[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bbbb / firechan / fur / lang / madchan / radcorp / strek / traffick ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog

Submit a board as a tribute to 8chans 8th Attention-Hungry Games
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier
Pasvorto (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 12 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 1398887981012.jpg (27.69 KB, 293x395, 293:395, 125 jaroj.jpg)

 No.226[Respondi]

Kiel uzi la forumon.

Klaku je "[Respondi]" por legi ĉi tiun gvidon.
16 afiŝoj kaj 5 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.4182

>>226

Kio estas pasi?
 No.418[Respondi]

Regularo:

https://8chan.co/esperanto/rules.html

>>4110

Kontakti:

[email protected]

English speakers go here:

I want to learn Esperanto, can you provide me resources please? >>7

Do people still learn Esperanto under the guise of wanting it to be a universal Aux Lang? >>3338

Esperanto sucks! Speak English, losers! >>> https://www.youtube.com/watch?v=6OkQA3G-lwA

Post last edited at


File: cbda62a67b71156⋯.jpg (16.52 KB, 640x366, 320:183, 112b0b7[1].jpg)

 No.5423[Respondi]

Ekzistas unu kantistino (ne esperanta), kiu kreis kaj enretigis multajn tre bonajn kantojn. Sed unu tagon, jen subite la tuto estis forigita. Do mi demandis en Reddit pri la esto de eventualaj sciantoj, pri kio okazis, kaj eventualaj posedantoj de personaj kopioj de la kantoj. Kaj oni povis nenion informi al mi dum tempo, sed post du-tri semajnoj jen oni metis ligilon al filmeto en kiu la kantistino deklaras koleron pri tio, ke oni prenas ties kantojn kaj reenretigas ilin aliloke (kvankam tiajn reenretigitajn versiojn mi persone nenie povas trovi), kaj krome pli amplekse malrespektas ties rajton kiel kreinto, kaj ke pro tio la kanalo kaj kantaro estas forigitaj. Do mi ne volas malrespekti la rajton de la kreinto de tiuj kantoj. Kaj ne temis pri postulo, ke oni forigu siajn privatajn kopiojn, nek ke oni rifuzu montri ilin al amikoj, sed nur ke oni ne reenretigu ilin publike, sed mi kredas, miaopinie kun pravigo, ke se ne okazos peno arkivigi tiujn kantojn enrete, iam, per la paneado de unu diskaparato individua post alia estos enfine perdita la tuta kantaro, kaj mi ne volas simple stari kaj lasi, ke io tiel bele kaj arte kreita estu, esence, nerehaveble detruita. Diable, kion mi faru?

2 afiŝoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5470

>>5437

Kiu estas ties nomo?


 No.5471

>>5470

Diru "nigra kato" japane kaj "sonato" hispane kaj jen ŝia nomo.


 No.5472

>>5471

(Kuroneko Sonata)


 No.5473

Cxu vi povas meti la kantojn kiujn vi ankoraux havas sur Mega?


 No.5474

>>5473

Mi (OP) neniujn havas. Mi nur havas tekston por unu kanto, kaj tio ne estas en tiu ĉi komputilo.
File: 7869c95b025d397⋯.jpg (88.98 KB, 640x597, 640:597, software-417880-640.jpg)

 No.5456[Respondi]

Skribu tie vian ĝentlemanprogramaron:

Kiun operaciumon, dosiermanaĝilon, tekstredaktil', retumil', oficejon kaj muzikilon vi uzas?

Enigu ekranbildon.

 No.5457

File: 7c6fb010630547b⋯.jpg (196.31 KB, 1366x768, 683:384, screen.jpg)

Linux Slackware; SpaceFM'n kaj terminalon; leafpad'n kaj nano'n; PaleMoon; LibreOffice (malofte); audacius.


 No.5469

File: 88b2e81ab815ed8⋯.png (172.76 KB, 1440x902, 720:451, Ĉubuntu.png)

Operaciumo: Xubuntu

Dosiermanaĝilo: Thunar (kiu fekas kaj mi ne devus uzi, ĉiam malfunkcias)

Tekstredaktilo: vim

Retumilo: Chromium

Oficejo: Se estas io por lernejo, LibreOffce. Krom tio, mi skribas per Markdown en vim.

Muzikilo: Clementine

Mi ne havas bildon nun do jen bildo kiu aspektas pli-malpli simile.
File: eaf22e987c2f2a6⋯.jpg (19.87 KB, 540x359, 540:359, IMG_20170914_121633.jpg)

 No.5464[Respondi]

la kuniklo havas pafilon.

kion vi faras?

 No.5466

esperanto a shit


 No.5467

>>5466

ankaŭ la angla entute fekaĵo


 No.5468

Ĝi ne kapablas celi kaj pafi samtempe. La pafilo tro pezas.
File: eaf22e987c2f2a6⋯.jpg (19.87 KB, 540x359, 540:359, IMG_20170914_121633.jpg)

 No.5465[Respondi]

tiu kuniklo havas pafilon.

kion vi faras?File: eaf22e987c2f2a6⋯.jpg (19.87 KB, 540x359, 540:359, IMG_20170914_121633.jpg)

 No.5463[Respondi]

la kuniklo havas pafilon.

kion vi faras?File: 1460692411585.png (3.27 KB, 256x256, 1:1, esperantahelpo.png)

 No.3392[Respondi]

Afiŝu demandetojn kiujn vi havas, kiujn vi pensas ne estas granda sufiĉe por havi ĝian propran fadenon, kaj aliaj homoj helpos vin.

>kio estas la malsamaĵo trans transitivaj kaj maltransitivaj vortoj?

https://www.youtube.com/watch?v=qt1cTa3VApk

>kiel mi uzus la participlojn?

https://www.youtube.com/watch?v=xn_jzwnYC-c

>ĉu tiu frazo pravas?

Eble–afiŝu ĝin!

38 afiŝoj kaj 2 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5458

File: a83621372afd2ae⋯.jpg (46.1 KB, 478x708, 239:354, arton61.jpg)

Ĉu ekzistas Kompendio de la Kapitalo de Karlo Markso kiel e-libro?


 No.5459

File: ad55b4d70e625f6⋯.jpg (120.36 KB, 945x630, 3:2, Qv5dxPE.jpg)

>>5458

>komunismo

Eĉ ne legindas


 No.5460

>>5458

Kial legi kompendion? Se vi volas legi la ideojn de Markso, legu ilin rekte!


 No.5461

>>5459

Ĝi temas pri kapitalismo, ne komunismo.


 No.5462

>>5460

Mi legis ke Markso diris ke tiu libro estas la plej bona pri Kapitalo. Do ĝi interesigas min. Mi legas Kapitalo sed ne esperante.
File: ebe396974a966ba⋯.jpg (1.53 MB, 2448x3264, 3:4, 15047600443361727895313.jpg)

 No.5434[Respondi]

Ĉu mi devus sinmortigi?

 No.5436

>>5434

Kial?


 No.5441

Mi konas tian senton. Dum longa tempo, mi sentis tiel.

Dum la tago, mi sentis bone, sed nokte, mi provus dormi kaj ne povus, pro la pensoj ke mi ne gravas, ke mia vivo signifas nenion, ke mia nura esto pli malbonigas la mondon.

Ne faru ĝin, Jake. Ni ĉiuj amas vin. Se vi bezonas paroli, mi ĉeestas.


 No.5454

File: 9c83f4b0608a71c⋯.gif (42.89 KB, 468x505, 468:505, 20090420[1].gif)


 No.5455

>>5454

Traduko:

>Mi ne farus tion. Kial? Imagu vian patrinon, ploranta, soleca, emocie vundebla. Jen aperas forta kaj juna viro, kun trankviliga voĉo. "Mi tiel bedaŭras pri via perdo. Lasu, ke mi tenu vin. Mmm. Jes. Vi rajtas plori."

Nia telefona help-centro malhelpis sinmortigojn 100%e.
File: 3265e685aba0883⋯.jpg (34.72 KB, 480x360, 4:3, whY.jpg)

 No.5450[Respondi]

esperanto machine broke

 No.5451

Ne kompreneble, ne havu bonan tagon. Cetere idistoj for.


 No.5453

>>5451

Estu afabla. Certe per tia alparolo vi ne konvinkos lin malkrokodili. Eĉ Ido estus pli bona ol la angla- ĝi estas esence dialekto de Esperanto.
 No.5449[Respondi]

esperanto machine brokeFile: f0ccb23c4e84153⋯.jpg (3.25 KB, 120x90, 4:3, ne.jpg)

 No.5426[Respondi]

kial ĉi tiu forumo mortis?

 No.5427

ne


 No.5429

>>5427

Preskaŭ neniu afiŝas ĉi tie.


 No.5430

kaj esperantujo kaj 8chano estas etaj komunumoj


 No.5431

Ĉar vi ne afiŝas.


 No.5448

ankoraŭ morta
File: fc461564bd12deb⋯.png (93.95 KB, 1024x682, 512:341, Koreio.png)

File: 3568a9cdaebfbc9⋯.png (13.83 KB, 900x600, 3:2, Cxinio.png)

File: dfe02e066d66147⋯.png (22.88 KB, 1024x683, 1024:683, Japanio.png)

 No.5442[Respondi]

esperantigitaj flagoj

>ĉar nenio amuza permesatas en /r/esperanto

la originalaj

 No.5443

File: d2d1832a965cd80⋯.jpg (8.57 KB, 800x400, 2:1, Libya.jpg)

Esperantiĝita Antaŭa Flago de Libio


 No.5444

File: 52dba87705ce4b2⋯.jpg (81.36 KB, 807x537, 269:179, Provo, Utah.jpg)

Flago de Provo, Utah

de (((Jake)))


 No.5447

File: 8125e1ff25a9b5b⋯.jpg (574.17 KB, 1077x1145, 1077:1145, jake mi sxtelis vian memeo….jpg)

>kiam homoj komencas amuziĝi kaj fari esperantigitajn flagojn do vi ektimas ke neniu vidos vian fekajn artikolojn do vi forigas la afiŝojn


 No.5452

>tiuj flagoj

>amuzaj

'ne'
File: 7fedc5bae353f81⋯.jpg (61.17 KB, 645x362, 645:362, sukerasparo.jpg)

 No.5302[Respondi]

>Kiu estas "kuirtranĉilo", ĉu la dekstra aŭ la maldekstra?

Ĉu vi volus lerni Esperanton ĉi tiel de japana video-ludo?

11 afiŝoj kaj 1 bildhava respondo malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5418

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.5432

File: 617d88f476fd618⋯.jpg (852.15 KB, 1920x2241, 640:747, main-up.jpg)

Ĉu eblas ludi sen paroli la japana?

> https://vndb.org/v21321

Ĉi tiu paĝo asertas ke ekzistas senpaga provversio, sed mi ne povas trovi ĝin.


 No.5433

>>5432

>Ĉu eblas ludi sen paroli la japana?

Kredeble ne. Aspektas, ke granda parto de la efektiva enhavo estas japane. Sed eble tio estu la motivo por vi, esperantisto, eklerni la japanan, kun la helpo de ludo farita por helpi japanojn lerni esperanton!


 No.5435

>>5433

Mi trovis la provversion: http://sukerasparo.com/sp004/experience.html

Klaku la bildon por elŝuti. Sed ĝi ne funkcias per WINE.


 No.5440

File: b7682b4e5f93eee⋯.jpg (16.85 KB, 284x339, 284:339, Dio, dio, kial vi iris for.jpg)

>>5435

>ne funkcias per WINE.
 No.5400[Respondi]

Viaj testmesaghoj.

4 afiŝoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.5405

>>5404

Tiu estas krokodila, mi malshatas ghin.


 No.5408

jen sekreto: you can speak esperanto on /test/


 No.5420

Ĝi estas testmesaĝo


 No.5438

Eĥoŝanĝo ĉiuĵaŭde


 No.5439

>>5438

Bone, la ĉapeloj funkciis!
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
Antaŭa [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bbbb / firechan / fur / lang / madchan / radcorp / strek / traffick ]