[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / asmr / cafechan / egy / leftpol / miku / vg / zoo ]

/esperanto/ - Verda-Chan

Bildforumo Esperantlingva...invitu viajn amikojn!
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Retpoŝtadreso
Komento *
Dosiero
Pasvorto (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flago
Enmeti
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Ĉu vi estas nova al Verda-Chan? Eku ĉi tie: Kiel uzi la forumon

[ lang / lang8 / tokipona / jbo ]

IRC: ##esperanto ĉe irc.freenode.net


File: a7623b009ccacd2⋯.jpg (81.7 KB, 853x480, 853:480, irozuku 01.jpg)

 No.6613

Irozuku Sekai no Ashita kara estas la animeo, kiun ni tradukos ĉi-foje. Ĝi estas magia animeo, kvankam ĝia ĉefrolulino ne povas vidi kolorojn. Ĉiaokaze, ni eldonis la unuan epizodon, do vi povas spekti ĝin Esperante, se vi volas.

https://grandegajokuloj.wordpress.com/2018/11/10/irozuku-sekai-no-ashita-kara-01/

 No.6614

File: c4535b152b09d89⋯.jpg (129.02 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0001.jpg)

belaj knabinoj


 No.6644

File: 4d47a02016e2408⋯.jpg (2.19 MB, 2894x4093, 2894:4093, ce0894b46ced332c34c2cdcec4….jpg)

Ĉu estas novaĵo pri la sekva epizodo?


 No.6654

>>6644

Baldaŭ™. (Mi devis lerni universitate kaj malsaniĝis.)


 No.6657

>>6654

Resaniĝu baldaŭ!


 No.6668

File: a0768eb5ba012c3⋯.jpg (209.34 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0022.jpg)


 No.6669

Mi aprezas vian laboron, tia afero estas tre bona por lernado, mi vidos ĝin poste


 No.6673

Do, mi nun ĝin vidis. Estas mezkvalita por mi. La prezento plaĉas al mi, sed de ke mi vidis, la ĉefroluloj ĝenas min (la knabino estas tro timema kaj la knabo tre malĝentilis).

Tamen, mi esperas ke vi tradukos pli da epizodoj, via traduko bonas. Vidi animeo en esperanto tre amuzas.


 No.6677

>>6673

Dankon! Jes, mi certe tradukos pli.


 No.6678

File: dbb80defa477b39⋯.jpg (141.05 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0087.jpg)

La klubestro memorigas min pri la klubestro de Yuru Camp△.


 No.6679

>>6678

Mi pardonpetas, ŝi ne estas la klubestro.


 No.6713

Ĉu vi finigos la tradukon de tiu ĉi animeo? Pasis preskaŭ monato ekde la lasta tradukita epizodo.
[Reiri][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Forviŝi Afiŝon [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / asmr / cafechan / egy / leftpol / miku / vg / zoo ]