[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / doomer / eirepol / his / lds / lounge / qanons ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 73f8418aa23168a⋯.png (911,28 KB, 1271x713, 41:23, s9.png)

 No.20107

 No.20108

>>20107

>on nie ogląda na strimie


 No.20109

>>20108

>on nie ogląda na tubie z drżynonami


 No.20110


 No.20113

>>20109

>tylko 2 osoby

o nie nie nie nie nie

absolutny stan
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / doomer / eirepol / his / lds / lounge / qanons ]