[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / doomer / had / mde / o / tingles / vichan / wmafsex ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

8chan Cup Knockout Stage - Friday, January 18 at 08:00 p.m. GMT
Winner of the 65rd Attention-Hungry Games
/cure/ - Your obscure board for medical-tan appreciation

December 2018 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.13021[Odpowiedź]

jak wygląda wasza sylwetka?

bo moja tak

Maże o tym by taki nerd jak twilight sparkle budowała mi maszyny zwiększające moją masę mięśniową.

3 posty oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13027

>>13026

co jest złego w basenie?


 No.13028

File: f30faee6a86a644⋯.jpeg (167,5 KB, 1363x1291, 1363:1291, 1630997__safe_artist-colo….jpeg)

>>13023

przynajmniej ładnie wygląda, troche jak vayne z lola


 No.13029

File: 87b660510c61371⋯.png (383,35 KB, 600x600, 1:1, 1511456059618.png)

>>13028

>3hit skill champ


 No.13030

File: 5e92ad64028403d⋯.png (291,53 KB, 944x712, 118:89, 1627561__safe_artist-colon….png)

>>13029

ale twilight wygląda jak vayne


 No.13034

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>13021

ehh myślałem, że to warhammer a to jakiś LoL na kiju

smutłem
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.13031[Odpowiedź]

eh, to już 4 lata

 No.13032

girlaki do gazu


 No.13033

wypierdalaj do girlakowego
File: 2bcf135cf71ca7e⋯.png (194,01 KB, 900x800, 9:8, don_t_hate_me_by_fluttervo….png)

 No.12983[Odpowiedź]

Chciałbym zaimpregnować Fluttershy

 No.12984

File: d96127a61e7260d⋯.png (128,93 KB, 1087x734, 1087:734, nie zaimpregnujesz mnie bi….png)

­


 No.12985

File: 1efca3eb282e32b⋯.gif (729,47 KB, 484x358, 242:179, 1615274__safe_screencap_fl….gif)

ale fluttershy to jeszcze 17 letnie dziecko


 No.12987

File: 7e2724435e10d28⋯.png (40,49 KB, 775x595, 155:119, get out.png)

gównopościarz opanuj się


 No.13015

File: ce73a469c55bc6c⋯.jpg (457,29 KB, 950x633, 950:633, impregnowanie_drewna.jpg)

>>12983

Jako że Fluttershy chciałaby zostać drzewem i nieoficjalnie nim jest polecam impregnatory do drewna.


 No.13018

>>13015

a jak miała okazję timbernąć to juz taka chętna nie była
File: 1417982902251.gif (117,3 KB, 501x442, 501:442, 115195__UNOPT__safe_flutte….gif)

 No.2212[Odpowiedź]

Former Admin of colond and drawfag here wanting to check on /flutter/ how are you guys?
206 postów oraz 156 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12563

It'll prolly be uninteresting as fug but would you guys be interested in watching me draw? Like as in a stream?


 No.12565

File: a735fdd46d8d850⋯.gif (185,46 KB, 900x900, 1:1, 1481252488122.gif)


 No.12566

File: 2fc585b7d5d928b⋯.webm (254,82 KB, 538x360, 269:180, YES.webm)

>>12563

holy fuck yes.

when and where?


 No.12974

>>12566

Well… What would be a good platform to stream on? I never did such a thing…


 No.12975

>>12974

off top of my head picarto.tv comes to mind and the obvious twitch/smashcast. I don't know any other platforms or anything more than a name about those I listed anyways.
File: f4e7418ba8cf850⋯.gif (1,64 MB, 444x522, 74:87, 1620190__safe_screencap_su….gif)

 No.12764[Odpowiedź]

>płodne suczysko

12 postów oraz 8 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12952

File: 78368f8c8b95199⋯.gif (2,1 MB, 712x450, 356:225, 1629635__safe_screencap_ra….gif)

>niezabawa dozwolona


 No.12957

File: 23b33210d1cb260⋯.jpeg (40,2 KB, 704x694, 352:347, 1628034__safe_screencap_s….jpeg)

>>12952

super zabawa klaczo


 No.12966

File: 1f386809ef5d0e4⋯.png (1,37 MB, 1920x1080, 16:9, 1631373__safe_screencap_ap….png)

>płodne suczyska


 No.12967

File: f95b0cd65b11198⋯.png (364,97 KB, 768x957, 256:319, 1608878__safe_screencap_sc….png)

hmm legalne 17 letnie dziecko


 No.12968

File: 9db212fbe7eebb0⋯.png (1,23 MB, 1920x1080, 16:9, 1631372__safe_screencap_ap….png)

>dzieci w strojach kąpielowych
File: e3f712d9433c842⋯.jpg (1,06 MB, 3024x4032, 3:4, ex_IMG_20180107_141233.jpg)

 No.12866[Odpowiedź]

i czemu usunąłeś, anonie jeźdźcu?

16 postów oraz 9 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12935

>>12866

proszę zgłaszać ten temat, jest on niezgodny z tematyką forum, ok? Zguaszamy to do USUNIĘCIA !


 No.12936

File: d6137d01c53f522⋯.png (131,06 KB, 951x839, 951:839, 1498194129622.png)

>>12907

>>12933

nie słuchaj ich, ci to dopiero cie trolują, przecież wszyscy dobrze wiemy że był taki pferd w 2017


 No.12937

>>12936

kurde miało być >>12904 zamiast >>12907

co ta myszka szalona z wieczora, ehhhhh


 No.12938

>>12935

bardzo chcesz to usunę ale nie rozumiem powodu i w ogóle to samolubne tak pozbawiać flaterkę szansy na lekkie zyskanie aktywności


 No.12939

>>12935

ile masz lat?
File: 93b3a913b8f876c⋯.jpg (2,36 MB, 3648x3208, 456:401, 1515492244788.jpg)

 No.12889[Odpowiedź]

Gotowi na G5 ?

26 postów oraz 7 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12925

>>12922

A, o to chodziło. derp. Totalnie przeleciało mi nad głową.

Choć teoretycznie abstrahując od rachunku zdań można twierdzić że słowa dziwne i naturalne są synonimami oryginalnie właśnie je tak użyłem, i skoro semantycznie oznaczają to samo to w tym przypadku taka negacja akurat zadziała, bo końiunkcja wyrażenia z sobą się zredukuje.


 No.12926

>>12921

>Nie odstaje od normy we własnym końtekście/środowisku, ergo naturalny.

bardziej by pasowało normalny, definicja naturalności jest inna

nic nie odstaje od normy we własnym końtekście jeśli odpowiednio wąsko dobierzemy ten końtekst

>A opinia nie jest argumentem?

nie, bo opinia jest subiektywna, a słuszny gust w temacie kucyków jest wyłącznie jeden


 No.12927

>>12926

>nie, bo opinia jest subiektywna, a słuszny gust w temacie kucyków jest wyłącznie jeden

to tylko twoja opinia :^)

>bardziej by pasowało normalny

w sumie racja

>nic nie odstaje od normy we własnym końtekście jeśli odpowiednio wąsko dobierzemy ten końtekst

true, ale podałem przecież niepusty i w miarę pragmatycznie szeroki końtekst - świat przedstawiony w opowieściach/mitach/historyjkach/tekstach kultury/w/e


 No.12928

>>12927

>pragmatycznie

pragmatyzm ci nie pomoże w starciu z autystą uzbrojonym w słownik i kłócącym się o znaczenie słów

jak myślicie ile odcinków by wam zajęło przyzwyczajenie się do dupolotek? 3? 4?

a to najbardziej znaczący przejaw oryginalnej inwencji twórczej na całym obrazku, symbol tego że duch świętej pamięci lauren faust wciąż krąży w zespole i oprócz bezczeszczenia i niszczenia potrafią jeszcze coś stworzyć


 No.12930

>>12928

może nawet ciekawe ujęcia będą dupolotek pod clop dla fetyszystów i nowe zabawki buttplug w kształcie dupolotek z kucykowym ogonem

Nowi prekursorzy trendów clopania w tym studio siedzą tak jak z tym alienem z cyckami z nowego StarWars

ukryci horsefuckerzy xD
File: 8b751b440cc8740⋯.jpg (296,15 KB, 1280x720, 16:9, masz_poczestuj_sie.jpg)

 No.12655[Odpowiedź]

>Masz poczęstuj się

13 postów oraz 11 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12694

File: 7d196a421b6731a⋯.gif (835,08 KB, 585x391, 585:391, smutł.gif)

>>12689

wszystkie podmienią


 No.12699

File: a088b75b15d16dc⋯.png (63,89 KB, 250x141, 250:141, A_lot_of_Pinkie_clones_S3E….png)

>>12694

sugerowanie że pinkeła nie była już podmieniona


 No.12885

File: e6f3bf319b1528e⋯.png (344,25 KB, 750x850, 15:17, 1515457206233.png)

>>>/pone/303458


 No.12886

File: f9e0260bc71eba6⋯.jpg (268,8 KB, 560x560, 1:1, aj hypernova.jpg)


 No.12887

File: b684515e6556a34⋯.jpg (134,61 KB, 1920x1080, 16:9, smutnykonik2.jpg)

>>12885

>może nie będzie tak źle
File: a6ad5d02e388aef⋯.png (669,75 KB, 800x600, 4:3, mati_interrupted_while_rea….png)

 No.12841[Odpowiedź]

jaki jest wasz ulubiony odcinek z serii?

 No.12842

większość widziałem tylko raz więc ciężko ocenić

ale nie kojarzę chyba takiego w którym wszystko by mi pasowało, ani wybitnie lepszego od reszty


 No.12843

File: 77239e81f055c46⋯.gif (81,83 KB, 681x493, 681:493, 1417366129258.gif)

1. Luna Eclipsed

2. A Royal Problem

t.księżniczkozjeb


 No.12847

File: b7c64b4b6d9d934⋯.gif (1,19 MB, 400x300, 4:3, 1504934364082.gif)

>>12842

to

plus słaba pamięć do odcinków w moim wypadku

Ale np. z sezonu 7. to najlepsze dla mnie były 13. (The Perfect Pear) i 14. (Fame and Misfortune)


 No.12848

>>12842

z całej serii faktycznie ciężko stwierdzić bo dawno nie widziałem

>>12842

to, jeden ulubiony byłoby ciężko wybrać ale Luna Eclipsed mimo wkurwiającej Ponki było fajne dla mnie a Royal Problem to jeden z najlepszych siódmego sezonu zaraz przy Perfect Pear chociaż mogę być lekko stronniczy bo czekałem na księżniczkowe slice of life odkąd zacząłem oglądać mlp


 No.13349

Hurricane Fluttershy
File: 9eba881bfd248ef⋯.png (331,12 KB, 1020x761, 1020:761, legendy koniokrainy.png)

 No.12731[Odpowiedź]

Nowy pfred bo na poprzednim autosaga.

Ostatnie posty były sprzed roku więc myślę, że coś się tam zmieniło. Drżyszonki grałyby?

34 posty oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12835

troche juz zapomnialem jak to sie robilo

gdzie nalezy sie zarejestrowac? register w menu gry nie dziala dla mnie


 No.12836

>>12835

jak nie dziala z gry to wystarczy sie po prostu na forum zarejestrować, bo z gry i tak otwiera przeglądarkę i rejestracje na forum załącza


 No.12837

>>12836

ok jestem w grze, to kopytkujecie jeszcze gdzieś dziś czy dajecie spokój?


 No.12838

>>12837

na dziś już spokój


 No.12839

File: d7ec0bc178c7fbe⋯.jpg (22,56 KB, 293x370, 293:370, 2018-01-05 (4).jpg)

File: ad392318ffd00c5⋯.jpg (12,08 KB, 165x212, 165:212, 2018-01-05 (5).jpg)

>>12837

screeny z tego jak było 。◕‿‿◕。
File: fa8821f93f913e4⋯.png (96,38 KB, 680x451, 680:451, celestia_paczy2.png)

 No.12750[Odpowiedź]

nostalgia

4 posty oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12757

File: 37cfd307800b8f5⋯.gif (117,1 KB, 500x393, 500:393, noc_mocno3.gif)

File: 4057ab8574132fc⋯.gif (61,27 KB, 500x393, 500:393, nt2.gif)

ja ci dam flood kurwo


 No.12758

File: 3a55cfd9040d9fa⋯.gif (200,74 KB, 800x629, 800:629, noc_szybko.gif)

poprawion


 No.12761

File: d1167a8fe1228a8⋯.png (132,25 KB, 640x360, 16:9, mentalne.png)

mentalny flood


 No.12821

File: 8d6acc08b2aee6f⋯.jpg (1,18 MB, 1920x1080, 16:9, 1354630464445.jpg)

File: c67ddcc937e2816⋯.gif (829,43 KB, 444x423, 148:141, 1354657977084.gif)

File: 89a2b30dc431504⋯.gif (3,26 MB, 1000x600, 5:3, 1354562121153.gif)

File: ad1590b105cbb30⋯.jpg (378,71 KB, 2356x1761, 2356:1761, 1354602657984.jpg)


 No.12823

File: 7069502a2a1fff5⋯.png (230,74 KB, 800x480, 5:3, 1359833485127.png)

File: b3c1f263f8c0f8a⋯.gif (1,93 MB, 310x245, 62:49, 13598473785.gif)

File: f7696a832b2bf2d⋯.gif (107,33 KB, 400x308, 100:77, 1358005933175.gif)

File: b3ac4afe311dbd0⋯.png (412,62 KB, 600x427, 600:427, 1359452125153.png)

flood srood
File: ec260525988533b⋯.jpg (413 KB, 1333x799, 1333:799, TWOLT_SBORKL.jpg)

 No.12779[Odpowiedź]

pierdłem mema

może fajny może nie

może obraz zmienic

 No.12780

zmienie coś w stylu na thuglife xD

dawajcie pomysły

rozruszać trzeba ten chan bo wieje tu chujem discorda


 No.12781

>>12780

>rozruszać trzeba ten chan bo wieje tu chujem discorda

no akurat ten wtorek był jednym z najruchliwszych dni w historii tego czana

tutaj standardem są dwa posty na dzień xD


 No.12782

mamy nić na oc panie rozruszacz


 No.12783

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>12781

to, 2018 zaczęliśmy rakietowo
File: 1ef0094871845d8⋯.png (115,42 KB, 1335x391, 1335:391, zapisan'd.png)

 No.12746[Odpowiedź]

a my ciągle tutaj xD

W sumie ciekawe na jakim szonie polskie poniaczki będą siedzieć w 2020.

 No.12748

File: 73be2cfc4c5110c⋯.png (185,86 KB, 1024x653, 1024:653, smutnykonik.png)

>pewnie dostaniemy ze 20 sezonów


 No.12773

to uczucie gdy to chyba mój

>napisz z dupy "zapiszcie tego posta"

>ktoś faktycznie zapisuje

wew

na usprawiedliwienie mam tylko to, że było ledwo ponad 1000 postów na liczniku a poprzednie flaterki nie jeździły zbyt długo, nikt nie mógł sie spodziewac takiego sukcesu tego forum


 No.12774

tylko coś sprawdzam

>>1764
File: 407c7c17f9996db⋯.png (304,07 KB, 700x842, 350:421, 463957__safe_fluttershy_hu….png)

 No.12669[Odpowiedź]

otwieram katolicki

11 postów oraz 7 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12700

>>12698

super jezus klaczo, jakby sceptycyzm był czymś złym


 No.12709

File: c84250d06feb15f⋯.png (206,83 KB, 600x600, 1:1, rainbow jew.png)

File: de4aac5881a8f17⋯.jpg (40,4 KB, 746x682, 373:341, rainbow jew.jpg)

żyd here

trolololoo


 No.12710

nk te obrazki z kucami i cytatami z biblii w tle


 No.12742

File: 15b6f3991e8ae13⋯.png (195,39 KB, 800x450, 16:9, biblia1.png)

File: c0f9abf2aadb6ed⋯.png (476,54 KB, 1280x720, 16:9, biblia2.png)

File: 498b5e6e3d767bd⋯.png (523,58 KB, 1022x712, 511:356, biblia3.png)

>>12710

chodzi o te?


 No.12760

File: 6dfe8159482f182⋯.gif (1,14 MB, 250x250, 1:1, c5f.gif)

>>12692

>>12698

Na początku dokładnie tak było - chodziłem żeby nie robić przykrości rodzicom.

I dalej to jest główny powód dla którego chodzę, choć były już przypadki gdy rodzina w żaden możliwy sposób nie dowiedziała się że nie poszłem, ale i tak byłem, tak jakoś.

Zresztą, czy to zły powód? Nie można czegoś dla rodziców robić?

Co do zbawienia to nie jestem zainteresowany, życie wieczne to bardziej kara niż nagroda, zresztą i tak bym pewnie poszedł prosto do piekła w zależności czy bym uświadczył sprawiedliwości czy miłosierdzia, bo nigdy nie mogę pojąć jak Bóg może posiadać obie te cechy naraz

>>12709

>żyd

>niemiecka flaga

>picrel
File: 874dcc0426e0249⋯.png (900,05 KB, 1119x1278, 373:426, maupa_znowu.png)

 No.12674[Odpowiedź]

niech ktoś poprawi bo niewyczyme no

 No.12675

poprawi co?


 No.12688

File: b8ab70daea8e244⋯.jpg (156,01 KB, 1119x1278, 373:426, kucyk malpa historia prawd….jpg)

poprawion'd


 No.12751

File: 034f5d74f83870a⋯.png (886,35 KB, 1119x1278, 373:426, gurwa_maupa.png)


 No.12754

File: 27bc57849f51a4e⋯.jpg (125,49 KB, 700x700, 1:1, 1399827158749646953.jpg)


 No.12759

File: dcb58f8e3a783e1⋯.gif (84,99 KB, 500x419, 500:419, czote.gif)
Usuń post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / doomer / had / mde / o / tingles / vichan / wmafsex ]