[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / chori / coz / dempart / klpmm / lounge / vietnam / wmafsex ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: ae1a3f31e976461⋯.jpg (62,14 KB, 500x506, 250:253, 34.jpg)

 No.17672

żeby nie zaburzać >dyskusji w sezonowym

 No.17673

File: ed2ae84bec05726⋯.jpg (50,64 KB, 500x539, 500:539, 14.jpg)

File: 6db47ce51514cef⋯.jpg (43,7 KB, 500x487, 500:487, 26.jpg)

File: 28c401b58be746c⋯.jpg (50,52 KB, 500x544, 125:136, 27.jpg)

File: 2b3c3c5dff941ad⋯.jpg (42,4 KB, 436x467, 436:467, 39.jpg)

dalszy ciąg >>17668


 No.17674

File: fcf2620a508d183⋯.jpg (47,35 KB, 500x530, 50:53, 13.jpg)

File: a3c0071932163b2⋯.jpg (51,09 KB, 500x423, 500:423, niepewny czy.jpg)

File: 3c55270599879bf⋯.jpg (40,1 KB, 492x493, 492:493, 10.jpg)

File: 2e6597fa6ce8afe⋯.jpg (48,45 KB, 500x542, 250:271, 12.jpg)

7


 No.17675

File: ebc624c4aabb579⋯.jpg (48,98 KB, 500x490, 50:49, dubs.jpg)

File: 1a50c4ec8f27395⋯.jpg (52,2 KB, 534x499, 534:499, 15.jpg)

File: a85ed468f820c23⋯.jpg (30,52 KB, 336x382, 168:191, 30.jpg)

File: 4050e797125e6a7⋯.jpg (40,51 KB, 480x573, 160:191, 33.jpg)

8


 No.17676

File: 2d26276805e17bd⋯.jpg (40,97 KB, 512x512, 1:1, 24.jpg)

File: 6cbbd97468a63b3⋯.jpg (15,25 KB, 229x229, 1:1, 17.jpg)

File: 29a783162a76e33⋯.jpg (30,71 KB, 428x423, 428:423, 21.jpg)

File: 906a78c76eacd38⋯.jpg (45,09 KB, 500x525, 20:21, 22.jpg)

9


 No.17677

File: 521a32cd7fccda8⋯.jpg (18,22 KB, 211x295, 211:295, 42.jpg)

File: 6f48722408c0db2⋯.jpg (57,03 KB, 614x623, 614:623, 38.jpg)

File: 772e38432eb7d51⋯.jpg (14,68 KB, 225x236, 225:236, 40.jpg)

File: d64cbf541b0529f⋯.jpg (23,69 KB, 313x302, 313:302, 41.jpg)

10


 No.17678

File: a889f2f84703de0⋯.jpg (91,92 KB, 800x591, 800:591, podszepty.jpg)

File: 23e69b45dd7474d⋯.jpg (22,04 KB, 282x311, 282:311, 43.jpg)

File: 976aff0151b3996⋯.jpg (23,49 KB, 250x345, 50:69, 44.jpg)

File: fd4a2c23fc9ba5a⋯.jpg (15,27 KB, 205x248, 205:248, eeeeeeeeee.jpg)

11


 No.17679

dziękuję za twoją służbę


 No.17705

File: fc28c57532846a7⋯.jpg (43,65 KB, 452x489, 452:489, 6.jpg)

File: ff14a14d09003ac⋯.jpg (50,71 KB, 500x504, 125:126, 1.jpg)

File: ddc20965e66a4d5⋯.jpg (39,73 KB, 495x461, 495:461, 2.jpg)

File: 54a023bbd4a3833⋯.jpg (53,64 KB, 500x461, 500:461, 3.jpg)

odcinek 3 - The Maud Couple


 No.17706

File: 6f322ce7807fbdb⋯.jpg (53,21 KB, 500x437, 500:437, 26.jpg)

File: 5f9b90a8487f6c8⋯.jpg (50,27 KB, 500x415, 100:83, 27.jpg)

File: 30104618b92737e⋯.jpg (54,05 KB, 500x469, 500:469, 38.jpg)

File: 67b85b958415147⋯.jpg (55,1 KB, 500x458, 250:229, 25.jpg)

różowa kurwa prowokuje ostro


 No.17708

File: c772306a991c308⋯.jpg (58,95 KB, 500x580, 25:29, 11.jpg)

File: 7f9de89303320bf⋯.jpg (58,2 KB, 500x547, 500:547, 28.jpg)

File: b12fb74b9d8da74⋯.jpg (63,77 KB, 500x569, 500:569, 29.jpg)

File: df63356cade3c5d⋯.jpg (52,82 KB, 472x488, 59:61, 5.jpg)


 No.17709

File: 4e1d2405c174a57⋯.jpg (66,71 KB, 500x571, 500:571, 31.jpg)

File: 13c67bcd48f4d70⋯.jpg (52,54 KB, 500x524, 125:131, 46.jpg)

File: f74ef899357c853⋯.jpg (41,67 KB, 500x496, 125:124, 55.jpg)

File: 0cb8c2f35403e9a⋯.jpg (66,49 KB, 500x564, 125:141, najlepsza glimmer.jpg)

4


 No.17710

File: c32921b0be142ae⋯.jpg (60,47 KB, 654x694, 327:347, 58.jpg)

File: b065c4dca7346dd⋯.jpg (40,42 KB, 500x414, 250:207, 7.jpg)

File: 7cf9e754f179d0f⋯.jpg (44,41 KB, 500x454, 250:227, 8.jpg)

File: 47988f4c32ff7ce⋯.jpg (13,07 KB, 285x277, 285:277, 52.jpg)

5


 No.17711

File: 35ed1fe08a443ee⋯.jpg (55,47 KB, 500x503, 500:503, 56.jpg)

File: 2b3361aad203868⋯.jpg (58,2 KB, 500x471, 500:471, wykurwiaj.jpg)

File: 124ed594ebc3d5a⋯.jpg (49,54 KB, 500x597, 500:597, 14.jpg)

File: b09aa873fd3ee7a⋯.jpg (40,45 KB, 467x452, 467:452, 49.jpg)

6


 No.17712

File: ef7fa82a8139c00⋯.jpg (45,16 KB, 500x503, 500:503, 37.jpg)

File: 61504abfe577eb0⋯.jpg (45,11 KB, 500x438, 250:219, 43.jpg)

File: a9ac32644d79924⋯.jpg (47 KB, 500x479, 500:479, 19.jpg)

File: bf298cc25ddda46⋯.jpg (58,19 KB, 500x507, 500:507, 35.jpg)

7


 No.17744

File: ad74ffc39e9c86d⋯.jpg (11,91 KB, 198x251, 198:251, 41.jpg)

File: 47b8d1137600046⋯.jpg (50,78 KB, 500x506, 250:253, 18.jpg)

File: 9dff5bcad69f790⋯.jpg (41,77 KB, 413x416, 413:416, 24.jpg)

File: 497120a78f5bba4⋯.jpg (13,78 KB, 203x231, 29:33, 40.jpg)

8


 No.17745

File: c6fdd64ff0b8600⋯.jpg (50,42 KB, 482x535, 482:535, 51.jpg)

File: 274f5309bc736d5⋯.jpg (56,63 KB, 500x500, 1:1, 57.jpg)

File: 0ffa0a0d27be4b4⋯.jpg (49,79 KB, 500x508, 125:127, 45.jpg)

File: 0453476ba0bdbb4⋯.jpg (47,76 KB, 500x478, 250:239, 50.jpg)

9


 No.17746

File: 831ef56b31d9742⋯.jpg (47,52 KB, 500x513, 500:513, 16.jpg)

File: f41b778829b2c5b⋯.jpg (48,92 KB, 500x553, 500:553, 36.jpg)

File: 0fb63b0757e454f⋯.jpg (47,13 KB, 500x523, 500:523, 9.jpg)

File: a6184894ce1f107⋯.jpg (51,98 KB, 500x497, 500:497, 10.jpg)

10


 No.17747

File: d4373964eed096b⋯.jpg (54,11 KB, 500x476, 125:119, 47.jpg)

File: b595ae79363444f⋯.jpg (22,4 KB, 280x321, 280:321, 12.jpg)

File: 9ac0a9d00f38e54⋯.jpg (45,27 KB, 481x466, 481:466, 39.jpg)

File: 0f8aa9b9823b8d1⋯.jpg (40,06 KB, 500x358, 250:179, 44.jpg)

11


 No.17748

File: 62a3f3a75f2e6b1⋯.jpg (50,98 KB, 500x519, 500:519, 34.jpg)

File: 95e7e5f7addfecd⋯.jpg (50,57 KB, 500x504, 125:126, 53.jpg)

File: f104a51b165fa71⋯.jpg (48,46 KB, 500x517, 500:517, 15.jpg)

File: d0d541cc2bb5fc3⋯.jpg (48,27 KB, 518x561, 518:561, 32.jpg)

12


 No.17861

File: cd4d62897f11024⋯.jpg (64,02 KB, 500x491, 500:491, s8e4_12.jpg)

File: 03dc44821dc1a31⋯.jpg (56,18 KB, 500x536, 125:134, s8e4_22.jpg)

File: 457578e7b9b2d0e⋯.jpg (65,09 KB, 500x467, 500:467, s8e4_10.jpg)

File: 23f5ed39812ebf1⋯.jpg (58,66 KB, 500x404, 125:101, s8e4_11.jpg)

odcinek 4 - Fake It 'Til You Make It


 No.17862

File: de30a3a3339c059⋯.jpg (56,6 KB, 470x520, 47:52, s8e4_5.jpg)

File: 0f990981faa3839⋯.jpg (57,54 KB, 458x558, 229:279, s8e4_2.jpg)

File: 604e8c51ed2ff7e⋯.jpg (64,44 KB, 463x614, 463:614, s8e4_3.jpg)

File: d08be16322f4a54⋯.jpg (48,28 KB, 500x489, 500:489, s8e4_4.jpg)

2


 No.17863

File: da7d336f077a8dc⋯.jpg (57,47 KB, 500x433, 500:433, s8e4_6.jpg)

File: 7f63eadbe650d5e⋯.jpg (59,35 KB, 500x494, 250:247, s8e4_24.jpg)

File: fc688bce7d4d990⋯.jpg (69,29 KB, 498x517, 498:517, najlepsza flaterszaj.jpg)

File: 6ce25e89894af2f⋯.jpg (44,07 KB, 495x511, 495:511, s8e4_1.jpg)

3


 No.17864

File: 9f92d96c92c6a2c⋯.jpg (59,15 KB, 500x507, 500:507, s8e4_14.jpg)

File: ff9cda651b2e439⋯.jpg (53,62 KB, 540x595, 108:119, s8e4_7.jpg)

File: ef3d0fa8cc281f2⋯.jpg (52,86 KB, 500x492, 125:123, s8e4_8.jpg)

File: c3440129ef455af⋯.jpg (39,51 KB, 387x403, 387:403, s8e4_9.jpg)

4


 No.17865

File: 81fbdd7405b31e7⋯.jpg (66,93 KB, 484x569, 484:569, s8e4_18.jpg)

File: a823947487e9101⋯.jpg (41,09 KB, 447x479, 447:479, s8e4_15.jpg)

File: c06ba2f4d1b6fee⋯.jpg (53,55 KB, 500x516, 125:129, s8e4_16.jpg)

File: 59a77a9fcdb6c64⋯.jpg (48,15 KB, 485x494, 485:494, s8e4_17.jpg)

5


 No.17866

File: ba6776a96c07d96⋯.jpg (53,93 KB, 609x677, 609:677, smonk weed.jpg)

File: b00eb08c916079a⋯.jpg (57,3 KB, 500x517, 500:517, s8e4_19.jpg)

File: 946a32c8be7dea1⋯.jpg (65,63 KB, 500x546, 250:273, s8e4_20.jpg)

File: 78ad193fd50a84e⋯.jpg (53,8 KB, 488x519, 488:519, s8e4_23.jpg)

6


 No.18058

File: 27bf7e3e123ba4b⋯.jpg (137,87 KB, 800x629, 800:629, s8e5_9.jpg)

File: cf56f4f986e8329⋯.jpg (48,48 KB, 500x530, 50:53, kiedy dasz dobrze ciągnie.jpg)

File: ff854c83325599d⋯.jpg (16,87 KB, 221x255, 13:15, s8e5_2.jpg)

File: ae43c9eac4cac70⋯.jpg (130,16 KB, 800x620, 40:31, s8e5_8.jpg)

odcinek 5 - Grannies Gone Wild


 No.18059

File: d5ffc3f6d5b61e2⋯.jpg (57,42 KB, 456x503, 456:503, s8e5_10.jpg)

File: db2d12597638528⋯.jpg (21,15 KB, 288x295, 288:295, s8e5_33.jpg)

File: e5cfc5e2e3f46fc⋯.jpg (48,54 KB, 508x497, 508:497, s8e5_4.jpg)

File: a1870cd6bfb5901⋯.jpg (50,64 KB, 503x557, 503:557, s8e5_5.jpg)

2


 No.18060

File: c65a41edf5c4bb3⋯.jpg (60,06 KB, 500x572, 125:143, s8e5_12.jpg)

File: 281027aae710ec9⋯.jpg (46,15 KB, 432x478, 216:239, s8e5_29.jpg)

File: 94039354c86c781⋯.jpg (39,71 KB, 410x389, 410:389, s8e5_30.jpg)

File: 32d34c1affc1184⋯.jpg (48,68 KB, 500x447, 500:447, s8e5_32.jpg)

3


 No.18061

File: 1aed85a5e3a885f⋯.jpg (64,81 KB, 500x551, 500:551, s8e5_7.jpg)

File: b62928fbbc079a5⋯.jpg (79,9 KB, 629x603, 629:603, s8e5_40.jpg)

File: 7581da639a56d41⋯.jpg (71,79 KB, 500x546, 250:273, s8e5_1.jpg)

File: 97c5d309ec18194⋯.jpg (69,76 KB, 500x542, 250:271, s8e5_6.jpg)

4


 No.18062

File: 156c1de3370afdd⋯.jpg (50,51 KB, 500x391, 500:391, s8e5_16.jpg)

File: b88da58fc4daa8a⋯.jpg (67,05 KB, 500x497, 500:497, s8e5_11.jpg)

File: b702b6faba3871c⋯.jpg (44,52 KB, 493x501, 493:501, s8e5_14.jpg)

File: cac8e51f8b19933⋯.jpg (54,55 KB, 500x458, 250:229, s8e5_15.jpg)

5


 No.18063

File: 9bd4775ec21c01f⋯.jpg (51,81 KB, 500x460, 25:23, s8e5_21.jpg)

File: e002a50f2dbc702⋯.jpg (45,86 KB, 481x408, 481:408, s8e5_17.jpg)

File: a3d4ed53f3c6b87⋯.jpg (50,44 KB, 500x496, 125:124, s8e5_18.jpg)

File: f3fc6fad5796ad9⋯.jpg (51,83 KB, 500x510, 50:51, s8e5_20.jpg)

6


 No.18064

File: 5bb79517e9b26e0⋯.jpg (54,16 KB, 500x409, 500:409, s8e5_25.jpg)

File: 9cc921da60736e3⋯.jpg (50,93 KB, 500x506, 250:253, s8e5_22.jpg)

File: cc97eb516f34081⋯.jpg (52 KB, 439x412, 439:412, s8e5_23.jpg)

File: 602739a185001c5⋯.jpg (80,59 KB, 700x460, 35:23, s8e5_24.jpg)

7


 No.18065

File: f4e3b7dacc7ed56⋯.jpg (56,98 KB, 500x555, 100:111, s8e5_34.jpg)

File: df9fd315a80624a⋯.jpg (53,71 KB, 500x463, 500:463, s8e5_35.jpg)

File: 060c2258c50895d⋯.jpg (52,93 KB, 500x425, 20:17, s8e5_26.jpg)

File: f6513a6162d3857⋯.jpg (34,18 KB, 326x349, 326:349, s8e5_27.jpg)

8


 No.18066

File: 8ea17d87d1dee4d⋯.jpg (51,06 KB, 500x447, 500:447, s8e5_42.jpg)

File: f5929c97620bab1⋯.jpg (45,5 KB, 500x467, 500:467, s8e5_36.jpg)

File: 587292d35913cba⋯.jpg (25,72 KB, 224x330, 112:165, s8e5_37.jpg)

File: 88a86cd998ef0da⋯.jpg (43,94 KB, 377x470, 377:470, s8e5_38.jpg)

9


 No.18098

File: 3bd77dc13c1fa9d⋯.jpg (47,93 KB, 500x443, 500:443, forest_1.jpg)

File: b573740a5eba772⋯.jpg (60,05 KB, 500x488, 125:122, forest_4.jpg)

File: 386519bdcf75b48⋯.jpg (49,34 KB, 483x477, 161:159, forest_2.jpg)

File: e729d9d88035765⋯.jpg (43,17 KB, 446x443, 446:443, forest_3.jpg)

The Forest - bo czemu nie


 No.18099

File: 48da9cc297155ea⋯.jpg (50,69 KB, 500x489, 500:489, forest_5.jpg)

File: dad0163dc661972⋯.jpg (50,73 KB, 500x539, 500:539, forest_6.jpg)

File: 74e0a4d019b4fc3⋯.jpg (31,34 KB, 395x403, 395:403, forest_8.jpg)

File: 0364fa35734903f⋯.jpg (35,86 KB, 475x474, 475:474, forest_7.jpg)

2


 No.18100

File: 95cda2d5c885718⋯.jpg (54,16 KB, 548x548, 1:1, forest_11.jpg)

File: 088757aee50a1ea⋯.jpg (42,47 KB, 500x508, 125:127, forest_12.jpg)

File: 911508faa05bdb5⋯.jpg (19,91 KB, 357x356, 357:356, forest_9.jpg)

File: 5079dfd3904f647⋯.jpg (56,73 KB, 526x553, 526:553, forest_10.jpg)

3


 No.18102

File: ac026cb6aca669b⋯.jpg (43,39 KB, 500x564, 125:141, forest_15.jpg)

File: 6dc1dc6ad105cc4⋯.jpg (42,78 KB, 500x509, 500:509, forest_16.jpg)

File: 34a6027333e3c88⋯.jpg (28,36 KB, 391x381, 391:381, sniffff.jpg)

File: 3c9b98d9c31c2f5⋯.jpg (45,58 KB, 500x443, 500:443, forest_14.jpg)

4


 No.18107

>>18102

turlaj księżyc


 No.18162

File: 9e23aa81f08de93⋯.jpg (59,89 KB, 500x518, 250:259, short1_2.jpg)

File: dd81fcc1c5909d6⋯.jpg (57,79 KB, 500x517, 500:517, short1_3.jpg)

File: ad2a1e1962e870f⋯.jpg (54,23 KB, 500x582, 250:291, short1_4.jpg)

File: 9aa9bbd56fd582b⋯.jpg (64,22 KB, 500x579, 500:579, short1_1.jpg)

pierwszy short


 No.18163

File: 99a3a82101f59fe⋯.jpg (44,65 KB, 500x562, 250:281, short1_8.jpg)

File: 471b66877676145⋯.jpg (46,71 KB, 500x538, 250:269, short1_9.jpg)

File: 822b3c44a71551a⋯.jpg (81,02 KB, 500x601, 500:601, short1_5.jpg)

File: c03fd16c34cb3af⋯.jpg (24,11 KB, 312x344, 39:43, short1_7.jpg)

2


 No.18164

File: 16af8af04cb0b83⋯.jpg (44,62 KB, 500x533, 500:533, short1_13.jpg)

File: 2392fd2a6957f99⋯.jpg (43,09 KB, 500x458, 250:229, short1_10.jpg)

File: adc1dfad9e919b3⋯.jpg (45,59 KB, 500x514, 250:257, short1_11.jpg)

File: 50a9cf806a4501d⋯.jpg (58,72 KB, 500x531, 500:531, short1_12.jpg)

3


 No.18165

File: 424ae1f8833c99f⋯.jpg (60,98 KB, 500x474, 250:237, short1_17.jpg)

File: 857924a4eb38d8a⋯.jpg (59,29 KB, 500x516, 125:129, short1_14.jpg)

File: 7b89c48c4950462⋯.jpg (51,22 KB, 475x431, 475:431, short1_15.jpg)

File: 1c47290677c5a3f⋯.jpg (52,35 KB, 500x501, 500:501, short1_16.jpg)

4


 No.18166

File: 482a793667cf7c9⋯.jpg (46,29 KB, 500x497, 500:497, checkem.jpg)

File: cb97a1572c29d07⋯.jpg (37,12 KB, 500x327, 500:327, short1_18.jpg)

File: fbc269f94d1f3cd⋯.jpg (51,21 KB, 500x494, 250:247, short1_19.jpg)

File: d083784d32a06e1⋯.jpg (27,62 KB, 348x337, 348:337, short1_20.jpg)

5


 No.18227

File: a20ccb41f197cc6⋯.jpg (23,92 KB, 275x286, 25:26, short2_6.jpg)

File: 112bb55bbb6c966⋯.jpg (20,95 KB, 255x264, 85:88, short2_7.jpg)

File: 7f2b8062e6bad74⋯.jpg (61,66 KB, 500x555, 100:111, short2_3.jpg)

File: 7371a5a2703c5d4⋯.jpg (19,17 KB, 242x269, 242:269, short2_4.jpg)

drugi short


 No.18228

File: 396dad0d312441a⋯.jpg (31,6 KB, 369x366, 123:122, short2_5.jpg)

File: 6edd43004e0289b⋯.jpg (21,29 KB, 272x281, 272:281, short2_9.jpg)

File: 2d9d5e6c92d960b⋯.jpg (31,32 KB, 386x423, 386:423, short2_10.jpg)

File: f893a11050bdcdf⋯.jpg (51,63 KB, 500x526, 250:263, short2_12.jpg)

2


 No.18267

File: 4fc56f6c1ad5b84⋯.jpg (18,8 KB, 276x266, 138:133, short3_2.jpg)

File: a64cc25e9c73b44⋯.jpg (17,04 KB, 287x286, 287:286, short3_3.jpg)

File: f0deaf37eb3661b⋯.jpg (48,82 KB, 500x522, 250:261, kiedy wąchasz grzywe po ty….jpg)

File: 3cbea7169087f22⋯.jpg (45,94 KB, 473x519, 473:519, short3_1.jpg)

trzeci short


 No.18268

File: 83e902b2c835441⋯.jpg (24,93 KB, 253x305, 253:305, short3_6.jpg)

File: 15a8fd0ebc5f3c1⋯.jpg (41,93 KB, 430x463, 430:463, short3_7.jpg)

File: c92c80d70e29b81⋯.jpg (26,54 KB, 309x354, 103:118, short3_8.jpg)

File: e049d0f448c7b23⋯.jpg (24,99 KB, 339x349, 339:349, short3_5.jpg)

2


 No.18269

File: fa9681469f1abbe⋯.jpg (17,47 KB, 250x258, 125:129, short3_11.jpg)

File: 4034749a0ee79e0⋯.jpg (12,35 KB, 232x237, 232:237, short3_12.jpg)

File: 6e6d559120a7efe⋯.jpg (46,52 KB, 487x538, 487:538, short3_9.jpg)

File: fad44160a9290ec⋯.jpg (93,55 KB, 700x568, 175:142, short3_10.jpg)

3


 No.18270

File: 5837c6eb8ca63e7⋯.jpg (44,03 KB, 403x451, 403:451, short3_15.jpg)

File: 3a4194ca245fae6⋯.jpg (21,19 KB, 268x287, 268:287, short3_16.jpg)

File: 82e831427684f31⋯.jpg (21,38 KB, 308x307, 308:307, short3_13.jpg)

File: 8780ca05c6f1967⋯.jpg (24,38 KB, 243x362, 243:362, short3_14.jpg)

4


 No.18406

File: d46726192800836⋯.jpg (45,28 KB, 500x521, 500:521, s08e06_29.jpg)

File: 171583cfa868a6f⋯.jpg (42,74 KB, 416x452, 104:113, s08e06_30.jpg)

File: d6f445a06e8639b⋯.jpg (34,07 KB, 360x402, 60:67, s08e06_27.jpg)

File: e7fe181eef72235⋯.jpg (57,44 KB, 500x544, 125:136, s08e06_28.jpg)

odcinek 6 - Surf andor Turf


 No.18407

File: b87a7080d1e0ab9⋯.jpg (41,51 KB, 447x507, 149:169, s08e06_36.jpg)

File: 1dafefc83711382⋯.jpg (46,1 KB, 500x442, 250:221, najlepsza scootaloo.jpg)

File: 91d76f8cb586481⋯.jpg (44,05 KB, 500x465, 100:93, s08e06_8.jpg)

File: 9a6a54acda963ef⋯.jpg (56,4 KB, 500x555, 100:111, s08e06_11.jpg)

2


 No.18408

File: fb8243fd07a150b⋯.jpg (45,95 KB, 434x480, 217:240, s08e06_5.jpg)

File: 1666d6e33f872c1⋯.jpg (56,33 KB, 500x550, 10:11, s08e06_32.jpg)

File: 960aa709337cd3a⋯.jpg (56,94 KB, 500x574, 250:287, s08e06_33.jpg)

File: 6c02e2520156e18⋯.jpg (48,41 KB, 473x510, 473:510, s08e06_4.jpg)

3


 No.18409

File: ca0eb63e7b034fe⋯.jpg (64,91 KB, 500x621, 500:621, mam kilka pytań.jpg)

File: a25289c5ad16d98⋯.jpg (58,73 KB, 500x492, 125:123, s08e06_1.jpg)

File: 88c9ef52a617af5⋯.jpg (38,78 KB, 401x431, 401:431, s08e06_13.jpg)

File: e4ce3f9540e4cb1⋯.jpg (56,7 KB, 500x539, 500:539, s08e06_23.jpg)

4


 No.18410

File: 51209e7475b1b70⋯.jpg (52,55 KB, 500x543, 500:543, s08e06_24.jpg)

File: f3fc18f58f0e51f⋯.jpg (65,63 KB, 500x645, 100:129, s08e06_34.jpg)

File: 1d5c8cc5ce22bea⋯.jpg (60,88 KB, 500x576, 125:144, s08e06_35.jpg)

File: faa4c83b9349381⋯.jpg (54,26 KB, 500x493, 500:493, twi widzi jak oglądasz po ….jpg)

5


 No.18411

File: 1827d9ce2577a42⋯.jpg (30,11 KB, 313x335, 313:335, s08e06_6.jpg)

File: 63ecc7cacc3561b⋯.jpg (16,89 KB, 225x236, 225:236, s08e06_10.jpg)

File: 8b312677f0476ce⋯.jpg (50,29 KB, 500x493, 500:493, s08e06_16.jpg)

File: 44c98eee33feeb5⋯.jpg (50,76 KB, 500x488, 125:122, s08e06_31.jpg)

6


 No.18412

File: e9b45fc85e6c242⋯.jpg (59,31 KB, 500x513, 500:513, s08e06_18.jpg)

File: 91d5ff66d8970e7⋯.jpg (48,18 KB, 500x546, 250:273, s08e06_25.jpg)

File: 6a9a0815076854a⋯.jpg (59,77 KB, 581x589, 581:589, s08e06_12.jpg)

File: 9fcccf1725dc2ac⋯.jpg (55,52 KB, 500x507, 500:507, s08e06_15.jpg)

7


 No.18413

File: b91225659d4814d⋯.jpg (60,86 KB, 500x485, 100:97, s08e06_20.jpg)

File: 62df79e7e5c58b3⋯.jpg (52,77 KB, 500x572, 125:143, s08e06_17.jpg)

File: 1bed7bd7d0bd4a2⋯.jpg (55,35 KB, 500x510, 50:51, s08e06_19.jpg)

File: 1c670c9a5bc82ef⋯.jpg (33,95 KB, 382x424, 191:212, s08e06_26.jpg)

8


 No.18503

File: 447aa299a88d2dd⋯.jpg (24,04 KB, 294x317, 294:317, sprawdź moje numerki.jpg)

File: 3e0ddeb689c6792⋯.jpg (40,95 KB, 478x396, 239:198, solarne duble.jpg)

File: 2ea29e50968006c⋯.jpg (49,16 KB, 500x491, 500:491, dublestia.jpg)

File: 749bb4712cf1ac6⋯.jpg (52,8 KB, 500x474, 250:237, ruble.jpg)

odcinek 7 - Horse Play


 No.18504

File: 9b7c821de6732b8⋯.jpg (31,16 KB, 363x389, 363:389, it gets bigger when i pull….jpg)

File: a6950d96b80d272⋯.jpg (65,55 KB, 500x565, 100:113, kopyta do góry.jpg)

File: 290a55acaa1be71⋯.jpg (53,05 KB, 500x515, 100:103, s08e07_4.jpg)

File: 98770c008d87aac⋯.jpg (50,2 KB, 500x508, 125:127, s08e07_5.jpg)

2


 No.18505

File: 620c5de631e7344⋯.jpg (18,95 KB, 258x298, 129:149, s08e07_12.jpg)

File: 56bd9bdd4965117⋯.jpg (37,83 KB, 405x424, 405:424, s08e07_25.jpg)

File: 5f160e85ecd3e9f⋯.jpg (24,81 KB, 306x327, 102:109, s08e07_26.jpg)

File: a9a7bb58146376b⋯.jpg (16,77 KB, 245x267, 245:267, s08e07_27.jpg)

3


 No.18506

File: fc27ae54d901557⋯.jpg (50,17 KB, 495x528, 15:16, s08e07_42.jpg)

File: 6a32b862b7741ce⋯.jpg (49,56 KB, 477x531, 53:59, s08e07_44.jpg)

File: 0ba6dc05cf503a7⋯.jpg (53,12 KB, 500x511, 500:511, s08e07_47.jpg)

File: 4397ae4e6ebf65a⋯.jpg (56,39 KB, 500x480, 25:24, s08e07_48.jpg)

4


 No.18507

File: cdb12486d71753e⋯.jpg (52,55 KB, 500x523, 500:523, s08e07_46.jpg)

File: 0f45bafbc73349d⋯.jpg (51,47 KB, 500x539, 500:539, s08e07_49.jpg)

File: 6f13cb8963d3bd2⋯.jpg (58,45 KB, 500x508, 125:127, shigglestia.jpg)

File: 49986a1e96879de⋯.jpg (53,83 KB, 489x541, 489:541, zgniłam z książęctwa.jpg)

5


 No.18508

File: 1b22e83b42e3bae⋯.jpg (61,13 KB, 500x537, 500:537, gówno jedzący grin.jpg)

File: 5d3151acb9159ca⋯.jpg (34,42 KB, 376x431, 376:431, s08e07_1.jpg)

File: d76a89f5d35b10e⋯.jpg (49,46 KB, 475x509, 475:509, s08e07_9.jpg)

File: ce69e6003d2e36a⋯.jpg (45,9 KB, 449x503, 449:503, s08e07_10.jpg)

6


 No.18509

File: a1b2781b97bb54e⋯.jpg (65,44 KB, 495x517, 45:47, s08e07_15.jpg)

File: 1e33614994e5af8⋯.jpg (27,28 KB, 278x344, 139:172, s08e07_23.jpg)

File: 39f744fb6820ab6⋯.jpg (27,51 KB, 292x301, 292:301, s08e07_24.jpg)

File: adea589de381214⋯.jpg (35,13 KB, 407x382, 407:382, s08e07_28.jpg)

7


 No.18510

File: 3931a0237bf39a3⋯.jpg (51,22 KB, 424x493, 424:493, s08e07_33.jpg)

File: e7198eb1823afdd⋯.jpg (41,53 KB, 424x450, 212:225, s08e07_34.jpg)

File: 83163e4444dabc6⋯.jpg (40,15 KB, 409x431, 409:431, s08e07_35.jpg)

File: f6bc641e836d0d1⋯.jpg (78,46 KB, 500x567, 500:567, s08e07_36.jpg)

8


 No.18511

File: 28ed7c2715216e4⋯.jpg (70,67 KB, 500x538, 250:269, s08e07_37.jpg)

File: 69df78217b81dfb⋯.jpg (58 KB, 500x563, 500:563, s08e07_38.jpg)

File: 835cf8707837158⋯.jpg (46,35 KB, 416x425, 416:425, s08e07_39.jpg)

File: 2905c0473f2723d⋯.jpg (61,29 KB, 500x541, 500:541, s08e07_41.jpg)

9


 No.18512

File: 87beaa8ea9178ca⋯.jpg (58,42 KB, 500x557, 500:557, s08e07_17.jpg)

File: 21380aa98850ad6⋯.jpg (50,57 KB, 500x507, 500:507, s08e07_50.jpg)

File: 24bef5c532af46e⋯.jpg (23,49 KB, 314x321, 314:321, s08e07_31.jpg)

File: 730818122ad427c⋯.jpg (24,08 KB, 313x324, 313:324, s08e07_30.jpg)

10


 No.18513

File: 0a8534f235b71e1⋯.jpg (55,39 KB, 500x510, 50:51, s08e07_51.jpg)

File: c7ff09af36d52e1⋯.jpg (22,04 KB, 298x299, 298:299, s08e07_2.jpg)

File: 49633e70169ad2e⋯.jpg (30,8 KB, 394x399, 394:399, s08e07_8.jpg)

File: 97e7d42c84efe12⋯.jpg (46,1 KB, 500x512, 125:128, s08e07_11.jpg)

11


 No.18514

File: 887c9b69d3566ec⋯.jpg (72,71 KB, 500x651, 500:651, s08e07_20.jpg)

File: 82db41f78274c5d⋯.jpg (57,72 KB, 500x547, 500:547, s08e07_22.jpg)

File: 8076074eb46627d⋯.jpg (55,42 KB, 500x493, 500:493, s08e07_53.jpg)

File: 04fe7d23aea30ce⋯.jpg (64,58 KB, 500x583, 500:583, s08e07_19.jpg)

12


 No.18515

File: e65e35871b5713c⋯.jpg (29,83 KB, 357x417, 119:139, s08e07_54.jpg)

File: 36075c84c9ece5f⋯.jpg (88,13 KB, 737x699, 737:699, when rozpuszczalnik hits h….jpg)

File: e65e35871b5713c⋯.jpg (29,83 KB, 357x417, 119:139, s08e07_54.jpg)

File: bd1e0841743abee⋯.jpg (87,48 KB, 711x701, 711:701, rozpuszczaj.jpg)

13


 No.18516

File: f04d41c75afbcca⋯.jpg (77,17 KB, 558x506, 279:253, celestia gotowa na D.jpg)

jeszcze chciałbym wyróżnić tą celestię, jeden z niewielu przypadków kościeja przy odcinku


 No.18722

File: c6690f61bb67e78⋯.jpg (49,8 KB, 507x543, 169:181, jajks.jpg)

File: 3fe01d8cedb73f2⋯.jpg (27,02 KB, 293x346, 293:346, s08e08_17.jpg)

File: 14806e184da6709⋯.jpg (58,38 KB, 496x550, 248:275, s08e08_18.jpg)

File: 22fc378966f5278⋯.jpg (53,32 KB, 500x601, 500:601, s08e08_20.jpg)

czas pozaśmiecać deske

odcinek 8 - The Parent Map


 No.18723

File: 777f566205fea4e⋯.jpg (51,95 KB, 469x465, 469:465, s08e08_25.jpg)

File: df3c2c55b9cbda8⋯.jpg (60,03 KB, 500x540, 25:27, s08e08_29.jpg)

File: 9c0fa883d6a085c⋯.jpg (54,38 KB, 471x534, 157:178, s08e08_37.jpg)

File: 141b9ecc9d5b3a2⋯.jpg (58,23 KB, 484x503, 484:503, s08e08_24.jpg)

2


 No.18724

File: d6fadf380494b6d⋯.jpg (56,38 KB, 480x529, 480:529, s08e08_42.jpg)

File: 66d85b895a061e0⋯.jpg (61,82 KB, 496x517, 496:517, s08e08_43.jpg)

File: d617b21d7b510c5⋯.jpg (57,18 KB, 500x508, 125:127, s08e08_38.jpg)

File: 6a0127c0ba077df⋯.jpg (62,23 KB, 500x541, 500:541, s08e08_40.jpg)

3


 No.18725

File: f92a123f37324f6⋯.jpg (52,52 KB, 500x547, 500:547, s08e08_57.jpg)

File: c18b3470e5e486b⋯.jpg (49,27 KB, 500x551, 500:551, s08e08_58.jpg)

File: c278cebd3d41055⋯.jpg (46,47 KB, 500x520, 25:26, s08e08_52.jpg)

File: c48d3cb50981dd8⋯.jpg (51,6 KB, 500x555, 100:111, s08e08_53.jpg)

4


 No.18726

File: 026ce2b643699a7⋯.jpg (116,64 KB, 747x809, 747:809, won.jpg)

File: bd1912ff97a5636⋯.jpg (46,37 KB, 449x490, 449:490, s08e08_62.jpg)

File: f0431bebf662325⋯.jpg (47,78 KB, 500x477, 500:477, s08e08_63.jpg)

File: 8ceaa43896d2d98⋯.jpg (45,56 KB, 469x460, 469:460, s08e08_64.jpg)

5


 No.18727

File: e2b875e15bf0dda⋯.jpg (66,66 KB, 500x479, 500:479, won2.jpg)

File: dd0dbeaf863c591⋯.jpg (21,78 KB, 261x312, 87:104, s08e08_66.jpg)

File: a7727506bcf6575⋯.jpg (47,74 KB, 345x457, 345:457, siorb.jpg)

File: b61cbc221a9e15d⋯.jpg (41,82 KB, 335x372, 335:372, s08e08_67.jpg)

6


 No.18728

File: 926ed8478cee563⋯.jpg (51,54 KB, 500x558, 250:279, s08e08_11.jpg)

File: ad1bf2594b3d453⋯.jpg (53,06 KB, 500x527, 500:527, s08e08_15.jpg)

File: c38c873c6f1a66b⋯.jpg (63,53 KB, 500x650, 10:13, s08e08_21.jpg)

File: 5eea744a11ee1f6⋯.jpg (27,89 KB, 332x391, 332:391, s08e08_26.jpg)

7


 No.18729

File: c0117f0f90c2027⋯.jpg (61,92 KB, 500x564, 125:141, s08e08_41.jpg)

File: ad8d243efd60bba⋯.jpg (57,89 KB, 500x556, 125:139, s08e08_60.jpg)

File: c5c3de3c060cebb⋯.jpg (68,24 KB, 500x622, 250:311, s08e08_61.jpg)

File: 19ee9b284fa8213⋯.jpg (60,26 KB, 427x500, 427:500, s08e08_27.jpg)

8


 No.18730

File: 6c663d1903e0bc2⋯.jpg (64,8 KB, 540x576, 15:16, s08e08_39.jpg)

File: cad73d0944593a0⋯.jpg (67,57 KB, 500x549, 500:549, s08e08_49.jpg)

File: 58b6793d672d7d3⋯.jpg (117,07 KB, 800x535, 160:107, smiejaceklacze.jpg)

File: 0f6a0f817960ae0⋯.jpg (68,07 KB, 547x598, 547:598, smród niesamowity.jpg)

9


 No.18849

File: 82c4846193907e5⋯.jpg (104,15 KB, 700x569, 700:569, wykwintny bukiet.jpg)

File: a048c30c4d9b3e1⋯.jpg (111,99 KB, 700x674, 350:337, ten smród.jpg)

File: cdb0cad5568e023⋯.jpg (69,33 KB, 500x529, 500:529, wesoło2.jpg)

File: 9f25233d4816e26⋯.jpg (64,68 KB, 500x507, 500:507, s08e08_56.jpg)

10


 No.18850

File: 3771823c9b0dac3⋯.jpg (60,81 KB, 500x536, 125:134, s08e08_8.jpg)

File: b7a39072c874a41⋯.jpg (47,17 KB, 417x423, 139:141, s08e08_12.jpg)

File: 2592ef6a2c10387⋯.jpg (64,72 KB, 500x514, 250:257, s08e08_30.jpg)

File: 29ba5ffcae314e1⋯.jpg (54,9 KB, 500x455, 100:91, s08e08_31.jpg)

11


 No.18851

File: e526404b81ba2ea⋯.jpg (26,89 KB, 280x295, 56:59, s08e08_6.jpg)

File: 820494487d89ec6⋯.jpg (70,08 KB, 500x513, 500:513, s08e08_7.jpg)

File: 14b71d89cfe7ab4⋯.jpg (51,67 KB, 430x449, 430:449, s08e08_4.jpg)

File: 1b9434708da4c00⋯.jpg (49,97 KB, 419x459, 419:459, s08e08_5.jpg)

12


 No.18852

File: 346eb234a535097⋯.jpg (56 KB, 500x531, 500:531, s08e08_9.jpg)

File: 3cd611d988d9ed0⋯.jpg (52,72 KB, 446x430, 223:215, s08e08_1.jpg)

File: 3c489958051a798⋯.jpg (47,66 KB, 391x416, 391:416, s08e08_2.jpg)

File: 91408d48c372195⋯.jpg (52,83 KB, 436x442, 218:221, s08e08_3.jpg)

13


 No.18853

File: 6ef7237f4e3e1b8⋯.jpg (22,16 KB, 258x284, 129:142, s08e08_16.jpg)

File: dc3d2ba7c8ca460⋯.jpg (53,62 KB, 500x492, 125:123, s08e08_19.jpg)

File: 031b5150f0e4dc1⋯.jpg (52,29 KB, 500x517, 500:517, s08e08_10.jpg)

File: 3beb89afa1a3eea⋯.jpg (52,23 KB, 481x493, 481:493, s08e08_13.jpg)

14


 No.18854

File: 63c44b787ac3b77⋯.jpg (53,75 KB, 455x540, 91:108, s08e08_28.jpg)

File: 62a7aafcc5267f7⋯.jpg (61,71 KB, 449x533, 449:533, s08e08_32.jpg)

File: cda4604ec5c59cb⋯.jpg (63,31 KB, 500x561, 500:561, s08e08_22.jpg)

File: 37b94abbb956279⋯.jpg (63,18 KB, 500x552, 125:138, s08e08_23.jpg)

15


 No.18855

File: 3600b2e418ccaea⋯.jpg (56,58 KB, 500x530, 50:53, s08e08_36.jpg)

File: 99ee3791ba85ef2⋯.jpg (56,46 KB, 518x530, 259:265, s08e08_33.jpg)

File: 95ca75fc82add1f⋯.jpg (53,38 KB, 500x540, 25:27, s08e08_34.jpg)

File: 3471d2ab2195d3a⋯.jpg (48,8 KB, 500x438, 250:219, s08e08_35.jpg)

16


 No.18856

File: c1654306e57fe5f⋯.jpg (44,8 KB, 446x503, 446:503, s08e08_44.jpg)

File: f0802dff680db83⋯.jpg (65,44 KB, 509x574, 509:574, s08e08_45.jpg)

File: fd519c88b586b9f⋯.jpg (63,06 KB, 500x620, 25:31, s08e08_46.jpg)

File: 822d8f17a3847c3⋯.jpg (57,39 KB, 500x524, 125:131, s08e08_47.jpg)

17


 No.18857

File: 1fec6f353a4c558⋯.jpg (59,43 KB, 483x539, 69:77, s08e08_54.jpg)

File: 22f3da7243b6016⋯.jpg (47,8 KB, 469x501, 469:501, s08e08_48.jpg)

File: 65ca3d81f2b2089⋯.jpg (58,37 KB, 500x539, 500:539, s08e08_50.jpg)

File: f985c43239f3fbf⋯.jpg (58,58 KB, 500x496, 125:124, s08e08_51.jpg)

18


 No.18858

File: d6b1fe6bf536618⋯.jpg (67,7 KB, 504x588, 6:7, wesoło3.jpg)

File: 5c11776bc0ed3a8⋯.jpg (64,63 KB, 500x542, 250:271, s08e08_55.jpg)

File: 9feb7074a10e1a3⋯.jpg (62,57 KB, 500x505, 100:101, s08e08_59.jpg)

File: 4fef14d0e40cf26⋯.jpg (55,12 KB, 500x554, 250:277, s08e08_65.jpg)

19


 No.18862

File: 606283d1ca41a59⋯.png (275,64 KB, 1365x1570, 273:314, 445.png)

>>18856

>czwarta mordka

mfw


 No.18865

File: 67d4647b37aed5b⋯.png (111,39 KB, 606x552, 101:92, 1425063383513.png)

>>18862

najbardziej urocza jest na drugim obrazku


 No.18974

File: 9864da8eca43796⋯.jpg (51,36 KB, 500x554, 250:277, s08e09_4.jpg)

File: 9badb41c3b67de5⋯.jpg (56,99 KB, 500x498, 250:249, krindż.jpg)

File: 8f80ccca1f776a0⋯.jpg (55,43 KB, 500x512, 125:128, krinż.jpg)

File: 506dfa82bc5edd4⋯.jpg (31,08 KB, 354x372, 59:62, s08e09_2.jpg)

odcinek 9 - Non-Compete Clause aka najgorszy odcinek sezonu


 No.18975

File: b4d8a80d1ccac3a⋯.jpg (26,35 KB, 285x324, 95:108, s08e09_6.jpg)

File: 8c76b0cf2b4875c⋯.jpg (27,69 KB, 267x324, 89:108, s08e09_7.jpg)

File: 2a9c4a83befbd2e⋯.jpg (48,02 KB, 437x524, 437:524, s08e09_8.jpg)

File: dd3ea98129af521⋯.jpg (56,96 KB, 500x441, 500:441, s08e09_13.jpg)

2


 No.18976

File: 66026814db80ccf⋯.jpg (63,01 KB, 500x515, 100:103, s08e09_17.jpg)

File: bb980f26fb2792b⋯.jpg (64,96 KB, 500x585, 100:117, s08e09_22.jpg)

File: 6aadaa6862f1a5b⋯.jpg (67,64 KB, 500x555, 100:111, s08e09_25.jpg)

File: f61efafcd851e09⋯.jpg (50,59 KB, 436x482, 218:241, s08e09_29.jpg)

3


 No.18977

File: 12f6e0fdf85ca66⋯.jpg (91,69 KB, 700x724, 175:181, samica pegaza budująca gni….jpg)

File: cec70b0965886b7⋯.jpg (110,46 KB, 700x653, 700:653, s08e09_19.jpg)

File: a2fbed1c5dde213⋯.jpg (55,93 KB, 500x561, 500:561, s08e09_3.jpg)

File: 5875b0f3d973f8b⋯.jpg (54,05 KB, 500x415, 100:83, najebany jak.jpg)

4


 No.18978

File: 58c65178d57ad09⋯.jpg (37,32 KB, 454x451, 454:451, s08e09_26.jpg)

File: 5df1b75bfa908d6⋯.jpg (60,41 KB, 500x567, 500:567, s08e09_20.jpg)

File: ea377801180056b⋯.jpg (53,11 KB, 474x507, 158:169, s08e09_39.jpg)

File: 6fa6a92b33ce437⋯.jpg (52,25 KB, 500x475, 20:19, s08e09_14.jpg)

5


 No.18979

File: 45544f39bde640d⋯.jpg (58,03 KB, 500x565, 100:113, s08e09_36.jpg)

File: 4b914c0a5aadd7c⋯.jpg (46,63 KB, 441x492, 147:164, s08e09_37.jpg)

File: a0adbb701cc3aaf⋯.jpg (46,44 KB, 446x496, 223:248, s08e09_38.jpg)

File: fd4ef0779bb1d45⋯.jpg (63,29 KB, 500x476, 125:119, s08e09_35.jpg)

6


 No.18980

File: 3e83e317c23bf58⋯.jpg (45,33 KB, 500x510, 50:51, s08e09_9.jpg)

File: bd37e32713b8a46⋯.jpg (55,85 KB, 500x553, 500:553, s08e09_10.jpg)

File: 02ec34982086e87⋯.jpg (32,38 KB, 399x410, 399:410, s08e09_1.jpg)

File: e88b5b480df4d05⋯.jpg (24,93 KB, 281x317, 281:317, s08e09_5.jpg)

7


 No.18981

File: fae28bb9474612f⋯.jpg (51,72 KB, 500x503, 500:503, s08e09_12.jpg)

File: 3be5c8747203ce3⋯.jpg (46,5 KB, 494x501, 494:501, s08e09_15.jpg)

File: 955e34dd1b22001⋯.jpg (49,74 KB, 487x538, 487:538, s08e09_16.jpg)

File: 9ab0c92e4e78aab⋯.jpg (49,8 KB, 500x547, 500:547, s08e09_11.jpg)

8


 No.18982

File: a2badbb45f1f827⋯.jpg (59,73 KB, 500x536, 125:134, s08e09_23.jpg)

File: 0676f6e543b73ad⋯.jpg (55,75 KB, 500x517, 500:517, s08e09_24.jpg)

File: ee6e10aa76ff33e⋯.jpg (53,81 KB, 473x499, 473:499, s08e09_18.jpg)

File: 917d8bec6c4501f⋯.jpg (65,04 KB, 500x557, 500:557, s08e09_21.jpg)

9


 No.18983

File: 6ed56be8b8f1a21⋯.jpg (38,93 KB, 443x435, 443:435, s08e09_28.jpg)

File: b506fa8e17ffbd1⋯.jpg (45 KB, 487x494, 487:494, s08e09_30.jpg)

File: 76676e734d56c10⋯.jpg (43,21 KB, 470x510, 47:51, s08e09_31.jpg)

File: d96ea881552919f⋯.jpg (38,46 KB, 457x486, 457:486, s08e09_27.jpg)

10


 No.18984

File: dc897efaa7b3758⋯.jpg (52,04 KB, 500x539, 500:539, s08e09_33.jpg)

File: 3ab1791cfdc1e86⋯.jpg (48,18 KB, 500x538, 250:269, s08e09_34.jpg)

File: a845395757277ea⋯.jpg (54,52 KB, 475x514, 475:514, s08e09_32.jpg)

11


 No.19046

File: 46b95a2b3817cb3⋯.jpg (92,72 KB, 550x495, 10:9, sodoma.jpg)

File: 16548210466108f⋯.jpg (27,02 KB, 305x324, 305:324, strawman.jpg)

File: 4e1dfe358127f65⋯.jpg (27,27 KB, 289x313, 289:313, consensual hoof holding.jpg)

File: e18a62e99b06f96⋯.jpg (60,49 KB, 500x500, 1:1, s08e10_65.jpg)

odcinek 10 - The Break Up Breakdown


 No.19047

File: 1463386cb6166ea⋯.jpg (31,97 KB, 351x376, 351:376, s08e10_16.jpg)

File: 5f9756483dd69b6⋯.jpg (55,31 KB, 500x485, 100:97, s08e10_17.jpg)

File: fc35c9ed0f98a25⋯.jpg (57,17 KB, 475x531, 475:531, s08e10_18.jpg)

File: 1524f1aa5f09add⋯.jpg (48,91 KB, 500x552, 125:138, s08e10_23.jpg)

2


 No.19048

File: d6c96178cee4b65⋯.jpg (49,42 KB, 467x540, 467:540, s08e10_56.jpg)

File: e92dde5214529c1⋯.jpg (46,42 KB, 500x485, 100:97, s08e10_79.jpg)

File: 45a0a308e97dc2f⋯.jpg (50,75 KB, 500x530, 50:53, s08e10_57.jpg)

File: 14c5ce0f470d3c6⋯.jpg (48,24 KB, 500x538, 250:269, s08e10_27.jpg)

3


 No.19049

File: 8ba26c1d26418fe⋯.jpg (27,28 KB, 322x343, 46:49, s08e10_25.jpg)

File: b67fd39ae078e69⋯.jpg (57,23 KB, 500x557, 500:557, s08e10_22.jpg)

File: 11fe4c1dbc83d60⋯.jpg (52,04 KB, 500x504, 125:126, s08e10_24.jpg)

File: f66ea38730a958f⋯.jpg (46,04 KB, 472x522, 236:261, s08e10_28.jpg)

4


 No.19050

File: 2d249644f0b082d⋯.jpg (50,89 KB, 500x522, 250:261, s08e10_19.jpg)

File: b02613788c223e3⋯.jpg (56,15 KB, 500x554, 250:277, s08e10_21.jpg)

File: ddea74492d3ed5e⋯.jpg (31,76 KB, 377x393, 377:393, s08e10_71.jpg)

5


 No.19051

File: ce93d65f737e8ae⋯.jpg (20,45 KB, 260x270, 26:27, s08e10_55.jpg)

File: 55a6a3936fe55ca⋯.jpg (54,58 KB, 500x495, 100:99, s08e10_61.jpg)

File: be80cc84f52c04c⋯.jpg (56,11 KB, 500x542, 250:271, s08e10_44.jpg)

File: c2eba28e2eb8038⋯.jpg (52,67 KB, 500x514, 250:257, s08e10_45.jpg)

6


 No.19052

File: 8c7e1e4d133d2c6⋯.jpg (64,83 KB, 500x556, 125:139, s08e10_31.jpg)

File: 31b8e88faf24589⋯.jpg (55,38 KB, 500x516, 125:129, s08e10_43.jpg)

File: 9d581a6f6d2f36e⋯.jpg (60,63 KB, 482x506, 241:253, s08e10_9.jpg)

File: 982fbc998fe7674⋯.jpg (16,81 KB, 239x244, 239:244, s08e10_29.jpg)

7


 No.19053

File: 84fe4a79d4d0da2⋯.jpg (43,95 KB, 402x418, 201:209, s08e10_58.jpg)

File: f110e2a1e0c608e⋯.jpg (75,01 KB, 500x535, 100:107, s08e10_59.jpg)

File: 3d4f0157e2ecca9⋯.jpg (80,85 KB, 500x557, 500:557, s08e10_60.jpg)

File: 1d23827a959018f⋯.jpg (45,47 KB, 500x490, 50:49, s08e10_63.jpg)

8


 No.19054

File: f104a991e868c9e⋯.jpg (66,13 KB, 500x555, 100:111, s08e10_34.jpg)

File: c16186dcf049e73⋯.jpg (49,91 KB, 455x490, 13:14, s08e10_54.jpg)

File: 5eb8ecf3b0fc202⋯.jpg (69,23 KB, 500x572, 125:143, s08e10_73.jpg)

File: 85885393b329543⋯.jpg (63,62 KB, 498x535, 498:535, s08e10_33.jpg)

9


 No.19055

File: 1eec45d510d9321⋯.jpg (59,83 KB, 500x566, 250:283, s08e10_64.jpg)

File: af1d9acad74ab21⋯.jpg (56,5 KB, 500x508, 125:127, s08e10_66.jpg)

File: d4123d626ac480b⋯.jpg (53,59 KB, 500x492, 125:123, s08e10_68.jpg)

File: d9e74a9adff432a⋯.jpg (31,94 KB, 363x374, 33:34, s08e10_75.jpg)

10 reszta za tydzień


 No.19132

File: 892df16f2d83dfe⋯.jpg (30,99 KB, 400x420, 20:21, short4_3.jpg)

File: 74b48216a903973⋯.jpg (48,11 KB, 500x498, 250:249, spierdon idi ka mnie.jpg)

File: 2104f5814057d6e⋯.jpg (32,66 KB, 400x437, 400:437, short4_1.jpg)

File: 2a9fd93f5b3f4b6⋯.jpg (37,57 KB, 400x446, 200:223, short4_2.jpg)

parę pyszczków z nowego szortu


 No.19133

File: 2cece2a56f62a50⋯.jpg (31,92 KB, 400x403, 400:403, short4_7.jpg)

File: 206e4f835de0a5c⋯.jpg (32,47 KB, 400x445, 80:89, short4_4.jpg)

File: 7ef54c34e977c21⋯.jpg (25,65 KB, 300x343, 300:343, short4_5.jpg)

File: e87a94c460fd6ed⋯.jpg (19,38 KB, 300x299, 300:299, short4_6.jpg)

wkurwię się jak jutro to wrzucą w 1080p


 No.19374

File: 4b779ccf5254c4c⋯.jpg (55,79 KB, 500x513, 500:513, s08e10_78.jpg)

File: 4b7e5ea184f699a⋯.jpg (54,03 KB, 500x520, 25:26, s08e10_26.jpg)

File: 83741015734343a⋯.jpg (63,11 KB, 500x570, 50:57, s08e10_76.jpg)

File: 10eef3aaa727b7b⋯.jpg (55,25 KB, 500x537, 500:537, s08e10_77.jpg)

11


 No.19375

File: ebc50e39b44a898⋯.jpg (51,82 KB, 500x481, 500:481, s08e10_1.jpg)

File: 7c7df544eb3cb50⋯.jpg (32,12 KB, 325x384, 325:384, s08e10_2.jpg)

File: 46d2a8c58c8d40a⋯.jpg (42,69 KB, 394x469, 394:469, s08e10_3.jpg)

File: 6b1998a31c7e65b⋯.jpg (52,31 KB, 500x470, 50:47, military grade cringe.jpg)

12


 No.19376

File: 2e6233196b3a7c0⋯.jpg (52,26 KB, 500x466, 250:233, s08e10_7.jpg)

File: 1b43424afd6e88a⋯.jpg (44,69 KB, 423x451, 423:451, s08e10_4.jpg)

File: 02c95e1269fb386⋯.jpg (44,68 KB, 426x451, 426:451, s08e10_5.jpg)

File: 34f78eea555490d⋯.jpg (42,9 KB, 430x441, 430:441, s08e10_6.jpg)

13


 No.19377

File: 610d33ddc356083⋯.jpg (49,74 KB, 500x465, 100:93, s08e10_12.jpg)

File: 6f7fc68228ac131⋯.jpg (54,91 KB, 500x473, 500:473, s08e10_8.jpg)

File: 8bc3def5c5a1faf⋯.jpg (41,79 KB, 466x457, 466:457, s08e10_10.jpg)

File: 8197bcb08c82fa8⋯.jpg (57,48 KB, 485x496, 485:496, s08e10_11.jpg)

14


 No.19378

File: ce936f462fddab9⋯.jpg (44,22 KB, 456x453, 152:151, s08e10_35.jpg)

File: dd0fd1a70ce2c46⋯.jpg (49,73 KB, 500x505, 100:101, s08e10_36.jpg)

File: d7b8fddf3f0bbaa⋯.jpg (61,66 KB, 500x631, 500:631, s08e10_13.jpg)

File: a70bb9302a7fe9d⋯.jpg (45,67 KB, 500x520, 25:26, s08e10_32.jpg)

15


 No.19379

File: f9c01ea32520e19⋯.jpg (61,95 KB, 500x548, 125:137, s08e10_40.jpg)

File: 641bae3789201fb⋯.jpg (56,21 KB, 500x552, 125:138, s08e10_37.jpg)

File: c5c8dc0d3d49df9⋯.jpg (47,14 KB, 500x517, 500:517, s08e10_38.jpg)

File: 842419fe2386e9e⋯.jpg (57,69 KB, 500x530, 50:53, s08e10_39.jpg)

16


 No.19380

File: 8a2e18e16a63395⋯.jpg (52,05 KB, 500x528, 125:132, s08e10_46.jpg)

File: d5d4bd9df3132dc⋯.jpg (47,5 KB, 500x453, 500:453, s08e10_47.jpg)

File: 2af7d9cc7ff6ee9⋯.jpg (57,78 KB, 500x483, 500:483, s08e10_41.jpg)

File: 20bd6d1a0cb8bf8⋯.jpg (55,36 KB, 500x520, 25:26, s08e10_42.jpg)

17


 No.19381

File: fd5bb0aef0ad100⋯.jpg (56,08 KB, 500x482, 250:241, s08e10_51.jpg)

File: 95a137544b10864⋯.jpg (57,13 KB, 500x539, 500:539, s08e10_48.jpg)

File: 86e6451ee0e04c7⋯.jpg (60,31 KB, 500x527, 500:527, s08e10_49.jpg)

File: cb66d0fc38e5696⋯.jpg (62,44 KB, 491x547, 491:547, s08e10_50.jpg)

18


 No.19382

File: b29d21a5a9f106f⋯.jpg (50,15 KB, 500x562, 250:281, s08e10_67.jpg)

File: c0d50baa97b1f97⋯.jpg (53,44 KB, 500x464, 125:116, s08e10_52.jpg)

File: 4deb16154851700⋯.jpg (35,07 KB, 425x421, 425:421, s08e10_53.jpg)

File: 61304f94fd287b9⋯.jpg (57,88 KB, 500x584, 125:146, s08e10_62.jpg)

19


 No.19383

File: 4711ff94f0ba4ed⋯.jpg (60,09 KB, 500x530, 50:53, s08e10_74.jpg)

File: 1fdc453636652ff⋯.jpg (28,29 KB, 306x327, 102:109, s08e10_69.jpg)

File: bef6fa86998e509⋯.jpg (46,21 KB, 500x504, 125:126, s08e10_70.jpg)

File: d6460fa5d3d7b0b⋯.jpg (24,86 KB, 303x318, 101:106, s08e10_72.jpg)

20


 No.19384

File: 7afe9aacf0ec3d5⋯.jpg (18,35 KB, 298x239, 298:239, 023d.jpg)


 No.19417

File: 098cb80e9444476⋯.jpg (23,51 KB, 300x310, 30:31, short5_3.jpg)

File: 51e66e887822f82⋯.jpg (23,87 KB, 300x313, 300:313, short5_4.jpg)

File: 1213a43d44bd5cb⋯.jpg (38,36 KB, 445x460, 89:92, short5_1.jpg)

File: a9b45f8cba6a6df⋯.jpg (34,71 KB, 400x439, 400:439, short5_2.jpg)

short 5


 No.19418

File: 2eb5b9fa2ebff98⋯.jpg (30,31 KB, 383x405, 383:405, short5_10.jpg)

File: ad98a3b860c6ff3⋯.jpg (33,6 KB, 400x417, 400:417, short5_5.jpg)

File: 429a62258b0cf4e⋯.jpg (35,32 KB, 400x400, 1:1, short5_7.jpg)

File: 9f829e7def2846f⋯.jpg (30,74 KB, 400x430, 40:43, short5_9.jpg)

2


 No.19419

File: e573e901aa15915⋯.jpg (29,87 KB, 400x434, 200:217, short5_11.jpg)

File: 3f7521c40369970⋯.jpg (29,72 KB, 397x450, 397:450, short5_6.jpg)

File: ba6e11e173ebc1b⋯.jpg (42,47 KB, 500x533, 500:533, short5_8.jpg)


 No.19517

>>19419

ogrzałbym fluffyshy swoim futerkiem 。◕‿‿◕。


 No.19520

>>19517

groźny cowiek maupa wykryty


 No.19534

File: 36af23671e89ba4⋯.jpg (60,14 KB, 500x554, 250:277, s08e11_11.jpg)

File: c0a7afdfc210087⋯.jpg (48,09 KB, 456x513, 8:9, s08e11_8.jpg)

File: aaee1d65bbe5447⋯.jpg (55,59 KB, 500x532, 125:133, s08e11_9.jpg)

File: aa0795943dbf6f4⋯.jpg (56,79 KB, 500x544, 125:136, s08e11_10.jpg)

odcinek 11 - Molt Down


 No.19535

File: 4e4e9c4621ef955⋯.jpg (48,91 KB, 500x523, 500:523, s08e11_18.jpg)

File: 44da303f2b9d186⋯.jpg (49,11 KB, 500x536, 125:134, s08e11_15.jpg)

File: 93b2ab6b6e41a86⋯.jpg (47,73 KB, 500x553, 500:553, s08e11_16.jpg)

File: 81b0179db1b2452⋯.jpg (48,47 KB, 500x548, 125:137, s08e11_17.jpg)

2


 No.19536

File: 8f56021c03a7145⋯.jpg (59,04 KB, 500x522, 250:261, s08e11_23.jpg)

File: fb4fd04f47faee5⋯.jpg (51,22 KB, 500x584, 125:146, s08e11_20.jpg)

File: 2e2e61a83d627c2⋯.jpg (25,53 KB, 342x390, 57:65, s08e11_21.jpg)

File: ff7970f3602c03d⋯.jpg (24,03 KB, 296x317, 296:317, s08e11_22.jpg)

3


 No.19537

File: 5909b3ad5cf1d5d⋯.jpg (37,15 KB, 373x411, 373:411, s08e11_28.jpg)

File: a2fabecafe0f2e9⋯.jpg (33,85 KB, 368x392, 46:49, s08e11_52.jpg)

File: 2edab9d1eb0a96b⋯.jpg (56,95 KB, 500x512, 125:128, s08e11_24.jpg)

File: 5b2f25ab58d8c7e⋯.jpg (61,18 KB, 500x567, 500:567, s08e11_25.jpg)

4


 No.19538

File: ae55ab1a075bc0a⋯.jpg (48,48 KB, 482x480, 241:240, s08e11_4.jpg)

File: 173374b24fe6d26⋯.jpg (25,87 KB, 358x411, 358:411, s08e11_7.jpg)

File: 303e50ab599aa61⋯.jpg (62,08 KB, 500x550, 10:11, s08e11_1.jpg)

File: b567a9855f3ce18⋯.jpg (51,16 KB, 500x495, 100:99, s08e11_2.jpg)

5


 No.19539

File: 72e6f0de8363e37⋯.jpg (58,89 KB, 500x514, 250:257, s08e11_48.jpg)

File: ac0b27e12400948⋯.jpg (38,66 KB, 388x407, 388:407, s08e11_29.jpg)

File: b138d309ebd4d08⋯.jpg (63,22 KB, 500x558, 250:279, s08e11_30.jpg)

File: d12a3751bd7a0ae⋯.jpg (31,25 KB, 329x368, 329:368, s08e11_31.jpg)

6


 No.19540

File: 8c99eaaae2f3872⋯.jpg (22,92 KB, 279x301, 279:301, s08e11_33.jpg)

File: de402cd996b662d⋯.jpg (27,53 KB, 310x365, 62:73, s08e11_51.jpg)

File: 6d5351e103839f2⋯.jpg (36,59 KB, 342x352, 171:176, s08e11_53.jpg)

File: b88f5797580b4a7⋯.jpg (66,2 KB, 500x515, 100:103, s08e11_54.jpg)

7


 No.19541

File: be151cfa5dc4867⋯.jpg (43,2 KB, 500x548, 125:137, s08e11_47.jpg)

File: 3f8f7717ba50296⋯.jpg (40,05 KB, 500x535, 100:107, s08e11_46.jpg)

File: 9415c71e1e31115⋯.jpg (38,71 KB, 391x394, 391:394, s08e11_36.jpg)

File: d6e10c99d8d37f9⋯.jpg (59,01 KB, 500x512, 125:128, najlepsza smoczyca.jpg)

8


 No.19542

File: bda6721738b9070⋯.jpg (37,84 KB, 361x423, 361:423, s08e11_42.jpg)

File: 6f18d6a9ab37757⋯.jpg (33,55 KB, 353x386, 353:386, s08e11_37.jpg)

File: 17cda303292ea6a⋯.jpg (65,05 KB, 500x517, 500:517, s08e11_40.jpg)

File: ea9a909feabff6a⋯.jpg (36,57 KB, 354x369, 118:123, s08e11_41.jpg)

9


 No.19543

File: 5d88382bbbd1168⋯.jpg (57,85 KB, 500x455, 100:91, s08e11_45.jpg)

File: e51ad94843793e8⋯.jpg (48,2 KB, 500x390, 50:39, to.jpg)

File: 8fa46962f34744f⋯.jpg (58,36 KB, 479x515, 479:515, wtf.jpg)

File: 3ee593206d5149c⋯.jpg (53,22 KB, 500x512, 125:128, s08e11_43.jpg)

10


 No.19544

File: b22f958f880feae⋯.jpg (36,63 KB, 447x473, 447:473, s08e11_6.jpg)

File: 557476d1255c62f⋯.jpg (100,43 KB, 700x879, 700:879, mam pytanko.jpg)

File: 8443d97ce60739b⋯.jpg (40,01 KB, 444x446, 222:223, s08e11_3.jpg)

File: 2745790ec599f61⋯.jpg (50,43 KB, 500x508, 125:127, s08e11_5.jpg)

11


 No.19545

File: 5c40231734c407f⋯.jpg (28,78 KB, 304x329, 304:329, s08e11_27.jpg)

File: 4743ebee1c75862⋯.jpg (37,94 KB, 500x509, 500:509, s08e11_12.jpg)

File: d6bcae4d0f9ad0c⋯.jpg (47,53 KB, 500x552, 125:138, s08e11_13.jpg)

File: c0ecc6ef67d8235⋯.jpg (46,76 KB, 500x494, 250:247, s08e11_14.jpg)

12


 No.19546

File: 3b5e53b0feef2e8⋯.jpg (29,56 KB, 334x351, 334:351, s08e11_35.jpg)

File: be761fbc1585c55⋯.jpg (27,21 KB, 298x296, 149:148, s08e11_38.jpg)

File: 578243ef111f873⋯.jpg (36,57 KB, 404x416, 101:104, s08e11_32.jpg)

File: 51d16d10d0cf712⋯.jpg (71 KB, 500x574, 250:287, s08e11_34.jpg)

13


 No.19547

File: 64ec08188726955⋯.jpg (51,94 KB, 500x398, 250:199, tyle wygrać.jpg)

File: d1c61c7d5399d2a⋯.jpg (60,61 KB, 500x487, 500:487, s08e11_39.jpg)

File: a0174cab7c1b380⋯.jpg (59,84 KB, 500x566, 250:283, s08e11_44.jpg)

File: 9f21841bca41c84⋯.jpg (47,94 KB, 421x511, 421:511, s08e11_50.jpg)

14


 No.19582

File: 6baadbb2abd5ba7⋯.jpg (15,37 KB, 245x341, 245:341, short6_6.jpg)

File: 064eaa84f503ea6⋯.jpg (29,07 KB, 393x432, 131:144, short6_2.jpg)

File: 51664b8ee3b517b⋯.jpg (30,04 KB, 400x442, 200:221, short6_3.jpg)

File: 0725a6ec4f5d2ff⋯.jpg (30,25 KB, 500x446, 250:223, short6_5.jpg)

szósty short


 No.19583

File: 673cabb74f46b57⋯.jpg (26,8 KB, 350x400, 7:8, short6_7.jpg)

File: 911043bdb525edf⋯.jpg (31,31 KB, 403x462, 403:462, short6_8.jpg)

File: 8541391503fc5e1⋯.jpg (26,04 KB, 382x423, 382:423, short6_1.jpg)

File: 2a07ab5f7aee619⋯.jpg (43,48 KB, 500x496, 125:124, ja po lewej.jpg)


 No.19605

File: 15cc7257b94bf35⋯.jpg (57,7 KB, 500x542, 250:271, s08e12_29.jpg)

File: c84f9d05d8ac566⋯.jpg (45,08 KB, 500x483, 500:483, s08e12_1.jpg)

File: 2b01f789174e0ac⋯.jpg (48,76 KB, 500x468, 125:117, s08e12_2.jpg)

File: 0adbcb324de232a⋯.jpg (46,54 KB, 519x543, 173:181, s08e12_10.jpg)

odcinek 12 - Marks for Effort


 No.19606

File: f86e08e7953c00f⋯.jpg (55,38 KB, 500x566, 250:283, s08e12_6.jpg)

File: a49ff04be9183d9⋯.jpg (53,65 KB, 500x539, 500:539, s08e12_12.jpg)

File: 9eec7e0b96e50ed⋯.jpg (34,42 KB, 412x449, 412:449, s08e12_19.jpg)

File: c88d72289b58eab⋯.jpg (47,93 KB, 489x520, 489:520, s08e12_20.jpg)

2


 No.19607

File: 544a8932a044b37⋯.jpg (49,38 KB, 426x486, 71:81, s08e12_4.jpg)

File: ea062cd45c29e99⋯.jpg (50,05 KB, 500x550, 10:11, s08e12_22.jpg)

File: fbdfa788aea81db⋯.jpg (51,05 KB, 500x563, 500:563, s08e12_23.jpg)

File: a65be208a9d5b5e⋯.jpg (44,48 KB, 496x522, 248:261, s08e12_3.jpg)

3


 No.19608

File: 0a96218cf02d49b⋯.jpg (51,5 KB, 500x526, 250:263, s08e12_5.jpg)

File: 6993ff4bf538030⋯.jpg (49,73 KB, 491x531, 491:531, s08e12_25.jpg)

File: 071fa95811b6586⋯.jpg (48,19 KB, 500x518, 250:259, s08e12_26.jpg)

File: dd10568328c86ca⋯.jpg (46,65 KB, 500x495, 100:99, s08e12_27.jpg)

4


 No.19609

File: 14cc6a19817db93⋯.jpg (42,51 KB, 371x406, 53:58, s08e12_7.jpg)

File: fe1f1f68cece994⋯.jpg (32,86 KB, 373x382, 373:382, s08e12_11.jpg)

File: 74cb4af578a93f2⋯.jpg (61,31 KB, 500x526, 250:263, s08e12_28.jpg)

File: 0689385c9615a72⋯.jpg (63,57 KB, 500x574, 250:287, s08e12_30.jpg)

5


 No.19610

File: dd44ab1adaf98a3⋯.jpg (44,85 KB, 400x424, 50:53, s08e12_14.jpg)

File: 6160c6f54aa195b⋯.jpg (58,38 KB, 500x508, 125:127, s08e12_8.jpg)

File: ef5f23311a65646⋯.jpg (56,66 KB, 500x499, 500:499, s08e12_9.jpg)

File: b9074c9411837ee⋯.jpg (65,18 KB, 500x564, 125:141, s08e12_13.jpg)

6


 No.19611

File: e1424f577d098c8⋯.jpg (67,62 KB, 500x604, 125:151, s08e12_18.jpg)

File: d55754b6b679c0a⋯.jpg (63,35 KB, 500x548, 125:137, s08e12_15.jpg)

File: ee8358c6a01c5d0⋯.jpg (60,64 KB, 500x520, 25:26, s08e12_16.jpg)

File: d8bec0a1716a12b⋯.jpg (61,08 KB, 500x569, 500:569, s08e12_17.jpg)

7


 No.19636

File: 55a4bc6eddfba4d⋯.jpg (35,05 KB, 400x432, 25:27, short7_1.jpg)

File: be77a0b5de36f01⋯.jpg (32,45 KB, 350x409, 350:409, short7_2.jpg)

File: 45bc1b145b5eff2⋯.jpg (31,54 KB, 421x409, 421:409, short7_26.jpg)

File: 9bebc10a639e733⋯.jpg (30,33 KB, 389x404, 389:404, short7_24.jpg)

siódmy short


 No.19637

File: 656a89fee554edc⋯.jpg (31,38 KB, 400x382, 200:191, short7_6.jpg)

File: afd052fb045fc05⋯.jpg (20,42 KB, 289x344, 289:344, short7_3.jpg)

File: 9ab0152178593b3⋯.jpg (23,74 KB, 328x340, 82:85, short7_4.jpg)

File: 07b58a71499fc3f⋯.jpg (24,85 KB, 359x377, 359:377, short7_5.jpg)

2


 No.19638

File: e29091818696578⋯.jpg (30,38 KB, 400x443, 400:443, short7_9.jpg)

File: 5b6544141396782⋯.jpg (32,69 KB, 400x397, 400:397, short7_10.jpg)

File: 95088fd925d675e⋯.jpg (30,96 KB, 400x398, 200:199, short7_7.jpg)

File: 8691c1091401c72⋯.jpg (30,43 KB, 400x418, 200:209, short7_8.jpg)

3


 No.19639

File: baf7a38b29c5015⋯.jpg (33,44 KB, 400x431, 400:431, short7_14.jpg)

File: 26bdd36fff3409c⋯.jpg (33,63 KB, 400x388, 100:97, short7_11.jpg)

File: e2e84d27bb63120⋯.jpg (42,77 KB, 500x488, 125:122, short7_12.jpg)

File: 5c8a226d41fdc78⋯.jpg (42,42 KB, 500x492, 125:123, short7_13.jpg)

4


 No.19640

File: 83829f58c438b80⋯.jpg (43,85 KB, 500x485, 100:97, short7_17.jpg)

File: a39dc21734ca5ac⋯.jpg (15,55 KB, 247x249, 247:249, short7_18.jpg)

File: 2dd3c9883552f7c⋯.jpg (32,67 KB, 400x424, 50:53, short7_15.jpg)

File: 44ad886d769f991⋯.jpg (30,79 KB, 400x437, 400:437, short7_16.jpg)

5


 No.19641

File: c7e78e8924e8022⋯.jpg (30,02 KB, 400x412, 100:103, short7_22.jpg)

File: 53a80015d9d72c1⋯.jpg (43,7 KB, 558x600, 93:100, short7_19.jpg)

File: 935bce31fab2430⋯.jpg (34,4 KB, 425x437, 425:437, short7_20.jpg)

File: aa229ca2e93a04d⋯.jpg (35,6 KB, 400x421, 400:421, short7_21.jpg)

6


 No.19642

File: 24731df8c2b8606⋯.jpg (49,13 KB, 500x525, 20:21, short7_27.jpg)

File: 19bdc48075e3648⋯.jpg (54,29 KB, 500x561, 500:561, short7_28.jpg)

File: 99bb54b0a6a45c6⋯.jpg (46,3 KB, 500x512, 125:128, short7_23.jpg)

File: fd94db1c1a7f48c⋯.jpg (47,32 KB, 500x510, 50:51, short7_25.jpg)

7


 No.19643

File: a1c9f909b3a3584⋯.jpg (50,77 KB, 500x506, 250:253, short7_31.jpg)

File: 143945c51fd8452⋯.jpg (50,05 KB, 484x516, 121:129, short7_29.jpg)

File: 62be3c45bd628f6⋯.jpg (51,94 KB, 500x513, 500:513, short7_30.jpg)

mianuję twilight królową śmiesznych mord


 No.19644

>>19636

czekałem na tą porcję


 No.19663

File: 23aece50475169c⋯.jpg (31,44 KB, 334x380, 167:190, s08e13_15.jpg)

File: d8e8353438942de⋯.jpg (28,85 KB, 343x391, 343:391, s08e13_3.jpg)

File: ddfbe2776768649⋯.jpg (54,36 KB, 500x507, 500:507, s08e13_4.jpg)

File: f1d0291551653ae⋯.jpg (30,92 KB, 334x362, 167:181, s08e13_5.jpg)

odcinek 13 - The Mean 6


 No.19664

File: d456e8ebb64c3e6⋯.jpg (56,78 KB, 500x554, 250:277, s08e13_16.jpg)

File: 8d61366a89d5d7d⋯.jpg (60,01 KB, 500x505, 100:101, s08e13_18.jpg)

File: 91e27632993add8⋯.jpg (61,13 KB, 500x503, 500:503, s08e13_20.jpg)

File: 713947b7105947a⋯.jpg (61,13 KB, 500x486, 250:243, s08e13_23.jpg)

2


 No.19665

File: 5d401d0f5c079e6⋯.jpg (53,33 KB, 437x493, 437:493, s08e13_31.jpg)

File: a3cbfe3a9457901⋯.jpg (53,47 KB, 500x503, 500:503, s08e13_35.jpg)

File: 923c7babad2b756⋯.jpg (50,52 KB, 500x467, 500:467, s08e13_57.jpg)

File: b62b783ef3a2d5f⋯.jpg (59,25 KB, 500x564, 125:141, s08e13_24.jpg)

3


 No.19666

File: 71eddd1c80d8b8d⋯.jpg (56,06 KB, 500x500, 1:1, s08e13_48.jpg)

File: c36bd854367345b⋯.jpg (36,64 KB, 373x438, 373:438, s08e13_82.jpg)

File: ecbb8f58ff34155⋯.jpg (59,41 KB, 500x511, 500:511, s08e13_1.jpg)

File: b3223ff1afd0df5⋯.jpg (28,86 KB, 345x368, 15:16, s08e13_7.jpg)

4


 No.19667

File: c198deb3dbf3e7d⋯.jpg (32,94 KB, 371x396, 371:396, s08e13_8.jpg)

File: f8e4ccb36fe39ac⋯.jpg (29,53 KB, 374x395, 374:395, s08e13_14.jpg)

File: bde005b9a9d8305⋯.jpg (36,67 KB, 500x438, 250:219, s08e13_28.jpg)

File: 58598fbf098c9e6⋯.jpg (43,39 KB, 428x459, 428:459, s08e13_52.jpg)

5


 No.19668

File: 6651ecbb6513226⋯.jpg (54,34 KB, 500x443, 500:443, s08e13_68.jpg)

File: 17fa0054d9a240a⋯.jpg (49,48 KB, 500x524, 125:131, s08e13_70.jpg)

File: a5a093f45730db4⋯.jpg (50,96 KB, 500x549, 500:549, s08e13_77.jpg)

File: 8fe88fd2a4f41a3⋯.jpg (58,36 KB, 500x624, 125:156, s08e13_37.jpg)

6


 No.19669

File: 66cb5ddfa0dd90e⋯.jpg (33,6 KB, 353x379, 353:379, s08e13_80.jpg)

File: a6286f32acee2be⋯.jpg (54,71 KB, 495x467, 495:467, s08e13_63.jpg)

File: e1cd49de562f405⋯.jpg (58,31 KB, 500x522, 250:261, s08e13_75.jpg)

File: 7b36103f13a2a83⋯.jpg (43,73 KB, 500x537, 500:537, s08e13_78.jpg)

7


 No.19670

File: b6a32f429557b61⋯.jpg (42,17 KB, 403x415, 403:415, s08e13_29.jpg)

File: 1be83d6b51d6cfb⋯.jpg (42,83 KB, 417x428, 417:428, s08e13_30.jpg)

File: dd9516b62d6cb41⋯.jpg (54,04 KB, 500x549, 500:549, s08e13_44.jpg)

File: 52f9c8c17d09df1⋯.jpg (40,65 KB, 414x449, 414:449, s08e13_45.jpg)

8


 No.19671

File: def505c27d03c84⋯.jpg (50,69 KB, 443x474, 443:474, s08e13_60.jpg)

File: 33c080d8b7a7b77⋯.jpg (40,29 KB, 404x401, 404:401, s08e13_46.jpg)

File: 1ad1a536c115ff4⋯.jpg (37,1 KB, 421x440, 421:440, s08e13_58.jpg)

File: 74cd66538b606e6⋯.jpg (48,79 KB, 430x474, 215:237, s08e13_59.jpg)

9


 No.19672

File: a040734a40ae6c1⋯.jpg (47,37 KB, 464x494, 232:247, s08e13_21.jpg)

File: 6d38f31effeef94⋯.jpg (43,82 KB, 394x418, 197:209, s08e13_61.jpg)

File: 9233242a9f2c6d0⋯.jpg (60,57 KB, 500x513, 500:513, s08e13_62.jpg)

File: 63308c10b1b7442⋯.jpg (34,32 KB, 432x466, 216:233, s08e13_11.jpg)

10 reszta za tydzień


 No.19692

File: f44f901f52a0487⋯.jpg (277,79 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0008.jpg)

File: a56b2e20165b37e⋯.jpg (96,2 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0009.jpg)

File: 10ee71a4567d430⋯.jpg (97,06 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0010.jpg)

File: 97084292fc068ed⋯.jpg (101,36 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0011.jpg)

heh


 No.19705

File: a50a0fcdf02456e⋯.jpg (40,29 KB, 400x413, 400:413, short8_5.jpg)

File: 301c6c609a64655⋯.jpg (11,25 KB, 256x249, 256:249, komfortowa joba.jpg)

File: e5b74c862d1f934⋯.jpg (18,59 KB, 306x301, 306:301, short8_2.jpg)

File: 48522e5e55eff9b⋯.jpg (38,54 KB, 432x475, 432:475, short8_3.jpg)

ale bym ich kopał za te 720p


 No.19706

File: 07fda23330b1e46⋯.jpg (13,23 KB, 187x199, 187:199, short8_11.jpg)

File: 07ced23a3506f8a⋯.jpg (21,1 KB, 306x300, 51:50, short8_8.jpg)

File: d03d0e01ae3bbb0⋯.jpg (11,88 KB, 177x197, 177:197, short8_9.jpg)

File: d0c2fcb489127dc⋯.jpg (10,42 KB, 166x178, 83:89, short8_10.jpg)

2


 No.19707

File: db73d19240f27fd⋯.jpg (14,43 KB, 294x301, 42:43, short8_15.jpg)

File: b6d2c07d6c0d31b⋯.jpg (27,72 KB, 330x342, 55:57, short8_16.jpg)

File: 7ed7d9f076a0b8c⋯.jpg (25,46 KB, 340x316, 85:79, short8_13.jpg)

File: 0a3092815d2c845⋯.jpg (27,22 KB, 333x359, 333:359, short8_14.jpg)

3


 No.19708

File: 2d4a1386f98d923⋯.jpg (11,88 KB, 205x201, 205:201, short8_22.jpg)

File: 24f39030fdce136⋯.jpg (16 KB, 248x250, 124:125, short8_19.jpg)

File: 9bbcf527333cb50⋯.jpg (12,79 KB, 203x210, 29:30, short8_20.jpg)

File: e90bd7c82649618⋯.jpg (21,65 KB, 380x368, 95:92, short8_21.jpg)

4


 No.19709

File: 5dbbb2ff0d5e32d⋯.jpg (24,24 KB, 324x332, 81:83, short8_18.jpg)

File: 49a6fdb77f4038e⋯.jpg (19,84 KB, 335x359, 335:359, short8_24.jpg)

File: befeee12e33d5ec⋯.jpg (21,58 KB, 353x365, 353:365, short8_25.jpg)

File: 53549a74f762faa⋯.jpg (35,68 KB, 379x405, 379:405, short8_17.jpg)

5


 No.19711

File: 8f8e47c7ad387ac⋯.jpg (25,89 KB, 368x368, 1:1, short8_12.jpg)

File: f1432687abd68d8⋯.jpg (24,62 KB, 348x349, 348:349, short8_4.jpg)

File: 57d786a094ac410⋯.jpg (20,93 KB, 298x315, 298:315, short8_6.jpg)

File: afb336c635df538⋯.jpg (31,66 KB, 370x404, 185:202, short8_7.jpg)

6


 No.19753

File: 167e5aa8cc66f97⋯.jpg (55,91 KB, 500x523, 500:523, s08e13_34.jpg)

File: 765233f62eabb35⋯.jpg (39,82 KB, 422x474, 211:237, s08e13_36.jpg)

File: 1f3c5fa2b160ac4⋯.jpg (52,64 KB, 500x542, 250:271, s08e13_38.jpg)

File: c82cfbada72f0ec⋯.jpg (60 KB, 500x549, 500:549, s08e13_22.jpg)

dalsza część niemiłych patyczków


 No.19754

File: dbdb7f98363e6ac⋯.jpg (52,67 KB, 500x536, 125:134, s08e13_49.jpg)

File: b0ed22e2824838e⋯.jpg (53,74 KB, 500x504, 125:126, s08e13_32.jpg)

File: d558a29e05fc6d3⋯.jpg (43,18 KB, 422x465, 422:465, s08e13_33.jpg)

File: 0b9015f5c03c749⋯.jpg (42,24 KB, 429x441, 143:147, s08e13_47.jpg)

12


 No.19755

File: d08b8e0f482b24a⋯.jpg (53,96 KB, 500x528, 125:132, s08e13_65.jpg)

File: 849ede041aa48fa⋯.jpg (51,81 KB, 500x543, 500:543, s08e13_50.jpg)

File: 1e0fe1f8f9c742a⋯.jpg (47,56 KB, 500x507, 500:507, s08e13_51.jpg)

File: 80a599be6667470⋯.jpg (56,94 KB, 500x535, 100:107, s08e13_64.jpg)

13


 No.19756

File: 1a3bb99a05d0c04⋯.jpg (34,16 KB, 383x388, 383:388, s08e13_9.jpg)

File: b826fa30c5fd32c⋯.jpg (50,75 KB, 500x482, 250:241, s08e13_66.jpg)

File: 37d4a8741573f72⋯.jpg (51,42 KB, 500x470, 50:47, s08e13_67.jpg)

File: 0753de7ab34fa7d⋯.jpg (30,75 KB, 338x326, 169:163, s08e13_81.jpg)

14


 No.19757

File: 2752153eba0f6c8⋯.jpg (25,55 KB, 319x351, 319:351, s08e13_10.jpg)

File: 4c27e2b8d469ba7⋯.jpg (30,76 KB, 380x390, 38:39, s08e13_13.jpg)

File: b5e1b857f8c92d8⋯.jpg (50,12 KB, 500x527, 500:527, s08e13_39.jpg)

File: ec54e04c5abb5cf⋯.jpg (39,74 KB, 500x459, 500:459, s08e13_40.jpg)

15


 No.19758

File: c5a81397b26ec87⋯.jpg (42,33 KB, 500x447, 500:447, s08e13_42.jpg)

File: 3e049c5e7f1d739⋯.jpg (47,92 KB, 463x496, 463:496, s08e13_43.jpg)

File: 80f00aa3693f734⋯.jpg (59,15 KB, 500x511, 500:511, s08e13_54.jpg)

File: 35c7467287f2821⋯.jpg (39,02 KB, 500x430, 50:43, s08e13_41.jpg)

16


 No.19759

File: 08c44259c9504d1⋯.jpg (47,32 KB, 500x546, 250:273, s08e13_79.jpg)

File: 7a79553b8b8808d⋯.jpg (49,21 KB, 500x541, 500:541, s08e13_56.jpg)

File: b9c766505bb7854⋯.jpg (44,5 KB, 433x458, 433:458, s08e13_72.jpg)

File: cc7605e7ac03463⋯.jpg (40,37 KB, 418x427, 418:427, s08e13_73.jpg)

17


 No.19760

File: ea6de5f34538d7f⋯.jpg (58,62 KB, 500x519, 500:519, s08e13_25.jpg)

File: 07bb2f70806b42f⋯.jpg (47,77 KB, 454x502, 227:251, s08e13_2.jpg)

File: 46bd7ecbb39883b⋯.jpg (53,87 KB, 500x484, 125:121, s08e13_17.jpg)

File: 7bb20ba17ace7b3⋯.jpg (53,41 KB, 500x559, 500:559, s08e13_19.jpg)

18


 No.19761

File: 73339cc0f8ded27⋯.jpg (61 KB, 500x537, 500:537, s08e13_26.jpg)

File: 7249a780bed9b1f⋯.jpg (72,81 KB, 500x692, 125:173, s08e13_27.jpg)

File: 040d20b90472262⋯.jpg (43,61 KB, 454x449, 454:449, s08e13_53.jpg)

File: 06f3326db5a0c30⋯.jpg (56,25 KB, 500x532, 125:133, s08e13_55.jpg)

19


 No.19762

File: 0bbf5218e3f3535⋯.jpg (34,46 KB, 384x427, 384:427, s08e13_76.jpg)

File: e3bc796c737e2be⋯.jpg (38,94 KB, 455x452, 455:452, s08e13_71.jpg)

File: df509dbbd68ab22⋯.jpg (42,33 KB, 450x426, 75:71, s08e13_74.jpg)

20


 No.19813

File: 64c208c06aef35e⋯.jpg (31,53 KB, 343x362, 343:362, s08e14_16.jpg)

File: c77a639226a270a⋯.jpg (29,81 KB, 264x282, 44:47, s08e14_1.jpg)

File: 7be4df687aa546e⋯.jpg (54,29 KB, 500x489, 500:489, s08e14_2.jpg)

File: 623eca0cb9d17a1⋯.jpg (58,18 KB, 500x503, 500:503, s08e14_3.jpg)

odcinek 14 - A Matter of Principals


 No.19814

File: c6bbea90486a5c8⋯.jpg (35,18 KB, 319x364, 319:364, s08e14_27.jpg)

File: d92c2a8a91efe79⋯.jpg (65,96 KB, 500x517, 500:517, s08e14_10.jpg)

File: 9bf52fc88fc09b6⋯.jpg (66,08 KB, 500x581, 500:581, s08e14_11.jpg)

File: d147927865811ce⋯.jpg (28,4 KB, 282x333, 94:111, s08e14_17.jpg)

2


 No.19815

File: c09bcacdb41151c⋯.jpg (19,72 KB, 243x259, 243:259, s08e14_30.jpg)

File: 4ff962e22bca77c⋯.jpg (19,02 KB, 243x262, 243:262, s08e14_31.jpg)

File: 54ba62620b73bc7⋯.jpg (58,92 KB, 500x539, 500:539, s08e14_45.jpg)

File: 7df8551ada525d8⋯.jpg (47,68 KB, 500x514, 250:257, s08e14_47.jpg)

3


 No.19816

File: c5aa9d8bb22e551⋯.jpg (52,03 KB, 462x479, 462:479, s08e14_6.jpg)

File: 9aa8b5d4c7af2ad⋯.jpg (40,07 KB, 425x493, 25:29, s08e14_7.jpg)

File: 30802eca0cabc5c⋯.jpg (42,37 KB, 462x481, 462:481, s08e14_9.jpg)

File: 92d821816edceb6⋯.jpg (62,94 KB, 500x553, 500:553, s08e14_48.jpg)

4


 No.19817

File: 74f5be4805d412b⋯.jpg (32,51 KB, 397x418, 397:418, s08e14_18.jpg)

File: 0123d7e39d102aa⋯.jpg (60,67 KB, 500x568, 125:142, s08e14_53.jpg)

File: b34a30430091352⋯.jpg (48,54 KB, 500x535, 100:107, s08e14_54.jpg)

File: 33bf105c14829b1⋯.jpg (56,71 KB, 500x535, 100:107, s08e14_4.jpg)

5


 No.19818

File: 19d93f463db5ce0⋯.jpg (46,66 KB, 491x530, 491:530, s08e14_13.jpg)

File: 729d7b4b6b3175c⋯.jpg (45,53 KB, 500x508, 125:127, s08e14_28.jpg)

File: 18a135d50f80762⋯.jpg (42,33 KB, 500x490, 50:49, s08e14_34.jpg)

File: 0cea22499c071e4⋯.jpg (41,96 KB, 456x466, 228:233, s08e14_36.jpg)

6


 No.19819

File: 7d2555210bfcfbe⋯.jpg (32,22 KB, 346x385, 346:385, s08e14_39.jpg)

File: 51ed5576df16541⋯.jpg (31,82 KB, 432x440, 54:55, s08e14_42.jpg)

File: a9f97b5ab896657⋯.jpg (47,62 KB, 500x523, 500:523, s08e14_37.jpg)

File: e0bad7ff6774660⋯.jpg (45,12 KB, 494x552, 247:276, s08e14_38.jpg)

7


 No.19820

File: 90ab3161f9c2748⋯.jpg (110,05 KB, 814x884, 407:442, halo flaterszon mode ty ku….jpg)

File: 93535cc54d33ba8⋯.jpg (58,53 KB, 500x558, 250:279, s08e14_35.jpg)

File: 29c91ea709e54e8⋯.jpg (65,13 KB, 500x560, 25:28, s08e14_40.jpg)

File: c72a87de6614497⋯.jpg (63,32 KB, 488x541, 488:541, s08e14_41.jpg)

8


 No.19821

File: cb99b2a7439f458⋯.jpg (48,53 KB, 500x484, 125:121, s08e14_21.jpg)

File: 0f79a1ed7995c28⋯.jpg (52,8 KB, 500x540, 25:27, s08e14_14.jpg)

File: 21aac49ed1390a1⋯.jpg (62,14 KB, 500x503, 500:503, s08e14_15.jpg)

File: 3e9b8d0fb8243ae⋯.jpg (59,71 KB, 500x533, 500:533, s08e14_20.jpg)

9


 No.19822

File: aacd8d6160a161c⋯.jpg (85,9 KB, 700x734, 350:367, rape time.jpg)

File: fa3f65d7f7da94e⋯.jpg (40,95 KB, 461x463, 461:463, s08e14_19.jpg)

File: ccfdacc07769e90⋯.jpg (52,75 KB, 500x502, 250:251, s08e14_22.jpg)

File: 952dc97f4530079⋯.jpg (51,39 KB, 500x471, 500:471, s08e14_23.jpg)

10


 No.19823

File: 968ac2ab25794a5⋯.jpg (51,84 KB, 500x473, 500:473, s08e14_46.jpg)

File: 78cd07df1baf98e⋯.jpg (27,68 KB, 297x312, 99:104, s08e14_5.jpg)

File: d735ff384ba1986⋯.jpg (126,6 KB, 700x688, 175:172, s08e14_8.jpg)

File: ec4ab705218389f⋯.jpg (57,63 KB, 500x520, 25:26, s08e14_29.jpg)

11


 No.19824

File: e3402f81951a1bf⋯.jpg (23,25 KB, 258x261, 86:87, s08e14_26.jpg)

File: 1c3fcd94652f04d⋯.jpg (81,25 KB, 763x755, 763:755, s08e14_52.jpg)

File: 2d202f153a17035⋯.jpg (33,46 KB, 359x374, 359:374, s08e14_24.jpg)

File: 0b67dfcca478dc9⋯.jpg (26,36 KB, 273x341, 273:341, s08e14_25.jpg)

12


 No.19825

File: 63adb3dbc7d01cc⋯.jpg (38,01 KB, 421x427, 421:427, s08e14_44.jpg)

File: 2ce7ccd0f573fde⋯.jpg (54,58 KB, 500x537, 500:537, s08e14_32.jpg)

File: b5c4657f7187b70⋯.jpg (13,19 KB, 214x249, 214:249, s08e14_33.jpg)

File: 7938dcd04a12dcf⋯.jpg (25,31 KB, 289x310, 289:310, s08e14_43.jpg)

13


 No.19826

File: 4507190fb26a37b⋯.jpg (46,44 KB, 500x512, 125:128, s08e14_49.jpg)

File: 21d0f9a9bbe0f6e⋯.jpg (25,3 KB, 265x268, 265:268, s08e14_50.jpg)

File: fe3a860c035ddfb⋯.jpg (29,12 KB, 316x326, 158:163, s08e14_51.jpg)

File: 16024517b247627⋯.png (629,4 KB, 947x859, 947:859, sieg heil.png)

14


 No.19891

File: f2b99658f49dac8⋯.jpg (51,71 KB, 500x486, 250:243, s08e15_14.jpg)

File: c2f094a2c430d16⋯.jpg (58,38 KB, 500x517, 500:517, s08e15_5.jpg)

File: 021cb7559f95a4d⋯.jpg (19,35 KB, 286x292, 143:146, s08e15_10.jpg)

File: 5ff5125bf0c9adb⋯.jpg (52,61 KB, 500x509, 500:509, s08e15_13.jpg)

odcinek 15 - The Hearth's Warming Club


 No.19892

File: 5470ab3799cf664⋯.jpg (38,71 KB, 397x423, 397:423, s08e15_9.jpg)

File: c49c6cbbb8ff2f3⋯.jpg (52,62 KB, 500x559, 500:559, s08e15_27.jpg)

File: 5707764d8fc07f9⋯.jpg (48,47 KB, 482x539, 482:539, s08e15_6.jpg)

File: 4c6e3fd797ce440⋯.jpg (35,54 KB, 400x395, 80:79, s08e15_7.jpg)

2


 No.19893

File: b44cada31105057⋯.jpg (65,78 KB, 500x554, 250:277, s08e15_17.jpg)

File: 8be57b6525f7c4d⋯.jpg (52,78 KB, 500x541, 500:541, s08e15_1.jpg)

File: 43ee8f37e320f52⋯.jpg (42,31 KB, 500x480, 25:24, s08e15_8.jpg)

File: d4496a3d88d1f60⋯.jpg (52,02 KB, 500x532, 125:133, s08e15_11.jpg)

3


 No.19894

File: 46171168404ef36⋯.jpg (39,33 KB, 421x477, 421:477, s08e15_3.jpg)

File: 5dfcc0baef37009⋯.jpg (55,71 KB, 481x484, 481:484, s08e15_23.jpg)

File: 2231cb42a3a37e2⋯.jpg (65,49 KB, 500x577, 500:577, s08e15_25.jpg)

File: 4a032a6574b750e⋯.jpg (34,74 KB, 414x428, 207:214, s08e15_2.jpg)

4


 No.19895

File: 36f517952139c6b⋯.jpg (53,24 KB, 500x521, 500:521, s08e15_4.jpg)

File: 93856824e55f9db⋯.jpg (64,4 KB, 500x576, 125:144, s08e15_20.jpg)

File: 99afbe433970c66⋯.jpg (46,29 KB, 430x460, 43:46, s08e15_21.jpg)

File: 130b70fcd33c85e⋯.jpg (58,71 KB, 500x542, 250:271, s08e15_26.jpg)

5


 No.19896

File: 055545a795a643e⋯.jpg (62,76 KB, 500x516, 125:129, sieg yak.jpg)

File: fa92fe4511d3b0a⋯.jpg (65,7 KB, 500x551, 500:551, s08e15_22.jpg)

File: 4c517167f917ac5⋯.jpg (49,28 KB, 500x520, 25:26, s08e15_24.jpg)

File: 814b0bca0562793⋯.jpg (49,87 KB, 500x485, 100:97, sieg yak 2.jpg)

6


 No.19897

File: c76cf97656f10fa⋯.jpg (52,83 KB, 500x571, 500:571, s08e15_12.jpg)

File: c3b22aab0f9200b⋯.jpg (42,98 KB, 449x468, 449:468, s08e15_15.jpg)

File: 16a85be0341bca7⋯.jpg (34,35 KB, 395x444, 395:444, s08e15_16.jpg)

File: 3d1011a12f24807⋯.jpg (51,26 KB, 500x524, 125:131, s08e15_18.jpg)

7


 No.19958

File: 2a23e7a57b75909⋯.jpg (56,43 KB, 500x560, 25:28, s08e16_2.jpg)

File: a3fb46cb511dcae⋯.jpg (12,44 KB, 173x208, 173:208, s08e16_9.jpg)

File: 58b6c1e139a698b⋯.jpg (14,37 KB, 188x210, 94:105, s08e16_10.jpg)

File: f9e13d78050cb0e⋯.jpg (25,04 KB, 282x290, 141:145, s08e16_11.jpg)

odcinek 16 - Friendship University


 No.19959

File: d9addc4c21de771⋯.jpg (43,51 KB, 490x519, 490:519, s08e16_21.jpg)

File: 7d0dfca77526052⋯.jpg (55,12 KB, 500x513, 500:513, s08e16_12.jpg)

File: 609dc9d3ac68529⋯.jpg (58,85 KB, 500x549, 500:549, s08e16_15.jpg)

File: ce927e81c155d0e⋯.jpg (47,75 KB, 484x476, 121:119, s08e16_17.jpg)

2


 No.19960

File: 24a35cfff2f0bcd⋯.jpg (45,62 KB, 500x536, 125:134, s08e16_22.jpg)

File: b61e81205508334⋯.jpg (47,94 KB, 500x501, 500:501, s08e16_23.jpg)

File: b829ec7b025af66⋯.jpg (32,88 KB, 425x477, 425:477, s08e16_26.jpg)

File: 6d41080fc8016ce⋯.jpg (60,61 KB, 500x502, 250:251, s08e16_27.jpg)

3


 No.19961

File: adf769c19cff182⋯.jpg (22,03 KB, 284x300, 71:75, s08e16_6.jpg)

File: 0b349c0b4b47ba5⋯.jpg (54,57 KB, 481x479, 481:479, s08e16_3.jpg)

File: 750ca8f19b0e2ac⋯.jpg (49,9 KB, 500x516, 125:129, s08e16_4.jpg)

File: 63adb7a6be6ad65⋯.jpg (44,97 KB, 500x485, 100:97, s08e16_5.jpg)

4


 No.19962

File: 10e671eae1b809f⋯.jpg (26,12 KB, 316x338, 158:169, s08e16_7.jpg)

File: 268c0dd2818f6f5⋯.jpg (53,25 KB, 500x559, 500:559, s08e16_14.jpg)

File: 4884d859e58bc7e⋯.jpg (55,49 KB, 495x537, 165:179, s08e16_24.jpg)

File: 7baec96de9633f8⋯.jpg (65,93 KB, 500x537, 500:537, s08e16_25.jpg)

5


 No.19963

File: 368d3988ec4c377⋯.jpg (49,18 KB, 500x566, 250:283, s08e16_29.jpg)

File: d0d0b9203b47a60⋯.jpg (38,1 KB, 376x412, 94:103, s08e16_30.jpg)

File: f13d8a02e7377c4⋯.jpg (37,26 KB, 500x520, 25:26, s08e16_8.jpg)

File: 7ee3d7651631185⋯.jpg (31,21 KB, 305x354, 305:354, s08e16_28.jpg)

6


 No.19964

File: 6a3c1f016610cd2⋯.jpg (52,34 KB, 449x451, 449:451, s08e16_19.jpg)

File: 9d87c50f0812560⋯.jpg (52,6 KB, 500x510, 50:51, s08e16_1.jpg)

File: 4031703434f4d9d⋯.jpg (47,18 KB, 431x454, 431:454, s08e16_13.jpg)

File: 976cd7c0984c925⋯.jpg (56,43 KB, 476x509, 476:509, s08e16_16.jpg)

7


 No.19965

File: 0b4030bf437a631⋯.jpg (54,41 KB, 500x460, 25:23, wizabuse.jpg)

File: b7953f9094732fd⋯.jpg (49,14 KB, 444x410, 222:205, s08e16_18.jpg)

File: 7db61544b4af334⋯.jpg (70,92 KB, 500x534, 250:267, s08e16_20.jpg)

8


 No.20023

File: 6cc3134c5a06425⋯.jpg (71,33 KB, 500x535, 100:107, luna_10.jpg)

File: 20d168146adc9b3⋯.jpg (33,83 KB, 395x382, 395:382, luna_2.jpg)

File: af76a7b7217fd19⋯.jpg (49,62 KB, 487x535, 487:535, luna_4.jpg)

File: 0e07666a8dad268⋯.jpg (43,21 KB, 473x506, 43:46, luna_6.jpg)

dzisiaj losowe Luny


 No.20024

File: 0192562e33c9b0c⋯.jpg (51,31 KB, 500x535, 100:107, 25.jpg)

File: fb6503a9d2ca083⋯.jpg (56,75 KB, 500x504, 125:126, 14.jpg)

File: 684be560585dfde⋯.jpg (62,93 KB, 500x519, 500:519, 15.jpg)

File: 8fa90bff034906c⋯.jpg (45,43 KB, 500x503, 500:503, 24.jpg)

2


 No.20025

File: 58ab3c0877b0059⋯.jpg (57,55 KB, 500x535, 100:107, luna_13.jpg)

File: af5931a32ac5d6b⋯.jpg (55,81 KB, 500x496, 125:124, luna_26.jpg)

File: 6eb01e8d6778bff⋯.jpg (57,38 KB, 500x519, 500:519, luna_27.jpg)

File: 9a933e1730fd36f⋯.jpg (61,55 KB, 500x509, 500:509, luna_12.jpg)

3


 No.20026

File: 5d25bea3e1fba8b⋯.jpg (61,65 KB, 500x561, 500:561, luna_35.jpg)

File: 484a74fd7d2c05a⋯.jpg (55,18 KB, 500x496, 125:124, luna_28.jpg)

File: e9e96b7e903e127⋯.jpg (44,79 KB, 423x468, 47:52, luna_29.jpg)

File: f7a35afe247d8a2⋯.jpg (48,69 KB, 450x475, 18:19, luna_34.jpg)

4


 No.20027

File: d23a217fea6d571⋯.jpg (54,88 KB, 500x527, 500:527, luna_39.jpg)

File: 453d6ebd225a3d5⋯.jpg (64,72 KB, 499x540, 499:540, luna_36.jpg)

File: 96589a806289506⋯.jpg (63,53 KB, 500x566, 250:283, luna_37.jpg)

File: a270f44f47ec1ca⋯.jpg (58,34 KB, 500x488, 125:122, luna_38.jpg)

5


 No.20028

File: 6899f8ce07f7da8⋯.jpg (19,86 KB, 268x303, 268:303, luna_45.jpg)

File: f0be066817707fc⋯.jpg (57,84 KB, 500x511, 500:511, luna_40.jpg)

File: 56f50e0d5e4e157⋯.jpg (54,33 KB, 500x505, 100:101, luna_41.jpg)

File: c18627e59fab052⋯.jpg (59,93 KB, 500x518, 250:259, luna_44.jpg)

6


 No.20029

File: 1fc87d67e1e5d0a⋯.jpg (51,6 KB, 500x448, 125:112, luna_50.jpg)

File: 097225319ce40c9⋯.jpg (36,46 KB, 369x359, 369:359, luna_46.jpg)

File: 07a70bae87ff985⋯.jpg (45,3 KB, 487x482, 487:482, luna_48.jpg)

File: 3d308f4762a6442⋯.jpg (53,68 KB, 537x521, 537:521, luna_49.jpg)

7


 No.20030

File: fa6a1cdcb232310⋯.jpg (54,58 KB, 500x510, 50:51, luna_53.jpg)

File: 33d5b02c38cb274⋯.jpg (57,45 KB, 500x526, 250:263, luna_54.jpg)

File: b685c8f7aad4a10⋯.jpg (58,27 KB, 486x529, 486:529, luna_51.jpg)

File: 221fa94c9d97b38⋯.jpg (61,2 KB, 565x613, 565:613, luna_52.jpg)

8


 No.20031

File: 46d039ce206b036⋯.jpg (55,65 KB, 500x479, 500:479, luna_58.jpg)

File: c230f708e910e46⋯.jpg (45,82 KB, 500x466, 250:233, luna_55.jpg)

File: eded0a2de29c5dc⋯.jpg (45,25 KB, 481x493, 481:493, luna_56.jpg)

File: ac080eb3970fd21⋯.jpg (63,67 KB, 500x553, 500:553, luna_57.jpg)

9


 No.20032

File: 5e2ad4fa826c382⋯.jpg (61,18 KB, 500x491, 500:491, luna_60.jpg)

File: fdebc34b7576bfa⋯.jpg (61,41 KB, 500x517, 500:517, luna_61.jpg)

File: 1040f54dffb786d⋯.jpg (57,1 KB, 500x501, 500:501, luna_62.jpg)

File: 7392d038b6029ec⋯.jpg (56,15 KB, 500x533, 500:533, luna_59.jpg)

10


 No.20033

File: 022d62d2857e722⋯.jpg (49,64 KB, 500x521, 500:521, luna_73.jpg)

File: 6007970fd70bef8⋯.jpg (36,57 KB, 398x418, 199:209, luna_74.jpg)

File: b6696f2e6ebc468⋯.jpg (52,92 KB, 500x489, 500:489, luna_63.jpg)

File: b3f50f53cd6f5e8⋯.jpg (62,36 KB, 500x523, 500:523, luna_64.jpg)

11


 No.20034

File: 1bafa96b86aede1⋯.jpg (31,84 KB, 308x335, 308:335, luna_76.jpg)

File: 3f09404c77f6293⋯.jpg (33,39 KB, 316x326, 158:163, luna_77.jpg)

File: 7859ecc15dd94d9⋯.jpg (50,24 KB, 432x467, 432:467, luna_78.jpg)

File: 0f12cf3daea75c9⋯.jpg (31,81 KB, 386x386, 1:1, luna_75.jpg)

12


 No.20035

File: 30bdaaa6c27a0c4⋯.jpeg (152,92 KB, 1177x903, 1177:903, 1815640__safe_artist-colo….jpeg)

>>20027

>>20029

>dzisiaj losowe Luny

>postuje Nightmare Moon


 No.20036

File: a237971f2557cf3⋯.png (1,45 MB, 3000x2600, 15:13, 1807260.png)

>>20035

dla mnie NMM to alternatywna forma Luny


 No.20037

>>20036

dzięki za przyznanie że Luna jest zbrodniarzem wojennym


 No.20038

>>20037

nie ma za co

t.Celestiarz


 No.20039

File: fb607ffe35123f7⋯.png (452,88 KB, 748x674, 374:337, 35080.png)

>>20035

Jakby zapostował młodą Lune też byś się burzył?

inb4 tłumaczenie mi swoich głowokanonów


 No.20040

>>20039

>młodą Lune

Właśnie udzieliłeś odpowiedzi na własne pytanie

>burzył

Pardą?


 No.20054

File: 70384cabccb5f4c⋯.jpg (38,37 KB, 425x460, 85:92, sb_4.jpg)

File: d04c91ed9c8d38b⋯.jpg (55,74 KB, 500x598, 250:299, sb_1.jpg)

File: a665125af355c29⋯.jpg (55,52 KB, 500x573, 500:573, sb_2.jpg)

File: de6e85baa101266⋯.jpg (49,24 KB, 500x464, 125:116, sb_3.jpg)

mordy z nowych girlaków


 No.20055

File: f0520c75bde6ffd⋯.jpg (47 KB, 500x583, 500:583, sb_13.jpg)

File: a2153ad4b9f4b66⋯.jpg (60,68 KB, 500x503, 500:503, girlaki jedzą guwno.jpg)

File: c0564c8c51e9479⋯.jpg (43,18 KB, 448x507, 448:507, sb_5.jpg)

File: a8822ccc7c192e5⋯.jpg (45,85 KB, 482x479, 482:479, sb_7.jpg)


 No.20056

File: 0a34a4ecfa354ca⋯.jpg (27,84 KB, 382x382, 1:1, sb_16.jpg)

File: cfb7cb7d1c68300⋯.jpg (46,78 KB, 500x536, 125:134, sb_6.jpg)

File: 7c2fd02193ac362⋯.jpg (33,96 KB, 420x453, 140:151, sb_14.jpg)

File: 89ebef34bb5c0f5⋯.jpg (16,54 KB, 217x235, 217:235, sb_15.jpg)

3


 No.20057

File: afea2ea9b41bcc3⋯.jpg (40,09 KB, 380x384, 95:96, sb_11.jpg)

File: d4af28a9bc31984⋯.jpg (37,39 KB, 397x402, 397:402, sb_8.jpg)

File: 337d6bdf6210427⋯.jpg (42,18 KB, 500x487, 500:487, sb_9.jpg)

File: 38254267cfbf127⋯.jpg (53,18 KB, 500x479, 500:479, sb_10.jpg)

4


 No.20096

File: 1917b691038bd32⋯.jpg (51,98 KB, 453x480, 151:160, celestia_11.jpg)

File: 7156ed9183846a2⋯.jpg (65,8 KB, 500x531, 500:531, celestia_5.jpg)

File: c748425a66a0ec4⋯.jpg (47,36 KB, 465x459, 155:153, celestia_7.jpg)

File: 5499d53e4ecf9c8⋯.jpg (45,96 KB, 412x444, 103:111, celestia_9.jpg)

czas na losowe Celestie


 No.20097

File: 427e6c43ead7289⋯.jpg (53,62 KB, 500x509, 500:509, celestia_19.jpg)

File: a8189a95d90ce1b⋯.jpg (62,17 KB, 500x578, 250:289, celestia_16.jpg)

File: 67b930786e6844a⋯.jpg (34,26 KB, 317x343, 317:343, celestia_17.jpg)

File: 65beb5c1b6557a6⋯.jpg (18,32 KB, 195x204, 65:68, celestia_18.jpg)

2


 No.20098

File: 8a09acbc966dfae⋯.jpg (55,92 KB, 500x533, 500:533, celestia_22.jpg)

File: 1ceb4b402d52a87⋯.jpg (58,87 KB, 500x538, 250:269, celestia_23.jpg)

File: 1a6520d881fba68⋯.jpg (30,62 KB, 321x302, 321:302, celestia_20.jpg)

File: 841bee73ffae666⋯.jpg (26,55 KB, 295x261, 295:261, celestia_21.jpg)

3


 No.20099

File: 6254c613d59b9aa⋯.jpg (47,54 KB, 397x425, 397:425, celestia_31.jpg)

File: a518c17a7ef8c2f⋯.jpg (60,04 KB, 500x502, 250:251, celestia_32.jpg)

File: 087610a9d560960⋯.jpg (48,55 KB, 516x522, 86:87, celestia_33.jpg)

File: 22eb7eea2ca8021⋯.jpg (43,32 KB, 412x446, 206:223, celestia_30.jpg)

4


 No.20100

File: 20d3619d7d55d9b⋯.jpg (30,25 KB, 310x354, 155:177, celestia_43.jpg)

File: ffdd39666b44d03⋯.jpg (52,67 KB, 500x504, 125:126, celestia_65.jpg)

File: 5258c9ec3b934e4⋯.jpg (47,05 KB, 500x558, 250:279, celestia_66.jpg)

File: f684bdb4355b9e2⋯.jpg (38,16 KB, 405x428, 405:428, celestia_42.jpg)

5


 No.20101

File: cacc984d8d8d304⋯.jpg (54,34 KB, 500x509, 500:509, celestia_69.jpg)

File: 310ba391094f352⋯.jpg (47,41 KB, 500x464, 125:116, celestia_70.jpg)

File: ea257c322510b91⋯.jpg (46,5 KB, 446x470, 223:235, celestia_67.jpg)

File: a60d50eb038886b⋯.jpg (40,85 KB, 426x476, 213:238, celestia_68.jpg)

6


 No.20102

File: c31a046124db04b⋯.jpg (25,1 KB, 265x279, 265:279, celestia_73.jpg)

File: 34703a726a80150⋯.jpg (18,31 KB, 272x278, 136:139, celestia_74.jpg)

File: 09669ac3fc77c4e⋯.jpg (49,99 KB, 500x463, 500:463, celestia_71.jpg)

File: 0f74d07f7fdf80d⋯.jpg (54,43 KB, 500x552, 125:138, celestia_72.jpg)

7


 No.20103

File: 073865156441c1d⋯.jpg (63,96 KB, 500x520, 25:26, celestia_77.jpg)

File: 7cd94baf83b497d⋯.jpg (73,87 KB, 572x595, 572:595, celestia_78.jpg)

File: 7a669ea6356b730⋯.jpg (23,99 KB, 255x272, 15:16, celestia_75.jpg)

File: cca0faf93981714⋯.jpg (41,38 KB, 443x438, 443:438, celestia_76.jpg)

8


 No.20104

File: 93ad1869a3250fe⋯.jpg (41,75 KB, 481x483, 481:483, celestia_80.jpg)

File: c7f6b3aa5b9be3f⋯.jpg (148,24 KB, 500x509, 500:509, celestia_boopedit.jpg)

File: 6657498d01d7777⋯.jpg (44,9 KB, 500x499, 500:499, celestia_79.jpg)

9


 No.20116

File: deab27a9b3ceeb7⋯.jpg (51,16 KB, 499x584, 499:584, s09e1_4.jpg)

File: 165d6d6d7d2ade9⋯.jpg (41,32 KB, 463x508, 463:508, s09e1_13.jpg)

File: 3362c7fa666e1d9⋯.jpg (40,04 KB, 490x520, 49:52, s09e1_2.jpg)

File: 9ce46adc06bf996⋯.jpg (38,21 KB, 377x500, 377:500, s09e1_3.jpg)

odcinki premierowe - The Beginning of the End


 No.20117

File: 6e25512c582b322⋯.jpg (66,78 KB, 500x578, 250:289, s09e1_34.jpg)

File: ec57cfeb36685df⋯.jpg (39,97 KB, 482x531, 482:531, s09e02_20.jpg)

File: ae5961f1fc24823⋯.jpg (42,03 KB, 466x488, 233:244, s09e1_5.jpg)

File: ebb027e5be3b6fd⋯.jpg (60,78 KB, 500x554, 250:277, s09e1_32.jpg)

2


 No.20118

File: 33ff1b9c828984c⋯.jpg (62,31 KB, 500x540, 25:27, s09e1_35.jpg)

File: c6b272560fe1be3⋯.jpg (57,34 KB, 500x538, 250:269, s09e1_36.jpg)

File: e6d83ee9885e76f⋯.jpg (43,5 KB, 390x438, 65:73, s09e1_37.jpg)

File: 32a818b8f2cc424⋯.jpg (29,37 KB, 326x338, 163:169, s09e1_40.jpg)

3


 No.20119

File: b070a3a54d3c118⋯.jpg (13,98 KB, 149x183, 149:183, masketta mare.jpg)

File: 61aa897f92f5960⋯.jpg (47,76 KB, 500x548, 125:137, s09e1_38.jpg)

File: 963777e6bf4a43c⋯.jpg (58,24 KB, 496x530, 248:265, s09e1_51.jpg)

File: 477bcaef747a148⋯.jpg (45,32 KB, 429x479, 429:479, s09e1_52.jpg)

4


 No.20120

File: 742db86cd49eccb⋯.jpg (31,86 KB, 500x476, 125:119, s09e02_2.jpg)

File: 2cd86c7986d0cae⋯.jpg (60,11 KB, 500x531, 500:531, s09e1_39.jpg)

File: 9dcfec5e51aa43e⋯.jpg (43,82 KB, 500x528, 125:132, s09e1_56.jpg)

File: 504fb161ca4073b⋯.jpg (26,34 KB, 379x403, 379:403, s09e02_1.jpg)

5


 No.20121

File: 869e94118a7ac4d⋯.jpg (71,26 KB, 500x489, 500:489, s09e1_7.jpg)

File: ffa48497283751f⋯.jpg (59,05 KB, 500x519, 500:519, s09e02_3.jpg)

File: 628db31f07ae62f⋯.jpg (37,84 KB, 456x488, 57:61, s09e02_13.jpg)

File: 985c04543f73077⋯.jpg (50,96 KB, 500x564, 125:141, s09e02_18.jpg)

6


 No.20122

File: 0e71fa6f12474cf⋯.jpg (45,97 KB, 500x499, 500:499, s09e1_15.jpg)

File: d65e70c32a9fef4⋯.jpg (42,9 KB, 485x478, 485:478, s09e1_31.jpg)

File: 48d282a5609baa8⋯.jpg (48,59 KB, 500x447, 500:447, s09e02_12.jpg)

File: b2749445996e0ea⋯.jpg (21,05 KB, 302x278, 151:139, iwtcird.jpg)

7


 No.20123

File: fae7153d759a35e⋯.jpg (47,54 KB, 500x505, 100:101, s09e02_15.jpg)

File: 20fafa0b1ad1e97⋯.jpg (60,69 KB, 500x523, 500:523, s09e1_16.jpg)

File: baab9d9e09378b9⋯.jpg (38,85 KB, 403x425, 403:425, s09e1_58.jpg)

File: a0bee920000eb97⋯.jpg (35,97 KB, 433x476, 433:476, s09e02_14.jpg)

8


 No.20124

File: b7145b5a7b10fb9⋯.jpg (25,95 KB, 328x337, 328:337, s09e1_1.jpg)

File: 89646eecc9e680c⋯.jpg (48,62 KB, 477x482, 477:482, s09e02_4.jpg)

File: fbe8b4d8d23ca0c⋯.jpg (31,12 KB, 316x335, 316:335, s09e02_6.jpg)

File: 235b8ec199cd209⋯.jpg (60,18 KB, 500x493, 500:493, s09e02_9.jpg)

9


 No.20125

File: e0b6aa4137f2d4a⋯.jpg (41,08 KB, 451x467, 451:467, s09e1_27.jpg)

File: 1aed9a7d276fa74⋯.jpg (33,92 KB, 422x455, 422:455, s09e1_28.jpg)

File: 6c923702560b15b⋯.jpg (35,8 KB, 500x502, 250:251, s09e1_29.jpg)

File: fe3b2e7b96fb530⋯.jpg (27,26 KB, 372x392, 93:98, s09e1_23.jpg)

10


 No.20126

File: 2e579ff5e44a9af⋯.jpg (39,47 KB, 436x451, 436:451, s09e02_8.jpg)

File: 1a6d48d37b6d528⋯.jpg (40,99 KB, 488x546, 244:273, s09e1_30.jpg)

File: 4bd063b942ef610⋯.jpg (45,93 KB, 476x537, 476:537, s09e1_57.jpg)

File: dd0fd8d1f90b636⋯.jpg (32,49 KB, 398x401, 398:401, s09e02_5.jpg)

11


 No.20127

File: c538615f0417508⋯.jpg (58,83 KB, 500x549, 500:549, s09e02_16.jpg)

File: 4dd6552630b1d08⋯.jpg (57,02 KB, 500x516, 125:129, s09e1_48.jpg)

File: 509b9a9b17792e5⋯.jpg (46,48 KB, 484x536, 121:134, s09e02_10.jpg)

File: e80868f6cda68f7⋯.jpg (42,86 KB, 444x494, 222:247, s09e02_11.jpg)

12


 No.20128

File: 3ad966c32346c8a⋯.jpg (43,43 KB, 500x505, 100:101, s09e1_22.jpg)

File: 99e4adac0e4ec5b⋯.jpg (23,45 KB, 364x351, 28:27, s09e1_26.jpg)

File: cf889a92500c872⋯.jpg (48,55 KB, 500x584, 125:146, s09e1_41.jpg)

File: 0c07edfde6e2409⋯.jpg (44,64 KB, 500x557, 500:557, s09e1_49.jpg)

13


 No.20129

File: 4a042daa9732721⋯.jpg (55,67 KB, 500x563, 500:563, s09e1_18.jpg)

File: 220e0945607aac0⋯.jpg (54,82 KB, 500x502, 250:251, s09e1_10.jpg)

File: 5bd4d918dbd09b8⋯.jpg (44,69 KB, 436x495, 436:495, s09e1_12.jpg)

File: c6a59740a1b1764⋯.jpg (56,15 KB, 500x505, 100:101, s09e1_17.jpg)

14


 No.20130

File: 63b757ef440e007⋯.jpg (46,96 KB, 500x535, 100:107, s09e1_21.jpg)

File: 8978f7cb3036a68⋯.jpg (52,01 KB, 500x468, 125:117, s09e1_42.jpg)

File: 6dcca867dfb5268⋯.jpg (44,29 KB, 500x529, 500:529, s09e1_44.jpg)

File: 93f2c27486f28a2⋯.jpg (55,07 KB, 500x565, 100:113, s09e1_46.jpg)

15


 No.20131

File: 18d1f18ed38f62a⋯.jpg (43,97 KB, 500x520, 25:26, s09e1_47.jpg)

File: 8dd9c8285e2da46⋯.jpg (31,38 KB, 313x342, 313:342, s09e1_55.jpg)

File: f541733e37c055e⋯.jpg (55,38 KB, 500x526, 250:263, s09e02_17.jpg)

File: 09fac9738e157fc⋯.jpg (42,73 KB, 500x553, 500:553, s09e02_19.jpg)

16


 No.20132

File: a752427bb1cfccb⋯.jpg (52,5 KB, 500x545, 100:109, s09e1_45.jpg)

File: b258e48e5607fcc⋯.jpg (52,54 KB, 500x572, 125:143, s09e1_20.jpg)

File: 94685b2038329d0⋯.jpg (30,4 KB, 340x408, 5:6, s09e1_24.jpg)

File: 3ea49457fdb91de⋯.jpg (27,66 KB, 311x372, 311:372, s09e1_25.jpg)

17


 No.20133

File: c79f03680280002⋯.jpg (22,5 KB, 271x301, 271:301, s09e1_8.jpg)

File: 5ebfa1e7a0269dd⋯.jpg (31,51 KB, 352x376, 44:47, s09e1_9.jpg)

File: 65eab5db2900c90⋯.jpg (42,33 KB, 468x494, 18:19, s09e1_43.jpg)

File: 3af11ee66117c05⋯.jpg (53,87 KB, 500x532, 125:133, s09e1_50.jpg)

18


 No.20178

File: 030139c3800c82e⋯.jpg (115,92 KB, 776x801, 776:801, s09e03_1.jpg)

File: b1a64f04189c326⋯.jpg (66,86 KB, 500x521, 500:521, s09e03_2.jpg)

File: c4e9afdd149d751⋯.jpg (43,31 KB, 396x421, 396:421, s09e03_3.jpg)

File: 455c30a8ae9889e⋯.jpg (36,74 KB, 455x48