[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / choroy / dempart / doomer / druz / vichan / vril ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog   Archive

Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero *
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: c3522c1b8b787c3⋯.jpg (28.73 KB, 500x361, 500:361, 5264d32fbd11603e2e53539c67….jpg)

 No.6529[Respondi]

Mi afiŝas mian blogon ĉiutage

Unu afiŝo kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6535

File: 1eb40824c7ddfb9⋯.png (1.05 MB, 2568x8207, 2568:8207, Esperanto_Island-2.png)


 No.6681

Ĉu tiu botelo mortigis vin? Vi nenion afiŝis.


 No.6682

>>6681

Memmortigu bonvole


 No.6683

>>6682

Mi pardonpetas.


 No.6684

>>6682

Vi volas diri 'sinmortigu'. Ĉiu, kiu mortigas, mem mortigas, se li ne ordonas al aliulo la mortigon.
File: 9ab9ceaf570b5c8⋯.jpg (416.52 KB, 750x745, 150:149, 1543879237852.jpg)

 No.6655[Respondi]

>*perceptas, ke vi rigardegas ŝin el trans la spaco*

>*rigardegas reage*

Kio 'stas via sekva agado?d

 No.6656

>>6655

Unue, kiu entute estas tiu ulino? Ja ŝi aspektas sufiĉe juna; kiom efektive ŝi aĝas?


 No.6658

Eĉ elpensi tian situacion anksiigis min.


 No.6662

Saluton! Nekredeble, ke vi faris tion. Kiel?


 No.6672

File: fe16cd8ee950a90⋯.gif (9.3 MB, 680x382, 340:191, fe16cd8ee950a90ee987c44df5….gif)
File: 759b80bdb97d586⋯.jpg (86.99 KB, 1200x648, 50:27, 1200px.jpg)

 No.6610[Respondi]

Amika rememorado:

Fek' al ido!

Manbatu ilin se eblas kaj ne forgesi la jaran idistan bruligadon la 15an de decembro!

2 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6645

la problemo pri Ido estas, ke ĝi ne taŭgas por efektiva uzado


 No.6646

la vortfara metodo tiel pedantas, ke malmultaj vere restas idistoj.


 No.6647

krome regado de la lingvo estas severa… ne estas gramatike uzi onian kreivon por fari novajn vortojn sen apudmeti asteriskon ĝis la akademio aprobos ĝin.


 No.6649

>>6647

Ho, ĉu? Mi neniam vidis tiajn asteriskojn en ida teksto.


 No.6663

Ka tu iracas?
File: 3228c884854b8f3⋯.jpg (157.38 KB, 1200x675, 16:9, 1532726915-palabras-1[1].jpg)

 No.6661[Respondi]File: 84d22046cb2c623⋯.jpg (3.15 MB, 3264x2448, 4:3, IMG_8938.JPG)

 No.6477[Respondi]

Saluton, mi volas proponi novajn vortojn kaj sufiksojn en Esperanto!

vlaŭĉi: instigi al sinmortigo per longtempa senĉesa mokado. Ekzemple: "Ne tuŝu mian pugon aŭ mi vlaŭĉos vin", "Mi plej ŝatas la vlaŭĉontajn virinojn"

-ump-: signifas, ke la objekto estas priparolata laŭ seksuma vidpunkto. Ekzemple: ŝraŭbilumpo (ŝraŭbilo uzata por meti en pugon), hundumpo (hundo, kun kiu oni seksumas).

-ih-: kreas transitivajn verbojn, kiuj signifas "forpreni ies okulojn per ilo" - la objekto estas la persono, kies okuloj estas forprenataj. Ekzemple: "Mia plej granda fantazio estas kacihi maljunulinon." "Neniam rediru tion al mi aŭ mi forkihos vin."

-elĉ-: signifas, ke iu havas privilegion. Ekzemple: "blankulelĉo" (aliseksema, riĉa blankulo). "Tiuj damnaj usonanelĉoj ne bezonas vizon, sed ni jes."

-ojg-: signifas, ke la priparolata objekto aŭ vivaĵo estas fikinda. Ekzemple: hundojgo, strutojgo, sofojgo, motociklojgo.

5 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6627

>>6626

> internacia

> eksterespernataj vortoj komencantaj

Memreparado.


 No.6628

>>6626

Se vi volas, ke ekuziĝu iu nova vorto aŭ formo, la plej bona rimedo estus, samkiel en ĉiu lingvo, ke vi simple ekuzu ĝin mem, kaj se aliuloj ŝatos ĝin, ankaŭ ili ekuzos ĝin.


 No.6630

>>6623

jen pruvo, ke esperantujo havas reakciulojn samkiel la tuta mondo ilin havas.

>>6628

jen pruvo, ke iuj esperantistoj tute ne kapablas kompreni humuron. kvazaŭ oni bezonis tion…


 No.6631

>>6626

> Kial la vorto estas necesa? - "kvescio" estas pli internacionala ol "demando".

ventio estas eĉ pli internacia.


 No.6632

>>6631

La vorto 'kvescio' troviĝas, en formoj rekoneble similaj fonetike, en la angla, la hispana, la portugala, kaj la franca, kiuj havas sume pli da parolantoj ol la mandarena; kaj kvankam la vorto 'wenti' ja ekzistas pruntite en aliaj lingvoj, pro sonŝanĝo dum jarcentoj ĝi havas en la japana la formon 'mondai' kaj en la korea 'munĝe'- do la formo 'ventio' ne estus rekoneblaj al koreoj kaj japanoj kvankam ili havas en siaj lingvoj kognatojn. Simile en la ŝanhaja kaj la kantona, la due kaj trie plej parolataj ĉinaj lingvoj, oni elparolas 'vonjdi' (do iom pli proksime) kaj 'mantaj' respektive.
File: c1f4438e64339f2⋯.png (413.64 KB, 1280x720, 16:9, Hanebado - 01.png)

 No.6517[Respondi]

Ĉu vi volas spekti animeon tradukita en Esperanton?

Kion pri sporta animeo?

Mi alportas grandan novaĵon!

Animeo nomita "Hanebado!", kiu dissendatas nun, fan-subtekstatas de mi, kaj mi pensas, ke vi ŝatos ĝin.

Jen mia retejo. https://grandegajokuloj.wordpress.com/

15 afiŝoj kaj 7 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6589

> https://grandegajokuloj.wordpress.com/2018/10/20/hanebado-13-fino/

Neniu disŝutas ĝin kaj ne estas ligilo al la rekta elŝuto :(


 No.6591

>>6589

Mi disŝutis al iuj la tutan dosieron, sed ŝajne estis neniu fonto kiam vi provis ricevi ĝin. Ĉiuokaze, mi ĵus aldonis ligilon de rekta elŝuto. (Mi ĉiam aldonas ĝin iom post la torenta eldono.)


 No.6592

File: a58c4c1e9a68749⋯.jpg (89.61 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0184.jpg)

>>6591

Dankon pro via penado. Mi tre ĝuis la animeon.


 No.6593

>>6592

Ne dankinde! Mi ĝojas, ke vi ĝuis ĝin.


 No.6615

>>6517

Jen estus bone, se oni kreus subtekstojn por pli populara animeoj, ekzemple Konosuba, Overlord, Notbloko de morto.
File: b92ab6ab42673e9⋯.png (608.34 KB, 2000x2086, 1000:1043, tejoijk.png)

 No.6597[Respondi]

<- TEJO kiam ili elektas la ĉeftemon de IJK

Kion vi opinias pri la ĉiamaj politike ĝustaj temoj. Ĉu viktimiĝado estas tiel interesa?

 No.6599

Nu ĝi ja estas grava temo en la mondo precipe por la afekciatoj…


 No.6605

TEJO havas multe da stultuloj kiuj devus esti mortigitaj


 No.6608

>>6605

Mi dezirus morton al neniu, kaj tute ne Esperantistoj. Tamen mi ja sentas kiel eksterulo en la politika etoso de Tejo.
File: 006f539c36cd11c⋯.jpg (24.62 KB, 300x300, 1:1, Lakaco.jpg)

 No.6585[Respondi]

Ĉu nur mi?

 No.6586

File: 3774d05408bd579⋯.jpg (4.66 KB, 198x254, 99:127, mom.jpg)

Via panjo diris ke vi devas ĉesi legadon de tiu tre senmatura '8ch'-ejo kaj revenu al viaj studoj pri dorsodoloroj, kacinemulaĉjo.


 No.6587

File: 3774d05408bd579⋯.jpg (4.66 KB, 198x254, 99:127, mom.jpg)

Via panjo diris ke vi devas ĉesi legadon de tiu tre senmatura '8ch'-ejo kaj revenu al viaj studoj pri dorsodoloroj, kacinemulaĉjo.
File: e25041d83d48f34⋯.png (800.64 KB, 1375x1892, 125:172, kamaradeto.png)

 No.6576[Respondi]

La leĝoj de pionira vivo

1. La pioniro estas fidela infano de nia patrolando, de la Hungara Popola Respubliko.

2. La pioniro fortigas la amikecon inter la poploj, gardas la honoron de la ruĝa koltuko.

3. La pioniro senĉese pligrandigas sian scion, fidele plenumas siajn devojn.

4. La pioniro helpas ĉie, kie li povas.

5. La pioniro gaje laboras kaj memvole servas la komunumon.

6. La pioniro diras ĉiam la veron, kaj agas juste.

7. La pioniro amas, estimas siajn gepatrojn, geinstruistojn, kaj honoras la pliaĝulojn.

8. La pioniro estas sincera, fidela amiko.

9. La pioniro estas kuraĝa kaj disciplinita.

10. La pioniro hardas sian korpon kaj gardas sian sanon.

11. La pioniro ŝatas kaj defendas la naturon.

12. La pioniro vivas tiel, ke li estu inda ja la membreco de la Komunista Junulara Asocio.

 No.6578

interese. mialande la pioniroj estis plurgentomurdistoj.
File: be79409c6fcd29b⋯.png (37.48 KB, 699x225, 233:75, myriad.png)

File: 70cdbcf73959dfc⋯.png (37.63 KB, 647x428, 647:428, myriad prezo.png)

 No.5889[Respondi]

Antaŭ jaro, iu ĉi tie diris ke ili ŝanĝis ĉiom da ilia mono por Myriad. Ĉu vi ankoraŭ havas ĝin?

>vi nun estas riĉulo

 No.5903

Anonĉjo estos la venonta George Soros!


 No.6565

>>5889

Jes, mi fariĝis riĉa. Nun estas via ŝanco denove. Aĉetu Myriad nun.>>5889
File: 9c203264cbfb0cc⋯.jpg (89.8 KB, 607x599, 607:599, achill.jpg)

 No.6552[Respondi]

Mi tradukis malgrandan tekston por lerni:

Por dek jaroj la grekoj sieĝis Trojon. Fine ili elpensis ruzon.

Ili konstruis lignan ĉevalon, kaŝis en tio militistoj, ekbruligis iliajn tendarojn kaj ŝajne ekveturis per iliaj ŝipoj.

Epigrafo sur la ĉevalo diris ke ĝi estas ordinita al Athena.

Por ne ĉagreni diinon la Trojanoj tiris, spite skrupuloj, en ilia fortikaĵon.

Nokte la militistoj grekaj forlasis ilian kaŝejon kaj malfermis urban pordegon por iliaj kamaradoj.

Kune ili agresis la Trojanojn per fajro kaj glavo. Teurura batalo komenciĝis.

Mi ĝojus, se iu plibonigus la tekston.

Multan dankon!

 No.6553

>>6552

Tuj mi konstatis, ke preskaŭ ĉiu "ilia" devus esti "sia". Fakte, mi kredas, ke temas pri efektive ĉiu.

"Por" devus esti "dum".

Je la unua "militistoj" mankas akukzativo.

"Forveturi" aŭ "ekforveturi" povus esti pli klare ol simple "ekveturi".

"Ordini" signifas

>Konsekri kiel anon de unu el la ordinoj

"ordino" signifante

>Ĉiu el la rangoj de la eklezia pastraro

Do eble la senco, kiun vi celas, estas simple "konsekrita".

Post "tiris" mankas objekto; kredeble vi volas diri "tiris ĝin"?

"Skrupulo" signifas ĉefe aŭ "zorgo/dubo pri afero de la konscienco" aŭ "zorgo pri precizeco en plenumo de tasko". Eble vi volas diri simple "dubo" aŭ "hezito"?

Kaj krom tio, ke devus esti "sia", "ilia fortikaĵon" havas kazan malakordon inter substantivo kaj adjektivo- devus esti "en sian fortikaĵon".
File: e1f821e136ce308⋯.gif (145.73 KB, 426x640, 213:320, d508d40d1ad25de78fbdd22ff9….gif)

 No.6077[Respondi]

Any fluents anons wanna try teaching some of us newfags something?

Is there any culture to this language? Any good memes? ITT share all of that as well.

And as always sorry for writing in [english]

23 afiŝoj kaj 4 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6543

>>6538

Ho, chu jam ekzistas teleportiloj do?


 No.6544

>>6543

Ne. Sed tamen sukcese venis homoj, kiuj neniom aŭ tre malmulte regis la anglan- do evidente tio pruvas, ke ne necesas interagi kun neesperantistoj.


 No.6545

>>6544

kiel ili venas?

ne estus praktike, ke orient-usonano aviadis al la kurso aŭ kongreso, kaj ja tro kostus por mi, do necesus veturi aŭte aŭ aŭtobuse.

ĉu vere vi ne vidas iun ajn cirkonstancon, kiam oni devus interagi kun neesperantistoj veturante al la kongreso (aŭ hejmen)?

eble kredu homojn, kiuj pli pripensis la aferon ol vi.


 No.6546

>>6545

Mi scias nur, ke ĉeestis homoj, kiuj tre klare diris "Mi ne komprenas la anglan"; mia patro, ankaŭ ĉeestanta, unufoje provis paroli al unu el ili angle (li estis tiam nur komencanto) kaj ŝi ne komprenis.


 No.6561

>>6546

Ili vershajne venis aviadile do, chu ne? Sed mi estas orienta Usonano, do mi irus aute, kaj tiu cirkonstancaro tute malsamas.
File: 9a79434eacb8ca8⋯.jpg (18.01 KB, 275x184, 275:184, Teís.jpg)

 No.6340[Respondi]

Mi elektis: "Ne. La universo kaj la homo estis kreitaj rekte de Dio kiel la Biblio diras. Eĉ infanoj scias tion."

 No.6344

Bone. Stulteco estas elekto. Neniu zorgados pri via elekto tia.


 No.6527

mi kredas je Dio


 No.6532

Dia paralogismo
File: 76bb335c3741ffb⋯.gif (81.97 KB, 375x375, 1:1, cute.gif)

 No.6397[Respondi]

Saluton!

Mi ĵus komencis lerni Esperanton. Tio estas unua teksto.

Mi petas, ke vi korektas la tekston, ĉar mi ne scias multa de Esperanto.

Ŝajnas esti simpla sed mi kredas, ke mi faras multajn erarojn.

Multan dankon.

Unu afiŝo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6407

>>6403

Dankon pro la korekto.

Mi ne komprenis vin korekton:

>Ĉi tio estas mia unua teksto

Kial vi aldonis la "ĉi"? Kio signifas tion jen?

Mi estas kontenta, ĉar mi komprenis via korektojn sen la vortaro.


 No.6408

>>6407

Mi ne estas tiu ulo, sed: "ĉi" signifas proksimeco, do "tio" estas en la angla "that", kaj "ĉi tio" aŭ "tio ĉi" (ne gravas) signifas en la angla "this".

Mi esperas ke tio helpas.


 No.6409

File: 4e561926344e655⋯.jpg (111.75 KB, 800x533, 800:533, long-distance-love-1591496.jpg)

>>6408

Ĉu estas tiel korekta?

>Ĉi tiu ulo estas en Kanado.

>Ĉi ulo estas en Granda Britio.


 No.6411

>>6409

La vortigo "ĉi ulo" estas ebla sed malkutima; plej ofte oni diras "ĉi tiu ulo" (aŭ "tiu ĉi ulo".)


 No.6531

bonvenon
File: 0ca34f6a4052f5c⋯.jpg (299.61 KB, 1100x960, 55:48, mariamagdalena_grt.jpg)

 No.6429[Respondi]

Esperanto plaĉas al mi, sed literoj estas malfacilo de skribi.

 No.6434

>>6429

Do uzu la x-sistemon anstataux.


 No.6505

File: 5207a3a17072332⋯.jpg (20.44 KB, 440x440, 1:1, memeos_100516-04.jpg)

>>6434

La x-sistemo estas tuta merdo… Uzu kaj ghuu la h-sistemo.


 No.6509

la fundamento estas abomenajxo

mi fekas sur gxin cxiutage


 No.6530

rakontu al mi rakonton
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / choroy / dempart / doomer / druz / vichan / vril ]