[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / chemo / choroy / dempart / fascist / vichan / vril / y2k ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni
Winner of the 82rd Attention-Hungry Games
/tikilounge/ - Relax, take it easy

June 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: 1428311368840.jpg (219,09 KB, 655x928, 655:928, 1427012113682.jpg)

 No.3872

Dzisiaj imieniny Celestyny, więc szanowanie największej klaczy nitka pędź.

 No.3874

File: 1428335484822.png (501,6 KB, 1024x1024, 1:1, princess_celestia_anthro_b….png)


 No.3875

File: 1428336960981.png (727,02 KB, 800x830, 80:83, 1384301465061.png)

>nigdy nie będziesz dumnym paladynem służącym celestii
nie lubię tego uczucia

 No.3878

File: 1428348460941.jpeg (70,46 KB, 500x500, 1:1, Dragon-slayer-Ornstein-DS….jpeg)

>>3875
>paladynem
coś ty odjebał xD

 No.3879

File: 1428349066476.jpg (566,1 KB, 864x1197, 96:133, 1424324658712.jpg)

>>3878
co żem odjebał?
inb4 to rycerz a nie paladyn
nie napisałem nigdzie że rycina jest relatywna

 No.3880

File: 1428350109042.jpg (233,95 KB, 3216x3824, 201:239, 1383016989607.jpg)

>>3874
śpiulkałbym z

 No.3887

File: 1428355720246.png (5,29 MB, 2250x1350, 5:3, thinking__3_by_yakovlev_va….png)

>to uczucie gdy prawie nikt poza Polską nie obchodzi imienin
>to uczucie gdy /flutter/ jako jedyne świętuje imieniny księżniczki

 No.3888

>>3879
Ale Solaire może być nazwany paladynem, według prawidłowej definicji tego słowa. Może pomijając tą drobną wpadkę z robakiem na głowie xD

 No.4561

File: 1434880540405.jpg (152,43 KB, 459x403, 459:403, kosmiczna celestia.jpg)

dzisiaj przesilenie słoneczne

oddaliście już cześć solarnej bogini?


 No.4562

>>4561

to jest to słynne summer sun celebration? jak nie to kiedy ono jest? bo pamiętam, że op na /pony/ o nim przypominał


 No.4563

File: 1434884137160.png (4,41 MB, 3300x5100, 11:17, 920653__safe_solo_princess….png)

>>4562

chyba tak. u nas to się nazywa noc kupały [cool].


 No.4565

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>4563

to dziś? jak ten czas kopytkuje


 No.4567

Święta Celestio, módl się za nami.

Święta słońca wznosicielko, módl się za nami.

Święta klaczo nad klaczami, módl się za nami.

Nauczycielko twilight, módl się za nami.

Matko kucyków, módl się za nami.

Klaczo słoneczna, módl się za nami.

Klaczo nieskalana, módl się za nami.

Klaczo najbielsza, módl się za nami.

Klaczo dziewicza, módl się za nami.

Klaczo nienaruszona, módl się za nami.

Księżniczko solarna, módl się za nami.

Księżniczko świetlista, módl się za nami.

Księżniczko przedwieczna, módl się za nami.

Księżniczko urocza, módl się za nami.

Księżniczko najlepsza, módl się za nami.


 No.4568

>>4567

>dziewicza

>nienaruszona

xD


 No.4570

File: 1434911766972.jpg (96,97 KB, 1920x1080, 16:9, 1410815621189.jpg)

>>4568

groźny heretyk wykryty


 No.4589

File: 1434992982240.png (46,75 KB, 509x379, 509:379, 9d8.png)


 No.5490

File: 1438984388752.jpg (387,88 KB, 1680x1050, 8:5, 1416421020498.jpg)

>jutro 39 stopni w cieniu

Dziękuję Pani Celestyna :)


 No.5491

>>5490

2/10 bo sprawdziłem


 No.5492

File: 1439001630015.png (249,48 KB, 900x900, 1:1, 952509.png)

>>5490

>>jutro 39 stopni w cieniu

>Dziękuję Pani Celestyna :)

Celestyna kurwa, tylko w nocy da się jeszcze żyć


 No.5493

File: 1439042294380-0.png (257,23 KB, 700x790, 70:79, Jezus i moderator Trixie.png)

File: 1439042294382-1.gif (3,56 MB, 500x288, 125:72, 1427059588713 (1).gif)

herezji mówimy nie

a Jezus nasz pan


 No.5498

File: 1439059402047.jpg (118,05 KB, 902x662, 451:331, trolestia.jpg)

Celestyno kurwo kanterlocka najgorsza księżniczko myślisz że to zabawne? 37 u mnie było a jutro ma być jeszcze śmieszniej


 No.5499

>>5498

dzięki niej masz życie na ziemi


 No.5500

File: 1439063205092-0.jpg (26,18 KB, 500x346, 250:173, my-little-pony-friendship-….jpg)

File: 1439063205093-1.jpg (23,87 KB, 300x500, 3:5, d146d48cf2ca6e96a917cb051b….jpg)

>>5499

ona sluzy do spuszczania się w jej pochwie


 No.5502

File: 1439065447032.png (602,13 KB, 815x749, 815:749, łądny konik.png)

>>5500

ten ładny konik do tego nie służy chyba


 No.5503

>>5500

obserwuję cię


 No.5508

>>5498

trza było nie palić śmieci w piecu


 No.11171

File: e17b7fa87eca986⋯.png (987,2 KB, 1200x1200, 1:1, 1121205__safe_artist-colon….png)

Dzisiaj przesilenie letnie, najdłuższy dzień w roku, ironicznie 3 lipca Ziemia znajdzie się w Aphelium, tj. najbardziej oddalonym od Słońca punkcie orbity, więc podbijam zapomnianą nić aby oddać Jej cześć wy też to zróbcie


 No.11173

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>11171

>ironicznie 3 lipca Ziemia znajdzie się w Aphelium, tj. najbardziej oddalonym od Słońca punkcie orbity

no czyli słońce zostanie wzniesione najwyżej, prezentując potęgę najlepszej księżniczki

*płaci respekt*


 No.11174

File: ddb40ac8c152a28⋯.png (84,07 KB, 500x591, 500:591, 1409336934107.png)

>>11171

będę siedział cały dzień w piwnicy, zero szacunku dla najgorszej księżniczki


 No.15798

File: bc074ebc1846397⋯.jpg (244,95 KB, 1200x1200, 1:1, 1520800619815.jpg)

Jutro najdłuższy dzień w roku, więc przypominam żeby oddać cześć Celestynie. końsekwencje zasagowania Sumer Sun Celebration mogą być nieprzyjemne.


 No.15826

>>15798

w tym roku dzisiaj jest najdłuższy, nie jutro


 No.15828

o kurr, to dziś

jak najlepiej waszym zdaniem oddać cześć?


 No.15829

>>15828

o chuj, to by mnie zrobił

pójdę chociaż na spacer


 No.15831

>>15826

w moim kalendarzu na ścianie piątek jest oznaczony jako najdłuższy


 No.15840

>>15831

to jest pewnie różnica rzędu sekund, ale chyba jednak 21. jest najdłuższy


 No.15841

cóż, celestiarze nie pokazali dziś siły


 No.15842

>>15841

celestiarze nie potrzebują szukać walidacji w oczach luniarzy albo kogokolwiek 🇿


 No.15843

>>15841

dla mnie Sumer Sun Celebration jest jutro


 No.15844

>>15843

patrzcie, co mu w kalendarzu napiszą to ślepo wierzy xD


 No.15853

File: d88d3b04e303343⋯.png (78,66 KB, 333x313, 333:313, 1425605712376.png)

dajcie jakiś pomysł na oddanie czci Celestii


 No.15854

>>15853

ognisko 。◕‿‿◕。


 No.15856

>>15853

chciałem pisać że nawet dziś nie świeci i własnie zaczęła, przypadek?

inb4 świeciła za chmurami, ma pan dowód?


 No.15870

File: a7cc740bb1d8b76⋯.jpg (52,31 KB, 500x666, 250:333, ałała.jpg)

>wczoraj nie oddaj poprawnie czci Celestii

>dzisiaj przypierdol se w rękę toporkiem

z nią to jednak nie ma żartów


 No.15927

>>15853

gap sie na słońce tak żeby narysować celestie tymi krechami co sie robią od swiatła


 No.15928

>>15927

>tymi krechami co sie robią od swiatła

lol co


 No.15929

>>15928

popatrz się w mocne światło i zamknij oczy


 No.15931

>>15929

nie przypominam sobie żeby jakieś kreski się pojawiały


 No.15932

>>15931

duma państwowa federacji rosyjskiej here


 No.16123

File: fd9f14a3bb91591⋯.png (1,74 MB, 1612x1200, 403:300, Duża Klacz.png)

Opowiedzcie mi o Celestii, dlaczego nosi maskę?


 No.16126

File: 25d334a94e33ece⋯.png (57,81 KB, 900x800, 9:8, 1438800470648.png)

>>16123

jest dużą klaczą


 No.16391

File: 1014d1780a1c4aa⋯.jpg (376,59 KB, 1667x1250, 1667:1250, 1532616626613.jpg)

kurwo solarna nie przesadzasz z tym słońcem?


 No.16443

>>16391

jest zajebiście, niech roztopi wrażliwe lunarne pizdeczki


 No.16444

File: 7f50a4438735776⋯.png (66,01 KB, 600x505, 120:101, 1307200360575.png)

>>16443

ty pewnie srasz z radości, że możesz się wozić po swojej wsi bez koszulki i prezentować sylwetkę, którą wyrabiałeś cały rok na basenie normiku


 No.16446

>>16444

prezentuję płaską klatę i bebzon, reszta się zgadza

własne ciało to nie kucykowa koszulka żeby się go wstydzić


 No.16447

File: f02a50f1f10cf76⋯.jpg (37,35 KB, 427x508, 427:508, sobie spaceruje anonek.jpg)

>>16446

taki wygląd twój


 No.16457

>>16456

ciągle czekam na nagranie


 No.16460

>>16456

wykopoponiaki, z czego on przerabia te chujowe pasty? sam tworzy?


 No.16462

>>16460

>sugerowanie że tu są inne wykopki


 No.16464

>>16462

>sugerowanie że nie ma


 No.16471

>>16468

>>16470

oczywisty sejmfag


 No.18017

File: f1a8114084a47ae⋯.png (Schowaj obrazek, 823,66 KB, 1094x617, 1094:617, 1544219674246.png)

taki wygląd solarnych xD


 No.18019

>>18017

o huj xD 🇫 xD 🇫

ale

>jakieś szorty

>kanon

o nienienienie


 No.18020

>>18019

>s09

>szorty


 No.18022

>>18017

>łapanie się na chujowe baity

taki wygląd lunarnych xD


 No.18083

File: a39361181753904⋯.jpg (35,83 KB, 411x445, 411:445, qt3.14.jpg)

dajcie bardziej uroczą Celestię wyciętą z odcinka

protip: nie dacie


 No.20678

File: 7c4f79a5d678e22⋯.gif (180 KB, 400x400, 1:1, onf.gif)

Przypominam że za około 17 godzin Słońce będzie kulminować


 No.20679

File: 02ece167e8f9322⋯.jpg (56,45 KB, 500x497, 500:497, 45.jpg)

>>20678

a ja przypominam że to ostatnie Sumer Sun Celebration odprawiane przez Celestynkę


 No.20680

>>20679

Nie, następne jest 20 czerwca 2020 roku, około godziny 23:40


 No.20681

File: fc99756d19690e8⋯.jpg (76,64 KB, 945x945, 1:1, 1414038797887.jpg)

niby summer sun celebration a nawet nie potrafiła przypilnować pegazów żeby nie było burzy


 No.20682

>>20681

Południowa/Wschodnia Polska wykryta

Właśnie przestało padać, i na pół godziny przed kulminacją chmury się odsłoniły i ładnie świeci 。◕‿‿◕。


 No.20683

File: dc5c9a7216f738c⋯.jpg (352,46 KB, 886x1181, 886:1181, solstice.jpg)


 No.20731

File: b8d827b0bdaadf3⋯.png (714,12 KB, 701x1001, 701:1001, 1459531.png)

gotowi na /słońce/?
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / chemo / choroy / dempart / fascist / vichan / vril / y2k ]