[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / choroy / dempart / feet / leo / vg / vichan / zoo ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 80f29893c93a70b⋯.png (691,65 KB, 850x969, 50:57, 140917956347.png)

 No.13634

Oficjalna clopnitka 3.0

 No.13644

File: a2916486ddc34f7⋯.png (8,47 MB, 2613x3900, 67:100, Tomatocoup - Assassin Luna.png)


 No.13657

File: 50376b3f93d95ba⋯.png (530,02 KB, 638x871, 638:871, 1689136.png)


 No.13663

File: 58c5462970bab56⋯.jpeg (487,42 KB, 1400x1370, 140:137, 1646213.jpeg)


 No.13676

File: b7ea91323bb33cc⋯.jpeg (1,75 MB, 3800x2800, 19:14, 1668788.jpeg)


 No.13689

File: d4615cd5f6eb2e4⋯.png (3,13 MB, 2200x1564, 550:391, 1693472.png)


 No.13692

>>13689

co ta cipka taka wąska?


 No.13693

>>13692

przeznaczona specjalnie dla dickletów


 No.13694

File: 9322362dc25998a⋯.png (2,77 MB, 1600x1672, 200:209, 1693228.png)

>>13692

>>13693

taka pewnie lepsza?


 No.13695

File: ff071ef471f93b0⋯.jpeg (7,34 MB, 3000x3700, 30:37, 1636974.jpeg)


 No.13712

File: c77645a3b13e3b2⋯.webm (8,45 MB, 1560x1080, 13:9, 1690439.webm)


 No.13724

File: fbc3546c1614496⋯.png (3,13 MB, 2732x2048, 683:512, 1683580.png)


 No.13730

File: 39fe3925c728fb2⋯.png (5,1 MB, 4000x2700, 40:27, LivinTheLife0fRiley - Chry….png)

File: 33b999f60ccd6b9⋯.png (4,52 MB, 4000x2700, 40:27, LivinTheLife0fRiley - Chry….png)


 No.13734

File: ef7835c50cac81b⋯.png (668,1 KB, 1186x988, 593:494, 1678633.png)


 No.13740

File: 32e1cf3010dede4⋯.jpeg (233,61 KB, 1280x2007, 1280:2007, 1656157.jpeg)

nic mi nie daje większego kościeja niż te hentajowe gadki xD


 No.13743

File: c35a1fab01137cb⋯.jpeg (613,82 KB, 1280x1074, 640:537, 1674102__explicit_artist-….jpeg)

>>13740

a lubisz takie w stylu "like what you see?"

bo zawsze mnie zastanawia po kiego grzyba są umieszczane

pic niezwiązany


 No.13749

File: cabcbc0a2b7b607⋯.jpeg (108,25 KB, 1666x1287, 1666:1287, 1677418.jpeg)

ehh wrzuciłbym najlepszą kompromitację cwelestii, ale nie będę kalał nitki anthro


 No.13750

File: 42efdd94df0fca0⋯.jpeg (Schowaj obrazek, 4,2 MB, 1980x3060, 11:17, zebradom 1.jpeg)

File: 4f35ee1cbe46d3e⋯.jpeg (Schowaj obrazek, 4,42 MB, 1980x3060, 11:17, zebradom 2.jpeg)

>>13749

albo chuj, wrzucę ale zaspoilerowane


 No.13762

File: df7a5663b405ad4⋯.jpeg (2,89 MB, 3701x2984, 3701:2984, 1674303.jpeg)


 No.13772

>>13750

ty chuju XD

coś ty narobił XD


 No.13773

File: cf9e9929c775ff1⋯.png (112,24 KB, 412x435, 412:435, 1445753926175.png)

>>13772

czyżbym skusił anonka do zwalenia pod zdegenerowane anthro?


 No.13778

File: 02a22a987d08c86⋯.png (5,32 MB, 3840x2929, 3840:2929, 1700527.png)


 No.13779

File: b2131f4a8915c99⋯.jpg (42,43 KB, 569x723, 569:723, 1522539964472.jpg)

>>13778

>tło


 No.13806

File: 90b4afb58318371⋯.png (876,58 KB, 1617x1398, 539:466, WhatsaPokemon-BONUS Celest….png)


 No.13808

File: cd0805d5b7b5f66⋯.jpeg (2,43 MB, 2105x1460, 421:292, 1703114__explicit_artist-….jpeg)

szczeniaczki robią więcej szczeniaczków 。◕‿‿◕。


 No.13810

File: 00c23331caf8cb9⋯.png (4 MB, 4000x4000, 1:1, 1702257.png)


 No.13813

File: 655e5b153ba082c⋯.png (2,66 MB, 1416x1714, 708:857, 1679532__explicit_artist-c….png)

a tak został stworzony najlepszy szczeniaczek


 No.13814

>>13813

nie forsuj już


 No.13818

File: 8b99975da3d6bda⋯.png (177,73 KB, 800x979, 800:979, 124025.png)

>>13813

12 letni shining rucha 30 letnią velvet

więc twilight ma 18 lat, a velvet 48 lat


 No.13831

>>13813

nawet mi się podoba ten styl no ale

>nie kopyta


 No.13834

File: b0110aa0c9b69ba⋯.png (1,48 MB, 2065x1378, 2065:1378, 1637920.png)

>>13831

kopytka też rysuje, były wielokrotnie postowane


 No.13843

File: 06b3960f01e6eae⋯.jpeg (346,67 KB, 1000x1337, 1000:1337, 1703835.jpeg)


 No.13847

File: d357092688d5a1e⋯.png (2,13 MB, 2054x3076, 1027:1538, 1703805.png)


 No.13863

File: 5affc71a998f0da⋯.jpeg (172,68 KB, 1239x2048, 1239:2048, 1705191.jpeg)


 No.13864

>>13863

obrzydliwe


 No.13870

>>13864

w sensie styl artysty czy tylko końcepcja?


 No.13874

>>13870

styl taki sobie, końcepcja to jakiś żart bo autor za główny punkt obrał sobie jaja i dupe tego kolesia xD


 No.13875

>>13870

końcepcja, kucyk jest do czystej miłości a nie zdegenerowanych fetyszy


 No.13883

File: 530081721b09c6e⋯.jpeg (2,56 MB, 3024x2915, 3024:2915, 1707341.jpeg)

File: f75d783df96d3f8⋯.jpeg (2,58 MB, 3024x2915, 3024:2915, 1707342.jpeg)


 No.13890

File: e3d926709b6706b⋯.png (2,18 MB, 1820x2389, 1820:2389, 1637899.png)


 No.13895

File: be01e7aed56882e⋯.png (998,89 KB, 1280x1280, 1:1, 1709371.png)


 No.13896

>>13895

graliście?


 No.13909

File: 97d91323e1f6a47⋯.jpeg (2,77 MB, 2500x2084, 625:521, 1708102.jpeg)

File: 0ad2851da8929ec⋯.jpeg (1,95 MB, 2500x1735, 500:347, 1708098.jpeg)


 No.13910

>>13896

w otwarcie czego?


 No.13911

>>13910

co w otwarcie czego

czy w TFH graliście się pytałem


 No.13912

>>13911

no to co otwierają w tym TFH?


 No.13913

>>13912

nie rozumiem pytania


 No.13926

File: 609fc2dbbda29a6⋯.jpeg (176,25 KB, 649x659, 649:659, 1703458.jpeg)

File: d0ead307f618d72⋯.png (3,96 MB, 1567x1521, 1567:1521, 1705206.png)

File: 20f385cdc523c31⋯.png (1,89 MB, 1280x1593, 1280:1593, 1709523.png)


 No.13949

File: 5335e83bb07f792⋯.png (1,41 MB, 1280x1111, 1280:1111, 1711021.png)


 No.13963

File: a1b415282b45176⋯.png (742,74 KB, 1229x1024, 1229:1024, large.png)


 No.13982

File: 022d9e7188cce0d⋯.png (2,83 MB, 3300x2508, 25:19, 1709789.png)


 No.14038

File: 61e60a8b73f32d5⋯.gif (7,58 MB, 1060x1080, 53:54, 1713953.gif)


 No.14073

są jakieś kucykowe femdomy?


 No.14090

File: d70696ac30bfb53⋯.jpeg (3,93 MB, 2686x3400, 79:100, 1679557.jpeg)

>>14073

Pewnie wystarczy wpisać Pinkamene, NMM albo Chrysalis w derpiboru. Osobiście czytałem https://www.fimfiction.net/story/3669/after-that-fateful-night i nie jest złe.


 No.14097

File: a35df3f67656c76⋯.jpeg (5,22 MB, 2370x3480, 79:116, 1663925.jpeg)

>>14073

klacz na klaczy też się liczy jako femdom?


 No.14109

File: 7f735621bada288⋯.png (1,91 MB, 1973x1977, 1973:1977, 1321136__explicit_grimdark….png)

>>14090

wystarczy wpisać femdom


 No.14126

File: d39ec7b7d07f06a⋯.png (742,06 KB, 1683x1280, 1683:1280, 1713064.png)


 No.14157

File: 78d240e19f47470⋯.png (2,19 MB, 3000x2500, 6:5, 1711047.png)

File: 0be00ec07255864⋯.png (2,55 MB, 3000x2500, 6:5, 1711039.png)

File: db26842489c6a71⋯.png (1,62 MB, 3000x2500, 6:5, 1711042.png)


 No.14159

File: 6182be8c271704a⋯.png (404,72 KB, 2000x1365, 400:273, 1524332190842.png)


 No.14181

File: 0876646abd02e7e⋯.png (1,7 MB, 2100x1800, 7:6, 1711454.png)


 No.14205

File: cf55f3fdd41a79c⋯.png (5,52 MB, 4800x4800, 1:1, 1715752.png)

File: 00f1717d5c1af8b⋯.png (5,74 MB, 5000x5000, 1:1, 1717153.png)


 No.14207

>>14205

>celestia oczywiście ma rozjechaną peeezde

ciekawe czemu :^)


 No.14208

File: 1b0dd69393f48b4⋯.png (7,73 MB, 4800x5104, 300:319, objaśnienie.png)

>>14207

tam jest mrugająca łechtaczka debilu, tylko obrazek jest ucięty

masz objaśnienie w rycinie relatywnej


 No.14222

File: 20a6696645f7856⋯.gif (4,52 MB, 700x700, 1:1, 1716355.gif)


 No.14275

File: 27f669adba4b6b1⋯.png (2,42 MB, 2048x2048, 1:1, 1716800.png)

File: 857df967c2c71cd⋯.png (659,58 KB, 939x820, 939:820, 1719779.png)


 No.14373

File: b5708ddcdcbac22⋯.png (3,21 MB, 5479x4080, 5479:4080, 1053351.png)

File: e500f112f930320⋯.png (3,56 MB, 6920x4920, 173:123, 1033521.png)


 No.14375

nk podbija przez 3 dni


 No.14383

File: 6392d6bcc82f71e⋯.png (6,86 MB, 2374x3072, 1187:1536, 1717300__explicit_artist-c….png)


 No.14388

File: 31e4001de4fd439⋯.png (1,22 MB, 2000x2000, 1:1, 0de2e6084b4d9226ea80581e38….png)


 No.14390

>>14388

nierozumiem


 No.14391

File: 7be852e4a4213dd⋯.png (364,02 KB, 850x850, 1:1, 1354419242621.png)

>>14390

następnym razem postaram sie bardziej


 No.14398

File: 02825ed1406b72d⋯.png (1,09 MB, 1622x1674, 811:837, 1722227.png)

File: 5dd88d4f4422d56⋯.png (1,09 MB, 1622x1674, 811:837, 1722226.png)

już jestem jak coś


 No.14431

File: 1d39504c45d6023⋯.png (1,87 MB, 2100x1800, 7:6, 1721230.png)


 No.14515

File: 6c2512c4f9de22f⋯.png (3,75 MB, 2631x1928, 2631:1928, 1722429.png)

File: b9a2e299891f3ca⋯.png (3,75 MB, 2631x1928, 2631:1928, 1722428.png)


 No.14531

File: 8d2f638aa3db22f⋯.png (6 MB, 2290x2996, 1145:1498, 1725869.png)


 No.14532

File: ab8c976bcfd422e⋯.png (472,48 KB, 482x700, 241:350, ClipboardImage.png)

>>14531

>anthro z kopytami


 No.14533

>>14532

>ten obrazek

>anthro

no ja nie będę zastępował pańskich nauczycieli


 No.14534

>>14532

która część ciała ci nie pasuje?


 No.14535

>>14534

Cały tułów: Ramiona, łopatki, wybrzuszenie mięśni obok kręgosłupa. Dupa by nawet uszła, szczególnie że to kreskówkowa wersja a nie dokładne odtworzenie ale w połączeniu z udami zdecydowanie bardziej ludzka niż końska.

Also ten tors wisi sobie niewiadomo gdzie nie połączony z nogami wgl. Albo ma poważną lordozę.


 No.14537

File: feccdef80457236⋯.jpg (115,68 KB, 903x1190, 129:170, koń jaki jest każdy widzi.jpg)

>>14535

>Ramiona, łopatki, wybrzuszenie mięśni obok kręgosłupa

patrz picrel

>dupa w połączeniu z udami zdecydowanie bardziej ludzka niż końska

rozumiem co masz na myśli, ale dla mnie to największa zaleta stylu alcora

>tors wisi sobie niewiadomo gdzie

no pozycja faktycznie jest nienaturalna


 No.14538

File: 0d42350f5c772fc⋯.png (477,45 KB, 1200x679, 1200:679, ClipboardImage.png)

>>14537

Patrzę i widzę zupełnie co innego niż na sprośnym obrazku. Przednich nóg w ogóle nie widać, a u tej szarej zwisają po bokach. Łopatki tu wystają w kierunku widza (czego nie widać wyraźnie bo rzut ortogonalny), a u szarej płasko, od ramion do kręgosłupa. Środek grzbietu też wygląda bardziej na wypukłą górkę a nie rów. Pic related, lepszy rzut.


 No.14587

File: bee4a60ce90434e⋯.png (5,73 MB, 2383x2636, 2383:2636, 1726781.png)

File: 0af6698e8cbe760⋯.png (5,7 MB, 2383x2636, 2383:2636, 1726782.png)

głupio trochę codziennie postować alcora, ale co poradzę że tak dostarcza


 No.14604

File: 00b1637bb0b565c⋯.png (2,09 MB, 2250x2741, 2250:2741, 1722320.png)

File: e497333b03c0764⋯.png (2,09 MB, 2250x2741, 2250:2741, 1722310.png)


 No.14622

File: 7fcf0fbcce68581⋯.jpeg (1003,05 KB, 1754x1240, 877:620, 1727947.jpeg)


 No.14634

File: d50b5b47838ba2f⋯.gif (6,23 MB, 720x1080, 2:3, 1717779.gif)


 No.14650

File: c4c0d6f83ca5e1d⋯.png (3,3 MB, 2595x2130, 173:142, 1729360.png)


 No.14664

File: a4cdf71cebe1eb5⋯.png (1,06 MB, 1859x1280, 1859:1280, 1720338.png)


 No.14677

>>14650

brzydze się waginami, ale bym przytulał jak chuj to futerko


 No.14705

>>14677

w sensie końskimi czy tak ogólnie?


 No.14718

File: 95d649c58b79495⋯.png (752,18 KB, 1280x959, 1280:959, 1724187.png)


 No.14732

File: b4be699d6db1490⋯.png (1,22 MB, 1500x1446, 250:241, 1712904.png)


 No.14737

File: adeb1ca1624e056⋯.png (97,04 KB, 894x894, 1:1, _commission__sunset_by_set….png)

>>14705

ogólnie

O ile lubie fluffiaste poniaki (i ładne girlaki też) o tyle brzydze się waginami, chujami i kij wie co tam jeszcze (poza sutkami, bo przecież widzę je codziennie czyli swoje i głupotą jest dla mnie, że kobiety noszą zakryte sutki a mężczyźni nie).


 No.14739

File: b395a5b6693d2cf⋯.gif (3,37 MB, 902x744, 451:372, 1482778.gif)


 No.14742

>>14737

to chuja nie widujesz? xD


 No.14748

File: 1639eb4489d53c6⋯.png (1,82 MB, 3500x3500, 1:1, 1733841.png)


 No.14754

File: 48f30d2d8d8c828⋯.png (1,47 MB, 1416x1638, 236:273, 1734334.png)

ale tu martwo ja pierdole


 No.14755

>>14742

widuje i niechętnie go oglądam xD

Jest cały owłosiony, żylasty i wygląda jak jakiś gruby wąż. A jak zdejme napleta by go obmyć z jakiegoś białego gówna które wali na kilometr to nawet się nie patrze bo wygląda jak jakaś wnętrzność co ma zaraz wypaść.


 No.14768

File: 1e345123f00bafa⋯.png (5,19 MB, 2480x2251, 2480:2251, 1728312.png)


 No.14774

File: 732e3e3e92cb7e9⋯.png (258,67 KB, 1701x1202, 1701:1202, 847137.png)

najlepszy show accurate obrazek jaki do tej pory widziałem


 No.14775

File: 9ef36a21f42b7ed⋯.png (390,03 KB, 750x750, 1:1, urandom.png)


 No.14776


 No.14777

>>14775

już nie można daszy zapostować, żeby nie było implikacji o atencjuszostwo?


 No.14778

>>14777

już się wylewa smród i ferment

tak się kończą tuby częstsze niż doroczna


 No.14801

>>14775

nie w tą nitke kolego


 No.14843

File: 856d73aafcd4ca0⋯.gif (606,9 KB, 1000x750, 4:3, 1736732.gif)

File: e7bbf2181754fa1⋯.gif (545,48 KB, 935x643, 935:643, 1735799.gif)

przydałyby się takie księżniczki do rozładowywania drżynońskich nerwów


 No.14912

File: 3e01c052da85a86⋯.png (1,89 MB, 750x2422, 375:1211, 1736949.png)


 No.14956

File: c9180cfc4a6e005⋯.png (3,08 MB, 2980x2295, 596:459, 1737874.png)

tyle dni z rzędu bumpuję, a op od śmiesznego gifa nic nie dostarcza 🆔


 No.15003

File: 9b1e52f22122e84⋯.webm (4,23 MB, 1774x2304, 887:1152, 138.webm)

pyk rekordzik


 No.15029

File: b64907f888ee466⋯.png (1,98 MB, 1920x1080, 16:9, 139.png)


 No.15038

File: ae65bc207aa2693⋯.png (2,18 MB, 1561x1403, 1561:1403, 140.png)


 No.15058

File: bb0f8a30140a8fb⋯.png (4,59 MB, 4200x3300, 14:11, 141.png)


 No.15073

File: 84835fa904739b7⋯.jpeg (667,09 KB, 2160x1547, 2160:1547, 142.jpeg)


 No.15086

File: 551751551b82212⋯.png (887,29 KB, 802x1024, 401:512, 143.png)


 No.15095

File: 03c30899edfd541⋯.png (1,68 MB, 1478x1706, 739:853, 144.png)


 No.15110

File: be6dd4226f38234⋯.png (1,18 MB, 3664x2462, 1832:1231, 145.png)


 No.15120

File: 4df2ffda488e135⋯.jpeg (2,05 MB, 2123x1590, 2123:1590, 146.jpeg)


 No.15127

File: 28983a2024dd28b⋯.png (3,9 MB, 2480x3507, 2480:3507, 147.png)


 No.15131

File: 5a771808d4af7ed⋯.png (1019,54 KB, 1280x2051, 1280:2051, 148.png)

sobotni bump (oryginalnie zapostowany na bunkrze o 23: 39)

dzisiejszy będzie przed 18 żeby uniknąć podobnych sytuacji


 No.15133

File: 43e76727b215c6e⋯.jpg (424,41 KB, 1920x1080, 16:9, 139.jpg)

File: 7b62fae33636480⋯.webm (6,09 MB, 1280x720, 16:9, 139.webm)

najlepszy model 3d kucyka jaki widziałem


 No.15135

File: 2fa1202fe844ddf⋯.png (406,17 KB, 754x389, 754:389, 1527903777183.png)

>>15131

>żeby uniknąć podobnych sytuacji

>>15125

>>15133

>najlepszy

lecz wciąż chujowy


 No.15138

File: e8fa6fa16504bb3⋯.png (8,03 MB, 1920x1080, 16:9, 1739154.png)

>>15135

>chujowy

wymień chociaż dwie rzeczy, które ci się nie podobają


 No.15150

File: b506fc36e64e0e8⋯.gif (681,17 KB, 1280x720, 16:9, 1269343.gif)

>>15138

>3d

>3d

>ayy lmao

>3d


 No.15177

File: 79ccbb9bf710ce3⋯.png (699,87 KB, 800x745, 160:149, 150.png)

150 dni pękło 。◕‿‿◕。

niby się wczoraj dało postować wieczorem, ale po co ryzykować


 No.15199

File: 525b898a8d47126⋯.png (2,23 MB, 2000x2305, 400:461, 151_2.png)

File: c4674109e8a1fac⋯.png (2,21 MB, 2000x2305, 400:461, 151.png)


 No.15210

File: 28c4fc12c4bbc81⋯.gif (2,25 MB, 1402x1080, 701:540, 152.gif)

gif


 No.15277

File: 0a80cd607fe4698⋯.png (1,35 MB, 1250x1500, 5:6, 153.png)


 No.15290

File: 6d549818f97b2f1⋯.png (5,07 MB, 2700x2500, 27:25, 154.png)


 No.15360

File: 196d0a542e52cf2⋯.png (447,33 KB, 1314x1344, 219:224, 155.png)


 No.15403

File: 7e646b24fdcfda7⋯.png (1,25 MB, 1800x1200, 3:2, 156 1.png)

File: 7035aaaa9e74841⋯.png (1,1 MB, 1800x1200, 3:2, 156 2.png)


 No.15422

File: 62bd78c8d6a6d0c⋯.png (1,69 MB, 1200x1600, 3:4, 157.png)


 No.15445

File: 8a88e0b7b5be297⋯.png (2,23 MB, 2681x1546, 2681:1546, 158 2.png)

File: 9df39281d50de7b⋯.png (2,23 MB, 2681x1546, 2681:1546, 158 1.png)


 No.15467

File: d78046bc22442bf⋯.jpeg (257,22 KB, 2480x2611, 2480:2611, 159.jpeg)


 No.15515

File: 6d2255fc2aae197⋯.gif (587,84 KB, 920x669, 920:669, 160.gif)

kolejna dycha za nami


 No.15538

File: 9c471d32cf9c49e⋯.webm (7,7 MB, 2800x1978, 1400:989, 161.webm)


 No.15643

File: a4f4d8336147c78⋯.png (743,29 KB, 2139x1500, 713:500, 162.png)


 No.15686

File: 350bfc90a5bd148⋯.jpeg (2,23 MB, 2000x2000, 1:1, 163.jpeg)

dziękuję pani szkielet


 No.15710

File: 0050e395c4534f0⋯.png (3,11 MB, 2480x1477, 2480:1477, 164.png)


 No.15735

File: 33c4ca87c375aed⋯.png (1,07 MB, 1280x1604, 320:401, 165.png)


 No.15781

File: 98f462e8d50e5df⋯.png (1,02 MB, 1000x760, 25:19, 166.png)


 No.15830

File: 65fc730427293a2⋯.png (1,74 MB, 2710x3343, 2710:3343, 167.png)


 No.15860

File: dff5baa0926c73d⋯.gif (3,56 MB, 880x1086, 440:543, 168.gif)


 No.15862

File: ea57b047430d4b0⋯.gif (787,85 KB, 847x478, 847:478, 1436592 - Equestria_Girls ….gif)


 No.15887

File: 3ca355fe52f8c7d⋯.png (1,81 MB, 2676x2880, 223:240, 169.png)

>>15884

jeszcze jak


 No.15890

File: 6799ee415d1ad96⋯.png (3,28 MB, 2625x3375, 7:9, 226303__rainbow dash_nudit….png)

płodna samica, w owulacji, 171 cm/61 kg


 No.15892

>>15890

ty nie byłeś aseksualny przypadkiem?


 No.15897

>>15890

ty masz fetysz tych obleśnych ryji? xD


 No.15900

File: 3a831b869564943⋯.png (175,56 KB, 1000x606, 500:303, 27142 - artist-mutagen fwu….png)

>>15892

ale wiedz, że postuje tu więcej niż 2 osoby

>>15897

nie-polak wykryty, dla polaka to nawet celestia jest płodną suką


 No.15918

File: 4a06b1a896c3e44⋯.jpeg (1,24 MB, 2560x1440, 16:9, 170 1.jpeg)

File: 2918ec033aaa537⋯.jpeg (1,47 MB, 2560x1440, 16:9, 170 2.jpeg)

170 pękło


 No.15930

File: 6037837c2b64c51⋯.png (652,1 KB, 1000x502, 500:251, 171 1.png)

File: e511bb96cb32658⋯.png (644,71 KB, 1000x502, 500:251, 171 2.png)

File: 206d782c734088a⋯.png (665,65 KB, 1000x502, 500:251, 171 3.png)


 No.15941

File: 142260618559acd⋯.png (1,98 MB, 3652x2520, 913:630, 172 2.png)

File: 17940403da0c58a⋯.png (1,96 MB, 3652x2520, 913:630, 172 1.png)


 No.15973

File: a1f9a7fc0e77a39⋯.png (2,7 MB, 2220x1080, 37:18, 173.png)


 No.15995

File: 53cd2ea9e63f223⋯.png (482,18 KB, 1024x1024, 1:1, 174 2.png)

File: ff04182d1908299⋯.png (1,01 MB, 2000x2000, 1:1, 174 1.png)


 No.16051

File: ea4bb0af38c0f15⋯.png (799,45 KB, 1200x1200, 1:1, 175.png)


 No.16081

File: d423a0a2484db6e⋯.png (559,63 KB, 1532x1252, 383:313, 176.png)


 No.16105

File: c5521490b26cdb0⋯.jpeg (1,3 MB, 2800x2403, 2800:2403, 177.jpeg)


 No.16106

>>16105

zaraz się zesra xDD


 No.16107

File: 909b667a15d3396⋯.png (517,88 KB, 873x859, 873:859, 1489618554160.png)

>>16106

co on napisał?


 No.16108

>>16107

no patrz na ten odbyt zaraz kupa pójdzie xDD


 No.16109

File: 9a79830858d74ef⋯.jpg (1,3 MB, 6842x5873, 6842:5873, sruna.jpg)

>>16108

>>16105

*BRAAAAAAAAAAAAP*


 No.16110

>>16109

ładny edit, wrzuć na derpibooru xD


 No.16111

>>16109

można prosić bez smrodu?


 No.16112

File: b51952098823020⋯.jpg (1,24 MB, 6842x5873, 6842:5873, sruna2.jpg)

>>16110

jak chcesz to wrzuć

>>16111

tak gorzej wygląda


 No.16118

File: 9da80db7f574504⋯.png (1,06 MB, 1901x1280, 1901:1280, 178.png)


 No.16124

Are poles beyond saving


 No.16125

File: e3cfd85244a49be⋯.jpg (89,42 KB, 724x724, 1:1, 1426300839662.jpg)

>>16124

we are, nuke us please


 No.16130

File: 1ca782e0a4ae75b⋯.png (797,97 KB, 1100x702, 550:351, 179 1.png)

File: 4fde3059f8ae602⋯.png (797,47 KB, 1100x702, 550:351, 179 2.png)

File: 632963afe3d870f⋯.png (805,68 KB, 1100x702, 550:351, 179 3.png)

File: 34d9b9333bbc0ec⋯.png (876,98 KB, 1100x702, 550:351, 179 4.png)


 No.16148

File: 68c4994f77099d7⋯.png (7,32 MB, 2480x3507, 2480:3507, 180.png)

do końca lipca będzie dwusetka 。◕‿‿◕。


 No.16149

File: bfc9773f638871d⋯.png (675,62 KB, 1280x1441, 1280:1441, 1754231.png)

>>16148

przed chwilą przerwałem fap do pedalskich clopów, odświeżyłem flaterkę i bez mrugnięcia przystąpiłem do pisania potępiającego komentarza 🇿


 No.16158

File: 1e22e03d97f58c8⋯.png (5,33 MB, 2550x3300, 17:22, 181.png)


 No.16186

File: d3f688bbaf94c85⋯.png (1,92 MB, 2400x2000, 6:5, 182.png)


 No.16223

File: cf180702b7a5ab6⋯.png (5,53 MB, 2474x3500, 1237:1750, 183 2.png)

File: 144e586276509ff⋯.png (4,45 MB, 2474x3500, 1237:1750, 183 1.png)


 No.16237

File: e80aeb4415b1ee9⋯.png (2,2 MB, 2048x2732, 512:683, 184.png)


 No.16248

File: 38b1f5e9ee36f9d⋯.png (6,13 MB, 3259x2184, 3259:2184, 185.png)


 No.16249

File: 0e25803a5544028⋯.png (5,01 MB, 2278x2344, 1139:1172, 1240605__solo_explicit_nud….png)

>>16186

ja pierdole, ile bym dał by przytulać takiego kucyka

Dlaczego ci debile specjalnie dodają jeszcze genitalia? Kucyki są do przytulania, a nie do ruchania.


 No.16255

File: 62f85df23f860a7⋯.png (1,51 MB, 800x1286, 400:643, 186.png)


 No.16256

File: 726e17e2397b498⋯.png (1,06 MB, 1000x936, 125:117, 187.png)


 No.16258

>>16257

też masz problemy z postowaniem?

mi dochodzi do 100% i nie postuje


 No.16260

>>16258

tak, od rana nie mogę wysłać posta


 No.16262

File: aaf6c94b3f400fd⋯.jpeg (1,3 MB, 1800x1147, 1800:1147, 188.jpeg)

trochę wcześniej niż ustawa przewiduje


 No.16268

File: ba11634685546c2⋯.jpeg (248,56 KB, 1280x905, 256:181, 189.jpeg)


 No.16274

File: 6aeb5bd6dfa0982⋯.jpeg (1,65 MB, 2400x3000, 4:5, 190.jpeg)


 No.16279

File: 13c7f7ef7006ac6⋯.png (1,87 MB, 2048x2048, 1:1, 191.png)

z takimi zawodnikami to bym nawet oglądał te mecze


 No.16284

File: e69bec440691266⋯.png (95,48 KB, 500x500, 1:1, 192 2.png)

File: 49366fc25f499b5⋯.png (80,97 KB, 500x500, 1:1, 192 1.png)


 No.16291

File: 4ee0b43c45b3707⋯.png (7,23 MB, 3525x3500, 141:140, 193.png)


 No.16303

File: c8dce490ae331e6⋯.webm (1,54 MB, 841x456, 841:456, pies spierdolina.webm)

>>16291

czemu ten chuj robi brzydkie rzeczy temu szczeniaczkowi?

TO BOLI SZCZENIACZKA


 No.16307

File: 63372ce06d2d256⋯.png (540,06 KB, 872x1100, 218:275, 194.png)


 No.16321

File: 0e60ed521ac6c22⋯.jpeg (1,1 MB, 2500x1650, 50:33, 195.jpeg)


 No.16323

File: e7c8620a29f02f6⋯.png (5,88 MB, 7016x4961, 7016:4961, 196.png)

mi się wydaje czy ta Celestia jest żyrafą?


 No.16324

>>16323

łabądek 。◕‿‿◕。


 No.16335

File: 870bf53a7ec9d17⋯.jpeg (1,46 MB, 6879x6225, 2293:2075, 197.jpeg)


 No.16342

File: d9a12ab14177a68⋯.gif (724,06 KB, 640x360, 16:9, 198 2.gif)

File: 5c8c3a9766f5c43⋯.gif (898,88 KB, 640x360, 16:9, 198 1.gif)


 No.16348

File: 75c29f6eab5c4e1⋯.png (1,58 MB, 2811x2193, 937:731, 199.png)

jutro pęka dwusetka


 No.16358

File: 0d102144275f513⋯.webm (515,05 KB, 925x1024, 925:1024, 200.webm)

dwusetka za nami


 No.16370

File: 3f203c6a6b2e536⋯.webm (1,88 MB, 1804x1438, 902:719, 201.webm)


 No.16373

File: 7ae75789643c57a⋯.png (460,4 KB, 900x900, 1:1, 1777884.png)

pusspuss ostatnio popełnił kolejną świetną serię obrazków, tym razem anon x krysia

nie będę dumpował wszystkiego, macie tylko link do galerii https://derpibooru.org/tags/artist-colon-pusspuss


 No.16377

File: bfa32531c3ee5e4⋯.webm (1,18 MB, 1014x864, 169:144, 202.webm)


 No.16384

File: 7ecd658dc3718e0⋯.webm (3,2 MB, 960x540, 16:9, 203.webm)


 No.16387

File: df2878b0dec571e⋯.webm (441,85 KB, 640x360, 16:9, 204.webm)


 No.16392

File: 29a2df671df6bf5⋯.webm (2,65 MB, 1280x875, 256:175, 205.webm)


 No.16401

File: 6973aff17393ca4⋯.png (6,83 MB, 2480x2984, 310:373, 206.png)


 No.16404

File: a899995caeefeb3⋯.png (6,49 MB, 3420x3108, 285:259, 207.png)


 No.16406

File: d7b9b771e603180⋯.png (1 MB, 1855x1280, 371:256, 208.png)


 No.16408

File: 2ec3df59fba83ae⋯.png (400,88 KB, 1291x1010, 1291:1010, 209.png)


 No.16411

File: 308d462cc1f17b7⋯.png (12,9 MB, 2560x1600, 8:5, 210.png)


 No.16414

File: 79fc5284b9c3458⋯.png (1,64 MB, 1034x1280, 517:640, 211.png)


 No.16420

File: 8af7ca50766f115⋯.jpeg (301,78 KB, 1280x905, 256:181, 212.jpeg)


 No.16425

File: c49474a07766c89⋯.png (2,69 MB, 3300x3057, 1100:1019, 213 2.png)

File: 826ff6447ca4e98⋯.png (2,58 MB, 3300x3057, 1100:1019, 213 1.png)


 No.16426

File: 1713665ee2706a8⋯.png (4,72 MB, 2170x2059, 2170:2059, 214.png)


 No.16436

File: e68e028feb8e537⋯.png (11,4 MB, 4000x5000, 4:5, 215.png)


 No.16445

File: 9e0bb379a104f93⋯.png (9,11 MB, 4979x4149, 4979:4149, 216 2.png)


 No.16449

File: 65a160efa0f6652⋯.png (4,65 MB, 4000x5300, 40:53, 217.png)


 No.16450

>>16449

ciekawe co Tempest teraz robi


 No.16451

File: 4148e907d86fa7e⋯.png (116,35 KB, 391x348, 391:348, 1510081169675.png)

>>16450

twalot w pierwszym odcinku nowego sezonu powiedziała, że poszła w świat szerzyć nauki o przyjaźni i obwieszczać upadek sztorm-małpy


 No.16467

File: 02500576d90fc77⋯.png (2,6 MB, 1800x2501, 1800:2501, 218.png)


 No.16486

File: 2e361fd84f13d8a⋯.png (1,75 MB, 1600x900, 16:9, 219.png)


 No.16494

File: fb2c0d6be2047a4⋯.png (1,57 MB, 4000x4000, 1:1, 220.png)


 No.16497

File: aef1b61daeedbf9⋯.jpg (2,14 MB, 4000x3000, 4:3, 221_2.jpg)

File: 856d77a7cb8bb5c⋯.jpg (2,13 MB, 4000x3000, 4:3, 221_1.jpg)

możliwe że przez dwa tygodnie nie będę w stanie podbijać nitki, więc fajnie by było jakby od jutra mnie ktoś zastąpił


 No.16500

File: 7b727eac78a174a⋯.png (1,72 MB, 1279x1570, 1279:1570, 222.png)


 No.16501

File: 216f5e2da334d05⋯.jpg (1,13 MB, 1600x900, 16:9, 223.jpg)


 No.16504

File: 13c49ddbbb792a7⋯.jpg (4,28 MB, 2107x3000, 2107:3000, 224.jpg)


 No.16507

File: 58df6e4b9597976⋯.png (2,6 MB, 1450x1872, 725:936, 1773351__explicit_artist-c….png)


 No.16513

File: c90266692ea71d7⋯.png (1,61 MB, 1246x1280, 623:640, 226.png)


 No.16518

File: 7948d67c931ea0f⋯.png (6,71 MB, 4000x4000, 1:1, 227.png)


 No.16520

File: 6a7c4dd5fb73382⋯.png (1,52 MB, 1800x2200, 9:11, 228.png)


 No.16525

File: 56f747f15e805a3⋯.png (4,62 MB, 2000x2700, 20:27, 229_.png)


 No.16537

File: 19271f7b9968404⋯.jpg (67,79 KB, 600x647, 600:647, 1.jpg)

ehh wam to coś zostawić


 No.16544

File: 35376b7dcf44714⋯.png (875,06 KB, 1200x1920, 5:8, 1.png)

hop siup i od nowa seria clopowa


 No.16555

File: b0c04cde7f20e23⋯.jpeg (190,96 KB, 1280x914, 640:457, 2.jpeg)


 No.16571

File: 55d31164c5635f8⋯.jpeg (273,11 KB, 1194x1055, 1194:1055, 3.jpeg)


 No.16581

File: 129277f319eaf1d⋯.png (365,62 KB, 814x870, 407:435, 4.png)


 No.16589

File: fa99e7f298d86a7⋯.png (458,59 KB, 1505x1717, 1505:1717, 5.png)


 No.16598

File: 78589eb6346cf30⋯.png (492,42 KB, 1300x1035, 260:207, 6.png)


 No.16604

File: 8a1bc7baa231d11⋯.png (648,32 KB, 1280x1135, 256:227, 7.png)


 No.16625

File: 27446865b256a8e⋯.png (844,87 KB, 1600x1200, 4:3, 8.png)


 No.16636

File: 8de9377a5b5106f⋯.png (861,8 KB, 1280x875, 256:175, 9.png)


 No.16647

File: f3fec497e314536⋯.png (875,86 KB, 1280x875, 256:175, 10.png)


 No.16675

File: 609a5b91ebaad08⋯.png (446,22 KB, 766x600, 383:300, 11.png)


 No.16676

>>16675

pedał


 No.16679

>>16676

kucyki to szczyt heteroseksualizmu


 No.16680

>>16679

idź sobie pogrzebać w dupie na uspokojenie


 No.16681

>>16680

co zatkało kakało?

ahahah serio poszedł xD xD


 No.16682

File: dc98959c92da019⋯.png (539,51 KB, 667x600, 667:600, 12_2.png)

File: 4125f05df9317e3⋯.png (538,84 KB, 667x600, 667:600, 12_1.png)

który kolor preferujecie? dla mnie zdecydowanie różowy


 No.16683

>>16682

nie wiem jak działa końska skóra pod całą tą sierścią, ale dla mnie rarcia jest jakoś czarna pod spodem


 No.16685

File: f764916bde3b9cc⋯.png (517,64 KB, 600x600, 1:1, 13.png)


 No.16690

File: d6b90720029ba0c⋯.png (2,39 MB, 3492x2239, 3492:2239, 14.png)


 No.16695

>>16690

ale bym


 No.16696

File: 4b4f17130aa0777⋯.png (1,88 MB, 2227x2880, 2227:2880, 15.png)

wiem że to nie mój personalny blog, ale komu mam powiedzieć jak nie wam

mianowicie fakty są takie że anon miał rację, jestem zażartym biseksualistą, potocznie pedałem


 No.16699

File: 8783486ebc20c4e⋯.png (Schowaj obrazek, 3,57 MB, 2421x2180, 2421:2180, 1823434.png)

z zadowoleniem i nadzieja obserwuje ostatni wzrost aktywnosci pod tagiem "scat bath"


 No.16700

File: 21de09d0bbc0a69⋯.png (2,78 MB, 1904x1458, 952:729, 1829896.png)


 No.16704

File: 3c90d08b3ffb1b7⋯.jpg (474,77 KB, 1280x1319, 1280:1319, 1831861__explicit_artist-c….jpg)


 No.16705

>>16704

daję okejkę samemu sobie


 No.16707

File: 3ea5d89d4bd4209⋯.png (1,72 MB, 2586x1632, 431:272, 19.png)


 No.16711

File: 3f09458a862dd02⋯.png (2,71 MB, 3000x3000, 1:1, 20.png)


 No.16714

>>16711

obleśne


 No.16715

>>16714

wyżej masz pedalstwo, ludzką tzipe na kucyku i scat, a wybrałeś właśnie ten obrazek

naprawdę daje do myślenia


 No.16732


 No.16734

File: 10f18301aa3a9c9⋯.png (4,25 MB, 2877x2982, 137:142, 21.png)


 No.16738

File: a2f3b2d68f6f3f7⋯.png (2,56 MB, 1420x1790, 142:179, 22.png)


 No.16742

File: 12a22e5a6b8491f⋯.jpeg (166,37 KB, 1600x1800, 8:9, 23.jpeg)


 No.16746

File: 2b42ba19d09f2d2⋯.png (1,01 MB, 1280x1636, 320:409, 24.png)


 No.16748

File: eec4dde5e8243c8⋯.png (7,55 MB, 4000x4000, 1:1, 25.png)


 No.16777

File: 8127a136efa2045⋯.png (1,78 MB, 1280x1530, 128:153, 26.png)


 No.16782

File: 0c791ba1ff5adaa⋯.png (578,07 KB, 1280x643, 1280:643, 27 3.png)

File: a14f06421bf432d⋯.png (603,72 KB, 1280x643, 1280:643, 27 1.png)

File: aecc9e70c2844e0⋯.png (695,71 KB, 1280x643, 1280:643, 27 2.png)


 No.16784

File: 3a7aba487850619⋯.jpg (155,98 KB, 473x473, 1:1, 824932481_w899_h473_img_20….jpg)

czemu producenci seksualizują króliki na okładce płatków?


 No.16785

>>16784

czemu postujesz to w clopnitce?


 No.16786

>>16785

no popatrz na jej ryjec, wykorzystuje sztuczki przyciągające uwagę szeroko wykorzystywane przez clopartystów


 No.16787

File: 56d60b77983c404⋯.jpeg (33,37 KB, 512x486, 256:243, 1241066.jpeg)

>>16786

>wykorzystuje sztuczki przyciągające uwagę szeroko wykorzystywane przez clopartystów


 No.16789

>>16784

Ten końkretny królik akurat ma taki design i producenci płatków nie mają nic do tego

Lola Bunny wygląda jak wygląda bo jej jedyną rolą jest bycie obiektem pożądania królika Bugsa, ciężko żeby biegał za jakimś pasztetem co nie?


 No.16791

>>16789

a, nie jestem biegły w uniwersum bugsa i założyłem że to jakaś podróba


 No.16811

File: d56a90d8ef4e709⋯.gif (447,29 KB, 560x560, 1:1, 28.gif)


 No.16834

File: 86fa76bb37685b0⋯.jpeg (960,65 KB, 2394x2550, 399:425, 29.jpeg)


 No.16845

File: 16b417c5e6781cf⋯.png (6,01 MB, 3767x2000, 3767:2000, 30.png)


 No.16850

File: cd165df5d76a65e⋯.jpeg (1,75 MB, 1943x1240, 1943:1240, 31.jpeg)


 No.16855

File: 08f042e7947b19d⋯.png (2,56 MB, 2964x2893, 2964:2893, 32_1.png)

File: a27874bc46dfbbd⋯.png (2,75 MB, 2964x2893, 2964:2893, 32_2.png)


 No.16869

File: 053b5d4e244c299⋯.png (4,1 MB, 2894x4093, 2894:4093, 33.png)


 No.16890

File: 39a564e697d71b7⋯.png (4,55 MB, 3070x3575, 614:715, 34.png)


 No.16892

File: 6bc74a307c96f44⋯.png (5,21 MB, 5000x5000, 1:1, 1843921__explicit_artist-c….png)

Ale bym pił


 No.16894

File: 638cc087e160b30⋯.jpeg (581,95 KB, 643x1235, 643:1235, 1836806.jpeg)

>>16892

nie wiem jeszcze kim jest ale podzielam twoją reakcję


 No.16896

>>16892

>>16894

śline to jeszcze zrozumiem…


 No.16897

>>16896

haha ale normik


 No.16914

File: 1d0e9aee9705003⋯.gif (1,03 MB, 434x676, 217:338, 35.gif)


 No.16918

File: 582512504ac05a9⋯.png (923,21 KB, 1048x1200, 131:150, 36.png)

zesrałem sie i śmierdzi


 No.16919

File: 2f1e9e9db2ccd22⋯.png (799,05 KB, 1280x853, 1280:853, 37.png)


 No.16946

File: 8681064d0e05d4a⋯.jpg (500,6 KB, 3030x2753, 3030:2753, 38.jpg)


 No.16964

File: db4b63919da9448⋯.png (8,27 MB, 2606x3500, 1303:1750, 39.png)


 No.16968

File: 520fd2990712c2a⋯.png (5,38 MB, 2880x1800, 8:5, 40.png)

ale doopsko


 No.16989

File: cba351a8abd1c15⋯.png (4,63 MB, 4000x4000, 1:1, 41.png)


 No.17019

kurr ten nowy odcinek dał mi niezły pomysł na serię clopów ze sludgem w roli głównej

uwaga autyzm

>sludge wprowadza się do zamku twilight

>moment odcinka w 15:28 kończy się sraniem

>twalot uzależnia się od BDD Big Dragon Dick

>spajk w różnych momentach przyłapuje twi na roochaniu z dużym smokiem

>księżniczka zaczyna mocno zaniedbywać spajka i przyjaciółki

aaaa niech ktoś dostarczy


 No.17020

File: 436ba01b9298bdd⋯.png (914,55 KB, 1280x850, 128:85, 42.png)


 No.17037

>>17019

Przypominam, że internetowi porno-artyści zrobią wszystko za parę dolarów, a od biedy możesz sobie napisać historyjkę w formie tekstowej bo za darmo to wiesz co możesz dostać


 No.17039

>>17037

ci jakościowi z derpi się bardzo drogo liczą, zresztą sugerando że będę płacił za porno

może jeszcze spróbuję w drawthreadzie na /mlp/ zarikłestować, bo nawet mam końcepcję jak by taki obrazek mógł wyglądać


 No.17041

>>17039

>drogo liczą, zresztą sugerando że będę płacił za porno

ja jakbym miał zbędne pieniądze to bym płacił, nawet zadonejtował za te wszystkie piękne chwile


 No.17043

File: 9d7a8efac189b1d⋯.jpeg (308,05 KB, 1166x700, 583:350, 43_2.jpeg)

File: 9f2573ab474c69c⋯.jpeg (315,93 KB, 1166x700, 583:350, 43_3.jpeg)

File: e66f78cc5dfaa3a⋯.jpeg (328,12 KB, 1166x700, 583:350, 43_1.jpeg)


 No.17044

>>17037

>możesz sobie napisać historyjkę w formie tekstowej

pisanie czegoś takiego po polsku dałoby mi śmiertelną dawkę żeżuncji, a po angielsku tak dobrze nie potrafię

>>17041

>ja jakbym miał zbędne pieniądze to bym płacił

no ja jakbym miał to pewnie też, no ale nie mam i raczej mieć nie będę xD


 No.17053

File: 5af94735cca519f⋯.png (4,87 MB, 1982x7873, 1982:7873, 44.png)

z dedykacją dla obrzydliwca od szczyn


 No.17054

>>17053

unfłem


 No.17055

File: 3a139333a52e53a⋯.png (769,52 KB, 1280x1161, 1280:1161, 1842287.png)

>>17053

bazowy


 No.17061

File: d487fc66aaf6d1e⋯.png (728,27 KB, 1280x1065, 256:213, 45.png)


 No.17089

File: ccfa2c469e94bb8⋯.png (1,39 MB, 1214x1280, 607:640, 46.png)


 No.17099

File: 23a4bbecd577b9e⋯.jpg (424,28 KB, 1280x1280, 1:1, 47.jpg)


 No.17105

File: 2a9ec7b010cd885⋯.png (1,81 MB, 2100x1960, 15:14, 48.png)


 No.17135

File: 90b7aeef2c23d72⋯.png (6,49 MB, 3844x2825, 3844:2825, 49.png)


 No.17148

File: 7cc2cf8cf266b62⋯.gif (2,94 MB, 550x400, 11:8, 50_2.gif)

File: 3c544d069598ce4⋯.gif (2,83 MB, 550x400, 11:8, 50_1.gif)


 No.17157

File: 0dc8642126552a6⋯.png (523,38 KB, 1024x1024, 1:1, 52.png)


 No.17161

File: f1b82c32cd67bbd⋯.png (744,29 KB, 853x1024, 853:1024, 53.png)


 No.17162

>>17161

przestań, nie dam zrobić z siebie pedała, nie drugi dzień z rzędu


 No.17169

File: cf255d92ef80c2c⋯.png (924,29 KB, 922x1024, 461:512, 61.png)


 No.17170

File: 8d9341b207de2cf⋯.png (2,71 MB, 2048x2732, 512:683, 55.png)


 No.17172

File: 7f80f17b8268475⋯.png (11,41 MB, 3500x3500, 1:1, 56.png)


 No.17175

>>17172

ale sucz


 No.17182

File: 5fef9d1afe2cdfd⋯.png (3,47 MB, 4609x2734, 4609:2734, 57.png)


 No.17183

>>17172

ciekawe czy ma tez te dziury w piździe


 No.17184

File: 0bb909f617c8b3e⋯.png (4,16 MB, 4609x2734, 4609:2734, pee.png)

>>17182

Specjalnie dla was chłopaki 🇸


 No.17194

File: 3fadb42c4e43bdf⋯.png (1003,52 KB, 2000x1100, 20:11, 58.png)


 No.17197

File: ec413e6657d0eaa⋯.jpeg (161,87 KB, 1280x989, 1280:989, 59.jpeg)


 No.17199

File: 58700342ee872b1⋯.jpeg (1,15 MB, 1748x1884, 437:471, 60.jpeg)


 No.17205

File: 0c282860e7852ae⋯.jpg (352,72 KB, 1582x1066, 791:533, 61.jpg)


 No.17206

File: 06ca865e28d7a3c⋯.png (866,87 KB, 1280x989, 1280:989, luna.pee.png)

>>17197

Nawet fajna zabawa to edytowanie 🇸


 No.17207

>>17206

o tu już pysznie 🇶


 No.17208

File: 896ba101625f90c⋯.png (2,29 MB, 1215x1450, 243:290, 62.png)


 No.17211

File: 5221ebbe83514a7⋯.png (2,1 MB, 3000x2000, 3:2, 63.png)


 No.17242

File: 10765d82b1b9732⋯.png (6,47 MB, 3993x5528, 3993:5528, 64.png)


 No.17272

File: 1f62e2daeeb3c6f⋯.png (1,5 MB, 1500x1646, 750:823, 65.png)


 No.17286

File: e77bd7ee02db8cf⋯.png (4,26 MB, 2636x3656, 659:914, 66.png)


 No.17298

File: 1c4ac5ea8881cfd⋯.jpeg (340,83 KB, 1280x1169, 1280:1169, 67_2.jpeg)

File: 826d12dbb165f67⋯.jpeg (325,01 KB, 1280x1169, 1280:1169, 67.jpeg)


 No.17308

File: c48b6c159a5d382⋯.png (1,9 MB, 2550x3300, 17:22, 68_1.png)

File: 43563604630f863⋯.png (1,87 MB, 2550x3300, 17:22, 68_2.png)


 No.17311

File: a66c82c0a0d6157⋯.gif (5,74 MB, 702x480, 117:80, 69.gif)


 No.17328

File: 6bf5971a2e867f0⋯.jpeg (267,68 KB, 1280x815, 256:163, 70_2.jpeg)

File: b84ced4600f0542⋯.jpeg (260,29 KB, 1280x815, 256:163, 70.jpeg)


 No.17340

File: cf0d3892e65a6e3⋯.jpeg (2,58 MB, 2000x1294, 1000:647, 71.jpeg)


 No.17342

File: 14bc3e32209ee0d⋯.png (914,26 KB, 1280x1922, 640:961, 72.png)


 No.17344

File: d6a6018f02a0550⋯.png (4,75 MB, 3000x4000, 3:4, img.png)


 No.17362

File: d62f8bacab9485a⋯.png (1,16 MB, 1500x1208, 375:302, 73.png)


 No.17364

>>17344

szanuję tego typa


 No.17390

File: e80b979f5cb64c3⋯.jpg (412,39 KB, 2000x2176, 125:136, 74.jpg)


 No.17401

File: 617d1b080d3a4d9⋯.png (2,84 MB, 2600x3100, 26:31, 75_2.png)

File: 308f8c97bb465e2⋯.png (2,7 MB, 2600x3100, 26:31, 75_1.png)


 No.17414

File: 67798d357809ea3⋯.jpg (285,87 KB, 2000x2176, 125:136, rdfs.jpg)

>>17390

🇸

>>17340

BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP

>>17205

chciałem to przerobić ale za każdym razem wyglądało meh


 No.17415

File: 2d88cb1547fe991⋯.png (9,41 KB, 600x351, 200:117, 1437083347961.png)

>>17414

szczanon jest dla mnie absolutnie najlepszy


 No.17416

File: 4d4aec9e166aadb⋯.jpeg (653,57 KB, 1628x2019, 1628:2019, 76.jpeg)


 No.17432

File: 83a2d46057fb2d1⋯.png (694,24 KB, 1312x1200, 82:75, 77_2.png)

File: 15e82f9b66ac9d1⋯.png (663,85 KB, 1312x1200, 82:75, 77_1.png)

którą opcję wybieracie?


 No.17434

>>17432

Skąd mam wiedzieć, na tym menu nic nie widać


 No.17441

File: 2fa0d035ddf5407⋯.png (977,25 KB, 1280x1438, 640:719, 78.png)


 No.17443

File: 9347abd43339206⋯.png (2,98 MB, 2893x2464, 263:224, 79.png)


 No.17444

>>17443

ale męski ryjec


 No.17450

File: 72d960b07290417⋯.jpeg (476,13 KB, 1280x1871, 1280:1871, 80.jpeg)


 No.17461

File: 95db5d3985c56b8⋯.png (4,56 MB, 5000x5000, 1:1, 81.png)


 No.17464

File: 4997df1fffa1967⋯.jpg (353,49 KB, 3000x3500, 6:7, rarity.jpg)


 No.17468

File: 966a69ec1384761⋯.png (1,33 MB, 3000x1967, 3000:1967, 82_2.png)

File: 59bfc63d96e0d5d⋯.png (598,08 KB, 1920x1259, 1920:1259, 82_1.png)


 No.17479

File: 005a26355d68e52⋯.jpg (49,04 KB, 500x556, 125:139, mniam.jpg)

ale bym zlizywał tą ślinę z biurka


 No.17480

File: df05e88d096a410⋯.png (1,75 MB, 1280x1250, 128:125, 83.png)


 No.17489

File: 0f366d640e3941b⋯.png (4,34 MB, 3000x2700, 10:9, 84.png)


 No.17495

File: bbaf0ba8b4dc994⋯.jpeg (3,93 MB, 3500x3500, 1:1, 85_2.jpeg)

File: e24c0f9f835d46a⋯.jpeg (3,9 MB, 3500x3500, 1:1, 85_1.jpeg)


 No.17512

File: d951fe2ad672543⋯.png (7,84 MB, 6200x4000, 31:20, 86.png)


 No.17538

File: df24aceff3be0f0⋯.png (476,66 KB, 1000x614, 500:307, 87.png)


 No.17597

File: e2016fe7094b9c9⋯.png (502,75 KB, 1280x1149, 1280:1149, 88_1.png)

File: 4dba67282246a60⋯.png (565,26 KB, 1280x993, 1280:993, 88_2.png)


 No.17622

File: 9a83a8d557c3cca⋯.jpeg (1,32 MB, 3922x3000, 1961:1500, 89.jpeg)


 No.17642

File: f706bf8b00879c7⋯.png (5,29 MB, 3500x2257, 3500:2257, 90.png)


 No.17663

File: e59cb0be774d290⋯.png (684,77 KB, 1280x1095, 256:219, 91.png)


 No.17689

File: 06197c9dfe465dc⋯.png (439,61 KB, 1200x1216, 75:76, 92.png)


 No.17713

File: 27aa4b78889883f⋯.png (2,33 MB, 2500x3000, 5:6, 93.png)


 No.17760

File: 7c24438aa853169⋯.png (1,24 MB, 1563x1135, 1563:1135, 94.png)


 No.17800

File: 6f4f5bf296745e9⋯.jpeg (1,42 MB, 2613x3200, 2613:3200, 95.jpeg)


 No.17828

File: 611e57903e5add5⋯.png (485,81 KB, 1280x932, 320:233, 96.png)


 No.17858

File: bae4831d6cab60f⋯.jpeg (1,96 MB, 2344x2748, 586:687, 97.jpeg)


 No.17868

File: 9fbfb622a44508e⋯.png (6,13 MB, 3283x2144, 49:32, 98.png)


 No.17886

File: 6b1a558de19943e⋯.jpeg (133,82 KB, 1280x950, 128:95, 99.jpeg)


 No.17939

File: 3433c1dfb036cc5⋯.jpeg (1,04 MB, 3376x3000, 422:375, 100.jpeg)

100 dzień *wznosi kieliszek z moczem*


 No.17951

File: 949b3d4f17e1dc9⋯.png (1,68 MB, 1950x1350, 13:9, 101.png)


 No.17960

File: eb610327ff2d972⋯.jpeg (168,5 KB, 1280x800, 8:5, 102_2.jpeg)

File: b26efafb1b52372⋯.jpeg (164,4 KB, 1280x800, 8:5, 102_1.jpeg)


 No.17978

File: 45531f75a7ab88a⋯.gif (3,51 MB, 1176x720, 49:30, 103_2.gif)

File: 778e388bf80eef6⋯.gif (3,38 MB, 1176x720, 49:30, 103_1.gif)


 No.17980


 No.17985

>>17980

też nie lubię, ale gify co zapostowałem i wersje z Luną są jednymi z niewielu wyjątków


 No.18013

File: 4a1c4670f7da4ba⋯.png (6,63 MB, 6513x4000, 6513:4000, nie moje ale znalazłem zan….png)


 No.18014

File: 620acc1d61db1f4⋯.jpeg (295,94 KB, 1280x1600, 4:5, 104.jpeg)


 No.18056

File: 27808dce2b313db⋯.png (1,34 MB, 1280x875, 256:175, 105.png)


 No.18089

File: 606e9ce732d3d01⋯.jpg (1,61 MB, 5650x3200, 113:64, 106.jpg)


 No.18092

File: e3dd2ddd1e3d1d1⋯.jpg (67,12 KB, 579x575, 579:575, szcza.jpg)

zrobiłem rzecz dla szczanona


 No.18117

File: 5eb478ec260f315⋯.png (1,45 MB, 1837x948, 1837:948, 107.png)


 No.18154

File: 31fc5df6381e17a⋯.jpeg (1,75 MB, 4000x3500, 8:7, 108.jpeg)


 No.18155

File: 8214021ff2fb0f3⋯.jpg (816,07 KB, 6200x4000, 31:20, luna.pee.jpg)

>>17512

🇸

>>18092

Dzięki! Cieszę się że zainspirowałem do twórczości.


 No.18192

File: 770fae77f81dfa6⋯.webm (2,24 MB, 400x300, 4:3, 109.webm)


 No.18232

File: 1d4c27fe51cfafe⋯.png (299,71 KB, 1244x866, 622:433, 110.png)


 No.18254

File: 4bd1a09e25a36a9⋯.png (496,69 KB, 1280x899, 1280:899, 111.png)


 No.18255

File: 08668f2f949cc5a⋯.png (2,01 MB, 3726x4000, 1863:2000, 112.png)


 No.18271

File: 29b39b370c827e5⋯.png (2,5 MB, 2018x1201, 2018:1201, 113.png)

inb4 marudzenie na anthro


 No.18278

File: 17f0959568480e3⋯.jpeg (708,76 KB, 3200x2400, 4:3, 1900472.jpeg)

ale suka


 No.18283

File: d023ac423f13a94⋯.png (2,49 MB, 2566x2000, 1283:1000, 114.png)


 No.18295

File: 0ddd0dfae6dcc90⋯.png (1,52 MB, 1164x1280, 291:320, 115.png)


 No.18300

File: 027d829c180a86a⋯.webm (15,57 MB, 1920x1080, 16:9, 1912543 1.webm)

nk baner z końcówki jak grzebie grzebie i wyciąga napis /flutter/ xdxd


 No.18305

File: 4387c496cbaccea⋯.png (2,33 MB, 3000x3000, 1:1, 116.png)

co się dzisiaj odjebało to ja nawet nie xD

>oglądaj filmy typu porno z sienną grace (male)

>na jednym ma na sobie koszulkę z księżniczką luną

co ta macierz szalona


 No.18306

>>18300

Jakoś fakt że całość jest animowana wyłącznie poprzez transformację w photoshopie mnie bardzo rozbawia

>>18305

>nie kopytka

fuj


 No.18308

>>18305

pozostaje mi to skwitować krótkim TAKI WYGLĄD LUNARNYCH xDD


 No.18309

>>18306

wale naprzemiennie pod clop, chińskie bajki i 3d porno 🆎 🇿

>>18308

w sensie, że mają patrycjański gust?

no tak było


 No.18310

>>18309

>lunarni

>patrycjański gust

wybierz jedno i wyłącznie jedno


 No.18315

File: df8f9ffe38e0538⋯.jpg (364,14 KB, 3283x2144, 49:32, flutter.pee.jpg)


 No.18316

File: 81e12b08486773f⋯.jpeg (180,77 KB, 1280x996, 320:249, 117.jpeg)


 No.18367

File: 4aea0df38085ac6⋯.gif (6,35 MB, 500x1813, 500:1813, 118.gif)


 No.18398

File: 5632d64ff9e71b0⋯.png (1,77 MB, 1280x1497, 1280:1497, 119.png)


 No.18422

File: 013c250e3ca9930⋯.jpeg (1,4 MB, 3202x2898, 1601:1449, 121.jpeg)

na taki prezent jutro liczę


 No.18423

>>18422

do ciebie nie przyjdzie


 No.18424

>>18398

>119.png

>>18422

>121.jpeg

niezły przekręt

poza tym to jest tylko 118


 No.18426

>>18424

lol gość co czujny


 No.18428

>>18423

nie przyjdzie, tylko zostanie dostarczona przez Lunę

>>18424

zmieniałem nazwy w clop folderze, bo chciałem żeby leciały teraz świąteczno tematyczne i wkradł się chochlik

>poza tym to jest tylko 118

niby czemu?


 No.18429

>>18428

tu jeszcze pominąłeś jeden dzień (51.):

>>17148

>50

>>17157

>52

Olso poprawiam się, 119, bo robiąc zwykłą arytmetykę na dniach pomija się dzień początkowy, a oba krańce przedziału wlicza się do czasu trwania, więc miałem ten słynny off by one. 119 i nawet wszystko się zgadza co w takim razie oznacza że 100. post to tak naprawdę była Celestia, a Luna była one off


 No.18436

>>18429

weź mi czujny anonie powiedz z jakim numerem mam dzisiaj zapostować, bo już się pogubiłem


 No.18445

File: 1f0612e56db2ff1⋯.png (1,61 MB, 1280x819, 1280:819, 121.png)


 No.18451

>>18436

dzisiaj 121.


 No.18453

File: a3d4990808a31db⋯.png (947,11 KB, 1000x1500, 2:3, 121_2.png)

File: 6e2957d22efc427⋯.png (996,03 KB, 1000x1500, 2:3, 121_1.png)


 No.18460

File: 7b110903984bc55⋯.jpg (3,31 MB, 2550x4500, 17:30, Warm Bath Pg. 1 by Selenop….jpg)

File: 9f0aaf9f30f1434⋯.jpg (3,39 MB, 2550x4500, 17:30, Warm Bath Pg. 2 by Selenop….jpg)

File: e8d55c1565acfb4⋯.jpg (2,97 MB, 2550x4500, 17:30, Warm Bath Pg. 3 by Selenop….jpg)

File: 6f443d8e6592580⋯.jpg (1,57 MB, 2547x3102, 849:1034, Warm Bath Pg. 4 by Selenop….jpg)

Mokrych świąt! 🇸


 No.18461

File: 976374c5b176ff7⋯.jpg (8,79 MB, 4528x3400, 566:425, I-C.U.P., Princess Celesti….jpg)

File: 0cf9269de79b862⋯.jpg (4,63 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_0253.100.jpg)


 No.18462

File: 0ddf862902a768c⋯.jpg (2,27 MB, 3300x2550, 22:17, Applejack by RatofDrawn.10….jpg)

File: 8e897116ae2e4d7⋯.jpg (3,78 MB, 2480x3508, 620:877, FlutterCord by FearingFun.….jpg)

File: d774b34e042ab00⋯.jpg (1,13 MB, 2048x1447, 2048:1447, Rainbow Shower by Kyokimut….jpg)

File: f2f296ec72b864a⋯.jpg (1,14 MB, 1447x2048, 1447:2048, SugarMac by Kyokimute.100.jpg)

­


 No.18463

File: 1e317be9495f96b⋯.jpg (2,39 MB, 3300x2550, 22:17, MarbleLime by RatofDrawn.1….jpg)

File: 55efedfbba93e8f⋯.jpg (2,9 MB, 3000x3900, 10:13, Sweet Biscuit by The-Minus….jpg)


 No.18464

i takie święta to rozumiem 🇶 🇶


 No.18465

nie mogę przestać gnić z postowania narysowanych sikających koni przez proxy, ale z drugiej strony szanuję starszego brata w paranoi


 No.18466

>>18460

bardzo ładny komiks, dziękuję anonie za podzielenie


 No.18467

File: 741412f1947cb16⋯.png (1,55 MB, 1280x983, 1280:983, 122.png)


 No.18493

File: 369d0a3970eb325⋯.gif (784,75 KB, 1500x1500, 1:1, 123.gif)


 No.18531

File: 80a9fb631f7ae52⋯.png (1,18 MB, 1280x1449, 1280:1449, 124.png)


 No.18606

File: 17ac9b7cc7156d7⋯.gif (3,11 MB, 1193x750, 1193:750, 126.gif)

125 jest na zapasowym


 No.18626

File: 0a916feb318447b⋯.png (1,33 MB, 1280x1860, 64:93, 127.png)


 No.18657

File: d937165b73cb49b⋯.png (1,21 MB, 1280x1343, 1280:1343, 128.png)

kościejka mocno


 No.18672

File: 82463145b4a5580⋯.png (862,38 KB, 1280x1138, 640:569, 129.png)


 No.18689

File: 56889a695cb77f7⋯.png (1,28 MB, 1280x889, 1280:889, 130.png)


 No.18716

File: d6bbd54d0cc982a⋯.png (800,61 KB, 1280x1067, 1280:1067, 131.png)


 No.18733

File: b18289dc5f967ef⋯.png (908,47 KB, 1280x890, 128:89, 132_2.png)

File: ef6ca6dc3fb8a82⋯.png (894,2 KB, 1280x890, 128:89, 132_1.png)


 No.18755

File: f6efa9120d84d20⋯.png (3,46 MB, 2400x3200, 3:4, 133.png)


 No.18756

File: 9dacf35e28575d8⋯.jpg (1022,06 KB, 2550x3300, 17:22, 134.jpg)


 No.18783

File: f50ba3da2298d6e⋯.png (846,92 KB, 984x1280, 123:160, 135.png)


 No.18805

File: 7fa26e87509e320⋯.png (664,65 KB, 1280x1065, 256:213, 136.png)


 No.18807

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.18814

https://derpicdn.net/img/view/2018/10/19/1860804.png

bardzo underrated clop materiał. link bo obrazek jest za wysoki


 No.18815

>>18814

porzucenie odpowiedzialności i całkowite oddanie się destruktywnej przyjemności to mój fetysz 🆎 🇿


 No.18823

File: 512f76e79f33e39⋯.jpg (1,13 MB, 2359x3500, 337:500, 137.jpg)


 No.18840

File: 6472c47ecc97b64⋯.jpg (498,12 KB, 2907x2461, 2907:2461, mhm ah oh my.jpg)


 No.18841

File: 5579518fb8999ed⋯.jpg (981,09 KB, 2550x3300, 17:22, 138.jpg)


 No.18859

File: e4d535bd99b6789⋯.png (681,71 KB, 1280x905, 256:181, 139.png)


 No.18870

File: 9ce6e524b5c24ff⋯.png (1,54 MB, 1800x2221, 1800:2221, 140.png)


 No.18885

https://derpicdn.net/img/view/2019/1/13/1934337.webm

fajna animacja od typa co zrobił tupiącą celestię i bujającą się krysię


 No.18892

File: 23e76a037d6a306⋯.png (498,31 KB, 1900x2160, 95:108, 141.png)


 No.18907

File: 2678e573c939551⋯.jpeg (146,39 KB, 659x624, 659:624, 142.jpeg)


 No.18911

File: c604699c101e04c⋯.png (6,91 MB, 3500x3156, 875:789, 143.png)


 No.18934

File: 210f6c1862d88ef⋯.jpeg (623,24 KB, 1320x1020, 22:17, 144.jpeg)


 No.18937

File: 04eec5d416e9ba8⋯.jpg (977,97 KB, 4880x3664, 305:229, 145.jpg)


 No.18973

File: 5a6ee952bf6e3e7⋯.png (3,68 MB, 2438x3000, 1219:1500, 146.png)


 No.18991

File: b8a078a587e1076⋯.jpg (934,66 KB, 3300x2550, 22:17, 147.jpg)


 No.19016

File: c212a4ca61d4cd7⋯.jpg (1,34 MB, 3300x4500, 11:15, 148.jpg)


 No.19022

File: 91d3f1fcd0e92dd⋯.png (1,05 MB, 1920x1080, 16:9, 149.png)


 No.19028

File: 94303ab6fa5f378⋯.gif (3,9 MB, 1200x635, 240:127, 150.gif)


 No.19031

File: 5db69a30dc7e88c⋯.png (1,53 MB, 2000x1192, 250:149, 151.png)


 No.19033

File: 6505f8d57cabfe9⋯.png (1,35 MB, 1280x888, 160:111, 152.png)


 No.19064

File: a5b88f866b5ec42⋯.png (1,52 MB, 2233x2364, 2233:2364, 153.png)


 No.19071

File: c22df684f56ebbb⋯.png (1020,83 KB, 1280x1677, 1280:1677, 154.png)


 No.19103

File: c6b9c1114aea181⋯.png (434,03 KB, 904x764, 226:191, 155.png)


 No.19125

File: 2847c13be059421⋯.png (268,92 KB, 600x600, 1:1, 156.png)


 No.19141

File: e7e99eec4103cc9⋯.png (364,65 KB, 1500x1500, 1:1, 157.png)


 No.19142

File: a6dd448f6c172de⋯.png (4,3 MB, 3000x3000, 1:1, 1070341.png)


 No.19357

File: a90b14b84a16404⋯.png (2,16 MB, 2000x1230, 200:123, 158.png)


 No.19367

File: c32504554e5fd69⋯.png (659,75 KB, 791x1024, 791:1024, 159.png)


 No.19387

File: 57ae6dfc8bec59e⋯.jpeg (650,5 KB, 1121x1558, 59:82, 160.jpeg)


 No.19392

File: 9cd29408e263c74⋯.png (2,72 MB, 2732x2048, 683:512, 161.png)


 No.19400

File: f26762bda7675c3⋯.jpeg (502,53 KB, 1200x1494, 200:249, 162.jpeg)


 No.19409

File: 60657eb859ca3f5⋯.png (2,88 MB, 2000x2000, 1:1, 163.png)


 No.19421

File: 9925a5eef5acbeb⋯.png (1,29 MB, 1070x1280, 107:128, 164.png)


 No.19500

File: 6a6ea8c4d8a36e5⋯.png (369,76 KB, 529x685, 529:685, 18974.png)

>>19409

Autor? Nie mogę znaleźć na derpi, a ta celestia jest zbyt ładna żeby przejść obojętnie. I w dodatku ta luminestencyjna grzywa, po prostu cudo


 No.19502

>>19500

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-rain-dash-gear

derpi ma działającą funkcję wyszukiwania obrazem


 No.19503

>>19500

>Nie mogę znaleźć na derpi

>celestia, discord, sex

>171 wyników

bk z stosujących filtry

also to >>19502


 No.19507

File: a48705203aa31d4⋯.jpeg (500,56 KB, 724x1024, 181:256, 165.jpeg)


 No.19511

File: f177367959141fe⋯.jpg (270,27 KB, 1280x800, 8:5, 982705.jpg)

File: e9c797e5840cf67⋯.jpeg (852,62 KB, 2000x2000, 1:1, 963981.jpeg)

>>19503

To nie filtr, po prostu obrazek z jakiegoś powodu nie ma tagu pony?

>>19502

Nie znalazłem po tagach więc nawet nie próbowałem. I tak chciałem publicznie wyrazić swój zachwyt tym artem więc whatever.

>on uploaduje jpegi


 No.19512

>>19511

>obrazek z jakiegoś powodu nie ma tagu pony

dużo obrazków nie ma owego tagu dlatego do wyszukiwania kucyków stosuję dłuższy zamiennik "!anthro || !humanized || !eqg"

>on uploaduje jpegi

dosłownie nie ma w tym nic złego


 No.19522

File: 7fff04f4145eae3⋯.png (1017,38 KB, 1413x1938, 471:646, 166.png)


 No.19549

File: b817e5655d06b27⋯.jpeg (950,17 KB, 2641x3240, 2641:3240, 167.jpeg)


 No.19553

File: ed9f8a5aac813a3⋯.gif (2,41 MB, 992x950, 496:475, 565252__explicit_artist-co….gif)

File: 58814867ededd10⋯.jpg (1,04 MB, 1246x1444, 623:722, 564963.jpg)


 No.19558

File: 7f99ae027e52743⋯.jpg (502,46 KB, 1892x2300, 473:575, 168.jpg)


 No.19571

File: 29595ec1b2b706d⋯.png (1,88 MB, 2537x1838, 2537:1838, 169.png)


 No.19587

File: 3b7b3f68facb0f2⋯.jpeg (3,14 MB, 2500x2370, 250:237, 170.jpeg)


 No.19592

File: 27c27a5e9652c4b⋯.png (1,17 MB, 1280x935, 256:187, 171.png)


 No.19599

File: 263c1abf33eb19d⋯.png (564,7 KB, 1220x1173, 1220:1173, 172.png)


 No.19601

File: d4ab20effd8170a⋯.png (1,72 MB, 2048x1280, 8:5, 173.png)


 No.19612

File: bf9a19776098416⋯.jpeg (255,73 KB, 1280x725, 256:145, 174.jpeg)


 No.19621

File: fab741a8289a468⋯.png (982,03 KB, 1280x941, 1280:941, 175.png)


 No.19622

File: a4bcc5725af24dd⋯.png (923,44 KB, 4669x3705, 4669:3705, 176.png)


 No.19623

>>19622

przecież to sprzed trzech lat


 No.19626

>>19623

przecież nie postuję tylko nowego końtentu


 No.19632

File: f8ee69fe2bd949c⋯.png (1,41 MB, 1280x1280, 1:1, 177.png)


 No.19649

File: e1cbc7df74e9d59⋯.png (2,08 MB, 3000x2000, 3:2, 178.png)


 No.19652

File: 951927413b4fee0⋯.png (1,37 MB, 925x1280, 185:256, 179.png)


 No.19657

File: 0ea1f19f23bac26⋯.gif (1,72 MB, 600x450, 4:3, 180.gif)


 No.19673

File: b58afde2b7d6624⋯.png (3,19 MB, 2500x4000, 5:8, 181.png)


 No.19683

File: 9138746530e0932⋯.png (1,27 MB, 2000x1818, 1000:909, 182.png)


 No.19687

File: 7b0d70458d61f08⋯.png (2,38 MB, 2732x2048, 683:512, 183.png)


 No.19693

File: ff7704c33c291d3⋯.png (1005,77 KB, 1280x1062, 640:531, 184.png)


 No.19730

File: c330db73fbeb3e4⋯.jpeg (673,02 KB, 905x1279, 905:1279, 185.jpeg)


 No.19736

File: 3f2ee43221cff52⋯.png (2,61 MB, 2300x2300, 1:1, 186.png)


 No.19751

File: f6ee7ab0e5e5dc6⋯.jpg (1,2 MB, 2000x1500, 4:3, 187.jpg)


 No.19764

File: 36be13f461bbd5b⋯.png (969,13 KB, 1280x745, 256:149, 188.png)


 No.19770

File: b78315d56fbdb7f⋯.png (3,42 MB, 3427x2850, 3427:2850, 189.png)


 No.19775

File: 3669d404a89369b⋯.png (880,41 KB, 1280x905, 256:181, 190.png)


 No.19778

File: 60f3cfd9c74d60b⋯.png (607,96 KB, 1054x1024, 527:512, 191.png)


 No.19781

File: d3a82eed6a2a853⋯.png (2,07 MB, 2732x2048, 683:512, 192.png)


 No.19795

File: cd586a4f9b8a63a⋯.png (744,24 KB, 1280x826, 640:413, 193.png)


 No.19800

File: 07b2d6af036ac41⋯.png (1,67 MB, 2000x2274, 1000:1137, 194.png)


 No.19803

>>19800

jakoś dziwnie ta cipa narysowana


 No.19807

oho chyba przestała podbijać
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / choroy / dempart / feet / leo / vg / vichan / zoo ]