[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / chemo / general / sonyeon / sw / tacos / v1 / vg ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog   Archive

Winner of the 58rd Attention-Hungry Games
/8diamonds/ - Death can be a merciful thing

October 2018 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero *
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 1398887981012.jpg (27.69 KB, 293x395, 293:395, 125 jaroj.jpg)

 No.226[Respondi]

Kiel uzi la forumon.

Klaku je "[Respondi]" por legi ĉi tiun gvidon.
18 afiŝoj kaj 5 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6595

>>6594

Mi forgesis ke mi ankoraŭ ne kreis decan ekranbildkreanto krom por Linux, do ĝis kiam iu volas krei tion kompili ĝin por aliaj platformoj verŝajne estos iom malfacila.
 No.418[Respondi]

Regularo:

https://8chan.co/esperanto/rules.html

>>4110

Kontakti:

neniu@8chan.co

English speakers go here:

I want to learn Esperanto, can you provide me resources please? >>7

Do people still learn Esperanto under the guise of wanting it to be a universal Aux Lang? >>3338

Esperanto sucks! Speak English, losers! >>> https://www.youtube.com/watch?v=6OkQA3G-lwA

Post last edited at


File: 81fd4a84a1d2c84⋯.jpg (43.77 KB, 469x463, 469:463, charma.jpg)

 No.6635[Respondi]

Efektive oni frotas penison… ĉu tio ne gejegas?

 No.6636

>>6635

La konceptoj de 'gejeco' kaj 'malgejeco' estas konstruitaj de homoj, ĉar la konceptoj de 'viro' kaj 'virino', kvankam korespondante iagrade al statistike korelaciitaj grupoj de ecoj, enfine estas konstruitaj de homoj.


 No.6637

Froti penison ne gejas se ĝi estas peniso de virino.
File: a0a8fe994477477⋯.jpg (44.34 KB, 550x404, 275:202, dib.jpg)

 No.5707[Respondi]

Ideo: Afiŝu en ĉi tiu fadeno je ĉiu fojo ke vi vizitas ĉe Verda Chan do ni povas generi pli da aktiveco ĉi tie.

211 afiŝoj kaj 76 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6604

>>6601

Mi ne estas perversulo…


 No.6606

File: 7e58ad196d95714⋯.png (145.98 KB, 640x616, 80:77, tenor.png)

>>5707

Iru inferen


 No.6607

File: 807d8453c0cdcf8⋯.jpeg (92.25 KB, 713x1000, 713:1000, D86B815A-488D-4A35-90A8-E….jpeg)

>>6600

Estas nova tia amindulino sur la stratoj nuntempe!


 No.6609

>>6607

Mi ne spektos tion dum la senmasturbada monato.


 No.6634

File: 92ab6e1c8b105a3⋯.jpg (7.66 MB, 4299x6071, 4299:6071, 7eb2ecc5a9a4871a6e8b937e51….jpg)

>>6603

Oni povas uzi ĝin per iu ajn lingvo de Tatoeba, nur bezonas ŝanĝi la lingvan kodon (epo) en `download.sh` kaj replenumi ĝin.
File: 84d22046cb2c623⋯.jpg (3.15 MB, 3264x2448, 4:3, IMG_8938.JPG)

 No.6477[Respondi]

Saluton, mi volas proponi novajn vortojn kaj sufiksojn en Esperanto!

vlaŭĉi: instigi al sinmortigo per longtempa senĉesa mokado. Ekzemple: "Ne tuŝu mian pugon aŭ mi vlaŭĉos vin", "Mi plej ŝatas la vlaŭĉontajn virinojn"

-ump-: signifas, ke la objekto estas priparolata laŭ seksuma vidpunkto. Ekzemple: ŝraŭbilumpo (ŝraŭbilo uzata por meti en pugon), hundumpo (hundo, kun kiu oni seksumas).

-ih-: kreas transitivajn verbojn, kiuj signifas "forpreni ies okulojn per ilo" - la objekto estas la persono, kies okuloj estas forprenataj. Ekzemple: "Mia plej granda fantazio estas kacihi maljunulinon." "Neniam rediru tion al mi aŭ mi forkihos vin."

-elĉ-: signifas, ke iu havas privilegion. Ekzemple: "blankulelĉo" (aliseksema, riĉa blankulo). "Tiuj damnaj usonanelĉoj ne bezonas vizon, sed ni jes."

-ojg-: signifas, ke la priparolata objekto aŭ vivaĵo estas fikinda. Ekzemple: hundojgo, strutojgo, sofojgo, motociklojgo.

5 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6627

>>6626

> internacia

> eksterespernataj vortoj komencantaj

Memreparado.


 No.6628

>>6626

Se vi volas, ke ekuziĝu iu nova vorto aŭ formo, la plej bona rimedo estus, samkiel en ĉiu lingvo, ke vi simple ekuzu ĝin mem, kaj se aliuloj ŝatos ĝin, ankaŭ ili ekuzos ĝin.


 No.6630

>>6623

jen pruvo, ke esperantujo havas reakciulojn samkiel la tuta mondo ilin havas.

>>6628

jen pruvo, ke iuj esperantistoj tute ne kapablas kompreni humuron. kvazaŭ oni bezonis tion…


 No.6631

>>6626

> Kial la vorto estas necesa? - "kvescio" estas pli internacionala ol "demando".

ventio estas eĉ pli internacia.


 No.6632

>>6631

La vorto 'kvescio' troviĝas, en formoj rekoneble similaj fonetike, en la angla, la hispana, la portugala, kaj la franca, kiuj havas sume pli da parolantoj ol la mandarena; kaj kvankam la vorto 'wenti' ja ekzistas pruntite en aliaj lingvoj, pro sonŝanĝo dum jarcentoj ĝi havas en la japana la formon 'mondai' kaj en la korea 'munĝe'- do la formo 'ventio' ne estus rekoneblaj al koreoj kaj japanoj kvankam ili havas en siaj lingvoj kognatojn. Simile en la ŝanhaja kaj la kantona, la due kaj trie plej parolataj ĉinaj lingvoj, oni elparolas 'vonjdi' (do iom pli proksime) kaj 'mantaj' respektive.
File: 8c93aa3c80c161e⋯.jpg (119.58 KB, 871x1000, 871:1000, [aqua][konosuba]sample-4b2….jpg)

 No.6616[Respondi]

Aksis-kultanoj, unuiĝu!

Ni preĝu per preĝoj je honoro de Sankta Diino Akva-sama!

 No.6617

File: 2ca043b3fbd86bc⋯.jpg (320.81 KB, 1600x900, 16:9, [aqua][konosuba]1536943351….jpg)

Gloro por Akva!


 No.6618

File: 6992fd8e1844f76⋯.png (175.28 KB, 640x800, 4:5, [aqua][konosuba]3c495fa826….png)


 No.6619

File: 1a4806914a6a4e6⋯.jpg (483.11 KB, 693x1000, 693:1000, [aqua][konosuba]1541683722….jpg)


 No.6620

File: 4f4104daa08c484⋯.png (946.05 KB, 1024x1024, 1:1, [aqua][konosuba]48bde105d7….png)


 No.6629

File: dc266bf1eddf536⋯.gif (489.91 KB, 540x325, 108:65, 6b55c104c7a507cc7a1ae563b1….gif)

MI adoradas la pugon 🙏
File: 61b8fb669b5e8ef⋯.png (179.89 KB, 636x426, 106:71, 1541529022684.png)

 No.6621[Respondi]

Saluton. Mi estas komencanto. Mi lernas el duolingo. En malgranda tempo mi lernas kiel skriba tio. Mi havas 1000 points. Mi amas Esperanton. Hodiaŭ estis malbona. Sed bona mi lernas Esperanton.

Kiel vi fartas? ĉu vi paroles la anglan?

 No.6622

>>6621

Jen estas malrapide.


 No.6624

>>6621

Mi kredas, ke plej multaj afiŝantoj ĉi tie estas anglalingvanoj.
File: c1f4438e64339f2⋯.png (413.64 KB, 1280x720, 16:9, Hanebado - 01.png)

 No.6517[Respondi]

Ĉu vi volas spekti animeon tradukita en Esperanton?

Kion pri sporta animeo?

Mi alportas grandan novaĵon!

Animeo nomita "Hanebado!", kiu dissendatas nun, fan-subtekstatas de mi, kaj mi pensas, ke vi ŝatos ĝin.

Jen mia retejo. https://grandegajokuloj.wordpress.com/

15 afiŝoj kaj 7 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6589

> https://grandegajokuloj.wordpress.com/2018/10/20/hanebado-13-fino/

Neniu disŝutas ĝin kaj ne estas ligilo al la rekta elŝuto :(


 No.6591

>>6589

Mi disŝutis al iuj la tutan dosieron, sed ŝajne estis neniu fonto kiam vi provis ricevi ĝin. Ĉiuokaze, mi ĵus aldonis ligilon de rekta elŝuto. (Mi ĉiam aldonas ĝin iom post la torenta eldono.)


 No.6592

File: a58c4c1e9a68749⋯.jpg (89.61 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0184.jpg)

>>6591

Dankon pro via penado. Mi tre ĝuis la animeon.


 No.6593

>>6592

Ne dankinde! Mi ĝojas, ke vi ĝuis ĝin.


 No.6615

>>6517

Jen estus bone, se oni kreus subtekstojn por pli populara animeoj, ekzemple Konosuba, Overlord, Notbloko de morto.
File: a7623b009ccacd2⋯.jpg (81.7 KB, 853x480, 853:480, irozuku 01.jpg)

 No.6613[Respondi]

Irozuku Sekai no Ashita kara estas la animeo, kiun ni tradukos ĉi-foje. Ĝi estas magia animeo, kvankam ĝia ĉefrolulino ne povas vidi kolorojn. Ĉiaokaze, ni eldonis la unuan epizodon, do vi povas spekti ĝin Esperante, se vi volas.

https://grandegajokuloj.wordpress.com/2018/11/10/irozuku-sekai-no-ashita-kara-01/

 No.6614

File: c4535b152b09d89⋯.jpg (129.02 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0001.jpg)

belaj knabinoj
File: 759b80bdb97d586⋯.jpg (86.99 KB, 1200x648, 50:27, 1200px.jpg)

 No.6610[Respondi]

Amika rememorado:

Fek' al ido!

Manbatu ilin se eblas kaj ne forgesi la jaran idistan bruligadon la 15an de decembro!

 No.6611

>>6610

Amika rememoro, ke Idistoj havas enfine la saman celon kiel ni kaj malkonsentas esence nur pri la 'veturilo'. Se iam okazos fina venko ĝi plej verŝajne estos esperanta, sed se ĝi estus ida, aŭ eĉ interlingvaa, elefena ktp tio tamen estus bela tago por la homaro.


 No.6612

File: c59a673ebe4e1b7⋯.jpg (159.45 KB, 563x694, 563:694, mdr.jpg)

>>6611

MDR

NE
File: b92ab6ab42673e9⋯.png (608.34 KB, 2000x2086, 1000:1043, tejoijk.png)

 No.6597[Respondi]

<- TEJO kiam ili elektas la ĉeftemon de IJK

Kion vi opinias pri la ĉiamaj politike ĝustaj temoj. Ĉu viktimiĝado estas tiel interesa?

 No.6599

Nu ĝi ja estas grava temo en la mondo precipe por la afekciatoj…


 No.6605

TEJO havas multe da stultuloj kiuj devus esti mortigitaj


 No.6608

>>6605

Mi dezirus morton al neniu, kaj tute ne Esperantistoj. Tamen mi ja sentas kiel eksterulo en la politika etoso de Tejo.
File: 006f539c36cd11c⋯.jpg (24.62 KB, 300x300, 1:1, Lakaco.jpg)

 No.6585[Respondi]

Ĉu nur mi?

 No.6586

File: 3774d05408bd579⋯.jpg (4.66 KB, 198x254, 99:127, mom.jpg)

Via panjo diris ke vi devas ĉesi legadon de tiu tre senmatura '8ch'-ejo kaj revenu al viaj studoj pri dorsodoloroj, kacinemulaĉjo.


 No.6587

File: 3774d05408bd579⋯.jpg (4.66 KB, 198x254, 99:127, mom.jpg)

Via panjo diris ke vi devas ĉesi legadon de tiu tre senmatura '8ch'-ejo kaj revenu al viaj studoj pri dorsodoloroj, kacinemulaĉjo.
File: 52e052700dfe323⋯.jpg (204.38 KB, 2000x2668, 500:667, lxKILzf.jpg)

 No.6399[Respondi]

Ĉu vi taksas tatuojn mojosaj?

3 afiŝoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6569

Mi ne ŝatas ilin.


 No.6579

mi ŝatas tatuaĵojn sed viroj plenmortu


 No.6580

>>6579

Do duono de la homaro?


 No.6582

>>6580

Almenaŭ


 No.6583

plejparte ne, sed gxi dependas kiel gxi aspektas.

malgrandaj tatuoj estas la plej bona en mia opnio.
File: e25041d83d48f34⋯.png (800.64 KB, 1375x1892, 125:172, kamaradeto.png)

 No.6576[Respondi]

La leĝoj de pionira vivo

1. La pioniro estas fidela infano de nia patrolando, de la Hungara Popola Respubliko.

2. La pioniro fortigas la amikecon inter la poploj, gardas la honoron de la ruĝa koltuko.

3. La pioniro senĉese pligrandigas sian scion, fidele plenumas siajn devojn.

4. La pioniro helpas ĉie, kie li povas.

5. La pioniro gaje laboras kaj memvole servas la komunumon.

6. La pioniro diras ĉiam la veron, kaj agas juste.

7. La pioniro amas, estimas siajn gepatrojn, geinstruistojn, kaj honoras la pliaĝulojn.

8. La pioniro estas sincera, fidela amiko.

9. La pioniro estas kuraĝa kaj disciplinita.

10. La pioniro hardas sian korpon kaj gardas sian sanon.

11. La pioniro ŝatas kaj defendas la naturon.

12. La pioniro vivas tiel, ke li estu inda ja la membreco de la Komunista Junulara Asocio.

 No.6578

interese. mialande la pioniroj estis plurgentomurdistoj.
File: ce705e034b20604⋯.jpg (25.24 KB, 524x400, 131:100, NietzscheGun.jpg)

 No.5620[Respondi]

cu la homaro estas fuso de dio, au cu dio estas fuso de la homaro?

 No.5622

La bildo ne ĝustas; oni bezonas fusilon por fari fuson.


 No.5623

>>5622

Nu, laŭ mi la bildo estas tro niĉa.


 No.6571

La kontraŭraciismo de Nietzsche plaĉas ĉefe al bonhavuloj, kiuj ne volas kritike pripensi sian socian statuson.
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
Antaŭa [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / chemo / general / sonyeon / sw / tacos / v1 / vg ]