[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / dempart / gfl / leftpol / lewd / schweiz / vg / vichan / wmafsex ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: fbdc7cc397330da⋯.png (97,5 KB, 447x331, 447:331, 1429957759791.png)

 No.19808[Odpowiedź]

Oficjalna clopnitka 4.0

52 posty oraz 47 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.20196

File: 26aba850ff048fb⋯.png (2,13 MB, 2152x1440, 269:180, 235.png)


 No.20201

File: d9a3eeac31f9ea0⋯.png (1,82 MB, 2000x2000, 1:1, 236.png)


 No.20207

File: c26d656bbb93009⋯.png (769,14 KB, 1500x1342, 750:671, 237.png)


 No.20217

File: 3a3200fcd89db1c⋯.jpeg (1,09 MB, 3000x3500, 6:7, 238.jpeg)


 No.20249

File: c0ab1786b51d284⋯.jpg (601,21 KB, 2925x1800, 13:8, 239.jpg)
File: 8b6202e966e0777⋯.jpg (274,73 KB, 564x1791, 188:597, v4.jpg)

 No.18048[Odpowiedź]

no i huj i cześć

426 postów oraz 138 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.20139

File: 9ba4049587a51df⋯.png (293,92 KB, 2701x1486, 2701:1486, 1131025__safe_artist-colon….png)

>>20138

>You'll Play Your Part nie można sobie podśpiewywać


 No.20192

File: 152e9ca9c7b6578⋯.png (255,79 KB, 923x674, 923:674, 443687.png)


 No.20193

File: b726d5a59b4ac6b⋯.jpg (418,38 KB, 923x674, 923:674, rój.jpg)

>>20192

jesteśmy legionem


 No.20200

File: 11bd54c237c404f⋯.jpg (62,88 KB, 807x676, 807:676, 1458224101962.jpg)

ciasto na babke ugniecione?

jajka pomalowane?


 No.20248

File: b79b1f62ff85fa6⋯.jpg (474,86 KB, 923x674, 923:674, rój2.jpg)

znowu się rozmnożyły jebane
File: ae1a3f31e976461⋯.jpg (62,14 KB, 500x506, 250:253, 34.jpg)

 No.17672[Odpowiedź]

żeby nie zaburzać >dyskusji w sezonowym

296 postów oraz 1122 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.20243

File: 8916cf643233e07⋯.jpg (25,27 KB, 336x363, 112:121, s09e04_4.jpg)

File: 41d50fc715624d9⋯.jpg (36,01 KB, 377x404, 377:404, s09e04_5.jpg)

File: ca4a1ebc24c1df5⋯.jpg (22,56 KB, 271x306, 271:306, s09e04_53.jpg)

File: b96cb2e1207ca0e⋯.jpg (56,97 KB, 518x573, 518:573, s09e04_54.jpg)

22


 No.20244

File: cd542af3bbf5079⋯.jpg (23,21 KB, 270x304, 135:152, s09e04_57.jpg)

File: 0017fc83cbb8896⋯.jpg (38,51 KB, 459x491, 459:491, s09e04_10.jpg)

File: cb25a78a1c655ff⋯.jpg (27,66 KB, 348x353, 348:353, s09e04_18.jpg)

File: 0d7b41daf2f8677⋯.jpg (22,63 KB, 276x313, 276:313, s09e04_19.jpg)

23


 No.20245

File: 2dc90af19c43ba6⋯.jpg (54,41 KB, 515x606, 515:606, s09e04_93.jpg)

File: e4c09c280537901⋯.jpg (23,02 KB, 310x337, 310:337, s09e04_11.jpg)

File: a9941bd56b4cf6f⋯.jpg (47,3 KB, 500x502, 250:251, s09e04_12.jpg)

File: 97f7717f2caf324⋯.jpg (51,6 KB, 500x535, 100:107, s09e04_74.jpg)

24


 No.20246

File: da6034924332b43⋯.jpg (49,41 KB, 500x529, 500:529, s09e04_75.jpg)

File: ce944e087d6546f⋯.jpg (57,23 KB, 500x510, 50:51, s09e04_7.jpg)

File: 1d03225beac9ac3⋯.jpg (18,64 KB, 211x254, 211:254, s09e04_8.jpg)

File: f38b8ddb1835080⋯.jpg (45,18 KB, 500x569, 500:569, s09e04_13.jpg)

25


 No.20247

File: ae77415c80123bb⋯.jpg (23,44 KB, 266x273, 38:39, s09e04_3.jpg)

File: eb12e1b13e61829⋯.jpg (15,41 KB, 206x231, 206:231, s09e04_9.jpg)

File: be7ea3f7b14696c⋯.jpg (33,1 KB, 394x435, 394:435, s09e04_31.jpg)

File: 6b6054bc10e856d⋯.jpg (34,84 KB, 338x389, 338:389, s09e04_45.jpg)

26
File: ca5f693be686015⋯.gif (206,85 KB, 420x411, 140:137, 1484512150053.gif)

 No.9973[Odpowiedź]

Po 910 dniach stary tred przekroczył bump limit, pora na nową nić.

Ponies at Dawn wypuściło nowy album, ale jeszcze nie przesłuchiwałem

https://poniesatdawn.bandcamp.com/album/amity

157 postów oraz 13 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19870

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.20070

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>six became a team of five

to też o nas >>20069

>the last one drove insane, he turned and went astray


 No.20092

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.20168

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.20233

YouTube embed. Click thumbnail to play.
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.9968[Odpowiedź]

ebing vol.2

316 postów oraz 62 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19874

YouTube embed. Click thumbnail to play.

bardzo ładny pixel art


 No.19936

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.20021

YouTube embed. Click thumbnail to play.

ehh amerykańce mają nietoperzaki a mi tylko kątniki łażą po pokoju


 No.20160

YouTube embed. Click thumbnail to play.

sugoi


 No.20232

YouTube embed. Click thumbnail to play.

nowy agrol
File: bdb3e00225568e4⋯.jpg (276,88 KB, 2000x1500, 4:3, 86565__safe_artist-colon-m….jpg)

 No.19732[Odpowiedź]

Pierwszy teaser ostatniego sezonu wypuszczony, data premiery w kwietniu, otwieram ostatni oficjalny sezonowy generał

https://www.youtube.com/watch?v=fR8ZXSYtDSw

>It's the beginning of the end

🆔

32 posty oraz 22 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.20212

File: f6526c083f983f5⋯.gif (2,07 MB, 900x506, 450:253, 12345.gif)

Odcinek był świetny, plot twist na końcu to był reżyserski overkill jak na bajkę dla dzieci (ale w pozytywnym znaczeniu), bardzo fajna nauczka na końcu, a jako bonus bardzo trafił we mnie spajk czujący się jak trzecie koło.

>>20208

skrypt od animowanych miniaturek nie respektuje spoilerów 🆔


 No.20213

File: bd6531300455c4d⋯.gif (154,5 KB, 524x600, 131:150, 1536266379627.gif)

>>20212

>skrypt od animowanych miniaturek nie respektuje spoilerów

Nie ponoszę odpowiedzialności za wtyczki dostarczone przez osoby trzecie łamiące funkcjonalność strony

btw animowane miniaturki ssą lmaooooooooooooooooooooooooooooooooooo


 No.20215

File: 115a2db7c0bf25b⋯.png (8,78 MB, 2550x3300, 17:22, 1756344.png)

Jak drżynoni rankingują studencką szóstkę? uwaga: nie ma miejsc egzekwo


 No.20216

File: 0425bb4e2fb88d0⋯.webm (248,87 KB, 1080x1040, 27:26, gallus w naturalnym środo….webm)

>>20215

od najlepszego do najgorszego

>fallus vidrel

>yona na początku jej nie lubiłem, ale teraz YAK BEST, bo wielkie serce i tak dalej

>silverstream trochę taka wkurwiająca pinkeła, ale jednak lepsza od nudnawej ocellus

>ocellus jw

>smolder nie lubię tomboyów

>sandbar normik z wkurzającym głosem


 No.20231

File: 48108634e4d767c⋯.png (1,16 MB, 1920x1080, 16:9, 2016605.png)

1. yona

2. silverstream

3. smolder

4. ocellus

5. gallus

6. sandbar
File: 25d916173212cee⋯.jpg (223,83 KB, 500x500, 1:1, konie.jpg)

 No.14698[Odpowiedź]

żeby nie zaśmiecać sezonowego

link: https://cytu.be/r/konie

mile widziane nielogowanie się i cotygodniowa zmiana nicku

244 posty oraz 65 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.20204

>>20203

🆎 goście idą na 22 w sobote


 No.20205

>>20204

>msza na pamiątkę Zmartwychwstania

>nie w dniu Zmartwychwstania

co tu się?


 No.20206

>>20205

ta msza trwa koło trzech godzin i kończy się w niedzielę, dlatego na tak późno się zaczyna


 No.20214

>>20205

Trzeci dzień liczysz od zachodu słońca w sobote 🇿


 No.20234

Dice rollRolled 143 (1d200)

roll
File: 8578925740200b8⋯.png (595,01 KB, 918x1024, 459:512, 1883462.png)

 No.18187[Odpowiedź]

ITT muzyka dla 50% patrycjuszy

160 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.20176

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.20185

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.20189

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.20190

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.20210

YouTube embed. Click thumbnail to play.
File: 1407698402891.png (767,95 KB, 962x743, 962:743, Księżniczka Luna.png)

 No.872[Odpowiedź]

Dzisiaj pełnia, nie zapomnijcie złożyć ofiary dla Księżniczki Luny.
Sprawdzę, czy złożyliście.
362 posty oraz 196 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19946

File: 9f7ecae18788a7d⋯.png (158,16 KB, 509x531, 509:531, 1988455.png)


 No.20000

File: 45224bf8f002e00⋯.gif (805,02 KB, 849x849, 1:1, 1994510.gif)

luna tańczy get


 No.20197

File: fdc6b0ae67b8272⋯.png (726,29 KB, 1280x1102, 640:551, ludzikzwody2.png)


 No.20198

>>20197

>ludzikzwody2.png

zgniłem z losowości xD


 No.20199

>>20198

o chuj, nawet nie zauważyłem

musiałem kliknąć na ludzikzwody1.png i wybrać, żeby zachował oba pliki
File: 1420291686359-0.jpg (1,65 MB, 1900x1200, 19:12, chrysalis_the_dark_queen_b….jpg)

File: 1420291686359-1.jpg (677,32 KB, 1200x635, 240:127, derpy__s_and_carrot_top__s….jpg)

File: 1420291686359-2.jpg (823,94 KB, 817x1200, 817:1200, nightmare_moon_by_ziom05-d….jpg)

File: 1420291686359-3.jpg (1,13 MB, 1600x1131, 1600:1131, trixie___i_won__t_lie_anym….jpg)

 No.2617[Odpowiedź]

W tym wtt temacie:
Wysokiej jakości artworki z poniaczkami w formie 1 post 1 rysownik + link do galerii.

Zacznę od poniaka polaka
http://ziom05.deviantart.com/gallery/
142 posty oraz 347 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.20079

File: 96bb77eed70d9ba⋯.png (774,49 KB, 1204x1024, 301:256, 1.png)

File: 6e6eddf67aae2a1⋯.png (1,35 MB, 1239x1024, 1239:1024, 2.png)

File: d04312decfc99d3⋯.jpg (420,18 KB, 819x1024, 819:1024, 3.jpg)

File: 20f47ccef97ab14⋯.png (878,39 KB, 1280x900, 64:45, 4.png)


 No.20081

>>20079

bardzo mi się podoba to pierwsze


 No.20093

File: 0156fd6f1f29346⋯.jpg (449,78 KB, 1623x1058, 1623:1058, night_of_the_kirin_by_ulya….jpg)

File: 905b69d71e4298f⋯.jpg (220,14 KB, 1280x902, 640:451, waiting_for_the_bus_to_cel….jpg)

File: b5fb0247f1a62fe⋯.jpg (303,16 KB, 1024x768, 4:3, soviet_equestrian_street_a….jpg)

File: 853ddf6ebd0ae4b⋯.jpg (477,23 KB, 1024x649, 1024:649, ponyville_tram_by_ulyanove….jpg)


 No.20158

File: 27833a8d2746bbe⋯.png (1,68 MB, 1280x896, 10:7, 4.png)

File: 2b4755094d6f7df⋯.png (1,02 MB, 1280x896, 10:7, 1.png)

File: 1802c9f711bdf75⋯.png (1,68 MB, 1280x896, 10:7, 2.png)

File: 1bbcf716d892e7f⋯.png (1,76 MB, 1280x896, 10:7, 3.png)

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-eriada

piękne scenerie, możliwe że połączone jakąś historią nk sprawdzi

polecam przeglądnąć galerię, bo tych obrazków jest sporo i wszystkie na podobnym poziomie


 No.20195

File: dad20b9aa6def23⋯.jpg (247,98 KB, 1280x720, 16:9, 4.jpg)

File: 44b509a84f060a2⋯.png (1,42 MB, 1280x720, 16:9, 1.png)

File: be3c3fca0c18a88⋯.jpeg (710,27 KB, 1500x2854, 750:1427, 2.jpeg)

File: 13efad04f0b9f41⋯.png (800,22 KB, 768x1024, 3:4, 3.png)
File: 1da7d9dc89a9fe4⋯.jpg (179,64 KB, 534x900, 89:150, 1493713088732.jpg)

 No.19980[Odpowiedź]

anon czarnoksiężnik here i właśnie otworzyłem portal do equestrii

zbieram drużynę do ekspedycji, tylko musicie napisać jakie macie umiejętności i przedmioty które pozwolą nam przetrwać

musimy też wstępnie zaplanować możliwe scenariusze, bo z portalu możemy wyjść np. tartarze, komnacie celestii albo w gnieździe changelingów

inb4 ma pan dowód, próbowałem robić zdjęcia portalowi ale są jakieś zakłócenia i nic nie widać

14 postów oraz 10 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.20164

File: a58cde46178ddce⋯.png (555,98 KB, 1024x1432, 128:179, twilight_sparkle_human__ml….png)

>>20159

dobra, a co z takim pomysłem.

Wpierdalamy się do equestrii, porywamy twilight sparkle do naszego świata. Oczywiście musimy zaczekać, aż będzie sama. Jest potężnym alicornem więc mag musiałby osłabić jej magię, wojownik zająć walką, a łotrzyk skrytobójczo obezwładnik np. obuchem w tył głowy. Potem żądamy okupu od celestii w postaci klejnotów, które spike i rarity znajdą. Następnie wszystko sprzedajemy w naszym świecie, dzielimy się i przepierdalamy na co chcemy. Dobry plan?


 No.20165

File: 8d8b4d5e36120c5⋯.jpg (94,26 KB, 528x505, 528:505, 1407592425585.jpg)

>>20164

>miej okazję na przeniesienie się do innego świata, pełnego magii, przygód i kucyków

>myśl tylko o tym jak to wykorzystać do dorobienia się w obecnym kurwidole

brak mi słów

also musiałem skrawężnikować obrazek, nie wierzę że coś takiego się komukolwiek może podobać


 No.20167

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>20165

dobra, ale co do ekipy.

Mam jeszcze POTĘŻNEGO maga, więźnia rewolucjonistę. Nada się?


 No.20173

File: 6500dfbf0911045⋯.jpg (139,42 KB, 680x678, 340:339, 131871956072.jpg)

>>20165

A chuj, dobra. Tutaj nic się nie zorganizuje. Idę rajdować sam z magiem, ale arkanu, który też nienawidzi ladacznicy Celestii.


 No.20188

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>20173

No dobra, to był głupi pomysł. Od razu z arcane magiem wbiliśmy do pałacu. Luna z Celestia wezwały straż by zabrały "tych idiotów". Mieliśmy szybki proces i zostaliśmy uwięzieni na 7 dni. Ten durny arcane zapomniał użyć przeciwzaklęci, bo się najebał jak świnia 4 piwami.

Oto jak wyglądało jego zachowanie podczas wyroku. Tak jak tutaj >>19988

Moje z kolei vid rel. Mam nadzieje, że tej nocy nie będą aplikować mi domięśniowo nasienia w postaci strażników więziennych.
File: e974718557e881f⋯.jpeg (1,24 MB, 1400x1850, 28:37, luna stockings.jpeg)

 No.20143[Odpowiedź]

Kim jesteś. Czego tu szukasz?

 No.20156

>>20143

no siema dawno mnie nie bylo
File: 73f8418aa23168a⋯.png (911,28 KB, 1271x713, 41:23, s9.png)

 No.20107[Odpowiedź]

 No.20108

>>20107

>on nie ogląda na strimie


 No.20109

>>20108

>on nie ogląda na tubie z drżynonami


 No.20110


 No.20113

>>20109

>tylko 2 osoby

o nie nie nie nie nie

absolutny stan
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.12176[Odpowiedź]

Otwieram oficjalną girlakową z shortami jakie wrzucają.

Prawdopodobnie chcą zrobić z tego osobny serial.

109 postów oraz 47 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.20043

podobno są jakieś nowe girlaki

widział już ktoś?


 No.20045

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>20043

Przecież masz wrzucony kanał hasbro zajebany klipami we wszystkich językach.

Ale czasami są leaki u FAN MLP PL.

Tutaj wrzucony kolejny.


 No.20049

>>20045

chodziło mi o 40 minutowe Equestria Girls: Spring Breakdown

na /mlp/ gdzieś lata link do MEGA z ładną jakością, dzisiaj sobie zobaczę


 No.20075

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>20049

znalazłem coś takiego, girlaki wchodzą do konikwsi (jako koniki oczywiście)


 No.20076

>>20075

już widziałem

postowałem o tym tutaj >>20053
File: c0212e358a03275⋯.jpg (448,66 KB, 1600x1036, 400:259, 1553801379431.jpg)

 No.20044[Odpowiedź]

I AM A TUMOR

 No.20051

YouTube embed. Click thumbnail to play.

(BEEP - BEEP BEEP BEEP)
Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / dempart / gfl / leftpol / lewd / schweiz / vg / vichan / wmafsex ]