[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / jp / leftpol / soyboys / v4c / vg / zoo ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: bc891a2a8fb1ac8⋯.jpg (66,48 KB, 761x800, 761:800, 1d8c7d8abe37a1f262e81022c4….jpg)

 No.13921

balibyście się czy przytulalibyście?

 No.13922

File: 30154d76aedef79⋯.jpg (96,83 KB, 752x1063, 752:1063, 1388533447107.jpg)

oczywiście, że ruchałbym


 No.13923

chciałbym zostać seksualnie wykorzystany przez najlepszą księżniczkę


 No.13928

>>13923

to pomyliłeś tematy, bo ten jest o lunie


 No.13929


 No.13930


 No.13932

>>13930

))<>((

>>13928

dobrze gada, polać temu Panu


 No.13933

File: a02215b96e9a267⋯.png (307,09 KB, 700x700, 1:1, 1449018656670.png)

>>13932

>>13928

uważajcie na słowa, ten czan należy do pokornych sług Luny


 No.13934

>>13933

>należy

>2 z 4 osób nie uważają luny za najlepszą

lmao


 No.13935

>>13934

ale to nie większość daje bany 🇬🇧


 No.13936

>>13934

Skoro już chcesz prowadzić statystykę, dodaj te dane:

>0 tematów o Celestii

>0 tematów o innych księżniczkach

>2 (dwa) aktywne lunarne tematy


 No.13937

File: 050559ce0bcfafa⋯.png (403,49 KB, 1160x1024, 145:128, lunal.png)

>>13921

cokolwiek by mi kazała robić


 No.13938

>>13937

a jakby kazała nazywać najlepszą księżniczką?


 No.13939

File: 05b469defc34654⋯.gif (314,1 KB, 1000x1000, 1:1, 1552190__safe_artist-colon….gif)

>>13935

>lunanony muszą dowartościowywać swoje ego poprzez power-trip

>>13936

>tylko oddawanie czci na pokaz się liczy

smutne!


 No.13940

>>13939

>lunanony muszą dowartościowywać swoje ego poprzez power-trip

nie wiem skąd wziąłeś tam lunanony i ego jak ja tylko neutralnie jak wiedźmin mówię że nieoczywiste jest że czan należy do większości


 No.13941

>>13940

zrobiłem to dla zabawy


 No.13942

File: bf9c6c50a9ae728⋯.png (107,4 KB, 492x276, 41:23, 4173fd49ee9847a8a2f01c71e7….png)

>>13941

czymże jest to zabawy o którym mówisz?


 No.13943

File: e41e914e664d0c6⋯.jpg (77,64 KB, 307x294, 307:294, >implikacja_zabawa.jpg)

>>13942

taki tam buzzword którym nie warto sobie głowy zawracać, księżniczko


 No.13946

File: b03e9b4b58537a8⋯.png (912,17 KB, 4464x4888, 558:611, 1423068554615.png)

>>13936

>0 tematów o Celestii

>>3872


 No.13947

wiecie że w equestrii po dziś dzień istnieje zakońspirowane stowarzyszenie założone przez popleczników luny po upadku rewolucji?

czekają tylko na znak i luna nie wie co z tym zrobić


 No.13948

bałbym się zwykłej klaczki, a co dopiero potężnej księżniczki


 No.14012

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nienawiść do celestii tak zostałem wychowany

Ten kto słońce chwali na zawsze jest przegrany

Nienawiść do celestii tak zostałem wychowany

HWDC

Świat equestrii nie taki kolorowy

By nienawidzić celestii znów miałem powód nowy

Luna jest najlepsza tak bardzo

Mimo to dzieciaki do jej siostry się garną

Słonecznymi sie nie przejmuj nie warto

O pardon księżniczka zbyt surowa

Za wybryki marne siostrę wygnać już gotowa?

Wybij sobie z głowy wrzucać o celestii posty

Chuj idzie na łatwiznę, by lunarnych triggerowć

Dla mnie to bluźnierstwo dla ciebie tylko słowa

nk środek zwrotki bo kompletnie nie mam pomysłu

Celestią gardzę poniaku z fartem

Postawiłem wszystko na jedna klaczkę

Postuję co czuję o czym myślę i co widzę

Moją Lunę kocham a Celestii nienawidzę

Elo


 No.14014

File: 2189f0bed0ae14a⋯.jpg (126,9 KB, 1280x720, 16:9, 1524021497272.jpg)

>>14012

>murzyńska muzyka

zrzygałem się z żenucji xD


 No.14015

>>14014

to takie meme

i nie zaprzeczysz że podmiot liryczny przedstawiony jest z duża dozą realizmu, bo właśnie to jest poziom luniarzy


 No.14016

>>14015

>bo właśnie to jest poziom luniarzy

gniję bo to prawda xD

>autyści w negatywnym tego słowa znaczeniu

>są wśród nich lenaczaniarze

>fani rapu

>w kółko forsują te same stare memy >celestia >najlepsza ohohohihihi


 No.14018

>>14016

możemy po prostu przestać bawić się w jakieś wojenki i cieszyć się słodkimi kucykami?


 No.14019

>>14018

Walka o Księżniczkę

To nie są rurki z kremem

Mizanie się po chujach

Ani kromeczka z dżemem

Tutaj trzeba miażdzyć

Pizgać w ryj żelazem

Tratować przeciwnika

I miażdzyć tłuszcze głazem


 No.14025

File: 19f1d98bd37690a⋯.png (652,47 KB, 1280x1180, 64:59, lll.png)

>>14018

Spokojnie anonie oni się tylko bawią poza jednym autystą który bierze to zbyt serio wklejam uśmiechnięte księżniczki


 No.14029

sobie Celestia jeszcze nie wie jak zostanie zraniona i zdradzona 。◕‿‿◕。


 No.14042

File: cf855c520c77fe7⋯.png (301,3 KB, 2627x1174, 2627:1174, nktytulyboniemoglemwymysli….png)


 No.14043

File: 11ad078d0b187e4⋯.png (501,63 KB, 738x1054, 369:527, lunanoni.png)


 No.14044

File: d319471210f5f7c⋯.png (86,98 KB, 500x524, 125:131, full.png)

>cała ta nitka


 No.14045

File: ebb3e68261debfa⋯.png (2,22 MB, 6473x6333, 6473:6333, 1522641385613.png)


 No.14048

File: 7fa2c93a172deef⋯.jpeg (183,86 KB, 1024x1024, 1:1, chuckle.jpeg)
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / jp / leftpol / soyboys / v4c / vg / zoo ]