[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / arepa / f / general / tingles / vg / vichan / zoo ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

Winner of the 58rd Attention-Hungry Games
/8diamonds/ - Death can be a merciful thing

October 2018 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: ba4535c71b6e8c1⋯.png (1019,74 KB, 1961x1957, 1961:1957, 1544494259435.png)

 No.14238[Odpowiedź]

czy są tu jacyś maturzyści?

66 postów oraz 9 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14420

>>14419

śmiechłem robiąc to ale tylko


 No.14421

>>14420

ale tylko co?


 No.14422

>>14421

no tylko smiechlem


 No.14548

>>14397

i jak poszło? xD


 No.14885

bump po relacje drżynonów
File: b69c90a18e2b122⋯.png (202,45 KB, 410x427, 410:427, 1412252262591.png)

 No.14576[Odpowiedź]

>anatomically correct

2 posty oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14584

>>14577

Chore? Owszem.

Mam do tego prawo? Też nie.


 No.14585

>>14584

Trochę nielogiczne ale wiecie o co mi kłusuje.


 No.14586

File: 9f0e09f3940ee6d⋯.jpg (43,92 KB, 501x501, 1:1, zdom.jpg)

>zebradom


 No.14873

File: 9b08abeb61d0eb2⋯.gif (483,68 KB, 324x335, 324:335, 622903.gif)

>tag:/flutter/


 No.14874

>>14873

ja na początku dodałem ale wyjebali bo to nie miejsce na reklamę durr
File: fb3fd0500e17cb5⋯.jpeg (14,03 KB, 320x180, 16:9, 1715099__safe_artist-colo….jpeg)

 No.14627[Odpowiedź]

taki to pożyje

 No.14628

File: fe4f8adc70396ea⋯.png (162,68 KB, 941x1024, 941:1024, gruszka masło.png)

taka to pożyje xD


 No.14639

File: d75ef7c68940d0f⋯.gif (158,83 KB, 270x178, 135:89, borze.gif)

>nigdy nie


 No.14649

>>14628

。◕‿‿◕。 。◕‿‿◕。 。◕‿‿◕。 。◕‿‿◕。 。◕‿‿◕。

Nowa Pinkie ? 。◕‿‿◕。


 No.14651

>>14649

oglądałbyś odcinki, to byś wiedział


 No.14655

File: 38f34a4c15db4a7⋯.png (349,58 KB, 871x1024, 871:1024, ku.png)

>>14651

łeł Pear Butter 。◕‿‿◕。
File: ed3513b619b97d1⋯.webm (6,24 MB, 1280x720, 16:9, Goodbye Golden Oak Librar….webm)

 No.14643[Odpowiedź]

o shid

już 4 lata

dokładnie dziś

F 🆔7

 No.14644

>>14643

Ciekawe gdzie by mieszkała Twilight gdyby nie miała domu


 No.14645

ehh, kiedyś to było

f


 No.14647

GOLDEN OAK LIBRARY KURWA DREWNIANIA

DO DUPY SE TE GAŁENZIE WSADŹ CWELU
File: a280e5830b1b5ec⋯.gif (882,82 KB, 475x484, 475:484, 1.gif)

 No.14559[Odpowiedź]

511252

 No.14566

to niezły temat


 No.14567

>>14566

zgniłem z niekumatego


 No.14570

Pamiętajom 🇿


 No.14573


 No.14579

>>14573

też nwm
File: 9375a7abc777239⋯.png (696,1 KB, 680x680, 1:1, 937.png)

 No.14574[Odpowiedź]

są tu jeszcze wolnorynkowcy?

 No.14575

a kelthuz to nasz paaaan


 No.14596

ehh, tak czułem 🆘
File: 738ec41e93bdf34⋯.jpeg (183,77 KB, 2048x1066, 1024:533, 1251187__safe_sunset shim….jpeg)

 No.14563[Odpowiedź]

ładnego kupiłem pluszaczka?

 No.14564

masz już temat do postowania merchu

oslo kiedy nauczysz się dawać czasoznaczki?


 No.14565

robercik jest siódma rano


 No.14569

File: 453e9cb60f731e5⋯.png (220,02 KB, 1730x2161, 1730:2161, 1092260__safe_solo_cute_tr….png)

>>14565

gwałcić


 No.14571

>>14563

na etsy do szycia samemu c'nie ? 。◕‿‿◕。


 No.14572

File: 063f8612d439311⋯.jpg (2,37 MB, 3543x3543, 1:1, 1513917717042.jpg)

>>14563

>nazwa pliku
File: 09565e520e86e1a⋯.png (116,89 KB, 473x342, 473:342, 418749__safe_solo_lyra_cry….png)

 No.14495[Odpowiedź]

polony is soo based for not allowing immigrants from siria and preventing numerous rapes

also muh christian country!

6 postów pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14504

>>14503

jest wiele prawd a ty wybierasz nienawistne i pesymistyczne


 No.14505

>>14504

owszem, jest wiele metod spojrzenia na daną sytuację, ale to co nawet tu zagraniczny anon uznał że robimy dobrze wynika z naszych cech niekoniecznie dobrych

są dobre cechy naszego narodu, choćby ta, że w obliczu wspólnego wroga potrafimy się zjednoczyć, i to, że pomimo naszego losu dalej w jakimś stopniu istniejemy. niemniej, mam dość tego, że hehe amerykańska alt-prawica i jej wierni giermkowie wykorzystują nas do poparcia swoich ideologii nie zauważając głębszego końtekstu historycznego. stąd awersja do bycia chwalonym przez inne kraje


 No.14506

popisałbym coś w itt ale to ten słynny (1) OP and go


 No.14507

>>14506

>implikacja że 95% postów z zagranicznymi flagami to nie jest anonek postujący z VPNa


 No.14508

>>14507

może, ale akurat op wygląda na wiarygodnego
File: c49265867bbb4cd⋯.png (339,38 KB, 2556x2612, 639:653, siostrzyczki.png)

 No.14444[Odpowiedź]

Niech wiecznie trwa miłość i pokój między Najlepszą Księżniczką i jej Siostrą GET

23 posty oraz 3 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14475

>>14473

za późno, już mam cie w tej, no, aktówce


 No.14476

>>14472

pewnie wrócił z imprezki najebany


 No.14477

>>14453

>dat spijrzenia

twiluna mocno


 No.14479

>>14475

każdy jest rezczkarzem i niekt nie jest


 No.14480

>>14476

sugerowanie
File: 5956fa524fee4fb⋯.png (327,51 KB, 824x720, 103:90, 1414737722967.png)

 No.11138[Odpowiedź]

>jabłkoń

199 postów oraz 56 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14359

>>14356

końwergencja?


 No.14360


 No.14376

File: 7f2cf15f6f7e332⋯.png (442,46 KB, 728x546, 4:3, untitled.png)


 No.14377

>>14376

końdygnacja


 No.14378
File: d70e6f1c4df6a20⋯.jpg (33,35 KB, 450x450, 1:1, 561e66b28b4e24f6eb6a20f421….jpg)

File: 36f9cc35f6b4eef⋯.jpg (33,72 KB, 450x450, 1:1, fc16503c3d771699fa67c3e30b….jpg)

File: 367c0d56cb9e586⋯.jpg (32,88 KB, 450x450, 1:1, bb9b491b0115ba71d5c5117712….jpg)

 No.14213[Odpowiedź]

robiłem 3 razy ten test w długich odstępach czasu

dlaczego tak bardzo przypominam rarity skoro typowy polak, barbarzyńca i obszczymur here?

8 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14354

File: 22c90fb042fd475⋯.jpg (339,7 KB, 1080x1080, 1:1, Screenshot_Chrome_20180430….jpg)

>>14217

no jak tam


 No.14361

>>14354

>>14345

stalkmaszyna odpalona ?

mnie chyba znalezli


 No.14362


 No.14371

File: 1a6543987582227⋯.png (120,43 KB, 450x450, 1:1, download.png)

postuluje moje

nie wiem dokładnie jak wyglądały moje poprzednie ale chyba też iskierka wychodziła najbardziej


 No.14374

te wyniki nie mówią kompletnie nic
File: a22a0e03b0fd0df⋯.png (252,6 KB, 574x434, 41:31, 1471752860915.png)

 No.14127[Odpowiedź]

>bądź poniakiem

>obejdź się smakiem

6 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14150

File: a63681a2c181df8⋯.jpg (40,59 KB, 333x226, 333:226, drżyćpunka.jpg)

>bądź poniakiem

>naćpaj się makiem


 No.14192

File: 36f614f248df9bc⋯.png (Schowaj obrazek, 700,56 KB, 902x1000, 451:500, strasznerzeczy.png)

>bądź lunarnym koniem

>ruchaj się z gryzoniem


 No.14193

>>14192

>nitka na /flutter/

>obrzydliwości meander


 No.14194

File: 7e17f7e4d065c8d⋯.png (51,04 KB, 415x415, 1:1, 1467750446345.png)

>>14193

>nitka na drżyszonie

>i już dupa płonie


 No.14195

File: 72985f10ae985b8⋯.png (248,34 KB, 1280x720, 16:9, Fluttershy_crying_S4E16.png)

>>14194

>fetyszystów podły raj

>zbezczeszczona fluttershy
File: 1ffb1e38e05783d⋯.png (45,89 KB, 584x472, 73:59, IWTCIRD.png)

 No.14158[Odpowiedź]

Chcę cum wewnątrz Tęczowej Kreski

3 posty oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14167

>>14162

ja

czemu miałbym cumować w obleganej przystani?


 No.14168

>>14167

mnie też w sumie nie jara


 No.14169

to ja też nie


 No.14171

w zasadzie to ja również podziękuję

w którym kucyku byście zacumowali okręt swej miłości i złożyli szczerze oświadczenie wierności do końca waszych wspólnych dni?


 No.14175

File: c1d6ac7ab54ec44⋯.png (202,04 KB, 544x558, 272:279, 1429988702069.png)
File: 4689afb74fd39e7⋯.gif (1,76 MB, 320x240, 4:3, 1515240903597677774.gif)

 No.14054[Odpowiedź]

>flutterczan

o kurwa wchodziłem tu z milion lat temu

na wakacje 2014 jakoś

co tam?

16 postów oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14130

>>14129

mózg jest femdomem fizycznym


 No.14131

File: a79362c254f11a1⋯.png (111,68 KB, 383x383, 1:1, 1489719640344.png)


 No.14133

File: e86f6c684998ffa⋯.png (552,44 KB, 1280x1080, 32:27, 1460942304486.png)


 No.14135

>>14133 eh nie umiem klikać


 No.14141

File: b7e306939f620af⋯.jpg (640,27 KB, 900x636, 75:53, femdom.jpg)
File: 1427139504281.png (465,22 KB, 1024x656, 64:41, 1386355464985.png)

 No.3722[Odpowiedź]

64 posty oraz 139 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.11195

>>11194

niech on już przejdzie do rzeczy, ani to śmieszne ani nic


 No.11430

File: f79c58704f34f2d⋯.jpg (Schowaj obrazek, 3,04 MB, 2480x3548, 620:887, 13.jpg)

File: f5e2caf18544b08⋯.jpg (Schowaj obrazek, 3,39 MB, 2480x3548, 620:887, 14.jpg)

File: 2f8d9446460f5f5⋯.jpg (Schowaj obrazek, 3,3 MB, 2480x3548, 620:887, 15.jpg)

robi się ciekawie


 No.14013

File: 83389469b52c3c4⋯.png (1,32 MB, 1192x3119, 1192:3119, 1713122.png)

File: 4165d3f3c8137f3⋯.png (1,73 MB, 1648x3115, 1648:3115, 1620991__safe_artist-colon….png)

File: 469a0e747e13b8c⋯.png (719,32 KB, 900x2476, 225:619, 1475524__questionable_arti….png)

podbijam ulubionym komiksiarzem


 No.14022

>>14013

zdechłem z drugiego


 No.14105

File: 55715930e81ae50⋯.png (330,49 KB, 800x582, 400:291, 1508198478321.png)

>>14013

>shoutingisfun

>anontheanon

>nobody

>nips

>ncmares

>weaver*

/mlp/ ma zajebistych drawfigów

a /pone/ niby takie superioryczne a czym się niby mogą pochwalić
Usuń post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / arepa / f / general / tingles / vg / vichan / zoo ]