[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 1piece / acme / animu / general / mde / s8s / vg / vichan ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

September 2018 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 85c8f665ebfaa5d⋯.jpg (227,33 KB, 564x1392, 47:116, v3.jpg)

 No.15585[Odpowiedź]

Śpiulkacie? #3

248 postów oraz 92 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17147

File: 2630191fa13c155⋯.gif (959,44 KB, 900x1180, 45:59, 2630191fa13c155f7bec8dd0e0….gif)

>>17146

ja jestem porządny i czekam do ślubu


 No.17153

>>17140

>1000letnia zakurzona purchawa


 No.17174

YouTube embed. Click thumbnail to play.

inba inba


 No.17180

File: 5df6ac380572274⋯.png (15,47 KB, 800x800, 1:1, 1112607.png)

Celestynka mnie obudziła 。◕‿‿◕。


 No.17187

File: 2b32c3ddcebfea4⋯.png (858,75 KB, 3000x3000, 1:1, kucyk lekko niehalo.png)

ten filing gdy już czas wstać na pociąg a jeszcze nawet się nie położyłem
File: 1407698402891.png (767,95 KB, 962x743, 962:743, Księżniczka Luna.png)

 No.872[Odpowiedź]

Dzisiaj pełnia, nie zapomnijcie złożyć ofiary dla Księżniczki Luny.
Sprawdzę, czy złożyliście.
317 postów oraz 169 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.16815

>>16813

piękna jest, właśnie miałem ten art postować na pełnię czyli dzisiaj w sumie


 No.16816

File: bab6f67ec18bc2f⋯.gif (6,99 MB, 700x700, 1:1, 1838892.gif)

>>16815

to zatostuj inny


 No.16817

File: 4472dbfae89db27⋯.png (1,7 MB, 2100x1275, 28:17, 1512361.png)

>>16816

szanujecie nieostrzyżone pęciny?


 No.17185

File: 67e3cc2b2a3dc79⋯.png (12,05 KB, 518x71, 518:71, crescent.png)

heh


 No.17186

pięknie dziś księżyc rozświetlał mgłę
File: 80f29893c93a70b⋯.png (691,65 KB, 850x969, 50:57, 140917956347.png)

 No.13634[Odpowiedź]

Oficjalna clopnitka 3.0

307 postów oraz 284 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17172

File: 7f80f17b8268475⋯.png (11,41 MB, 3500x3500, 1:1, 56.png)


 No.17175

>>17172

ale sucz


 No.17182

File: 5fef9d1afe2cdfd⋯.png (3,47 MB, 4609x2734, 4609:2734, 57.png)


 No.17183

>>17172

ciekawe czy ma tez te dziury w piździe


 No.17184

File: 0bb909f617c8b3e⋯.png (4,16 MB, 4609x2734, 4609:2734, pee.png)

>>17182

Specjalnie dla was chłopaki 🇸
File: 1440961885704.jpg (58,52 KB, 680x680, 1:1, top yay.jpg)

 No.5721[Odpowiedź]

ITT muzyka dla 100% patrycjuszy

https://friendcomputer.bandcamp.com/releases

407 postów oraz 23 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17067

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>17066

jeszcze fajne jest Spectral Ecstasy, kompilacji The Black Abyss nie polecam


 No.17152

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.17176

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Przysiągłbym że słyszałem tą melodie gdzieś w czymś polskim (chociażby jakaś ludowa piosenka, albo jakaś parodia na zakończenie kabaretów), ale za skarby nie mogę sobie przypomnieć gdzie


 No.17179

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>twilight nigdy się nie wczołga przez twoje okno


 No.17181

YouTube embed. Click thumbnail to play.
File: 1405095140483.png (466,13 KB, 1407x1200, 469:400, kibel.png)

 No.409[Odpowiedź]

narysowałem taką drżypłoszkę
może słodziutka może nie, nie wiem
59 postów oraz 25 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17164

File: c531a0cce6d50d6⋯.jpeg (490,06 KB, 2969x1800, 2969:1800, 1812082__safe_artist-colo….jpeg)

>>17155

>>17163

Nie no, paru czasami tutaj zagląda.


 No.17165

>>17164

co im się stało w ryjce?


 No.17166

>>17165

ładne są jak na >bezkopyt, czego chcesz?


 No.17177

>>17155

sory anon nie oglądam koników od miliarda pontyfikatów i tylko chińskie bajki rysuję


 No.17178

>>17177

z rysowników, to i tak najbardziej tęsknię za naszym bazowym Niemcem (celowo z wielkiej)
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.9968[Odpowiedź]

ebing vol.2

233 posty oraz 46 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.16819

YouTube embed. Click thumbnail to play.

inb4 wymuszona losowość


 No.16951

File: b0b8fe6f8032396⋯.webm (14,22 MB, 864x480, 9:5, slesz emelpi.webm)


 No.17125

YouTube embed. Click thumbnail to play.

🆔


 No.17149

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.17171

YouTube embed. Click thumbnail to play.
File: 1420291686359-0.jpg (1,65 MB, 1900x1200, 19:12, chrysalis_the_dark_queen_b….jpg)

File: 1420291686359-1.jpg (677,32 KB, 1200x635, 240:127, derpy__s_and_carrot_top__s….jpg)

File: 1420291686359-2.jpg (823,94 KB, 817x1200, 817:1200, nightmare_moon_by_ziom05-d….jpg)

File: 1420291686359-3.jpg (1,13 MB, 1600x1131, 1600:1131, trixie___i_won__t_lie_anym….jpg)

 No.2617[Odpowiedź]

W tym wtt temacie:
Wysokiej jakości artworki z poniaczkami w formie 1 post 1 rysownik + link do galerii.

Zacznę od poniaka polaka
http://ziom05.deviantart.com/gallery/
78 postów oraz 200 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.16854

File: 59de4a20a847cb0⋯.png (1,26 MB, 1280x865, 256:173, 2.png)

File: 384d66ada4e3715⋯.jpg (303,98 KB, 1280x553, 1280:553, 3.jpg)

File: ea208b2f96c4742⋯.png (990,76 KB, 1280x871, 1280:871, 4.png)

File: 02c8f18ded69c64⋯.png (1,69 MB, 1280x800, 8:5, 1.png)

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-turnipberry

Mocno niedoceniane arty. Uwielbiam jego skrzydła. Kucyki bardzo końskie, co niektórym może nie odpowiadać.


 No.16956

File: b319ae27a3016fd⋯.png (962,78 KB, 1280x720, 16:9, 1231424.png)

File: 18bbbb797e9a3f8⋯.png (1,23 MB, 865x1200, 173:240, 1098513.png)

File: 8ec155067acf43d⋯.png (1,16 MB, 823x1200, 823:1200, 1217057.png)

File: e1cd1c6e6d76350⋯.png (1,38 MB, 838x1200, 419:600, 1220274.png)

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-maggwai

niestety ostatnio aktywny dwa lata temu


 No.17087

File: 581696e77b0f0b4⋯.png (477,54 KB, 900x675, 4:3, 4.png)

File: 1b917dd359dd591⋯.png (770,4 KB, 1280x720, 16:9, 1.png)

File: 997d14cb3e2ed74⋯.png (790,23 KB, 1280x853, 1280:853, 2.png)

File: 8a9e751d7a23aca⋯.png (1,08 MB, 1280x960, 4:3, 3.png)


 No.17167

File: 79fdbe62ac1dd45⋯.jpeg (112,86 KB, 1000x1000, 1:1, 3.jpeg)

File: 2bd56341eec4c74⋯.jpeg (103,7 KB, 973x973, 1:1, 4.jpeg)

File: 172ff7c9a461dc2⋯.png (809,54 KB, 720x860, 36:43, 1.png)

File: 57b11b5f1513439⋯.jpeg (152,29 KB, 1000x1000, 1:1, 2.jpeg)

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-annielith

podoba mi się ten jego rozmyty styl. tak w ogóle to miał być dzisiaj ponykillerx, ale w międzyczasie zdech.


 No.17168

>>17167

>ponykillerx

Toż to stary wyga jest.

Myślałem że zdech już parę lat temu
File: ca5f693be686015⋯.gif (206,85 KB, 420x411, 140:137, 1484512150053.gif)

 No.9973[Odpowiedź]

Po 910 dniach stary tred przekroczył bump limit, pora na nową nić.

Ponies at Dawn wypuściło nowy album, ale jeszcze nie przesłuchiwałem

https://poniesatdawn.bandcamp.com/album/amity

106 postów oraz 5 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17096

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.17100

File: 7228cc9b21a6656⋯.gif (284,26 KB, 512x512, 1:1, lyra.flossing.gif)


 No.17150

YouTube embed. Click thumbnail to play.

🆔


 No.17156

YouTube embed. Click thumbnail to play.

jakie życie taki rap


 No.17160

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Bardzo kojarzy mi się z https://xahoy.bandcamp.com/album/polybius-the-video-game-that-doesnt-exist i TRONem, choć wcale nie aż takie podobne
File: 4bcc7bd615acc52⋯.gif (855,11 KB, 480x515, 96:103, 1515734237805.gif)

 No.13216[Odpowiedź]

Coraz bliżej końca ediszyn

https://premieredate.news/tv-series/2751-my-little-pony-friendship-is-magic.html

3.03.2018

Kto oglądał już jakieś leaki? Bo ja jeszcze nie wszystkie

260 postów oraz 291 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17143

File: 583b77b273ce736⋯.jpg (104,76 KB, 603x556, 603:556, mój fetysz.jpg)

File: c8a0c90ce7ec44b⋯.jpg (39,08 KB, 439x510, 439:510, bede zigoł.jpg)

File: b500a0b27082618⋯.jpg (68,14 KB, 657x695, 657:695, czy nauka zaszła za daleko.jpg)

File: 3eb795684494bc7⋯.jpg (130,17 KB, 772x557, 772:557, gówno stało się prawdziwe.jpg)

8


 No.17144

File: 6070a188fa86fb6⋯.jpg (43,19 KB, 507x566, 507:566, 9.jpg)

File: 7429f7d6ddfac68⋯.jpg (57,16 KB, 566x595, 566:595, 13.jpg)

File: 048143b5a55f4c1⋯.jpg (34,14 KB, 386x381, 386:381, 5.jpg)

File: 9c23f14520d84d5⋯.jpg (27,89 KB, 316x317, 316:317, 6.jpg)

9


 No.17145

>>17144

wygląda jak kurczak


 No.17158

File: 2fff98d70f17709⋯.gif (33,96 KB, 289x289, 1:1, animacja.gif)

>finał 7.5/10 na pewno lepszy od poprzedniego

chory człowiek, poprzedni był ebin, z epickimi scenami i rozwinięciem historii equestrii

a tutaj brzydka rozdarta źrebaczka i fabuła pełna wyżej wymienionych luk

mi podobało się

>jak kanclerz zrozumiał swój błąd

>że cmc wzięło udział

>sceny z m6

>yona najlepszy jak


 No.17159

>>17158

wstyd się przyznać ale poprzedni finał oglądałem tylko raz i niewiele z niego pamiętam. pojutrze sobie odświeżę i napiszę czy faktycznie mi się bardziej podobał.

>jak kanclerz zrozumiał swój błąd

o to to

fajnie że nie zrobili z niego literalnego hitlera
File: 1426363433075.png (385,45 KB, 1100x780, 55:39, unnamed.png)

 No.3570[Odpowiedź]

Graliście w Końgre?
http://equidev.net/
To taka 3d-platformówka, biegasz konikiem pony, nakurwiasz stworki, zbierasz itemy, zdobywasz nowe zaklęcia. Przynajmniej tyle na razie oferuje demo, bo oczywiście gra jest jeszcze daleka od ukończenia.
Wid related jak to wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=3Y0eC28MuCU
Na ich stronce jest link do pobrania jakby ktoś był zainteresowany.
115 postów oraz 35 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.16756

File: 5d8f0d315c7e32e⋯.png (427,9 KB, 1637x916, 1637:916, 1537373795754.png)

https://www.patreon.com/StudioWhy

update obiecującej gierki od Tiary. nie wiem jak to teraz wygląda, ale wersja 1.0 była bardzo krótka.


 No.16759

>>16756

przegrałem minigierkę z maszyną i się wkurwiłem, tego jeszcze brakuje żeby pornografia mi się stawiała


 No.16761

>>16756

Fajnie widzieć, że to się rozwija, ale zamiast zrobić każdego konika po trochu, fajnie by było mieć już choćby jednego z którym mogę się bardziej zbliżyć


 No.16764

File: af5c7d248917e73⋯.gif (203,28 KB, 420x450, 14:15, 137554194961.gif)

>na lanczu z fioletową zamów kakao

>twalot nie przewraca szklanki

mieli jedno zadanie


 No.17151

File: a475e7a048cc247⋯.swf (3,02 MB, Twilight Vs Walking.swf)

Skuli nostalgii rocznicowej pora na Powrót do Przeszłości™

QWOP tylko że koński.

Muzyka naprawdę jest highlightem tej gry
File: 1440278528030.jpg (52,73 KB, 500x500, 1:1, bvbnm,.jpg)

 No.5635[Odpowiedź]

Otwieram oficjalną rysunkową. Zamieszczamy tu swoje chujoRysunki, prowadzimy dyskusje i płaczemy że nie wychodzi tak jak byśmy chcieli.

Otwarłem bo już kilka tematów o rysunkowaniu powstało a fajnie żeby wszystko w jednym miejscu było

276 postów oraz 117 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17119

>>17117

otwórz w czymś innym niż Firefox lub Chrome. Nie wiem czemu tak się stało, ale delay jest na 10ms


 No.17123

File: 494b0133093e7d8⋯.gif (65,89 KB, 304x228, 4:3, dab-overload.gif)

>>17119

>otwórz w czymś innym niż Firefox lub Chrome

linuksiarz szampon


 No.17137

File: 18ac1be6f5f32b6⋯.webm (26,09 KB, 295x193, 295:193, dabf.webm)

>>17123

ale że Firefox i Chrome działają nie tylko na Linuxie to ty wiedz.


 No.17138

>>17137

Chyba chodziło mu o to, że tylko linuksiarz by używał czegokolwiek innego


 No.17139

>>17138

>midori
File: 1422628210257.jpg (81,63 KB, 778x584, 389:292, IMG_20150128_103518.jpg)

 No.3005[Odpowiedź]

Jakie kucykowe itemy poniaki mają w piwnitzy? Pic rel mój najnowszy nabytek, kubeczek ze słodką drżypłoszką 。◕‿‿◕。 w środku 200mg rozpuszczonego tramadolu
104 posty oraz 39 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17000

>>16999

od czego jest global report


 No.17007

>>17000

sprawdzone

do nadgonienia magicznej stajni potrzebujemy jeszcze 4,5k postów


 No.17022

>>17007

ale magiczna zrobiła to w 2 lata a trzeba by uczciwie chyba doliczyc jeszcze /pony/


 No.17023

>>17022

czemu uczciwie? przecież tylko o wyprzedzeniu /moon/ na ms pisałem, a nie wszystkich możliwych czanów i desek sceny poniackiej


 No.17134

>>16993

>gore nadal nie wyjebane

moderator w formie
File: 94c09152afb2e53⋯.jpg (28,59 KB, 599x559, 599:559, Rarity_plush_4th_Dimension….jpg)

 No.17120[Odpowiedź]

Macie jakies pluszaczky? 。◕‿‿◕。

 No.17122

File: f0127d8db104350⋯.jpeg (353,08 KB, 1037x778, 1037:778, 1853790.jpeg)

Nie mam, bo nie lubię zbieraczy kurzu. Jak już miałbym sobie kupować pluszaka to tylko takiego life size, no ale to strefa marzeń, bo mnie nie stać i nie chciałbym tłumaczyć całej rodzinie czemu śpię z wielkim pluszowym koniem.

also nitka do rozmów o merchu jest tutaj >>3005


 No.17124

mam lifesize wałe z kołdry 🇿
File: 25d916173212cee⋯.jpg (223,83 KB, 500x500, 1:1, konie.jpg)

 No.14698[Odpowiedź]

żeby nie zaśmiecać sezonowego

link: https://cytu.be/r/konie

mile widziane nielogowanie się i cotygodniowa zmiana nicku

142 posty oraz 35 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17113

>>17112

Bardziej w sensie, nie jest w ogóle


 No.17114

>>17111

przecież sezonowy jest jakościowy, jedyne czego brakuje to twoich długaśnych recenzji


 No.17118

>>17114

Złapałeś mnie. Sorry chłopaki


 No.17121

File: 8f3b40ed45dab0c⋯.png (444,17 KB, 707x623, 101:89, 1459016947128.png)

>>17118

nie przepraszaj tylko zabieraj się do pisania


 No.17136

File: 1d29905ccf9534c⋯.png (95,05 KB, 429x234, 11:6, 1535315513348.png)

>>17057

No i się skończyło. Było zajebiście.

>>17121

Trochę wypadłem z nawyku. Pozatym takie rzeczy najlepiej mi się pisało na świeżo po obejrzeniu odcinka. Niczego nie obiecuję, jak zwykle, ale chyba nie ma co oczekiwać że dostarczę.
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.12176[Odpowiedź]

Otwieram oficjalną girlakową z shortami jakie wrzucają.

Prawdopodobnie chcą zrobić z tego osobny serial.

53 posty oraz 27 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17009

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>16988

w sumie krótkometrażówka nawet ok

Na kanale Hasbro jest playlista a na niej 5 odcinków po polsku (łącznie 62 shorty po polsku xD)

https://www.youtube.com/watch?v=uBQhUVbxxnw&list=PLNXV9Mb7egjHve2V8lKJdGDABHZlY3B3L

vid rel pierwsza część, reszta w linku u góry.

inb4 polski dubbing - akurat głosy mają mocno zbliżone do oryginałów poza Rarity i AJ


 No.17010

>>16988

w sumie krótkometrażówka nawet ok

Na kanale Hasbro jest playlista a na niej 5 odcinków po polsku (łącznie 62 shorty po polsku xD)

https://www.youtube.com/watch?v=uBQhUVbxxnw&list=PLNXV9Mb7egjHve2V8lKJdGDABHZlY3B3L

inb4 polski dubbing - akurat głosy mają mocno zbliżone do oryginałów poza Rarity i AJ


 No.17011

File: 6b4fcfe6d50890c⋯.jpg (95,56 KB, 707x561, 707:561, mfw.jpg)

obejrzan'd

straszne gówno, nie polecam

>girlaki używają smartfonów i jakiś snapczatów na kiju nawet flaterszaj

>rainbow dash obsrana na rollecoasterze gdy drżypłoszka świetnie się bawi

>scilight daje się nabrać na oczywisty scam

>cała historia głupia i do bólu przewidywalna

>złoczyńca nieciekawy i bardzo stereotypowy


 No.17012

File: 8620faca3a418ad⋯.jpg (92,44 KB, 614x560, 307:280, czy to prawdziwe życie.jpg)

File: 344c0a89c3e83c2⋯.jpg (165,97 KB, 850x842, 425:421, 1.jpg)

File: e1b40943dcf72b5⋯.jpg (101,44 KB, 643x842, 643:842, 2.jpg)


 No.17056

File: f21cbf20526b8a7⋯.png (111,84 KB, 293x302, 293:302, 1852516__safe_screencap_sc….png)

Polacy znowu zdali egzamin z leaków xD

https://derpibooru.org/1852516

Link w źródle prowadzi do polskiego fanpage na fb.
Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 1piece / acme / animu / general / mde / s8s / vg / vichan ]