[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / anita / choroy / dempart / fascist / radfem / vichan / x ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!

Catalog   Archive

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Temo
Komento *
Dosiero *
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 1398887981012.jpg (27.69 KB, 293x395, 293:395, 125 jaroj.jpg)

 No.226[Respondi]

Kiel uzi la forumon.

Klaku je "[Respondi]" por legi ĉi tiun gvidon.
18 afiŝoj kaj 5 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6595

>>6594

Mi forgesis ke mi ankoraŭ ne kreis decan ekranbildkreanto krom por Linux, do ĝis kiam iu volas krei tion kompili ĝin por aliaj platformoj verŝajne estos iom malfacila.
 No.418[Respondi]

Regularo:

https://8chan.co/esperanto/rules.html

>>4110

Kontakti:

neniu@8chan.co

English speakers go here:

I want to learn Esperanto, can you provide me resources please? >>7

Do people still learn Esperanto under the guise of wanting it to be a universal Aux Lang? >>3338

Esperanto sucks! Speak English, losers! >>> https://www.youtube.com/watch?v=6OkQA3G-lwA

Post last edited at


File: 1396509324045.png (334.66 KB, 500x600, 5:6, 1341256907949.png)

 No.7[Respondi]

Hello!
I want to learn Esperanto, can you provide me resources please?

Sorry for not posting in Esperanto.
82 afiŝoj kaj 7 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6224

>>6066

1. Insisting on -ujo as opposed to -io despite the Academy's acceptance of -io forms

2. Omitting large parts of the Esperanto vocabulary from their dictionary in favor of less common "bonalingvaj" forms, e.g. "samseksema" instead of "geja", or even personal puristic inventions

3. Generally contemptuous of Esperanto literature apart from the obvious Claude Piron, Julio Baghy, etc..

4. In those ways, reflects a general bibliophobia and misanthropy among spurious Esperanto purists; they prefer their idealistic and not-even-correct version of proper Esperanto to actual usage.


 No.6225

>>6219

Just because someone doesn't respond doesn't mean they made something up or that they can't come up with examples. Maybe they don't return to the imageboard often. Maybe they had other things to do. Maybe they find arguing with people like you pointless.


 No.6239

>>6218

Well i just need to find an Esperanto waifu then and bump that number up


 No.6833

>>3347

>the pasporta servo, it's ike esperanto couchsurfing

Has anyone here actually did something like that?

The very idea of inviting a total stranger into my house just because he speaks the same language as me is just mind-boggling to me; I find it hard to believe that anyone actually does that.


 No.6834

>>6833

I do know (IRL) a guy who's done that, possibly more than one, I'm not sure; I haven't asked everyone. The thing I've noticed is that culturally, if you and the other person both speak Esperanto, the relations between you almost seem to be friendly by default and would have to have something happen to make them not-friendly, rather than vice versa.
File: 7fedc5bae353f81⋯.jpg (61.17 KB, 645x362, 645:362, sukerasparo.jpg)

 No.5302[Respondi]

>Kiu estas "kuirtranĉilo", ĉu la dekstra aŭ la maldekstra?

Ĉu vi volus lerni Esperanton ĉi tiel de japana video-ludo?

21 afiŝoj kaj 4 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6674

File: b9a3343701d6764⋯.png (667.6 KB, 500x695, 100:139, ClipboardImage.png)

> http://mangagamer.org/amrilato/

Ŝajnas ke angla traduko estas farata!


 No.6797


 No.6825


 No.6826

>>5440

La angla traduko uzas Ren'Py'on kaj funkcias per GNU/Linukso senprobleme.


 No.6832

YouTube embed. Click thumbnail to play.
File: 64c88371d6d84d0⋯.png (21.83 KB, 2000x1333, 2000:1333, Flag_of_Esperanto.svg.png)

 No.6417[Respondi]

Kiomfoje en tago vi preĝas sub la verda standardo, anonimulo?

 No.6425

File: 1702013286127f5⋯.jpg (3.54 MB, 3120x4208, 195:263, IMG_20180522_091040.jpg)

Mi ĉiam kunprenas la verdan stelon


 No.6734

Fekfoje


 No.6831

Ĉion, kion mi faras, mi faras adorade je Zamenhofo.
File: a0a8fe994477477⋯.jpg (44.34 KB, 550x404, 275:202, dib.jpg)

 No.5707[Respondi]

Ideo: Afiŝu en ĉi tiu fadeno je ĉiu fojo ke vi vizitas ĉe Verda Chan do ni povas generi pli da aktiveco ĉi tie.

259 afiŝoj kaj 93 bildhavaj respondoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6788

>>6787

Ĝi estas tre malfeliĉa! Kvankam mi ne estas alergia al katoj, mi me havas iun, do, mi ne povas diri vin se verigas, ke katoj ludi kun fadenbolojn.


 No.6823

Kiel fartas ĉiuj? Mi malsukcesis en mia ekzameno pri la franca; ŝajnas, ke la solvo de ĉiu demando ne estis "Le hon hon hon".


 No.6827

>>6823

malbone ;_;

vi necesas lerni, kiel manĝi ranojn


 No.6828

>>6827

Tie ĉi oni nomas ilin helikmanĝeguloj.


 No.6830

Kio okazis tie ĉi?
File: b24adda15924107⋯.jpg (9.54 KB, 192x292, 48:73, Miyazawa_Kenji.jpg)

 No.6799[Respondi]

Kiu estas via plej sxatata esperanta verkisto? Lau mi gxi estas Miyazawa Kenji. Ankaux, kioj verkoj en esperanto vi legxis?

 No.6829

Zamenhofo skribis multe da verkoj, kun probable maljunaj temoj por la aktuala epoko en kiu ni vivas, sed ili introdukas al novaj esperantistoj al la esperanta vortero iome facile.
File: 076dd6ea50f4a50⋯.png (126.38 KB, 359x400, 359:400, gaitou_anke-to.png)

 No.6789[Respondi]

Kial vi elektis Esperanton?

Ĉu vi kredas, ke teorie povus ekzisti alia internacia helplingvo, kiu motivus vin forlasi Esperanto favore al ĝi?

Se jes povus, kiajn ecojn ĝi bezonus havi?

Se ne, kial ne?

 No.6790

> Kial vi elektis Esperanton?

Mi ŝatas la "internacia-lingvo"-an ideon. Esperanto, mi kredas, estas pli simpla kaj pli bona el la angla.

Mi volus ke, en eŭropo, ni uzas ĝin.

> Ĉu vi kredas, ke teorie povus ekzisti alia internacia helplingvo, kiu motivus vin forlasi Esperanto favore al ĝi?

Eble, sed nefacile. Mi lernis esperante dum du monatoj, kaj la angla dum kvin jaroj (aŭ pli).

Tiu ĉi "alia internacia helplingvo" devus esti treege simpla, kaj mi ne vidis tiel ĝi povus esti tia: esperanto sufiĉi.


 No.6798

File: a1d1dbd7071c659⋯.jpg (466.18 KB, 603x907, 603:907, 131c93080f62eb667098c965b5….jpg)

Mi elektis Esperanton ĉar ĝi estas, laŭ mia scio, la sola planlingvo kiu havas sian propran, vivan kulturon. Mi ne sciis pri la fina venko kiam mi komencis.


 No.6824

>>6798

tre amuza fantaziaĵo
File: 7e9037b7c8dd691⋯.jpg (962.53 KB, 1689x1206, 563:402, flago.jpg)

 No.6791[Respondi]

Kie povas unu lando esti tre bonega?

 No.6792

>>6791

Teorie ie ajn en la mondo. Sed nuntempe ŝajnas al mi, ke la plej bonaj lokoj, en kiuj vivi estas Japanio kaj okcidenta Eŭropo. (Persone mi ne loĝas en iu el tiuj lokoj, bedaŭrinde.)


 No.6793

>>6792

Do, kie vi loĝas?


 No.6794

>>6793

En Usono. Ĉi tie estas tute terure, sed el la 'evoluintaj landoj' ni ne estas la pinto. Ĉefe, ni havas multan krimon kompare al aliaj landoj de la 'unua mondo', kaj ni plej multe elspezas je kuracado (kaj plej grandproporcie en la mondo el propraj poŝoj) sed tamen havas nur la 17an plej longan mezan vivodaŭron.


 No.6795

>>6794

aĥ, pardonu, mi volis skribi: ĉi tie NE estas tute terure.


 No.6822

Landoj ne ekzistas, ilin inventis la registaroj por vendi sian pluan regadon
File: efa6d4d5ed305ba⋯.jpg (32.39 KB, 476x644, 17:23, 1552492595707.jpg)

 No.6818[Respondi]

Mi longe ne venas ĉi tien.

Ĉu ĉi tiu forumo ankoraŭ gravas?

 No.6821

Neniam ĝi gravis
File: efa6d4d5ed305ba⋯.jpg (32.39 KB, 476x644, 17:23, 1552492595707.jpg)

 No.6819[Respondi]

Mi longe ne venas ĉi tien.

Ĉu ĉi tiu forumo ankoraŭ gravas?

 No.6820

Ĉiuj tie ĉi mortis.
File: 61b8fb669b5e8ef⋯.png (179.89 KB, 636x426, 106:71, 1541529022684.png)

 No.6621[Respondi]

Saluton. Mi estas komencanto. Mi lernas el duolingo. En malgranda tempo mi lernas kiel skriba tio. Mi havas 1000 points. Mi amas Esperanton. Hodiaŭ estis malbona. Sed bona mi lernas Esperanton.

Kiel vi fartas? ĉu vi paroles la anglan?

7 afiŝoj malinkluzivas. Klaku respondi por vidi.

 No.6759

>>6758

Havas demencon? Unu "make america great again"-a ĉapelo ruĝa ≠ nazio.


 No.6814

File: c42afc09e8906b8⋯.jpg (39.99 KB, 850x400, 17:8, IMG_20190517_015004_657.jpg)


 No.6815

>>6814

Kiel antaŭe dirite: Iru merden, nazio.


 No.6816

File: 670c6170a62d69c⋯.jpg (129.31 KB, 1000x972, 250:243, 46405e80a80a732a36c5396d24….jpg)


 No.6817

>>6816

LI LAŬVORTE CITAS HITLERON
File: 463fd3bdcda314e⋯.jpg (15.31 KB, 284x213, 4:3, I15352123.jpg)

 No.6806[Respondi]

 No.6807

Bone, mi faris ĝin.


 No.6808

>>6807

Multan dankon al vi, kaj al ĉiuj aliaj, kiuj faris ĝin.


 No.6812

OP, ĉu vi publikos la finaj resultoj iam? Se jes, kie? Tiuj ĉi datoj estus probable interesaj por iuj (ekz. mi)


 No.6813

>>6812

Mi estas nuntempte iomete okupita sed verŝajne sufiĉe baldaŭ. Eble ene de semajno.
File: dd25cd5ec7309a9⋯.jpg (197.85 KB, 700x552, 175:138, trevisane.JPG)

 No.6809[Respondi]

Mi ludis tiu ĉi mallonga ludo.

https://itch.io/games-like/198215/la-katulo

Kion plaĉas ludi al vi?

 No.6810

>>6809

Tio vere apenaŭ ŝajnas ludo, nur provo de la ludmotoro farita de komencanto (kaj pri ludofarado kaj pri Esperanto, estas pluraj gramatikaj eraroj.)


 No.6811

File: 3b7f544b712650a⋯.jpg (619.89 KB, 2835x3383, 2835:3383, 94babb07f14d1bb901bce9ddb8….jpg)

Mi preferas animeajn katulinojn.
File: 16cb0ec54454fc7⋯.jpeg (34.05 KB, 236x240, 59:60, 78F67B90-F3A5-485E-B6C5-0….jpeg)

 No.6803[Respondi]

Sal. Ĉu iu el vi volegas seksumi sian propran fratinon aŭ fraton? Ĉu iu el vi volegas seksumi sian propran patron aŭ patrinon? Ĉu iu el vi seksumis sian patron aŭ patrinon aŭ fraton aŭ fratinon? Por tial aŭ por tial ne? Dankon.

 No.6804

Mi volas fiki vian fratinon. La picxeto di tiu malĉastulino estas malseka, kaj gxi atendas mian sxprucontan pizangon.


 No.6805

>>6804

Via 'pizango' eble ŝprucigos (ĉuron) sed espereble ĝi ne ŝprucos, ĉar tio estus sufiĉe dolore por vi.
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
Antaŭa [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / anita / choroy / dempart / fascist / radfem / vichan / x ]