[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / asmr / b2 / choroy / dempart / jenny / vichan ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 1413902048446.png (39,26 KB, 636x474, 106:79, new meme.png)

 No.1738

Dołączycie do głupiej zabawy?

 No.1739

File: 1413902920163.png (129,8 KB, 644x646, 322:323, najlepszy test.png)

robię to dobrze?

 No.1740

File: 1413909216266.png (152,33 KB, 684x610, 342:305, ebin.png)


 No.1742

File: 1413913007553.jpg (30,08 KB, 374x319, 34:29, były nazista zmienił płeć ….jpg)

trochę poprawiłem, he he

 No.1743

File: 1413913065070-0.png (205,74 KB, 831x791, 831:791, fs ciaza 2.png)

File: 1413913065070-1.png (136,13 KB, 635x592, 635:592, fs ciaza.png)

File: 1413913065070-2.png (319,31 KB, 637x781, 637:781, sunset ciaza.png)

File: 1413913065070-3.png (400,81 KB, 800x600, 4:3, rd ciaza.png)


 No.1744

File: 1413913551878-0.png (223,59 KB, 588x576, 49:48, ebola ciaza.png)

File: 1413913551878-1.png (103,87 KB, 591x589, 591:589, kadenc ciaza.png)

File: 1413913551878-2.png (66 KB, 416x407, 416:407, maud ciaza.png)

File: 1413913551878-3.png (91,71 KB, 637x701, 637:701, rara ciaza.png)


 No.1745

>>1743
parskłem z pierwszego xD

 No.1746

File: 1413917284843.jpg (106,28 KB, 686x847, 98:121, templatka.jpg)

kolejnagłupia zabawa z forszamba, przetłumaczyłem żeby nie było

 No.1747

File: 1413918831470.jpg (159,31 KB, 686x847, 98:121, testo i sparkle.jpg)

>>1746
ech a od /pone/ nie da sięczegoś podpierdolić? nie wchodzę za dużo ani na jedno ani drugie, tylko tak pytam

 No.1748

File: 1413919040474.jpg (123,64 KB, 686x847, 98:121, kiwiak i twi.jpg)


 No.1749

File: 1413919310822.jpg (104,79 KB, 686x847, 98:121, luna.jpg)

wolololo

 No.1750

File: 1413919739447.png (238,89 KB, 686x856, 343:428, sb twi.png)


 No.1751

File: 1413919826898.png (250,22 KB, 686x847, 98:121, klocuch i twi.png)


 No.1752

>>1747
nie lurkuję za bardzo /pone/, ale to takie /mlp/ tylko mniej żywe i złożone z większej ilości porno xD

 No.1760

File: 1414060875965.jpg (5,18 MB, 3036x4824, 253:402, celestia_s_wrath_by_pshyzo….jpg)


 No.1770

gniję z tego tematełę xD

 No.1771

File: 1414154956891.jpg (120,84 KB, 686x847, 98:121, zgaduj zgadula.jpg)


 No.1772

File: 1414162295068.jpg (107,72 KB, 686x847, 98:121, komixxy.jpg)


 No.1776

>>1747
zabawne

 No.1829

File: 1415206405159.png (109,38 KB, 331x339, 331:339, lol.png)

wincyj
mi się nie chce robić

 No.1837

>>1829
zrobiłem ponad połowę tego tematu, też mi się nie chce

 No.1840

File: 1415404330153.jpg (93,83 KB, 640x480, 4:3, drżypłaszczka.jpg)

haha zrobiłem zabawnego meme'a :)

 No.1842

File: 1415441565602.gif (992,8 KB, 250x250, 1:1, sensible chuckle.gif)

>>1840
>drżypłaszczka

 No.1843

File: 1415442723411.png (38,68 KB, 680x1136, 85:142, drżyrzeniówka.png)

>>1840
urocza

 No.1844

>>1840
fajny

 No.1897

File: 1415912916519-0.png (965,25 KB, 1758x933, 586:311, 1415138090928.png)

File: 1415912916519-1.png (593,96 KB, 1057x560, 151:80, 1415139936864.png)

Czy możemy liczyć na nowe MEMY?
podpierdolone z /pone/

 No.1899

File: 1415916241581.png (498,87 KB, 1057x560, 151:80, HANDLUJ.png)


 No.1919

File: 1415988207769.png (598,07 KB, 1057x560, 151:80, fluterszaj.png)


 No.1921

File: 1415988826368.png (604,49 KB, 1057x560, 151:80, no i ja sie pytam.png)


 No.1923

File: 1415997928923.png (508,76 KB, 1057x560, 151:80, fluttercraft.png)


 No.1925

File: 1415998853503.jpg (195,01 KB, 550x1024, 275:512, x2012-02-27-336_Cthulhu-Sc….jpg)

>>1923
śmiechłem, tego się nie spodziewałem

 No.1932

File: 1416052179921.png (1,38 MB, 4001x2686, 4001:2686, idea.png)


 No.1935

File: 1416076198143.jpg (102,64 KB, 1057x560, 151:80, afsasg.jpg)


 No.1949

File: 1416169664090.gif (663,61 KB, 313x300, 313:300, luna.gif)

wtt jest zdecydowanie za mało papieża

 No.1950

File: 1416174311256.png (269,44 KB, 1350x609, 450:203, my destiny.png)

hehe papiesz

 No.1951

File: 1416174726990.gif (1,74 MB, 784x528, 49:33, Untitled-1.gif)

>>1950
uuu poważny biznes

 No.1966

>>1951
uśmiechłem z tego papoża

 No.1984

File: 1416247741404.gif (69,95 KB, 416x490, 208:245, Untitled-5.gif)

ZOSTAW DRŻYPŁOSZKĘ PEDOFILU!

 No.1998


 No.1999

>>1998
no i co ja mam z tym zrobić

 No.2000

File: 1416255277112.png (151,24 KB, 417x407, 417:407, 1416216175686.png)

luna najlepsza get

 No.2003

File: 1416257911195.jpg (71,97 KB, 1276x394, 638:197, hitler wiki game.jpg)

>>1999
odwiedzić, zobaczyć

 No.2007

>>2003
znalazłem, top bk xD

 No.2008

File: 1416259863586.png (288,61 KB, 594x590, 297:295, 1393182639430.png)

>>2003
co ta rarity szalona xD

 No.2010

>>1998
jak podmieniać zdjęcia? wikipedyjny debil tutaj

 No.2011

>>2010
eh już wiem, ale będę musiał czekać 4 dni i zrobić 10 editów żeby potwierdzili moje konto ;_;

 No.2015

>>2011
ja zrobiłem edita anonimowo, wtedy wpis jest podpisany twoim ip.
na półczanie mówili że nie będzie bagiet

 No.2016

>>2015
no wiem że można edytować anonimowo ale żeby podmienić zdjęcie muszę najpierw je zuploadować aa to już jest ograniczone
jak to ominąłeś?

 No.2017

>>2016
dobra, udało mi się, na wikimedia commons można upnąć bez ograniczeń

 No.2018

>>2016
no commons zrobiłem konto z mailinatora

 No.2021

File: 1416335024764.gif (2,94 MB, 480x270, 16:9, bąk watykańczyk.gif)

ISKIERKO NIE JEDZ GO! TO GROŹNY PEDOFIL!

 No.2026

File: 1416423905189.jpg (11,04 KB, 250x250, 1:1, 1415286940702537329.jpg)

>>1746
/nk/ ktoś wklei morde mongoła

 No.2031

File: 1416503545153.png (2,21 MB, 1072x1399, 1072:1399, 1416463704287.png)

8chan znowu ma okres i nie chce mi dać zapostować

 No.2032

File: 1416503618404.png (2,47 MB, 1072x1399, 1072:1399, 1416433352698.png)


 No.2033

File: 1416503805793.jpg (54,92 KB, 500x333, 500:333, tumblr_lrdszzs4RZ1qj37t6o1….jpg)

będę o krok dalej i postuje fluttershy podczas porodu

 No.2034

File: 1416504742450.png (2,46 MB, 1072x1399, 1072:1399, komixxxy.png)


 No.2037

>>2034
obsmarkałem monitor

 No.2038

File: 1416512282339.png (588,02 KB, 558x800, 279:400, gnijaca panna mloda.png)

>>2034
>kurwa mentalne ponyville

 No.2044

>>2033
Radykalne!

 No.2192

File: 1417816106275.gif (340,34 KB, 320x240, 4:3, zniszcze.gif)

Wojtyła ty chory skurwysynu, mówiłem żebyś jej nie bił!

 No.2551

File: 1419782629450.png (90,38 KB, 318x298, 159:149, 1413902048446.png)

podbiju

 No.2561

File: 1419800374115.png (189,57 KB, 383x462, 383:462, 748591__applejack_humanize….png)


 No.2569

File: 1419852180580.gif (654,55 KB, 510x420, 17:14, co to kurwa wgle jest.gif)

wiem że rak, bo
>PAPIESZ!!!! KARACZAN!!!! ALE "INBA"!!!!
ale nie mogłem się powstrzymać xD

 No.2570

>>2561
co ona taka rozpasła

 No.2571

>>2569
nie zapominaj że na 8czanie można pisać
GRUBYM CZERWONYM NAPISEM!!!!!!!

 No.2572

File: 1419882253544.png (133,18 KB, 900x856, 225:214, 1416668594640.png)

>>2571
>gruby czerwony napis
>na czarno
o ja ale wstyd

 No.2575

File: 1419886769666.png (1,19 MB, 1753x1941, 1753:1941, 778812__safe_rarity_applej….png)

>>2570
zawsze była grubą kurwą

 No.2576

>>2572
Trzeba poprawić w cssie z luną.
Nk bo ja swój zgubiłem.

 No.2580

File: 1419932991365.jpg (348,67 KB, 1600x2570, 160:257, sdfsdf_2_by_tiger_type-d7k….jpg)

>>2575
nieprawda

 No.2581

File: 1419942283203.png (326,15 KB, 1280x625, 256:125, tumblr_n3q4rnO31O1rnubimo1….png)

>>2580
prawda

 No.2582

File: 1419946540458.jpeg (108,1 KB, 727x1024, 727:1024, ajjsjafd.jpeg)

>>2581
nieprawda
to jest silna wysportowana klacz na ciezkie czasy

 No.2583

File: 1419956320651.gif (776,09 KB, 500x508, 125:127, 775552__safe_solo_animated….gif)

>>2582
Ejdżej wygląda tu bardziej jak lekko spierdolona zamulaczka, niż poważny, pewny siebie pracownik fizyczny xD

 No.2585

>>2570
ja kojarzę tego rysownika, forsuje on grubą jaćkę z dużą ilością piegów

 No.2586

File: 1419964897914.png (327,09 KB, 500x647, 500:647, tumblr_mdapsnx9RB1rg0ppeo1….png)

>>2582
atencyjna kurwa

 No.2587

>>2583
no wyglada na zamulona ale raczej od zapierdalania w tym swoim sadzie niz od bycia spierdolona tak mi sie wydaje

 No.2776

File: 1421704244168.png (389,29 KB, 960x479, 960:479, 1420844234275.png)

może zrobimy swoją wersję menesa?

ps a pucyki w sejmie nadal urzędują xD

 No.2778

File: 1421704738536.png (376,81 KB, 960x479, 960:479, templatka.png)

>>2776
dostarczam templatke

 No.2781

File: 1421705613069.png (387,85 KB, 960x479, 960:479, poniaki lurkują drży.png)


 No.2799

Pozdrawiam Polacy.

 No.2800

File: 1421779298851.gif (58,16 KB, 250x216, 125:108, 137460953478.gif)

>>2799
Cześć Rasija
Lubisz nasze śmieszne obrazki?

 No.2804

>>2781
usmiechłem

 No.2826

File: 1422030628062.jpg (19,38 KB, 320x303, 320:303, 1412255893034.jpg)


 No.2827

>>2826
>prawie 3 miliony postów
o żesz chuj

 No.2829

>>2826
>>2827
żeby to tylko jedno forum było
http://ponyach.ru/b/
a pamiętam że było jeszcze parę innych ale linków już nie przypomnę sobie

 No.2830

>>2829
ehh a to wszystko przez to że u nas 99.9% osób w sensie potencjalnych poniaków nie wie że istnieją heny a jeszcze 99% z tych 0.1% nie wie że są polskie heny

 No.2831

File: 1422050340233.jpg (129,37 KB, 679x698, 679:698, 1417335040380.jpg)

>>2830
a jak już się dowiedzą to z fejsbuka czy innego uczuciogówna i potem napływają takie raki jak qtzper xD

 No.2875

>>2831
a ruskie czany to nie są właśnie takie kwejki w lepszym stylu?

 No.2880

>>2875
zawsze mi się wydawało że ruscy lubią chany i mają podobną mentalność do polskich anonów
>>2826 nie znam rosyjskich krzaczków ale nie widzę tripów, więc chyba całkiem prawilnie
>>2829 tutaj za to same tripcioty xD
pewnie jest tak jak na polskiej scenie czanowej, czyli są bardziej i mniej zraczone szony

 No.2882

>>2880
>>2875
bez znajomości i ochoty zagłębiania się ruską kulturę czanową to jest nieistotne bo i tak najwyżej co zrobisz to zapiszesz obrazki

 No.2883

>>2882
no wiem, tak z ciekawości zapytałem

 No.3019

File: 1422807135174.gif (1,18 MB, 522x290, 9:5, Untitled-3.gif)

co za niewychowane klaczki!

 No.3020

File: 1422807453470.gif (482,54 KB, 1000x563, 1000:563, Untitled-4.gif)

ale urwipołeć z tego wojtyły

 No.3021

>>3019
>>3020
nawet usmiechłem
tylko czemu u licha miniaturki gifów się nie aminują?

 No.3045

File: 1423167639337.gif (3,23 MB, 441x423, 49:47, lojra.gif)


 No.3052

nie piszcie papieża, to jest obraźliwe!

jako uczciwy miły pedofil czuje się obrażany przez obrazki tego gwałciciela bo zaniża opinie społeczeństwa do mnie!

 No.3165

File: 1424387798380.gif (3,63 MB, 350x185, 70:37, drżymasakra.gif)


 No.3174

>>3165
zapisane

 No.3719

File: 1427059588713.gif (3,56 MB, 500x288, 125:72, Untitled-2.gif)


 No.3745

File: 1427381090703.gif (633,9 KB, 514x360, 257:180, Untitled-3.gif)


 No.3788

File: 1427707110406.gif (1,42 MB, 344x336, 43:42, rainbow-vore.gif)


 No.3800

>>3788
>nie kremówki

 No.3803

File: 1427745828773.gif (1,42 MB, 344x336, 43:42, tęczułka-creampie.gif)

>>3800
są i kremówki

 No.3804

>>3803
no i ebin

 No.4104

File: 1430648882375.gif (4,16 MB, 672x372, 56:31, skurwysyn.gif)


 No.4273

File: 1432599018602.gif (2,89 MB, 469x263, 469:263, PAPJESZ.gif)


 No.4274

>>4273

o jak uciechłem 。◕‿‿◕。

a podzielisz się też gifem z gumim?


 No.4275

File: 1432634300604.gif (2,35 MB, 469x263, 469:263, 902416__safe_pinkie pie_an….gif)


 No.4277

>>4275

dziękuję


 No.4632

File: 1435164252000.gif (2,44 MB, 371x209, 371:209, gość weselny.gif)

troche na odwal ale jest xD


 No.4638

>>4632

śmiechłem szczodrze


 No.4642

File: 1435177180457.jpg (66,18 KB, 445x437, 445:437, tumblr_mhvia2dwjr1roxp20o1….jpg)

>>4632

>papież umarł

>po śmierci poszedł do equestrii na ślub swojego starego przyjaciela osła krankiego

>ALE to znaczy, że musiał go poznać wcześniej tzn wędrować do ekwestrii jeszcze za życia

moja twarz wówczas


 No.4911

File: 1436108751272.jpg (70,9 KB, 537x661, 537:661, były nazista po niezbyt ud….jpg)


 No.4912

>>4911

>picrel

skąd wziął się obrazek byłym nazistą i jego kolekcją?


 No.4913

>>4912

z tego dokumentu Bronies: The Extremely Unexpected Adult Fans of My Little Pony nakręconego przez de Lanciego


 No.4926

>>3745

nk tego gifa w oryginale, bez zbrodniarza


 No.4928

File: 1436209759898.gif (725,3 KB, 514x360, 257:180, ezgif-2853609060.gif)


 No.4958

File: 1436301318655.png (278,45 KB, 1280x860, 64:43, 1368950766327.png)

>>4928

co ty robisz reńboł wypluj to


 No.5083

>>4928

>>4958

hihłem xD


 No.5175

File: 1437084089518.gif (1,84 MB, 500x281, 500:281, pedofil ziemny.gif)


 No.5196

>>5175

to uczucie gdy szanuję Największego Polaka i niechętnie patrzę na te oc, ale jestem pierwszy do ich postowania gdy na jakiejś sąsiedniej desce natrafię na papiesz nitkę xD


 No.5220

File: 1437314529484.png (1,39 MB, 613x586, 613:586, Hitler did nothing wrong.png)

I would hug a poland pony


 No.5237

>>5220

I would let Poland to hug me from certain places


 No.5238

>>5220

one more thing

>613x586

>1,39MB

how the fuck can you make an image so large? (in bytes)


 No.5240

File: 1437430939823.jpg (74,13 KB, 360x223, 360:223, dada.jpg)

>>5238

I usually use my dick


 No.5243

File: 1437469047567.png (276,38 KB, 613x586, 613:586, test.png)

>>5238

shoddy compression


 No.5247

File: 1437485007620.jpg (9,07 KB, 228x221, 228:221, 1418518602232.jpg)

>>5240

>>5243

nice meme


 No.5288

File: 1437717388030-0.png (132,39 KB, 678x817, 678:817, new meme is born.png)


 No.5410

File: 1438529693793.gif (3,2 MB, 450x253, 450:253, czy księżniczki śnią o pap….gif)


 No.5412

>>5410

oplułem monitor xD


 No.5413

>>5410

polecam tego anona


 No.5414

File: 1438545117192.png (20,16 KB, 576x510, 96:85, 1437378796471.png)

>>5410

ebin xD


 No.5416

>>5410

z jakiego odcinka ta scena z luną w łóżku?


 No.5417

>>5416

do princesses dream of magic sheep


 No.5418

>>5417

dzięki, już wiem co dziś obejrzę


 No.5675

nk jakieś zdjęcia z my little konwent


 No.5924

File: 1442414295871.gif (1,57 MB, 640x360, 16:9, [SKANDAL] największy polak….gif)


 No.5930

File: 1442476204425.gif (4,57 MB, 624x336, 13:7, iskierka zamachowcem.gif)


 No.5931

>>5924

>>5930

sola tej deski


 No.5936

File: 1442509558910.jpg (20,41 KB, 440x226, 220:113, sf_grays09g.jpg)

>>5931

sola tej deski


 No.5948

File: 1442679110780-0.png (Schowaj obrazek, 205,4 KB, 564x800, 141:200, lie.png)

File: 1442679110815-1.png (149,03 KB, 400x472, 50:59, best_porn.png)


 No.5950

File: 1442688091834.png (Schowaj obrazek, 815,92 KB, 768x772, 192:193, edcxsxs_lemon.png)

>>5948

niezla stronka, teraz wiem co wstawiac w spoiler a co nie


 No.5958

>>5950

śmiechłem ale nie róbcie tego


 No.6233

File: 1444490866406.png (594,38 KB, 1091x966, 1091:966, meme.png)

nk


 No.6246

File: 1444527551537.jpg (Schowaj obrazek, 384,45 KB, 3130x2349, 3130:2349, r3rtr4 Canvas.jpg)

>>6233

nie wiem czy dobrze to robie, ale urzekl mnie ten pyszczek

mam namiot


 No.6248

>>1751

Wspaniałe


 No.6260

File: 1444570015181.png (575,79 KB, 712x1501, 712:1501, 1422242210071.png)

>>6233

zupełnie nie mam pomysłu na ten koniks, ale dam inną templatkę na zachętę


 No.6275

File: 1444686631891.jpg (308,28 KB, 713x1502, 713:1502, chrystianizacja equestrii.jpg)


 No.6286

>>6275

co ten napływ z heretyka pierdolłem z post scriptum xD


 No.6298

File: 1444912856972.png (585,62 KB, 712x1501, 712:1501, icrievrytim.png)

>>6260

;_;7


 No.6348

File: 1445342683464.gif (6,95 MB, 540x304, 135:76, szajni odnajduje stary cen….gif)


 No.7318

File: 1455049571018.jpg (532,01 KB, 1200x1500, 4:5, JnSoZ70-a9miEvD.jpg)


 No.7319

File: 1455049752016.jpg (530,72 KB, 1200x1500, 4:5, best vvitch.jpg)


 No.7323

>>7318

parskłem xD


 No.7460

File: 1456664552293.jpg (529,51 KB, 669x900, 223:300, twi.jpg)

https://photofunia.com/

Zapraszam do zabawy


 No.7461

>>7318

ktos da mi geneze tego typa?


 No.7462

>>7461

Wystąpił w filmie o broniakach nakręconego przez Johna de Lance. To był stary jakiejś niemki która była mocno into poniaki. W jednej scenie stał na tle tych wszystkich zabawek, do tego należy dodać jego mordę typowego ssmana zbrodniarza wojennego i mamy śmieszny memes o byłym naziście. On sam w tym filmie z tego co pamiętam nie wypowiadał się zbyt pozytywnie o hobby jego córki xD


 No.7465

File: 1456674363461.jpg (142,8 KB, 690x577, 690:577, ainsztajn.jpg)


 No.7661

File: 1459365182375.png (271,4 KB, 640x360, 16:9, breaking-news.png)


 No.7789

File: 1460317198893.png (1,71 MB, 1920x1080, 16:9, 1460218542455.png)

enjoy


 No.10261

File: 56d1495e27189d7⋯.jpg (176,33 KB, 631x690, 631:690, zgniłam.jpg)

przypomniał mi się stary memes xD


 No.10308

File: 2abcbbf50414914⋯.png (381,19 KB, 460x460, 1:1, I-Am-Major celestia.png)


 No.10310

File: a9beb8529cc0b41⋯.png (306,04 KB, 460x460, 1:1, best.png)


 No.10312

File: 988dfd72d05d2aa⋯.png (352,36 KB, 460x460, 1:1, I-Am-celestyna.png)


 No.10329

File: a7c35775fae8140⋯.png (330,01 KB, 460x460, 1:1, I-Am-ponyville.png)


 No.10333

>>10329

o jak sie zebzdziłem xD


 No.10334

File: fcb7bfd98966400⋯.png (255,8 KB, 453x555, 151:185, 1459009760321.png)

>>10333

sprawdzać moje triple


 No.10336

File: 81219d2816f423c⋯.png (155,9 KB, 546x462, 13:11, 1447361821091.png)

>>10333 sprawdzone


 No.10337

File: 47678e06d3490c9⋯.png (546,95 KB, 460x460, 1:1, I-Am-Nazi.png)

File: b4a377d5b6942bd⋯.png (325,07 KB, 460x460, 1:1, I-Am-Twilight.png)


 No.10477

File: ef0b18af0b25ccf⋯.webm (213,26 KB, 854x480, 427:240, I JEDZIEEEMY.webm)


 No.10483

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>10477

myślałem że webm z wid related nk


 No.10486

File: 3949d6c14f30c15⋯.webm (5,85 MB, 1280x720, 16:9, kucykkurwabec.webm)


 No.10488

>>10486

ebeen, dzięki


 No.10812

File: cb59f6bb29b4ea6⋯.png (160,4 KB, 816x979, 816:979, e48e6e99c6474595b9cdf40e4e….png)

File: 0374d9e867d8c10⋯.jpg (110,9 KB, 816x979, 816:979, 1e522875d63f63b12a48e1dada….jpg)

File: 65023404b433fea⋯.png (439,11 KB, 900x1080, 5:6, 170301f769e04ba0f15cca5969….png)

File: 64765d882e918a8⋯.jpg (137,66 KB, 816x979, 816:979, b42f112b7b703a6ba97c74b8fc….jpg)

podbijam kradzioną templatką i paroma wykonaniami


 No.10815

File: 9b83d16c0aeeec7⋯.jpg (524,51 KB, 816x979, 816:979, superockurwo.jpg)


 No.10817

>>10815

skwaśniałem xD dobra robota


 No.10950

File: 428912dc2bf26f1⋯.gif (3,04 MB, 500x280, 25:14, wykop.gif)


 No.11094

File: c5850b22bae0b72⋯.jpg (177,14 KB, 808x890, 404:445, rainbow wal.jpg)


 No.11127

>>11094

śmiechłem


 No.11405

File: a21feb25dea9d3f⋯.gif (1,78 MB, 468x360, 13:10, pope.gif)


 No.11406

File: 82a4988d9f3676f⋯.gif (1,9 MB, 540x508, 135:127, pope2.gif)


 No.11407

File: 22f98cd40d31704⋯.gif (6,02 MB, 540x508, 135:127, truskawkoń papież odwrócon….gif)


 No.11456

File: a335bbe985b8cb5⋯.gif (6,25 MB, 500x499, 500:499, 11.gif)

File: 62e837545ea0c13⋯.gif (4,42 MB, 500x499, 500:499, static.gif)


 No.11457

>>11456

zgniłem z papieża docelowego xD


 No.11722

File: bf0a20654e8bf3f⋯.gif (1,28 MB, 844x474, 422:237, hahapapjesz.gif)


 No.11795

File: 8f54b3bc07fa496⋯.gif (1,57 MB, 451x398, 451:398, royal pope.gif)


 No.11825

File: 1184234f42e6aaa⋯.jpg (108,88 KB, 931x878, 931:878, 1.jpg)

File: 3006d9400679beb⋯.png (1,07 MB, 3150x2840, 315:284, templatka.png)

postujcie swoje cappery


 No.11826

File: 46b14c558a8f1a6⋯.jpg (33,37 KB, 250x216, 125:108, best twalot.jpg)


 No.11834

File: faa37a86d168f25⋯.png (278,49 KB, 808x751, 808:751, ccapperspojk.png)


 No.11838

File: de88be2ff9adef1⋯.png (306,79 KB, 800x721, 800:721, xD.png)


 No.11840


 No.11845

File: f8bdfffe1130484⋯.png (1020,35 KB, 659x656, 659:656, test.a.png)

o ja cie, gógl chrum chrum od wersji 59 natywnie wspiera APNG


 No.11846

>>11845

lel, myślałem że to dawno zdechło


 No.11856

>>11846

Chrome czy APNG


 No.11857

>>11856

>implikowanie że Chrome umarł i nie żyje

APNG raczej nie inaczej


 No.11858

>>11857

Ale stwierdzenie że APNG umarło implikuje że kiedykolwiek żyło


 No.11859

>>11858

ań a nie było kiedyś w firefoksie?


 No.11860

>>11845

ten obrazek się nie rusza


 No.11862

File: fe672f884332b53⋯.png (2,83 MB, 600x400, 3:2, fe672f884332b534c3bffe1c62….png)

>>11860

mi teraz też, a przecież jak wrzuciłem to się poruszał. Co ten 8czan znów psuje.

A ten z /pone/ dalej działa, nie wiem co tu się odwala.


 No.11901

File: 17f2fcdabf097d1⋯.png (945,85 KB, 1274x803, 1274:803, template.png)

File: 01b49184cbb112a⋯.png (963,5 KB, 1274x803, 1274:803, iwtcird_in_current_year.png)


 No.11902

>>11901

co tu się xD


 No.11907

File: b01c28c34a2f1c1⋯.jpg (141,71 KB, 1274x803, 1274:803, 11.jpg)

to nie flood


 No.11917

File: 3563f77f864f76b⋯.png (3,05 MB, 1492x1458, 746:729, 1506533313391.png)

ale parskłem jak zobaczyłem xD


 No.11945

File: b509b3b85a53735⋯.png (2,56 MB, 1277x1703, 1277:1703, 1506822632191.png)

>>11917

o kurwa stary, tego jest więcej


 No.11948

>>11917

>>11945

Nie czaję, kim są te osoby? Poza Faustową oczywiście.


 No.11949

File: 05961c0e42a37b1⋯.png (791,94 KB, 720x960, 3:4, 1505191052801.png)

>>11948

ten łysy to Jim Miller, aka wielki jimbo, supervisor director mlp, a ten drugi to pan i władca wszechrzeczy Hasżyda, jeden z ichszych prezesury


 No.11997

>>11862

dzięki tobie dowiedziałem się, że moja przeglądarka obsługuje apng. dzięki, anonku


 No.12093

File: 441471ad16ac514⋯.png (1,16 MB, 1967x1106, 281:158, 1508067134033.png)

THEY CAN'T KEEP GETTING AWAY WITH THIS


 No.12163

File: d249c4bd3843ab6⋯.png (2,95 MB, 1967x1106, 281:158, 1509384371687.png)


 No.12534

File: 51fc8af327f0090⋯.gif (760,9 KB, 228x261, 76:87, twi pope.gif)


 No.12941

File: 9f5270504cbaf0b⋯.png (1,07 MB, 1304x733, 1304:733, czo2.png)


 No.12945

File: 6bbe38333f76747⋯.png (2,34 MB, 1401x1553, 1401:1553, 1507406275575.png)

o dzięki chłopaki, przypomnieliście mi że tego jeszcze tu nie postowałem 。◕‿‿◕。


 No.12959

File: 2815a1d6d9bc8f1⋯.png (1,07 MB, 1304x733, 1304:733, czo2_fixed.png)

>>12941

fixed


 No.12961

>>12959

nie wiem czemu fixed, liżesz nie jest niepoprawne, a wylizujesz jest nieco końfundujące, tak jakby śmietnik był z podpasek wylizywany

do tego wylizanie podpaski do punktu uzasadniającego użycie aspektu dokońanego to nie taka prosta sprawa, widać że kolega nie próbował


 No.12962

File: 2ca4e8f5cd1dc24⋯.png (1,08 MB, 1304x733, 1304:733, fixed3.png)

>>12961

>używanie mniej znanych słów by wyjść na inteligentniejszego

skądś to znam

>hurr durr nie znasz sie

eehhhh

ile razy próbowałem ogarnąć to logika/końunkcja lub użycie zbyt wielu trudnych słów zawsze byle dla mnie niezrozumiałe


 No.12963

>>12962

>mniej znanych słów

w sensie jakich? koń­fundować? wylizywać?

>skądś to znam

w sensie skąd? sorki jak widać nie tylko ty masz problemy z ogarnianiem

>ile razy próbowałem ogarnąć to logika/końunkcja lub użycie zbyt wielu trudnych słów zawsze byle dla mnie niezrozumiałe

z logiką to za słabo próbowałeś, ogarnąć te takie podstawy rachunku zdań mógłby nawet afrykańczyk


 No.12964

>>12963

>wylizywać

xD

>końfundować, punktu uzasadniającego użycie aspektu dokońanego

kto na co dzień używa takich słów ?

>w sensie skąd?

Kiedyś od bliskiej osoby. długa znajomość, teraz już nie, chyba chany go zmieniły - rozpierdoliłbym kara za to Po dłuższym pobycie w sferze chenow zaczął używać podobnie mądrych słów i mniej znanych ogółowi społeczeństwa

Striggerowało mnie to że ktoś używa takich słów i może sie uważać za kogoś lepszego patrz historia wyżej + bóldoopy o brak zrozumienia niektórych typów zdań borykam sie tym gównem od paru lat

popłakałem to wykopytkowuje

PS

Jak moja teczka ? 。◕‿‿◕。


 No.12965

>>12964

>Striggerowało mnie to że ktoś używa takich słów i może sie uważać za kogoś lepszego

miałem dokładnie tak samo jak byłem podwiekiem

posiedzisz tu więcej to zrozumiesz subtelności ironii mojego bezpretensjonalnego stylu

>Kiedyś od bliskiej osoby. długa znajomość, teraz już nie, chyba chany go zmieniły - rozpierdoliłbym kara za to

jeśli się tak otwieramy to chciałem tylko powiedzieć że wszystkim anonom którzy mają kolegów skrycie życzę właśnie tego, t. zawistnik 。◕‿‿◕。


 No.12973

File: 851fe0e84064a0d⋯.jpg (146,27 KB, 1150x1260, 115:126, 1515880256236.jpg)

xD


 No.13279

File: e2d0d0220fe5ee5⋯.jpg (112,72 KB, 900x781, 900:781, 19.jpg)

File: 96c8f82b6b357eb⋯.jpg (122,18 KB, 900x781, 900:781, 1.jpg)


 No.13280

File: 6b49f5768cfbfad⋯.jpg (119,44 KB, 900x781, 900:781, poprawione.jpg)

>>13279

>crys

ktoś tutaj nieźle angielski zawalił


 No.13282

File: 9f92ec5f6e261e2⋯.png (312,23 KB, 900x781, 900:781, Untitled-1.png)


 No.13286

>>13282

śmiechłem, sam chciałem to wkleic


 No.13290

File: eabd2492a736057⋯.jpg (108,78 KB, 900x781, 900:781, 19.jpg)


 No.13303

File: 133622185949803⋯.png (334,74 KB, 900x781, 900:781, obrazek.png)


 No.13324

>>13303

jak się mówi obrazek?


 No.13328

>>13324

nie interere bo kicikici 🇿


 No.13342

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>jesteś pierwszym osobnikiem płci męskim, którego księżniczka Łuna spotyka po 1000 letnim celibacie na księżycu

co robisz?


 No.13343

>>13342

nic

boję się wyjść po bułki, a co dopiero zaspokajać boginię


 No.13345

>>13342

przecież księżniczka luna to jeszcze dziewica

i nie rozumiem czemu w tym temacie


 No.13900

File: 0266a5d28cc1d10⋯.jpg (322,39 KB, 1140x2326, 570:1163, tyrada.jpg)

File: c37cd0d217e1424⋯.png (1,01 MB, 1140x2326, 570:1163, 1708445.png)


 No.13902

File: a6066f9ca8582ea⋯.png (961,98 KB, 1140x2326, 570:1163, yp.png)

>>13900

obligatoryjne


 No.14180

File: 463bebc34f1d36a⋯.jpg (19,14 KB, 181x272, 181:272, szadman.jpg)

File: 0f81c5f75ca7359⋯.jpg (57,91 KB, 463x687, 463:687, darkstylerz.jpg)

File: 0fe5ea043bf2b21⋯.jpg (20,64 KB, 812x89, 812:89, templatka.jpg)

przeniosłem shadmanowego memesa na polskie warunki


 No.14279

File: b0cbf81cce54d47⋯.gif (6,99 MB, 539x359, 539:359, skandal-na-rocznicy-księżn….gif)


 No.14283

>>14279

najlepszy od dawna


 No.14423

File: e22215f8ccf5d5b⋯.jpg (245,41 KB, 661x716, 661:716, absolute state of flutter.jpg)


 No.14424

>>14423

uwielbiam ten komiks, super przeróbka xD

tylko coś za dużo ludzi na niektórych panelach


 No.14425

>>14423

o korva xD


 No.14426

File: 41dbd096f1cc8da⋯.jpg (43,8 KB, 500x500, 1:1, 41d (1).jpg)

>>14423

ebund


 No.14427

>>14423

daję kopytną okejkę


 No.14430

File: 56c506f7fa89b07⋯.jpg (36,21 KB, 800x600, 4:3, 56c506f7fa89b07af3752ffa00….jpg)

>>14423

całkiem dużo jakościowego oc ostatnio


 No.14433

>>14423

co foliarz trzyma w ręce?


 No.14434

>>14433

tabletki


 No.14438

>>14424

to te 90% lurkujących


 No.14500

File: c3936fade809416⋯.jpg (237,04 KB, 828x1470, 138:245, bane.jpg)


 No.14512

>>14500

prychłem


 No.14583

File: 5d8a1ba3354eb6f⋯.gif (1,1 MB, 595x450, 119:90, papple-jack.gif)


 No.14667

File: f35f83d66d0f087⋯.png (553,34 KB, 652x632, 163:158, oc.png)

ale ta warka chujowa no nie wytrzymam


 No.14747

File: 3bb6cf25fffb4a9⋯.gif (2,43 MB, 503x444, 503:444, elektropapiez.gif)

nowy tydzień nowy papież


 No.14749

ma ktoś zapisanego gifa z ponką pompującą deskorolke na wzór pompującego papieża?


 No.14769

File: 05a1ad6bc56c7ed⋯.jpg (175,78 KB, 655x817, 655:817, t2.jpg)

File: fea0f63021f12d9⋯.jpg (70,25 KB, 655x817, 655:817, t1.jpg)

File: cf1295a2fce3266⋯.jpg (121,19 KB, 657x727, 657:727, a1.jpg)


 No.14784

File: 9db6c3cc909a588⋯.jpg (85,64 KB, 656x641, 656:641, ehh.jpg)


 No.14883

>>14784

>>14769

daje okejke samemu sobie


 No.14891

File: 84c949a61c5e793⋯.png (11,37 KB, 973x112, 139:16, ayy.png)

File: 6e82fe0b289beb7⋯.jpg (27,04 KB, 500x500, 1:1, pence.jpg)

>>14747

zgniłem z tego komentarza


 No.14996

File: 9c65e3b86a167ba⋯.gif (851,62 KB, 852x480, 71:40, bouncy-pope.gif)


 No.15001

>>14996

czy ona mu przywala z daśki?


 No.15002

>>15001

z dyśki


 No.15087

File: 92eda6329353957⋯.jpg (187,85 KB, 642x990, 107:165, dywan.jpg)


 No.15088

>>15087

to już tyle lat

jak ten czas zapierdala


 No.15103

File: 9c463d49e4af205⋯.gif (122,04 KB, 510x451, 510:451, móz-twalot-jest-pełen-papi….gif)


 No.15115

File: 579d3faf180b210⋯.jpg (Schowaj obrazek, 110,59 KB, 536x652, 134:163, twsfts2.jpg)

File: 98c587a629fb9e6⋯.jpg (Schowaj obrazek, 123,45 KB, 475x694, 475:694, twsfts.jpg)

stare rzeczy co nie było okazji zapostować


 No.15206

File: e348d9a38fcd9b7⋯.gif (2,72 MB, 442x508, 221:254, znów-sie-spotykamy.gif)


 No.15207

>>15206

>poprzednie usunięte

tbh to już się trochę nudne robi, ciągle w kółko jedno i to samo


 No.15208

>>15207

>poprzednie usunięte

co? jeśli chodzi o to z najlepszą twilight, to jest w innym temacie


 No.15209

>>15208

fug rzeczywiście

kurde przypał


 No.15390

File: b49f28ee0b3c32e⋯.png (301,45 KB, 813x615, 271:205, 1753806.png)

wrzucam templatkę jakby ktoś miał jakieś fajne pomysły


 No.15463

File: 5918e739bfef755⋯.gif (1,94 MB, 400x224, 25:14, rd-papiez.gif)


 No.15464

>a anon od db wciąż nie dostarcza


 No.15516

File: 08832bf1099af4c⋯.gif (322,39 KB, 800x478, 400:239, grayboard-czerwiec.gif)

zgifizowany ostatni tydzień na gejdesce


 No.15517

File: ae3691fdc7af4f1⋯.png (150,89 KB, 800x480, 5:3, output (14).png)

>>15516

oszustwo manipulacja


 No.15518

>>15517

już poprawiam

było tak szybko nie robić tych napisów końcowych


 No.15519

>>15518

to nie ja robiłem


 No.15520

File: b0398954caf46a2⋯.gif (367,67 KB, 799x478, 799:478, grayboard-czerwiec.gif)

>>15519

ehh a miała być niekończąca się historia


 No.15665

File: cf242d08184b589⋯.jpg (30,65 KB, 300x265, 60:53, kiwijack.jpg)

wrzucam zanim poleci do folderu z niezapostowanymi ocetami


 No.15750

File: 5c5a3f90023710f⋯.gif (207,09 KB, 500x720, 25:36, scotaloo-pope.gif)


 No.15782

>>15665

śmiechłem


 No.15793

File: 011da67cb008206⋯.jpg (342,55 KB, 1500x550, 30:11, 1518086049649.jpg)

nk ktoś generacje flaterki


 No.15800

File: 068878e17ed1795⋯.jpg (142,09 KB, 620x430, 62:43, generacje.jpg)


 No.15810

>>15800

ebing


 No.15823

>>15800

perfekcyjne odwzorowanie


 No.15971

File: 230d0ceeb649ef2⋯.gif (14,36 KB, 116x160, 29:40, lunapapiez.gif)


 No.16117

File: b226e6a0b938a21⋯.gif (233,95 KB, 510x320, 51:32, trafic-w-karton.gif)

i tak pewnie nie znajdę okazji żeby zapostować to jako reakcyjny


 No.16136

File: fa79e37ff3ebabf⋯.gif (446,49 KB, 350x197, 350:197, luna-stat-papiez.gif)


 No.16137

>>16136

słabe


 No.16138

>>16137

lepsze niż poprzednie 2 papajowe


 No.16139

>>16138

zgodzę się w połowie, bo >>15750 lepszy


 No.16140

>>16139

ten ma lepszą fabułę


 No.16141

>>16140

niekoniecznie

za to wykońanie ma o wiele gorsze


 No.16142

>>16141

a jak inaczej byś wykońał papieża docelowego?


 No.16143

>>16142

głowa przesuwająca się razem z Luną, albo chociaż pojawiająca się po tym jak Luna już wygląda z pudełka

takie nałożenie statycznego obrazka na gif to po prostu kicz i lenistwo

A odpowiadając na serio to ja bym w ogóle nie wykońał, bo mnie to nie jara t b h 🇿


 No.16144

>>16143

>odpowiadając na serio

czyli że to wyżej było żartem i czaisz że to takim mem?

sam hehepapież mnie nie śmieszy ale właśnie ten zabieg nadaje obrazkowi dowcipu, po prostu za głębokie dla ciebie, idź oglądać filmiki jak >>16014


 No.16145

>>16144

przygaś trochę projektor bo razi po oczach


 No.16146

>>16145

nie oglądasz? niby czemu?


 No.16147

>>16143

>>16144

mnie papaj też specjalnie nie bawi, ale tradycję końtynuować trzeba

t.anon od papieża


 No.16259

File: 930ce506ca9bafd⋯.gif (5,52 MB, 662x492, 331:246, glimpapiez.gif)


 No.16304

File: 8f53bb4e733ef0d⋯.gif (732,8 KB, 296x308, 74:77, pinkiepope.gif)


 No.16368

File: ff38c4b850f13d7⋯.gif (1,33 MB, 300x169, 300:169, drzypapiez.gif)


 No.16405

File: f3e9c8dc3108d66⋯.gif (767,06 KB, 519x519, 1:1, balonpapiez.gif)


 No.16431

File: 89b82571c9fd63b⋯.gif (1,71 MB, 800x450, 16:9, papieski cud teleportacji.gif)


 No.16499

File: e8bddc6b3c64d1e⋯.gif (802,21 KB, 383x338, 383:338, skystar-pope.gif)


 No.16569

File: 79dce528a249f09⋯.gif (1,33 MB, 482x400, 241:200, yona-pope.gif)


 No.16641

File: 83a4397f66c828b⋯.jpg (182,28 KB, 407x643, 407:643, dupa.jpg)

papieży na razie nie będzie bo nie mam pomysłów


 No.16642

>>16641

o dobre, właśnie taki ostatnio stan osiągnąłem


 No.16688

>>16641

🇦 🇫


 No.16826

File: 9ec545ce6193791⋯.jpg (427,46 KB, 841x3172, 841:3172, huuj.jpg)


 No.16828

File: 1e8998fef4a7685⋯.jpg (160,21 KB, 900x900, 1:1, dasfaf.jpg)


 No.16835

File: 91c282a7fb94f74⋯.png (846,36 KB, 900x900, 1:1, najgorszy_ship.png)

>>16828

Mam do tego dopisać historię? Mogę spróbować


 No.16836

>>16835

zignorujcie treść posta zapomniałem usunąć xD


 No.16837

>>16835

to loss dzbanie xD


 No.16838


 No.16839

File: 21a6ad393fcd1c8⋯.jpg (110,46 KB, 897x559, 69:43, aaaa.jpg)


 No.16840

>>16839

prychłem


 No.16848

File: a82a95e3d3a279b⋯.jpg (91,29 KB, 799x762, 799:762, najlepszy dżin.jpg)


 No.16941

File: be2783e009999a3⋯.jpg (69,99 KB, 595x510, 7:6, aaaa.jpg)

File: 77401f8bc2648c9⋯.jpg (66,45 KB, 577x513, 577:513, bbbb.jpg)


 No.17228

File: cdf3ac51971b36d⋯.jpg (48,1 KB, 500x375, 4:3, fucko.jpg)


 No.17230

>>16848

kiedyś robiłem obrazek jak fioletowa wystrzeliwuje z odbytu celestii w takiej pozie właśnie ale gimpiarz ujemny hir i odpuściłem sobie


 No.17236

File: 9ba11c6246fc990⋯.jpg (Schowaj obrazek, 167,14 KB, 900x823, 900:823, nareszcie wolna.jpg)

>>17230

spoilera zapomniałem


 No.17238

>>17228

o żesz ty chuju xD


 No.17435

File: 2673fd693b1509f⋯.jpg (86,79 KB, 495x547, 495:547, tezt.jpg)

ehh


 No.17436

File: c7dce9b256f3c04⋯.jpg (21,29 KB, 210x240, 7:8, 1539518347466.jpg)

>>17435

można powiedzieć popecorn


 No.17458

File: 88a3cab5498f642⋯.gif (1,24 MB, 500x500, 1:1, popefetti.gif)


 No.17459

>>17458

nk wszystkie popefetti


 No.17460

>>17459

za dużo roboty


 No.17671

File: bee5322da868c20⋯.jpg (156,73 KB, 703x1728, 703:1728, owsianka2.jpg)

File: c625a8c57fbdb13⋯.jpg (243,57 KB, 703x1728, 703:1728, czas na owsiankę templatka.jpg)


 No.17680

File: 268a11224af36f2⋯.jpg (802,38 KB, 703x1728, 703:1728, tabletete.jpg)

>>17671

daje swoje 3 tabletki


 No.17681

>>17680

zdrewniałem xD


 No.17682

File: 41721e6fd0b38b8⋯.jpg (797,07 KB, 703x1728, 703:1728, tabletete3.jpg)

>>17680

>>17681

poprawilem czytelnosc 🇶


 No.17684

>>17682

oryginał jest perfekcyjnie czytelny tho


 No.17687

>>17680

o huj xD


 No.17823

File: fdb30a1bc0a2d4a⋯.jpg (440,9 KB, 977x3213, 977:3213, ostatni dzień w domu bonbo….jpg)

pozdro dla kumatych


 No.17824

>>17823

ja nie kumam ale chciałem powiedzieć że wczoraj dałem do owsianki pół czekolady


 No.17827

>>17823

>brazowe kakao

xD


 No.17829

File: 616c478c5724717⋯.png (466,78 KB, 600x585, 40:39, 1492280557509.png)

>>17827

ale kakao jest brązowe


 No.17831

>>17829

a może dodała coś od siebie


 No.17832

>>17831

jak dostajesz jakieś brązowe jedzenie, to też zakładasz że ktoś tam nasrał?


 No.17833

>>17832

no przechodzi mi taka myśl przez mój chory łeb


 No.17834

>>17831

jesteś do tyłu z memem


 No.17835


 No.17906

File: d047d39997a291e⋯.png (3,84 MB, 1682x1686, 841:843, 1543725922679.png)

File: e1172001307853f⋯.png (2,08 MB, 1682x1686, 841:843, disco-rd.png)

Nie mogę uwierzyć że sponifikowali mem z krukiem


 No.17907

File: b93ead90bc84759⋯.jpg (565,83 KB, 1682x1686, 841:843, 1.jpg)

File: 3d1c44274ae8bb2⋯.jpg (559,39 KB, 1682x1686, 841:843, 2.jpg)

>>17906

nie mogę uwierzyć, że zrobili to dopiero teraz

już chciałem postować niekucykową templatkę


 No.17908

>>17907

no elo trixie


 No.17909

>>17908

co ty odpierdalasz


 No.17910

>>17908

czemu trixie?


 No.17911

File: fa86db838689811⋯.jpg (540,13 KB, 1682x1686, 841:843, wiem że tak nie było.jpg)


 No.17913

File: 2587a7689ccc670⋯.jpeg (282,83 KB, 2059x2428, 2059:2428, pigula.jpeg)

>>17909

>>17910

może jest, może nie, nie wiem

jak coś dajcie mi taką pigułe


 No.17914

File: 881b913505dd83d⋯.jpg (99,2 KB, 500x589, 500:589, może jednak.jpg)

>>17913

ale weź wytłumacz czemu tak myślisz

jeśli faktycznie ci się losowo objawia, że jakiś anon jest atencjuszem nieaktywnym od trzech lat, to nieironicznie powinieneś wziąć tabletki xD


 No.17915

File: 1cae91cc9748342⋯.jpg (87,8 KB, 500x589, 500:589, anthro.jpg)

nie mam końtroli nad swoim życiem


 No.17916

>>17915

podszyw ale dzięki bo zapostowałbym to samo

*ładna przeróbka*


 No.17917

>>17916

no nie znowu


 No.17924

File: 921caaf723a0d71⋯.jpeg (278,91 KB, 2059x2428, 2059:2428, edit1.jpeg)

File: 7925a718625e567⋯.jpg (41,86 KB, 500x589, 500:589, edit2.jpg)

>>17914

>>17915

nie lepiej taka tabletka?


 No.17925

>>17924

elegancko 。◕‿‿◕。

daje super okejke, sam bym zrobił podobne ale nie jestem na bezrobotnej


 No.17926

File: 6f0ff479b7c7cce⋯.jpg (38,8 KB, 500x589, 500:589, edit2.jpg)

>>17924

naprawiam kopytko


 No.17928

>>17924

>>17926

z jakiegoś powodu nie jestem w stanie otwierać obrazków od tego anona


 No.17929

>>17928

sejm, pewnie jakieś patrycjańskie kodeki i sztuczki z formatem pliku 🇬🇧


 No.17930

>>17928

>>17929

to chyba wina 8czana


 No.17931

>>17930

po zapisaniu też nie działa

z mojego śledztwa wynika, że to przez kodowanie arytmetyczne


 No.17932

File: 1887e656ec2c204⋯.jpg (134,16 KB, 2059x2428, 2059:2428, edit1_huffman.jpg)

File: ef133224f248be3⋯.jpg (36,68 KB, 500x589, 500:589, edit2_huffman.jpg)

>>17931

ehhh nie dadzą oszczędzić kilobajtów 🆘


 No.17934

>>17932

ty oszczedzasz na kilobajtach a twój końputer na wyświetlaniu


 No.17956

File: 4a4937c55c2fad9⋯.jpg (97,29 KB, 600x1121, 600:1121, troszke bólu.jpg)


 No.17984

File: d0625dfd2bd3924⋯.webm (1,73 MB, 720x404, 180:101, Yep, To ja. Pewnie zastan….webm)

Zrobiłem kiedyś w związku z rysunkiem na gejbordzie ale zapomniałem zapostować


 No.17986

>>17984

nie działa mi


 No.17987

File: 7f18d4ce3b40aa7⋯.png (82,64 KB, 1267x602, 181:86, scrot_2018-12-06_19:24:32_….png)

>>17986

Co za starej/obskurnej przeglądarki używasz?


 No.17988

>>17987

najnowsze chrome

na furfoxie działa, także temat do zamknięcia


 No.17996

>>17984

sipnięcie jest twojego autorstwa?


 No.17997

>>17996

nie, wszystko sfx znalezione na jutjubie


 No.18009

File: d514a92671a83fe⋯.jpg (74,23 KB, 756x793, 756:793, ty_dzbanie.jpg)


 No.18012

File: 7db3bc85564a153⋯.gif (146,42 KB, 550x450, 11:9, chocolate-milk-tabletki.gif)

File: 4042917ed8862a2⋯.gif (203,87 KB, 550x450, 11:9, chocolate-milk-pope.gif)


 No.18015

File: 38bf964eb54b4b6⋯.jpg (463,81 KB, 734x2549, 734:2549, konix.jpg)

może śmieszne może głupie nie wiem


 No.18016

>>18015

czemu nie oba


 No.18067

File: 021df2df7bbf59b⋯.jpg (252,14 KB, 650x1328, 325:664, opinia1.jpg)

File: 10f8842c4951596⋯.jpg (146,89 KB, 600x503, 600:503, boomer.jpg)

File: 3bf2900938b3a1e⋯.jpg (219,4 KB, 1000x685, 200:137, moj fetysz.jpg)


 No.18097

File: 109dc8e4df7eafd⋯.jpg (77,27 KB, 600x533, 600:533, soon.jpg)

File: d332304205d6d7b⋯.jpg (82,73 KB, 467x499, 467:499, daje.jpg)


 No.18106

File: 19c746591da9621⋯.jpg (151,9 KB, 1000x976, 125:122, korwinlestia.jpg)


 No.18167

File: 4772948f2f3bcda⋯.jpg (57,68 KB, 500x514, 250:257, sugestia.jpg)

File: 252d71e2d797f2e⋯.jpg (87,02 KB, 500x576, 125:144, trapcard.jpg)


 No.18168

File: f6e80a036c0a240⋯.png (3,32 KB, 271x284, 271:284, tabletki.png)


 No.18174

>>18168

>>18167

tabletknąłem xD

czy tabletkłem?


 No.18176

>>18174

wszystkie formy są poprawne


 No.18203

File: fe6c0633766e473⋯.gif (563,53 KB, 556x650, 278:325, luna robi przysiady żeby p….gif)

hehe luna robi przysiady


 No.18208

File: c438c953fab0d63⋯.png (218,27 KB, 1123x1150, 1123:1150, drżylandia_i_jebać_ręczne_….png)

File: f8854bab214a0aa⋯.png (122,59 KB, 1123x1150, 1123:1150, template.png)

>>18168

A teraz pora na pełną wersję komiksu skradzionego z /sp/


 No.18212

>>18208

ładne postarane, ale złapałem ból dupy

oslo jak już, to dzień z życia drżynona ^🇶


 No.18219

>>18208

nie rozumiem końcówki


 No.18220

>>18219

ja ogólnie sensu komiksu nie rozumiem. w sensie to co typ w garniaku robi i flaterzonowe memesy są złe czy co xD


 No.18221

>>18219

no nie chce okejki od tego anona


 No.18222

File: 67351b29e263d71⋯.jpg (477,05 KB, 1123x1150, 1123:1150, meh.jpg)

nie miałem pomysłów, więc na to samo kopyto


 No.18223

>>18222

tak było


 No.18224

File: 6e5aeb282f654fd⋯.png (58,83 KB, 1123x1160, 1123:1160, guardiola.png)

File: 1a4893a95ed2ae9⋯.png (179,02 KB, 1123x1160, 1123:1160, nbd.png)

File: 7b7ec9cb646492b⋯.png (118,89 KB, 1123x1160, 1123:1160, old man sou.png)

>>18219

>>18220

cały komiks jest trochę chaotyczny i luźno związany co było zamierzone muh artystyczna wizja i przez to też obrazki były bardziej dobierane pod względem co pasuje do danego indywidualnego panelu zamiast ogólnej całościowej wizji.

Racja że może wydawać się niezrozumiały bez końtekstu, więc dołączam oryginał i dwie z wielu przeróbek którymi się inspirowałem. Może to trochę rozjaśni sprawę, a jak nie to polecam po prostu zignorować bo chyba bym się zakrindżował na śmierć gdybym miał wszystko wyjaśniać, swój tok myślenia, co i dlaczego


 No.18225

>>18222

>robisz posta

>czekasz z lekką antycypacją na (you)sy

>jak już dostajesz jakieś (you)sy

>"I feel nothing"

Czemu tak się dzieje, anoni?


 No.18226

>>18225

kucyki zrobiły z ciebie jednostkę bez uczuć


 No.18229

>>18225

bo w głębi serca wiesz że nie istniejemy naprawdę


 No.18230

>>18167

>>18168

bardzo sie dla mnie podoba ten tabletkowy renesans


 No.18231

>>18222

zdechłem

>>18220

>flaterzonowe memesy są złe czy co xD

to chyba ta słynna autoironia czy coś


 No.18233

>>18226

trochę tak, ale też bardziej w drugą stronę


 No.18235

File: 8b8098cea4a69eb⋯.jpg (97,48 KB, 500x327, 500:327, srogie_tabsy_pinkeuszu.jpg)


 No.18237

>>18235

to ja poproszę niebieską pinkeło


 No.18239

>>18233

ty zrobiłeś jednostki bez uczuć z kucy?


 No.18240

>>18239

kuce zrobiły ze mnie jednostkę z uczuciami


 No.18241

>>18240

ja to bym chciał żeby jednostka z uczuciami zrobiła ze mnie kuca


 No.18242

File: 93e150ccead290c⋯.jpg (104,08 KB, 500x327, 500:327, pill.jpg)

>>18235

naprawiłem


 No.18243

File: 924468a399d9e14⋯.jpg (120,52 KB, 500x327, 500:327, brązowa tabletka.jpg)

>>18242

naprawiłem


 No.18244

>>18243

najlepszy

szkoda że fińczyk już nie postuje


 No.18245

>>18243

wygląda jak stolec w kapsułkach


 No.18246

>>18245

brawo detektywie gówno


 No.18248

File: 5ead68143d08c99⋯.jpg (52,67 KB, 600x646, 300:323, 217929.jpg)


 No.18286

File: 158addaacab1585⋯.png (771,08 KB, 1170x1620, 13:18, 1580963.png)

ekspandującego mózgu jeszcze nie mieliśmy


 No.18287

File: 5f0a786f9eda082⋯.jpg (279,8 KB, 1170x1620, 13:18, polls.jpg)

mandatoryjnie


 No.18288

>>18287

>ostatnia nie brązowa


 No.18291

File: 5b118aa63f2af9a⋯.jpg (82,48 KB, 1500x1143, 500:381, aura.jpg)

Po zobaczeniu obrazka mi się od razu skojarzyło


 No.18292

File: 39d7d17b7f31888⋯.jpg (213,25 KB, 1170x1620, 13:18, czany.jpg)


 No.18302

File: 0ee998104bd9f07⋯.gif (4,76 MB, 500x281, 500:281, pear-butter-pope.gif)


 No.18348

File: 2d99c88c60be5ad⋯.png (14,13 KB, 714x630, 17:15, 1490033902500.png)

przerabiać


 No.18349

File: 2e30cbab60a0997⋯.png (40,18 KB, 714x630, 17:15, pisałem na touchpadzie.png)


 No.18350

File: 7ae12e7aca92e2b⋯.jpg (152,1 KB, 714x630, 17:15, celestia najlepsza.jpg)

przerabiać


 No.18357

File: 0deaacdc1e08108⋯.jpg (181,48 KB, 714x630, 17:15, trix.jpg)

File: 1cb52e870eaf55d⋯.jpg (152,18 KB, 714x630, 17:15, they hate kolega.jpg)


 No.18360

>>18357

ale to prawda


 No.18366

>>18360

co prawda


 No.18370

>>18366

co prawda to prawda


 No.18414

File: 4a9332c5cbeb7c9⋯.jpg (201,68 KB, 500x643, 500:643, twiplikando.jpg)

File: 12554be2f4319af⋯.jpg (179,66 KB, 500x646, 250:323, ehh hipogryfoni.jpg)


 No.18456

File: 7eea794e0d8bd65⋯.gif (3,3 MB, 600x337, 600:337, papiez-ksiezyc.gif)


 No.18517

File: ddebd713dd67efa⋯.jpg (233,1 KB, 547x554, 547:554, jebac końfidentów.jpg)

File: e67d06b37ac0291⋯.jpg (51,33 KB, 348x601, 348:601, podłoga to najgorsza księż….jpg)


 No.18667

File: 9846171d22ab647⋯.gif (496,86 KB, 553x450, 553:450, lolipope.gif)


 No.18683

File: f53430bc7d20ccd⋯.jpg (413,61 KB, 1224x1632, 3:4, puzzle.jpg)


 No.18684

>>18683

>załóż końto aby układać puzzle

"nie"


 No.18685

>>18684

to trwa 10 sekund anonie


 No.18686

>>18685

a są jakieś kucykowe puzle?


 No.18687

File: c303d58b1c3da57⋯.png (5,07 MB, 2500x1550, 50:31, 1603675.png)

>>18686

można uploadować własne obrazki i właśnie skończyliśmy w dwójkę pic related 🇶


 No.18688

układacie jeszcze?


 No.18690

>>18685

>protonmail niedozwolony

>na 10minutowy email nie przychodzi email aktywacyjny

mhm, 10 sekund

widać nie dane mi z wami układać

Zresztą układanie w realu i tak lepsze od klikania na komputerku.

Ile anoni najwięcej układali?

3k albo 5k elementów hir, dokładnie zapomniałem


 No.18692

File: 16e023c1d6f6493⋯.png (259,29 KB, 1502x1140, 751:570, neverEVERlestia.png)

>regulamin i box "akceptuję regulamin" są dostępne tylko na polskiej wersji strony


 No.18693

File: 4fe73fa0810ba4d⋯.jpg (821,43 KB, 2560x1440, 16:9, 855a4f61496eaf6f66f70e50bc….jpg)

>>18690

najwieksze jakie miałem to pic rel ale to za dzieciaka a później już tbw w puzzle


 No.18694

>>18690

gnije z burzliwych kucy co nie potrafią se zrobić gównomaila, tylko muszą cudować xD

>płacenie za rozwalony obrazek do samodzielnego składania

trochę to dla mnie głupie. drugi raz układać to samo bez sensu, więc pewnie po złożeniu lądują z powrotem w pudełku i zbierają kurz

>Ile anoni najwięcej układali?

pewnie nie więcej niż 300 jak za gówniaka dostałem


 No.18695

>>18694

>gnije z burzliwych kucy co nie potrafią se zrobić gównomaila, tylko muszą cudować xD

>czym jest 10 minutowy mail

>czym jest burner końto na protonmailu

Ty myślisz że mi się chce latać po 10 serwisach na każdym zakładając maila bo może zadziała?

>pewnie po złożeniu lądują z powrotem w pudełku

>nie na wystawę

smh


 No.18697

File: 62ea632c840ce0e⋯.jpg (31,71 KB, 640x360, 16:9, 1429976817355.jpg)

>>18695

>wystawa kartonowych obrazków z pudełka


 No.18698

File: 3b351a20d82c667⋯.gif (280,19 KB, 472x472, 1:1, 303187.gif)

>>18697

ja tam sobie powiesiłem na ścianie i mi się podoba ¯\_(ツ)_/¯


 No.18699

>>18683

akysz teczkarzu


 No.18701

File: f822e296e484bc2⋯.jpeg (122,52 KB, 1280x1280, 1:1, 1898339.jpeg)

>>18690

Mi tam na koszmail.pl przyszło instantowo

Generalnie to myślałem że do samego układania nie potrzeba końta, tak to bym nie postował

>>18688

a są chętni?


 No.18703

>>18699

nikt ci nie każe podawać legitnej poczty

>>18701

jestem chętny


 No.18704


 No.18705

Strasznie laguje


 No.18706

>>18704

podgniłem z dziadkowania na końcu xD


 No.18707

>>18706

A miała być współpraca, a nie rywalizacja xD


 No.18708

>>18704

udało się 🇸


 No.18709

ehh w soldacie nawet jak przegrywasz to masz satysfakcję że rozkurwisz wroga a tu tylko frustracja


 No.18710

>>18709

A puzzle niby mają relaksować, co z Ciebie taki nerwus


 No.18711

>>18710

ja po gównoburzach często nie mogę zasnąć, albo całymi dniami je rozpamiętuję


 No.18712

>>18711

musisz z tym walczyć, chłód jest najwyższą cnotą


 No.18713

>>18712

to tylko nieironicznie

>>18711

>całymi dniami je rozpamiętuję

najlepsze posty zawsze wpadają do głowy po fakcie


 No.18714

czy wy serio mieliście gównoburze przy układaniu puzli? xD


 No.18717

>>18714

nie mieliśmy

nikt nawet z czatu nie korzystał


 No.18731

File: 9fac54c76da9e4f⋯.jpg (294,13 KB, 700x674, 350:337, smrood.jpg)

File: 10296b9cd4f99ec⋯.jpg (316,43 KB, 747x809, 747:809, drzwi.jpg)

reszte mord dam za tydzień bo kolejne 10 postów to trochę przesada


 No.18732

>>18731

nie mam nic przeciwko takiej formie spamu


 No.18909

File: fec90843a2dedea⋯.jpg (149,54 KB, 534x634, 267:317, całka.jpg)

File: a3075f041e6eabd⋯.jpg (106,25 KB, 425x600, 17:24, CSI.jpg)

File: 7d5cfd4f2de60df⋯.jpg (184,01 KB, 570x599, 570:599, pinkie tabletki.jpg)

File: b4c8cc5a66eb4c8⋯.jpg (128,39 KB, 600x560, 15:14, wypok.jpg)

reszta śmieci co zalegały w folderze z niepostowanymi oc


 No.18910

>>18909

daję okejkę


 No.19057

File: 0c2d3e7129a5d81⋯.jpg (224,42 KB, 1000x750, 4:3, papiesh.jpg)


 No.19063

>>19057

ŻEŻUNCJA MOLTE VOLTE MOLTE VOLTE


 No.19767

File: d2e876a399e4635⋯.jpg (228,47 KB, 751x705, 751:705, nożownik.jpg)

File: fecd9d46f4e29c9⋯.jpg (189,35 KB, 506x617, 506:617, czuje wyśmienicie smoczyca.jpg)


 No.19827

File: 47bf00eda304947⋯.jpg (172,44 KB, 500x506, 250:253, rozczłonkowałem.jpg)

File: 681e65db385eda3⋯.jpg (189,08 KB, 486x588, 81:98, halo flaterszon.jpg)

File: fa05520fa45efd0⋯.jpg (370,7 KB, 1012x948, 253:237, kul.jpg)

File: 4e8e58e3de31233⋯.jpg (215,59 KB, 694x1304, 347:652, rape time2.jpg)


 No.20041

File: 866799a29b3484c⋯.png (250,37 KB, 1200x1448, 150:181, Activity book 0 cover.png)

File: b2b099308dea5ac⋯.png (141,89 KB, 1200x1448, 150:181, Activity book 1.png)

dołączycie do głupiej zabawy?


 No.20050

File: 3b8f74253e42e06⋯.jpg (155,12 KB, 1200x1448, 150:181, boletz.jpg)


 No.20421

File: d32c756bb3dee88⋯.jpg (462,42 KB, 1000x769, 1000:769, preparuj.jpg)

File: e698d3b101e4345⋯.jpg (164,11 KB, 500x656, 125:164, ale mała fuga.jpg)

File: d288767fd91a573⋯.jpg (253,02 KB, 600x809, 600:809, czołg.jpg)

File: bb7ee80bb634a95⋯.jpg (131,61 KB, 500x522, 250:261, darkstylerz.jpg)

rzeczy co zalegały


 No.20424

File: 9be57a36cbca412⋯.png (702,2 KB, 1280x720, 16:9, template.png)

Nowa templatka


 No.20427

File: 7d69e2844c91163⋯.jpg (434,93 KB, 1280x720, 16:9, drzyguwno.jpg)


 No.20443

File: 7c4cb57f50ee58c⋯.png (265,83 KB, 426x869, 426:869, cool wine aunt 1.png)

File: 8964f10ee3913f9⋯.png (217,19 KB, 369x795, 123:265, cool wine aunt 2.png)

File: 284529d9408b293⋯.png (258,41 KB, 418x801, 418:801, cool wine aunt 3.png)

*siiiip*


 No.20446

>>20443

podgniłem xD


 No.20448

File: 2518d5a17be3627⋯.png (999,08 KB, 900x675, 4:3, Bayeux - luna.png)

https://htck.github.io/bayeux

tego jeszcze nie robiliśmy


 No.20467

File: 958aae8ee69df82⋯.png (939,34 KB, 900x675, 4:3, Bayeux - szczeniaczek.png)

File: 7ae5a275e8cef68⋯.png (1,09 MB, 900x675, 4:3, Bayeux - obroza.png)


 No.20470

>>20467

>>20427

podgniłem xD


 No.20495

File: 53aa8f3977a720a⋯.png (1,18 MB, 900x675, 4:3, lajra i bąbą.png)


 No.20536

File: 35dbd30ffcbf649⋯.jpg (95,05 KB, 600x599, 600:599, bejn.jpg)


 No.20593

File: 1621bf3bd84b4e5⋯.jpg (74,64 KB, 792x796, 198:199, 620193254.jpg)
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / asmr / b2 / choroy / dempart / jenny / vichan ]