[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / bestemma / general / just / pinoy / trap / vichan / zoo ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

Winner of the 58rd Attention-Hungry Games
/8diamonds/ - Death can be a merciful thing

October 2018 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

 No.12366[Odpowiedź]

jak myślicie, girlaki dałyby wam radę wpierdolić?

A jeśli już to w jakiej skali?

1. Fluttershy

2. Twilight Sparkle

3. Pinkie pie

4. Sunset Shimmer

5. Rarity

6. Applejack

7. Rainbow dash

Obawiam się, że bym dostał wpierdol od Sunset lub Rarity (szczególnie, że druga zna sztuki walki jako poniakowa wersja, więc girlakowa zapewne też xD)

5 postów pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12382

>>12380

haha usunął


 No.12388

>>12382

zobaczymy kto będzie płakał na nowy rok 。◕‿‿◕。


 No.12412

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Ciekawe co by zrobiły girlaki jakby spotkały pana od kotków w piwnicy, a w piwnicy okazałoby się, że nie ma żadnych kotków.


 No.12414

File: babd70505a6f17e⋯.png (141,15 KB, 425x387, 425:387, 1489818304206.png)

>>12412

pewnie by wzięły tabletki i poczuły się lepiej


 No.12415

File: 9592ac79da05601⋯.jpg (108,24 KB, 500x500, 1:1, tumblr_llmljceagI1qjx0cuo1….jpg)

>>12414

no naj[s]słabszy[/s] kucyk zapewne by nawet nie mruknął i nic by nie zrobił oddając się panowi wąsowi
File: f66c09571c4ba75⋯.png (138,58 KB, 839x1024, 839:1024, nowy czendżling.png)

 No.10315[Odpowiedź]

GENERAŁOWY SIÓDMY SEZON

237 postów oraz 154 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12399

ogólnie jak oceniacie sezon

jak dla mnie chyba jeden z lepszych


 No.12400

>>12399

bardzo dobry, tylko finał mi średnio podszedł


 No.12401

>>12399

Obejrzałem tylko 2 odcinki xD Może w końcu się przemogę skoro kolegom się podoba.


 No.12405

>>12372

>twierdzenie że przez 1000 lat w języku nie zaszły jakiekolwiek zmiany to jest też przesada

Postać Luny potwierdza że zaszły.


 No.12408

>Czyli oznaczałotoby że Starswirl znał i modernistyczny poniaczkowy, i stary, w którym spisywał swoje prace zgodznie z obowiązującą praktyką lub już nieobowiązującą ale mu się tak podobało - obfuskacja wiedzy, muh elitaryzm czy takie tam,

W sezonie trzecim w bibliotece crystal empire książki były po normalnemu, bo całe m6 pomagało szukać. To daje przesłanki ku opcji że był to jego pomysł.
File: 9329f97d0857a57⋯.jpg (15,37 KB, 576x578, 288:289, 1508666916344.jpg)

 No.12295[Odpowiedź]

How did I ended up here? What is this place?

 No.12296

Who let you into my place?


 No.12297

File: 22504a763c854af⋯.jpg (233,63 KB, 1000x1000, 1:1, 1510534143584.jpg)

[r9k] you won the cup, what are you doing here?
File: 9207858d1770db4⋯.jpg (24,68 KB, 500x386, 250:193, b12d7e36-73f7-4e51-9210-63….jpg)

 No.12271[Odpowiedź]

 No.12272

było zakop >>12268


 No.12274

3d ko­nie obrzydliwe


 No.12275

File: 3fbbcf5134cdd53⋯.jpg (323,33 KB, 1224x1632, 3:4, 1510523448070.jpg)

File: 27a17f5c0ec3b45⋯.jpg (241,16 KB, 1224x1632, 3:4, 1510525258710.jpg)


 No.12276

File: 6a28049ca8657e1⋯.png (151,31 KB, 490x452, 245:226, 1507699287754.png)

>>12275

mój fetysz
File: 1417364956452.jpg (90,94 KB, 1009x992, 1009:992, Iskierka Zmierzch patrząca….jpg)

 No.2125[Odpowiedź]

W tej nici spolsczamy całą kanałową mowę jeszcze bardziej niż zwykle, wrzucając przy okazji obrazki z kucykami.
81 postów oraz 40 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.12146

>>12145

no powiedz czemu gościu a nie tak tajemniczysz


 No.12147

>>12146

nie dałem rady pójść na grupową wizytę w kinie, a samemu jakoś głupio mi trochę iść na końiki


 No.12149

>>12147

Same. Wrocław?


 No.12150

>>12149

Nie, dużo bardziej na północ.


 No.12256

File: 24911efe69fef8f⋯.png (265,9 KB, 843x477, 281:159, 1505969936946.png)

czaić -> chaić -> herbacić
File: 46eb08be5e6aba8⋯.jpg (66,67 KB, 1277x711, 1277:711, fuko-chan1-e1425619825294.jpg)

 No.12000[Odpowiedź]

UWOLNIĆ FUKO

 No.12006

File: e232d6e15f9644f⋯.jpg (119,96 KB, 956x1278, 478:639, jqtxvd.jpg)

przywróćcie fińczyka


 No.12011

File: a453a8131e582f4⋯.gif (64,45 KB, 300x300, 1:1, 136373037853-0.gif)

oddawaj geta mongoloidalna kurwo


 No.12016

better dead than fuko
File: 2236e4000cf448d⋯.gif (1,38 MB, 960x540, 16:9, 2236e4000cf448d89a50b462ee….gif)

 No.11903[Odpowiedź]

no jak tam nie bylo mnie tu dawno

11 postów oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.11937

>>11935

to niby co robisz jak potrzebujesz dawki radości i ciepła??


 No.11939

File: 07678f36632feec⋯.jpg (96,2 KB, 685x960, 137:192, jx.jpg)

a grasz dalej w lola?


 No.11940

File: a9639ecd4df2003⋯.png (549,72 KB, 759x722, 759:722, 1459016719779.png)

>>11939

co to za kółeczka na moim szonie?


 No.11946

>>11940

zgaduję że chodzi o grającego w lola roberta k, ale szanuję postawę


 No.11950

File: 549bc59a34dd137⋯.jpg (150,94 KB, 900x1500, 3:5, reaper___overwatch___x_pin….jpg)

>>11939

nie tylko 。◕‿‿◕。
File: 1405201756459.gif (888,79 KB, 409x409, 1:1, 1359452351181.gif)

 No.433[Odpowiedź]

Witam
Mam ogłoszenie drobne
Otóż zostałem nowym modem boardu ze względu na to że poprzedni go opuścił.
Przypominam o brutalnych zasadach osiemczana mówiących, że brak logowania moda przez 14 dni oznacza wykopytkowanie boardu w kosmos niezależnie od aktywności.
Also w tej nici możecie składać wszelkie sugestie dotyczące funkcjonowania deski oraz postować banerki bo potrzebujemy wymienić te paskudne co mamy teraz (rozmiar 300x100 px).
311 postów oraz 154 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.11867

>>11861

>Nie wiem nic o migracji serwerów bo już mnie zmęczyło śledzenie wydarzeń 8czanowych, ale jak macie jakieś info to podzielcie się pls.

Ja też nie śledzę ejczanowych happeningów, ale po prostu było o tym napisane w stopce w nagłówku, który u nas jest ukryty przez CSSa, stąd wiedziałem. Detali też nie znam.


 No.12025

>"Scheduled maintenance on October 7 @ 0100 EST. Site will be in read-only mode. Posting and moderation estimated downtime of 60-90 minutes."

Według ogłoszenia ukrytego u nas przez CSSa ejczan będzie jutro tylko do odczytu przez jakiś czas około godziny 16:00

>implikowanie że ktoś w tym czasie by i tak coś u nas zapostował

>implikowanie że ktoś to przeczyta


 No.12243

czemu emotki nie działają? 🆘


 No.12249

File: bea25adf259543e⋯.png (86,46 KB, 1519x369, 1519:369, scrot_2017-11-08_23:14:57_….png)

>>12243

akurat ta emotka jest za SOS, ale fajny zbieg okoliczności, heh


 No.16305

eee
File: 1433102582812.jpg (15,89 KB, 300x300, 1:1, Fluttershy Tears of Joy.jpg)

 No.4329[Odpowiedź]

czy fluttershy sluzy do przytulania?

7 postów oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.4341

File: 1433169211359.png (161,53 KB, 900x482, 450:241, 132404672372.png)

>>4336

ewidentny dowód, że fluttershy służy do przytulania

a rainbow dash do ruchania


 No.4342

File: 1433169597232.png (857,06 KB, 4134x2956, 2067:1478, 1424337785430.png)

>>4341

a triksi jako żywy bank spermy


 No.4347

File: 1433182459402.png (396,93 KB, 900x813, 300:271, 111__safe_solo_trixie_cryi….png)

>>4342

ale Trixie to wy zostawcie brutale


 No.11773

File: afb5c9069d28d8f⋯.png (151,63 KB, 894x894, 1:1, 1421788148797.png)

proszę nie cichobumpować dla mnie


 No.11774

>>4331

ehh to były czasy
File: f74721aaaec4f55⋯.webm (1,65 MB, 1280x720, 16:9, exc.webm)

 No.11569[Odpowiedź]

.

 No.11570

File: be5d0a33eca7999⋯.png (71,04 KB, 894x893, 894:893, 1345422103.png)

>tygodniowe

hue
File: f81d1554a761f06⋯.png (52,04 KB, 300x169, 300:169, i hate rusija.png)

 No.11024[Odpowiedź]

why do u like horse not fluteršy?

ekskuse??

2 posty oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.11032

>>11024

what here is happening xD

>>11026

śmiechłem


 No.11533

opes nitki here

chce tylko potwierdzic slowa >>11026.

u nas na litwie faktycznie zajadamy się guwnem.


 No.11534

>>11533

a to ogierzyświat jeden no


 No.11562

vcwdwcd


 No.11563

BNHBN
File: 63dc471e2f2de41⋯.png (183,42 KB, 506x518, 253:259, smutna.png)

 No.10061[Odpowiedź]

anoni dzisiaj sprzedałem się żydom tj. zarejestrowałem numer jak pan kaczyński nakazał

ehh czemu foliarze nic nie mogą zrobić, tylko pokrzyczą popłaczą a machina postępującej inwigilacji toczy się dalej

postujcie swoje maski na myśl że internet pewnie już nigdy nie będzie tak wolny jak w tej chwili

12 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.10157

>>10156

nie dali nigdy


 No.10170

>>10156

>loszkę

>nie klaczkę


 No.10171

>>10170

>3d

>nie świnia


 No.11501

Ale mnie zdenerwowali.

Korzystałem z internetu mobilnego z playa za 10 zł i chodził tak w miarę, aż skończył mi się pakiet, znalazłem promocję internet bez limitu czytaj z limitem 30GB, po których prędkość jest ograniczana na tydzień za zero złotych, ale działającą tylko w taryfie internet na kartę, to poszedłem po odpowiedni starter za 9zł, włączyłem tą promocję i kurwa chodzi literalnie tak wolno jak tamten stary internet PO wyczerpaniu limitu 🀄

No trudno, będę czytał książki.

Apropo książek, któryś tu napisał że żeżuncja to straszna choroba - zgadzam się, czytam idiotę Dostojewskiego i przy co drugim dialogu muszę sobie przerywać żeby się przejść.

Poblogowałem to wykuwiam.


 No.11502

>>11501

już śmiga, pewnie musiał się rozgrzać
File: 1404406599537.png (655,77 KB, 1000x1000, 1:1, 10239__fluttershy_explicit….png)

 No.246[Odpowiedź]

ale fajna deska o kucykach :3
a ja dopiero ją poznałem
297 postów oraz 322 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.11472

File: 12a90d4d74e80b0⋯.png (1016,96 KB, 1098x1155, 366:385, 1500717__explicit_artist-c….png)


 No.11475

File: 5c36541b966062e⋯.jpeg (2,89 MB, 3000x2580, 50:43, 1501236__explicit_artist-….jpeg)


 No.11476

File: d74aaa122a4dd4f⋯.png (3,18 MB, 2018x1562, 1009:781, 1501637__explicit_artist-c….png)


 No.11480

File: fbdb92a356f072e⋯.jpeg (8,89 MB, 4890x6430, 489:643, 1502437__explicit_artist-….jpeg)


 No.11481

czyżby bump limit?
File: 74b3983961d32b6⋯.png (531,27 KB, 716x500, 179:125, Moondancer PTS.png)

 No.11461[Odpowiedź]

Czy ktoś z was grał albo chociaż zna My little pony CCG?

Znalazłem dosyć fajne narzędzie do grania online, w sumie to robiłem to z myślą o innej grze ale widzę że ta też jest wspierana. Można by spróbować wspólnie pograć.

Ja w sumie nigdy w nią nie grałem dlatego pytam o anonka który zna zasady i czy w ogóle jest ona warta uwagi.

 No.11463

nie grałem, pomogłem daj soga
File: 2b1986ff2a7c37f⋯.png (44,26 KB, 562x474, 281:237, 1398634620823.png)

 No.11437[Odpowiedź]

widzieliście csi /mlp/? czy tam pone, czy ircowe kliki, nieważne

ale lubię takie hakerskie opowieści

był krawędziowy dzieciak

http://www.horse-news.net/2017/07/man-makes-terrorist-threats-against-my.html

i go wystalkowali emacsem przez sendmail

https://8ch.net/pone/res/293515.html#q293578

aż strach cwaniakować w internecie, trafisz na takiego furry anonimusa i cię rozwali przez telefon, jak na filmach

7 postów oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.11448

>>11446

>nie rozumiem kontekstu

bardziej tu pisałem w kontekście tego że wspomniałeś o bronieniu się przed terrorystami. Chodziło o to, że silna prewencja takich ataków terrorystycznych (takich jak tutaj, oraz takich normalnych, typu WTC, branie zakładników, takie tam), zawsze idzie kosztem wolności osobistej jednostki, czytaj: większa inwigilacja. A sednem przekazu było że takie rzeczy są nie do uniknięcia, muszą się po prostu dziać, taka cena za wolność kontrowersyjna opinia, wiem, dlatego >inb4 doxxed

Bo nie da się zrobić tak że tylko prawi i porządni obywatele mają dostęp do hardej kryptografi i podobnych, albo wszyscy albo nikt raczej

>za wolność do bycia anonimowym płaci się znoszeniem anonimowych nicponi

wg mnie to nie powinno być tak. czytaj: te wszystkie silk roady, placki i inne, to po prostu pochodna tego że istnieją narzędzia do silnej anonimizacji i szyfrowania. Tak samo jak to o terroryzmie powyżej.

Zresztą, znoszenie anonimowych nicponi nie przyczynia się do ochrony anonimowości per se, raczej osłabia wartość i zaufanie do instytucji anonimowości.

>niech ta wolność polega na prawie do prób ukrycia tożsamości, a nie na zakazie prób odkrycia

jeśli to co mówię oddaje takie wrażenie to przepraszam, też nie jestem za tym żeby ograniczać wolność w ten sposób choć już sam nie wiem, bo to co piszę rzeczywiście się w tą stronę skłania, ale takiego outcome bym raczej nie chciał, ach ta słodka hipokryzja ma.

Choć skoro teraz np. wychodzi że nic nikomu nie bronię, ale np. implikując że nie można z tym nic zrobić, np. nie możnaby tego upubliczniać, czy coś, to znów dochodzę do sprzeczności interesów. ehhhhhhhh. Nie wiem co o tym myśleć.

Nazwijcie to backpedallingiem, damaż kontrol czy czymś tam innym, ale tak jak pisałem w pierwszym poście, moją główną obiekcją co do tego doxxowania było i jest to, że to wszystko bardzo trącało "zabawą w Boga" i/lub nieomylnego sędziego. No i teżPost za długi. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jego pełną treść.


 No.11449

>>11448

>takie rzeczy są nie do uniknięcia, muszą się po prostu dziać, taka cena za wolność

>wg mnie to nie powinno być tak. czytaj: te wszystkie silk roady, placki i inne, to po prostu pochodna tego że istnieją narzędzia do silnej anonimizacji i szyfrowania

sory ale weź mi napisz jak dałnowi bo jakoś nie mogą się rozczytać żeby mi cały post pasował, to dobrze że istnieją czy źle? wybierasz wolność czy bezpieczeństwo?

>Jak sam pisałeś, że dox mu nie wyrządził żadnej szkody, nie jest żadną ofiarą, więc w takim razie po co stosować karę która, że tak powiem, nic nie daje?

szkody w sensie takim prawnym , stawiam że z jedną noc ze stresu nie przespał

też w jego wieku miałem podobne durne pomysły i takie naprostowanie w porę urojonej bezkarności może być naprawdę pomocne co nie usprawiedliwia karzącego

>Nie tyle była to kara, ile samodowartościowywujące "fuck you, bo mogę" przebrane za "karę", i to właśnie zostawiło zły posmak u mnie. No i do tego właśnie jeszcze to, że podobno koleś był literalnie za dziewięcioma proxy, więc nie można mu odmówić że przynajmniej próbował ukryć swoją tożsamość. Jak sam widzisz musieli się naprawdę postarać, i wyciągnąć ciężkie działa żeby go dorwać.

mnie bardziej od jego motywów i psychiki piecze sam fakt że naprawdę może, i to nie jakiś członek tajnej mafii która pilnuje żeby się nie obnosić z władzą, tylko zwykły komputerowiec co kupił odpowiednie narzędzia


 No.11451

>>11449

>sory ale weź mi napisz jak dałnowi bo jakoś nie mogą się rozczytać żeby mi cały post pasował, to dobrze że istnieją czy źle?

spoko, trochę chaotycznie piszę to wszystko, więc teges, te dwie wypowiedzi nie są ze sobą powiązane w taki sposób jaki myślisz.

Chodzilo mi o to, że jeśli dla publiki dostępne są skuteczne narzędzia do szyfrowania komunikacji oraz anonimizacji, to naturalną konsekwencją tego będzie że w kwesti planowania ataków terroryści zawsze będą jeden krok naprzód w porównaniu z rządem, czy innymi organami ścigania. no bo w końcu bez backdoorów czy jakichś innych brudnych sztuczek nie będą w stanie ich zinfiltrować (pomijając oczywiście wszystkie klasyczne IRL techniki), ergo zamachy i podobne to niejako cena za swobodny dostęp do takowych rzeczy.

A co do drugiego zdania:

>że za wolność do bycia anonimowym płaci się znoszeniem anonimowych nicponi?

>wg mnie to nie powinno być tak

what it says on the tin, czyli że wg mnie ceną za wolność do bycia anonimowym nie powinno być zestrzelanie anonimowych nicponi, raz, nie widzę dlaczego miałaby być to cena za anonimowość w internecie może w ten sposób że jest byłby to strach/świadomość że możesz zostać obnażony, a dwa że takie ostentacyjne deanonimizowanie generalnie szkodzi anonimowości niż przynosi korzyści. Ujmując to w strawmana, jeśli takie akcje byłyby nagminne, to jaki jest sens w staraniu się ukryć tożsamość, skoro cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek byś nie ukrywał się, internetowa policja i tak cię dopadnie?

No i to o ciemnych webach i slik roadach to to samo co w punkcie pierwszym.

>wybierasz wolność czy bezpieczeństwo?

ja osobiście opowiadam się za wolnością, dlatego też po części patrze z lekką dezaprobatą na takie rzeczy jak np. jakieś obowiązkowe kontrole czy inne rzeczy na kiju, you know what i mean, w tym też ten dox choć tu właśnie głównie mi chodzi o ten kompleks Boga. Oczywiście nie mówię żePost za długi. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jego pełną treść.


 No.11452

>>11451

>wg mnie ceną za wolność do bycia anonimowym nie powinno być zestrzelanie anonimowych nicponi

to już wszystko jasne, bo ja mówiłem "znoszenie", w sensie przecierpywanie 🇶


 No.11453

File: 7e67d0f1d174ec7⋯.gif (4,24 MB, 960x540, 16:9, 1153817__safe_screencap_tw….gif)

>>11452

o kurde, rzeczywiście.

Ale mi teraz głupio. Cały czas to odczytywałem jako znoszenie as in "znoszenie zakazów", tj. likwidacja.

Nawet przez chwilę mi nie przemknęło przez głowę drugie znaczenie, w sensie przecierpywanie, tolerancja, a przecież to miało więcej sensu.

Taki wstyd, sorki że Cię źle zrozumiałem
Usuń post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / bestemma / general / just / pinoy / trap / vichan / zoo ]