[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / acme / animu / arepa / htg / monarchy / newbrit / tacos / vichan ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Komento *
Dosiero
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: 84d22046cb2c623⋯.jpg (3.15 MB, 3264x2448, 4:3, IMG_8938.JPG)

 No.6477

Saluton, mi volas proponi novajn vortojn kaj sufiksojn en Esperanto!

vlaŭĉi: instigi al sinmortigo per longtempa senĉesa mokado. Ekzemple: "Ne tuŝu mian pugon aŭ mi vlaŭĉos vin", "Mi plej ŝatas la vlaŭĉontajn virinojn"

-ump-: signifas, ke la objekto estas priparolata laŭ seksuma vidpunkto. Ekzemple: ŝraŭbilumpo (ŝraŭbilo uzata por meti en pugon), hundumpo (hundo, kun kiu oni seksumas).

-ih-: kreas transitivajn verbojn, kiuj signifas "forpreni ies okulojn per ilo" - la objekto estas la persono, kies okuloj estas forprenataj. Ekzemple: "Mia plej granda fantazio estas kacihi maljunulinon." "Neniam rediru tion al mi aŭ mi forkihos vin."

-elĉ-: signifas, ke iu havas privilegion. Ekzemple: "blankulelĉo" (aliseksema, riĉa blankulo). "Tiuj damnaj usonanelĉoj ne bezonas vizon, sed ni jes."

-ojg-: signifas, ke la priparolata objekto aŭ vivaĵo estas fikinda. Ekzemple: hundojgo, strutojgo, sofojgo, motociklojgo.

 No.6494

👌👀👌👀👌👀👌👀👌👀 fekb౦naĵo fEkbonaĵo👌 tio ✔ estas fek👌👌bonaĵo jen👌👌tie👌👌👌 jen✔tie ✔✔ƽe mi mem opiniu 💯 mi opinias 💯 tion mi ŝatas jen tie jen tie (rekantaĵo: ʲᵉᶰ ᵗᶦᵉ) mMMMMᎷМ💯 👌👌 👌НO0ОଠOOOOOОଠଠOoooᵒᵒᵒᵒᵒᵒᵒᵒᵒ👌 👌👌 👌 💯 👌 👀 👀 👀 👌👌Fekbonaĵo


 No.6515

File: eabcaa7485bf153⋯.jpg (37.64 KB, 630x473, 630:473, bildos 8614_14.jpg)

vi indas morton, fikighu, fiulo fikistinidacho.


 No.6623

>>6477

blanka privilegio ne ekzistas.


 No.6625

>>6623

"Blankula privilegio" neniel signifas, ke blankuloj nepre ĉiam avantaĝiĝas aŭ favoriĝas- nur ke, meze, sume, en iu socio oni emas ilin pli favori, ĉu konscie ĉu nekonscie, kio sumiĝas enfine je avantaĝo, meznombre.


 No.6626

>>6477

Fekreformo.

Jen kion mi proponas:

1. Nova vorto - "kvescio", kio signifas "demando". Kial la vorto estas necesa? - "kvescio" estas pli internacionala ol "demando". Jesu, kvescio(kŭescio?) estas pli bona, kvankam sonas malpli bele ol "demando".

2. "Kŭ" anstataŭ "kv" en vortoj, kiu devenas de eksteresperantaj vorto komencanta per "qu": kŭesto, kŭadrato, ktp.


 No.6627

>>6626

> internacia

> eksterespernataj vortoj komencantaj

Memreparado.


 No.6628

>>6626

Se vi volas, ke ekuziĝu iu nova vorto aŭ formo, la plej bona rimedo estus, samkiel en ĉiu lingvo, ke vi simple ekuzu ĝin mem, kaj se aliuloj ŝatos ĝin, ankaŭ ili ekuzos ĝin.


 No.6630

>>6623

jen pruvo, ke esperantujo havas reakciulojn samkiel la tuta mondo ilin havas.

>>6628

jen pruvo, ke iuj esperantistoj tute ne kapablas kompreni humuron. kvazaŭ oni bezonis tion…


 No.6631

>>6626

> Kial la vorto estas necesa? - "kvescio" estas pli internacionala ol "demando".

ventio estas eĉ pli internacia.


 No.6632

>>6631

La vorto 'kvescio' troviĝas, en formoj rekoneble similaj fonetike, en la angla, la hispana, la portugala, kaj la franca, kiuj havas sume pli da parolantoj ol la mandarena; kaj kvankam la vorto 'wenti' ja ekzistas pruntite en aliaj lingvoj, pro sonŝanĝo dum jarcentoj ĝi havas en la japana la formon 'mondai' kaj en la korea 'munĝe'- do la formo 'ventio' ne estus rekoneblaj al koreoj kaj japanoj kvankam ili havas en siaj lingvoj kognatojn. Simile en la ŝanhaja kaj la kantona, la due kaj trie plej parolataj ĉinaj lingvoj, oni elparolas 'vonjdi' (do iom pli proksime) kaj 'mantaj' respektive.
[Reiri][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / acme / animu / arepa / htg / monarchy / newbrit / tacos / vichan ]