[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / fa / fascist / jewess / marx / o / s / vg / vichan ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog   Archive

Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero *
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 7f3710b55ca11c0⋯.png (1.54 MB, 983x1400, 983:1400, 001.png)

 No.6356[Respondi]

Saluton, amikoj. La pasintaj tagoj, mi estis tradukanta la japanan bildstrion Nichigho. Jen la rezulto!

Mi shutos chion, kiun mi tradukis. Post nelonge mi havos pli!

14 afiŝoj kaj 14 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6371

File: 7d91102326d964a⋯.png (688.33 KB, 983x1400, 983:1400, 009.png)

>>6364

Ho ve, mi eraris. Jen la ghusta versio


 No.6373

>>6356

Kial h-sisteme anstataŭ ol efektivaj ĉapeloj? Kaj ĉu vi tradukis el la originalo, aŭ duapaŝe?


 No.6375

>>6373

>Kial h-sisteme

Char preskau chiuj mangaaj tiparoj ne havas chapleterojn, kaj la x-sistemo achas al mi.

>ĉu vi tradukis el la originalo, aŭ duapaŝe

Ambau. Principe mi tradukis el la originalo, sed mia japana ne vere estas flua, do mi kontrolas kun angla traduko.


 No.6379


 No.6495

Kongratulon! Bona laborajho! Mi tre shatas mangaon kun esperantotraduko. La h-sistemo estas la plej bona kaj komprenebla sistemo por tajpi esperanton, fakte la x-sistemo ankau estas al mi ache, kaj mi honeste malshatas la chapelitajn literojn. Saluton.
File: a5dc9c356ae4bd5⋯.png (189.15 KB, 394x373, 394:373, 3uvAOFX.png)

 No.6168[Respondi]

Newfag here, how bad is the SJW movement in Esperanto circles? I'm looking at events and apparently they give panels on LGBT shit, polyamory, etc. It's disgusting.

I think it would be cool to make friends in the language, but not if they're mentally sick.

45 afiŝoj kaj 6 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6481

I mean ffs, even English chan culture hasn't been original in over a decade. At this point it's just far right idiots aping creative people from 2006.


 No.6486

File: 4f9d5dd5b3637ca⋯.gif (735.5 KB, 480x270, 16:9, 1529372207398.gif)

Krokodiloj foriruuuu


 No.6487

>>6478

Check Telegramo.org it's full of new content including "offensive right-wing memes"


 No.6488

>>6168

Full of those faggots but a lot of people aren't into that SJW-related bs


 No.6490

this thread is a great example of how esperantujo is just as infected with "anti-sjw" psychopaths as every other place
File: 5292598f1c2bc01⋯.webm (369.07 KB, 1280x720, 16:9, virtuala jutubisto.webm)

 No.6018[Respondi]

Kial ne ekzistas esperantista virtuala "jutubisto?"

8 afiŝoj kaj 3 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6136

File: f950f9558875a83⋯.jpg (57.94 KB, 856x922, 428:461, 6215b444ab1ad18f8cbdd32978….jpg)

>>6133

Verda-chan estas anime-a bildforumo.


 No.6137

>>6133

…li diris, respondante per animea bildo.


 No.6139

>>6137

Ne estas malbone uzi animeajn bildojn, nur se vi ne vere spektas animeon


 No.6351

cowboy bebop multe pli mojosas ol verdaĉano


 No.6476

supren
File: 88e1a58661e9ee2⋯.png (372.45 KB, 545x626, 545:626, 1445834606501.png)

 No.6444[Respondi]

Kial ĉi tiu forumo estas tiel malrapida?

Ĉu Esperanto estas malpopulara?

bildo estas waifu-o mia

17 afiŝoj kaj 4 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6467

>>6465

Jes… sed mi ne volas uzi tiujn retejojn ĉar mi volas esti Anonimulo kiel ĉi tie.

Mi estas aŭtisma.


 No.6468

>>6467

Vi povus simple kreadi forjxetotajn kontojn.


 No.6469

>>6468

Mi provos.


 No.6473

ĉu lernu enhavas animebildojn?


 No.6474

>>6473

Bedaŭrinde, ne.
File: b227cc35b9bdf7e⋯.png (475.2 KB, 506x802, 253:401, lernado.png)

 No.6244[Respondi]

Sal'!

Mi scipovas Esperanton, kaj mi volas lerni la japanan.

Ĉu iu povas instrui al mi la japanan lingvon bv? Mi estus tre dankema.

4 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6249

File: ee0c13200bf6a69⋯.jpg (33.59 KB, 637x353, 637:353, lecionoA11.jpg)

>>6248

Mi jam lernis nur hiraganan k katakanan k tre iomete da kanji (5 aŭ 6 el ili). Mi ne kredas, ke mi ankoraŭ povas uzi retpaĝon tiel tiu, sed mi dankas.


 No.6250

>>6249

Jen tre utila retejo, kiu aŭtomate aldonas furiganojn. Atentu tamen, ke ĝi ne estas tute perfekta.

http://www.hiragana.jp


 No.6253

>>6249

Kiu retpaĝo tiu ĉi estas?


 No.6256

File: a8da45bedfc0e15⋯.png (824.51 KB, 1366x768, 683:384, 1502782534037.png)

Eble ni povas priparoli de niaj scivolitaj lingvoj?

Plaĉas al mi la nederlanda, kaj mi interesiĝas pri la gaelaj lingvoj (de Irlando, Skotio kaj Manksujo).


 No.6462

>>6244

Bonvolu afiŝu pli da bildoj ĉi tiaj.
File: fdb2051b3a48296⋯.png (1023.52 KB, 1360x768, 85:48, Untitled.png)

File: 4dcfcb30388401c⋯.png (1.31 MB, 1360x768, 85:48, Untitled2.png)

File: 06b48ddd6992ee1⋯.png (466.61 KB, 1161x734, 1161:734, Untitled3.png)

File: 50e1b9a0ac8edee⋯.png (1.32 MB, 1360x768, 85:48, Untitled4.png)

 No.6385[Respondi]

Amikoj, la traduko de la ludo GTA III al Esperanto ke mi faras ekde tre semajnoj estas preskaŭ kompleta! Mi ankoraŭ bezonas homojn por ludi la betan version kaj komuniki pri eraroj. Se vi volas helpi min, bonvolu mesaĝi min.

13 afiŝoj kaj 6 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6404

>>6402

La Fundamento oficialigas la h-sistemon; pro tiu kialo ĝi uzendas krom kiam estas kialo uzi alian sistemon.


 No.6406

>>6404

>La Fundamento oficialigas la h-sistemon

ĉiuj fajfas


 No.6412

>>6406

La Fundamento estas la fiksa difinilo por Esperanto. Se vi ne sekvas la Fundamenton vi ne uzas (ĝustan) Esperanton, punkto, fino.


 No.6415

>>6412

mi ne estas religia do fajfas pri viaj sanktaj tekstoj


 No.6448

>>6385

Ho, subite, mi memoras - mi intencis fari tradukon de la memeo-ludo BrainBread 2. Kaj poste mi preskaŭ finis tiun tradukon. Tio certe estis io.
File: 1bdc6c9814f84b3⋯.png (1.78 MB, 1532x1869, 1532:1869, ClipboardImage.png)

 No.6391[Respondi]

Prenita de la kvina epizodo.

 No.6405

Kiu ŝi estas?


 No.6410

ŝi neniam parolis. mi ne certas ke ŝi havas nomo.

sed…

>>6089

ŝi estas perfekta, ĉu ne?


 No.6413

>>6410

Ŝi ne nomiĝas Hiyajo Maho, ĉu ne?


 No.6416

>>6413

"As a character she appears in Steins;Gate - Epigraph of the Closed Curve, Steins;Gate - Pandora of Eternal Return, Steins;Gate - Altair at the Apoapsis of Infinity and the drama CDs Epitaxy of the Projected Curved Surface, Pandemia of Artificial Machinery, and Arpeggio of Time Rotation. She is a main character in Steins;Gate 0 visual novel and the anime version of the visual novel."

mi pardonpetas


 No.6443

File: d9aee30734924ee⋯.png (3.23 MB, 1814x1028, 907:514, Giovanni rigardanta Alefon….png)

>>6416

Kio la fek' chi tiuj nomoj intencighas esti

mi volas havi Nokto de la Galaksia Fervojo reen
File: 42690df59b1b4e9⋯.jpg (516.96 KB, 898x1300, 449:650, 02a3d67d76054fdc39f9f2dc00….jpg)

 No.6435[Respondi]

Kion viroj faras ĉe la plaĝo kiam la kaco erektiĝas?

 No.6436

Mi sterniĝas sur la sablo kaj atendas.

O mi masturbas antaŭe.

Pli bone, ne mi eliras de la domo.


 No.6437

File: b2271a3780b97c3⋯.jpg (41.19 KB, 700x613, 700:613, wbPgR34.jpg)

Mi faras ĉi tion


 No.6441

>>6437

Fikite se vere


 No.6442

>>6437

Kiel tio helpas?
File: 64c88371d6d84d0⋯.png (21.83 KB, 2000x1333, 2000:1333, Flag_of_Esperanto.svg.png)

 No.6417[Respondi]

Kiomfoje en tago vi preĝas sub la verda standardo, anonimulo?

 No.6425

File: 1702013286127f5⋯.jpg (3.54 MB, 3120x4208, 195:263, IMG_20180522_091040.jpg)

Mi ĉiam kunprenas la verdan stelon
File: ac6800939c2f65c⋯.png (167.49 KB, 570x600, 19:20, 12de1549c9a724de511eaa91ad….png)

 No.6414[Respondi]

Europeana estas retpaĝo kie oni povas serĉi en la interretaj bibliotekoj de eŭropaj landoj. Ĉu vi trovu iujn interesajn?

https://www.europeana.eu/portal/en/search?f%5BTYPE%5D%5B%5D=TEXT&q=esperantoFile: 96f6b52ae78bb59⋯.png (549.78 KB, 640x1050, 64:105, animeo.png)

 No.6376[Respondi]

Ĉu vi jam legis la Fundamento hodiaŭ?

 No.6380

File: 9ca110f291f9ddb⋯.png (573.83 KB, 640x1050, 64:105, fundamento.png)


 No.6381

File: 9ebb5a13ec06b14⋯.jpg (125.5 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0016.jpg)


 No.6384

>>6376

Yuri 😍
File: 4b69e273d9857d2⋯.gif (68.34 KB, 480x320, 3:2, 1390343202296.gif)

 No.6019[Respondi]

Hejme sola vendredvespere

 No.6179

Mi sentas min soleca.


 No.6184

Sentas min sola, sola, sooooola


 No.6197

File: db3f0b1339da657⋯.webm (11.14 MB, 1280x720, 16:9, db3f0b1339da65770768d77c1….webm)

Kion mi faru ĉi-vespere? Eble mi spektos animeon aŭ legos ion.


 No.6226

File: 5b2b26a8ff6a36e⋯.jpg (176.45 KB, 728x546, 4:3, barrel roll.jpg)


 No.6383

Plata kiel patkuko.
File: cfc44040a6cbca1⋯.jpg (18.71 KB, 480x360, 4:3, feklandaflago.jpg)

 No.6372[Respondi]

Q. Kial la vorto "Esperantio" pli bonas ol "Esperantujo"?

A. Ĉar ne estas u-sono.

 No.6374

Mi estas usono, kaj mi volas diri, … ke mi ne ŝatas la aspekton de la usona flago.


 No.6377

> Mi estas usono

kaj ankaŭ vi povas


 No.6378

okej, mi ridis
File: b004fd410a48928⋯.jpg (78.49 KB, 1024x680, 128:85, Flüssigkeit-Knie-1024x680[….jpg)

 No.6096[Respondi]

El la genuoj, kiu estas la nuo kaj kiu estas la nuino?

 No.6098

reddit-nivela ŝerco


 No.6101

>>6098

Do vi elpensu pli bonan.


 No.6102

>>6096

mi modoris


 No.6352

kaj jen la plej bona fadeno en tri paĝoj de verdaĉano
File: 1acbf86e6db9e44⋯.jpg (35.73 KB, 600x338, 300:169, Cassandra_closeup_The_End_….jpg)

 No.6177[Respondi]

Malĝuste: "Mi iam parolis iom da la franca."

Ĝuste: "Mi UJam parolis UJomN da la franca."

 No.6188

Bonvolu klarigi.

Mi estas tro stulta por ĉi tio memeo


 No.6350

la ŝerco temas pri la disputo inter io/ujo por landnomoj, kaj krome pri la akuzativo. temas pri "trokorekto", lingva fenomeno, kiam homo tro aplikas regulojn de normlingvo.
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / fa / fascist / jewess / marx / o / s / vg / vichan ]