[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / bestemma / general / just / pinoy / trap / vichan / zoo ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

Winner of the 58rd Attention-Hungry Games
/8diamonds/ - Death can be a merciful thing

October 2018 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 1404553774507.png (728,49 KB, 2200x2000, 11:10, flutguitarfinal.png)

 No.287[Odpowiedź]

Hello my flutterfriends. Why don´t you visit /colond/ it´s fun and we could use some traffic :3

And some flutter <3
6 postów oraz 3 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.319

File: 1404676295039.jpg (42,32 KB, 330x291, 110:97, okrężnica.jpg)


 No.321

File: 1404676817676.jpg (37,47 KB, 420x470, 42:47, colon-cancer-05-13.jpg)

>>307
I'll help you

 No.328

/colon/ spadł z głównej :(

 No.346

>>321
K got it. By the way: Same name on german too.

>>328
Have faith /colond/ wont die. Ill get some threads deleted so when can gets the shit going :3

 No.1250

File: 1410360203980.jpg (124 KB, 826x600, 413:300, ss (2013-03-20 at 08.39.50….jpg)

kolon di umar i nie żyje
uczcijmy pamięć o nim minutą nie postowania xDFile: 1409003664657.gif (761,42 KB, 1280x720, 16:9, 1408921684116.gif)

 No.1085[Odpowiedź]

chcę zacumować w Rainbow Dash
14 postów oraz 10 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.1178

File: 1409687083656.png (234,22 KB, 1280x966, 640:483, d4l.png)

>>1176
Będę robił co mi się żywnie podoba, zresztą to ja w ogóle zacząłem ten trend więc nie będziesz mi tutaj rozkazywał kolego.

 No.1179

File: 1409688469335.jpg (51,96 KB, 1000x562, 500:281, mlfw1039_large.jpg)


 No.9570

testuję 🆎


 No.11771

>>9570

pozdrawiam siebie z przeszłości, pozdrawiam moda i (((testuję)))


 No.15130

test
File: 1406211547964.jpg (138,7 KB, 750x562, 375:281, DSC0001.jpg)

 No.636[Odpowiedź]

W tym temacie postujemy swoje zdjęcia.

Ja zacznę
←– pik rel to ja
6 postów oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.651

File: 1406243358548.png (428,71 KB, 679x446, 679:446, asdg.png)

>>650
przepraszam ale prawa to ja łamać nie będę

 No.655

>>651
modeee

 No.658

>>655
tfw nie mamy regulaminu

 No.1134

File: 1409569226985.jpg (100,51 KB, 774x1032, 3:4, DSC_0023.jpg)

no siema chłopaki

 No.1149

Wut, jakiego łamania prawa?File: 1406391889806.png (116,66 KB, 250x250, 1:1, 13726063082.png)

 No.675[Odpowiedź]

No elo
istnieją jeszcze jakieś polskie strony z broniakami które nie umarły i żyją? Nigdy nie byłem na ani jednym a chciałbym zobaczyć
9 postów oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.941

File: 1408286254080.png (130,75 KB, 284x574, 142:287, co.png)

>>939
JAkie gówna że japierdole
>wejdź na ten cały canterlot.ms.gov
>zajebiście zoptymalizowany kod rozpierdala ci core i7
>chuj zjedź niżej
>pic rel

Czy te kurwy muszą sie tak kuwirć?

 No.947

>>941
czy chodzi ci o
>staroponiak
?
witamy na magicznej stajni

 No.953

jakie fajne forum obrazkowe typu imageboard znalazłem
http://magicznastajnia.ueuo.com/fim/

to chyba najbardziej martwy martwy, bo ponad trzy lata bez żadnego postu

 No.955

File: 1408363203902.png (124,8 KB, 418x363, 38:33, co derpy.png)

>>953
Skąd ty żeś to wziął?
Żądam wyjaśnień co to wgl jest i dlaczego nikt o tym nie powiedział

 No.1098

File: 1409053105045.gif (620,48 KB, 297x350, 297:350, 1386698772565.gif)
File: 1408475554590.png (27,22 KB, 545x252, 545:252, 2014-08-19-211020_545x252_….png)

 No.1003[Odpowiedź]

Rozwiązanie ostatinej zagadki Flutterchana nić ić.
21 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.1053

>>1051
ań ań
>>1029
>a hasło to nazwa tego gifa
ale już widzę gdzie mam błąd, PICRELATED a nie PIKRELATED

 No.1054

File: 1408564155251.gif (1 MB, 400x439, 400:439, 140730907688.gif)

>VSLFVFLWTN
zaraz coś rozwalę

 No.1055

>>1051
to jakie jest w końcu to hasło? celestia? banan?

 No.1056

File: 1408565578337-0.png (10,95 KB, 254x697, 254:697, w.png)

File: 1408565578337-1.png (237,58 KB, 838x954, 419:477, derpi.png)

>>1055
t. anon od zagadki, hasło to banan, ale jestem prawie pewien że coś pojebałem

 No.1057

File: 1408565991150.png (308,16 KB, 925x621, 925:621, tumblr_mau7sih1tW1rfn6d4o1….png)

>>1056
no, hasło nie powinno mieć powtarzających się liter
już mi się nie chce tego sprawdzać ;_;File: 1407954726165.jpg (156 KB, 1003x750, 1003:750, IMG_0049.jpg)

 No.906[Odpowiedź]

ehhhhhhhh anoni

ups to nie rzabczan
wykurwiam elo
6 postów oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.943

groźna trująca rzaba, boje się jej

 No.946

File: 1408290706606.png (2,78 KB, 286x81, 286:81, asd.png)

>>912
>>909
przepraszam ale co to jest?

 No.983

>>946
luncek na uczuciopedii pochwalil sie ze to projekt jego kucow, o czym poinformowal mnie dzielny bialorycerz

 No.995

>>983
waat
znowu jakieś wojenki a ja nie w temacie
sage żeby nie podbijać

 No.16565

narpawiam
Usuń post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] Dalej | Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / bestemma / general / just / pinoy / trap / vichan / zoo ]