[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / dempart / doomer / fa / fast / mde / skyqueen / vichan / xivlg ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 99a72f7731413bb⋯.png (590,3 KB, 810x900, 9:10, 154599476225.png)

 No.19385

zapraszam serdecznie na nowy chan o kucykach

http://heretyk.org/b/

 No.19386

File: 1d726ede6bf9c2a⋯.png (54,81 KB, 450x495, 10:11, 1407789076362.png)

cichobumpujący poniak jest dla mnie absolutnie najlepszy


 No.19394

>>19385

>posty z grudnia

to był jakiś rajd od nas?


 No.19399

>>19394

samotny rajder zapostował parę nitek w jeden dzień, ja postuję co jakiś czas, a anon cichobumpiarz regularnie wszystkie kucykowe podbija


 No.19504

File: 5fcf280a24a0dc4⋯.png (148,37 KB, 1271x426, 1271:426, Untitled.png)

najlepszy wczorajszego wieczoru


 No.19513

>>19504

chciałem w linku dać adres do nas, ale stwierdziłem że mogło by to nam zaszkodzić


 No.19568

>>19504

ehh i już tokarka wyjebał


 No.19685

gratuluję anonie geciarzu 。◕‿‿◕。


 No.19686

File: cca23bad1bb3da7⋯.png (179,97 KB, 792x605, 72:55, get.png)

>>19685

na pamiątke
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / dempart / doomer / fa / fast / mde / skyqueen / vichan / xivlg ]