[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / bestemma / fast / htg / leftpol / polmeta / rule34 / sw ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog   Archive

Old tripcode cracked. Do not believe any posts with that tripcode from now on.
/bant/ rocks, Dr.Medic is an ass
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero *
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 1398887981012.jpg (27.69 KB, 293x395, 293:395, 125 jaroj.jpg)

 No.226[Respondi]

Kiel uzi la forumon.

Klaku je "[Respondi]" por legi ĉi tiun gvidon.
16 afiŝoj kaj 5 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.4182

>>226

Kio estas pasi?
 No.418[Respondi]

Regularo:

https://8chan.co/esperanto/rules.html

>>4110

Kontakti:

neniu@8chan.co

English speakers go here:

I want to learn Esperanto, can you provide me resources please? >>7

Do people still learn Esperanto under the guise of wanting it to be a universal Aux Lang? >>3338

Esperanto sucks! Speak English, losers! >>> https://www.youtube.com/watch?v=6OkQA3G-lwA

Post last edited at


File: a0a8fe994477477⋯.jpg (44.34 KB, 550x404, 275:202, dib.jpg)

 No.5707[Respondi]

Ideo: Afiŝu en ĉi tiu fadeno je ĉiu fojo ke vi vizitas ĉe Verda Chan do ni povas generi pli da aktiveco ĉi tie.

171 afiŝoj kaj 63 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6301

>>6298

Ha bone jes


 No.6311

File: 1a7daad5fd27547⋯.jpg (184.6 KB, 1920x1080, 16:9, 1a7daad5fd2754733f92535a93….jpg)

>>6298

Sed kie troviĝas la vizaĝo?


 No.6313

>>6311

>Mvk mi ne havas vizaĝon


 No.6333

File: e112cf3aec0abb4⋯.jpg (334.15 KB, 600x800, 3:4, c74940fcb849f108b82a18135f….jpg)

Mi deziras pli afiŝi sed mi ne havas multe da tempo…


 No.6426

File: f1ec0c5441ff6b7⋯.jpg (81.21 KB, 800x482, 400:241, 1494384055765.jpg)

Kial neniu afiŝas?
File: 64c88371d6d84d0⋯.png (21.83 KB, 2000x1333, 2000:1333, Flag_of_Esperanto.svg.png)

 No.6417[Respondi]

Kiomfoje en tago vi preĝas sub la verda standardo, anonimulo?

 No.6425

File: 1702013286127f5⋯.jpg (3.54 MB, 3120x4208, 195:263, IMG_20180522_091040.jpg)

Mi ĉiam kunprenas la verdan stelon
File: a5dc9c356ae4bd5⋯.png (189.15 KB, 394x373, 394:373, 3uvAOFX.png)

 No.6168[Respondi]

Newfag here, how bad is the SJW movement in Esperanto circles? I'm looking at events and apparently they give panels on LGBT shit, polyamory, etc. It's disgusting.

I think it would be cool to make friends in the language, but not if they're mentally sick.

33 afiŝoj kaj 3 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6418

>>6354

>believes in putting national interests above the interests of global free-market capitalism

>must hate Jews

You should try talking about politics outside of the chans. You might find that not everyone on the right is into Nazi-cosplay.


 No.6419

>>6382

Ties nomo estis propagando per la ago, stultegulo.


 No.6420

File: 622f836010f99c7⋯.jpeg (92.12 KB, 1247x278, 1247:278, fascists-planning-to-rebr….jpeg)

>>6418

> You might find that not everyone on the right is into Nazi-cosplay.

You say this as if your current argumentative strategy isn't publicly known


 No.6423

Ekzekuti signifas leĝan mortigon, ne atencon.


 No.6424

>>6423

en la angla oni povas paroli pri "vigilante execution" aŭ diri "he executed william mckinley in the name of the people" aŭ "italian communists executed mussolini." ne temas pri leĝo; temas pri puno por krimoj. eble malsamas en Esperanto, sed la originala diraĵo estis en la angla.
File: 1bdc6c9814f84b3⋯.png (1.78 MB, 1532x1869, 1532:1869, ClipboardImage.png)

 No.6391[Respondi]

Prenita de la kvina epizodo.

 No.6405

Kiu ŝi estas?


 No.6410

ŝi neniam parolis. mi ne certas ke ŝi havas nomo.

sed…

>>6089

ŝi estas perfekta, ĉu ne?


 No.6413

>>6410

Ŝi ne nomiĝas Hiyajo Maho, ĉu ne?


 No.6416

>>6413

"As a character she appears in Steins;Gate - Epigraph of the Closed Curve, Steins;Gate - Pandora of Eternal Return, Steins;Gate - Altair at the Apoapsis of Infinity and the drama CDs Epitaxy of the Projected Curved Surface, Pandemia of Artificial Machinery, and Arpeggio of Time Rotation. She is a main character in Steins;Gate 0 visual novel and the anime version of the visual novel."

mi pardonpetas
File: ac6800939c2f65c⋯.png (167.49 KB, 570x600, 19:20, 12de1549c9a724de511eaa91ad….png)

 No.6414[Respondi]

Europeana estas retpaĝo kie oni povas serĉi en la interretaj bibliotekoj de eŭropaj landoj. Ĉu vi trovu iujn interesajn?

https://www.europeana.eu/portal/en/search?f%5BTYPE%5D%5B%5D=TEXT&q=esperantoFile: fdb2051b3a48296⋯.png (1023.52 KB, 1360x768, 85:48, Untitled.png)

File: 4dcfcb30388401c⋯.png (1.31 MB, 1360x768, 85:48, Untitled2.png)

File: 06b48ddd6992ee1⋯.png (466.61 KB, 1161x734, 1161:734, Untitled3.png)

File: 50e1b9a0ac8edee⋯.png (1.32 MB, 1360x768, 85:48, Untitled4.png)

 No.6385[Respondi]

Amikoj, la traduko de la ludo GTA III al Esperanto ke mi faras ekde tre semajnoj estas preskaŭ kompleta! Mi ankoraŭ bezonas homojn por ludi la betan version kaj komuniki pri eraroj. Se vi volas helpi min, bonvolu mesaĝi min.

12 afiŝoj kaj 6 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6402

>>6400

Revenu kiam vi fakte havas kialon por uzi la h-sistemon. Neniam.


 No.6404

>>6402

La Fundamento oficialigas la h-sistemon; pro tiu kialo ĝi uzendas krom kiam estas kialo uzi alian sistemon.


 No.6406

>>6404

>La Fundamento oficialigas la h-sistemon

ĉiuj fajfas


 No.6412

>>6406

La Fundamento estas la fiksa difinilo por Esperanto. Se vi ne sekvas la Fundamenton vi ne uzas (ĝustan) Esperanton, punkto, fino.


 No.6415

>>6412

mi ne estas religia do fajfas pri viaj sanktaj tekstoj
File: 76bb335c3741ffb⋯.gif (81.97 KB, 375x375, 1:1, cute.gif)

 No.6397[Respondi]

Saluton!

Mi ĵus komencis lerni Esperanton. Tio estas unua teksto.

Mi petas, ke vi korektas la tekston, ĉar mi ne scias multa de Esperanto.

Ŝajnas esti simpla sed mi kredas, ke mi faras multajn erarojn.

Multan dankon.

 No.6403

>>6397

Ne, vi tute ne faris multajn erarojn. Sed jen:

>Tio estas unua teksto

Ĉi tio estas mia unua teksto (Mi pensas ke ĉi tion vi intencas)

>ĉar mi ne scias multa de Esperanto.

ĉar mi ne scias multe da Esperanto.

Demandu se vi ne komprenas la korektojn.


 No.6407

>>6403

Dankon pro la korekto.

Mi ne komprenis vin korekton:

>Ĉi tio estas mia unua teksto

Kial vi aldonis la "ĉi"? Kio signifas tion jen?

Mi estas kontenta, ĉar mi komprenis via korektojn sen la vortaro.


 No.6408

>>6407

Mi ne estas tiu ulo, sed: "ĉi" signifas proksimeco, do "tio" estas en la angla "that", kaj "ĉi tio" aŭ "tio ĉi" (ne gravas) signifas en la angla "this".

Mi esperas ke tio helpas.


 No.6409

File: 4e561926344e655⋯.jpg (111.75 KB, 800x533, 800:533, long-distance-love-1591496.jpg)

>>6408

Ĉu estas tiel korekta?

>Ĉi tiu ulo estas en Kanado.

>Ĉi ulo estas en Granda Britio.


 No.6411

>>6409

La vortigo "ĉi ulo" estas ebla sed malkutima; plej ofte oni diras "ĉi tiu ulo" (aŭ "tiu ĉi ulo".)
File: 52e052700dfe323⋯.jpg (204.38 KB, 2000x2668, 500:667, lxKILzf.jpg)

 No.6399[Respondi]

Ĉu vi taksas tatuojn mojosaj?

 No.6401

ili povas esti

sed ili ankaŭ povas esti terure malbelaj

dependas de la artisto
File: 96f6b52ae78bb59⋯.png (549.78 KB, 640x1050, 64:105, animeo.png)

 No.6376[Respondi]

Ĉu vi jam legis la Fundamento hodiaŭ?

 No.6380

File: 9ca110f291f9ddb⋯.png (573.83 KB, 640x1050, 64:105, fundamento.png)


 No.6381

File: 9ebb5a13ec06b14⋯.jpg (125.5 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0016.jpg)


 No.6384

>>6376

Yuri 😍
File: 4b69e273d9857d2⋯.gif (68.34 KB, 480x320, 3:2, 1390343202296.gif)

 No.6019[Respondi]

Hejme sola vendredvespere

 No.6179

Mi sentas min soleca.


 No.6184

Sentas min sola, sola, sooooola


 No.6197

File: db3f0b1339da657⋯.webm (11.14 MB, 1280x720, 16:9, db3f0b1339da65770768d77c1….webm)

Kion mi faru ĉi-vespere? Eble mi spektos animeon aŭ legos ion.


 No.6226

File: 5b2b26a8ff6a36e⋯.jpg (176.45 KB, 728x546, 4:3, barrel roll.jpg)


 No.6383

Plata kiel patkuko.
File: 7f3710b55ca11c0⋯.png (1.54 MB, 983x1400, 983:1400, 001.png)

 No.6356[Respondi]

Saluton, amikoj. La pasintaj tagoj, mi estis tradukanta la japanan bildstrion Nichigho. Jen la rezulto!

Mi shutos chion, kiun mi tradukis. Post nelonge mi havos pli!

13 afiŝoj kaj 13 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6370

File: b6972794501fd41⋯.png (746.44 KB, 983x1400, 983:1400, 015.png)

Kaj la lasta pagho. Tiu chapitro kaj chiuj estontecaj chapitroj ankau troveblos en mia retejo, tie chi: https://mafcre.neocities.org/nichigho.html


 No.6371

File: 7d91102326d964a⋯.png (688.33 KB, 983x1400, 983:1400, 009.png)

>>6364

Ho ve, mi eraris. Jen la ghusta versio


 No.6373

>>6356

Kial h-sisteme anstataŭ ol efektivaj ĉapeloj? Kaj ĉu vi tradukis el la originalo, aŭ duapaŝe?


 No.6375

>>6373

>Kial h-sisteme

Char preskau chiuj mangaaj tiparoj ne havas chapleterojn, kaj la x-sistemo achas al mi.

>ĉu vi tradukis el la originalo, aŭ duapaŝe

Ambau. Principe mi tradukis el la originalo, sed mia japana ne vere estas flua, do mi kontrolas kun angla traduko.


 No.6379
File: cfc44040a6cbca1⋯.jpg (18.71 KB, 480x360, 4:3, feklandaflago.jpg)

 No.6372[Respondi]

Q. Kial la vorto "Esperantio" pli bonas ol "Esperantujo"?

A. Ĉar ne estas u-sono.

 No.6374

Mi estas usono, kaj mi volas diri, … ke mi ne ŝatas la aspekton de la usona flago.


 No.6377

> Mi estas usono

kaj ankaŭ vi povas


 No.6378

okej, mi ridis
File: b004fd410a48928⋯.jpg (78.49 KB, 1024x680, 128:85, Flüssigkeit-Knie-1024x680[….jpg)

 No.6096[Respondi]

El la genuoj, kiu estas la nuo kaj kiu estas la nuino?

 No.6098

reddit-nivela ŝerco


 No.6101

>>6098

Do vi elpensu pli bonan.


 No.6102

>>6096

mi modoris


 No.6352

kaj jen la plej bona fadeno en tri paĝoj de verdaĉano
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
Antaŭa [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / bestemma / fast / htg / leftpol / polmeta / rule34 / sw ]