[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / di / general / leftpol / len / mde / vichan ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog   Archive

September 2018 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero *
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 1398887981012.jpg (27.69 KB, 293x395, 293:395, 125 jaroj.jpg)

 No.226[Respondi]

Kiel uzi la forumon.

Klaku je "[Respondi]" por legi ĉi tiun gvidon.
16 afiŝoj kaj 5 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.4182

>>226

Kio estas pasi?
 No.418[Respondi]

Regularo:

https://8chan.co/esperanto/rules.html

>>4110

Kontakti:

neniu@8chan.co

English speakers go here:

I want to learn Esperanto, can you provide me resources please? >>7

Do people still learn Esperanto under the guise of wanting it to be a universal Aux Lang? >>3338

Esperanto sucks! Speak English, losers! >>> https://www.youtube.com/watch?v=6OkQA3G-lwA

Post last edited at


File: c1f4438e64339f2⋯.png (413.64 KB, 1280x720, 16:9, Hanebado - 01.png)

 No.6517[Respondi]

Ĉu vi volas spekti animeon tradukita en Esperanton?

Kion pri sporta animeo?

Mi alportas grandan novaĵon!

Animeo nomita "Hanebado!", kiu dissendatas nun, fan-subtekstatas de mi, kaj mi pensas, ke vi ŝatos ĝin.

Jen mia retejo. https://grandegajokuloj.wordpress.com/

10 afiŝoj kaj 5 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6570

Epizodo 11 kiam??


 No.6574


 No.6575

File: c997befb2e10635⋯.jpg (120.3 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0091.jpg)

tre saĝa


 No.6584


 No.6588

File: fa009ffda239902⋯.jpg (150.13 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0107.jpg)

Mi ne povas plu atendi, mi devas scii kiel ĝi finiĝos!
File: 006f539c36cd11c⋯.jpg (24.62 KB, 300x300, 1:1, Lakaco.jpg)

 No.6585[Respondi]

Ĉu nur mi?

 No.6586

File: 3774d05408bd579⋯.jpg (4.66 KB, 198x254, 99:127, mom.jpg)

Via panjo diris ke vi devas ĉesi legadon de tiu tre senmatura '8ch'-ejo kaj revenu al viaj studoj pri dorsodoloroj, kacinemulaĉjo.


 No.6587

File: 3774d05408bd579⋯.jpg (4.66 KB, 198x254, 99:127, mom.jpg)

Via panjo diris ke vi devas ĉesi legadon de tiu tre senmatura '8ch'-ejo kaj revenu al viaj studoj pri dorsodoloroj, kacinemulaĉjo.
File: 52e052700dfe323⋯.jpg (204.38 KB, 2000x2668, 500:667, lxKILzf.jpg)

 No.6399[Respondi]

Ĉu vi taksas tatuojn mojosaj?

3 afiŝoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6569

Mi ne ŝatas ilin.


 No.6579

mi ŝatas tatuaĵojn sed viroj plenmortu


 No.6580

>>6579

Do duono de la homaro?


 No.6582

>>6580

Almenaŭ


 No.6583

plejparte ne, sed gxi dependas kiel gxi aspektas.

malgrandaj tatuoj estas la plej bona en mia opnio.
File: a0a8fe994477477⋯.jpg (44.34 KB, 550x404, 275:202, dib.jpg)

 No.5707[Respondi]

Ideo: Afiŝu en ĉi tiu fadeno je ĉiu fojo ke vi vizitas ĉe Verda Chan do ni povas generi pli da aktiveco ĉi tie.

200 afiŝoj kaj 73 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6567

File: 2ab43277cee5043⋯.gif (1.5 MB, 299x168, 299:168, 9eaacd3042d952ff7fb7b9aa49….gif)

Saluton.


 No.6572

File: 7a17b4c678e0c8c⋯.jpg (275.65 KB, 1754x1275, 1754:1275, 87e9d3e3daf25a9956156d2e41….jpg)

Por trovi koramikino, ĉu "Amikumu" estas pli utila ol "Tinder"?


 No.6573

>>6572

Nu ŝi estus ja samideanino…


 No.6577

>>6573

Kial devus esti ŝi?


 No.6581

>>6577

La ekafiŝinto ja diris "koramikino". Ankaŭ iĉan koramikon eblas serĉi, kompreneble, sed pri tio ri ne demandis.
File: e25041d83d48f34⋯.png (800.64 KB, 1375x1892, 125:172, kamaradeto.png)

 No.6576[Respondi]

La leĝoj de pionira vivo

1. La pioniro estas fidela infano de nia patrolando, de la Hungara Popola Respubliko.

2. La pioniro fortigas la amikecon inter la poploj, gardas la honoron de la ruĝa koltuko.

3. La pioniro senĉese pligrandigas sian scion, fidele plenumas siajn devojn.

4. La pioniro helpas ĉie, kie li povas.

5. La pioniro gaje laboras kaj memvole servas la komunumon.

6. La pioniro diras ĉiam la veron, kaj agas juste.

7. La pioniro amas, estimas siajn gepatrojn, geinstruistojn, kaj honoras la pliaĝulojn.

8. La pioniro estas sincera, fidela amiko.

9. La pioniro estas kuraĝa kaj disciplinita.

10. La pioniro hardas sian korpon kaj gardas sian sanon.

11. La pioniro ŝatas kaj defendas la naturon.

12. La pioniro vivas tiel, ke li estu inda ja la membreco de la Komunista Junulara Asocio.

 No.6578

interese. mialande la pioniroj estis plurgentomurdistoj.
File: ce705e034b20604⋯.jpg (25.24 KB, 524x400, 131:100, NietzscheGun.jpg)

 No.5620[Respondi]

cu la homaro estas fuso de dio, au cu dio estas fuso de la homaro?

 No.5622

La bildo ne ĝustas; oni bezonas fusilon por fari fuson.


 No.5623

>>5622

Nu, laŭ mi la bildo estas tro niĉa.


 No.6571

La kontraŭraciismo de Nietzsche plaĉas ĉefe al bonhavuloj, kiuj ne volas kritike pripensi sian socian statuson.
File: be79409c6fcd29b⋯.png (37.48 KB, 699x225, 233:75, myriad.png)

File: 70cdbcf73959dfc⋯.png (37.63 KB, 647x428, 647:428, myriad prezo.png)

 No.5889[Respondi]

Antaŭ jaro, iu ĉi tie diris ke ili ŝanĝis ĉiom da ilia mono por Myriad. Ĉu vi ankoraŭ havas ĝin?

>vi nun estas riĉulo

 No.5903

Anonĉjo estos la venonta George Soros!


 No.6565

>>5889

Jes, mi fariĝis riĉa. Nun estas via ŝanco denove. Aĉetu Myriad nun.>>5889
File: 9c203264cbfb0cc⋯.jpg (89.8 KB, 607x599, 607:599, achill.jpg)

 No.6552[Respondi]

Mi tradukis malgrandan tekston por lerni:

Por dek jaroj la grekoj sieĝis Trojon. Fine ili elpensis ruzon.

Ili konstruis lignan ĉevalon, kaŝis en tio militistoj, ekbruligis iliajn tendarojn kaj ŝajne ekveturis per iliaj ŝipoj.

Epigrafo sur la ĉevalo diris ke ĝi estas ordinita al Athena.

Por ne ĉagreni diinon la Trojanoj tiris, spite skrupuloj, en ilia fortikaĵon.

Nokte la militistoj grekaj forlasis ilian kaŝejon kaj malfermis urban pordegon por iliaj kamaradoj.

Kune ili agresis la Trojanojn per fajro kaj glavo. Teurura batalo komenciĝis.

Mi ĝojus, se iu plibonigus la tekston.

Multan dankon!

 No.6553

>>6552

Tuj mi konstatis, ke preskaŭ ĉiu "ilia" devus esti "sia". Fakte, mi kredas, ke temas pri efektive ĉiu.

"Por" devus esti "dum".

Je la unua "militistoj" mankas akukzativo.

"Forveturi" aŭ "ekforveturi" povus esti pli klare ol simple "ekveturi".

"Ordini" signifas

>Konsekri kiel anon de unu el la ordinoj

"ordino" signifante

>Ĉiu el la rangoj de la eklezia pastraro

Do eble la senco, kiun vi celas, estas simple "konsekrita".

Post "tiris" mankas objekto; kredeble vi volas diri "tiris ĝin"?

"Skrupulo" signifas ĉefe aŭ "zorgo/dubo pri afero de la konscienco" aŭ "zorgo pri precizeco en plenumo de tasko". Eble vi volas diri simple "dubo" aŭ "hezito"?

Kaj krom tio, ke devus esti "sia", "ilia fortikaĵon" havas kazan malakordon inter substantivo kaj adjektivo- devus esti "en sian fortikaĵon".
File: e1f821e136ce308⋯.gif (145.73 KB, 426x640, 213:320, d508d40d1ad25de78fbdd22ff9….gif)

 No.6077[Respondi]

Any fluents anons wanna try teaching some of us newfags something?

Is there any culture to this language? Any good memes? ITT share all of that as well.

And as always sorry for writing in [english]

23 afiŝoj kaj 4 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6543

>>6538

Ho, chu jam ekzistas teleportiloj do?


 No.6544

>>6543

Ne. Sed tamen sukcese venis homoj, kiuj neniom aŭ tre malmulte regis la anglan- do evidente tio pruvas, ke ne necesas interagi kun neesperantistoj.


 No.6545

>>6544

kiel ili venas?

ne estus praktike, ke orient-usonano aviadis al la kurso aŭ kongreso, kaj ja tro kostus por mi, do necesus veturi aŭte aŭ aŭtobuse.

ĉu vere vi ne vidas iun ajn cirkonstancon, kiam oni devus interagi kun neesperantistoj veturante al la kongreso (aŭ hejmen)?

eble kredu homojn, kiuj pli pripensis la aferon ol vi.


 No.6546

>>6545

Mi scias nur, ke ĉeestis homoj, kiuj tre klare diris "Mi ne komprenas la anglan"; mia patro, ankaŭ ĉeestanta, unufoje provis paroli al unu el ili angle (li estis tiam nur komencanto) kaj ŝi ne komprenis.


 No.6561

>>6546

Ili vershajne venis aviadile do, chu ne? Sed mi estas orienta Usonano, do mi irus aute, kaj tiu cirkonstancaro tute malsamas.
File: 7fedc5bae353f81⋯.jpg (61.17 KB, 645x362, 645:362, sukerasparo.jpg)

 No.5302[Respondi]

>Kiu estas "kuirtranĉilo", ĉu la dekstra aŭ la maldekstra?

Ĉu vi volus lerni Esperanton ĉi tiel de japana video-ludo?

16 afiŝoj kaj 3 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6431

File: f9f0fa37e592919⋯.jpg (1.08 MB, 1920x2241, 640:747, fadc5bf18457c78bea4ec47d91….jpg)

http://koharu-verda.jugem.jp/?eid=1277

> La dua prelego estis pri la komputil-luda programo "Kotonoha Amrilato". Ĝi estis ekvendita en la lasta somero kaj tuj forvendiĝis. Laŭ la programo en la virtuala mondo oni parolas juliamon, t.e. Esperanto. Sur ĉi-supera retejo estas skribite pri la programo.

> Unue mi ne interesiĝis pri komptil-ludoj , sed estis mirigita, ĉar oni faras tiajn programojn laŭ certa strategio. En la ĉambro troviĝis multaj amantoj de la programo. Ili ŝajne eklernis Esperanton per la programo.

Ĉu jurio estas la vojo al la fina venko?


 No.6506

Oni diris al mi ke estos sekva ludo!


 No.6507

>>6506

>Oni

Kiu?


 No.6508

>>6507

Iu kiu parolas la japanan.


 No.6537

>>6508

ĉu ogro?
File: c3522c1b8b787c3⋯.jpg (28.73 KB, 500x361, 500:361, 5264d32fbd11603e2e53539c67….jpg)

 No.6529[Respondi]

Mi afiŝas mian blogon ĉiutage

 No.6534

File: 1eb40824c7ddfb9⋯.png (1.05 MB, 2568x8207, 2568:8207, Esperanto_Island-2.png)


 No.6535

File: 1eb40824c7ddfb9⋯.png (1.05 MB, 2568x8207, 2568:8207, Esperanto_Island-2.png)
File: a34072173a049a0⋯.png (24.07 KB, 498x652, 249:326, jenestascarlmarks.png)

 No.6511[Respondi]

Kial Esperantujo plenas de fiaj komunistaĉoj? Ĉu oni ne konas la historion de tiu diabla ideologio?

 No.6514

File: 0c84ab5a01dbfe9⋯.gif (1.8 MB, 200x240, 5:6, acxa zxurnalistino.gif)

komunismo kaj socialismo estas tuta putra merdo kiu perfortas homajn rajtojn


 No.6516

>>6514

Vi pravas. Karolo Marso estis brutala dikatoro, kiu murdis miliardojn da homoj en la 20a jarcento. Ĉiuj scias tion.


 No.6525

heila hitlero


 No.6533

>kial esperantujo plenas de fiaj komunistaĉoj?

Stulteco ekzistas en ĉiu ujo
File: 9a79434eacb8ca8⋯.jpg (18.01 KB, 275x184, 275:184, Teís.jpg)

 No.6340[Respondi]

Mi elektis: "Ne. La universo kaj la homo estis kreitaj rekte de Dio kiel la Biblio diras. Eĉ infanoj scias tion."

 No.6344

Bone. Stulteco estas elekto. Neniu zorgados pri via elekto tia.


 No.6527

mi kredas je Dio


 No.6532

Dia paralogismo
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
Antaŭa [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / di / general / leftpol / len / mde / vichan ]