[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ashleyj / caco / choroy / dempart / firechan / lounge / pdfs / xivlg ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: bdb3e00225568e4⋯.jpg (276,88 KB, 2000x1500, 4:3, 86565__safe_artist-colon-m….jpg)

 No.19732

Pierwszy teaser ostatniego sezonu wypuszczony, data premiery w kwietniu, otwieram ostatni oficjalny sezonowy generał

https://www.youtube.com/watch?v=fR8ZXSYtDSw

>It's the beginning of the end

🆔

 No.19733

File: 955482fcb7f36f4⋯.png (73,96 KB, 467x539, 467:539, 1491372653248.png)

podgniłem z początku xD

>ostatni oficjalny sezonowy generał

no jak to, po tym będzie pierwszy sezon generał


 No.19734

>>19733

>po tym będzie pierwszy sezon generał

#niemojageneracja


 No.19798

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nie 🆔


 No.19802

>>19798

o cholera tego się nie spodziewałem. w moim głowokanonie Celestyna i Luna czują że umierają i tylko tak dla niepoznaki wymyśliły że

>no hehe to idziemy sobie na emeryturę, klucz do haremu macie pod tronem, bawcie się dobrze

also

>zostawianie equestrii w kopytach ponki albo daszy

co może pójść nie tak?


 No.19809

>>19802

Kurr, niezła beka jak na koniec bajki w którą się uciekało przed rzeczywistością przekażą że bogów nie ma, nic nie jest stałe i czas wziąć los we własne kopyta.


 No.19810

czekaj, od kiedy bolec ma skrzydła?

t. nieoglądający


 No.19811

>>19810

jak i tak nie oglądasz to po co ci to wiedzieć?


 No.19871

File: 1b9f55d44192131⋯.png (Schowaj obrazek, 835,54 KB, 2371x1513, 2371:1513, 1551753482363.png)

>>19809

>czas wziąć los we własne kopyta


 No.19889

File: f0cebb5325d83b5⋯.png (135,9 KB, 575x395, 115:79, to retire.png)

ale to będzie chujowe, przecież Celestia jest jeszcze młoda

patrzcie z jaką miną mówi o emeryturze, zupełnie bez godności, haha porzucę to co się liczy i będę uprawiać ogródek, święty spokój to to o czym zawsze marzyłam a królestwo było tylko tak se z konieczności

nie mogłaby levelupować i odpłynąć na zachód jak w tolkienie?

nie mówiąc o Lunie co dopiero wróciła z wygnania

boję się że lepiej tego nie oglądać


 No.19890

>>19889

>sagowanie jakościowym postem

yszty kurwo

also

>opuszczanie przejażdżki przed finałową stacją

bardzo proszę tego nie robić
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ashleyj / caco / choroy / dempart / firechan / lounge / pdfs / xivlg ]