[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 4am / caco / fascist / general / jewtube / socpl / vg / vichan ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Komento *
Dosiero
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 1398887981012.jpg (27.69 KB, 293x395, 293:395, 125 jaroj.jpg)

 No.226

Kiel uzi la forumon.

Klaku je "[Respondi]" por legi ĉi tiun gvidon.

 No.228

File: 1398888836722.png (20.52 KB, 540x493, 540:493, respondo.png)

Jen la metodo de fari afiŝojn ĉi tie.

Se vi volas krei novan temon, klaku je "Nova Temo".

Se vi volas respondi al temo kiu jam ekzistas, klaku je "[Respondi]" ĉe la titolo da la temo, tajpu vian respondon, kaj klaku je "Nova Respondo".

Rimarku la oranĝkoloran strion kiu diras "Afiŝtipo: Respondo" – Ĉi tiel vi scias ke vi afiŝas respondon, anstataŭ tute novan temon!

 No.230

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Vi ne devas plenumi la "Nomo" tekstejo. Restu anonimulo. Same kun la retpoŝtadreso. Ne plenumendas, do ne plenumu ĝin se vi ne volas.

Sed, vi ja povas skribi "noko" en la restpoŝto. Tiel, post kiam vi afiŝas respondon, via retumilo reiros al la fadeno, anstataŭ al la ĉefpaĝo de Verda-Chan.

Jen la opcio "Cenzuri Bildon". Klaku je tiu opcio se via bildo estas pornografia, aŭ se vi simple volas kaŝi la bildon. Tiel la bildo nevideblas ĝis iu alklakas ĝin. Tiel oni konas ke la bildo eble inkluzivas seksan/fian/ŝokan/ktp enhavo. Administrulo eble cenzuros vian bildon se vi ne faras tion meme.

Jen tien, kie skribiĝas "Elekti: Dosiero/Dista/Enmeti/Oekaki". Vi povas afiŝi kun bildo (per dosiero el via komputilo aŭ per URL), kun video (nur enmeti ties URL, ekz ĉi tiu de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4dNRtJ9ZEGY), sonaĵo (ekz el http://vocaroo.com/), aŭ kun oekaki-o. Oekaki estas desegnilo/bildredaktilo. Vi povas desegni bildojn tie.

 No.233

Se vi volas ligi al ies afiŝo, tajpu la afiŝnombron post la simboloj ">>"
Ekzemple:

>>226
>>228
>>230

Se vi volas citi ion, metu la citaĵon post la simbolo ">"
Ekzemple:

>Klaku je "[Respondi]" por legi ĉi tiun gvidon.


Kutime la verda teksto estas io ke troviĝas aliloke en la fadeno, kaj la nigra teksto estas verko de la afiŝanto kiu elprenis la citaĵon por respondi al ĝi.

 No.693

>>691

A! Vi konvinkis min! Dankon!


 No.885

File: 1414454771419.png (15.33 KB, 363x295, 363:295, kiel teksti.png)

rugxteksto
elstreki
kursiva
dika
[code] kodo [/code]
$$ imagkursiva $$
cenzurita

 No.1331

File: 1421286357042.png (16.92 KB, 605x305, 121:61, kiel fari.png)

rugxteksto
elstreki
kursiva
dika
[code] kodo [/code]
$$ imagkursiva $$
cenzurita

c + xx = ĉ
g + xx = ĝ

 No.1685

File: 1433362830366.png (31.36 KB, 647x508, 647:508, kiel teksti.PNG)


 No.1686


 No.1925

File: 1435551076932.png (177.12 KB, 565x488, 565:488, Untitled.png)


 No.2412

>>1925

>komiko sanso


 No.2878

>>2412

Tio ne estas Comic Sans…obvie gxi estas Segoe Print.

t. >>>/type/


 No.2882


 No.3726

Mi neniam forgesintas l' akuzativo.

Neniam.


 No.3983

>>3726

mi komencantas kaj mi ĉiam forgesas la akuzativon kiam mi parolas sed ne kiam mi skribas. ĝi ne plibonas nun sed mi esperas ke tio ŝanĝas


 No.4110

Mi rimarkis ke la ligilo al la regularo ne funkcias nuntempe.

Do, mi afiŝos la nuntempajn regulojn ĉi tie:

REGULOJ.

1. Ne afiŝu, petu, nek afiŝu ligilon al ajna enhavo kiu estas kontraŭleĝa en Usono.((Laŭ la ĝenerala regulo de 8chan.co: "Do not post, request, or link to any content illegal in the United States of America."))

2. Vi devas cenzuri bildojn kiuj temas pri enhavo pornografia/seksa/fia/ŝoka/ktp. Administrulo eble cenzuros vian bildon se vi ne faras tion per vi mem.

3. Se afiŝo enhavas informojn personajn/privatajn/identigeblajn aŭ invitas atakojn kontraŭ vi persone, vi povas raporti ĝin kaj administrulo povas revui kaj forviŝi la afiŝon laŭ ĉiu kazo.

4. Afiŝi krokodillingve riskas forviŝon de via afiŝo. Noto: ĉi tiu regulo ekzistas precipe por forigi "spam"-on, do vi ne timu de afiŝi fremdlingve fojfoje.

Kontakti la estro de Verda-Chan: neniu@8chan.co


 No.4111

>>4110

respondante do ĉi afiŝo ne malbeligos la ĉefpaĝon


 No.4182

>>226

Kio estas pasi?


 No.6594

Mi kreis bildlegantan Vortserĉilon. Bonvolu ĝui ĝin. Mi ankoraŭ nur kreis eldonon por Debian, se vi povas kompili ĝin por aliaj sistemoj bonvolu sendi al mi vian version.

https://github.com/zvd2/wortserchilo

Mi volis fari fadenon sed bedaŭrinde oni ne lasas ke TOR uzantoj faras fadenojn ĉi-tie.


 No.6595

>>6594

Mi forgesis ke mi ankoraŭ ne kreis decan ekranbildkreanto krom por Linux, do ĝis kiam iu volas krei tion kompili ĝin por aliaj platformoj verŝajne estos iom malfacila.
[Reiri][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 4am / caco / fascist / general / jewtube / socpl / vg / vichan ]