[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / hypno / leftyb / mde / mewch / nofap / pinoy / tingles ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

Winner of the 67rd Attention-Hungry Games
/ara/ - Mothercon

January 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 1408475554590.png (27,22 KB, 545x252, 545:252, 2014-08-19-211020_545x252_….png)

 No.1003[Odpowiedź]

Rozwiązanie ostatinej zagadki Flutterchana nić ić.
21 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.1053

>>1051
ań ań
>>1029
>a hasło to nazwa tego gifa
ale już widzę gdzie mam błąd, PICRELATED a nie PIKRELATED

 No.1054

File: 1408564155251.gif (1 MB, 400x439, 400:439, 140730907688.gif)

>VSLFVFLWTN
zaraz coś rozwalę

 No.1055

>>1051
to jakie jest w końcu to hasło? celestia? banan?

 No.1056

File: 1408565578337-0.png (10,95 KB, 254x697, 254:697, w.png)

File: 1408565578337-1.png (237,58 KB, 838x954, 419:477, derpi.png)

>>1055
t. anon od zagadki, hasło to banan, ale jestem prawie pewien że coś pojebałem

 No.1057

File: 1408565991150.png (308,16 KB, 925x621, 925:621, tumblr_mau7sih1tW1rfn6d4o1….png)

>>1056
no, hasło nie powinno mieć powtarzających się liter
już mi się nie chce tego sprawdzać ;_;File: 1407954726165.jpg (156 KB, 1003x750, 1003:750, IMG_0049.jpg)

 No.906[Odpowiedź]

ehhhhhhhh anoni

ups to nie rzabczan
wykurwiam elo
7 postów oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.946

File: 1408290706606.png (2,78 KB, 286x81, 286:81, asd.png)

>>912
>>909
przepraszam ale co to jest?

 No.983

>>946
luncek na uczuciopedii pochwalil sie ze to projekt jego kucow, o czym poinformowal mnie dzielny bialorycerz

 No.995

>>983
waat
znowu jakieś wojenki a ja nie w temacie
sage żeby nie podbijać

 No.16565

narpawiam


 No.17803

test
Usuń post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] Dalej | Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / hypno / leftyb / mde / mewch / nofap / pinoy / tingles ]