[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha / agatha2 / choroy / dempart / doomer / htg / klpmm / vg ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 6e6e01ad8350a1a⋯.jpg (125,02 KB, 423x391, 423:391, 1551833092269.jpg)

 No.19836

bo kto mi kurwa zabroni ediszyn

na początek proponuję ustalić polską nazwę dla tego dzieła/abominacji

 No.19842

>proponuję ustalić polską nazwę dla tego dzieła/abominacji

guwno fantazja, tak losowo i adekwatnie


 No.19843

Źrebięca figlazja

7.5 godzin do odcinka GET KURWA HYPE XD


 No.19846

File: c01b961e79697d4⋯.png (1,03 MB, 1170x827, 1170:827, and the boys too.png)

>>19842

byłbym skłonny używać tej nazwy

można też skrócić do fantazjaki


 No.19849

>>19846

ale suka


 No.19851

File: eec0dfc3e2eee88⋯.png (365,33 KB, 393x398, 393:398, bella.png)

>>19849

tyś widzioł suke


 No.19855

>>19842

aprobuje


 No.19863

File: 400fff9176b52db⋯.png (441,68 KB, 958x784, 479:392, 1552343842661.png)

File: 14008a400fbbaef⋯.png (370,59 KB, 958x784, 479:392, 1552344949904.png)

Może dlatego że lekko pijany, ale gniję jak szalony xD


 No.19872

File: 1be0ff645725a9b⋯.png (175,53 KB, 579x417, 193:139, guwno fantazja.png)


 No.19916

spodziewam się powiewu świeżości po tej nowej serii rucham psa jak sra

>>19846

ten opis jest oficjalny? srogie pope is the guy xD


 No.19924

>>19916

to był oficjalny opis 3 lata temu, teraz już raczej nigdzie nie wisi


 No.20003

File: dba9568fed213b9⋯.gif (3,95 MB, 384x487, 384:487, top cute.gif)

https://www.dailymotion.com/playlist/x6bgi5

jest już 12 odcinków i powoli dodają napisy
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha / agatha2 / choroy / dempart / doomer / htg / klpmm / vg ]