[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / ara / ausneets / dempart / leftpol / mde / vg ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog   Archive

Winner of the 68rd Attention-Hungry Games
/d/ - Home of Headswap and Detachable Girl Threads

January 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero *
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 1396509324045.png (334.66 KB, 500x600, 5:6, 1341256907949.png)

 No.7[Respondi]

Hello!
I want to learn Esperanto, can you provide me resources please?

Sorry for not posting in Esperanto.
80 afiŝoj kaj 7 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6218

>>6216

People growing up speaking Esperanto has already happened. I know a few, and it's estimated there's as much as a couple thousand in the world.

https://en.wikipedia.org/wiki/Native_Esperanto_speakers


 No.6219

>>6066

He can't because he made up. Lernu uses normal Esperanto.


 No.6224

>>6066

1. Insisting on -ujo as opposed to -io despite the Academy's acceptance of -io forms

2. Omitting large parts of the Esperanto vocabulary from their dictionary in favor of less common "bonalingvaj" forms, e.g. "samseksema" instead of "geja", or even personal puristic inventions

3. Generally contemptuous of Esperanto literature apart from the obvious Claude Piron, Julio Baghy, etc..

4. In those ways, reflects a general bibliophobia and misanthropy among spurious Esperanto purists; they prefer their idealistic and not-even-correct version of proper Esperanto to actual usage.


 No.6225

>>6219

Just because someone doesn't respond doesn't mean they made something up or that they can't come up with examples. Maybe they don't return to the imageboard often. Maybe they had other things to do. Maybe they find arguing with people like you pointless.


 No.6239

>>6218

Well i just need to find an Esperanto waifu then and bump that number up
File: 9ba355959f80c8f⋯.jpg (112.08 KB, 1024x957, 1024:957, d20.jpg)

 No.5879[Respondi]

ĉu iu ajn ĉi tie ludas supre-tablajn rol-ludojn kiel D&D (Ublietoj kaj Drakoj) aŭ Pathfinder (Irejtrovisto?)?

10 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6173

>>6165

Se vi sole volas ludi, ni povas fari individuan ludaĵon. Aliaj anonoj eble aliĝos poste.


 No.6180

>>6173

Kaj ĉu vi ludestros?


 No.6182

Reguloj de Drakoj kaj Galerioj (D&D) en Esperanto:

http://drakoj.ikso.net/


 No.6187

>>6180

Jes, senprobleme

Kie vi volas ludi?

Kaj, kiu ludo? Mi ŝatas GURPSon kaj la oldajn version de Drakoj Kaj Galerioj; sed honeste mi ludus iu ajn. Se vi volas ludi 3.5, estas bone por mi.


 No.6203

Mi ludos kun vi se vi instruos al mi la regulojn.
File: 7ffcdf938ba7779⋯.jpg (61.55 KB, 304x475, 16:25, 51JM4NNY8RL.jpg)

 No.5331[Respondi]

Gxenerala fadeno?

Cxu iu havas la audion por la "Teach Yourself Esperanto" libro? Mi gxuste trovis torenton por la libro kaj audio. Sed la torento estas morta. Mi trovis la pdf por la libro, sed ne povas trovi la audio.

Libro: https://www.dropbox.com/s/wzylvu9yqzohvik/TYEBook.pdf?dl=0

Unu afiŝo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5340

>>5337

Dankegon!


 No.5939

La malnova ligilo ne plu funkcias.

Ĉi tie estas magneta ligilo.

Teach Yourself Esperanto with Audio:

magnet:?xt=urn:btih:6ac255693ed9e02c9508abb5be7c420508821e56&dn=Teach+Yourself+Esperanto+%28A+Complete+Course+for+Beginners%29%2C+Third+Edition+by+John+Cresswell+and+John+Hartley+-+with+audio&tr=udp%3A%2F%2Finferno.demonoid.ooo%3A3392%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Finferno.demonoid.pw%3A3392%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.zer0day.to%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.leechers-paradise.org%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.uw0.xyz%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.internetwarriors.net%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Finferno.demonoid.ooo%3A3392


 No.5940

Kaj La Pasporto al la Tuta Mondo:

magnet:?xt=urn:btih:5ee5ef29817e3ff4054f36c777060c52419a79a2&dn=%5BEsperanto%5D%20La%20Pasporto%20Al%20La%20Tuta%20Mondo&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.zer0day.to%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.leechers-paradise.org%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.uw0.xyz%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Fexplodie.org%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.internetwarriors.net%3A1337%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Fmgtracker.org%3A6969%2Fannounce


 No.5941

File: c2e4beefa8c5670⋯.jpg (82.07 KB, 600x510, 20:17, dankon.jpg)


 No.6195

File: 07b32d2427a5795⋯.jpg (65.78 KB, 608x464, 38:29, mpv-shot0051.jpg)

>>5940

Mi tre ĝuis spekti Pasporto al la tuta mondo. Ĝi komenciĝis iom malrapide, sed la apero de la stulta detektivo ŝanĝis ĉion.
File: c47ef597c2953da⋯.jpg (223 KB, 766x758, 383:379, 44d02a61cdb6028010b5c1c88b….jpg)

 No.6157[Respondi]

Mi bezonas esperantistan koramikinon.

 No.6158

kaj kiom vi pretas pagi?


 No.6159

>>6158

Tio estus putino, ne koramikino.


 No.6160

File: 93dfe5a78e6254b⋯.jpg (27.37 KB, 500x281, 500:281, tumblr_nbo8h6ivTU1sf7aooo1….jpg)

Eble mi povus iĝi "koramikino" via, karulo ;-)


 No.6163

File: df201a70f1824dc⋯.jpg (37.03 KB, 560x210, 8:3, Pipro_0009.jpg)


 No.6166

>>6160

Mi ne estas OP, sed mi interesiĝas.
File: 7395982a84cf826⋯.jpg (29.54 KB, 630x630, 1:1, dawey.jpg)

 No.6083[Respondi]

Ĉu vi konas la manieron?

 No.6084

>>6083

La manieron de kio?


 No.6085

File: 0987e662e50006d⋯.jpg (19.51 KB, 353x400, 353:400, Grug.jpg)

>La manieron

Mi pensas esta multej manieron

Mia kaverno malvarmiĝas.


 No.6087

Haha mi amas mortajn memeojn


 No.6093

File: bd8248ee850901e⋯.jpg (26.82 KB, 500x500, 1:1, mano en mano??! >w<.jpg)

>>6084

Kiel trovi esperantistan koramikinon.


 No.6156

Li ne koni la manieron, mia fratoj.
File: 1467508029323.webm (6.22 MB, 1280x720, 16:9, alfabeto.webm)

 No.3942[Respondi]

la alfabeto

4 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.3996


 No.3997


 No.5513

🅱 estas por 🅱ert


 No.5514

File: dc78f2cd21c8116⋯.jpg (115.46 KB, 1338x1173, 446:391, jik8h4fkqdez.jpg)


 No.6155

mdr
File: 1fb511b4289d294⋯.jpg (77.35 KB, 600x791, 600:791, ridetulo.jpg)

 No.6149[Respondi]

Kial ridetviro ĉiam ridetas?

 No.6186

Ĉar li estas ridetviro.
File: dabc2a98ba93fe3⋯.png (21.36 KB, 1280x691, 1280:691, Flag_of_Ido.svg.png)

 No.5947[Respondi]

ME ESAS IDISTO

FILO DI PUTANINO ESPERANTISTO

ESPERANTISTO ESAS PORKACHO

KA TU VOLAS AKUZATIVO?

KA TU VOLAS NESIMETRA GENRI?

ESPERANTISTO ESAS PORK-NAUZIGIVA

MARK FETTES ESAS OCIDERO

FUTUITA ESPERANTUJO

16 afiŝoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6053

>>6052

>AN TU VOLE UN GRAMMATICA FURATE DE ESPERANTO?

Dialekto ne "ŝtelas" gramatikon de la lingvo de kiu ĝi estas dialekto.


 No.6074

>>6014

Ankaŭ la 5000a estis el Idisto, ve.


 No.6075

L'esperantisti havas la maxim parolata konstruktita linguo ma l'idisti havas la PRENi! Mua ha ha!


 No.6076

Ka ta esas Ido-filo nun?


 No.6147

>>5947

oldgejaĉo oldas
File: 1ea1dd37e5ece39⋯.jpg (516.03 KB, 1200x1800, 2:3, verdulo.jpg)

File: 3187cd98bff07f2⋯.jpg (14.5 KB, 460x575, 4:5, verdulino.jpg)

 No.5554[Respondi]

Ĉe nur Zamenhoftage? Ĉu ĉiutage ĝis la fina venko?

12 afiŝoj kaj 3 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5580


 No.6132

File: e11aca7c367dc4d⋯.jpg (51.2 KB, 626x461, 626:461, doubleslongarm.jpg)

>>5555

kontrolu ilin


 No.6142


 No.6143

>>6142

Estas sufiĉe komprenebla afero. Li ja estas homo, por kiu ne estas senfina la energio nek la tempo.


 No.6145

>>6142

Mi kreis videon por ĝisi evildea :(

https://youtu.be/x7q3NUZ2i0Q
File: 600a4b8d8b9ecfb⋯.jpg (7.95 KB, 249x228, 83:76, grugstoner.jpg)

 No.6129[Respondi]

Google tradukas banditojn fadenoj

Mi vetas, ke vi ne kaptos nin ĉiujnFile: 265746ad382aa0e⋯.jpg (300.89 KB, 940x1329, 940:1329, 4s2zwdojj2801.jpg)

 No.6089[Respondi]

Kial Esperanto-chan ne ekzistas? Ĉu ajnaj artemaj esperantistoj povus realigi mian revon?

2 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6110

>>6092

Mi nur sinmasturbas en Esperanto


 No.6115

nia reĝino estas Alpha la Kafejestrino


 No.6120

>>6115

Iu vere devas daŭrigi la tradukon. Mi trovis jene skanaĵon de la originalo:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bwb0IuzTuHF8U0F0UXpmMXRCdDg

Je kioma ĉapitro ĉesis la antaŭa tradukanto?


 No.6123

File: 718b768d65fd27e⋯.png (944.71 KB, 828x1169, 828:1169, 909436ccd77a07a070ebc0e958….png)


 No.6127

>>6123

Laŭŝajne laste okazis plutradukado antaŭ ĉirkaŭ du jaroj.
File: 7216eff345e8273⋯.jpg (6.63 KB, 260x194, 130:97, iru kacen _images.jpg)

 No.4774[Respondi]

Ĉu iu ajn scias kie ĉi tiu bildo venas el

 No.4775

>>4774

Mi kreis tion. Ĉu vi celas el kiu animeo?


 No.4784

mia pugo


 No.6124

Shion no Ou EP#5
File: 6e64782e86f1486⋯.png (959.66 KB, 600x1000, 3:5, Dagoth_Ur_Character.png)

 No.6050[Respondi]

Mi volas scii se iu ankoraŭ ĉeestas ĉi tie.

4 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6065

Mi ofte legas, sed ne ofte afiŝas.


 No.6067

Mi ne estas ofte afishinta, sed mi chi tie estas. Morrowind plej bonas. The Elder Scrolls estas la plej bona mondo.


 No.6071

>>6065

>>6067

Kial vi ne afiŝas?


 No.6073

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>6071

Mi ne certas.


 No.6082

File: 3394f28c03da9cb⋯.jpg (466.11 KB, 1400x1000, 7:5, 8f43edc5e518b64a0032023156….jpg)

>>6073

Ĉu vi timas ion?
File: c8c556e16786f8b⋯.gif (11.16 KB, 594x295, 594:295, esperantocyrillic.gif)

 No.6049[Respondi]

Ĉu iu ajn jam uzis ĉi tio alfabeto?

 No.6055

Антаў лонга темпо естис фадено при тио, сед шајне џи естас јам малаперинта.

Antaŭ longa tempo estis fadeno pri tio, sed ŝajne ĝi estas jam malaperinta.


 No.6059

>>6055

Јен: >>5111


 No.6060

>>6059

Dankon.


 No.6061

>>6060

Неданкинде.
File: 8f6e3a7d37ba38c⋯.png (928 B, 275x183, 275:183, download.png)

 No.5634[Respondi]

Kio estas la plej acxa lingvo en la mondo, kaj kial gxo estas esperanto?

8 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6032

>>6031

Ni estas en 8chan.


 No.6034

>>6031

Kion tiu frazo signifas, mi tute ne komprenas.


 No.6035

>>6034

Oni demandis "kiu estas la plej geja afiŝanto en la tuta mondo" kaj do li respondis demandante esence "kial vi uzas 'geja' kiel sinonimon de 'aĉa'."


 No.6036

tio estas ĉankulturaĵo


 No.6037

kaj fakte ĝi estas mildigita ĉankulturaĵo; vi eĉ pli malŝatus la originalan esprimon.
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / ara / ausneets / dempart / leftpol / mde / vg ]