[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / choroy / jenny / marx / pol3 / sw / truebrit / vr ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog   Archive

Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 4d5bea1f168d300⋯.jpg (45,99 KB, 560x455, 16:13, 42423dfad42009683fea0cf9e0….jpg)

 No.9588[Odpowiedź]

wiedzieliście, że Iro z Crush Crush to tak naprawde Rainbow Dash?

15 postów oraz 3 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.9607

>>9606

dobra nieważne nie?


 No.9608

>>9606

jestem autorem tego obrazka, a robertem nazwałem go dopiero gdy mnie zaatakował


 No.9611

File: dee7294308fc3cb⋯.png (356,76 KB, 800x652, 200:163, 1398721158667714377.png)

przecież doktor, rasiak i robercik to wymyślone memy

co wy odpierdalacie?


 No.9613

>>9611

rasiak jeszcze siedzi w kucach?


 No.9615

File: 36f01e152e6a8d3⋯.gif (756,45 KB, 1024x1024, 1:1, large.gif)

>>9613

nie, siedzi w areszcie za źrebakofilie
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.858[Odpowiedź]

tfw to brzmi prawie jak prawdziwa piosenka
17 postów oraz 9 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.968

File: 1408446228731.jpg (12,38 KB, 428x273, 428:273, 1406315885202.jpg)

>>951
właściwie to będąc wtedy nowokoniem nie mającym nic wspólnego z ani jedną ani drugą grupą czułem się z tym trochę nieswojo

 No.1038

>>859
>>860
Jakby co ta pani Evans użyczała głosu Raritce tylko do śpiewania, jako Adagio Dazzle będzie podkładać głos pod całość.

 No.8886

ten get będzie mój


 No.8887

>>8886

MÓJ


 No.9594

>to uczucie gdy to już 2 lata mijają od premiery w Polsce czyli od 08/11/2014
File: 5f39b2958ed69ba⋯.jpg (337,28 KB, 1920x1080, 16:9, 147558845889469480.jpg)

 No.9152[Odpowiedź]

Właśnie oglądam pierwszy raz pic rel

Musiałem zrobić pauzę bo już złapałem pierwszy ból dupy o tego cwela

81 postów oraz 36 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.9507

File: 3ab633262bc7f23⋯.gif (76,44 KB, 482x505, 482:505, 1280334__safe_solo_twiligh….gif)

>>9501

parskłem z celestii i szimer w pinkie-vision xD


 No.9521

>>9517

wykurwiaj, kolegów szukasz?


 No.9526

>>9521

uspokój się narwańcu xD


 No.9528

>>9526

jaki narwańcu to była chłodna pogarda i lekceważenie


 No.9587

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9501

w sumie jest jeszcze friendship games bloopers
File: aaee4ae9e5dc3ae⋯.jpg (468,28 KB, 2153x1190, 2153:1190, 1477887092704.jpg)

 No.9490[Odpowiedź]

>to ciepło bijące od kucyków na tym rysunku

aaa kurwa, dajcie mnie do equestrii

żeby nie było że gównopost, to dawajcie bobrazki, które dają wam powyższy uczuć

12 postów oraz 9 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.9509

>>9508

>teraz

anon był na /mlp/ praktycznie od początku, na derpi najstarszy art z zielonym gościem wisi od czterech lat, więc nie wiem skąd to wziąłeś


 No.9510

>>9509

ostatnio jakos wiecej tego mialem na glownej stronie, moze dlatego, nie znam sie na /mlp itp, bo nigdy mnie tam nie bylo


 No.9511

File: 46b18d3fe638ae3⋯.png (117,27 KB, 3500x1000, 7:2, wykres2.png)

>>9509

>>9510

zrobiłem wykres, ułamek obrazków z tagiem oc:anon dodanych w każdym miesiącu


 No.9512

File: 05533e312cfe383⋯.jpg (229,54 KB, 897x842, 897:842, 444.jpg)

>>9511

no to mam farta


 No.9560

File: 9e2fbd15ad2dc5c⋯.png (683,71 KB, 1024x1024, 1:1, 9.png)
File: 18fe826d13aecbe⋯.png (487,46 KB, 600x822, 100:137, 1477956540458.png)

 No.9502[Odpowiedź]

>podaj mi swojego snapchata, anon!

28 postów oraz 11 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.9554

File: 7472d505e7ca6d9⋯.png (21,26 KB, 252x181, 252:181, ponk i faborn.png)

>>9552

>sugerando, że femka, która radośnie wymienia się zdjęciami ze znanym rakiem, nie kurwiła by się tutaj wcześniej


 No.9555

>>9554

>ze znanym rakiem

w sensie którym?


 No.9556

>>9555

dobra już wiem


 No.9558

>>9554

śmiechłem z oc


 No.9582

>>9553

nie ma zadnego zadnego
File: d8d3a88d4378093⋯.jpg (67,36 KB, 715x983, 715:983, 239445c90df53285b97633553c….jpg)

 No.9453[Odpowiedź]

Ehh… co te cwele na kararakczanie, nawet nie dadzą w spokoju prawilnym anonkom popostować 🆔

ja dodatkowo nie mogę, bo stałe IP i ban do piątku hier 🆔

8 postów oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.9466

File: 00cc82f45362952⋯.png (22,04 KB, 632x585, 632:585, 00cc82f453629523676728f94b….png)

>>9459

>awatarfagowanie i misianie się po pisiorach

>kurahen

>robienie sobie z flaterhena bazy wypadowej na powyższe

mam nadzieję, że to się nie dzieje


 No.9468

>>9465

a dziękuję i przeprosiny przyjęte

no i wiesz, nawet w dzisiejszych czasach uchowało się trochę nie wykopków

>>9466

>awatarfagowanie i misianie się po pisiorach

już trochę zapomniałem co się działo we wcześniejszych kucykowych, ale ostatni sonatowy, to było wyłącznie postowanie sonat tak jak zostało przykazane (pomijając , forsownika sunset, jakiegoś osobnika, który wszędzie widział pedofilię i postował jakieś stonogizmy i homo zasrywacza)

zresztą nawet we wcześniejszych anonki sobie spokojnie postowały, a jak już ktoś awatarzył to była to fioletowa dziewczynka wiadomego osobnika

>kurahen

>robienie sobie z flaterhena bazy wypadowej na powyższe

>mam nadzieję, że to się nie dzieje

nie no, myślę że nie jest niczyją intencją robienie z drżyszonu jakiejś bazy wypadowej czy czegoś w tym stylu

also

>>9459

>żebyście chociaż dumpowali ładne obrazki

przez ładne obrazki rozumiesz same kucyki? jesteś tym, który narzekał na ich deficyt?

>i infantylnej beztreści

w sensie? co ty chcesz, żebyśmy założyli tam sezonowy general? prowadzili burzliwe dyskusje na temat fabuły girlaków? jeszcze coś innego? przecież mamy od tego flutterkę

zresztą co do tematów, to ja się nie odzywam, bo nie zakładam poniakowych na kara


 No.9469

sam raportowałem ciebie śmieciu

>prawilny anon w sensie pierdolony avatarfag i rak

no spoko


 No.9471

>>9469

>avatarfag

>w sensie ktoś kto pierwszy raz postuje sobie sonaty, bo temat sonatowy

aha


 No.9475

File: 1a9222d31be51a7⋯.png (252,3 KB, 791x1009, 791:1009, czajka.png)

mode ty kurwo jebana, dlaczego mnie banujesz za flutterowe memy
File: 6cf1be17eca25d7⋯.jpg (508,47 KB, 945x945, 1:1, 630541 - Crossover Friends….jpg)

 No.9390[Odpowiedź]

>właśnie spotkałeś kosmitów którzy przenieśli cie do Equestrii wraz z darem mówienia poniakowym językiem

Jaką technologie czy rzecz jesteś w stanie odtworzyć z całej twojej wiedzy?

30 postów oraz 7 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.9424

>>9423

jak coś to teraz nie ze mną piszesz, nie ja to pisałem


 No.9425

File: 557507191f546ad⋯.png (1,1 MB, 1834x3937, 1834:3937, 1439751391663.png)

>>9422

A co wy wiecie o niepasowaniu do chana xD

Co daje kucykom?

trójpolówkę, śrubę archimedesa, logistyke dla armii i państwa

(UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ ZBANOWANY ZA TEGO POSTA)

 No.9427

File: 68289be81d69142⋯.jpeg (43,21 KB, 519x413, 519:413, Картинка-инфографика-оруж….jpeg)

>>9425

ja daje im nasienie którym będę plugawił equestrie i ją zarażał


 No.9428

>>9425

co taki niedojeb jak ty wie o logistyce czego nie wiedzą kucyki?


 No.9430

File: 760765867712ea5⋯.jpg (289,62 KB, 900x1068, 75:89, 1399576417806.jpg)

>>9428

Cały rozdział mojego licencjatu był jej poświęcony
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.9246[Odpowiedź]

Szanujecie naród wybrany?

Bo ja bardzo.

Also jak zostać judeo-kucykiem w equestrii?

8 postów pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.9268

>>9267

zgadnij co powinieneś wziąć


 No.9269

>>9268

1) się za siebie

2) się ogarnąć

3) wypierdalać

???


 No.9274

>>9261

Eh trochę mi się pomyliło chyba. Ale skoro kłóciłem się tu gdzieś z anonami że celestia i luna są boginiami, a teraz zmieniam zdanie, to spodziewałem się że nie będzie sprzeciwu xD


 No.9359

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.9361

>>9359

zapomniałem napisać posta wew

jebłem z 28:00-28。◕‿‿◕。5
File: 1416247080448.png (227,14 KB, 490x650, 49:65, mały kucyk dziecko.png)

 No.1971[Odpowiedź]

to uczucie gdy dostałem areszt domowy z obrożą za posiadanie narysowanych treści pedofilskich z zhumanizowanymi kucykami, bo ktoś mnie podkablował, że jestem pedofilem bo oglądam bajki dla małych dziewczynek i się tym chwale

przez miesiąc mogę wychodzić z domu w godzinach 16-18 i mam dozór kuratora oraz policyjną kontrolę w razie gdybym znowu gromadził pliki z małą applebloom lub sweetie belle (narysowanymi).
Szczęście, że kompa i pendrive trzymali tylko miesiąc.
39 postów oraz 18 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.9304

>>9297

w tą obroże też wierzysz seba?


 No.9307

File: d37222990744a46⋯.jpg (243,17 KB, 1018x992, 509:496, 147638691781-0.jpg)

>>9304

a-ale

przecież to nic nieprawdopodobnego, do tego nie sądzę żeby komuś się chciało bez powodu fabrykować rozmowę

po co ktoś miałby kłamać w internecie?


 No.9308

File: 6453ad157771073⋯.png (151,33 KB, 624x658, 312:329, 1437840626426023855.png)

>>9307

>po co ktoś miałby kłamać w internecie?

tyle mi wystarczyło

Adrian szykuj się na chuje w dupie


 No.9309

>>9308

>Adrian

nie znam typa


 No.9312

>>9307

Nie ty sfabrykowales, ale dobrze ze o tym wspomniales xD
File: f80ad56218c9fd5⋯.jpg (85,67 KB, 640x480, 4:3, yAXr36o.jpg)

 No.9187[Odpowiedź]

Moderatorko/inna femko pokarzesz nam stopy?

6 postów oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.9251

File: 9eb589a29e24daa⋯.jpg (Schowaj obrazek, 187,23 KB, 1054x1280, 527:640, 63c1a42a20929bca064306dc69….jpg)

są i stopy


 No.9252

>>9251

ale spojleruj

ps obrzydliwe


 No.9253

File: e8681b5c73d89ae⋯.png (64,29 KB, 931x878, 931:878, 1424389459941.png)

>>9251

>ta twarz / pysk


 No.9254

File: d85f1834fbf7a07⋯.jpg (Schowaj obrazek, 117,23 KB, 911x1095, 911:1095, 3aa25e7a3a6dd6b2eb226bf701….jpg)

idzcie dziwni jestescie


 No.9273

>>9254

obrzydlistwo i bezguście tbh
File: 1468766389988.png (11,63 KB, 891x233, 891:233, banned.png)

 No.8428[Odpowiedź]

No i stało się.

Wydalili mnie na tysiąc lat za bycie antyspołecznym 🆔

niczego nie żałuje, dopiero odkryłem jak bardzo lewicowym rakiem jest derpibooru

22 posty oraz 8 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.8490

File: 1469006449414.jpg (54,15 KB, 250x250, 1:1, ishygddt.jpg)

>>8476

>nie wiedziałem, że jestem taki denerwujący


 No.8491


 No.9215

>>8490

pa uciek pa wyłancza


 No.9216

>>9215

i po co podbjasz i czemu ze szwecji


 No.9217

File: c2f782ccffbe762⋯.jpg (37,96 KB, 540x960, 9:16, hjalp.jpg)

>>9216

Spierdala przed groźną machiną polskanetu
File: bbc654acf80cb9c⋯.jpg (30,38 KB, 236x307, 236:307, d6ef6cf6b2d200ba7bb96fc360….jpg)

 No.9030[Odpowiedź]

https://www.youtube.com/watch?v=aUhuAKlXIag

>EQG 1

zcoockowany przez brada/flash senterego

>EQG 3

dostajesz nową czystą waifu jeszcze dziewice

>EQG4

zcoockowany przez tego cwela

Czas chyba znaleźć sobie nową waifu na przykład Sunses Shimmer albo Rarity bo one są przynajmniej czyste

88 postów oraz 41 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.9143

>>9136

moderatorze to był tzw. podszyw, nie pytaj skąd wiem xD


 No.9144

>>9143

i dlatego otrzymał odpowiednią karę

Za podszyw mojej własności intelektualnej jest cwelenie w postaci bana.

Also pytanie. Ile cwela jest w cwelu? https://pl.wikipedia.org/wiki/Cwel


 No.9147

>>9144

dobra dobra, odpowiedz na pytanie

gościu regularnie zostawia ślady swojej atencji niczym śmierdzące gówna na posadzce, już mi się przez niego widok girlakowej twilight źle kojarzy, a ty to ignorujesz i banujesz tylko za udawanie ciebie?


 No.9148

>>9147

tak działa wolny rynek, chcącemu nie dzieje się krzywda


 No.9149

>>9147

cukiereczku ale nie rozmawiasz z modem

awatarfag jest banowany, może tylko od strony użytkownika tego nie widać

chyba jednak zamknę wątek xD jakby co to wiadomo gdzie mnie znaleźć żeby nie było że cenzura czy coś
File: 1463320306751.jpg (136,44 KB, 1920x1080, 16:9, maxresdefault.jpg)

 No.8097[Odpowiedź]

https://www.youtube.com/watch?v=FHP3GX8vsk4

OTO JA, PRAWOWITY WŁADCA SŁOŃCA.

PORZUĆCIE WIARĘ W SWOJĄ FAŁSZYWĄ BOGINIĘ KTÓRA NAZYWA SIĘ KSIĘŻNICZKĄ.

Ja jestem CESARZEM i bogiem SŁOŃCA.

UKŁOŃCIE SIĘ PRZED SWYM WŁADCĄ.

14 postów oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.8981

>>8745

>>8979

nieźle trzeba mieć we łbie, żeby w 2016 wierzyć w bajeczki o chodzących po wodzie nazaretańczykach

wierzycie w grzech pierworodny?

opowiadacie ksiedzom grzechy?

wierzycie że wojtyła robił cuda?

no nie mogę


 No.8982

>>8981

oglądasz bajki dla dzieci? oglądasz

gdy oglądasz to starasz się wejść w ich świat? oczywiście

Ja cię nie potępiam więc ty nie potępiaj nas. Nie jestem katolem bez szkoły, często wieczorami czytam o fizyce kwantowej. W pewnym etapie im więcej wiesz tym bardziej stajesz się wierzącym. Jeżeli wszechświat jest nieskończony a wielki wybuch powstał z niczego to tym bardziej jestem skłonny do wiary, że siła wyższa może ingerować w moje życie.

Wierzymy w czarne dziury które łamią połowe praw fizyki, a nie wierzymy w Boga który może nawet nie być najwyższą istotą w wszechświecie.

Studiuj jakiś kierunek inżynierski a nie tylko tą historie cwelu.


 No.8983

File: 69051bc72a38872⋯.jpg (100,82 KB, 894x894, 1:1, 1424327650167.jpg)

>>8982

ja pierdole, robert xD


 No.8984

>>8983

>>8983

no to się doigrałeś

Mode czyń honory

Nie bedzie mi tu forsownik jebal chana


 No.8985

>>8984

weź leki
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.6026[Odpowiedź]

Przypominam, że dziś jest premia equestria dziewczyny: przyjaźń gry

W polsce odbędzie się 14 października o 14:45 na kanale teletoon

23 posty oraz 15 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.8894

>>8885

ale, że girlaki też mają w nazwie My Little Pony to ty wiedz i to jest nazwa całej marki w sensie i poniaków i girlaków, a nie tak jak ty sie czepiasz jednego słowa i "hurr bo w nazwie jest kucyk, to tylko kucyki tu mogą być", zresztą uświadomię cię, bo widzę, że się chyba nie orientujesz, ale w girlakach też są kucyki co prawda tylko przez chwilę, ale nie zmienia to faktu, że są

tutaj anon od >>8884 żeby nie było, że ze mną się kłócisz, bo jak krytykujesz czyjś gust to sobie krytykuj, nic mi do tego i nie wtrącam się, ale jak widzę takie błędy myślowe jakie popełniasz, to zaczynam się irytować


 No.8895

>>8894

>girlaki też mają w nazwie My Little Pony

nie daję żadnego jebania

>w girlakach też są kucyki co prawda tylko przez chwilę

w dalszym ciągu girlaki to nie kucyki

>hurr bo w nazwie jest kucyk, to tylko kucyki tu mogą być

nie, po prostu nie zapominajmy kto tu jest obywatelem pierwszej kategorii

a tak serio to do girlaków nic nie mam poza tym że są kiepską reklamą brzydkich zabawek


 No.8896

File: 8bc0d69063ee0e8⋯.jpg (32,83 KB, 333x340, 333:340, waitasec.jpg)

Nie no, girlaki są powiązane z MLP nie tylko nazwą ale również i historią, bo przecież Sunset jest migrantem ze świata kucyków, Twilight ze świata kucyków musi ją u girlaków ścigać, Sunset chce ze swoją armią nastolatków zaatakować świat kucyków etc etc, chociaż co nowsza część to bardziej odchodzi od połączenia ze swoim pierwowzorem. Mimo wszystko obiektywnie FiM > Girlaki pod wieloma względami jak nie wszystkimi t. oglądający oba.


 No.8897

>>8895

>nie daję żadnego jebania

no ok, ale mimo wszystko jest to jedna marka, to wszystko jest połączone, bo tak sobie twórcy wymyślili i jesteś postawiony przed faktem dokonanym, gdyby twórcy wymyślili My Teenager Girl obok My Little Pony, to mógłbyś się rzucać o postowanie girlaków na desce o poniakach, ale jako że to wszystko jedno i to samo, w sensie te same postacie, ten sam styl rysowania (tylko przełożony na ludzi) i w ogóle, różnica jest tylko w środowisku (bajkowe fantasy zmienione na liceum), ludzie zamiast koników i jakieś tam inne drobniejsze zmiany, które nie wpływają znacząco na całość

>w dalszym ciągu girlaki to nie kucyki

no tak, chodzi mi tylko o to, że jest połączenie między girlakami a kucykami, zarówno w filmie jak i pod względem marki o czym już wcześniej wspominałem

>nie, po prostu nie zapominajmy kto tu jest obywatelem pierwszej kategorii

nie rozumiem dlaczego poniaki mają być najważniejsze, tzn. były pierwsze i to one wszystko zapoczątkowały etc. etc., ale jak już któryś raz wspominam MLP to MLP, czy to girlaki czy poniaki, to wszystko to samo, tylko w girlakach są ludzie a nie koniki


 No.8898

File: 130aba378cc9120⋯.png (50,17 KB, 413x644, 59:92, 1472742229125997793.png)

>>8895

>nie, po prostu nie zapominajmy kto tu jest obywatelem pierwszej kategorii

to ja widzę, że pan głosował na jedyną słuszną partię.

Zapewne jesteśmy obywatelami gorszego sortu, co nie?
File: 28bf549c5f53e25⋯.png (313,92 KB, 1000x500, 2:1, my_little_kill_la_kill_cro….png)

 No.8830[Odpowiedź]

Ilu nas tu jest?

Co u was słychać?

11 postów oraz 5 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.8870

>>8867

to chyba nic personalnego, bo trixie też wyłapał bana jak się tylko pojawił xD


 No.8871

>>8870

On jeszcze żyje?


 No.8872

>>8871

to było dwa lata temu


 No.8874

>>8867

ale co jesteś doktorem?

jeśli tak to mode ma moje poparcie


 No.8875

>>8867

To lepiej się nie przyznawaj. Za recydywę potrajam wyrok a ty już masz do listopada 🇬🇧
Usuń post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / choroy / jenny / marx / pol3 / sw / truebrit / vr ]