[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / colombia / hisrol / htg / leftpol / soyboys / vg / zenpol ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

Winner of the 36th Attention-Hungry Games
/alcoholism/ - The Attention-Hungry Games are the Dark Souls of Hunger Game Simulators
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 6f92cbbf12cc977⋯.jpg (112,22 KB, 565x899, 565:899, spiulkacie.jpg)

 No.9688[Odpowiedź]

Śpiulkacie? #2

Wiem, że gruby różowy, ale lepiej późno niż wcale.

192 posty oraz 62 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13975

>>13973

>słowo klucz: potencjalnie

może "mierzalne" jest niejasne, chodziło mi o samo to że aktywność mózgu jest fenomenem fizycznym

>nie znam, plus nie do końca rozumiem, możesz elaborować?

może wcale nie słynni, nie mam już pojęcia gdzie to czytałem ale chodziło właśnie o to co też pośrednio stwierdziłeś że jakby byli ludzie bez duszy und świadomości to mogliby się zachowywać jak świadomi i nie szłoby ich rozróżnić

>Nie mogę nic jednoznacznie wydedukować, a więc tym bardziej nie mogę wydedukować że dany stan umysłu u nich nie "zachodzi"

ale to co ty możesz nie ma tutaj znaczenia, mózg to obiekt fizyczny, umysł to ogół jego aktywności, a więc fizyczny fenomen, a więc z definicji nie spełnia kryterium nieprzejawiania się


 No.13976

>>13975

>aktywność mózgu jest fenomenem fizycznym

w rzeczy samej. Ale nie jesteś w stanie na podstawie aktywności mózgu wydedukować stanu świadomości. A tu tkwi pies pogrzebany.

>mózg to obiekt fizyczny, umysł to ogół jego aktywności, a więc fizyczny fenomen, a więc z definicji nie spełnia kryterium nieprzejawiania się

co, mózg? Tak, tu się zgodzę. Umysł? patrz punkt powyżej.

>też pośrednio stwierdziłeś że jakby byli ludzie bez duszy und świadomości to mogliby się zachowywać jak świadomi i nie szłoby ich rozróżnić

a jak Ty byś ich rozróżnił, skoro wszystkie cechy zewnętrzne, z definicji, są jota w jotę takie same?

Ale teraz w sumie już rozumiem o co z tym kamieniem chodziło.


 No.13977

>>13976

nie wiem do końca co rozumiesz przez stan świadomości i stan umysłu, ale jak się przejawiają to są poza scopem dyskusji, a jak się nie przejawiają, to nie udowodniłeś że mówienie o nich jest bardziej usprawiedliwione niż mówienie o smoku

to chyba ma jakiś związek z naszą rozmową o kryptopedalstwie https://en.wikipedia.org/wiki/Thing-in-itself


 No.13978

śpita czy walita?


 No.13979

>>13978

walita
File: 80f29893c93a70b⋯.png (691,65 KB, 850x969, 50:57, 140917956347.png)

 No.13634[Odpowiedź]

Oficjalna clopnitka 3.0

44 posty oraz 36 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13912

>>13911

no to co otwierają w tym TFH?


 No.13913

>>13912

nie rozumiem pytania


 No.13926

File: 609fc2dbbda29a6⋯.jpeg (176,25 KB, 649x659, 649:659, 1703458.jpeg)

File: d0ead307f618d72⋯.png (3,96 MB, 1567x1521, 1567:1521, 1705206.png)

File: 20f385cdc523c31⋯.png (1,89 MB, 1280x1593, 1280:1593, 1709523.png)


 No.13949

File: 5335e83bb07f792⋯.png (1,41 MB, 1280x1111, 1280:1111, 1711021.png)


 No.13963

File: a1b415282b45176⋯.png (742,74 KB, 1229x1024, 1229:1024, large.png)
File: ca5f693be686015⋯.gif (206,85 KB, 420x411, 140:137, 1484512150053.gif)

 No.9973[Odpowiedź]

Po 910 dniach stary tred przekroczył bump limit, pora na nową nić.

Ponies at Dawn wypuściło nowy album, ale jeszcze nie przesłuchiwałem

https://poniesatdawn.bandcamp.com/album/amity

86 postów oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13898

>>13897

>nigdy nie wchodzić na kanał WoodenToastera

to nadinterpretacja, pierwsze słyszę w sensie tą piosenkę

>Poza obrazkiem to nie ma z kucami nic wspólnego

w sumie chyba może masz rację


 No.13915

YouTube embed. Click thumbnail to play.

oh my


 No.13927

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.13931

>>13927

szanuję


 No.13958

>>13888 (sprawdzone)

Mówiąc o kanale deleted pony songs miałem na myśli tylko i wyłącznie ten aspekt umierania artysty o którym napisałem. Nie chciałem dostac wielkiej w kurwe listy wszelkich piosenek ani nawet piosenek dających nostalgie bo od tego mam swoją prywatną kolekcje którą sam budowałem przez te pare lat poniakowania. Chociaż z drugiej strony fajnie jest wiedziec o czymś takim wiec dzieki 。◕‿‿◕。

Chciałem wrzucic losową piosenke ale mi 8ch mówi że plik już istnieje, chyba musze jednak poszukac troche nowego materiału xD
File: 1407424063783.jpg (109,92 KB, 407x407, 1:1, 1395244533849640269.jpg)

 No.843[Odpowiedź]

Policzmy się poniaki xD

pierwszy
65 postów oraz 45 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13917

teoria o półrocznym połowicznym rozpadzie obalona


 No.13919

>>13917

haha to samo chciałem napisać

also to jeszcze nie wszyscy, nie pytajcie skąd wiem


 No.13920

>>13919

mode pls


 No.13924

>>13920

to nie mode, to anon teczkownik ale nie ma racji bo ja pisze różnymi stylami wiec figuruje u niego jako 3 różne osoby


 No.13957

>>13903

Łikendowi lurkerzy są wzywani do dopisania się na listę.

Nie wierzę że jest nas tylko tyle.
File: 47a8f9ae6df303b⋯.jpeg (323,69 KB, 800x1064, 100:133, słoneczniki.jpeg)

 No.12244[Odpowiedź]

czemu emotki nie działają?

57 postów oraz 15 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13837

File: 0ee1513085f5511⋯.png (83,47 KB, 658x410, 329:205, endchan access.png)

>>13827

skoro jesteśmy przy fluttershy.pl to tylko zawiadomie, że endchan ostatnio miewał problemy z domenami

gdyby w razie spadku /flutter/ z rowerka trzeba było emigrowac to warto jest miec pic rel pod reką


 No.13840

>>13827

ładne jest, zostaw tak


 No.13952

File: e99fc6205bdae3b⋯.png (55,11 KB, 300x100, 3:1, havenlyogo.png)

takie tam sobie strzeliłem


 No.13953

File: a9a42af461f2339⋯.png (42,02 KB, 300x100, 3:1, kino.png)


 No.13956

>>13952

zdycha sobie flaterka 。◕‿‿◕。
File: 1426363433075.png (385,45 KB, 1100x780, 55:39, unnamed.png)

 No.3570[Odpowiedź]

Graliście w Końgre?
http://equidev.net/
To taka 3d-platformówka, biegasz konikiem pony, nakurwiasz stworki, zbierasz itemy, zdobywasz nowe zaklęcia. Przynajmniej tyle na razie oferuje demo, bo oczywiście gra jest jeszcze daleka od ukończenia.
Wid related jak to wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=3Y0eC28MuCU
Na ich stronce jest link do pobrania jakby ktoś był zainteresowany.
99 postów oraz 29 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13402

>>13398

klasyk

zaszedłem do 11 fali, chyba nie mam za bardzo co doradzac oprócz tego że na narożnikach budowałem jabolke i flaterke w pobliżu


 No.13950

File: afe43fd0512a5d6⋯.swf (4,7 MB, RD-flight-simulator.swf)

fajny flash

można sobie Daśką polatać i rainboom zrobić 。◕‿‿◕。


 No.13951

>>13950

jest 2k18, nie mam jak tego odpalić


 No.13954

>>13951

też myślałem że nie mam ale ściągnąłem i okazało się że mam, bo ostatnio ściągałem jakiegoś playera żeby zagrać w porno gierki


 No.13955

File: 80bc6219ff6cf70⋯.webm (4,23 MB, 956x720, 239:180, game.webm)

>>13951

>on nabrał się na Flash jest martwy meme
File: bc891a2a8fb1ac8⋯.jpg (66,48 KB, 761x800, 761:800, 1d8c7d8abe37a1f262e81022c4….jpg)

 No.13921[Odpowiedź]

balibyście się czy przytulalibyście?

15 postów oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13942

File: bf9c6c50a9ae728⋯.png (107,4 KB, 492x276, 41:23, 4173fd49ee9847a8a2f01c71e7….png)

>>13941

czymże jest to zabawy o którym mówisz?


 No.13943

File: e41e914e664d0c6⋯.jpg (77,64 KB, 307x294, 307:294, >implikacja_zabawa.jpg)

>>13942

taki tam buzzword którym nie warto sobie głowy zawracać, księżniczko


 No.13946

File: b03e9b4b58537a8⋯.png (912,17 KB, 4464x4888, 558:611, 1423068554615.png)

>>13936

>0 tematów o Celestii

>>3872


 No.13947

wiecie że w equestrii po dziś dzień istnieje zakońspirowane stowarzyszenie założone przez popleczników luny po upadku rewolucji?

czekają tylko na znak i luna nie wie co z tym zrobić


 No.13948

bałbym się zwykłej klaczki, a co dopiero potężnej księżniczki
File: 1420291686359-0.jpg (1,65 MB, 1900x1200, 19:12, chrysalis_the_dark_queen_b….jpg)

File: 1420291686359-1.jpg (677,32 KB, 1200x635, 240:127, derpy__s_and_carrot_top__s….jpg)

File: 1420291686359-2.jpg (823,94 KB, 817x1200, 817:1200, nightmare_moon_by_ziom05-d….jpg)

File: 1420291686359-3.jpg (1,13 MB, 1600x1131, 1600:1131, trixie___i_won__t_lie_anym….jpg)

 No.2617[Odpowiedź]

W tym wtt temacie:
Wysokiej jakości artworki z poniaczkami w formie 1 post 1 rysownik + link do galerii.

Zacznę od poniaka polaka
http://ziom05.deviantart.com/gallery/
53 posty oraz 116 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.11349

File: 9a091ee2dea4b4e⋯.jpg (314,14 KB, 900x760, 45:38, smol_daybreaker_by_mirrore….jpg)

File: 918d7289113deca⋯.png (905,3 KB, 597x816, 199:272, fleur_dis_lee__sketchy__by….png)

File: d9af9ae364af632⋯.gif (612,92 KB, 360x360, 1:1, ponkkk_by_mirroredsea-dbap….gif)

File: ff00590fa690c6e⋯.jpg (405,84 KB, 900x1030, 90:103, there_will_be_fireworks__s….jpg)

jakiś czas temu go odkryłem, i dzisiaj mi ELAOWF o nim przypomniało, a widzę że jeszcze tu nie postowany

https://mirroredsea.deviantart.com/gallery/

https://derpibooru.org/search?q=artist%3Amirroredsea


 No.11864

File: c8022f064d3106b⋯.jpg (352,46 KB, 886x1181, 886:1181, for_summer_solstice_by_pla….jpg)

File: e3fab63a3514b36⋯.jpg (3,62 MB, 2358x1326, 393:221, _wip__canterlot_city_by_pl….jpg)

File: 1583ac405c34b9a⋯.jpg (870,2 KB, 1280x720, 16:9, running_in_the_rain_by_pla….jpg)

File: 300b9b43a6436f0⋯.jpg (1,65 MB, 1375x972, 1375:972, for_summer_solstice__2017_….jpg)

https://plainoasis.deviantart.com/

ładne prace imitujące klasyczne malarstwo dokładnej nazwy techniki nie umiem podać, bo się nie znam


 No.12370

File: 3b5f5fb2c8c0e7e⋯.jpg (6,68 MB, 6000x3750, 8:5, sunny_days__full_res__by_r….jpg)

File: 6142d53e7ad9ac2⋯.png (2,32 MB, 1920x1200, 8:5, cover_me__by_rain_gear-d9t….png)

File: 3c3652438796c56⋯.jpg (1,12 MB, 1920x1200, 8:5, light_falls_by_rain_gear-d….jpg)

File: 5888c7b870ae369⋯.png (2,69 MB, 1920x1200, 8:5, in_the_light_by_rain_gear-….png)

Pora na kolejny bump z fajnym wartościowym artystą (chyba każdy widział ten obrazek z Luną)

https://rain-gear.deviantart.com/

https://derpibooru.org/search/index?q=artist%3Arain-gear


 No.13944

File: 21b12d92469b1f7⋯.png (2,25 MB, 1920x1080, 16:9, her_radiance__our_sunlight….png)

File: f743c14e97008b3⋯.png (2,1 MB, 1920x1080, 16:9, memento_of_the_times_long_….png)

File: 144de3c0cbe26fe⋯.png (2,25 MB, 1920x1080, 16:9, last_train_home_by_huussii….png)

File: 074d46d9f06e1fd⋯.png (2,85 MB, 2191x1080, 2191:1080, between_two_worlds_by_huus….png)

Ostatnio nie zapuszczałem się za bardzo na randomowe przechadzki po Deviantarcie, ale w końcu pora na kolejny quality bump.

https://huussii.deviantart.com/

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-huussii

Przyznam że za każdym razem gdy napotykam się na nowego artystę o podobnym stylu, jestem lekko zdziwiony że wciąż ich znajduję nowych (tj. starych, ale nie znałem ich z imienia, czasem niektóre obrazki widziałem kiedyś ale nie wiedziałem że to od nich), bo w końcu supply artystów jest skończone, i niby fandom umiera.

Ehhhh, oglądanie takich "tradycyjnie" malowanych krajobrazów albo SoL still'i z MLP zawsze wprawia mnie w takie specyficzne uczucie które ciężko opisać dokładnie. Mocno gorzko-słodkie tak czy siak. zabijcie mnie pls

Miało być coś przemyślanego i może głębszego, a jest gadanina trochę od rzeczy i to spoźniona. Sory. Anyway, ignore the post, enjoy the art.


 No.13945

File: 2005a78c5c9cff1⋯.png (743,03 KB, 1035x1079, 1035:1079, clouse_by_dimfann-dblzvkd.png)

File: 939dfb97bc18ece⋯.png (2,35 MB, 3000x1951, 3000:1951, tail_gunner_by_dimfann-d9k….png)

File: a9c4152e1142ae8⋯.png (3,64 MB, 4000x2870, 400:287, sustained_fire_by_dimfann-….png)

File: 7b385e66eb923d8⋯.png (3,45 MB, 3673x2500, 3673:2500, when_by_dimfann-daanrof.png)

>>13944

podpinając się pod bumpa, i nadrabiając za opóźnienie, podlinkuję jeszcze jednego artystę w sumie jak teraz jeszcze raz przeglądam to nie wiem czemu kiedyś stwierdziłem że nie opłaca się go tu postować, a art top tier i niczym nie odstaje

https://dimfann.deviantart.com/

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-dimfann

aka uczuciowej przejażdżki ciąg dalszy. Eh.
File: 1440961885704.jpg (58,52 KB, 680x680, 1:1, top yay.jpg)

 No.5721[Odpowiedź]

ITT muzyka dla 100% patrycjuszy

https://friendcomputer.bandcamp.com/releases

274 posty oraz 14 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13798

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.13844

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.13872

YouTube embed. Click thumbnail to play.

polecam cały album


 No.13887

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.13918

YouTube embed. Click thumbnail to play.
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.9968[Odpowiedź]

ebing vol.2

165 postów oraz 33 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13852

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.13860

YouTube embed. Click thumbnail to play.

gurwa jakim cudem mnie to ominęło


 No.13894

File: 4bbf3045abc0176⋯.webm (1,18 MB, 1920x1080, 16:9, norod.webm)


 No.13907

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Based Alumx strikes again


 No.13908

YouTube embed. Click thumbnail to play.
File: 1413902048446.png (39,26 KB, 636x474, 106:79, new meme.png)

 No.1738[Odpowiedź]

Dołączycie do głupiej zabawy?
225 postów oraz 158 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13342

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>jesteś pierwszym osobnikiem płci męskim, którego księżniczka Łuna spotyka po 1000 letnim celibacie na księżycu

co robisz?


 No.13343

>>13342

nic

boję się wyjść po bułki, a co dopiero zaspokajać boginię


 No.13345

>>13342

przecież księżniczka luna to jeszcze dziewica

i nie rozumiem czemu w tym temacie


 No.13900

File: 0266a5d28cc1d10⋯.jpg (322,39 KB, 1140x2326, 570:1163, tyrada.jpg)

File: c37cd0d217e1424⋯.png (1,01 MB, 1140x2326, 570:1163, 1708445.png)


 No.13902

File: a6066f9ca8582ea⋯.png (961,98 KB, 1140x2326, 570:1163, yp.png)

>>13900

obligatoryjne
File: 4bcc7bd615acc52⋯.gif (855,11 KB, 480x515, 96:103, 1515734237805.gif)

 No.13216[Odpowiedź]

Coraz bliżej końca ediszyn

https://premieredate.news/tv-series/2751-my-little-pony-friendship-is-magic.html

3.03.2018

Kto oglądał już jakieś leaki? Bo ja jeszcze nie wszystkie

74 posty oraz 15 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13799

File: f68f4ddcd261052⋯.png (694,33 KB, 750x750, 1:1, 1701987.png)

która wersja fluttershy jest dla was najlepsza?

dla mnie zdecydowanie drżygothka


 No.13891

File: d94300404daf21d⋯.png (1,09 MB, 1920x1080, 16:9, scrot_2018-04-15_18:23:30_….png)


 No.13892

File: 2c3528b4f2e527c⋯.png (25,02 KB, 386x181, 386:181, [zly][zly][zly].png)

ktoś również nikczemnie zdradzony pisze się na powtórkę dziś o 22?

also jeśli uważacie że to nie powinien być temat na pisanie o tubce to dajcie znać


 No.13893

>>13892

bardzo chętnie obejrzę dzisiaj jeszcze raz, ale gadanie o zdradzaniu należy skwitować chłodnym uśmieszkiem, bo już trzeci tydzień oglądamy w sobotę


 No.13901

File: 5b815b114da1768⋯.jpg (79,45 KB, 600x410, 60:41, co ja czytam.jpg)

nie flood
File: e27b10dce994b2c⋯.png (805,69 KB, 1280x1230, 128:123, 1640499__safe_artist-colon….png)

 No.13482[Odpowiedź]

jakby kucyki istniały do kupienia w sklepie to wolelibyście takiego typowego kucyka z gładką sierścią czy pic rel z futerkiem?

50 postów oraz 18 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13876

>>13873

ślina to nie miłość zagubiony anonie


 No.13877

>>13876

miłość można wyrażać na wiele sposobów, nawet spijając ślinę


 No.13878

>>13877

obrzydliwiec ciebie się tu nie spodziewałem xD


 No.13885

>>13871

w tamtym poście było "jescze jak"

>>13859

>good

>good

>good

>pierdyliard razy good

super zróżnicowane użycie przymiotników kurwo


 No.13886

>>13871

edytowałem go
File: 12afd9705570c66⋯.jpg (121 KB, 1000x1000, 1:1, 1493484601004.jpg)

 No.10668[Odpowiedź]

http://pixelcanvas.io/@-551,385

http://pixelcanvas.io/@-234,637

/flaterszaj/ pisze się na jakiś grupowy projekt?

214 postów oraz 76 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13867

>>13865

w sumie teraz sobie przypominam, że przecież były linki do nas na czesci obrazków i że sam chyba przemalowywalem foroches.com na fluttershy.pl


 No.13879

>>13865

>tajne pucykowe diskordy

Mogę dostarczyć, jeśli ktoś znajdzie program albo pomoże mi napisać skrypt do archiwizowania całego diskordowego kanału tekstowego naraz


 No.13880

>>13879

a na co to komu


 No.13882

>>13880

Nawet jesli stronka obumarła, to jednak nadal istnieje. Większość kodów, skryptów, narzędzi, exploitów nadal działa.


 No.13884

>>13879

>nie ma opcji eksportu logów wbudowanej w program

ale do dupy ten discord

czuję dobrze nieużywający discorda here
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.13736[Odpowiedź]

pobawimy się w taką gierke jak na vid rel?

24 posty oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.13770

>>13769

>o co chodzi z leną i kiwi?

o to o co z kara i vi


 No.13771

>>13769

>o co chodzi z leną i kiwi

paru kiwiaków szkalowało lenę bo spermiarze

paru lenaczaniarzy zrajdowało kiwi i podobno planowało przejąć częć kiwiaków do siebie


 No.13812

>>13761

no ale ja sie pytałem o siebie nie o lenaczaniarzy

to zrobicie lustracje czy nie?


 No.13816

>>13812

A czym się tak naraziłeś?


 No.13835

>>13816

niczym, przysiegam

ale z jakiegoś powodu anoni lubią kolekcjonowac dane o innych tak jak >>13764 opisał wiec jestem ciekaw co są w stanie wyciągnąc z postów na forach o golorowych osiołkach pony
Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / colombia / hisrol / htg / leftpol / soyboys / vg / zenpol ]