[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / baaa / biz / cyoa / dempart / holypol / sonyeon / vietnam ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 5956fa524fee4fb⋯.png (327,51 KB, 824x720, 103:90, 1414737722967.png)

 No.11138[Odpowiedź]

>jabłkoń

199 postów oraz 56 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14359

>>14356

końwergencja?


 No.14360


 No.14376

File: 7f2cf15f6f7e332⋯.png (442,46 KB, 728x546, 4:3, untitled.png)


 No.14377

>>14376

końdygnacja


 No.14378
File: d70e6f1c4df6a20⋯.jpg (33,35 KB, 450x450, 1:1, 561e66b28b4e24f6eb6a20f421….jpg)

File: 36f9cc35f6b4eef⋯.jpg (33,72 KB, 450x450, 1:1, fc16503c3d771699fa67c3e30b….jpg)

File: 367c0d56cb9e586⋯.jpg (32,88 KB, 450x450, 1:1, bb9b491b0115ba71d5c5117712….jpg)

 No.14213[Odpowiedź]

robiłem 3 razy ten test w długich odstępach czasu

dlaczego tak bardzo przypominam rarity skoro typowy polak, barbarzyńca i obszczymur here?

8 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14354

File: 22c90fb042fd475⋯.jpg (339,7 KB, 1080x1080, 1:1, Screenshot_Chrome_20180430….jpg)

>>14217

no jak tam


 No.14361

>>14354

>>14345

stalkmaszyna odpalona ?

mnie chyba znalezli


 No.14362


 No.14371

File: 1a6543987582227⋯.png (120,43 KB, 450x450, 1:1, download.png)

postuluje moje

nie wiem dokładnie jak wyglądały moje poprzednie ale chyba też iskierka wychodziła najbardziej


 No.14374

te wyniki nie mówią kompletnie nic
File: a22a0e03b0fd0df⋯.png (252,6 KB, 574x434, 41:31, 1471752860915.png)

 No.14127[Odpowiedź]

>bądź poniakiem

>obejdź się smakiem

6 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14150

File: a63681a2c181df8⋯.jpg (40,59 KB, 333x226, 333:226, drżyćpunka.jpg)

>bądź poniakiem

>naćpaj się makiem


 No.14192

File: 36f614f248df9bc⋯.png (Schowaj obrazek, 700,56 KB, 902x1000, 451:500, strasznerzeczy.png)

>bądź lunarnym koniem

>ruchaj się z gryzoniem


 No.14193

>>14192

>nitka na /flutter/

>obrzydliwości meander


 No.14194

File: 7e17f7e4d065c8d⋯.png (51,04 KB, 415x415, 1:1, 1467750446345.png)

>>14193

>nitka na drżyszonie

>i już dupa płonie


 No.14195

File: 72985f10ae985b8⋯.png (248,34 KB, 1280x720, 16:9, Fluttershy_crying_S4E16.png)

>>14194

>fetyszystów podły raj

>zbezczeszczona fluttershy
File: 1ffb1e38e05783d⋯.png (45,89 KB, 584x472, 73:59, IWTCIRD.png)

 No.14158[Odpowiedź]

Chcę cum wewnątrz Tęczowej Kreski

3 posty oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14167

>>14162

ja

czemu miałbym cumować w obleganej przystani?


 No.14168

>>14167

mnie też w sumie nie jara


 No.14169

to ja też nie


 No.14171

w zasadzie to ja również podziękuję

w którym kucyku byście zacumowali okręt swej miłości i złożyli szczerze oświadczenie wierności do końca waszych wspólnych dni?


 No.14175

File: c1d6ac7ab54ec44⋯.png (202,04 KB, 544x558, 272:279, 1429988702069.png)
File: 4689afb74fd39e7⋯.gif (1,76 MB, 320x240, 4:3, 1515240903597677774.gif)

 No.14054[Odpowiedź]

>flutterczan

o kurwa wchodziłem tu z milion lat temu

na wakacje 2014 jakoś

co tam?

16 postów oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14130

>>14129

mózg jest femdomem fizycznym


 No.14131

File: a79362c254f11a1⋯.png (111,68 KB, 383x383, 1:1, 1489719640344.png)


 No.14133

File: e86f6c684998ffa⋯.png (552,44 KB, 1280x1080, 32:27, 1460942304486.png)


 No.14135

>>14133 eh nie umiem klikać


 No.14141

File: b7e306939f620af⋯.jpg (640,27 KB, 900x636, 75:53, femdom.jpg)
File: 1427139504281.png (465,22 KB, 1024x656, 64:41, 1386355464985.png)

 No.3722[Odpowiedź]

64 posty oraz 139 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.11195

>>11194

niech on już przejdzie do rzeczy, ani to śmieszne ani nic


 No.11430

File: f79c58704f34f2d⋯.jpg (Schowaj obrazek, 3,04 MB, 2480x3548, 620:887, 13.jpg)

File: f5e2caf18544b08⋯.jpg (Schowaj obrazek, 3,39 MB, 2480x3548, 620:887, 14.jpg)

File: 2f8d9446460f5f5⋯.jpg (Schowaj obrazek, 3,3 MB, 2480x3548, 620:887, 15.jpg)

robi się ciekawie


 No.14013

File: 83389469b52c3c4⋯.png (1,32 MB, 1192x3119, 1192:3119, 1713122.png)

File: 4165d3f3c8137f3⋯.png (1,73 MB, 1648x3115, 1648:3115, 1620991__safe_artist-colon….png)

File: 469a0e747e13b8c⋯.png (719,32 KB, 900x2476, 225:619, 1475524__questionable_arti….png)

podbijam ulubionym komiksiarzem


 No.14022

>>14013

zdechłem z drugiego


 No.14105

File: 55715930e81ae50⋯.png (330,49 KB, 800x582, 400:291, 1508198478321.png)

>>14013

>shoutingisfun

>anontheanon

>nobody

>nips

>ncmares

>weaver*

/mlp/ ma zajebistych drawfigów

a /pone/ niby takie superioryczne a czym się niby mogą pochwalić
File: 31e7e5997471a64⋯.jpeg (1,65 MB, 1800x1800, 1:1, 1713811__safe_artist-colo….jpeg)

 No.13986[Odpowiedź]

anonie, zająłbyś się sobą np. sportem i nauką

1 post pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13988

>>13986

>nauką

Cały dzień, całą noc anonku 🇶


 No.13989

mam się uczyć pijany, głupi koniu?


 No.13991

>nauką

nie potrafię się uczyć nawet na własnych błędach

>sportem

trzy miesiące temu dałem sobie spokój z podnoszeniem i powoli zarastam tłuszczem 🇿


 No.14088

pomysł wspaniały, nadrukuję sobie materiałów i zrobię dzień nauki całkowicie offline, bo z tego stresu i pogardy do siebie zanurzam się w odmęty psychozy

powrócą rycerze okrągłego stołu


 No.14094

File: 32f2de238fcc63c⋯.jpg (96,38 KB, 822x894, 137:149, 1491486698054.jpg)

>>14088 (geprüft)
File: bc891a2a8fb1ac8⋯.jpg (66,48 KB, 761x800, 761:800, 1d8c7d8abe37a1f262e81022c4….jpg)

 No.13921[Odpowiedź]

balibyście się czy przytulalibyście?

28 postów oraz 9 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.14042

File: cf855c520c77fe7⋯.png (301,3 KB, 2627x1174, 2627:1174, nktytulyboniemoglemwymysli….png)


 No.14043

File: 11ad078d0b187e4⋯.png (501,63 KB, 738x1054, 369:527, lunanoni.png)


 No.14044

File: d319471210f5f7c⋯.png (86,98 KB, 500x524, 125:131, full.png)

>cała ta nitka


 No.14045

File: ebb3e68261debfa⋯.png (2,22 MB, 6473x6333, 6473:6333, 1522641385613.png)


 No.14048

File: 7fa2c93a172deef⋯.jpeg (183,86 KB, 1024x1024, 1:1, chuckle.jpeg)
File: 7e2e33bbfe87a19⋯.jpg (92,79 KB, 750x555, 50:37, milosc_i_tolerancja.jpg)

 No.14000[Odpowiedź]

W nadziei na trwały dobrobyt i przyjaźń obu fandomów

 No.14001

File: 05dee296e20caf9⋯.jpg (160,54 KB, 750x917, 750:917, 1336471725.jpg)

FUUUUUKOOOOOOO


 No.14004

triple to nie get
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.13736[Odpowiedź]

pobawimy się w taką gierke jak na vid rel?

24 posty oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13770

>>13769

>o co chodzi z leną i kiwi?

o to o co z kara i vi


 No.13771

>>13769

>o co chodzi z leną i kiwi

paru kiwiaków szkalowało lenę bo spermiarze

paru lenaczaniarzy zrajdowało kiwi i podobno planowało przejąć częć kiwiaków do siebie


 No.13812

>>13761

no ale ja sie pytałem o siebie nie o lenaczaniarzy

to zrobicie lustracje czy nie?


 No.13816

>>13812

A czym się tak naraziłeś?


 No.13835

>>13816

niczym, przysiegam

ale z jakiegoś powodu anoni lubią kolekcjonowac dane o innych tak jak >>13764 opisał wiec jestem ciekaw co są w stanie wyciągnąc z postów na forach o golorowych osiołkach pony
File: ffb834b7c5cbfdb⋯.png (75,66 KB, 590x296, 295:148, bk.png)

 No.13785[Odpowiedź]

kurna tyle tych emotek a jak przyjdzie wyrazić jakąś emocję to żadna nie pasuje

no nie?

 No.13800

File: c0e3ce5a0a9f7b6⋯.png (995,7 KB, 4733x5000, 4733:5000, 1391272154280.png)

do tego są reakcyjne dzbanie


 No.13802

>>13800

a EMOtki do czego?


 No.13803

>>13802

do podszywów 🆎🇿
File: a9cb5f3f5c96d47⋯.jpg (58,85 KB, 800x450, 16:9, sezon_ośmiu w_pigułce.jpg)

 No.13792[Odpowiedź]

>Spektakl, który zainicjował milion animowanych GIF-ów i rozpowszechnił sprzeczne przesłania o akceptacji i ostracyzacji, wciąż robi to samo, osiem lat po premierze w 2010 roku. Nowy sezon przynosi nowe lokacje, nowe magiczne stworzenia i, zgodnie z oficjalnym zapowiedzią, siedem oryginalnych piosenek, które z pewnością będą miały fanów i ojców fanów śpiewających razem.

Największym problemem w sezonie 8 jest stała lokalizacja. Przed sezonem 8 występ był wszędzie. Niezależnie od tego, czy jest w lesie, czy w mieście, w każdym odcinku było prawie nowe ustawienie. Czy uważasz, że w sezonie 9 jest więcej ustawień?

 No.13793

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>13792

> Oglądanie mój mały kucyk

> 2018

Dlaczego nie oglądać Atlantic


 No.13795

co to ma być za translator
File: 958fd2d21e3824d⋯.jpg (1,21 MB, 4160x3120, 4:3, jaju.jpg)

 No.13702[Odpowiedź]

dostarczam życzenie anona sprzed roku i wciąż czekam na dupę luny

5 postów oraz 3 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13720

>>13719

liczyłem na połączenie desek jak w tamtym roku, przynajmniej powstały pieniężne oc na /mlpol/ a teraz tylko gównopostowanie


 No.13721

>>13720

tegoroczny dżołk do dupy to racja, ale liczenie że dwa razy pod rząd zrobią ten sam kawał to dość naiwne i złudne


 No.13722

>>13718

widzę że duch primaaprilisa dotarł i na flaterkę


 No.13723

>>13719

Ja dostałem masło orzechowe ale jednak nie, prima aprilis xD 🇿


 No.13725

>>13719

team peep

nie rozumiem żartu

ktoś da jakiś insight?
File: f89a1274d75811e⋯.png (3,35 MB, 2263x1167, 2263:1167, 1520872305715304483.png)

 No.13667[Odpowiedź]

wszyscy tu jesteście pedofilami?

7 postów oraz 3 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13680

File: 375717c18f5c57e⋯.png (231,36 KB, 550x464, 275:232, 1508838629740.png)

>>13669

>21:31:54 No.13667

>21:32:36 No.13666

nk co się tutaj stało


 No.13681

Na przykład w ten sposób:

>>13682


 No.13682

>>13680

Na flaterce można zaginać czasoprzestrzeń.


 No.13683

>>13681

Aj dupa jednak nie można.


 No.13685

>>13680

jak piszę że tryle to będą tryple
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.13606[Odpowiedź]

dobre fajki, wytrawne

4 posty oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13616

File: d18ffbfeed65825⋯.jpg (67,27 KB, 636x344, 159:86, 131871199591.jpg)

>>13613

a więc wojna, spotkamy się w sądzie


 No.13733

File: c3d32655537a0c2⋯.mp4 (3,89 MB, 544x976, 34:61, video-1522701116.mp4)

tak na temat aresztu śledczego dla pewnego youtubera


 No.13790

ale ta warka ohydna jprdźl


 No.13791

haha nie podbija, ogłaszam ten temat tajnym

policzmy się


 No.13807

ha ha, brawo mode, dobrze wam tak
Usuń post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / baaa / biz / cyoa / dempart / holypol / sonyeon / vietnam ]