[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / animu / asmr / general / htg / leftpol / sw / vg ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

Entries for the 2019 Summer Infinity Cup are now open!
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 1418768383525.jpg (50,24 KB, 1047x1109, 1047:1109, sztuka.jpg)

 No.2378

anoni narysowałem hehechujinke xD

Bierzemy od teraz te o to choinkę która jest marnie narysowana i ją stroimy i robimy flutterhenową choinkę:
>bierzesz pic related
>zapisujesz
>dodajesz jeden szczegół - bombkę, łańcuch, gwiazdę
>tostujesz
>ktoś inny bierze twoj relatywny i robi to samo aż do skutku

 No.2379

File: 1418769267851.jpg (52,37 KB, 800x1400, 4:7, christmastreeDarker.jpg)

pieniężny pomysł ale ta choinka to trochę słaba, może taka albo niech jakiś rysownik zrobi

 No.2380

File: 1418819202714.png (276,61 KB, 1047x1109, 1047:1109, aleluja.png)

>>2379
dla mnie się ta podoba, i tak będzie edytowana w pańcie, będzie chociarz konsystencja.

 No.2381

File: 1418823644424.png (242,5 KB, 1047x1109, 1047:1109, 1418819202714.png)


 No.2382

File: 1418834181781.png (256,89 KB, 1047x1109, 1047:1109, here tutaj.png)


 No.2395

File: 1418899239455.png (275,9 KB, 1047x1109, 1047:1109, 1418834181781 copy.png)

dekorowacz nic się nie bacz

 No.2397

>>2395
znaczy to już wszyscy i lecimy od początku? xD

 No.2398

>>2397
Zapostowałem dwa razy więc było nas trzech, no kurwa poniaki odpalać fotosklepy i nakurwiać bombki.

 No.2399

File: 1418945529818.png (309,36 KB, 1047x1109, 1047:1109, kukurydza.png)


 No.2407

File: 1418992428470.png (398,37 KB, 1047x1109, 1047:1109, 1418945529818.png)

No elo ja postuje pierwszy raz.

 No.2409

File: 1419007110312.png (340,43 KB, 1047x1109, 1047:1109, huinka.png)

dodaje xD

 No.2419

>>2409
starokonie pamiętają xD

 No.2457

tej choince brakuje łańcucha, jakieś sugestie poza takim zwykłym?

 No.2499

>>2457
Pokarmowy

 No.2500

File: 1419428054048.png (426,18 KB, 1047x1109, 1047:1109, 1419007110312.png)

>>2499
wsuumie
colon :D

 No.2501

File: 1419428400041.png (428,54 KB, 1047x1180, 1047:1180, 1419007110312.png)


 No.2504

>>2501
ebin panowie xD
czas się kończy więc to chyba trzeba będzie uznać za finalną wersję chujinki flaterchena. imo nawet niczego sobie.

 No.6841

File: 1449784446344.png (261,94 KB, 1006x1024, 503:512, lunołaj.png)

coraz bliżej święta, więc podbijam chujinkowy


 No.6844

>>6841

Ładna Luna

Nowa Chujinka na kolejny rok?


 No.6846

>nieinba z obrożą była już rok temu

normalnie nie wierzę


 No.6893

File: 1450217673148.png (675,99 KB, 960x640, 3:2, 25-03-13.png)

>>6846

>/colond/ zdechło ponad rok temu


 No.7084

no ładna choinka nam wyszła w tym roku panowie


 No.7086

>>7084

w przyszłym roku się uda 🆔


 No.7104

>>7084

chyba w zeszłym amirite hehe


 No.9784

File: 5cfc03b06d73851⋯.png (285,54 KB, 1047x1109, 1047:1109, chuinka.png)

>>7086

trzymam za słowo


 No.9785

File: 2f3714de0a83c90⋯.png (268,08 KB, 1047x1109, 1047:1109, chujinka.png)

>>9784

na choince nie może zabraknąć łakoci, w tym przypadku migdałów 。◕‿‿◕。


 No.9786

File: 56b1cd7c383312d⋯.png (314,04 KB, 1047x1109, 1047:1109, chinka.png)


 No.9788

File: f2570a8e4bb2fbe⋯.png (349,59 KB, 1047x1109, 1047:1109, chojonka.png)

nie spać dekorować


 No.9789

File: ec6d4c15e13e323⋯.png (339,31 KB, 1047x1109, 1047:1109, chujonka.png)


 No.9791

File: e832c049369112b⋯.png (363,16 KB, 1047x1109, 1047:1109, chujeenkay.png)


 No.9792

File: 63c05432259171b⋯.png (362,11 KB, 1047x1109, 1047:1109, choinka.png)

>>9791

mam only linux terminal and ffmpeg

this choinka is getting pretty meta huh


 No.9793

>>9792

jeszcze łańcuch i coś na szczyt


 No.9794

File: c465b80e5630a26⋯.png (366,9 KB, 1047x1109, 1047:1109, propozycja.png)

>>9793

może łańcuch tegorocznych getów/postów, tylko zabrakło mi pomysłów xD


 No.9796

File: 128ef7ac87078d5⋯.png (385,1 KB, 1047x1109, 1047:1109, Ho`Een-Ka.png)

>>9794

skoro nie ma nic lepszego to chyba będzie


 No.9798

File: 932ed73d05ef8db⋯.png (457,41 KB, 2500x2481, 2500:2481, 1482267135132.png)

>>9796

>lunarny czubek

tak trzeba robić


 No.9804

>>9796

ebin panowie xD

czas się kończy więc to chyba trzeba będzie uznać za finalną wersję chujinki flaterchena. imo nawet niczego sobie.


 No.9816

>>2409

ma ktos ta zabe z cipy fluterszaj cala zapisana?


 No.9817

File: 6302b16490ad3a6⋯.png (Schowaj obrazek, 567,11 KB, 850x969, 50:57, 140917956347.png)


 No.9824

>>9792

>ffmpeg

>nie imagemagick


 No.9825

File: 0be53ab8aabcc6b⋯.jpg (19,49 KB, 237x674, 237:674, yuwot.jpg)


 No.12430

File: 13a4eacd1e576d5⋯.jpg (84,06 KB, 1047x1109, 1047:1109, 2017.jpg)

do świąt trzy tygodnie, więc czas na chujinke


 No.12432

>>12430

jezu smaria dopiero było lato


 No.12434

File: 0fbfc04d063db3d⋯.jpg (78,44 KB, 1047x1109, 1047:1109, 2017'.jpg)

>>12430

średnio wyszła ale nie mam czasu :­(


 No.12439

File: 0328faef9b2585b⋯.png (303,91 KB, 1047x1109, 1047:1109, 2017''.png)


 No.12441

File: df89780351c3edc⋯.png (305,93 KB, 1047x1109, 1047:1109, tree.png)

I brought you a gift


 No.12443

File: c1cedf898faa957⋯.png (324,09 KB, 1047x1109, 1047:1109, długa twalot.png)

najlepsza tłajlajt appears


 No.12464

File: 7824cdc44aaa0a1⋯.png (350,38 KB, 1047x1109, 1047:1109, aaaa.png)


 No.12473

File: 52bc5c915e31a7b⋯.png (366,88 KB, 1047x1109, 1047:1109, 2017.png)


 No.12503

File: f1304b63a703f7c⋯.png (431,79 KB, 1047x1109, 1047:1109, chhh.png)


 No.12533

File: d144498806e5a84⋯.png (442,23 KB, 1047x1109, 1047:1109, flutter_2018.png)

to ja też 。◕‿‿◕。


 No.12576

File: a7fb1a0e450de54⋯.png (465,4 KB, 1047x1109, 1047:1109, xd.png)


 No.12581

>>12576

jest i on


 No.12636

>>12576

ebin panowie xD

czas się właściwie skończył więc to chyba trzeba będzie uznać za finalną wersję chujinki flaterchena. imo nawet niczego sobie.


 No.12639

>>12576

niby finowie a chuj w głowie xD


 No.12640


 No.12648

File: 4e6449567339558⋯.png (193,48 KB, 482x462, 241:231, 1495656254458.png)

>>12640

czemu finolańce nie chcą się z nami integrować?


 No.12650

>>12648

może jak reszta świata nie lubią polaczków


 No.17880

File: c2e28b83e103aa5⋯.jpg (50,24 KB, 1047x1109, 1047:1109, 2018.jpg)

do świąt trzy tygodnie, więc czas na tradycyjną chujinkę

jak nie powiesisz co najmniej trzech bombek, to zostaniesz zgwałcony przez celestię i nie będzie to przyjemne degeneracie inb4 nikt nie wiesza


 No.17881

File: cc448ca5936cf39⋯.png (261,84 KB, 1047x1109, 1047:1109, yep, drżychuinka, to był m….png)

>>17880

inauguruje najlepszym tego roku

also zmieniam na .png bo wiele edycji na .jpg może nie być wesoło


 No.17883

File: 9760562e6b56dcc⋯.png (285,6 KB, 1047x1109, 1047:1109, chujinka 2018.png)


 No.17884

File: 70ad3d81ec39916⋯.png (281,67 KB, 1047x1109, 1047:1109, chujinka 2018 2.png)

kto by pomyślał że wielokrotne skalowanie to zły pomysł, poprawiam sam siebie


 No.17885

>>17883

>>17884

Taki los skalujących z kubiczną interpolacją to właśnie ona tak rozmywa.

Prawda że jedno skalowanie zawsze lepsze niż wielokrotne, ale jakby co na przyszłość, GIMP 2.10 dodał dwa nowe tryby skalowania (NoHalo i LoHalo), polecam używać tego pierwszego. Liniowa interpolacja też w miarę odporna na pogorszenie jakości poprzez wielokrotne skalowanie do obracania rada też przydatna


 No.17887

File: 859ad6f22b3f1d1⋯.png (249,86 KB, 1047x1109, 1047:1109, trzecia bombka.png)


 No.17888

>>17885

dziękuję, zapamiętam


 No.17901

File: 93cf5ff5b0bda78⋯.jpg (9,72 KB, 183x447, 61:149, best chain.jpg)

postuję propozycję łańcucha


 No.17904

File: 316ca9889b92c74⋯.png (291,1 KB, 1047x1109, 1047:1109, w_sumie_nie_bombka_ale_pre….png)

ukradliście mi tabletke 🇴 🇶


 No.17936

File: f167e6b2c7139d2⋯.png (289 KB, 1047x1109, 1047:1109, w_sumie_nie_bombka_ale_kir….png)


 No.17940

File: 5db5559c0db9843⋯.png (340,15 KB, 1047x1109, 1047:1109, w_sumie_nie_bombka_ale_ogó….png)


 No.17942

File: eff7f13b5f4257d⋯.png (351,04 KB, 1047x1109, 1047:1109, boop.png)


 No.17944

File: 2bb86ebedf4efb0⋯.png (322,09 KB, 1047x1109, 1047:1109, bombka papieska.png)


 No.17945

>>17944

najlepsza do tej pory


 No.17946

>>17944

super rzadki niebieski papież 。◕‿‿◕。


 No.17963

File: 6782934d0bf8b7e⋯.png (467,68 KB, 1358x1109, 1358:1109, kroplówka, tabletki, pełna….png)


 No.17966

File: cafeaaba40ff574⋯.jpg (57,86 KB, 493x552, 493:552, 65.jpg)

>>17963

bardzo ładnie, ale miała być >>17901 gnoju


 No.17967

>>17966

¯\_(ツ)_/¯

To trzeba było sobie narysować ten łańcuch na choince, zamiast czekać aż ktoś wyręczy. Poza tym nie widzę żadnych przeszkód ani reguł zabraniających dwóch lub więcej łańcuchów


 No.18010

File: 297d882da9def86⋯.png (476,17 KB, 1358x1109, 1358:1109, dzisiaj im przypomnę.png)


 No.18011

File: 52593374d7b5899⋯.png (435,45 KB, 1358x1109, 1358:1109, w sumie nie bombka ale pąc….png)


 No.18035

File: 1a860c5ce931bbc⋯.png (544,58 KB, 1047x1109, 1047:1109, fixed.png)


 No.18038

File: efd321343681526⋯.png (516,3 KB, 1047x1109, 1047:1109, kolejny prezent.png)

prezent dla anona co podjebał mi geta


 No.18040

>>18038

dź-dzięki


 No.18041

>>18035

>>18038

Czemu Pinkieogórek ma nagle zieloną kreskę pośrodku?

also >prawy róg choinki ucięty


 No.18047

File: 7753ffeee30722d⋯.png (527,78 KB, 1358x1109, 1358:1109, naprawione.png)

>>18041

narpawion'd


 No.18050

File: 991d4eda9df4490⋯.png (592,66 KB, 1358x1109, 1358:1109, naprawione fixed.png)


 No.18054

File: 2fbd8feb8450d12⋯.png (602,45 KB, 1358x1109, 1358:1109, he'll never sing his songs….png)


 No.18055

>>18035

>>18054

fajnie że wieszacie bombki, ale lepiej jakby były kucyki/flaterszon related


 No.18057

>>18055

jestem tego świadomy


 No.18068

>>18054

>>18055

>>18057

ale szrek też ma kucyka znaczy sie tego no osła 🇺 🇶


 No.18069

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>18054

nk wyjaśni o co kaman z tym słoniem bo nie czaję


 No.18070

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.18071

>>18070

teraz czaję, dzięki

wciąż troche nie flutter relejted tho


 No.18072

File: f2b6d22978b5406⋯.png (606,11 KB, 1358x1109, 1358:1109, ale w pomnik nie rzucaj.png)


 No.18073

File: ce9fa15c010cb53⋯.png (541,1 KB, 1358x1109, 1358:1109, mistakes into miracles.png)

>>18072

zaśmiane


 No.18075

File: cc639eafb0ef427⋯.png (622,75 KB, 1358x1109, 1358:1109, szczyny.png)


 No.18199

File: cb4310d7dbbf5e1⋯.png (581,31 KB, 1358x1109, 1358:1109, styrta.png)

znalazłem w lesie stertę dziwnego, kolorowego drewna, to będzie na opał jak się mróz zrobi


 No.18285

za niecały tydzień wigilia, więc dawać jeszcze ze dwie bombki i będzie ebin

inb4 sam zrób zamiast niechktosiować, mi już nie wypada


 No.18289

>>18285

>mi już nie wypada

Dlaczego?

I dodatkowo, skąd wiesz że innym wypada?


 No.18290

>>18289

całkowita liczba elementów minus moje elementy i podzielone przez pięć jest mniejsze od trzech


 No.18320

File: 909f72065b95179⋯.png (584,35 KB, 1358x1109, 1358:1109, ABCDEFGH.PNG)


 No.18322

>>18320

smutłem


 No.18330

File: a6dc37e45b9db8b⋯.png (594,31 KB, 1358x1109, 1358:1109, flurry.png)

>>18322

a ja trochę śmiechłem


 No.18332

>>18330

coś zjebałem i nie mogę usunąć


 No.18333

File: dc1cfe182a02b28⋯.png (593,56 KB, 1358x1109, 1358:1109, poprawion'd.png)


 No.18334

>>18333

słodkie

zawsze śmieszy xD


 No.18335

>>18333

a mnie nie śmieszy nic z tej choinki ani ostatnich ocetów może trochę papież


 No.18336

File: 494c0cb8621c625⋯.jpg (54,3 KB, 736x729, 736:729, 1493222813790.jpg)

>>18335

a jaki ocet cię śmieszył?


 No.18346

File: 643358caa174f46⋯.png (15,58 KB, 379x214, 379:214, 0e3.png)

>>18335

dzięki za updejt


 No.18437

poniaczkom życze milych świąt 🇶


 No.18438

File: 6089842430822b7⋯.png (2,67 MB, 1508x979, 1508:979, 1543693749521.png)

moczu ciepłego

śniegu białego

świetnego sezonu

żywego fandomu

postów tysiąca

przejażdżki bez końca

kucykowej slodyczy

anonek życzy 。◕‿‿◕。


 No.18439

właśnie jebłem focha przy stole i poszedłem na flaterkę 🆎 🇿


 No.18440

>>18439

ja tak robię co roku xD

najadam się i jak gówniaki rozpakowują prezenty to grzecznie dziękuję i ukradkiem wymykam się do piwnitzy 🇿


 No.18441

>kolejna wigilia z flaterszoinką


 No.18442

>>18441

jak już to chujinką


 No.18443

>>18442

moja flaterszoinka jest sto procent klaczkowa, nie wiem jak twoja


 No.18444

>>18443

janusz pawlak najlepsza klaczka


 No.18446

>>18290

sprytny z ciebie Kolega, bo ja nie dodałem w tym roku nic od siebie


 No.18447

>>18446

masz jeszcze trochę czasu to zmienić


 No.18448

>>18446

w takim razie enjoy dupa rozjebana przez solarny benis

also dziade już mi nie życzył znalezienia pannicy, tylko powodzenia w kawalerskim życiu 🆎


 No.18449

>>18333

ebin panowie xD

czas się kończy więc to chyba trzeba będzie uznać za finalną wersję chujinki flaterchena. imo nawet niczego sobie.


 No.18450

File: 639cc1db7be2212⋯.jpeg (64,54 KB, 400x510, 40:51, 1652510.jpeg)

>>18449

tegoroczna była najlepsza do tej pory


 No.18452

Spóźnione Wesołych Świąt wszystkim drżyonom


 No.18454

File: f4d8694c064bfae⋯.png (694,55 KB, 1358x1109, 1358:1109, _(ツ)_⁄¯.png)

>>18449

Pomyślałem że może wypadałoby dodać łańcuch dla anona od >>17901

Wprawdzie po czasie, ale zapomniałem wcześniej zrobić
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / animu / asmr / general / htg / leftpol / sw / vg ]