[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / caco / doomer / g / hkpol / leftpol / pinoy / tingles ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 67rd Attention-Hungry Games
/ara/ - Mothercon

January 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: ae1a3f31e976461⋯.jpg (62,14 KB, 500x506, 250:253, 34.jpg)

 No.17672

żeby nie zaburzać >dyskusji w sezonowym

 No.17673

File: ed2ae84bec05726⋯.jpg (50,64 KB, 500x539, 500:539, 14.jpg)

File: 6db47ce51514cef⋯.jpg (43,7 KB, 500x487, 500:487, 26.jpg)

File: 28c401b58be746c⋯.jpg (50,52 KB, 500x544, 125:136, 27.jpg)

File: 2b3c3c5dff941ad⋯.jpg (42,4 KB, 436x467, 436:467, 39.jpg)

dalszy ciąg >>17668


 No.17674

File: fcf2620a508d183⋯.jpg (47,35 KB, 500x530, 50:53, 13.jpg)

File: a3c0071932163b2⋯.jpg (51,09 KB, 500x423, 500:423, niepewny czy.jpg)

File: 3c55270599879bf⋯.jpg (40,1 KB, 492x493, 492:493, 10.jpg)

File: 2e6597fa6ce8afe⋯.jpg (48,45 KB, 500x542, 250:271, 12.jpg)

7


 No.17675

File: ebc624c4aabb579⋯.jpg (48,98 KB, 500x490, 50:49, dubs.jpg)

File: 1a50c4ec8f27395⋯.jpg (52,2 KB, 534x499, 534:499, 15.jpg)

File: a85ed468f820c23⋯.jpg (30,52 KB, 336x382, 168:191, 30.jpg)

File: 4050e797125e6a7⋯.jpg (40,51 KB, 480x573, 160:191, 33.jpg)

8


 No.17676

File: 2d26276805e17bd⋯.jpg (40,97 KB, 512x512, 1:1, 24.jpg)

File: 6cbbd97468a63b3⋯.jpg (15,25 KB, 229x229, 1:1, 17.jpg)

File: 29a783162a76e33⋯.jpg (30,71 KB, 428x423, 428:423, 21.jpg)

File: 906a78c76eacd38⋯.jpg (45,09 KB, 500x525, 20:21, 22.jpg)

9


 No.17677

File: 521a32cd7fccda8⋯.jpg (18,22 KB, 211x295, 211:295, 42.jpg)

File: 6f48722408c0db2⋯.jpg (57,03 KB, 614x623, 614:623, 38.jpg)

File: 772e38432eb7d51⋯.jpg (14,68 KB, 225x236, 225:236, 40.jpg)

File: d64cbf541b0529f⋯.jpg (23,69 KB, 313x302, 313:302, 41.jpg)

10


 No.17678

File: a889f2f84703de0⋯.jpg (91,92 KB, 800x591, 800:591, podszepty.jpg)

File: 23e69b45dd7474d⋯.jpg (22,04 KB, 282x311, 282:311, 43.jpg)

File: 976aff0151b3996⋯.jpg (23,49 KB, 250x345, 50:69, 44.jpg)

File: fd4a2c23fc9ba5a⋯.jpg (15,27 KB, 205x248, 205:248, eeeeeeeeee.jpg)

11


 No.17679

dziękuję za twoją służbę


 No.17705

File: fc28c57532846a7⋯.jpg (43,65 KB, 452x489, 452:489, 6.jpg)

File: ff14a14d09003ac⋯.jpg (50,71 KB, 500x504, 125:126, 1.jpg)

File: ddc20965e66a4d5⋯.jpg (39,73 KB, 495x461, 495:461, 2.jpg)

File: 54a023bbd4a3833⋯.jpg (53,64 KB, 500x461, 500:461, 3.jpg)

odcinek 3 - The Maud Couple


 No.17706

File: 6f322ce7807fbdb⋯.jpg (53,21 KB, 500x437, 500:437, 26.jpg)

File: 5f9b90a8487f6c8⋯.jpg (50,27 KB, 500x415, 100:83, 27.jpg)

File: 30104618b92737e⋯.jpg (54,05 KB, 500x469, 500:469, 38.jpg)

File: 67b85b958415147⋯.jpg (55,1 KB, 500x458, 250:229, 25.jpg)

różowa kurwa prowokuje ostro


 No.17708

File: c772306a991c308⋯.jpg (58,95 KB, 500x580, 25:29, 11.jpg)

File: 7f9de89303320bf⋯.jpg (58,2 KB, 500x547, 500:547, 28.jpg)

File: b12fb74b9d8da74⋯.jpg (63,77 KB, 500x569, 500:569, 29.jpg)

File: df63356cade3c5d⋯.jpg (52,82 KB, 472x488, 59:61, 5.jpg)


 No.17709

File: 4e1d2405c174a57⋯.jpg (66,71 KB, 500x571, 500:571, 31.jpg)

File: 13c67bcd48f4d70⋯.jpg (52,54 KB, 500x524, 125:131, 46.jpg)

File: f74ef899357c853⋯.jpg (41,67 KB, 500x496, 125:124, 55.jpg)

File: 0cb8c2f35403e9a⋯.jpg (66,49 KB, 500x564, 125:141, najlepsza glimmer.jpg)

4


 No.17710

File: c32921b0be142ae⋯.jpg (60,47 KB, 654x694, 327:347, 58.jpg)

File: b065c4dca7346dd⋯.jpg (40,42 KB, 500x414, 250:207, 7.jpg)

File: 7cf9e754f179d0f⋯.jpg (44,41 KB, 500x454, 250:227, 8.jpg)

File: 47988f4c32ff7ce⋯.jpg (13,07 KB, 285x277, 285:277, 52.jpg)

5


 No.17711

File: 35ed1fe08a443ee⋯.jpg (55,47 KB, 500x503, 500:503, 56.jpg)

File: 2b3361aad203868⋯.jpg (58,2 KB, 500x471, 500:471, wykurwiaj.jpg)

File: 124ed594ebc3d5a⋯.jpg (49,54 KB, 500x597, 500:597, 14.jpg)

File: b09aa873fd3ee7a⋯.jpg (40,45 KB, 467x452, 467:452, 49.jpg)

6


 No.17712

File: ef7fa82a8139c00⋯.jpg (45,16 KB, 500x503, 500:503, 37.jpg)

File: 61504abfe577eb0⋯.jpg (45,11 KB, 500x438, 250:219, 43.jpg)

File: a9ac32644d79924⋯.jpg (47 KB, 500x479, 500:479, 19.jpg)

File: bf298cc25ddda46⋯.jpg (58,19 KB, 500x507, 500:507, 35.jpg)

7


 No.17744

File: ad74ffc39e9c86d⋯.jpg (11,91 KB, 198x251, 198:251, 41.jpg)

File: 47b8d1137600046⋯.jpg (50,78 KB, 500x506, 250:253, 18.jpg)

File: 9dff5bcad69f790⋯.jpg (41,77 KB, 413x416, 413:416, 24.jpg)

File: 497120a78f5bba4⋯.jpg (13,78 KB, 203x231, 29:33, 40.jpg)

8


 No.17745

File: c6fdd64ff0b8600⋯.jpg (50,42 KB, 482x535, 482:535, 51.jpg)

File: 274f5309bc736d5⋯.jpg (56,63 KB, 500x500, 1:1, 57.jpg)

File: 0ffa0a0d27be4b4⋯.jpg (49,79 KB, 500x508, 125:127, 45.jpg)

File: 0453476ba0bdbb4⋯.jpg (47,76 KB, 500x478, 250:239, 50.jpg)

9


 No.17746

File: 831ef56b31d9742⋯.jpg (47,52 KB, 500x513, 500:513, 16.jpg)

File: f41b778829b2c5b⋯.jpg (48,92 KB, 500x553, 500:553, 36.jpg)

File: 0fb63b0757e454f⋯.jpg (47,13 KB, 500x523, 500:523, 9.jpg)

File: a6184894ce1f107⋯.jpg (51,98 KB, 500x497, 500:497, 10.jpg)

10


 No.17747

File: d4373964eed096b⋯.jpg (54,11 KB, 500x476, 125:119, 47.jpg)

File: b595ae79363444f⋯.jpg (22,4 KB, 280x321, 280:321, 12.jpg)

File: 9ac0a9d00f38e54⋯.jpg (45,27 KB, 481x466, 481:466, 39.jpg)

File: 0f8aa9b9823b8d1⋯.jpg (40,06 KB, 500x358, 250:179, 44.jpg)

11


 No.17748

File: 62a3f3a75f2e6b1⋯.jpg (50,98 KB, 500x519, 500:519, 34.jpg)

File: 95e7e5f7addfecd⋯.jpg (50,57 KB, 500x504, 125:126, 53.jpg)

File: f104a51b165fa71⋯.jpg (48,46 KB, 500x517, 500:517, 15.jpg)

File: d0d541cc2bb5fc3⋯.jpg (48,27 KB, 518x561, 518:561, 32.jpg)

12


 No.17861

File: cd4d62897f11024⋯.jpg (64,02 KB, 500x491, 500:491, s8e4_12.jpg)

File: 03dc44821dc1a31⋯.jpg (56,18 KB, 500x536, 125:134, s8e4_22.jpg)

File: 457578e7b9b2d0e⋯.jpg (65,09 KB, 500x467, 500:467, s8e4_10.jpg)

File: 23f5ed39812ebf1⋯.jpg (58,66 KB, 500x404, 125:101, s8e4_11.jpg)

odcinek 4 - Fake It 'Til You Make It


 No.17862

File: de30a3a3339c059⋯.jpg (56,6 KB, 470x520, 47:52, s8e4_5.jpg)

File: 0f990981faa3839⋯.jpg (57,54 KB, 458x558, 229:279, s8e4_2.jpg)

File: 604e8c51ed2ff7e⋯.jpg (64,44 KB, 463x614, 463:614, s8e4_3.jpg)

File: d08be16322f4a54⋯.jpg (48,28 KB, 500x489, 500:489, s8e4_4.jpg)

2


 No.17863

File: da7d336f077a8dc⋯.jpg (57,47 KB, 500x433, 500:433, s8e4_6.jpg)

File: 7f63eadbe650d5e⋯.jpg (59,35 KB, 500x494, 250:247, s8e4_24.jpg)

File: fc688bce7d4d990⋯.jpg (69,29 KB, 498x517, 498:517, najlepsza flaterszaj.jpg)

File: 6ce25e89894af2f⋯.jpg (44,07 KB, 495x511, 495:511, s8e4_1.jpg)

3


 No.17864

File: 9f92d96c92c6a2c⋯.jpg (59,15 KB, 500x507, 500:507, s8e4_14.jpg)

File: ff9cda651b2e439⋯.jpg (53,62 KB, 540x595, 108:119, s8e4_7.jpg)

File: ef3d0fa8cc281f2⋯.jpg (52,86 KB, 500x492, 125:123, s8e4_8.jpg)

File: c3440129ef455af⋯.jpg (39,51 KB, 387x403, 387:403, s8e4_9.jpg)

4


 No.17865

File: 81fbdd7405b31e7⋯.jpg (66,93 KB, 484x569, 484:569, s8e4_18.jpg)

File: a823947487e9101⋯.jpg (41,09 KB, 447x479, 447:479, s8e4_15.jpg)

File: c06ba2f4d1b6fee⋯.jpg (53,55 KB, 500x516, 125:129, s8e4_16.jpg)

File: 59a77a9fcdb6c64⋯.jpg (48,15 KB, 485x494, 485:494, s8e4_17.jpg)

5


 No.17866

File: ba6776a96c07d96⋯.jpg (53,93 KB, 609x677, 609:677, smonk weed.jpg)

File: b00eb08c916079a⋯.jpg (57,3 KB, 500x517, 500:517, s8e4_19.jpg)

File: 946a32c8be7dea1⋯.jpg (65,63 KB, 500x546, 250:273, s8e4_20.jpg)

File: 78ad193fd50a84e⋯.jpg (53,8 KB, 488x519, 488:519, s8e4_23.jpg)

6


 No.18058

File: 27bf7e3e123ba4b⋯.jpg (137,87 KB, 800x629, 800:629, s8e5_9.jpg)

File: cf56f4f986e8329⋯.jpg (48,48 KB, 500x530, 50:53, kiedy dasz dobrze ciągnie.jpg)

File: ff854c83325599d⋯.jpg (16,87 KB, 221x255, 13:15, s8e5_2.jpg)

File: ae43c9eac4cac70⋯.jpg (130,16 KB, 800x620, 40:31, s8e5_8.jpg)

odcinek 5 - Grannies Gone Wild


 No.18059

File: d5ffc3f6d5b61e2⋯.jpg (57,42 KB, 456x503, 456:503, s8e5_10.jpg)

File: db2d12597638528⋯.jpg (21,15 KB, 288x295, 288:295, s8e5_33.jpg)

File: e5cfc5e2e3f46fc⋯.jpg (48,54 KB, 508x497, 508:497, s8e5_4.jpg)

File: a1870cd6bfb5901⋯.jpg (50,64 KB, 503x557, 503:557, s8e5_5.jpg)

2


 No.18060

File: c65a41edf5c4bb3⋯.jpg (60,06 KB, 500x572, 125:143, s8e5_12.jpg)

File: 281027aae710ec9⋯.jpg (46,15 KB, 432x478, 216:239, s8e5_29.jpg)

File: 94039354c86c781⋯.jpg (39,71 KB, 410x389, 410:389, s8e5_30.jpg)

File: 32d34c1affc1184⋯.jpg (48,68 KB, 500x447, 500:447, s8e5_32.jpg)

3


 No.18061

File: 1aed85a5e3a885f⋯.jpg (64,81 KB, 500x551, 500:551, s8e5_7.jpg)

File: b62928fbbc079a5⋯.jpg (79,9 KB, 629x603, 629:603, s8e5_40.jpg)

File: 7581da639a56d41⋯.jpg (71,79 KB, 500x546, 250:273, s8e5_1.jpg)

File: 97c5d309ec18194⋯.jpg (69,76 KB, 500x542, 250:271, s8e5_6.jpg)

4


 No.18062

File: 156c1de3370afdd⋯.jpg (50,51 KB, 500x391, 500:391, s8e5_16.jpg)

File: b88da58fc4daa8a⋯.jpg (67,05 KB, 500x497, 500:497, s8e5_11.jpg)

File: b702b6faba3871c⋯.jpg (44,52 KB, 493x501, 493:501, s8e5_14.jpg)

File: cac8e51f8b19933⋯.jpg (54,55 KB, 500x458, 250:229, s8e5_15.jpg)

5


 No.18063

File: 9bd4775ec21c01f⋯.jpg (51,81 KB, 500x460, 25:23, s8e5_21.jpg)

File: e002a50f2dbc702⋯.jpg (45,86 KB, 481x408, 481:408, s8e5_17.jpg)

File: a3d4ed53f3c6b87⋯.jpg (50,44 KB, 500x496, 125:124, s8e5_18.jpg)

File: f3fc6fad5796ad9⋯.jpg (51,83 KB, 500x510, 50:51, s8e5_20.jpg)

6


 No.18064

File: 5bb79517e9b26e0⋯.jpg (54,16 KB, 500x409, 500:409, s8e5_25.jpg)

File: 9cc921da60736e3⋯.jpg (50,93 KB, 500x506, 250:253, s8e5_22.jpg)

File: cc97eb516f34081⋯.jpg (52 KB, 439x412, 439:412, s8e5_23.jpg)

File: 602739a185001c5⋯.jpg (80,59 KB, 700x460, 35:23, s8e5_24.jpg)

7


 No.18065

File: f4e3b7dacc7ed56⋯.jpg (56,98 KB, 500x555, 100:111, s8e5_34.jpg)

File: df9fd315a80624a⋯.jpg (53,71 KB, 500x463, 500:463, s8e5_35.jpg)

File: 060c2258c50895d⋯.jpg (52,93 KB, 500x425, 20:17, s8e5_26.jpg)

File: f6513a6162d3857⋯.jpg (34,18 KB, 326x349, 326:349, s8e5_27.jpg)

8


 No.18066

File: 8ea17d87d1dee4d⋯.jpg (51,06 KB, 500x447, 500:447, s8e5_42.jpg)

File: f5929c97620bab1⋯.jpg (45,5 KB, 500x467, 500:467, s8e5_36.jpg)

File: 587292d35913cba⋯.jpg (25,72 KB, 224x330, 112:165, s8e5_37.jpg)

File: 88a86cd998ef0da⋯.jpg (43,94 KB, 377x470, 377:470, s8e5_38.jpg)

9


 No.18098

File: 3bd77dc13c1fa9d⋯.jpg (47,93 KB, 500x443, 500:443, forest_1.jpg)

File: b573740a5eba772⋯.jpg (60,05 KB, 500x488, 125:122, forest_4.jpg)

File: 386519bdcf75b48⋯.jpg (49,34 KB, 483x477, 161:159, forest_2.jpg)

File: e729d9d88035765⋯.jpg (43,17 KB, 446x443, 446:443, forest_3.jpg)

The Forest - bo czemu nie


 No.18099

File: 48da9cc297155ea⋯.jpg (50,69 KB, 500x489, 500:489, forest_5.jpg)

File: dad0163dc661972⋯.jpg (50,73 KB, 500x539, 500:539, forest_6.jpg)

File: 74e0a4d019b4fc3⋯.jpg (31,34 KB, 395x403, 395:403, forest_8.jpg)

File: 0364fa35734903f⋯.jpg (35,86 KB, 475x474, 475:474, forest_7.jpg)

2


 No.18100

File: 95cda2d5c885718⋯.jpg (54,16 KB, 548x548, 1:1, forest_11.jpg)

File: 088757aee50a1ea⋯.jpg (42,47 KB, 500x508, 125:127, forest_12.jpg)

File: 911508faa05bdb5⋯.jpg (19,91 KB, 357x356, 357:356, forest_9.jpg)

File: 5079dfd3904f647⋯.jpg (56,73 KB, 526x553, 526:553, forest_10.jpg)

3


 No.18102

File: ac026cb6aca669b⋯.jpg (43,39 KB, 500x564, 125:141, forest_15.jpg)

File: 6dc1dc6ad105cc4⋯.jpg (42,78 KB, 500x509, 500:509, forest_16.jpg)

File: 34a6027333e3c88⋯.jpg (28,36 KB, 391x381, 391:381, sniffff.jpg)

File: 3c9b98d9c31c2f5⋯.jpg (45,58 KB, 500x443, 500:443, forest_14.jpg)

4


 No.18107

>>18102

turlaj księżyc


 No.18162

File: 9e23aa81f08de93⋯.jpg (59,89 KB, 500x518, 250:259, short1_2.jpg)

File: dd81fcc1c5909d6⋯.jpg (57,79 KB, 500x517, 500:517, short1_3.jpg)

File: ad2a1e1962e870f⋯.jpg (54,23 KB, 500x582, 250:291, short1_4.jpg)

File: 9aa9bbd56fd582b⋯.jpg (64,22 KB, 500x579, 500:579, short1_1.jpg)

pierwszy short


 No.18163

File: 99a3a82101f59fe⋯.jpg (44,65 KB, 500x562, 250:281, short1_8.jpg)

File: 471b66877676145⋯.jpg (46,71 KB, 500x538, 250:269, short1_9.jpg)

File: 822b3c44a71551a⋯.jpg (81,02 KB, 500x601, 500:601, short1_5.jpg)

File: c03fd16c34cb3af⋯.jpg (24,11 KB, 312x344, 39:43, short1_7.jpg)

2


 No.18164

File: 16af8af04cb0b83⋯.jpg (44,62 KB, 500x533, 500:533, short1_13.jpg)

File: 2392fd2a6957f99⋯.jpg (43,09 KB, 500x458, 250:229, short1_10.jpg)

File: adc1dfad9e919b3⋯.jpg (45,59 KB, 500x514, 250:257, short1_11.jpg)

File: 50a9cf806a4501d⋯.jpg (58,72 KB, 500x531, 500:531, short1_12.jpg)

3


 No.18165

File: 424ae1f8833c99f⋯.jpg (60,98 KB, 500x474, 250:237, short1_17.jpg)

File: 857924a4eb38d8a⋯.jpg (59,29 KB, 500x516, 125:129, short1_14.jpg)

File: 7b89c48c4950462⋯.jpg (51,22 KB, 475x431, 475:431, short1_15.jpg)

File: 1c47290677c5a3f⋯.jpg (52,35 KB, 500x501, 500:501, short1_16.jpg)

4


 No.18166

File: 482a793667cf7c9⋯.jpg (46,29 KB, 500x497, 500:497, checkem.jpg)

File: cb97a1572c29d07⋯.jpg (37,12 KB, 500x327, 500:327, short1_18.jpg)

File: fbc269f94d1f3cd⋯.jpg (51,21 KB, 500x494, 250:247, short1_19.jpg)

File: d083784d32a06e1⋯.jpg (27,62 KB, 348x337, 348:337, short1_20.jpg)

5


 No.18227

File: a20ccb41f197cc6⋯.jpg (23,92 KB, 275x286, 25:26, short2_6.jpg)

File: 112bb55bbb6c966⋯.jpg (20,95 KB, 255x264, 85:88, short2_7.jpg)

File: 7f2b8062e6bad74⋯.jpg (61,66 KB, 500x555, 100:111, short2_3.jpg)

File: 7371a5a2703c5d4⋯.jpg (19,17 KB, 242x269, 242:269, short2_4.jpg)

drugi short


 No.18228

File: 396dad0d312441a⋯.jpg (31,6 KB, 369x366, 123:122, short2_5.jpg)

File: 6edd43004e0289b⋯.jpg (21,29 KB, 272x281, 272:281, short2_9.jpg)

File: 2d9d5e6c92d960b⋯.jpg (31,32 KB, 386x423, 386:423, short2_10.jpg)

File: f893a11050bdcdf⋯.jpg (51,63 KB, 500x526, 250:263, short2_12.jpg)

2


 No.18267

File: 4fc56f6c1ad5b84⋯.jpg (18,8 KB, 276x266, 138:133, short3_2.jpg)

File: a64cc25e9c73b44⋯.jpg (17,04 KB, 287x286, 287:286, short3_3.jpg)

File: f0deaf37eb3661b⋯.jpg (48,82 KB, 500x522, 250:261, kiedy wąchasz grzywe po ty….jpg)

File: 3cbea7169087f22⋯.jpg (45,94 KB, 473x519, 473:519, short3_1.jpg)

trzeci short


 No.18268

File: 83e902b2c835441⋯.jpg (24,93 KB, 253x305, 253:305, short3_6.jpg)

File: 15a8fd0ebc5f3c1⋯.jpg (41,93 KB, 430x463, 430:463, short3_7.jpg)

File: c92c80d70e29b81⋯.jpg (26,54 KB, 309x354, 103:118, short3_8.jpg)

File: e049d0f448c7b23⋯.jpg (24,99 KB, 339x349, 339:349, short3_5.jpg)

2


 No.18269

File: fa9681469f1abbe⋯.jpg (17,47 KB, 250x258, 125:129, short3_11.jpg)

File: 4034749a0ee79e0⋯.jpg (12,35 KB, 232x237, 232:237, short3_12.jpg)

File: 6e6d559120a7efe⋯.jpg (46,52 KB, 487x538, 487:538, short3_9.jpg)

File: fad44160a9290ec⋯.jpg (93,55 KB, 700x568, 175:142, short3_10.jpg)

3


 No.18270

File: 5837c6eb8ca63e7⋯.jpg (44,03 KB, 403x451, 403:451, short3_15.jpg)

File: 3a4194ca245fae6⋯.jpg (21,19 KB, 268x287, 268:287, short3_16.jpg)

File: 82e831427684f31⋯.jpg (21,38 KB, 308x307, 308:307, short3_13.jpg)

File: 8780ca05c6f1967⋯.jpg (24,38 KB, 243x362, 243:362, short3_14.jpg)

4


 No.18406

File: d46726192800836⋯.jpg (45,28 KB, 500x521, 500:521, s08e06_29.jpg)

File: 171583cfa868a6f⋯.jpg (42,74 KB, 416x452, 104:113, s08e06_30.jpg)

File: d6f445a06e8639b⋯.jpg (34,07 KB, 360x402, 60:67, s08e06_27.jpg)

File: e7fe181eef72235⋯.jpg (57,44 KB, 500x544, 125:136, s08e06_28.jpg)

odcinek 6 - Surf andor Turf


 No.18407

File: b87a7080d1e0ab9⋯.jpg (41,51 KB, 447x507, 149:169, s08e06_36.jpg)

File: 1dafefc83711382⋯.jpg (46,1 KB, 500x442, 250:221, najlepsza scootaloo.jpg)

File: 91d76f8cb586481⋯.jpg (44,05 KB, 500x465, 100:93, s08e06_8.jpg)

File: 9a6a54acda963ef⋯.jpg (56,4 KB, 500x555, 100:111, s08e06_11.jpg)

2


 No.18408

File: fb8243fd07a150b⋯.jpg (45,95 KB, 434x480, 217:240, s08e06_5.jpg)

File: 1666d6e33f872c1⋯.jpg (56,33 KB, 500x550, 10:11, s08e06_32.jpg)

File: 960aa709337cd3a⋯.jpg (56,94 KB, 500x574, 250:287, s08e06_33.jpg)

File: 6c02e2520156e18⋯.jpg (48,41 KB, 473x510, 473:510, s08e06_4.jpg)

3


 No.18409

File: ca0eb63e7b034fe⋯.jpg (64,91 KB, 500x621, 500:621, mam kilka pytań.jpg)

File: a25289c5ad16d98⋯.jpg (58,73 KB, 500x492, 125:123, s08e06_1.jpg)

File: 88c9ef52a617af5⋯.jpg (38,78 KB, 401x431, 401:431, s08e06_13.jpg)

File: e4ce3f9540e4cb1⋯.jpg (56,7 KB, 500x539, 500:539, s08e06_23.jpg)

4


 No.18410

File: 51209e7475b1b70⋯.jpg (52,55 KB, 500x543, 500:543, s08e06_24.jpg)

File: f3fc18f58f0e51f⋯.jpg (65,63 KB, 500x645, 100:129, s08e06_34.jpg)

File: 1d5c8cc5ce22bea⋯.jpg (60,88 KB, 500x576, 125:144, s08e06_35.jpg)

File: faa4c83b9349381⋯.jpg (54,26 KB, 500x493, 500:493, twi widzi jak oglądasz po ….jpg)

5


 No.18411

File: 1827d9ce2577a42⋯.jpg (30,11 KB, 313x335, 313:335, s08e06_6.jpg)

File: 63ecc7cacc3561b⋯.jpg (16,89 KB, 225x236, 225:236, s08e06_10.jpg)

File: 8b312677f0476ce⋯.jpg (50,29 KB, 500x493, 500:493, s08e06_16.jpg)

File: 44c98eee33feeb5⋯.jpg (50,76 KB, 500x488, 125:122, s08e06_31.jpg)

6


 No.18412

File: e9b45fc85e6c242⋯.jpg (59,31 KB, 500x513, 500:513, s08e06_18.jpg)

File: 91d5ff66d8970e7⋯.jpg (48,18 KB, 500x546, 250:273, s08e06_25.jpg)

File: 6a9a0815076854a⋯.jpg (59,77 KB, 581x589, 581:589, s08e06_12.jpg)

File: 9fcccf1725dc2ac⋯.jpg (55,52 KB, 500x507, 500:507, s08e06_15.jpg)

7


 No.18413

File: b91225659d4814d⋯.jpg (60,86 KB, 500x485, 100:97, s08e06_20.jpg)

File: 62df79e7e5c58b3⋯.jpg (52,77 KB, 500x572, 125:143, s08e06_17.jpg)

File: 1bed7bd7d0bd4a2⋯.jpg (55,35 KB, 500x510, 50:51, s08e06_19.jpg)

File: 1c670c9a5bc82ef⋯.jpg (33,95 KB, 382x424, 191:212, s08e06_26.jpg)

8


 No.18503

File: 447aa299a88d2dd⋯.jpg (24,04 KB, 294x317, 294:317, sprawdź moje numerki.jpg)

File: 3e0ddeb689c6792⋯.jpg (40,95 KB, 478x396, 239:198, solarne duble.jpg)

File: 2ea29e50968006c⋯.jpg (49,16 KB, 500x491, 500:491, dublestia.jpg)

File: 749bb4712cf1ac6⋯.jpg (52,8 KB, 500x474, 250:237, ruble.jpg)

odcinek 7 - Horse Play


 No.18504

File: 9b7c821de6732b8⋯.jpg (31,16 KB, 363x389, 363:389, it gets bigger when i pull….jpg)

File: a6950d96b80d272⋯.jpg (65,55 KB, 500x565, 100:113, kopyta do góry.jpg)

File: 290a55acaa1be71⋯.jpg (53,05 KB, 500x515, 100:103, s08e07_4.jpg)

File: 98770c008d87aac⋯.jpg (50,2 KB, 500x508, 125:127, s08e07_5.jpg)

2


 No.18505

File: 620c5de631e7344⋯.jpg (18,95 KB, 258x298, 129:149, s08e07_12.jpg)

File: 56bd9bdd4965117⋯.jpg (37,83 KB, 405x424, 405:424, s08e07_25.jpg)

File: 5f160e85ecd3e9f⋯.jpg (24,81 KB, 306x327, 102:109, s08e07_26.jpg)

File: a9a7bb58146376b⋯.jpg (16,77 KB, 245x267, 245:267, s08e07_27.jpg)

3


 No.18506

File: fc27ae54d901557⋯.jpg (50,17 KB, 495x528, 15:16, s08e07_42.jpg)

File: 6a32b862b7741ce⋯.jpg (49,56 KB, 477x531, 53:59, s08e07_44.jpg)

File: 0ba6dc05cf503a7⋯.jpg (53,12 KB, 500x511, 500:511, s08e07_47.jpg)

File: 4397ae4e6ebf65a⋯.jpg (56,39 KB, 500x480, 25:24, s08e07_48.jpg)

4


 No.18507

File: cdb12486d71753e⋯.jpg (52,55 KB, 500x523, 500:523, s08e07_46.jpg)

File: 0f45bafbc73349d⋯.jpg (51,47 KB, 500x539, 500:539, s08e07_49.jpg)

File: 6f13cb8963d3bd2⋯.jpg (58,45 KB, 500x508, 125:127, shigglestia.jpg)

File: 49986a1e96879de⋯.jpg (53,83 KB, 489x541, 489:541, zgniłam z książęctwa.jpg)

5


 No.18508

File: 1b22e83b42e3bae⋯.jpg (61,13 KB, 500x537, 500:537, gówno jedzący grin.jpg)

File: 5d3151acb9159ca⋯.jpg (34,42 KB, 376x431, 376:431, s08e07_1.jpg)

File: d76a89f5d35b10e⋯.jpg (49,46 KB, 475x509, 475:509, s08e07_9.jpg)

File: ce69e6003d2e36a⋯.jpg (45,9 KB, 449x503, 449:503, s08e07_10.jpg)

6


 No.18509

File: a1b2781b97bb54e⋯.jpg (65,44 KB, 495x517, 45:47, s08e07_15.jpg)

File: 1e33614994e5af8⋯.jpg (27,28 KB, 278x344, 139:172, s08e07_23.jpg)

File: 39f744fb6820ab6⋯.jpg (27,51 KB, 292x301, 292:301, s08e07_24.jpg)

File: adea589de381214⋯.jpg (35,13 KB, 407x382, 407:382, s08e07_28.jpg)

7


 No.18510

File: 3931a0237bf39a3⋯.jpg (51,22 KB, 424x493, 424:493, s08e07_33.jpg)

File: e7198eb1823afdd⋯.jpg (41,53 KB, 424x450, 212:225, s08e07_34.jpg)

File: 83163e4444dabc6⋯.jpg (40,15 KB, 409x431, 409:431, s08e07_35.jpg)

File: f6bc641e836d0d1⋯.jpg (78,46 KB, 500x567, 500:567, s08e07_36.jpg)

8


 No.18511

File: 28ed7c2715216e4⋯.jpg (70,67 KB, 500x538, 250:269, s08e07_37.jpg)

File: 69df78217b81dfb⋯.jpg (58 KB, 500x563, 500:563, s08e07_38.jpg)

File: 835cf8707837158⋯.jpg (46,35 KB, 416x425, 416:425, s08e07_39.jpg)

File: 2905c0473f2723d⋯.jpg (61,29 KB, 500x541, 500:541, s08e07_41.jpg)

9


 No.18512

File: 87beaa8ea9178ca⋯.jpg (58,42 KB, 500x557, 500:557, s08e07_17.jpg)

File: 21380aa98850ad6⋯.jpg (50,57 KB, 500x507, 500:507, s08e07_50.jpg)

File: 24bef5c532af46e⋯.jpg (23,49 KB, 314x321, 314:321, s08e07_31.jpg)

File: 730818122ad427c⋯.jpg (24,08 KB, 313x324, 313:324, s08e07_30.jpg)

10


 No.18513

File: 0a8534f235b71e1⋯.jpg (55,39 KB, 500x510, 50:51, s08e07_51.jpg)

File: c7ff09af36d52e1⋯.jpg (22,04 KB, 298x299, 298:299, s08e07_2.jpg)

File: 49633e70169ad2e⋯.jpg (30,8 KB, 394x399, 394:399, s08e07_8.jpg)

File: 97e7d42c84efe12⋯.jpg (46,1 KB, 500x512, 125:128, s08e07_11.jpg)

11


 No.18514

File: 887c9b69d3566ec⋯.jpg (72,71 KB, 500x651, 500:651, s08e07_20.jpg)

File: 82db41f78274c5d⋯.jpg (57,72 KB, 500x547, 500:547, s08e07_22.jpg)

File: 8076074eb46627d⋯.jpg (55,42 KB, 500x493, 500:493, s08e07_53.jpg)

File: 04fe7d23aea30ce⋯.jpg (64,58 KB, 500x583, 500:583, s08e07_19.jpg)

12


 No.18515

File: e65e35871b5713c⋯.jpg (29,83 KB, 357x417, 119:139, s08e07_54.jpg)

File: 36075c84c9ece5f⋯.jpg (88,13 KB, 737x699, 737:699, when rozpuszczalnik hits h….jpg)

File: e65e35871b5713c⋯.jpg (29,83 KB, 357x417, 119:139, s08e07_54.jpg)

File: bd1e0841743abee⋯.jpg (87,48 KB, 711x701, 711:701, rozpuszczaj.jpg)

13


 No.18516

File: f04d41c75afbcca⋯.jpg (77,17 KB, 558x506, 279:253, celestia gotowa na D.jpg)

jeszcze chciałbym wyróżnić tą celestię, jeden z niewielu przypadków kościeja przy odcinku


 No.18722

File: c6690f61bb67e78⋯.jpg (49,8 KB, 507x543, 169:181, jajks.jpg)

File: 3fe01d8cedb73f2⋯.jpg (27,02 KB, 293x346, 293:346, s08e08_17.jpg)

File: 14806e184da6709⋯.jpg (58,38 KB, 496x550, 248:275, s08e08_18.jpg)

File: 22fc378966f5278⋯.jpg (53,32 KB, 500x601, 500:601, s08e08_20.jpg)

czas pozaśmiecać deske

odcinek 8 - The Parent Map


 No.18723

File: 777f566205fea4e⋯.jpg (51,95 KB, 469x465, 469:465, s08e08_25.jpg)

File: df3c2c55b9cbda8⋯.jpg (60,03 KB, 500x540, 25:27, s08e08_29.jpg)

File: 9c0fa883d6a085c⋯.jpg (54,38 KB, 471x534, 157:178, s08e08_37.jpg)

File: 141b9ecc9d5b3a2⋯.jpg (58,23 KB, 484x503, 484:503, s08e08_24.jpg)

2


 No.18724

File: d6fadf380494b6d⋯.jpg (56,38 KB, 480x529, 480:529, s08e08_42.jpg)

File: 66d85b895a061e0⋯.jpg (61,82 KB, 496x517, 496:517, s08e08_43.jpg)

File: d617b21d7b510c5⋯.jpg (57,18 KB, 500x508, 125:127, s08e08_38.jpg)

File: 6a0127c0ba077df⋯.jpg (62,23 KB, 500x541, 500:541, s08e08_40.jpg)

3


 No.18725

File: f92a123f37324f6⋯.jpg (52,52 KB, 500x547, 500:547, s08e08_57.jpg)

File: c18b3470e5e486b⋯.jpg (49,27 KB, 500x551, 500:551, s08e08_58.jpg)

File: c278cebd3d41055⋯.jpg (46,47 KB, 500x520, 25:26, s08e08_52.jpg)

File: c48d3cb50981dd8⋯.jpg (51,6 KB, 500x555, 100:111, s08e08_53.jpg)

4


 No.18726

File: 026ce2b643699a7⋯.jpg (116,64 KB, 747x809, 747:809, won.jpg)

File: bd1912ff97a5636⋯.jpg (46,37 KB, 449x490, 449:490, s08e08_62.jpg)

File: f0431bebf662325⋯.jpg (47,78 KB, 500x477, 500:477, s08e08_63.jpg)

File: 8ceaa43896d2d98⋯.jpg (45,56 KB, 469x460, 469:460, s08e08_64.jpg)

5


 No.18727

File: e2b875e15bf0dda⋯.jpg (66,66 KB, 500x479, 500:479, won2.jpg)

File: dd0dbeaf863c591⋯.jpg (21,78 KB, 261x312, 87:104, s08e08_66.jpg)

File: a7727506bcf6575⋯.jpg (47,74 KB, 345x457, 345:457, siorb.jpg)

File: b61cbc221a9e15d⋯.jpg (41,82 KB, 335x372, 335:372, s08e08_67.jpg)

6


 No.18728

File: 926ed8478cee563⋯.jpg (51,54 KB, 500x558, 250:279, s08e08_11.jpg)

File: ad1bf2594b3d453⋯.jpg (53,06 KB, 500x527, 500:527, s08e08_15.jpg)

File: c38c873c6f1a66b⋯.jpg (63,53 KB, 500x650, 10:13, s08e08_21.jpg)

File: 5eea744a11ee1f6⋯.jpg (27,89 KB, 332x391, 332:391, s08e08_26.jpg)

7


 No.18729

File: c0117f0f90c2027⋯.jpg (61,92 KB, 500x564, 125:141, s08e08_41.jpg)

File: ad8d243efd60bba⋯.jpg (57,89 KB, 500x556, 125:139, s08e08_60.jpg)

File: c5c3de3c060cebb⋯.jpg (68,24 KB, 500x622, 250:311, s08e08_61.jpg)

File: 19ee9b284fa8213⋯.jpg (60,26 KB, 427x500, 427:500, s08e08_27.jpg)

8


 No.18730

File: 6c663d1903e0bc2⋯.jpg (64,8 KB, 540x576, 15:16, s08e08_39.jpg)

File: cad73d0944593a0⋯.jpg (67,57 KB, 500x549, 500:549, s08e08_49.jpg)

File: 58b6793d672d7d3⋯.jpg (117,07 KB, 800x535, 160:107, smiejaceklacze.jpg)

File: 0f6a0f817960ae0⋯.jpg (68,07 KB, 547x598, 547:598, smród niesamowity.jpg)

9


 No.18849

File: 82c4846193907e5⋯.jpg (104,15 KB, 700x569, 700:569, wykwintny bukiet.jpg)

File: a048c30c4d9b3e1⋯.jpg (111,99 KB, 700x674, 350:337, ten smród.jpg)

File: cdb0cad5568e023⋯.jpg (69,33 KB, 500x529, 500:529, wesoło2.jpg)

File: 9f25233d4816e26⋯.jpg (64,68 KB, 500x507, 500:507, s08e08_56.jpg)

10


 No.18850

File: 3771823c9b0dac3⋯.jpg (60,81 KB, 500x536, 125:134, s08e08_8.jpg)

File: b7a39072c874a41⋯.jpg (47,17 KB, 417x423, 139:141, s08e08_12.jpg)

File: 2592ef6a2c10387⋯.jpg (64,72 KB, 500x514, 250:257, s08e08_30.jpg)

File: 29ba5ffcae314e1⋯.jpg (54,9 KB, 500x455, 100:91, s08e08_31.jpg)

11


 No.18851

File: e526404b81ba2ea⋯.jpg (26,89 KB, 280x295, 56:59, s08e08_6.jpg)

File: 820494487d89ec6⋯.jpg (70,08 KB, 500x513, 500:513, s08e08_7.jpg)

File: 14b71d89cfe7ab4⋯.jpg (51,67 KB, 430x449, 430:449, s08e08_4.jpg)

File: 1b9434708da4c00⋯.jpg (49,97 KB, 419x459, 419:459, s08e08_5.jpg)

12


 No.18852

File: 346eb234a535097⋯.jpg (56 KB, 500x531, 500:531, s08e08_9.jpg)

File: 3cd611d988d9ed0⋯.jpg (52,72 KB, 446x430, 223:215, s08e08_1.jpg)

File: 3c489958051a798⋯.jpg (47,66 KB, 391x416, 391:416, s08e08_2.jpg)

File: 91408d48c372195⋯.jpg (52,83 KB, 436x442, 218:221, s08e08_3.jpg)

13


 No.18853

File: 6ef7237f4e3e1b8⋯.jpg (22,16 KB, 258x284, 129:142, s08e08_16.jpg)

File: dc3d2ba7c8ca460⋯.jpg (53,62 KB, 500x492, 125:123, s08e08_19.jpg)

File: 031b5150f0e4dc1⋯.jpg (52,29 KB, 500x517, 500:517, s08e08_10.jpg)

File: 3beb89afa1a3eea⋯.jpg (52,23 KB, 481x493, 481:493, s08e08_13.jpg)

14


 No.18854

File: 63c44b787ac3b77⋯.jpg (53,75 KB, 455x540, 91:108, s08e08_28.jpg)

File: 62a7aafcc5267f7⋯.jpg (61,71 KB, 449x533, 449:533, s08e08_32.jpg)

File: cda4604ec5c59cb⋯.jpg (63,31 KB, 500x561, 500:561, s08e08_22.jpg)

File: 37b94abbb956279⋯.jpg (63,18 KB, 500x552, 125:138, s08e08_23.jpg)

15


 No.18855

File: 3600b2e418ccaea⋯.jpg (56,58 KB, 500x530, 50:53, s08e08_36.jpg)

File: 99ee3791ba85ef2⋯.jpg (56,46 KB, 518x530, 259:265, s08e08_33.jpg)

File: 95ca75fc82add1f⋯.jpg (53,38 KB, 500x540, 25:27, s08e08_34.jpg)

File: 3471d2ab2195d3a⋯.jpg (48,8 KB, 500x438, 250:219, s08e08_35.jpg)

16


 No.18856

File: c1654306e57fe5f⋯.jpg (44,8 KB, 446x503, 446:503, s08e08_44.jpg)

File: f0802dff680db83⋯.jpg (65,44 KB, 509x574, 509:574, s08e08_45.jpg)

File: fd519c88b586b9f⋯.jpg (63,06 KB, 500x620, 25:31, s08e08_46.jpg)

File: 822d8f17a3847c3⋯.jpg (57,39 KB, 500x524, 125:131, s08e08_47.jpg)

17


 No.18857

File: 1fec6f353a4c558⋯.jpg (59,43 KB, 483x539, 69:77, s08e08_54.jpg)

File: 22f3da7243b6016⋯.jpg (47,8 KB, 469x501, 469:501, s08e08_48.jpg)

File: 65ca3d81f2b2089⋯.jpg (58,37 KB, 500x539, 500:539, s08e08_50.jpg)

File: f985c43239f3fbf⋯.jpg (58,58 KB, 500x496, 125:124, s08e08_51.jpg)

18


 No.18858

File: d6b1fe6bf536618⋯.jpg (67,7 KB, 504x588, 6:7, wesoło3.jpg)

File: 5c11776bc0ed3a8⋯.jpg (64,63 KB, 500x542, 250:271, s08e08_55.jpg)

File: 9feb7074a10e1a3⋯.jpg (62,57 KB, 500x505, 100:101, s08e08_59.jpg)

File: 4fef14d0e40cf26⋯.jpg (55,12 KB, 500x554, 250:277, s08e08_65.jpg)

19


 No.18862

File: 606283d1ca41a59⋯.png (275,64 KB, 1365x1570, 273:314, 445.png)

>>18856

>czwarta mordka

mfw


 No.18865

File: 67d4647b37aed5b⋯.png (111,39 KB, 606x552, 101:92, 1425063383513.png)

>>18862

najbardziej urocza jest na drugim obrazku


 No.18974

File: 9864da8eca43796⋯.jpg (51,36 KB, 500x554, 250:277, s08e09_4.jpg)

File: 9badb41c3b67de5⋯.jpg (56,99 KB, 500x498, 250:249, krindż.jpg)

File: 8f80ccca1f776a0⋯.jpg (55,43 KB, 500x512, 125:128, krinż.jpg)

File: 506dfa82bc5edd4⋯.jpg (31,08 KB, 354x372, 59:62, s08e09_2.jpg)

odcinek 9 - Non-Compete Clause aka najgorszy odcinek sezonu


 No.18975

File: b4d8a80d1ccac3a⋯.jpg (26,35 KB, 285x324, 95:108, s08e09_6.jpg)

File: 8c76b0cf2b4875c⋯.jpg (27,69 KB, 267x324, 89:108, s08e09_7.jpg)

File: 2a9c4a83befbd2e⋯.jpg (48,02 KB, 437x524, 437:524, s08e09_8.jpg)

File: dd3ea98129af521⋯.jpg (56,96 KB, 500x441, 500:441, s08e09_13.jpg)

2


 No.18976

File: 66026814db80ccf⋯.jpg (63,01 KB, 500x515, 100:103, s08e09_17.jpg)

File: bb980f26fb2792b⋯.jpg (64,96 KB, 500x585, 100:117, s08e09_22.jpg)

File: 6aadaa6862f1a5b⋯.jpg (67,64 KB, 500x555, 100:111, s08e09_25.jpg)

File: f61efafcd851e09⋯.jpg (50,59 KB, 436x482, 218:241, s08e09_29.jpg)

3


 No.18977

File: 12f6e0fdf85ca66⋯.jpg (91,69 KB, 700x724, 175:181, samica pegaza budująca gni….jpg)

File: cec70b0965886b7⋯.jpg (110,46 KB, 700x653, 700:653, s08e09_19.jpg)

File: a2fbed1c5dde213⋯.jpg (55,93 KB, 500x561, 500:561, s08e09_3.jpg)

File: 5875b0f3d973f8b⋯.jpg (54,05 KB, 500x415, 100:83, najebany jak.jpg)

4


 No.18978

File: 58c65178d57ad09⋯.jpg (37,32 KB, 454x451, 454:451, s08e09_26.jpg)

File: 5df1b75bfa908d6⋯.jpg (60,41 KB, 500x567, 500:567, s08e09_20.jpg)

File: ea377801180056b⋯.jpg (53,11 KB, 474x507, 158:169, s08e09_39.jpg)

File: 6fa6a92b33ce437⋯.jpg (52,25 KB, 500x475, 20:19, s08e09_14.jpg)

5


 No.18979

File: 45544f39bde640d⋯.jpg (58,03 KB, 500x565, 100:113, s08e09_36.jpg)

File: 4b914c0a5aadd7c⋯.jpg (46,63 KB, 441x492, 147:164, s08e09_37.jpg)

File: a0adbb701cc3aaf⋯.jpg (46,44 KB, 446x496, 223:248, s08e09_38.jpg)

File: fd4ef0779bb1d45⋯.jpg (63,29 KB, 500x476, 125:119, s08e09_35.jpg)

6


 No.18980

File: 3e83e317c23bf58⋯.jpg (45,33 KB, 500x510, 50:51, s08e09_9.jpg)

File: bd37e32713b8a46⋯.jpg (55,85 KB, 500x553, 500:553, s08e09_10.jpg)

File: 02ec34982086e87⋯.jpg (32,38 KB, 399x410, 399:410, s08e09_1.jpg)

File: e88b5b480df4d05⋯.jpg (24,93 KB, 281x317, 281:317, s08e09_5.jpg)

7


 No.18981

File: fae28bb9474612f⋯.jpg (51,72 KB, 500x503, 500:503, s08e09_12.jpg)

File: 3be5c8747203ce3⋯.jpg (46,5 KB, 494x501, 494:501, s08e09_15.jpg)

File: 955e34dd1b22001⋯.jpg (49,74 KB, 487x538, 487:538, s08e09_16.jpg)

File: 9ab0c92e4e78aab⋯.jpg (49,8 KB, 500x547, 500:547, s08e09_11.jpg)

8


 No.18982

File: a2badbb45f1f827⋯.jpg (59,73 KB, 500x536, 125:134, s08e09_23.jpg)

File: 0676f6e543b73ad⋯.jpg (55,75 KB, 500x517, 500:517, s08e09_24.jpg)

File: ee6e10aa76ff33e⋯.jpg (53,81 KB, 473x499, 473:499, s08e09_18.jpg)

File: 917d8bec6c4501f⋯.jpg (65,04 KB, 500x557, 500:557, s08e09_21.jpg)

9


 No.18983

File: 6ed56be8b8f1a21⋯.jpg (38,93 KB, 443x435, 443:435, s08e09_28.jpg)

File: b506fa8e17ffbd1⋯.jpg (45 KB, 487x494, 487:494, s08e09_30.jpg)

File: 76676e734d56c10⋯.jpg (43,21 KB, 470x510, 47:51, s08e09_31.jpg)

File: d96ea881552919f⋯.jpg (38,46 KB, 457x486, 457:486, s08e09_27.jpg)

10


 No.18984

File: dc897efaa7b3758⋯.jpg (52,04 KB, 500x539, 500:539, s08e09_33.jpg)

File: 3ab1791cfdc1e86⋯.jpg (48,18 KB, 500x538, 250:269, s08e09_34.jpg)

File: a845395757277ea⋯.jpg (54,52 KB, 475x514, 475:514, s08e09_32.jpg)

11


 No.19046

File: 46b95a2b3817cb3⋯.jpg (92,72 KB, 550x495, 10:9, sodoma.jpg)

File: 16548210466108f⋯.jpg (27,02 KB, 305x324, 305:324, strawman.jpg)

File: 4e1dfe358127f65⋯.jpg (27,27 KB, 289x313, 289:313, consensual hoof holding.jpg)

File: e18a62e99b06f96⋯.jpg (60,49 KB, 500x500, 1:1, s08e10_65.jpg)

odcinek 10 - The Break Up Breakdown


 No.19047

File: 1463386cb6166ea⋯.jpg (31,97 KB, 351x376, 351:376, s08e10_16.jpg)

File: 5f9756483dd69b6⋯.jpg (55,31 KB, 500x485, 100:97, s08e10_17.jpg)

File: fc35c9ed0f98a25⋯.jpg (57,17 KB, 475x531, 475:531, s08e10_18.jpg)

File: 1524f1aa5f09add⋯.jpg (48,91 KB, 500x552, 125:138, s08e10_23.jpg)

2


 No.19048

File: d6c96178cee4b65⋯.jpg (49,42 KB, 467x540, 467:540, s08e10_56.jpg)

File: e92dde5214529c1⋯.jpg (46,42 KB, 500x485, 100:97, s08e10_79.jpg)

File: 45a0a308e97dc2f⋯.jpg (50,75 KB, 500x530, 50:53, s08e10_57.jpg)

File: 14c5ce0f470d3c6⋯.jpg (48,24 KB, 500x538, 250:269, s08e10_27.jpg)

3


 No.19049

File: 8ba26c1d26418fe⋯.jpg (27,28 KB, 322x343, 46:49, s08e10_25.jpg)

File: b67fd39ae078e69⋯.jpg (57,23 KB, 500x557, 500:557, s08e10_22.jpg)

File: 11fe4c1dbc83d60⋯.jpg (52,04 KB, 500x504, 125:126, s08e10_24.jpg)

File: f66ea38730a958f⋯.jpg (46,04 KB, 472x522, 236:261, s08e10_28.jpg)

4


 No.19050

File: 2d249644f0b082d⋯.jpg (50,89 KB, 500x522, 250:261, s08e10_19.jpg)

File: b02613788c223e3⋯.jpg (56,15 KB, 500x554, 250:277, s08e10_21.jpg)

File: ddea74492d3ed5e⋯.jpg (31,76 KB, 377x393, 377:393, s08e10_71.jpg)

5


 No.19051

File: ce93d65f737e8ae⋯.jpg (20,45 KB, 260x270, 26:27, s08e10_55.jpg)

File: 55a6a3936fe55ca⋯.jpg (54,58 KB, 500x495, 100:99, s08e10_61.jpg)

File: be80cc84f52c04c⋯.jpg (56,11 KB, 500x542, 250:271, s08e10_44.jpg)

File: c2eba28e2eb8038⋯.jpg (52,67 KB, 500x514, 250:257, s08e10_45.jpg)

6


 No.19052

File: 8c7e1e4d133d2c6⋯.jpg (64,83 KB, 500x556, 125:139, s08e10_31.jpg)

File: 31b8e88faf24589⋯.jpg (55,38 KB, 500x516, 125:129, s08e10_43.jpg)

File: 9d581a6f6d2f36e⋯.jpg (60,63 KB, 482x506, 241:253, s08e10_9.jpg)

File: 982fbc998fe7674⋯.jpg (16,81 KB, 239x244, 239:244, s08e10_29.jpg)

7


 No.19053

File: 84fe4a79d4d0da2⋯.jpg (43,95 KB, 402x418, 201:209, s08e10_58.jpg)

File: f110e2a1e0c608e⋯.jpg (75,01 KB, 500x535, 100:107, s08e10_59.jpg)

File: 3d4f0157e2ecca9⋯.jpg (80,85 KB, 500x557, 500:557, s08e10_60.jpg)

File: 1d23827a959018f⋯.jpg (45,47 KB, 500x490, 50:49, s08e10_63.jpg)

8


 No.19054

File: f104a991e868c9e⋯.jpg (66,13 KB, 500x555, 100:111, s08e10_34.jpg)

File: c16186dcf049e73⋯.jpg (49,91 KB, 455x490, 13:14, s08e10_54.jpg)

File: 5eb8ecf3b0fc202⋯.jpg (69,23 KB, 500x572, 125:143, s08e10_73.jpg)

File: 85885393b329543⋯.jpg (63,62 KB, 498x535, 498:535, s08e10_33.jpg)

9


 No.19055

File: 1eec45d510d9321⋯.jpg (59,83 KB, 500x566, 250:283, s08e10_64.jpg)

File: af1d9acad74ab21⋯.jpg (56,5 KB, 500x508, 125:127, s08e10_66.jpg)

File: d4123d626ac480b⋯.jpg (53,59 KB, 500x492, 125:123, s08e10_68.jpg)

File: d9e74a9adff432a⋯.jpg (31,94 KB, 363x374, 33:34, s08e10_75.jpg)

10 reszta za tydzień


 No.19132

File: 892df16f2d83dfe⋯.jpg (30,99 KB, 400x420, 20:21, short4_3.jpg)

File: 74b48216a903973⋯.jpg (48,11 KB, 500x498, 250:249, spierdon idi ka mnie.jpg)

File: 2104f5814057d6e⋯.jpg (32,66 KB, 400x437, 400:437, short4_1.jpg)

File: 2a9fd93f5b3f4b6⋯.jpg (37,57 KB, 400x446, 200:223, short4_2.jpg)

parę pyszczków z nowego szortu


 No.19133

File: 2cece2a56f62a50⋯.jpg (31,92 KB, 400x403, 400:403, short4_7.jpg)

File: 206e4f835de0a5c⋯.jpg (32,47 KB, 400x445, 80:89, short4_4.jpg)

File: 7ef54c34e977c21⋯.jpg (25,65 KB, 300x343, 300:343, short4_5.jpg)

File: e87a94c460fd6ed⋯.jpg (19,38 KB, 300x299, 300:299, short4_6.jpg)

wkurwię się jak jutro to wrzucą w 1080p


 No.19374

File: 4b779ccf5254c4c⋯.jpg (55,79 KB, 500x513, 500:513, s08e10_78.jpg)

File: 4b7e5ea184f699a⋯.jpg (54,03 KB, 500x520, 25:26, s08e10_26.jpg)

File: 83741015734343a⋯.jpg (63,11 KB, 500x570, 50:57, s08e10_76.jpg)

File: 10eef3aaa727b7b⋯.jpg (55,25 KB, 500x537, 500:537, s08e10_77.jpg)

11


 No.19375

File: ebc50e39b44a898⋯.jpg (51,82 KB, 500x481, 500:481, s08e10_1.jpg)

File: 7c7df544eb3cb50⋯.jpg (32,12 KB, 325x384, 325:384, s08e10_2.jpg)

File: 46d2a8c58c8d40a⋯.jpg (42,69 KB, 394x469, 394:469, s08e10_3.jpg)

File: 6b1998a31c7e65b⋯.jpg (52,31 KB, 500x470, 50:47, military grade cringe.jpg)

12


 No.19376

File: 2e6233196b3a7c0⋯.jpg (52,26 KB, 500x466, 250:233, s08e10_7.jpg)

File: 1b43424afd6e88a⋯.jpg (44,69 KB, 423x451, 423:451, s08e10_4.jpg)

File: 02c95e1269fb386⋯.jpg (44,68 KB, 426x451, 426:451, s08e10_5.jpg)

File: 34f78eea555490d⋯.jpg (42,9 KB, 430x441, 430:441, s08e10_6.jpg)

13


 No.19377

File: 610d33ddc356083⋯.jpg (49,74 KB, 500x465, 100:93, s08e10_12.jpg)

File: 6f7fc68228ac131⋯.jpg (54,91 KB, 500x473, 500:473, s08e10_8.jpg)

File: 8bc3def5c5a1faf⋯.jpg (41,79 KB, 466x457, 466:457, s08e10_10.jpg)

File: 8197bcb08c82fa8⋯.jpg (57,48 KB, 485x496, 485:496, s08e10_11.jpg)

14


 No.19378

File: ce936f462fddab9⋯.jpg (44,22 KB, 456x453, 152:151, s08e10_35.jpg)

File: dd0fd1a70ce2c46⋯.jpg (49,73 KB, 500x505, 100:101, s08e10_36.jpg)

File: d7b8fddf3f0bbaa⋯.jpg (61,66 KB, 500x631, 500:631, s08e10_13.jpg)

File: a70bb9302a7fe9d⋯.jpg (45,67 KB, 500x520, 25:26, s08e10_32.jpg)

15


 No.19379

File: f9c01ea32520e19⋯.jpg (61,95 KB, 500x548, 125:137, s08e10_40.jpg)

File: 641bae3789201fb⋯.jpg (56,21 KB, 500x552, 125:138, s08e10_37.jpg)

File: c5c8dc0d3d49df9⋯.jpg (47,14 KB, 500x517, 500:517, s08e10_38.jpg)

File: 842419fe2386e9e⋯.jpg (57,69 KB, 500x530, 50:53, s08e10_39.jpg)

16


 No.19380

File: 8a2e18e16a63395⋯.jpg (52,05 KB, 500x528, 125:132, s08e10_46.jpg)

File: d5d4bd9df3132dc⋯.jpg (47,5 KB, 500x453, 500:453, s08e10_47.jpg)

File: 2af7d9cc7ff6ee9⋯.jpg (57,78 KB, 500x483, 500:483, s08e10_41.jpg)

File: 20bd6d1a0cb8bf8⋯.jpg (55,36 KB, 500x520, 25:26, s08e10_42.jpg)

17


 No.19381

File: fd5bb0aef0ad100⋯.jpg (56,08 KB, 500x482, 250:241, s08e10_51.jpg)

File: 95a137544b10864⋯.jpg (57,13 KB, 500x539, 500:539, s08e10_48.jpg)

File: 86e6451ee0e04c7⋯.jpg (60,31 KB, 500x527, 500:527, s08e10_49.jpg)

File: cb66d0fc38e5696⋯.jpg (62,44 KB, 491x547, 491:547, s08e10_50.jpg)

18


 No.19382

File: b29d21a5a9f106f⋯.jpg (50,15 KB, 500x562, 250:281, s08e10_67.jpg)

File: c0d50baa97b1f97⋯.jpg (53,44 KB, 500x464, 125:116, s08e10_52.jpg)

File: 4deb16154851700⋯.jpg (35,07 KB, 425x421, 425:421, s08e10_53.jpg)

File: 61304f94fd287b9⋯.jpg (57,88 KB, 500x584, 125:146, s08e10_62.jpg)

19


 No.19383

File: 4711ff94f0ba4ed⋯.jpg (60,09 KB, 500x530, 50:53, s08e10_74.jpg)

File: 1fdc453636652ff⋯.jpg (28,29 KB, 306x327, 102:109, s08e10_69.jpg)

File: bef6fa86998e509⋯.jpg (46,21 KB, 500x504, 125:126, s08e10_70.jpg)

File: d6460fa5d3d7b0b⋯.jpg (24,86 KB, 303x318, 101:106, s08e10_72.jpg)

20


 No.19384

File: 7afe9aacf0ec3d5⋯.jpg (18,35 KB, 298x239, 298:239, 023d.jpg)


 No.19417

File: 098cb80e9444476⋯.jpg (23,51 KB, 300x310, 30:31, short5_3.jpg)

File: 51e66e887822f82⋯.jpg (23,87 KB, 300x313, 300:313, short5_4.jpg)

File: 1213a43d44bd5cb⋯.jpg (38,36 KB, 445x460, 89:92, short5_1.jpg)

File: a9b45f8cba6a6df⋯.jpg (34,71 KB, 400x439, 400:439, short5_2.jpg)

short 5


 No.19418

File: 2eb5b9fa2ebff98⋯.jpg (30,31 KB, 383x405, 383:405, short5_10.jpg)

File: ad98a3b860c6ff3⋯.jpg (33,6 KB, 400x417, 400:417, short5_5.jpg)

File: 429a62258b0cf4e⋯.jpg (35,32 KB, 400x400, 1:1, short5_7.jpg)

File: 9f829e7def2846f⋯.jpg (30,74 KB, 400x430, 40:43, short5_9.jpg)

2


 No.19419

File: e573e901aa15915⋯.jpg (29,87 KB, 400x434, 200:217, short5_11.jpg)

File: 3f7521c40369970⋯.jpg (29,72 KB, 397x450, 397:450, short5_6.jpg)

File: ba6e11e173ebc1b⋯.jpg (42,47 KB, 500x533, 500:533, short5_8.jpg)


 No.19517

>>19419

ogrzałbym fluffyshy swoim futerkiem 。◕‿‿◕。


 No.19520

>>19517

groźny cowiek maupa wykryty


 No.19534

File: 36af23671e89ba4⋯.jpg (60,14 KB, 500x554, 250:277, s08e11_11.jpg)

File: c0a7afdfc210087⋯.jpg (48,09 KB, 456x513, 8:9, s08e11_8.jpg)

File: aaee1d65bbe5447⋯.jpg (55,59 KB, 500x532, 125:133, s08e11_9.jpg)

File: aa0795943dbf6f4⋯.jpg (56,79 KB, 500x544, 125:136, s08e11_10.jpg)

odcinek 11 - Molt Down


 No.19535

File: 4e4e9c4621ef955⋯.jpg (48,91 KB, 500x523, 500:523, s08e11_18.jpg)

File: 44da303f2b9d186⋯.jpg (49,11 KB, 500x536, 125:134, s08e11_15.jpg)

File: 93b2ab6b6e41a86⋯.jpg (47,73 KB, 500x553, 500:553, s08e11_16.jpg)

File: 81b0179db1b2452⋯.jpg (48,47 KB, 500x548, 125:137, s08e11_17.jpg)

2


 No.19536

File: 8f56021c03a7145⋯.jpg (59,04 KB, 500x522, 250:261, s08e11_23.jpg)

File: fb4fd04f47faee5⋯.jpg (51,22 KB, 500x584, 125:146, s08e11_20.jpg)

File: 2e2e61a83d627c2⋯.jpg (25,53 KB, 342x390, 57:65, s08e11_21.jpg)

File: ff7970f3602c03d⋯.jpg (24,03 KB, 296x317, 296:317, s08e11_22.jpg)

3


 No.19537

File: 5909b3ad5cf1d5d⋯.jpg (37,15 KB, 373x411, 373:411, s08e11_28.jpg)

File: a2fabecafe0f2e9⋯.jpg (33,85 KB, 368x392, 46:49, s08e11_52.jpg)

File: 2edab9d1eb0a96b⋯.jpg (56,95 KB, 500x512, 125:128, s08e11_24.jpg)

File: 5b2f25ab58d8c7e⋯.jpg (61,18 KB, 500x567, 500:567, s08e11_25.jpg)

4


 No.19538

File: ae55ab1a075bc0a⋯.jpg (48,48 KB, 482x480, 241:240, s08e11_4.jpg)

File: 173374b24fe6d26⋯.jpg (25,87 KB, 358x411, 358:411, s08e11_7.jpg)

File: 303e50ab599aa61⋯.jpg (62,08 KB, 500x550, 10:11, s08e11_1.jpg)

File: b567a9855f3ce18⋯.jpg (51,16 KB, 500x495, 100:99, s08e11_2.jpg)

5


 No.19539

File: 72e6f0de8363e37⋯.jpg (58,89 KB, 500x514, 250:257, s08e11_48.jpg)

File: ac0b27e12400948⋯.jpg (38,66 KB, 388x407, 388:407, s08e11_29.jpg)

File: b138d309ebd4d08⋯.jpg (63,22 KB, 500x558, 250:279, s08e11_30.jpg)

File: d12a3751bd7a0ae⋯.jpg (31,25 KB, 329x368, 329:368, s08e11_31.jpg)

6


 No.19540

File: 8c99eaaae2f3872⋯.jpg (22,92 KB, 279x301, 279:301, s08e11_33.jpg)

File: de402cd996b662d⋯.jpg (27,53 KB, 310x365, 62:73, s08e11_51.jpg)

File: 6d5351e103839f2⋯.jpg (36,59 KB, 342x352, 171:176, s08e11_53.jpg)

File: b88f5797580b4a7⋯.jpg (66,2 KB, 500x515, 100:103, s08e11_54.jpg)

7


 No.19541

File: be151cfa5dc4867⋯.jpg (43,2 KB, 500x548, 125:137, s08e11_47.jpg)

File: 3f8f7717ba50296⋯.jpg (40,05 KB, 500x535, 100:107, s08e11_46.jpg)

File: 9415c71e1e31115⋯.jpg (38,71 KB, 391x394, 391:394, s08e11_36.jpg)

File: d6e10c99d8d37f9⋯.jpg (59,01 KB, 500x512, 125:128, najlepsza smoczyca.jpg)

8


 No.19542

File: bda6721738b9070⋯.jpg (37,84 KB, 361x423, 361:423, s08e11_42.jpg)

File: 6f18d6a9ab37757⋯.jpg (33,55 KB, 353x386, 353:386, s08e11_37.jpg)

File: 17cda303292ea6a⋯.jpg (65,05 KB, 500x517, 500:517, s08e11_40.jpg)

File: ea9a909feabff6a⋯.jpg (36,57 KB, 354x369, 118:123, s08e11_41.jpg)

9


 No.19543

File: 5d88382bbbd1168⋯.jpg (57,85 KB, 500x455, 100:91, s08e11_45.jpg)

File: e51ad94843793e8⋯.jpg (48,2 KB, 500x390, 50:39, to.jpg)

File: 8fa46962f34744f⋯.jpg (58,36 KB, 479x515, 479:515, wtf.jpg)

File: 3ee593206d5149c⋯.jpg (53,22 KB, 500x512, 125:128, s08e11_43.jpg)

10


 No.19544

File: b22f958f880feae⋯.jpg (36,63 KB, 447x473, 447:473, s08e11_6.jpg)

File: 557476d1255c62f⋯.jpg (100,43 KB, 700x879, 700:879, mam pytanko.jpg)

File: 8443d97ce60739b⋯.jpg (40,01 KB, 444x446, 222:223, s08e11_3.jpg)

File: 2745790ec599f61⋯.jpg (50,43 KB, 500x508, 125:127, s08e11_5.jpg)

11


 No.19545

File: 5c40231734c407f⋯.jpg (28,78 KB, 304x329, 304:329, s08e11_27.jpg)

File: 4743ebee1c75862⋯.jpg (37,94 KB, 500x509, 500:509, s08e11_12.jpg)

File: d6bcae4d0f9ad0c⋯.jpg (47,53 KB, 500x552, 125:138, s08e11_13.jpg)

File: c0ecc6ef67d8235⋯.jpg (46,76 KB, 500x494, 250:247, s08e11_14.jpg)

12


 No.19546

File: 3b5e53b0feef2e8⋯.jpg (29,56 KB, 334x351, 334:351, s08e11_35.jpg)

File: be761fbc1585c55⋯.jpg (27,21 KB, 298x296, 149:148, s08e11_38.jpg)

File: 578243ef111f873⋯.jpg (36,57 KB, 404x416, 101:104, s08e11_32.jpg)

File: 51d16d10d0cf712⋯.jpg (71 KB, 500x574, 250:287, s08e11_34.jpg)

13


 No.19547

File: 64ec08188726955⋯.jpg (51,94 KB, 500x398, 250:199, tyle wygrać.jpg)

File: d1c61c7d5399d2a⋯.jpg (60,61 KB, 500x487, 500:487, s08e11_39.jpg)

File: a0174cab7c1b380⋯.jpg (59,84 KB, 500x566, 250:283, s08e11_44.jpg)

File: 9f21841bca41c84⋯.jpg (47,94 KB, 421x511, 421:511, s08e11_50.jpg)

14


 No.19582

File: 6baadbb2abd5ba7⋯.jpg (15,37 KB, 245x341, 245:341, short6_6.jpg)

File: 064eaa84f503ea6⋯.jpg (29,07 KB, 393x432, 131:144, short6_2.jpg)

File: 51664b8ee3b517b⋯.jpg (30,04 KB, 400x442, 200:221, short6_3.jpg)

File: 0725a6ec4f5d2ff⋯.jpg (30,25 KB, 500x446, 250:223, short6_5.jpg)

szósty short


 No.19583

File: 673cabb74f46b57⋯.jpg (26,8 KB, 350x400, 7:8, short6_7.jpg)

File: 911043bdb525edf⋯.jpg (31,31 KB, 403x462, 403:462, short6_8.jpg)

File: 8541391503fc5e1⋯.jpg (26,04 KB, 382x423, 382:423, short6_1.jpg)

File: 2a07ab5f7aee619⋯.jpg (43,48 KB, 500x496, 125:124, ja po lewej.jpg)


 No.19605

File: 15cc7257b94bf35⋯.jpg (57,7 KB, 500x542, 250:271, s08e12_29.jpg)

File: c84f9d05d8ac566⋯.jpg (45,08 KB, 500x483, 500:483, s08e12_1.jpg)

File: 2b01f789174e0ac⋯.jpg (48,76 KB, 500x468, 125:117, s08e12_2.jpg)

File: 0adbcb324de232a⋯.jpg (46,54 KB, 519x543, 173:181, s08e12_10.jpg)

odcinek 12 - Marks for Effort


 No.19606

File: f86e08e7953c00f⋯.jpg (55,38 KB, 500x566, 250:283, s08e12_6.jpg)

File: a49ff04be9183d9⋯.jpg (53,65 KB, 500x539, 500:539, s08e12_12.jpg)

File: 9eec7e0b96e50ed⋯.jpg (34,42 KB, 412x449, 412:449, s08e12_19.jpg)

File: c88d72289b58eab⋯.jpg (47,93 KB, 489x520, 489:520, s08e12_20.jpg)

2


 No.19607

File: 544a8932a044b37⋯.jpg (49,38 KB, 426x486, 71:81, s08e12_4.jpg)

File: ea062cd45c29e99⋯.jpg (50,05 KB, 500x550, 10:11, s08e12_22.jpg)

File: fbdfa788aea81db⋯.jpg (51,05 KB, 500x563, 500:563, s08e12_23.jpg)

File: a65be208a9d5b5e⋯.jpg (44,48 KB, 496x522, 248:261, s08e12_3.jpg)

3


 No.19608

File: 0a96218cf02d49b⋯.jpg (51,5 KB, 500x526, 250:263, s08e12_5.jpg)

File: 6993ff4bf538030⋯.jpg (49,73 KB, 491x531, 491:531, s08e12_25.jpg)

File: 071fa95811b6586⋯.jpg (48,19 KB, 500x518, 250:259, s08e12_26.jpg)

File: dd10568328c86ca⋯.jpg (46,65 KB, 500x495, 100:99, s08e12_27.jpg)

4


 No.19609

File: 14cc6a19817db93⋯.jpg (42,51 KB, 371x406, 53:58, s08e12_7.jpg)

File: fe1f1f68cece994⋯.jpg (32,86 KB, 373x382, 373:382, s08e12_11.jpg)

File: 74cb4af578a93f2⋯.jpg (61,31 KB, 500x526, 250:263, s08e12_28.jpg)

File: 0689385c9615a72⋯.jpg (63,57 KB, 500x574, 250:287, s08e12_30.jpg)

5


 No.19610

File: dd44ab1adaf98a3⋯.jpg (44,85 KB, 400x424, 50:53, s08e12_14.jpg)

File: 6160c6f54aa195b⋯.jpg (58,38 KB, 500x508, 125:127, s08e12_8.jpg)

File: ef5f23311a65646⋯.jpg (56,66 KB, 500x499, 500:499, s08e12_9.jpg)

File: b9074c9411837ee⋯.jpg (65,18 KB, 500x564, 125:141, s08e12_13.jpg)

6


 No.19611

File: e1424f577d098c8⋯.jpg (67,62 KB, 500x604, 125:151, s08e12_18.jpg)

File: d55754b6b679c0a⋯.jpg (63,35 KB, 500x548, 125:137, s08e12_15.jpg)

File: ee8358c6a01c5d0⋯.jpg (60,64 KB, 500x520, 25:26, s08e12_16.jpg)

File: d8bec0a1716a12b⋯.jpg (61,08 KB, 500x569, 500:569, s08e12_17.jpg)

7
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / caco / doomer / g / hkpol / leftpol / pinoy / tingles ]