[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / eris / kc / leftyb / porno / vg / wmafsex ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 80f29893c93a70b⋯.png (691,65 KB, 850x969, 50:57, 140917956347.png)

 No.13634[Odpowiedź]

Oficjalna clopnitka 3.0

376 postów oraz 355 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18154

File: 31fc5df6381e17a⋯.jpeg (1,75 MB, 4000x3500, 8:7, 108.jpeg)


 No.18155

File: 8214021ff2fb0f3⋯.jpg (816,07 KB, 6200x4000, 31:20, luna.pee.jpg)

>>17512

🇸

>>18092

Dzięki! Cieszę się że zainspirowałem do twórczości.


 No.18192

File: 770fae77f81dfa6⋯.webm (2,24 MB, 400x300, 4:3, 109.webm)


 No.18232

File: 1d4c27fe51cfafe⋯.png (299,71 KB, 1244x866, 622:433, 110.png)


 No.18254

File: 4bd1a09e25a36a9⋯.png (496,69 KB, 1280x899, 1280:899, 111.png)
File: 8578925740200b8⋯.png (595,01 KB, 918x1024, 459:512, 1883462.png)

 No.18187[Odpowiedź]

ITT muzyka dla 50% patrycjuszy

2 posty pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18234

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Skoro święta już blisko


 No.18236

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.18238

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.18252

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.18253

YouTube embed. Click thumbnail to play.

wszyscy sie kurwa bawioł
File: 8b6202e966e0777⋯.jpg (274,73 KB, 564x1791, 188:597, v4.jpg)

 No.18048[Odpowiedź]

no i huj i cześć

36 postów oraz 11 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18217

File: 3f66ec1a80cf2d0⋯.jpg (58,72 KB, 406x438, 203:219, brainlet_pill_2.jpg)

>>18216

Dzięki juz mi lepiej


 No.18218


 No.18249

http://itcontent.eu/strony-tor/

>http://oxwugzccvk3dk6tj.onion/flutter/ 8chan/flutter znajdziecie tutaj polską społeczność i kucyki Pone(NSFW)

chyba wyjaśnione skąd ten co pytał o deepweb na tubie xD


 No.18250

>>18249

>zwykłe url 8chana tylko TOR

>flutter doklejone na końcu URL bez żadnego powodu (równie dobrze mogłaby być dowolna inna polska deska albo po prostu nic)

Co Damian przez to oznacza?


 No.18251

File: dda6605e1155e32⋯.png (389,77 KB, 900x756, 25:21, 9.png)

>>18249

my /głębokasieć/ teraz
File: 1413902048446.png (39,26 KB, 636x474, 106:79, new meme.png)

 No.1738[Odpowiedź]

Dołączycie do głupiej zabawy?
396 postów oraz 261 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18244

>>18243

najlepszy

szkoda że fińczyk już nie postuje


 No.18245

>>18243

wygląda jak stolec w kapsułkach


 No.18246

>>18245

brawo detektywie gówno


 No.18247

File: 47ea1f69554e763⋯.mp4 (4,17 MB, 680x510, 4:3, brownpill.mp4)

Have you taken the brown pill yet, mateys?

it's a tough pill to swallow! The brown pill was founded in 1999 by Sir Reginald Brownpill, who presents and narrates the attached video.

Forget red and blue pills, brown pills are the way of the future.

Video related. Please leave your questions, comments, and concerns below about this radical new paradigm of thinking!

Swallow the brown pill today! Red pills are for fedora fucking wearing faggots, blue pills are for the ignorant masses. Ignore the other le epin /pol/ maymays, this one is the readl deal.


 No.18248

File: 5ead68143d08c99⋯.jpg (52,67 KB, 600x646, 300:323, 217929.jpg)
File: ae1a3f31e976461⋯.jpg (62,14 KB, 500x506, 250:253, 34.jpg)

 No.17672[Odpowiedź]

żeby nie zaburzać >dyskusji w sezonowym

41 postów oraz 156 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18164

File: 16af8af04cb0b83⋯.jpg (44,62 KB, 500x533, 500:533, short1_13.jpg)

File: 2392fd2a6957f99⋯.jpg (43,09 KB, 500x458, 250:229, short1_10.jpg)

File: adc1dfad9e919b3⋯.jpg (45,59 KB, 500x514, 250:257, short1_11.jpg)

File: 50a9cf806a4501d⋯.jpg (58,72 KB, 500x531, 500:531, short1_12.jpg)

3


 No.18165

File: 424ae1f8833c99f⋯.jpg (60,98 KB, 500x474, 250:237, short1_17.jpg)

File: 857924a4eb38d8a⋯.jpg (59,29 KB, 500x516, 125:129, short1_14.jpg)

File: 7b89c48c4950462⋯.jpg (51,22 KB, 475x431, 475:431, short1_15.jpg)

File: 1c47290677c5a3f⋯.jpg (52,35 KB, 500x501, 500:501, short1_16.jpg)

4


 No.18166

File: 482a793667cf7c9⋯.jpg (46,29 KB, 500x497, 500:497, checkem.jpg)

File: cb97a1572c29d07⋯.jpg (37,12 KB, 500x327, 500:327, short1_18.jpg)

File: fbc269f94d1f3cd⋯.jpg (51,21 KB, 500x494, 250:247, short1_19.jpg)

File: d083784d32a06e1⋯.jpg (27,62 KB, 348x337, 348:337, short1_20.jpg)

5


 No.18227

File: a20ccb41f197cc6⋯.jpg (23,92 KB, 275x286, 25:26, short2_6.jpg)

File: 112bb55bbb6c966⋯.jpg (20,95 KB, 255x264, 85:88, short2_7.jpg)

File: 7f2b8062e6bad74⋯.jpg (61,66 KB, 500x555, 100:111, short2_3.jpg)

File: 7371a5a2703c5d4⋯.jpg (19,17 KB, 242x269, 242:269, short2_4.jpg)

drugi short


 No.18228

File: 396dad0d312441a⋯.jpg (31,6 KB, 369x366, 123:122, short2_5.jpg)

File: 6edd43004e0289b⋯.jpg (21,29 KB, 272x281, 272:281, short2_9.jpg)

File: 2d9d5e6c92d960b⋯.jpg (31,32 KB, 386x423, 386:423, short2_10.jpg)

File: f893a11050bdcdf⋯.jpg (51,63 KB, 500x526, 250:263, short2_12.jpg)

2
File: 1420291686359-0.jpg (1,65 MB, 1900x1200, 19:12, chrysalis_the_dark_queen_b….jpg)

File: 1420291686359-1.jpg (677,32 KB, 1200x635, 240:127, derpy__s_and_carrot_top__s….jpg)

File: 1420291686359-2.jpg (823,94 KB, 817x1200, 817:1200, nightmare_moon_by_ziom05-d….jpg)

File: 1420291686359-3.jpg (1,13 MB, 1600x1131, 1600:1131, trixie___i_won__t_lie_anym….jpg)

 No.2617[Odpowiedź]

W tym wtt temacie:
Wysokiej jakości artworki z poniaczkami w formie 1 post 1 rysownik + link do galerii.

Zacznę od poniaka polaka
http://ziom05.deviantart.com/gallery/
93 posty oraz 240 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17621

>>17620

te 3 obrazki to pokrojony na kawałki jeden duży obrazek xD


 No.17816

File: d899847048731c3⋯.png (902,67 KB, 786x1024, 393:512, 4.png)

File: 76dce9ccc559c6f⋯.png (674,73 KB, 576x1024, 9:16, 1.png)

File: a40d6a221876bf3⋯.png (1,09 MB, 906x1024, 453:512, 2.png)

File: bf9bad29c4f1e1c⋯.png (994,63 KB, 1280x800, 8:5, 3.png)

https🅿/derpibooru.org/tags/artist-colon-bra1neater

Ciężko uwierzyć, że jeszcze go tu nie było. Szczególnie ładne są jego końsko wyglądające kucyki jak ta krysia, ale nie postuję ich, bo niektórych to odstrasza.


 No.17822

>>17816

>umalowane księżniczki

usuń to


 No.17977

File: bde435014bbfc13⋯.jpg (157,88 KB, 900x938, 450:469, 4.jpg)

File: f5c20f0d6f5fd2c⋯.jpg (78,71 KB, 726x1024, 363:512, 2.jpg)

File: 19c3ed8ee03f901⋯.jpg (305,68 KB, 1280x712, 160:89, 3.jpg)

File: b63bbbc25f71dbd⋯.png (1,1 MB, 998x1024, 499:512, 1.png)


 No.18213

File: 2d4a4937896a9de⋯.jpg (483,3 KB, 681x1024, 681:1024, 3.jpg)

File: ed330a48e41a1cb⋯.jpg (995,1 KB, 674x1024, 337:512, 1.jpg)

File: 2e01dfb236dffbd⋯.jpg (1004,3 KB, 687x1024, 687:1024, 4.jpg)

File: 4476a333cb92637⋯.jpg (716,68 KB, 779x1024, 779:1024, 2.jpg)

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-koviry

bardzo swojskie arty, ale niestety głównie ocki
File: 1418768383525.jpg (50,24 KB, 1047x1109, 1047:1109, sztuka.jpg)

 No.2378[Odpowiedź]

anoni narysowałem hehechujinke xD

Bierzemy od teraz te o to choinkę która jest marnie narysowana i ją stroimy i robimy flutterhenową choinkę:
>bierzesz pic related
>zapisujesz
>dodajesz jeden szczegół - bombkę, łańcuch, gwiazdę
>tostujesz
>ktoś inny bierze twoj relatywny i robi to samo aż do skutku
88 postów oraz 55 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18071

>>18070

teraz czaję, dzięki

wciąż troche nie flutter relejted tho


 No.18072

File: f2b6d22978b5406⋯.png (606,11 KB, 1358x1109, 1358:1109, ale w pomnik nie rzucaj.png)


 No.18073

File: ce9fa15c010cb53⋯.png (541,1 KB, 1358x1109, 1358:1109, mistakes into miracles.png)

>>18072

zaśmiane


 No.18075

File: cc639eafb0ef427⋯.png (622,75 KB, 1358x1109, 1358:1109, szczyny.png)


 No.18199

File: cb4310d7dbbf5e1⋯.png (581,31 KB, 1358x1109, 1358:1109, styrta.png)

znalazłem w lesie stertę dziwnego, kolorowego drewna, to będzie na opał jak się mróz zrobi
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.9968[Odpowiedź]

ebing vol.2

264 posty oraz 52 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18093

File: 50f8e4177400004⋯.png (1,31 MB, 1920x1080, 16:9, >gwałt.png)

File: 73949a0a8fa5799⋯.png (39,59 KB, 780x107, 780:107, kek.png)

>>18084

Alumx jak zawsze najlepszy


 No.18148

YouTube embed. Click thumbnail to play.

YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWW


 No.18178

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.18185

File: e9c66276c5af2ae⋯.webm (988,7 KB, 480x480, 1:1, wowglimmer.webm)


 No.18186

File: d71f0682770d81b⋯.webm (733,94 KB, 1280x720, 16:9, wow.webm)
File: 1440961885704.jpg (58,52 KB, 680x680, 1:1, top yay.jpg)

 No.5721[Odpowiedź]

ITT muzyka dla 100% patrycjuszy

https://friendcomputer.bandcamp.com/releases

496 postów oraz 32 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18128

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Pozdrawiam moich negrosów nihilistów 🇿


 No.18160

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Jeszcze tego tu nie było? 🇬🇧


 No.18182

>>18091

daje okejke

w sumie to trochę podobne do niektórych soundtracków Roma Di Prisco z NFS, może Ci się spodoba, może nie


 No.18183

YouTube embed. Click thumbnail to play.

i 500

Rock On, Boys :^)


 No.18189

>>18188

a jednak nie, czyli i tak końpromitacja xD
File: ca5f693be686015⋯.gif (206,85 KB, 420x411, 140:137, 1484512150053.gif)

 No.9973[Odpowiedź]

Po 910 dniach stary tred przekroczył bump limit, pora na nową nić.

Ponies at Dawn wypuściło nowy album, ale jeszcze nie przesłuchiwałem

https://poniesatdawn.bandcamp.com/album/amity

140 postów oraz 12 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17989

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.18074

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.18111

YouTube embed. Click thumbnail to play.

o łał, jeszcze tego tu nie postowałem


 No.18179

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.18180

>>18179

bardzo się to podoba dla mnie
File: 4bcc7bd615acc52⋯.gif (855,11 KB, 480x515, 96:103, 1515734237805.gif)

 No.13216[Odpowiedź]

Coraz bliżej końca ediszyn

https://premieredate.news/tv-series/2751-my-little-pony-friendship-is-magic.html

3.03.2018

Kto oglądał już jakieś leaki? Bo ja jeszcze nie wszystkie

324 posty oraz 413 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18171

>>18170

tak było

widziałem posty z kirinką i sex junk, ale nie znałem genezy


 No.18172

>>18161

daje super okejke dla dla pic 。◕‿‿◕。


 No.18173

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.18175

File: cfaa67f05734969⋯.gif (531,16 KB, 576x324, 16:9, 1429979604453.gif)

>>18173

głupkowate te szorty, ale z niecałymi 3 minutami ciężko coś więcej zrobić


 No.18177

>>18157

>Also pinkie na końcu złamała zasady, bo ogłosiła się zwycięzcą a nie zrobiła wyzwania od RD i AJ

przecież zrobiła to świadomie, dla bólu dupy koleżanek i tych od "ponka jak zwykle wkurwiająca"
File: 1427541391547.jpg (83,2 KB, 986x633, 986:633, 1415940395013.jpg)

 No.3753[Odpowiedź]

powerlevel nitka kopytkuj
W tym pferdzie opisujcie sytuacje w których przyznawaliście się do kucyków,
mieliście bliższe kontakty z broniakami i inne żeżuncjogenne bądź nie historie.
Napiszę później żeby wtłumić się w mieszch.
139 postów oraz 58 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18139

File: 0bf61122acb63e7⋯.png (260,6 KB, 1000x1000, 1:1, Uderz w stół, a nożyce się….png)

>>18137

>weź tabletkę

Czyli chcesz żebym przedawkował leki? Słaba metoda, pass.


 No.18140

File: bc37ff3f3b1d370⋯.png (160,18 KB, 748x1036, 187:259, tańcz marionetko.png)

>>18139

zbaitowany po dokładnie tą odpowiedź


 No.18141

File: 091319cd2118335⋯.gif (237,54 KB, 554x400, 277:200, 1540981922339.gif)

>>18140

bazowy marionetkarz


 No.18142

>>18133

do końca chłodny jak lód, F


 No.18143

>>18140

sugerowanie ze to ten sam anon
File: 94c09152afb2e53⋯.jpg (28,59 KB, 599x559, 599:559, Rarity_plush_4th_Dimension….jpg)

 No.17120[Odpowiedź]

Macie jakies pluszaczky? 。◕‿‿◕。

 No.17122

File: f0127d8db104350⋯.jpeg (353,08 KB, 1037x778, 1037:778, 1853790.jpeg)

Nie mam, bo nie lubię zbieraczy kurzu. Jak już miałbym sobie kupować pluszaka to tylko takiego life size, no ale to strefa marzeń, bo mnie nie stać i nie chciałbym tłumaczyć całej rodzinie czemu śpię z wielkim pluszowym koniem.

also nitka do rozmów o merchu jest tutaj >>3005


 No.17124

mam lifesize wałe z kołdry 🇿


 No.18119

File: 7fadc6a672dd15e⋯.jpeg (263,88 KB, 1024x1365, 1024:1365, 1788745.jpeg)

>pluszaki

>nie nadmuchiwana rasa panów
File: 1428311368840.jpg (219,09 KB, 655x928, 655:928, 1427012113682.jpg)

 No.3872[Odpowiedź]

Dzisiaj imieniny Celestyny, więc szanowanie największej klaczy nitka pędź.
59 postów oraz 28 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.18017

File: f1a8114084a47ae⋯.png (Schowaj obrazek, 823,66 KB, 1094x617, 1094:617, 1544219674246.png)

taki wygląd solarnych xD


 No.18019

>>18017

o huj xD 🇫 xD 🇫

ale

>jakieś szorty

>kanon

o nienienienie


 No.18020

>>18019

>s09

>szorty


 No.18022

>>18017

>łapanie się na chujowe baity

taki wygląd lunarnych xD


 No.18083

File: a39361181753904⋯.jpg (35,83 KB, 411x445, 411:445, qt3.14.jpg)

dajcie bardziej uroczą Celestię wyciętą z odcinka

protip: nie dacie
File: d0698425f665700⋯.jpg (237,23 KB, 564x1792, 141:448, spiulkaniowy.jpg)

 No.15599[Odpowiedź]

Śpiulkacie? #4

 No.15600

File: 41aebfe181068f0⋯.jpg (12,05 KB, 231x219, 77:73, 1464848192743.jpg)

no bardzo kurwa smieszne


 No.18046

File: f23e37193ed29c7⋯.jpeg (116,86 KB, 359x359, 1:1, f23e37193ed29c732dca6f383….jpeg)

śpiący sie obudził


 No.18150

I co teraz z tym tematem?
Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / eris / kc / leftyb / porno / vg / wmafsex ]