[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / acme / agatha2 / animu / arepa / loomis / mde / s8s / tacos ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 67rd Attention-Hungry Games
/ara/ - Mothercon

January 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.13164

jakie ładne szczeniaczki 。◕‿‿◕。

 No.13165

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.13173

bardzo ładne, ale mamy już temat do filmików


 No.13179

>>13164

>kuce to koty

zalewam tego mema


 No.13180

>>13179

>szczeniaczki

>koty

anon debil?


 No.13188

>>13180

>szczeniaczki w kartonach

ogółem nie odnosiłem się do postu opa tylko do filmu, ok?


 No.14432

File: 68a093e2ace6164⋯.png (257,58 KB, 2800x2097, 2800:2097, 1517732680320.png)

podbijam szczeniaczkowy 。◕‿‿◕。


 No.14435

File: 8fa24d11dbaccf2⋯.png (1,1 MB, 1500x3000, 1:2, diemyself2.png)

szczeniaczek 。◕‿‿◕。


 No.14436

File: bcda6a01c284670⋯.jpg (42,09 KB, 800x640, 5:4, 1446412430684.jpg)

licytujemy


 No.14437

>>14436

daję dychę za słitibel


 No.14441

>>14436

daję tysiaka za książkonia

also gorąco polecam fanom kucykowych niewolników te greentexty https://pastebin.com/cqLCYveb

całymi dniami się ostatnio zaczytuję


 No.14460

>>14441

>8 Anno Faustini

>negowanie wolnej woli każdego i któregokolwiek pastelowego kucyka


 No.14486

>>14460

negowanie wolenej woli a anoe dwanie o nią jebania to co innego, można ją uznawać i popieraź niewoonictwo


 No.14492

>>14436

1000BTC ZA PINKIE


 No.14913

File: ba1f2fc07841fee⋯.jpg (262,1 KB, 538x538, 1:1, 767.jpg)

>>13165

🇫🇷


 No.14926

>>13165

bardzo kurwa śmieszne

usuń to


 No.14930

>>14926

>on to widzi pierwszy raz

wytykajcie palcami nowokonia, wytykajcie i śmiejcie się


 No.14934

>>14926

Nie moge już usunąć bo hasło


 No.14936

File: 9bfcb82973155f3⋯.jpg (343,6 KB, 800x800, 1:1, nowe_jeszcze_w foli.jpg)

>>14926

gdzie ty sie ukryles

also znowu dziad xD


 No.14981

File: 974ec995dde9e3d⋯.jpg (77,1 KB, 1694x1219, 1694:1219, 1526914845467.jpg)

ale pieniężny edit


 No.14982

>>14981

>slave


 No.15070

File: a49f7576ac86910⋯.png (918,62 KB, 1851x1368, 617:456, 1740501.png)


 No.15071

File: 72ca93a7c0d5fb3⋯.jpg (106,05 KB, 500x635, 100:127, 1398048909852.jpg)

dokarmialibyście żebrzącego szczeniaczka, czy dyscyplina mocno i jedzenie dwa razy dziennie?


 No.15072

>>15071

dokarmianie here xd


 No.16560

File: f5ca97c539d7105⋯.png (3,09 MB, 1500x1874, 750:937, catavia__color_sketch__by_….png)

szczeniaczek 。◕‿‿◕。


 No.16561

File: e89166ca0a6b19b⋯.jpeg (520,21 KB, 1762x2000, 881:1000, 1776244.jpeg)

się kąpie szczeniaczek 。◕‿‿◕。


 No.16562

>>16561

ale bym się potem w tej wodzie


 No.16584

>>16562

a piłbyś jej ślinę?


 No.16587

>>16584

ślina roślinożerców jest aseksualna


 No.16721

File: d6c172763b8aafa⋯.jpg (234,95 KB, 888x1100, 222:275, 1535629645347.jpg)

szczeniaczku, na litość boską! zostaw moją kawę!


 No.16722

>>16721

ma pyszczek jak samiec, aż upewniłem się że to klaczka żeby nie popełnić wzrokopedalstwa


 No.16758

File: ed9c49a553377f7⋯.jpg (50,53 KB, 560x640, 7:8, 1424752338009.jpg)

>>16722

przecież ma rzęsy debilu


 No.16760

>>16758

i rzęsy robią z samca samicę?


 No.16762

>>16760

a ostrzejszy pyszczek robi z samicy samca?


 No.16763

File: 1b0d11119e775c3⋯.png (Schowaj obrazek, 629,93 KB, 2360x1440, 59:36, 1585121.png)

>>16760

dokładnie tak, bez wyjątków


 No.16779

File: 64487521ba8f4d0⋯.gif (234,89 KB, 800x750, 16:15, 1838151.gif)

>no rzucaj tą piłkę lamusie!


 No.17050

File: 45bf7a6d4bcec10⋯.png (1,2 MB, 1280x1597, 1280:1597, 1848729.png)

ale tam musi pachnieć


 No.17051

>>17050

ale bym zdjął z twarzy i pokazał na czym polega oparta na wzajemnym szacunku relacja z silnym mężczyzną na którym można polegać bo nie jest pizdeczką z fetyszem bierności i uległości


 No.17052

>>17051

a ja nie i pewnie nawet wiesz czemu
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / acme / agatha2 / animu / arepa / loomis / mde / s8s / tacos ]