[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / fast / leftpol / lewd / mai / sunny / vg ]

/egy/ - Edgyptians

صور امك كلها هنا
July 2018 Transparency Report
Email
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 4 per post.


Rules . Catalog . Chat

File: 41bdd2e32458d64⋯.jpg (67.29 KB, 669x1004, 669:1004, nvGYr0b.jpg)

 No.254564

انا في اكتوبر وعاوز اماكن تكون حلوة اعرف احضن او ابوس

فيها صاحبتي حتي عشان هيا بتخاف من الناس نيك وكدا ومايكونش برا اكتوبر ياريت

والثريد دا لاي حد من اكتوبر وعاوز يستفسر عن حجات فيها هيا والشيخ زايد عشان مايزعلوش

 No.254567

>>254564

الحي الأول بيبقى هادي نيك بليل والشوارع الجانبية فيه بتبقى شبه فاضية وميتة لأنه أصلاً عدد الناس فيه قليل وتقريباً هو أقل حي في اكتوبر في عدد السكان بالإضافة إن المكان نفسه نضيف وصعب تلاقي حد يضايقكوا او حاجة، كمان الحي المتميز اللي ورا جامعة مصر فيه اماكن كتير اوي هتلاقيها فاضية وهادية خالص ولأن مساحته كبيرة هتقدر بسهولة توصل لأماكن تكون بعيدة عن أنظار الناس، وبالنسبة للشيخ زايد هتلاقي أفضل الأحياء فيها من حيث الهدوء هما الحي الرابع والسابع والتامن. هاف فن يا أنون


 No.254568

>>254567

ثاكس يا انون بس انا لسه كنت مع واحدة في الحي الاول بنتمشي بس وكان في عيال خرا كتير اي نعم مش معكسات وكدا بس مايبشرش خالص بلس انو اكتر حي فيه طلبة وحتي بيبقو موجودين في الاجازة ماتعرفش ازاي


 No.254569

انا زهقت


 No.254570

من ايه


 No.254581

>>254564

الشيخ زايد عند كلية هندسة يا انون

الشوارع اللي جوا بعد هايبر

انا كنت هناك في اعدادي هندسة وتقريبا كان ممكن امشي نص ساعة ما اشوفش بني ادم في عز الضهر ما بالك بالليل

واصحابنا اللي كانوا في المدينة الجامعية كانوا بيقولولنا بعد الساعة 9 مافيش قهاوي ولا حد بينزل من بيته هناك عشان الشوارع بتبقى ضلمة وما فيش حد


 No.254599

>>254581

حلو فشخ ربنا يجعله في ميزان حسناتك

وكسم هندسة


 No.254606

>>254581

انا كنت في اعدادي هندسة معاك يا انون.. متنساش

قزايز الخمرة اللي بتتكسر عند الكلية كل يوم لو راح هناك و قابل عيال سكرانة ممكن ينيكوه متهيألي


 No.254610

>>254606

>سكرانة

>ينيكوه


 No.254617

احا انته خوفتني


 No.254644

>>254617

هو مكان واسع و مفتوح ففيه ناس بتشرب.. مش عاوف بقا مسالمين ولا بضان بس هو مةان حلو تعمل فيه اي حاجة عامة و بالذات موقف أتوبيسات الكلية


 No.254651

>>254606

هوا مش محتاج يستنى لبليل اصلا يا انون, المنطقة فاضية حتى في عز الضهر

يعني احنا اعدادي هندسة كنا 2000 واحد وفي جنبنا المدرسة الازهرية دي وعالشارع تجارة انجليش وماكناش بنشوف حد فالشارع فعز الضهر وسط الدراسة والناس دي كلها

مابالك بقى دلوقت فالأجازة يعني ممكن يروح العصر كده وفي اي شارع جانبي يركن ما اعتقدش انه هايقابل حد ولو قابل ما حدش هايهتم كفاية انه يقوله بتعمل ايه

side note: الثريد ده قلب عليا المواجع وحسيت بقد ايه انا بقالي كتير في الكلية


 No.254676

>>254651

وانا كمان قلبت عليا المواجع يا انون مش علشان حاسس اني بقالي كتير في التعليم الجامعي وكسم هندسة بس علشان بسقط كتير وشبه تارك التعليم بلس اني اتجننت وحولت لمكان بعيد ومش عارف ارجع لمكان قريب مني تاني ومتبهدل في الغربة ايام الدراسة


 No.254823

لو رايح لواحده اسمها اسراء خد بالك هيطلع عليك عيال تفتشك بتشتغل معاهم


 No.254959

>>254676

رحت فين يا انون؟
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / fast / leftpol / lewd / mai / sunny / vg ]