[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / cafechan / eirepol / fa / fast / miku / s8s / ttgg ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 68rd Attention-Hungry Games
/d/ - Home of Headswap and Detachable Girl Threads

January 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 3c004a7cd378f04⋯.png (215,06 KB, 640x360, 16:9, 1384966271476658330.png)

 No.16432

equestriańskie trende

 No.16433

pinkie pie mnie unika 🆎


 No.16435

koczuję pod cloudsdale i zjadam spadające pegazie klotze 🆎


 No.16437

>>16434

proxiarz jest wykopkiem, zateczkowane


 No.16438

boję się fluttershy 🆎


 No.16439

>>16437

nie rozpoznaję roberta 🆎


 No.16440

mieszam mikstury zecorze 🆎


 No.16442

poprosiłem rarity o uszycie sukni dla wała 🆎


 No.16448

changelingi brzydzą się we mnie przemieniać 🆎


 No.16498

drżypłoszka wchodzi mi do jeziorka i każe szukać hydry 🆎 🇿


 No.16548

jestem pomocnikiem spajka 🆎


 No.16596

File: aae925f44f94608⋯.png (115,45 KB, 800x800, 1:1, mózgbez.png)

te uczucie gdy /absolutnezerokreatywności/ z tej strony


 No.16597

składam codzienne raporty księżniczce Celestii dokładnie opisujące zrobioną kupę 🆎


 No.16709

zawodowo poleruję włócznie gwardii królewskiej 🆎


 No.16876

zalecam się do granny smith 🆎
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / cafechan / eirepol / fa / fast / miku / s8s / ttgg ]