[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / fast / general / monarchy / qanons / tacos / vg / vichan ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Komento *
Dosiero
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: c1f4438e64339f2⋯.png (413.64 KB, 1280x720, 16:9, Hanebado - 01.png)

 No.6517

Ĉu vi volas spekti animeon tradukita en Esperanton?

Kion pri sporta animeo?

Mi alportas grandan novaĵon!

Animeo nomita "Hanebado!", kiu dissendatas nun, fan-subtekstatas de mi, kaj mi pensas, ke vi ŝatos ĝin.

Jen mia retejo. https://grandegajokuloj.wordpress.com/

 No.6518

Multan dankon!


 No.6520

La "torrent"-oj ne funkcias :(


 No.6521

>>6520

Ĉu neniu disŝutas la dosieron? Eble vi povus atendi, sed ligiloj al rektaj elŝutoj troviĝas ĉe la retejo.


 No.6522

File: 31c4fcc653ebe3c⋯.jpg (125.5 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0001.jpg)


 No.6549

File: b5aa071105c4621⋯.jpg (101.67 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0056.jpg)

Mi nur komencis spekti ĝin pro la esperantaj subtekstoj sed nun mi ekscite atendas la sekvan epizodon.


 No.6554

File: b1d147ac1cb8c3c⋯.jpg (88.23 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0002.jpg)

Ŝi estas la plej ĉarma knabino en la rakonto, ĉu?


 No.6557

File: 22eea72ba8c6c4d⋯.jpg (188.6 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0035.jpg)

Mi kredis ke la nuna epizodo estus feliĉa sed ne, ĝi denove plorigis min.


 No.6562

Kiam la traduko de la sekva epizodo finiĝos?


 No.6564

File: 86a58cdf80d7b98⋯.jpg (105.09 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0061.jpg)


 No.6568

Dakegon!


 No.6570

Epizodo 11 kiam??


 No.6574


 No.6575

File: c997befb2e10635⋯.jpg (120.3 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0091.jpg)

tre saĝa


 No.6584


 No.6588

File: fa009ffda239902⋯.jpg (150.13 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0107.jpg)

Mi ne povas plu atendi, mi devas scii kiel ĝi finiĝos!


 No.6589

> https://grandegajokuloj.wordpress.com/2018/10/20/hanebado-13-fino/

Neniu disŝutas ĝin kaj ne estas ligilo al la rekta elŝuto :(


 No.6591

>>6589

Mi disŝutis al iuj la tutan dosieron, sed ŝajne estis neniu fonto kiam vi provis ricevi ĝin. Ĉiuokaze, mi ĵus aldonis ligilon de rekta elŝuto. (Mi ĉiam aldonas ĝin iom post la torenta eldono.)


 No.6592

File: a58c4c1e9a68749⋯.jpg (89.61 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0184.jpg)

>>6591

Dankon pro via penado. Mi tre ĝuis la animeon.


 No.6593

>>6592

Ne dankinde! Mi ĝojas, ke vi ĝuis ĝin.


 No.6615

>>6517

Jen estus bone, se oni kreus subtekstojn por pli populara animeoj, ekzemple Konosuba, Overlord, Notbloko de morto.
[Reiri][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / fast / general / monarchy / qanons / tacos / vg / vichan ]