[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / fa / fascist / jewess / marx / o / s / vg / vichan ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog   Archive

Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero *
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 1467508029323.webm (6.22 MB, 1280x720, 16:9, alfabeto.webm)

 No.3942[Respondi]

la alfabeto

4 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.3996


 No.3997


 No.5513

🅱 estas por 🅱ert


 No.5514

File: dc78f2cd21c8116⋯.jpg (115.46 KB, 1338x1173, 446:391, jik8h4fkqdez.jpg)


 No.6155

mdr
File: 1fb511b4289d294⋯.jpg (77.35 KB, 600x791, 600:791, ridetulo.jpg)

 No.6149[Respondi]

Kial ridetviro ĉiam ridetas?

 No.6186

Ĉar li estas ridetviro.
File: dabc2a98ba93fe3⋯.png (21.36 KB, 1280x691, 1280:691, Flag_of_Ido.svg.png)

 No.5947[Respondi]

ME ESAS IDISTO

FILO DI PUTANINO ESPERANTISTO

ESPERANTISTO ESAS PORKACHO

KA TU VOLAS AKUZATIVO?

KA TU VOLAS NESIMETRA GENRI?

ESPERANTISTO ESAS PORK-NAUZIGIVA

MARK FETTES ESAS OCIDERO

FUTUITA ESPERANTUJO

16 afiŝoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6053

>>6052

>AN TU VOLE UN GRAMMATICA FURATE DE ESPERANTO?

Dialekto ne "ŝtelas" gramatikon de la lingvo de kiu ĝi estas dialekto.


 No.6074

>>6014

Ankaŭ la 5000a estis el Idisto, ve.


 No.6075

L'esperantisti havas la maxim parolata konstruktita linguo ma l'idisti havas la PRENi! Mua ha ha!


 No.6076

Ka ta esas Ido-filo nun?


 No.6147

>>5947

oldgejaĉo oldas
File: 1ea1dd37e5ece39⋯.jpg (516.03 KB, 1200x1800, 2:3, verdulo.jpg)

File: 3187cd98bff07f2⋯.jpg (14.5 KB, 460x575, 4:5, verdulino.jpg)

 No.5554[Respondi]

Ĉe nur Zamenhoftage? Ĉu ĉiutage ĝis la fina venko?

12 afiŝoj kaj 3 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5580


 No.6132

File: e11aca7c367dc4d⋯.jpg (51.2 KB, 626x461, 626:461, doubleslongarm.jpg)

>>5555

kontrolu ilin


 No.6142


 No.6143

>>6142

Estas sufiĉe komprenebla afero. Li ja estas homo, por kiu ne estas senfina la energio nek la tempo.


 No.6145

>>6142

Mi kreis videon por ĝisi evildea :(

https://youtu.be/x7q3NUZ2i0Q
File: 600a4b8d8b9ecfb⋯.jpg (7.95 KB, 249x228, 83:76, grugstoner.jpg)

 No.6129[Respondi]

Google tradukas banditojn fadenoj

Mi vetas, ke vi ne kaptos nin ĉiujnFile: 265746ad382aa0e⋯.jpg (300.89 KB, 940x1329, 940:1329, 4s2zwdojj2801.jpg)

 No.6089[Respondi]

Kial Esperanto-chan ne ekzistas? Ĉu ajnaj artemaj esperantistoj povus realigi mian revon?

2 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6110

>>6092

Mi nur sinmasturbas en Esperanto


 No.6115

nia reĝino estas Alpha la Kafejestrino


 No.6120

>>6115

Iu vere devas daŭrigi la tradukon. Mi trovis jene skanaĵon de la originalo:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bwb0IuzTuHF8U0F0UXpmMXRCdDg

Je kioma ĉapitro ĉesis la antaŭa tradukanto?


 No.6123

File: 718b768d65fd27e⋯.png (944.71 KB, 828x1169, 828:1169, 909436ccd77a07a070ebc0e958….png)


 No.6127

>>6123

Laŭŝajne laste okazis plutradukado antaŭ ĉirkaŭ du jaroj.
File: 7216eff345e8273⋯.jpg (6.63 KB, 260x194, 130:97, iru kacen _images.jpg)

 No.4774[Respondi]

Ĉu iu ajn scias kie ĉi tiu bildo venas el

 No.4775

>>4774

Mi kreis tion. Ĉu vi celas el kiu animeo?


 No.4784

mia pugo


 No.6124

Shion no Ou EP#5
File: 6e64782e86f1486⋯.png (959.66 KB, 600x1000, 3:5, Dagoth_Ur_Character.png)

 No.6050[Respondi]

Mi volas scii se iu ankoraŭ ĉeestas ĉi tie.

4 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6065

Mi ofte legas, sed ne ofte afiŝas.


 No.6067

Mi ne estas ofte afishinta, sed mi chi tie estas. Morrowind plej bonas. The Elder Scrolls estas la plej bona mondo.


 No.6071

>>6065

>>6067

Kial vi ne afiŝas?


 No.6073

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>6071

Mi ne certas.


 No.6082

File: 3394f28c03da9cb⋯.jpg (466.11 KB, 1400x1000, 7:5, 8f43edc5e518b64a0032023156….jpg)

>>6073

Ĉu vi timas ion?
File: c8c556e16786f8b⋯.gif (11.16 KB, 594x295, 594:295, esperantocyrillic.gif)

 No.6049[Respondi]

Ĉu iu ajn jam uzis ĉi tio alfabeto?

 No.6055

Антаў лонга темпо естис фадено при тио, сед шајне џи естас јам малаперинта.

Antaŭ longa tempo estis fadeno pri tio, sed ŝajne ĝi estas jam malaperinta.


 No.6059

>>6055

Јен: >>5111


 No.6060

>>6059

Dankon.


 No.6061

>>6060

Неданкинде.
File: 8f6e3a7d37ba38c⋯.png (928 B, 275x183, 275:183, download.png)

 No.5634[Respondi]

Kio estas la plej acxa lingvo en la mondo, kaj kial gxo estas esperanto?

8 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6032

>>6031

Ni estas en 8chan.


 No.6034

>>6031

Kion tiu frazo signifas, mi tute ne komprenas.


 No.6035

>>6034

Oni demandis "kiu estas la plej geja afiŝanto en la tuta mondo" kaj do li respondis demandante esence "kial vi uzas 'geja' kiel sinonimon de 'aĉa'."


 No.6036

tio estas ĉankulturaĵo


 No.6037

kaj fakte ĝi estas mildigita ĉankulturaĵo; vi eĉ pli malŝatus la originalan esprimon.
File: 37e743caa909d7c⋯.png (33.49 KB, 680x790, 68:79, eo.png)

 No.5824[Respondi]

Mi ĵus kompletigis mian Duolingan arbon de Esperanto.

Ĉu vi ankaŭ lernis per Duolingo?

17 afiŝoj kaj 4 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5982

>>5980

> pleniĝis de faŝistoj kaj naivuloj, kiuj ilin toleras kaj ebligas.

Kio okazis?


 No.5988

File: 440d45894769cd7⋯.jpg (128 KB, 800x601, 800:601, 314e1247-b1b1-414d-add0-71….jpg)

Mi lernis per multaj iloj - mi komencis per lernu! kiam ĝi estis mojosa kaj materialplena, tiam mi kabeis, poste me malkabeiĝis kaj lernis gramatikon kaj vortojn, kaj nur post unu jaro da lernado de Eo mi trapasis Esperanto branĉon en Duolingo nur por ekvidi tiun oran strigon mdr


 No.6001

>>5982

https://eo.wikipedia.org/wiki/Sennaciulo#Akuzo_pri_antisemitisma_kalumnio

Atentu, mi estas kontraŭcionisto, kaj eĉ mi komprenas ke tiu serio de eseoj estis ekstreme antisemita.


 No.6003

>>5981

Ili ne faras la nuran bonkvalitan vortaron en la mondo. ReVo estas almenaŭ same bonkvalita kaj miaopinie eĉ pli bonkvalita. Do mi preferas ne subteni faŝistojn, se ĉio alia estas egala, aŭ se ilia vortaro eĉ estas malsupera ol ReVo.


 No.6025

>>5967

Ĉu ni havas nian propran IRC-kanalon?
File: 2edd13fbeb9d03f⋯.png (369.49 KB, 560x573, 560:573, Screenshot_2017-03-03_05-4….png)

 No.4869[Respondi]

sa-sakaton

afiŝu la katojn, karuloj

4 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5322

File: bfa2624a882a04e⋯.jpg (49.7 KB, 600x478, 300:239, CxdfKbEUcAE5Zar.jpg)

Jen japanaj katoj


 No.5323

File: 61083784932ad30⋯.jpg (77 KB, 791x1169, 113:167, 7201944dd49752ac41ead69478….jpg)


 No.5336

File: 191589442e82649⋯.jpg (115.57 KB, 1280x720, 16:9, 191589442e826494e1b9392ad7….jpg)

Ho ve, mi preskaŭ forgesis la hodiaŭan tagon.


 No.5338

>>5336

ĉarma!


 No.6024

File: d621e0a1212c048⋯.webm (893.2 KB, 358x640, 179:320, eterna brakseĝo.webm)
File: c02b70f1b17f12a⋯.jpg (172.63 KB, 1600x953, 1600:953, auric-goldfinger.jpg)

 No.5985[Respondi]

Esperanto sucks! Speak English, losers!

 No.5986


 No.6002

>>5985

Suĉu vian kacon kaj silentiĝu aŭ ĉesu mensogi
File: 1460692411585.png (3.27 KB, 256x256, 1:1, esperantahelpo.png)

 No.3392[Respondi]

Afiŝu demandetojn kiujn vi havas, kiujn vi pensas ne estas granda sufiĉe por havi ĝian propran fadenon, kaj aliaj homoj helpos vin.

>kio estas la malsamaĵo trans transitivaj kaj maltransitivaj vortoj?

https://www.youtube.com/watch?v=qt1cTa3VApk

>kiel mi uzus la participlojn?

https://www.youtube.com/watch?v=xn_jzwnYC-c

>ĉu tiu frazo pravas?

Eble–afiŝu ĝin!

59 afiŝoj kaj 9 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5995

https://eo.mondediplo.com/article2510.html

>La unua estis la gregoria reformo, kiu en la 12-a kaj 13-a jarcentoj sekvigis „unuan industrian revolucion”, ligitan kun la ŝanĝo de la procezo de fulado, kun mueliloj laŭlonge de la riveroj, kiel antaŭuloj de fabrikoj.

Kion fulado signifas?


 No.5996

>>5995

Laŭ PIV:

ful/i (tr) ▦ Lavi k poste premegi lanan teksaĵon inter cilindroj de tiucela maŝino, por fari ĝin pli densa k fortika.


 No.5997

>>5996

Dankon, mi ne scias kial mi ne trovis ĝin, mi kontrolis PIV.


 No.5998

>>5997

Nu, ĉu vi serĉis "fuli", aŭ nur "fulado"? Tiel vi ne trovus ĝin.


 No.5999

>>5998

Fakte mi serĉis "fulo" sed ne "fuli" aŭ "ful". Mi stulta estas :(
File: 20099721c0a9f62⋯.jpg (102.57 KB, 750x682, 375:341, ahcialkpfssz.jpg)

 No.5890[Respondi]

Ĉu vi sopiras Franciskon de la Malpuro tiom kiom mi?

28 afiŝoj kaj 5 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5933

>>5931

Provu anstataŭigi do "there is" per "there are" en tiu frazo, kaj diru, ĉu ĝi sonas ĝusta al vi.


 No.5934

File: 324a28b9ed12ec3⋯.jpg (757.63 KB, 2560x1707, 2560:1707, stuxj18oci9z.jpg)


 No.5935

>>5932

http://tekstaro.com/?s=5a72e5892a3bb

>Lasu nin vidi ĝin!

>devigu lin sperti similan mizeron!

Ŝajne Zamenhof konsentas.


 No.5937


 No.5938

>>5937

Al kiu vi demandas?
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / fa / fascist / jewess / marx / o / s / vg / vichan ]