[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / cafechan / dempart / doomer / general / jenny / mde / tingles ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

Winner of the 68rd Attention-Hungry Games
/d/ - Home of Headswap and Detachable Girl Threads

January 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 80f29893c93a70b⋯.png (691,65 KB, 850x969, 50:57, 140917956347.png)

 No.13634[Odpowiedź]

Oficjalna clopnitka 3.0

479 postów oraz 449 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19623

>>19622

przecież to sprzed trzech lat


 No.19626

>>19623

przecież nie postuję tylko nowego końtentu


 No.19632

File: f8ee69fe2bd949c⋯.png (1,41 MB, 1280x1280, 1:1, 177.png)


 No.19649

File: e1cbc7df74e9d59⋯.png (2,08 MB, 3000x2000, 3:2, 178.png)


 No.19652

File: 951927413b4fee0⋯.png (1,37 MB, 925x1280, 185:256, 179.png)
File: 1420291686359-0.jpg (1,65 MB, 1900x1200, 19:12, chrysalis_the_dark_queen_b….jpg)

File: 1420291686359-1.jpg (677,32 KB, 1200x635, 240:127, derpy__s_and_carrot_top__s….jpg)

File: 1420291686359-2.jpg (823,94 KB, 817x1200, 817:1200, nightmare_moon_by_ziom05-d….jpg)

File: 1420291686359-3.jpg (1,13 MB, 1600x1131, 1600:1131, trixie___i_won__t_lie_anym….jpg)

 No.2617[Odpowiedź]

W tym wtt temacie:
Wysokiej jakości artworki z poniaczkami w formie 1 post 1 rysownik + link do galerii.

Zacznę od poniaka polaka
http://ziom05.deviantart.com/gallery/
119 postów oraz 301 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19397

>>19395

to jest nitka na ładne obrazy powiązane


 No.19398

>>19397

no właśnie nie, jest na wysokiej jakości artworki, ale doczytałem po impulsywnym zapostowaniu

poszukam innej nitki


 No.19492

File: 65b942136a566da⋯.png (827,77 KB, 1280x720, 16:9, 1.png)

File: d52a7b77e676188⋯.png (816,2 KB, 1280x817, 1280:817, 2.png)

File: aed36d3cfa11650⋯.png (994,43 KB, 1280x720, 16:9, 3.png)

File: ae61d2ceb1c516f⋯.jpg (316,43 KB, 1280x728, 160:91, 4.jpg)

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-rublegun

Teraz niestety rysuje głównie anthro ale całkiem ładne tbh.


 No.19596

File: a2fb8c730ba4c1c⋯.jpg (351,62 KB, 1230x900, 41:30, 2.jpg)

File: 36fe45d6663e966⋯.jpg (168,5 KB, 1440x900, 8:5, 3.jpg)

File: 6bdce89f43ad9ed⋯.jpg (202,63 KB, 689x900, 689:900, 4.jpg)

File: adb4fe159ff7489⋯.jpg (303,04 KB, 1440x900, 8:5, 1.jpg)


 No.19651

File: 1fc24c75eef408d⋯.jpg (472,37 KB, 1009x1024, 1009:1024, 2.jpg)

File: 2e101cab65c1976⋯.jpg (72,87 KB, 1434x937, 1434:937, 3.jpg)

File: db24ca5d2990a41⋯.jpg (377,4 KB, 1280x569, 1280:569, 4.jpg)

File: 4c53d407a225561⋯.jpg (369,81 KB, 717x1024, 717:1024, 1.jpg)

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-hunternif

absolutny pieniądz, niestety ostatnio praktycznie nieaktywny
File: 8b6202e966e0777⋯.jpg (274,73 KB, 564x1791, 188:597, v4.jpg)

 No.18048[Odpowiedź]

no i huj i cześć

343 posty oraz 109 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19634

File: cb886a0c42fce69⋯.png (132,08 KB, 440x600, 11:15, 1751047.png)

czy można ją nazwać panna migotka?


 No.19645

>>19634

nazywaj sobie jak chcesz, ale z tą panną to nie przesadzaj


 No.19647

>>19645

a ona co? mężatka?


 No.19648

File: 9d7ea63a42fc7af⋯.webm (310,4 KB, 1280x720, 16:9, w.webm)


 No.19650

File: 365eee9cf994130⋯.mp4 (2,17 MB, 1920x1080, 16:9, perish.mp4)
File: 1407698402891.png (767,95 KB, 962x743, 962:743, Księżniczka Luna.png)

 No.872[Odpowiedź]

Dzisiaj pełnia, nie zapomnijcie złożyć ofiary dla Księżniczki Luny.
Sprawdzę, czy złożyliście.
357 postów oraz 192 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19532

>>19531

i proksiarz odkryty


 No.19627

File: b0e2cfe083d5ea4⋯.png (12,37 MB, 3603x4663, 3603:4663, 1922282.png)


 No.19630

File: 28f66ba707505dc⋯.png (132,5 KB, 543x582, 181:194, 1550235913958.png)

>>19627

jutro pełnia jak coś


 No.19631

File: d67df8cf09fa39c⋯.png (148,95 KB, 400x294, 200:147, 1944446.png)

>>19630

IMO już można uznać za otwartą


 No.19646

File: adfa7cb06d25d53⋯.jpg (2,18 MB, 2550x3300, 17:22, 1113977.jpg)
File: ae1a3f31e976461⋯.jpg (62,14 KB, 500x506, 250:253, 34.jpg)

 No.17672[Odpowiedź]

żeby nie zaburzać >dyskusji w sezonowym

159 postów oraz 605 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19640

File: 83829f58c438b80⋯.jpg (43,85 KB, 500x485, 100:97, short7_17.jpg)

File: a39dc21734ca5ac⋯.jpg (15,55 KB, 247x249, 247:249, short7_18.jpg)

File: 2dd3c9883552f7c⋯.jpg (32,67 KB, 400x424, 50:53, short7_15.jpg)

File: 44ad886d769f991⋯.jpg (30,79 KB, 400x437, 400:437, short7_16.jpg)

5


 No.19641

File: c7e78e8924e8022⋯.jpg (30,02 KB, 400x412, 100:103, short7_22.jpg)

File: 53a80015d9d72c1⋯.jpg (43,7 KB, 558x600, 93:100, short7_19.jpg)

File: 935bce31fab2430⋯.jpg (34,4 KB, 425x437, 425:437, short7_20.jpg)

File: aa229ca2e93a04d⋯.jpg (35,6 KB, 400x421, 400:421, short7_21.jpg)

6


 No.19642

File: 24731df8c2b8606⋯.jpg (49,13 KB, 500x525, 20:21, short7_27.jpg)

File: 19bdc48075e3648⋯.jpg (54,29 KB, 500x561, 500:561, short7_28.jpg)

File: 99bb54b0a6a45c6⋯.jpg (46,3 KB, 500x512, 125:128, short7_23.jpg)

File: fd94db1c1a7f48c⋯.jpg (47,32 KB, 500x510, 50:51, short7_25.jpg)

7


 No.19643

File: a1c9f909b3a3584⋯.jpg (50,77 KB, 500x506, 250:253, short7_31.jpg)

File: 143945c51fd8452⋯.jpg (50,05 KB, 484x516, 121:129, short7_29.jpg)

File: 62be3c45bd628f6⋯.jpg (51,94 KB, 500x513, 500:513, short7_30.jpg)

mianuję twilight królową śmiesznych mord


 No.19644

>>19636

czekałem na tą porcję
File: 4bcc7bd615acc52⋯.gif (855,11 KB, 480x515, 96:103, 1515734237805.gif)

 No.13216[Odpowiedź]

Coraz bliżej końca ediszyn

https://premieredate.news/tv-series/2751-my-little-pony-friendship-is-magic.html

3.03.2018

Kto oglądał już jakieś leaki? Bo ja jeszcze nie wszystkie

358 postów oraz 421 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19613

File: f80a4e35802dc08⋯.jpg (882,34 KB, 1080x1920, 9:16, 1550358196708.jpg)

File: 3c1b826cff21a43⋯.png (69,21 KB, 745x549, 745:549, 1550360804698.png)

sezon 9 oficjalnie ostatnim sezonem fim


 No.19614

>>19613

a nie było tego wiadomo już wcześniej?


 No.19615

File: b38c4892a919c6e⋯.webm (6,99 MB, 640x360, 16:9, thread_theme.webm)

>>19614

teraz dopiero oficjalnie potwierdzili


 No.19633

YouTube embed. Click thumbnail to play.

szort z najlepszą klaczką


 No.19635

File: 80c4d29f645c732⋯.gif (1,66 MB, 648x364, 162:91, 1550589838626.gif)

>>19633

kto kurwa pisze te odcinki xD
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.9968[Odpowiedź]

ebing vol.2

308 postów oraz 60 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19616

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.19617

>>19616

mode?


 No.19618

>>19617

co ci kolego nie pasuje?


 No.19619

File: f822c8dd684606a⋯.png (1,94 MB, 2200x2400, 11:12, 1535152485555.png)

>>19617

>mode


 No.19620

>>19619

>te usta

mode
File: 57a68c0dcb26782⋯.jpeg (2,17 MB, 7350x7273, 1050:1039, mlpthemovie.jpeg)

 No.9979[Odpowiedź]

oczekujecie na My Little Pony: The Movie? podobno ma być mniej chujowy niż eqg

premiera już w październiku

z ciekawostek to Sia Furler ma coś śpiewać

147 postów oraz 72 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.17792

>>17699

Czy ja dobrze widzę? Sunset shimmer i sonata dusk w crossoverze?


 No.17793

>>17699

ale suki


 No.17794

>>17793

jak już to klacze


 No.19602

File: 33cadf3ff4c37f3⋯.jpg (118,04 KB, 1280x720, 16:9, 1550243669198.jpg)

>nowy film w 2021


 No.19604

>>19602

ciekawe czy jeszcze jako g4 czy już g5

sam stawiam na spin-off w stylu poprzedniego filmu
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.12176[Odpowiedź]

Otwieram oficjalną girlakową z shortami jakie wrzucają.

Prawdopodobnie chcą zrobić z tego osobny serial.

82 posty oraz 42 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19533

YouTube embed. Click thumbnail to play.

tym razem z tęczułką

chyba najlepszy do tej pory


 No.19578

File: 262d577689d4893⋯.jpg (399,18 KB, 1755x1240, 351:248, 1549761352979.jpg)

czemu girlaki nie mogą tak wyglądać?

nawet czarna dasz jest lepsza od girlakowego topielca


 No.19591

>>19088

mi się kojarzy bardziej ze słuchaniem muzyki na słuchawkach, ale co kto woli xD


 No.19593

>>19591

mi z robieniem twardej coupy 🆎


 No.19603

YouTube embed. Click thumbnail to play.
File: b93b3b138bb313b⋯.jpeg (114,66 KB, 1920x1080, 16:9, smrolder.jpeg)

 No.16871[Odpowiedź]

To ja zaczynam:

Aż do ostatniego odcinka byłem przekońany że Smolder jest smokiem płci męskiej 🇳 🇿

>Q: Nie dały ci do myślenia clopy z nią w roli samicy?

A: nie xD

>Q: Nie zwróciłeś uwagi jak mówią do niej per she?

A: nie xD

63 posty oraz 19 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19413

>>19411

to nadinterpretacja


 No.19414

>>19413

licencja poetyka


 No.19594

nadal nie obejrzałem filmu


 No.19595

>>19594

jak ci to pomoże, to możemy obejrzeć razem na tubie


 No.19600

>>19595

dzięki, na pewno skorzystam, jak w końcu najdzie mnie ochota na film to się odezwę
File: 44b2af47db4e5a6⋯.jpg (3,59 MB, 3016x4032, 377:504, acodin.jpg)

 No.19585[Odpowiedź]

Jak tam spedzacie wieczór poniaki?

 No.19588

File: c24b423db8afe1a⋯.png (228,33 KB, 684x582, 114:97, 1540141796178.png)

>zakładanie osobnego tematu żeby się pochwalić gimboćpaniem


 No.19590

File: 5227d27b932135c⋯.gif (1,08 MB, 519x508, 519:508, 1279692.gif)

>>19588

>chwalenie się ćpaniem w ogóle
File: 8578925740200b8⋯.png (595,01 KB, 918x1024, 459:512, 1883462.png)

 No.18187[Odpowiedź]

ITT muzyka dla 50% patrycjuszy

96 postów oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19509

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.19526

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.19569

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.19570

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.19574

YouTube embed. Click thumbnail to play.
File: 1417982902251.gif (117,3 KB, 501x442, 501:442, 115195__UNOPT__safe_flutte….gif)

 No.2212[Odpowiedź]

Former Admin of colond and drawfag here wanting to check on /flutter/ how are you guys?
234 posty oraz 172 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19559

>>19524

I uploaded some old cringy shit on there when I was way way way younger but nothing of my "new" stuff™. I've been keeping that pretty much exclusive to this board and the occasional /mlp/ draw threads in which I contributed. If you'd like me to do it then I could do so.


 No.19561

>>19559

>If you'd like me to do it then I could do so.

Whoa there, you're asking me for too much. I don't really have any strong arguments for either of the options. Up to you fam, I'm fine with either option really. as I already know about /flutter/ and thus your art, if that wasn't the case then I'd probably opt for the upload option though in reality I then would have not known that I opt for such option because I wouldn't be aware of the art and the choice, duh

>and the occasional /mlp/ draw threads

Yes save us from Nyx /r/'s please


 No.19564

>>19561

That's pretty logical. TBH you guys have the most complete selection of shit I drew on all of the internet and it feels cozy to have such a small group have my drawings. 。◕‿‿◕。


 No.19565

File: d7bb87fede7501e⋯.png (1,59 MB, 1495x650, 23:10, a.png)

>>19561

>in reality I then would have not known that I opt for such option because I wouldn't be aware of the art and the choice


 No.19566

>>19565

witamy into świat nieznanych niewiadomych
File: 1426371721124.png (412,39 KB, 1920x1080, 16:9, 83580-my-little-pony-frien….png)

 No.3582[Odpowiedź]

Dice rollRolled 37 (1d91)

Kiedy był ostatni raz gdy oglądałeś odcinek? Ja od końcówki czwartego nie tknąłem koników a pamiętam jak kiedyś w czasach 1 i 2 sezonu nawet jak już wszystko obejrzałem to musiałem wszystko obejrzeć jeszcze co najmniej 3 razy.
Miałem hujowy dzień a właściwie tydzień to pomyślałem że sobie jakiś odcinek dla poprawienia muhomoru odpalę.
Uwaga rolluje jeden z 91.
81 postów oraz 58 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19490

Dice rollRolled 81 (1d195)

🇸


 No.19525

Dice rollRolled 145 (1d195)

🇶


 No.19554

FGSKLDJGNFDSKGNDSF;KGNDSF;LKGNSFD;LKGNDSF;LKG


 No.19555

Dice rollRolled 37 (1d195)

i znowu missclick wyłączający kompa lel


 No.19556

>>19555

przepraszam co?
File: 25d916173212cee⋯.jpg (223,83 KB, 500x500, 1:1, konie.jpg)

 No.14698[Odpowiedź]

żeby nie zaśmiecać sezonowego

link: https://cytu.be/r/konie

mile widziane nielogowanie się i cotygodniowa zmiana nicku

226 postów oraz 57 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19510

File: 42d5bc7d8b56ff4⋯.gif (551,6 KB, 223x200, 223:200, 1474778.gif)

>>19508

w sobotę chętnie


 No.19548

to tubujemy dzisiaj?


 No.19550

>>19548

raczej tak

Tradycyjnie 22:00?

macie jakieś sugestie nt odcinków?


 No.19551

>>19550

najchętniej oglądałbym odcinki z 4 i 5 sezonu


 No.19552

>>19550

ja nie oglądałem odcinka ze Starswirlem, ale nie puszczajcie go jeśli był słaby
Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / cafechan / dempart / doomer / general / jenny / mde / tingles ]