي، وف اي حاله من الحالات دي كلها الولد بيطلع والبنت هي اللي بتلبس


 No.255584

جنس بدون تمييز مقصود بيها الدعارة الصريحة يعني جنس مقابل المال مش واحد و صاحبته


 No.255588

File: 3dbd920be925366⋯.gif (748.33 KB, 286x155, 286:155, 1356972813370.gif)

>>255583

>>255570

لا حول ولا قوة الا بالله tits or gtfo

>>255573

كنت بقول زيك لحد ما واحد رد عليا فشخنى, أنت تعرف شواذ يا أنون؟, طب أفترض أنك شاذ وعايز تنيك تقدر تقولى هتنيك أزاى؟, طب تقدر تقولى لو حد عرف أنك شاذ فى عيلتك ولا من صحابك رد فعلهم هيبقى أيه؟, طب هتعرف ناس زيك منين؟, طب طيزك ولا زبك كلك وقلت النت كله شواذ, تضمن منين أنك مش هتروح وترجع من غير هدومك؟, ولا هتروح ويطلع كمين وتتاخد تتظبط ويتلفقلك زبروميت تهمة وتتفشخ فى الحبس؟, طب هتتجوز أزاى يا أبن المتناكة؟, بلاش هتعيش عازب أزاى؟, على الأقل أنت ممكن تعرف حريم وتنيكهم لو أجبرت نفسك تحاول, واحد شاذ هيعمل أيه؟

والشذوذ عقوبته أشد من الدعارة الصريحة على فكرة واللى بيتعامل معاك لو أتمسكت بيفشخك, وتهمه كتير علشان فعلا القانون مفيهوش نصوص صريحة تمنعه فأى أبن متناكة بيترمى والسلام, واللى بيخرج الناس اللى بتتمسك منها المحامى ابن الوسخة اللى بيبقى معاهم والطب الشرعى لأن القاضى والنيابة بيفشخوا اللى بيتمسك, أحه حوار حمام الأزبكية, بلاش حوار الحفلة بتاعت مشروع ليلى.

وبهذه المناسبة السعيدة أحب أفكر الأنونة والأنائين بفيديوهات خالد يوسف والشرموطتين اللى معاه واللى محدش عمل معاهم أى أبن متناكة, بالعكس الفيديوهات بتتحذف من المواقع.

وكس أمكوا كلكوا على كس أم البلد


 No.255595

>>255584

اللي اعرفه ان "ممارسه الجنس بدون تمييز " ملهاش اي علاقه بالدعاره وكانت بتتطبق على اللي تخون جوزها " خارج بيت الزوجيه" وجوزها بطريقه او بتانيه يقفشها متلبسه هو والشرطه، او بالفيديوهات مثلا ف عصرنا ده . بس لو جوزها مقفشهاش او قرر يسامحها ف قانوناً مفيش تهمه اساساً ، بس زي ما قولت يا انون ف الاخر هم بيتلاعبو بالقوانين وبيعملو اللي هم عايزينه مع ان القانون واضح وصريح


 No.255596

>>255588

انا داخله اقول رأيي مش اوريك بزازي، والكلام ده فعلاً مقنع عشان كده المنايك اللي بيطالبو ب حقوق المثليين مش بقدر افهم في ايه ف دماغهم.

وامنيه حياتي اشوف فيديو عمرو خالد ده مشوفتش غير سكرين شوت كانت نازله هنا .. ياريت يا انانين اللي معاه الفيديو يورينا او عالاقل يحكيلنا هو ازاي اتصور طيب!


 No.255597

>>255588

ومنى عراقي بنت اللبوه بعد حوار حمام الازبكيه ده عملت حلقه من قريب عالمحور بتتكلم عن المثليين اللي في اسكندريه وكانت بتتكلم بكل رقه وحنيه وشفقه عليهم كس امهااا هي والشاذ الخول اللي وافق يطلع معاها فالحلقه ده لو مكانتش متفبركه يعني


 No.255598

>>255588

>كنت بقول زيك لحد ما واحد رد عليا فشخنى

لان ذكاءك محدود

>أنت تعرف شواذ يا أنون

ايوة

>طب أفترض أنك شاذ وعايز تنيك تقدر تقولى هتنيك أزاى؟ طب هتعرف ناس زيك منين؟

لو مفيش شواذ في دايرة معارفك بتحاول مع حد غريب. اكتر من مرة حد شاذ حاول يتعرف عليها وفي ثواني بيستوعب اني مش شاذ وبياخد بعضه ويمشي.

> طب تقدر تقولى لو حد عرف أنك شاذ فى عيلتك ولا من صحابك رد فعلهم هيبقى أيه؟ ولا من صحابك رد فعلهم هيبقى أيه؟

شوية هيقاطعوني وشوية مش هيفرق معاهم.

>بلاش حوار الحفلة بتاعت مشروع ليلى.

دول مش شواذ بس, دول بيتفاخروا بالشذوذ وبيروجوله

>أحه حوار حمام الأزبكية

واحد شرموطة ملهاش مصداقية لفقت حوار عشان تتشهر

اي حد سواء سترايت او شاذ ممكن يبقى مكان اللي اتمسكوا

اخدوا براءة بالمناسبة, ولو كان بينيكوا في مكان عام يبقوا اغبيا ويستاهلوا اللي يحصلهم

tl;dr

لو كنت شاذ كنت هقدر انيك كل يوم في شقتي من غير ما حد يكلمني.


 No.255599

>>255598

اللي يفشل انه يلاقي شاذ ينيكه هو اللي مقصر مش البلد

البلد معندهاش مشكلة ان الباب يتقفل على اتنين رجالة او ستات


 No.255633

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.255659

File: d8700286bdafdcc⋯.jpg (76.42 KB, 717x648, 239:216, IMG_20180609_062322.jpg)


 No.255811


 No.255812

File: 04c40f03a481c30⋯.png (1.12 MB, 960x960, 1:1, ClipboardImage.png)


 No.255813

هو لما بنيك ف ليلة الدخلة و اي يوم عادي بطفي النور ولا بسيبه؟


 No.255814

>>255813

انت الراجل يعني المفروض تعمل اللي عايزه في بيتك

لو عندك مشكلة مع الاكساس السودا يبقى الاحسن تطفي النور


 No.255815

>>255813

ليلة الدخلة بالذات مينفعش تطفي نور لو بيفرق معاك دم البكارة والكلام ده


 No.255816

>>255814

بس كده ممكن ميعرفش يحط زبه فين، فعشان كده انصحه يدهن كس مراته بمادة فلورسنت.


 No.255817

>>255814

يعني ملهاش علاقة ب كسوف او عادات وتقاليد و الكلام الاهبل ده؟


 No.255818

>>255817

ليها علاقة بالكسوف طبعا

الستات اكساس سودا وترهلات والرجالة ازبار صغيرة وطياز مدورة


 No.255819

>>255818

بخصوص الازبار الصغيرة هل ده بيفرق ف حاجة ف العلاقة ولا ايه


 No.255821

File: 1c2c878f8054bbc⋯.png (81.42 KB, 400x400, 1:1, ClipboardImage.png)

>>255819

طول وسمك زبك كام

وطولك كام


 No.255822

>>255821

L12 W 8


 No.255823

>>255821

طولي 171


 No.255824

>>255822

ده ال average. اقرا عن ال foreplay اهم من ال penetration بكتير.


 No.255825

>>255822

ده ال average.

اقرا عن ال foreplay

اهم من ال penetration

بكتير.


 No.255826

>>255825

تمام شكراً


 No.255899

>>s


 No.255977

Is the [spam] group still on? Or I got kicked out 'cause I ain't shown any interactions?


 No.255978

>>255977

d I s C o R d


 No.255979

>>151542

ااااااااااه تعبان اوى ونفسي انيك والتعب بدفنه بover eating

اااااااااااااااااااااااااااااه


 No.256113

كل سنه وانت طيب يا بو عشان حاسس ان الناس نسيتك خلاص ومحدش مهتم بكس امك.


 No.256268

File: d448bd045f039d1⋯.png (340.89 KB, 1177x1204, 1177:1204, ClipboardImage.png)


 No.256269

File: 80a2044a8b91f0e⋯.png (175.18 KB, 1105x449, 1105:449, ClipboardImage.png)

حد متابع حوار

QAnon?


 No.256493

بقالي يومين عندي امساك اعمل ايه


 No.256494

>>256493

روح الصيدلية جيب ملين او حبوب للامساك


 No.256495

>>256493

متاخدش حبوب او ملين لو عندك انسداد

وابقى كل حجات فيها الياف كتير

لو مش هتعرف يبقى اشتري حبوب او بودرة الياف بس اتاكد ان مفيهاش ملينات


 No.256502

>>256495

ملين لا ليه يا انون


 No.256504

>>256502

انا كنت اقصد بعد كدة يعني مش المراي لو مش عايز الموضوع يتكرر تاني. مش صح انك تاخد ملينات باستمرار عشان ليها اثار جانبية وجسمك بيعتمد عليها.


 No.256558

File: 132ea3301c48662⋯.png (522.38 KB, 634x602, 317:301, ClipboardImage.png)


 No.256646


 No.256649

>>256493

انا كنت واكل جوافة كتير جيت اشخ معرفتش مديت ايدي طلعت الشخة من طيزي

كانت ناشفة بنت عرص


 No.256652

>>256649

لو ضغط الشطاف كويس سيبه شغال شوية وهيفتت الخرة بس خلي عندك صبر


 No.256668

مفيش اي انون من الانونز هنا عنده اي علم عن الاقتصاد ويفهمنا كدا رفع الدعم وكل اللي بيعمله رئيسنا الجليل محمد عبد الفتاح السيسي

ويلعن كسسسسسسم الثورة ماله مبارك م كان هيجيب جمال إبنه المتعلم النضيف الراقي مستقبل مصر المشرق

يكمل الlegacy بتاعت ابوة ويمكن أحسن


 No.256679


 No.256688

>>256668

ياااه انا فاكر قبل يناير كان اعلامين وسياسيين بيقولو على نظام مبارك انه رأسمالى متوحش مع ان نظام مبارك بالدعم الى كان عامله يصنف اشتراكى او يسارى ,طبعا دا كله كان تمهيد للانقلاب العسكرى عليه وطيرو جمال وجه ابن طنطاوى البار :(


 No.256692

File: 9299744af8bddae⋯.jpg (254.32 KB, 600x729, 200:243, IMG_20180902_012437.jpg)

>>256668

>mfw gemmy was a neo liberal fag and was going to take the same steps of sisi but a few kids on Facebook prevented him and revolted twice to give the authority for another neo liberal fag from the army


 No.256693

>>256668

من غير علم, احنا غرقانين ديون وصندوق النقد الدولي عرض علينا يدينا قرشين ويصيطنا عند المستثمرين مقابل ان احنا نلغي الدعم

السيسي بيكره حاجة اسمها دعم بس صندوق النقد (ربنا يباركله) هو اللي زنقه واجبره ينفذ احلامه


 No.256725

هو كريم الحلاقة بتاع البشرة الحساسة لو جه علي بتاعي وانا بحلق شعرتي عادي ولا ايه ؟


 No.256758


 No.256766

>>256725

زبك حيقع يلا حوب حاسب


 No.256768

>>256766

كسم دين ام بضانك


 No.256769

>>256768

ربنا يسامحك


 No.256774

>>256758

ليه بس كده تقلب علينا المواجع يا قحنون؟


 No.256777

مرة واحد جه يمصه اكل نصه :D


 No.256794

مش لاقي ثريد الولاعات ده لو كان في ثريد ولاعات

اكتشفت ان ابويا معاه ولاعة زيبو اصلية بقالها فوق ال 30 سنة و كمان نادرة نيك و هو راكنها

اعملها صيانة ازاي؟ اقدر اروح لحد يملاهالي بنزين و البنزين بتاعها بكام و الحجرة بتاعتهابكام بردو و كل ده بيتجاب منين؟ و شكرا


 No.256800

>>256794

كنت بفكر اشتري انا كمان واحدة

يريت ال هيرد يقولي ازاي اقدر اعرف الاصلية من المضروبة

و ممكن تورينا الولاعة يا انون؟


 No.256851

File: b69f16bbcfecd3c⋯.jpg (18.89 KB, 480x330, 16:11, d8a8d8a7d984d981d98ad8afd9….jpg)

>>256794

ولاعة زيبو؟

هو زب ابوك كان بيدخن D: ?


 No.256853

>>256758

بس يا شمام الكلة يا خول محدش هيتعاطف مع ثورة عيال الفيسبوك الشراميط


 No.256876

File: 9d93c4587586470⋯.jpg (49.46 KB, 384x494, 192:247, 14633720.jpg)

>>256794

فيه ناس بيقفوا فى الشارع بيصلحوا ولاعات ويملوا جاز, لو مفيش حد تعرفه جواليك هتلاقيهم كتير فى وسط البلد, رغم أنى منصحكش علشان أخاف تتقلب منك, هاتلك أزازة بروبان وأشترى أنت الحجارة وال wick, الفتيل, ودور على tutorial على اليوتيوب وظبطها بنفسك.

>>256800

ليها علامات مميزة زى الساعات كده,. ومنصحكش تجيبها مستعملة, أو تجيبها أصلا مش فارقة, توكيلهم فى مصر شركة أسمها جينرال كوميرس, هتلاقيهم حاطين حاجاتهم على سوق وجوميا وليهم أدارة ممكن تروح تشترى منها.


 No.256925

>>256794

انا بشتريهم من محل ستيزن في سيتي ستارز وممكن تلاقيهم في سوق وجوميا.

وصورلي الولاعه اتفرج.


 No.256926

>>256800

غاليه نيك، خلي حد يجيبلك من بره ارخص بكتير فشخ.


 No.256940

File: e214bde6a254aef⋯.jpg (19.41 KB, 655x430, 131:86, tamim-qatar.jpg)

>>256758

اويه يا مسريين... لازم تثورو ضد النظام الفاسد ده... و متخافوش حنيجي نشتري منكم حجات كتيير اوي


 No.256970

>>256940

كسمك علي كسم قطر علي كسم النظام


 No.257048

لو صاحبتي دلكتلي البروستاتا (صباع واحد) فيها خطر ف الكشف الطبي للجيش؟


 No.257049

>>257048

متتكسفش و قول انك كنت بتبعبص نفسك بس لا متخفش محدش مهتم بطيزك ولا انت بتحط فيها اية و في الغالب الشهادة الحمرة دي اسطورة او لما بتتقفش جوا بتتناك و عشان تطمن انا اتنكت قبل الجيش بشهر و عادي نيك


 No.257051

>>257049

بس يا انون انا صاحبتي عاوز تدلكلي البروستاتا فعلا


 No.257058

>>257048

>>257051

مفيش حاجه اسمها شهاده حمرا يا انون وصاحبتك لو دخلت صباعها ولا انت بعبصت نفسك بعدها بنص ساعه خرمك هيتقفل ويرجع زي ماكان


 No.257076

>>257048

صاحبتك برده يا شاذ يا خول


 No.257079


 No.257092

>>257076

ايوة صاحبتي يا ابن العرص يا بائس انا ليه ممكن اتكسف اقول اني شاذ هنا يا غبي


 No.257136

الشغالة عندي بتلعب في مناخيرها وبتترك المخاط بتاعها في اماكن عشوائية حول الشقة


 No.257151

>>257136

اسمها الست الي بتساعد في تنضيف البيت يتحول

تصدق تستاهل تبرير وتشخ علي الفوط كمان


 No.257152

>>257151

يخول*


 No.257177

ايه رايكوا في بنات الانستا يا انانين هل يستحقوا ان الواحد يدور علي واحدة عليه وارتبط من عليه ازاي اصلا لاني انا مش نورمي ومش هقعد اصور نفسي كل فنتوثانية ولا افكني من الموضوع وانهم كلهم شراميط او حتي معظمهم !


 No.257195

>>257177

فلاح ابن متناكة


 No.257262

https://archive.fo/QS7td

>kolla - not even once


 No.257271

>>257262

و بعد كدة؟ ايه خطوتك التانية يا انون؟


 No.257316

File: e0569d76f864cc5⋯.png (313.08 KB, 720x2018, 360:1009, Screenshot_2018-09-07-01-3….png)


 No.257318

File: 352c01c502503c3⋯.png (1.49 MB, 720x11572, 180:2893, Screenshot_2018-09-07-01-4….png)

File: 17e72cc52fef3c2⋯.jpg (200.34 KB, 720x1976, 90:247, IMG_20180907_014842.jpg)

كسم الصلاعمة


 No.257319

>>257318

الخلايجة الصلاعمة زنوج الشرق الاوسط


 No.257325

>>257318

>ميصحش ندعي عليهم ونشمت فيهم الا لو الاسلام وصلهم صح ورفضوه

الاسلام الوسطي الجميل ❤


 No.257327

File: 2f6bf70904d6dc3⋯.png (1.01 MB, 720x8349, 240:2783, Screenshot_2018-09-07-03-1….png)

File: 7690d16085e54cb⋯.jpg (199.14 KB, 720x1946, 360:973, IMG_20180907_031529.jpg)


 No.257330

>>257318

يستحقو الى هيحصل فيهم السنين الجاية من ايران :)


 No.257338

File: f30ccd391bef09d⋯.png (525.67 KB, 1080x1087, 1080:1087, IMG_20180907_124721.png)

هو ايه حوار nike الايام دي


 No.257352

فى حد اتعرف على بنات من fetlife و قابلتها يا انون ؟


 No.257394

>>257338

Colin Kaepernick, the former NFL player who bent the knee during the national anthem, was in an ad that was part of a campaign by Nike. Retarded racists are boycotting Nike in response.


 No.257423

عملت بمب لوك لثريد القومية العربية ليه يا مود البورد دي مش ملكية خاصة ولا انت وارثها عن ابوك يا خول عشان توجهها زي ما انت عايز

كان الأولي بقي تشوف كام ثريد معمول للدياثة و الخولنة الأول و تسمح منهم شوية يا معرص

______

انا هنا ايها الاخوه لا أدافع عن القومية العربية كسم القومية العربية انما ادافع عن الحرية في هذه البوردة بنت المتناكة

كسمك يا خول و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


 No.257425

>>257423

أنا موافقك، على الأقل كان يعتبر containment thread لخولات القومية العربية و على الاكتر كان ممكن يطلع منه مناقشة حلوة

t. /kemet/


 No.257429

>>257423

دا مود ابن متناكة كسم القومية العربية


 No.257430

كنت داخل اشت بوست على تويتر وبكسم لشخصية سياسية بس خفت قد ايه ايديهم طايلة ورجت هنا. أنا زعلان نيك يا أنونز والله.


 No.257433

>>257430

i know that feel


 No.257439

File: 225df6a04968743⋯.jpg (193.42 KB, 1536x2048, 3:4, 27021663_1998379880177439_….jpg)

عليا الحرام من ديني lil pump ده عيل ابن مرة وسخة كسمه علي كسم kanye west فيديو مدته دقيقتين مفيهوش جملتين علي بعض عمالين يتكرروا والbeat ابن زانية والvisuals بنت زانية وكسم adele givens وشها يقرف الكلب حرفيا طالعة تقول جملة واحدة خدت من وراها فلوس اكتر من الازبار اللي دخلت في كسها وصوتها يقرف اساسا كل ده والفيديو جاب اكتر من 11 مليون مشاهدة ف اقل من يوم علشان كسمين دين ام الاطفال ودين ام قرود العالم التالت عامله لامثال الطفل ده قيمة

ومن الناحية التانية LSD - Thunderclouds lyrically مش قد كده بس مش وحش visuals ممتازة واصوات Sia و Labrinth تخلي الواحد ينطرهم من غير مايلمس زبه و Diblo عامل beat فاجر ابن وسخة والفيديو بالعافية بيجيب 3 مليون مشاهدة فاليوم ومش محتاج اقول ان فخاد Maddie بقت حاجة بس الله ماشاء الله يعني يعني فيديو كامل من مجاميعه

يلعن كسم الانسان اللي مابيقدرش الفن


 No.257453

كسم صوت و مزيكا ابن المتناكين اللي اسمه احمد كامل


 No.257465

YouTube embed. Click thumbnail to play.

عم طوم يورك بيجيب من جوا نييييك

آآآآآآآآآآآآآآآآه


 No.257468

حد جرب انافرونيل قبل كدا يا انانين

دي حبوب للوسواس القهري والاكتئاب للي ميعرفشي


 No.257490


 No.257497

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ يلعن دين ام ابويااااا


 No.257540

File: 1ca2f1a972b7907⋯.jpg (26.92 KB, 600x418, 300:209, 1519853915621.jpg)

>>257497

مالك يا انون؟ ابوك عملها معاك انت كمان


 No.257611

الفلاحين والسرسجية بقوا ييجوا يشخوا ويعشروا هنا من ساعة ما جروب الخرة النودز اتقفل


 No.257654

حد دكتور نفسي هنا ضروري


 No.257699


 No.257773

File: 542eb0c9bd4dc72⋯.png (299.95 KB, 1080x790, 108:79, ClipboardImage.png)

File: 86024b2f6f672de⋯.png (432.17 KB, 933x1200, 311:400, ClipboardImage.png)


 No.257805

File: bc7bd3a25c24107⋯.png (42.16 KB, 869x114, 869:114, ClipboardImage.png)


 No.257824

File: 23ded6a083edd43⋯.png (468.4 KB, 750x1107, 250:369, ClipboardImage.png)


 No.257826

File: c84adf5c4b4c1bd⋯.png (12.1 KB, 577x103, 577:103, ClipboardImage.png)

>>257824

for more drama /r/ethtrader


 No.257836

>>257826

As someone who's not really into crypto, what'd cause such down falls and uprises in a certain currency?


 No.257837

File: 58b927074f770f6⋯.png (510.81 KB, 1600x1073, 1600:1073, ClipboardImage.png)

>>257836

human psychology


 No.257845

File: 9bd0c83f20b7e8e⋯.png (290.7 KB, 758x609, 758:609, ClipboardImage.png)

>>257826

[spam] channel that posts shit like this: "rekt plebs"


 No.257881

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.youtube.com/watch?v=C5QtZcgTiXk

You know you done fuckkked up right?


 No.257927

ازاى تقدر تتعرف على ناس جديدة و فين؟


 No.257928

File: 9632ec97ee0918f⋯.mp4 (1.94 MB, 224x400, 14:25, الشخص اللي في الفيديو ده م….mp4)


 No.257935

>>257928

when you take memes too serious


 No.257959

>>257928

زبير نيييييك ومتصور بوشه ومش مخبيه

احا هنضحك جامد


 No.257966

>>257928

هو ليبي دي المفروض تديله اي امتياز؟ احا هاها

شكل دين امه متسول. هتضايق لو محصلوش حاجة


 No.257967

>>257928

اصبر يومين وارهنك هتلاقي الدنيا مقلوبه عليه وهيجي كام عيل سرسجي بردو يتلمو عليه هيتناك نيكه للزمن


 No.257984

File: 80bd6be225b6c5b⋯.png (400.96 KB, 575x1024, 575:1024, ClipboardImage.png)

>>257928

مش عارف الكلام ده بجد ولا ترولز بيتغذوا على بعض


 No.257985

File: 5c093293bb98779⋯.png (231.45 KB, 480x853, 480:853, ClipboardImage.png)

>>257928

السؤال بقى, فين كسم النودز


 No.257988

>>257928

هو مصرى الجنسية لكن اصله من قبيلة الرماح يعنى بدوى من الـ17% :(


 No.258055

File: af12ae2903a867e⋯.png (40.08 KB, 486x254, 243:127, ClipboardImage.png)


 No.258068

File: 187ee1c3ffbaf91⋯.jpg (35.56 KB, 400x388, 100:97, 1525858784523.jpg)

هاي يا انونز .. حد عاوز يتكلم عن احلامه و طموحاته و ايه العقبات الي واقفة قصاده؟


 No.258072

>>258068

التسويف دي حاجة بنت شرموطة بجانب الكسل والخوف من ان اللي هتعمله هياثر علي كبريائك


 No.258083

صاحبتي بايسكشوال واحنا ف لونج ديستانس ومش هنتقابل غير بعد شهور، هي عاوزة تنام مع بنات وانا مش معترض بس مش عارف لو دا هيأثر علينا، وهي مش هتعمل دا من غير موافقتي وممكن تصورلي اللي هيحصل


 No.258086


 No.258089

>>258083

خليها تصولك وارفعلنا الصور هنا


 No.258093

File: 4b7a1a52c692f0d⋯.jpg (66.55 KB, 1000x500, 2:1, IMG_20180916_081522.jpg)


 No.258094

>>258093

احا قضية قديمة دي ولا حاجة جديدة عملوها


 No.258095

>>258094

قضية التلاعب في البورصة


 No.258098

مين الانون الاستوني ده يا ردالة


 No.258099

>>258098

انون من أستونيا


 No.258100

>>258099

نبيه اوي بكسمك


 No.258105

>>258098

من ابناء كميت الطيبين :)


 No.258106

File: 1ac4596f3f181d6⋯.png (158.81 KB, 720x1199, 720:1199, Screenshot_2018-09-16-14-5….png)


 No.258131

File: d97c09a47b627fb⋯.png (534.13 KB, 935x575, 187:115, ClipboardImage.png)


 No.258161

هى كسم البورد دى لسا ماقفلتش و لسا فى شويه متناكين و انسيكور فى نفسهم بيدخلوا المكان ابن المتناكه دا


 No.258163

>>258131

يا انون ماتصدقش كل ده بوىن وكل دول ممثلين


 No.258187

دورت كتير علي كتاب اسمه

The Seven Storey Mountain

Book by Thomas Merton

ومش عارف الاقيه pdf

لو حد يقدر يساعدني يبقي كتر الف خيره


 No.258188


 No.258204

>>258188

شكرا يا انون
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / acme / arepa / britfeel / fascist / fast / mental / vg ]