[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / b2 / choroy / doomer / jenny / lewd / nofap / sl ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 81rd Attention-Hungry Games
/y2k/ - 2000s Nostalgia

Entries for the 2019 Summer Infinity Cup are now open!
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: ecc9009411517d4⋯.jpg (104,74 KB, 718x960, 359:480, karty.jpg)

 No.19898

A cóż to za karty w środku?

Otwierać czy nie otwierać?

Mogę postować po jednej.

 No.19899

jak duble to wrzucasz to w ogień nie otwierając i postujesz dowód


 No.19900

czy to GERUI GR-12-005?


 No.19901

ale syf masz

posprzątałbyś zanim zrobiłeś zdjęcie


 No.19902

File: 5d78d2a35513cb4⋯.png (73,35 KB, 500x378, 250:189, 1495864363579.png)

>>19901

obrazek bardzo relatywny


 No.19903

no otwórz


 No.19906

nie otworzłeś


 No.19907

>>19906

obroży też nie pokazał, czego się spodziewałeś?


 No.19908

>>19907

stalkujesz anonów po biurku a potem płakupłaku czemu wszyscy boją się postować


 No.19909

File: 511d449dd12072e⋯.jpg (109,96 KB, 718x960, 359:480, karty 1.jpg)

>>19903

>>19906

spokojnie, nie w jeden dzień rzym zbudowano.

No, to teraz wybierać, której karty mam pokazać rewers.


 No.19910

>>19909

tą ze ślubem


 No.19912

>>19909

chichłem z dopasowania kadru do mema, brakuje tylko chińskiej babki i karabinu

also fajne skarpety


 No.19921

>>19909

dajesz anon wpiedol swojego kutasa do kadru następnym razem


 No.19922

File: 1e1c146566708e9⋯.jpg (27,22 KB, 532x559, 532:559, 1427682903359.jpg)

odsłaniasz tą kartę, czy mam ci pomóc?


 No.19929

>>19906

Bo nie potrafi.


 No.19937

File: 0e7f07bdd31599b⋯.jpg (2,81 MB, 3016x4032, 377:504, IMG_20190319_111015.jpg)

>>19922

Już już, odslaniam


 No.19939

File: c134cf18d5f84de⋯.png (274,4 KB, 681x748, 681:748, 1845300.png)

>>19937

>princess cadance

>już chciej postować że literówka, bo powinno być cadence

>wygugluj dla pewności

>moja mamałyga gdy faktycznie się pisze cadance


 No.19955

>>19939

hahaha patrzcie jaki dzban też nie wiedziałem


 No.19966

teraz dawaj drugą od góry


 No.19985

File: db43044cb3fd2b0⋯.jpg (4,02 MB, 4032x3016, 504:377, IMG_20190325_163354.jpg)

>>19966

A teraz w zamian poproszę o pokazanie karty z sandalfonem


 No.19986

File: 24b2b1f3b470298⋯.jpg (82,85 KB, 504x566, 252:283, 1434397057572.jpg)

>>19985

>zabierz wystarczająco dużo gotówki

ciekawe kto stoi za tą radą


 No.20474

File: 22005a91a769638⋯.jpg (3,07 MB, 3016x4032, 377:504, IMG_20190525_220952.jpg)

Kupiłem 3 nowe paczuszki z kartami. Zamierzam brać je na spotkanie z kumplami pedalami. Jedna już otworzyłem. Pokazać?


 No.20475

>>20474

dawaj otwieraj

ile za takiego booster packa?


 No.20491

>>20475

Od 2.50 do 4 zł. A co do pokazywania to nie dla psa, chuja, kupcie sobie to se zobaczycie


 No.20540

File: 05149efcef832e3⋯.gif (3,83 MB, 712x564, 178:141, WOW.gif)

kucyki pony
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / b2 / choroy / doomer / jenny / lewd / nofap / sl ]