[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / choroy / dempart / f / mde / pelzersc / u ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog   Archive

Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero *
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 9a4ea3145343bfe⋯.jpg (30.44 KB, 360x268, 90:67, kingsofthehill32b.jpg)

 No.6215[Respondi]

Saluton. Mi amikos i am-

> remembers he is inforeign territory

> whips out his google translation technology

Hey nur promenado tra kaj iel trovis ĉi tion. ŝajnas sufiĉe timinda.

>kion fari?

9 afiŝoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6235

>>6234

>>6233

do mi ripetas:

1. Insisting on -ujo as opposed to -io despite the Academy's acceptance of -io forms

2. Omitting large parts of the Esperanto vocabulary from their dictionary in favor of less common "bonalingvaj" forms, e.g. "samseksema" instead of "geja", or even personal puristic inventions

3. Generally contemptuous of Esperanto literature apart from the obvious Claude Piron, Julio Baghy, etc..

4. In those ways, reflects a general bibliophobia and misanthropy among spurious Esperanto purists; they prefer their idealistic and not-even-correct version of proper Esperanto to actual usage.


 No.6236

>>6235

Mi petis konkretajn ekzemplojn. Nur via unua punkto respondas mian demandon.

>subkomprenigante ke "samseksema" ne estas komuna vorto


 No.6237

File: c0140d60b6f6238⋯.png (18.84 KB, 611x361, 611:361, geja.png)

>>6235

Kiel vi klarigas tion?


 No.6238

File: a8a748fc433a66b⋯.jpg (15.33 KB, 431x314, 431:314, 3242.jpg)

Op here, im in a dilema, i can read these posts half way decent but (lets put it this way) my RAM in my Esperanto operating system in my mind is not big enough or something. I can read it but writing it im fucked and speaking it even moreso. This has always been my downfall in language learning. Anyone else have that problem?


 No.6345

>>6238

sorry for necroposting, but in case OP returns, or someone else has the same problem:

In general, learning to understand and learning to speak are different (though related) skills. You can see that in some second or third generation immigrants, that can understand the family language but not speak it, and similar cases (dialects that fall into disuse).

So if you want to learn how to speak, overcome your fear and self-awareness and start using the language. You will make mistakes, and learn a lot from them, just as everybody else.
File: cf67942ccfda19a⋯.png (700.16 KB, 462x638, 21:29, blood is the harvest.png)

 No.6336[Respondi]

Reakciuloj forfikiĝu

Mi laciĝas de viaj stultaj plendoj pri malgravaj aferoj

Plenkreskuliĝu kaj ĉesu plori

t. paĉjo <3

 No.6339

nu, ni ja estas en ok-ĉano kaj ne mirigas min, ke iuj esperantistoj estas kaŝe reakciuloj (kelkaj eĉ senkaŝe).


 No.6342

File: 001d44495b6d3d2⋯.jpg (24.29 KB, 559x500, 559:500, GoBeAMarxistSomewhereElse.jpg)

[Krokodilado plifortiĝas]


 No.6343

Kial afiŝu ĉi tie ke vi nur tradukas usonajn memeojn kaj politikaĵojn? Ĉi tiuj tute ne interesigas min.


 No.6346

ĉu iu tradukis la memeojn? mi ne vidas tion
File: 2d83c755747cd9e⋯.jpg (5.75 KB, 150x227, 150:227, 150px-Bein.jpg)

 No.6318[Respondi]

Malmultaj homoj scias, kial Zamenhof decidis uzi la vorton "mondo" anstataŭ "mundo," kiu sekvus Latinon.

Nu, fakte, en la originala Esperanto, ne ekzistis la adverbo "tre." Anstataŭe oni uzis la sufikson -amund-. Do:

Tre bone! = Bonamunde!

Tre interesa rakonto = Interesamunda rakonto

Fojfoje la sufikso eĉ havis la signifon "tute," ekzemple:

Tute prave! = Pravamunde!

Bedaŭrinde, Kabe konvinkis Zamenhofon, ke tiu sufikso estas stulta. Se Zamenhof scius, ke Kabe kabeos, eble ni ankoraŭ havus tiun sufikson en nia lingvo.

 No.6319

>>6318

Bona fekafiŝo.


 No.6324

>>6319

Dankamundon
File: 1cd0564da14cf63⋯.png (5.27 KB, 800x533, 800:533, 800px-Flag_of_Ido_(new).sv….png)

 No.6251[Respondi]

Ni parolez pri ido e sua kulturo ica filo.

8 afiŝoj kaj 2 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6271

>>6269

Mi fakte dum kelka tempo estis en retpoŝta disputo kun la verkinto de tiu paĝo pri malĝustaĵoj en ĝi. De la tempo kiam tio komenciĝas ĝi estas sufiĉe multe ŝanĝita.


 No.6294

File: d0333862a1e937e⋯.png (459.49 KB, 1024x768, 4:3, 1507220111979.png)

>>6271

Vi faris bonan laboron. Kiel aliaj esperantistoj rigardas tiun artikolon? Ĉu oni dirus ke tiu multe misdiskutas, aŭ tiu listigas kritikaĵojn validajn?


 No.6295

>>6294

Nu, estas ja kelkaj validaj kritikoj en ĝi, kaj nuntempe eĉ pli pro la kritikado de la malveraj.


 No.6302

>>6295

De kion mi vidis lia logiko estas tute fikita.


 No.6321

>>6271

tio pensigas min, ke la aŭtoro ne havas racian kialon kritiki esperanton. la ĉefa punkto estas kontraŭi esperanton ĉiel ajn; tia sinteno radikas en emocio (aŭ profito) anstataŭ faktoj.
File: cd5ee69df48c7ac⋯.jpg (146.32 KB, 660x440, 3:2, donald-trump.jpg)

 No.6317[Respondi]

Ĉu Trump estas rasisma, seksisma, terura viro?

>Meksikanoj iru for

>Islamanoj iru for

>Transgenremuloj iru for

>Riĉuloj ĉesu vian kontroladon de Vaŝingtono … Aŭ ne

 No.6320

>Riĉuloj ĉesu vian kontroladon de Vaŝingtono … Aŭ ne

se vi eĉ iomete kredis, ke li faros tion, tiam vi estas malutile stulta, kio bone klarigas ankaŭ viajn vidpunktojn pri islamanoj, enmigrantoj, transgenruloj, ktp.

mi ne necese parolas al vi, sed al kiu ajn efektive kredis tion.
File: 7fe839c9031e8a4⋯.gif (316.1 KB, 400x600, 2:3, eHAsT55.gif)

 No.6291[Respondi]

Ĉu estas ajnaj Yuri amantoj ĉi tie?

 No.6300

>>6291

Mi kredas, ke unue eltrovindas, ĉu eĉ estas ĉi tie homoj, kiuj ludis DDLC. Mi persone ne.


 No.6303

>>6300

DDLC?


 No.6304

>>6300

Ho, nun la mallongigo havis sencon por mi. Mi spektis jutubiston ludi tion ludon. Estis tre agrabla afero almenaŭ ĝis la stranga fino


 No.6316

>>6291

>tsk vi neniam legos esperantaĵoj kun Yuri
File: 5e4904af79909fb⋯.jpg (459.43 KB, 1920x1080, 16:9, 1522557480568.jpg)

 No.6292[Respondi]

En tiu fadeno ni parolas pri videoludoj.

Kion /esperanto/ ludas nuntempe?

Kio estas viaj favorataj videoludoj?

Diskonigu!

8 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6310

Alie, jen la Esperanta grupo de Steam, se iuj ne ankoraŭ aligis ĝin:

https://steamcommunity.com/groups/esperanto


 No.6312

>>6307

Sankta dio… knabiniĉoj tute gejas. Ili estas inaj kaj ineme vestiĝintaj, tamen, ili estas viroj. Kiam oni frotos la kacon ĉe knabiniĉo, oni frotos ĉe iĉulo. Tio videblas laŭ la nomo "knabiniĉo", ĉu ne?


 No.6314

>>6312

Se oni suĉas kacon, oni ja estas geja. Sed ĉu knabiniĉoj mem estas gejaj? Tio estas la demando.


 No.6315

>>6312

Sed gejo ne estas simple viro, kiu sentas seksan allogon al aliaj viroj, sed kiu tion sentas nur al aliaj viroj; se li sentas ĝin ankaŭ al inoj li estas ambaŭseksema. La tuta koncepto de knabiniĉo estante tio, ke li estas tre ineca, do viro kiu emas nur al preferi knabiniĉojn sed kiel mi jam diris ambaŭsekseme.


 No.6348

File: 20c8bd060d966bc⋯.jpg (39.77 KB, 320x320, 1:1, Lakaco.jpg)

la homofoboj/transfoboj en ĉi fadeno tre verŝajne teruras kaj ĉikanas efektivajn gejojn kaj getransgenrulojn pro sia neracia timo

akceptu vin por ke la cetero povu vivi pace.
File: e4c44ffb400f7bf⋯.jpg (35.69 KB, 855x420, 57:28, 855x420_accents[1].jpg)

 No.6275[Respondi]

Laŭ vi, en kiu akĉento Esperanto plej bele sonas?

3 afiŝoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6280

>>6279

Ĉu vi povas montri kiel ĝi sonas?


 No.6281

>>6275

Mi ŝatas kiel Vanege parolas.


 No.6282

>>6281

Li estas franco, ĉu ne?


 No.6283

>>6281

Saluton, jen Vanege. Do, ni ludas majnkhaft hodiaŭ. Ni devus thovi hapidajn ĉevalojn. Theege hapide. Ni fahu tion.


 No.6284

>>6283

Mi pensis, ke en franca akĉento oni elparolas "r" pli kiel "ĥ".
File: 1eda2d74d49a57d⋯.jpg (19.14 KB, 297x350, 297:350, angry-jesus.jpg)

 No.6217[Respondi]

Kial ne esperantaj misiistoj ekzistas?

 No.6223

ili ja ekzistas. ekzemple, la Londona Biblia Socio.


 No.6240

File: d918b8a77f93cbd⋯.gif (1.96 MB, 384x216, 16:9, 1515120512793.gif)
File: 1396509324045.png (334.66 KB, 500x600, 5:6, 1341256907949.png)

 No.7[Respondi]

Hello!
I want to learn Esperanto, can you provide me resources please?

Sorry for not posting in Esperanto.
80 afiŝoj kaj 7 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6218

>>6216

People growing up speaking Esperanto has already happened. I know a few, and it's estimated there's as much as a couple thousand in the world.

https://en.wikipedia.org/wiki/Native_Esperanto_speakers


 No.6219

>>6066

He can't because he made up. Lernu uses normal Esperanto.


 No.6224

>>6066

1. Insisting on -ujo as opposed to -io despite the Academy's acceptance of -io forms

2. Omitting large parts of the Esperanto vocabulary from their dictionary in favor of less common "bonalingvaj" forms, e.g. "samseksema" instead of "geja", or even personal puristic inventions

3. Generally contemptuous of Esperanto literature apart from the obvious Claude Piron, Julio Baghy, etc..

4. In those ways, reflects a general bibliophobia and misanthropy among spurious Esperanto purists; they prefer their idealistic and not-even-correct version of proper Esperanto to actual usage.


 No.6225

>>6219

Just because someone doesn't respond doesn't mean they made something up or that they can't come up with examples. Maybe they don't return to the imageboard often. Maybe they had other things to do. Maybe they find arguing with people like you pointless.


 No.6239

>>6218

Well i just need to find an Esperanto waifu then and bump that number up
File: 9ba355959f80c8f⋯.jpg (112.08 KB, 1024x957, 1024:957, d20.jpg)

 No.5879[Respondi]

ĉu iu ajn ĉi tie ludas supre-tablajn rol-ludojn kiel D&D (Ublietoj kaj Drakoj) aŭ Pathfinder (Irejtrovisto?)?

10 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6173

>>6165

Se vi sole volas ludi, ni povas fari individuan ludaĵon. Aliaj anonoj eble aliĝos poste.


 No.6180

>>6173

Kaj ĉu vi ludestros?


 No.6182

Reguloj de Drakoj kaj Galerioj (D&D) en Esperanto:

http://drakoj.ikso.net/


 No.6187

>>6180

Jes, senprobleme

Kie vi volas ludi?

Kaj, kiu ludo? Mi ŝatas GURPSon kaj la oldajn version de Drakoj Kaj Galerioj; sed honeste mi ludus iu ajn. Se vi volas ludi 3.5, estas bone por mi.


 No.6203

Mi ludos kun vi se vi instruos al mi la regulojn.
File: 7ffcdf938ba7779⋯.jpg (61.55 KB, 304x475, 16:25, 51JM4NNY8RL.jpg)

 No.5331[Respondi]

Gxenerala fadeno?

Cxu iu havas la audion por la "Teach Yourself Esperanto" libro? Mi gxuste trovis torenton por la libro kaj audio. Sed la torento estas morta. Mi trovis la pdf por la libro, sed ne povas trovi la audio.

Libro: https://www.dropbox.com/s/wzylvu9yqzohvik/TYEBook.pdf?dl=0

Unu afiŝo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5340

>>5337

Dankegon!


 No.5939

La malnova ligilo ne plu funkcias.

Ĉi tie estas magneta ligilo.

Teach Yourself Esperanto with Audio:

magnet:?xt=urn:btih:6ac255693ed9e02c9508abb5be7c420508821e56&dn=Teach+Yourself+Esperanto+%28A+Complete+Course+for+Beginners%29%2C+Third+Edition+by+John+Cresswell+and+John+Hartley+-+with+audio&tr=udp%3A%2F%2Finferno.demonoid.ooo%3A3392%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Finferno.demonoid.pw%3A3392%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.zer0day.to%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.leechers-paradise.org%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.uw0.xyz%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.internetwarriors.net%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Finferno.demonoid.ooo%3A3392


 No.5940

Kaj La Pasporto al la Tuta Mondo:

magnet:?xt=urn:btih:5ee5ef29817e3ff4054f36c777060c52419a79a2&dn=%5BEsperanto%5D%20La%20Pasporto%20Al%20La%20Tuta%20Mondo&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.zer0day.to%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.leechers-paradise.org%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.uw0.xyz%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Fexplodie.org%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.internetwarriors.net%3A1337%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Fmgtracker.org%3A6969%2Fannounce


 No.5941

File: c2e4beefa8c5670⋯.jpg (82.07 KB, 600x510, 20:17, dankon.jpg)


 No.6195

File: 07b32d2427a5795⋯.jpg (65.78 KB, 608x464, 38:29, mpv-shot0051.jpg)

>>5940

Mi tre ĝuis spekti Pasporto al la tuta mondo. Ĝi komenciĝis iom malrapide, sed la apero de la stulta detektivo ŝanĝis ĉion.
File: c47ef597c2953da⋯.jpg (223 KB, 766x758, 383:379, 44d02a61cdb6028010b5c1c88b….jpg)

 No.6157[Respondi]

Mi bezonas esperantistan koramikinon.

 No.6158

kaj kiom vi pretas pagi?


 No.6159

>>6158

Tio estus putino, ne koramikino.


 No.6160

File: 93dfe5a78e6254b⋯.jpg (27.37 KB, 500x281, 500:281, tumblr_nbo8h6ivTU1sf7aooo1….jpg)

Eble mi povus iĝi "koramikino" via, karulo ;-)


 No.6163

File: df201a70f1824dc⋯.jpg (37.03 KB, 560x210, 8:3, Pipro_0009.jpg)


 No.6166

>>6160

Mi ne estas OP, sed mi interesiĝas.
File: 7395982a84cf826⋯.jpg (29.54 KB, 630x630, 1:1, dawey.jpg)

 No.6083[Respondi]

Ĉu vi konas la manieron?

 No.6084

>>6083

La manieron de kio?


 No.6085

File: 0987e662e50006d⋯.jpg (19.51 KB, 353x400, 353:400, Grug.jpg)

>La manieron

Mi pensas esta multej manieron

Mia kaverno malvarmiĝas.


 No.6087

Haha mi amas mortajn memeojn


 No.6093

File: bd8248ee850901e⋯.jpg (26.82 KB, 500x500, 1:1, mano en mano??! >w<.jpg)

>>6084

Kiel trovi esperantistan koramikinon.


 No.6156

Li ne koni la manieron, mia fratoj.
File: 1467508029323.webm (6.22 MB, 1280x720, 16:9, alfabeto.webm)

 No.3942[Respondi]

la alfabeto

4 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.3996


 No.3997


 No.5513

🅱 estas por 🅱ert


 No.5514

File: dc78f2cd21c8116⋯.jpg (115.46 KB, 1338x1173, 446:391, jik8h4fkqdez.jpg)


 No.6155

mdr
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / choroy / dempart / f / mde / pelzersc / u ]