[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / ara / ausneets / dempart / leftpol / mde / vg ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog   Archive

Winner of the 68rd Attention-Hungry Games
/d/ - Home of Headswap and Detachable Girl Threads

January 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero *
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: e25041d83d48f34⋯.png (800.64 KB, 1375x1892, 125:172, kamaradeto.png)

 No.6576[Respondi]

La leĝoj de pionira vivo

1. La pioniro estas fidela infano de nia patrolando, de la Hungara Popola Respubliko.

2. La pioniro fortigas la amikecon inter la poploj, gardas la honoron de la ruĝa koltuko.

3. La pioniro senĉese pligrandigas sian scion, fidele plenumas siajn devojn.

4. La pioniro helpas ĉie, kie li povas.

5. La pioniro gaje laboras kaj memvole servas la komunumon.

6. La pioniro diras ĉiam la veron, kaj agas juste.

7. La pioniro amas, estimas siajn gepatrojn, geinstruistojn, kaj honoras la pliaĝulojn.

8. La pioniro estas sincera, fidela amiko.

9. La pioniro estas kuraĝa kaj disciplinita.

10. La pioniro hardas sian korpon kaj gardas sian sanon.

11. La pioniro ŝatas kaj defendas la naturon.

12. La pioniro vivas tiel, ke li estu inda ja la membreco de la Komunista Junulara Asocio.

 No.6578

interese. mialande la pioniroj estis plurgentomurdistoj.
File: be79409c6fcd29b⋯.png (37.48 KB, 699x225, 233:75, myriad.png)

File: 70cdbcf73959dfc⋯.png (37.63 KB, 647x428, 647:428, myriad prezo.png)

 No.5889[Respondi]

Antaŭ jaro, iu ĉi tie diris ke ili ŝanĝis ĉiom da ilia mono por Myriad. Ĉu vi ankoraŭ havas ĝin?

>vi nun estas riĉulo

 No.5903

Anonĉjo estos la venonta George Soros!


 No.6565

>>5889

Jes, mi fariĝis riĉa. Nun estas via ŝanco denove. Aĉetu Myriad nun.>>5889
File: 9c203264cbfb0cc⋯.jpg (89.8 KB, 607x599, 607:599, achill.jpg)

 No.6552[Respondi]

Mi tradukis malgrandan tekston por lerni:

Por dek jaroj la grekoj sieĝis Trojon. Fine ili elpensis ruzon.

Ili konstruis lignan ĉevalon, kaŝis en tio militistoj, ekbruligis iliajn tendarojn kaj ŝajne ekveturis per iliaj ŝipoj.

Epigrafo sur la ĉevalo diris ke ĝi estas ordinita al Athena.

Por ne ĉagreni diinon la Trojanoj tiris, spite skrupuloj, en ilia fortikaĵon.

Nokte la militistoj grekaj forlasis ilian kaŝejon kaj malfermis urban pordegon por iliaj kamaradoj.

Kune ili agresis la Trojanojn per fajro kaj glavo. Teurura batalo komenciĝis.

Mi ĝojus, se iu plibonigus la tekston.

Multan dankon!

 No.6553

>>6552

Tuj mi konstatis, ke preskaŭ ĉiu "ilia" devus esti "sia". Fakte, mi kredas, ke temas pri efektive ĉiu.

"Por" devus esti "dum".

Je la unua "militistoj" mankas akukzativo.

"Forveturi" aŭ "ekforveturi" povus esti pli klare ol simple "ekveturi".

"Ordini" signifas

>Konsekri kiel anon de unu el la ordinoj

"ordino" signifante

>Ĉiu el la rangoj de la eklezia pastraro

Do eble la senco, kiun vi celas, estas simple "konsekrita".

Post "tiris" mankas objekto; kredeble vi volas diri "tiris ĝin"?

"Skrupulo" signifas ĉefe aŭ "zorgo/dubo pri afero de la konscienco" aŭ "zorgo pri precizeco en plenumo de tasko". Eble vi volas diri simple "dubo" aŭ "hezito"?

Kaj krom tio, ke devus esti "sia", "ilia fortikaĵon" havas kazan malakordon inter substantivo kaj adjektivo- devus esti "en sian fortikaĵon".
File: e1f821e136ce308⋯.gif (145.73 KB, 426x640, 213:320, d508d40d1ad25de78fbdd22ff9….gif)

 No.6077[Respondi]

Any fluents anons wanna try teaching some of us newfags something?

Is there any culture to this language? Any good memes? ITT share all of that as well.

And as always sorry for writing in [english]

23 afiŝoj kaj 4 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6543

>>6538

Ho, chu jam ekzistas teleportiloj do?


 No.6544

>>6543

Ne. Sed tamen sukcese venis homoj, kiuj neniom aŭ tre malmulte regis la anglan- do evidente tio pruvas, ke ne necesas interagi kun neesperantistoj.


 No.6545

>>6544

kiel ili venas?

ne estus praktike, ke orient-usonano aviadis al la kurso aŭ kongreso, kaj ja tro kostus por mi, do necesus veturi aŭte aŭ aŭtobuse.

ĉu vere vi ne vidas iun ajn cirkonstancon, kiam oni devus interagi kun neesperantistoj veturante al la kongreso (aŭ hejmen)?

eble kredu homojn, kiuj pli pripensis la aferon ol vi.


 No.6546

>>6545

Mi scias nur, ke ĉeestis homoj, kiuj tre klare diris "Mi ne komprenas la anglan"; mia patro, ankaŭ ĉeestanta, unufoje provis paroli al unu el ili angle (li estis tiam nur komencanto) kaj ŝi ne komprenis.


 No.6561

>>6546

Ili vershajne venis aviadile do, chu ne? Sed mi estas orienta Usonano, do mi irus aute, kaj tiu cirkonstancaro tute malsamas.
File: 9a79434eacb8ca8⋯.jpg (18.01 KB, 275x184, 275:184, Teís.jpg)

 No.6340[Respondi]

Mi elektis: "Ne. La universo kaj la homo estis kreitaj rekte de Dio kiel la Biblio diras. Eĉ infanoj scias tion."

 No.6344

Bone. Stulteco estas elekto. Neniu zorgados pri via elekto tia.


 No.6527

mi kredas je Dio


 No.6532

Dia paralogismo
File: 76bb335c3741ffb⋯.gif (81.97 KB, 375x375, 1:1, cute.gif)

 No.6397[Respondi]

Saluton!

Mi ĵus komencis lerni Esperanton. Tio estas unua teksto.

Mi petas, ke vi korektas la tekston, ĉar mi ne scias multa de Esperanto.

Ŝajnas esti simpla sed mi kredas, ke mi faras multajn erarojn.

Multan dankon.

Unu afiŝo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6407

>>6403

Dankon pro la korekto.

Mi ne komprenis vin korekton:

>Ĉi tio estas mia unua teksto

Kial vi aldonis la "ĉi"? Kio signifas tion jen?

Mi estas kontenta, ĉar mi komprenis via korektojn sen la vortaro.


 No.6408

>>6407

Mi ne estas tiu ulo, sed: "ĉi" signifas proksimeco, do "tio" estas en la angla "that", kaj "ĉi tio" aŭ "tio ĉi" (ne gravas) signifas en la angla "this".

Mi esperas ke tio helpas.


 No.6409

File: 4e561926344e655⋯.jpg (111.75 KB, 800x533, 800:533, long-distance-love-1591496.jpg)

>>6408

Ĉu estas tiel korekta?

>Ĉi tiu ulo estas en Kanado.

>Ĉi ulo estas en Granda Britio.


 No.6411

>>6409

La vortigo "ĉi ulo" estas ebla sed malkutima; plej ofte oni diras "ĉi tiu ulo" (aŭ "tiu ĉi ulo".)


 No.6531

bonvenon
File: 0ca34f6a4052f5c⋯.jpg (299.61 KB, 1100x960, 55:48, mariamagdalena_grt.jpg)

 No.6429[Respondi]

Esperanto plaĉas al mi, sed literoj estas malfacilo de skribi.

 No.6434

>>6429

Do uzu la x-sistemon anstataux.


 No.6505

File: 5207a3a17072332⋯.jpg (20.44 KB, 440x440, 1:1, memeos_100516-04.jpg)

>>6434

La x-sistemo estas tuta merdo… Uzu kaj ghuu la h-sistemo.


 No.6509

la fundamento estas abomenajxo

mi fekas sur gxin cxiutage


 No.6530

rakontu al mi rakonton
File: 5ef294dd0ef80db⋯.jpg (754.9 KB, 848x1000, 106:125, 1396504854216.jpg)

 No.5407[Respondi]

Kio estas la valencia metodo?

http://www.bekkurso.info/gvidlibroj/valenciametodo.htm

Ĉi tiu paĝo preskaŭ blankas.

 No.5409

https://www.youtube.com/watch?v=WspoebovpuE

Ĉi tiu filmeto ŝajnas temi pri tio.


 No.5412

File: 35c5090795cb36f⋯.png (1.03 MB, 960x1080, 8:9, 35c5090795cb36f08677aed53a….png)

>>5409

Dankon! Ĝi ŝajnas tre utila. Nun mi nur devas trovi iun kiu volus uzi ĝin kun mi.


 No.6501

>>5407

La ligilo ne plu funkcias.
File: 7f3710b55ca11c0⋯.png (1.54 MB, 983x1400, 983:1400, 001.png)

 No.6356[Respondi]

Saluton, amikoj. La pasintaj tagoj, mi estis tradukanta la japanan bildstrion Nichigho. Jen la rezulto!

Mi shutos chion, kiun mi tradukis. Post nelonge mi havos pli!

14 afiŝoj kaj 14 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6371

File: 7d91102326d964a⋯.png (688.33 KB, 983x1400, 983:1400, 009.png)

>>6364

Ho ve, mi eraris. Jen la ghusta versio


 No.6373

>>6356

Kial h-sisteme anstataŭ ol efektivaj ĉapeloj? Kaj ĉu vi tradukis el la originalo, aŭ duapaŝe?


 No.6375

>>6373

>Kial h-sisteme

Char preskau chiuj mangaaj tiparoj ne havas chapleterojn, kaj la x-sistemo achas al mi.

>ĉu vi tradukis el la originalo, aŭ duapaŝe

Ambau. Principe mi tradukis el la originalo, sed mia japana ne vere estas flua, do mi kontrolas kun angla traduko.


 No.6379


 No.6495

Kongratulon! Bona laborajho! Mi tre shatas mangaon kun esperantotraduko. La h-sistemo estas la plej bona kaj komprenebla sistemo por tajpi esperanton, fakte la x-sistemo ankau estas al mi ache, kaj mi honeste malshatas la chapelitajn literojn. Saluton.
File: a5dc9c356ae4bd5⋯.png (189.15 KB, 394x373, 394:373, 3uvAOFX.png)

 No.6168[Respondi]

Newfag here, how bad is the SJW movement in Esperanto circles? I'm looking at events and apparently they give panels on LGBT shit, polyamory, etc. It's disgusting.

I think it would be cool to make friends in the language, but not if they're mentally sick.

45 afiŝoj kaj 6 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6481

I mean ffs, even English chan culture hasn't been original in over a decade. At this point it's just far right idiots aping creative people from 2006.


 No.6486

File: 4f9d5dd5b3637ca⋯.gif (735.5 KB, 480x270, 16:9, 1529372207398.gif)

Krokodiloj foriruuuu


 No.6487

>>6478

Check Telegramo.org it's full of new content including "offensive right-wing memes"


 No.6488

>>6168

Full of those faggots but a lot of people aren't into that SJW-related bs


 No.6490

this thread is a great example of how esperantujo is just as infected with "anti-sjw" psychopaths as every other place
File: 5292598f1c2bc01⋯.webm (369.07 KB, 1280x720, 16:9, virtuala jutubisto.webm)

 No.6018[Respondi]

Kial ne ekzistas esperantista virtuala "jutubisto?"

8 afiŝoj kaj 3 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6136

File: f950f9558875a83⋯.jpg (57.94 KB, 856x922, 428:461, 6215b444ab1ad18f8cbdd32978….jpg)

>>6133

Verda-chan estas anime-a bildforumo.


 No.6137

>>6133

…li diris, respondante per animea bildo.


 No.6139

>>6137

Ne estas malbone uzi animeajn bildojn, nur se vi ne vere spektas animeon


 No.6351

cowboy bebop multe pli mojosas ol verdaĉano


 No.6476

supren
File: 88e1a58661e9ee2⋯.png (372.45 KB, 545x626, 545:626, 1445834606501.png)

 No.6444[Respondi]

Kial ĉi tiu forumo estas tiel malrapida?

Ĉu Esperanto estas malpopulara?

bildo estas waifu-o mia

17 afiŝoj kaj 4 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6467

>>6465

Jes… sed mi ne volas uzi tiujn retejojn ĉar mi volas esti Anonimulo kiel ĉi tie.

Mi estas aŭtisma.


 No.6468

>>6467

Vi povus simple kreadi forjxetotajn kontojn.


 No.6469

>>6468

Mi provos.


 No.6473

ĉu lernu enhavas animebildojn?


 No.6474

>>6473

Bedaŭrinde, ne.
File: fdb2051b3a48296⋯.png (1023.52 KB, 1360x768, 85:48, Untitled.png)

File: 4dcfcb30388401c⋯.png (1.31 MB, 1360x768, 85:48, Untitled2.png)

File: 06b48ddd6992ee1⋯.png (466.61 KB, 1161x734, 1161:734, Untitled3.png)

File: 50e1b9a0ac8edee⋯.png (1.32 MB, 1360x768, 85:48, Untitled4.png)

 No.6385[Respondi]

Amikoj, la traduko de la ludo GTA III al Esperanto ke mi faras ekde tre semajnoj estas preskaŭ kompleta! Mi ankoraŭ bezonas homojn por ludi la betan version kaj komuniki pri eraroj. Se vi volas helpi min, bonvolu mesaĝi min.

13 afiŝoj kaj 6 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6404

>>6402

La Fundamento oficialigas la h-sistemon; pro tiu kialo ĝi uzendas krom kiam estas kialo uzi alian sistemon.


 No.6406

>>6404

>La Fundamento oficialigas la h-sistemon

ĉiuj fajfas


 No.6412

>>6406

La Fundamento estas la fiksa difinilo por Esperanto. Se vi ne sekvas la Fundamenton vi ne uzas (ĝustan) Esperanton, punkto, fino.


 No.6415

>>6412

mi ne estas religia do fajfas pri viaj sanktaj tekstoj


 No.6448

>>6385

Ho, subite, mi memoras - mi intencis fari tradukon de la memeo-ludo BrainBread 2. Kaj poste mi preskaŭ finis tiun tradukon. Tio certe estis io.
File: 1bdc6c9814f84b3⋯.png (1.78 MB, 1532x1869, 1532:1869, ClipboardImage.png)

 No.6391[Respondi]

Prenita de la kvina epizodo.

 No.6405

Kiu ŝi estas?


 No.6410

ŝi neniam parolis. mi ne certas ke ŝi havas nomo.

sed…

>>6089

ŝi estas perfekta, ĉu ne?


 No.6413

>>6410

Ŝi ne nomiĝas Hiyajo Maho, ĉu ne?


 No.6416

>>6413

"As a character she appears in Steins;Gate - Epigraph of the Closed Curve, Steins;Gate - Pandora of Eternal Return, Steins;Gate - Altair at the Apoapsis of Infinity and the drama CDs Epitaxy of the Projected Curved Surface, Pandemia of Artificial Machinery, and Arpeggio of Time Rotation. She is a main character in Steins;Gate 0 visual novel and the anime version of the visual novel."

mi pardonpetas


 No.6443

File: d9aee30734924ee⋯.png (3.23 MB, 1814x1028, 907:514, Giovanni rigardanta Alefon….png)

>>6416

Kio la fek' chi tiuj nomoj intencighas esti

mi volas havi Nokto de la Galaksia Fervojo reen
File: 42690df59b1b4e9⋯.jpg (516.96 KB, 898x1300, 449:650, 02a3d67d76054fdc39f9f2dc00….jpg)

 No.6435[Respondi]

Kion viroj faras ĉe la plaĝo kiam la kaco erektiĝas?

 No.6436

Mi sterniĝas sur la sablo kaj atendas.

O mi masturbas antaŭe.

Pli bone, ne mi eliras de la domo.


 No.6437

File: b2271a3780b97c3⋯.jpg (41.19 KB, 700x613, 700:613, wbPgR34.jpg)

Mi faras ĉi tion


 No.6441

>>6437

Fikite se vere


 No.6442

>>6437

Kiel tio helpas?
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / ara / ausneets / dempart / leftpol / mde / vg ]