[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / arepa / asmr / leftpol / mde / rmart / vg / vichan ]

/had/ - Häd

и они кричали, поместите нас в газ, поместите нас в газ

Catalog   Archive

Posting will disabled for a few hours on September 21 from 0400 EST while we migrate our database to INNODB. Hardware upgrade downtime is still TBA.
/d/egenerates
August 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 4 per post.


Клуб друзей России и ЛЕНу | Слава Иисусу Христу!

File: 38ec2d8accfe212⋯.png (284.9 KB, 1529x789, 1529:789, 38ec2d8accfe2123b7fde3a41d….png)

369870  No.106[Reply]

Táto doska má za cieľ chrániť seriózne a najmä politické diskusie, navrátiť pôvodný a kvalitný obsah. Akékoľvek "epické trollenie" tu nie je vítané. Uvítam návrhy, napr. na vlajočky/politické znaky aké sme mali na starom alokale, tiež uvítam akékoľvek nápady na zmeny, ktoré tu môžeme mať.

86 posts and 23 image replies omitted. Click reply to view.

6472cd  No.15561

>>15559

Nejeb mi to sem prosim ta.
File: d58f786aa0b4f04⋯.jpg (396.85 KB, 1125x922, 1125:922, vyrocny had.jpg)

074f41  No.15374[Reply]

Dice rollRolled 74, 28, 3, 54, 46, 62, 88, 77, 24, 17, 81, 51, 23, 87 = 715 (14d88)

Tak sa zdá, že had má neoficiálnu výročnicu, lebo ani Panna Mária nevie v ktorý deň bola táto doska reálne založená.

>>1

Na počesť padlých zosnulých si dovolím pietne zašúľať kockami a to aj ako rituál na ochranu pred LENením, korporatokukovstvom či inými pliagami, ktoré môžu Jana postihnúť. t. poverčivý blázon

212 posts and 45 image replies omitted. Click reply to view.

37cf20  No.15864

Dice rollRolled 23, 83, 87, 42, 70, 78, 31, 68, 2, 51, 19, 4, 28, 87 + 18 = 691 (14d88)

Uz to skoncime.


074f41  No.15866

Dice rollRolled 36, 1, 16, 52, 6, 21, 20, 87, 85, 13, 16, 54, 35, 38, 74, 86, 58, 45 = 743 (18d88)

>>15864

Ja to skoncim tak ako si ma to este nevidel skoncit.


37cf20  No.15867

Dice rollRolled 3, 70, 76, 37, 72, 47, 40, 69, 86, 10, 47, 63, 9, 81, 24, 15, 87, 78 = 914 (18d88)

>>15866

A dost!


eb811b  No.15868

File: b3e4a4041088ed6⋯.jpg (103.64 KB, 500x319, 500:319, har31.jpg)

Dice rollRolled 57, 25, 8, 46, 83, 21, 26, 18, 70, 15, 25, 79, 26, 24 = 523 (14d88)

Pááááni redaktori, prejudikujme tieto jurisprudentné numerá.


b67aac  No.15869

Dice rollRolled 4, 68, 24, 57, 77, 88, 74, 29, 71, 39, 48, 34, 6, 85, 45, 33, 81, 7 = 870 (18d88)

>kokoti sulaju a aj tak nic nevysulali

nikdy sa nemen alokaaaamo skoro som sa ojebal..
File: cd734455ef44c6c⋯.png (1.6 MB, 1600x1592, 200:199, cd734455ef44c6cc9d9dcf6f99….png)

ffa4ac  No.15776[Reply]

Edicia: Apple - nasi chlapci

New iPhone ‘Too Big for Women To Hold’, Say Feminist Campaigners

I genuinely have RSI [repetitive strain injury] from having an iPhone 6, and it went as soon as I switched to an iPhone SE.

It genuinely does affect women’s hand health – women do buy more iPhones than men – it just baffles me that Apple doesn’t design with our bodies in mind.

We should be furious about this, we are paying just as much money for it as men for a product that doesn’t work as well for us.

Other people have suggested the the lack of women in senior positions at Apple could be the reason these kinds of issues have arisen.

Apple’s UK headquarters has a gender pay gap of 24 per cent, and men’s bonuses are 57 per cent higher than women’s.

So do I think the boys at the top consider women when making design decisions? No.

28 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

8aadb9  No.15838

File: 7e29658fc4b5481⋯.jpg (3.09 MB, 3024x4032, 3:4, 1535793844713.jpg)

>>15835

>mat dceru

V dnesnej dobe je to nieco ako rozprava t o tom ako sa jedneho dna zabijes. V podstate vysledok rovnaky.

>Pustovnik

obrazok pribuzny


ffa4ac  No.15839

File: c04581e152ba8ce⋯.png (389.59 KB, 787x571, 787:571, bb4p.png)

>>15835

priatel aziat inak


140378  No.15840

File: 513b5559a547db9⋯.png (197.4 KB, 558x313, 558:313, Čo to kurva.png)

>>15839

>ty komentáře

Vypadá, že ač je plochá jak prkno, tak má takové ty vytahané cecky nějaké africké opice co už odkojila dva tucty negřat.


8aadb9  No.15841

File: b38e28d94bc9249⋯.png (55.43 KB, 664x474, 332:237, nackovia na pol-e.png)

>>15840

Typicke n*rdicke geny, nackovia to vsak nepriznaju.

t. pozna severske zeny


5ca5a6  No.15865

>>15839

>tie cecky jak napoly vypustene sacky od mlieka

Mal ten kokot programovat a nie robit deti.
File: a44f0601cbdd0d7⋯.jpg (2.08 KB, 470x647, 470:647, rip.jpg)

434f07  No.15568[Reply]

zbohom internet

EU Parliament just voted in favor of the most harmful pieces of the © directive: #Article13 #Censorshipmachines and #Article11 #linktax. The last line of defense against these terrible provisions will be the Member States.

bez obrazku, nepreslo to cenzurou.

71 posts and 26 image replies omitted. Click reply to view.

9bdacb  No.15859

>>15858

Nech to vysetria.


434f07  No.15860

>>15858

>teraz

https://www.aktuality.sk/clanok/148442/kauza-frantiskani-zastavili-stihanie/

Po tom, čo najprv maloletí oznámili zneužívanie františkánmi, zhabala polícia v kláštore CD a počítače. Niektoré médiá tvrdili, že našli aj erotické časopisy a DVD, dokonca, že na stenách a modlitebných knižkách boli stopy po ejakuláte. Expertíza zabavených vecí však nepreukázala vôbec nič. Chlapci si verziu s františkánmi podľa vlastných slov vymysleli zo strachu o svoj život. Vyhrážal sa im vraj muž, ktorý jedného z nich za peniaze nútil viackrát k sexuálnym hrám.

samozrejme teraz ludia uz ani neveria ked sa zastavi stihanie lebo ze vraj smeraci si chrania svojich a podobne


553a71  No.15861

>>15850

>Nie je to ta z billboardu: Prva zena Starostka alebo tak?

nie, to bola nejaka 56% kreatura z KDH a ta nakoniec ani nekandiduje


4375cd  No.15862

Židňanská odchádza z Mostu-Hníd.


9bdacb  No.15863

>>15862

Politicka mrtvola odchadza z politiky? September je skutocne uhorkovy mesiac roka.
YouTube embed. Click thumbnail to play.

5b0fd6  No.13530[Reply]

Tatko Assad

152 posts and 40 image replies omitted. Click reply to view.

e226e2  No.15851

File: cb3652bb11d749d⋯.jpg (84.23 KB, 960x665, 192:133, 42092460_10217313813420521….jpg)

>>15849

uz aj tu je CoC?


e226e2  No.15852

File: c72f52123cd689e⋯.gif (1.83 MB, 333x358, 333:358, 88659d7ee178795dd12696e87d….gif)

>>15851

>>15849

že zakladateľom a prevádzkovateľom spoločnosti Seatwave, jednej zo svetovo pôsobiacich secondary ticketingových spoločností, je spoločnosť Ticketmaster, ktorá je oficiálnym predajcom väčšiny top svetových podujatí.

Treba dodať, že náklady spojené so sprostredkovaním predaja neznáša len predávajúci, ale aj kupujúci. V konečnom dôsledku to znamená, že spoločnosť Ticketmaster zarobí na lístkoch dvakrát. Prvýkrát v oficiálnom predaji a druhýkrát prostredníctvom svojho secondary ticketingového webu.


4037e7  No.15853

File: 0d78ae89bc9cf50⋯.mp4 (599.8 KB, 640x360, 16:9, UNBIFUCKENLIEVABLE SHIT.mp4)


e226e2  No.15854

>>15853

v tomto pripade to seatwave nepredava na MSv hokeji ale aj tak je cudne ze zamestnanci predali stovky listkom len par ludom


156d94  No.15855

>>15849

Ma mohlo napadnut ze normicke bydla na to budu chiet ist bez ohladu na cenu. Nevadi, nabuduce.
File: 8907b1bc86bb943⋯.png (32.59 KB, 584x229, 584:229, 1531343342382.png)

dbed37  No.13502[Reply]

Edicia: Muskove Twitterove besnenie

303 posts and 79 image replies omitted. Click reply to view.

80968d  No.15756

File: 645b160c7683a47⋯.jpg (223.88 KB, 1200x1200, 1:1, CnBBjlTWgAAuzs_.jpg)


dbed37  No.15757

>>15756

Jano nevie aky je rozdiel medzi stereotypmi a tradiciami? Nafarbi ma prekvapeneho.


80968d  No.15772

>>15757

to bolo na ten progres


5e6987  No.15773

File: e8370c30f29e7d3⋯.jpg (63.2 KB, 736x618, 368:309, democrat_fish.jpg)

>>15772

>progres


0d0146  No.15783

>>15723

>doslova OCH NÉ NÉ NÉ méma

Hovnoplagátník už na prvním stupni základní školy. Neuvěřitelná silová úroveň.
File: 95728d629d36f76⋯.jpg (39.51 KB, 800x788, 200:197, 1517167650940.jpg)

fe48e2  No.15648[Reply]

>mtk pred kolegami nechtiac pouzijem slovo "mzdokučenie"

6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

327152  No.15665

>tpk kolega zacne vysvetlovat ostatnim co je to cuck


85fb83  No.15667

>>15665

>kolega zacne cervenotabletkovat ohladom homosexuality a transgenderizmu


2514e0  No.15687

File: 77532ebf6dcdf01⋯.gif (998.84 KB, 500x400, 5:4, spokojený 2.gif)

>>15667

>školitel běžně používá pro černochy označení negr


644b72  No.15702

>>15665

ides mu robit byka?


85fb83  No.15703

File: fbce7b02ac0bc92⋯.png (115.63 KB, 460x369, 460:369, 1483801883468.png)

>>15687

>kolega brit povie nigger

>kolega american zacne panikarit a povie mu aby hovoril radsej "n word"
File: bb78e618b2c9ddb⋯.jpg (32.72 KB, 300x390, 10:13, papez fero.jpg)

d3b29d  No.15666[Reply]

Co si mysli Jano o RKC ako o sluzobniku (((zahadnych sil))) - konspiracia ci uplne logicka uvaha?

opodobne konspiracie/socialne inzierstvo plagaty vitane

27c9b7  No.15668

>>15666

t. satan ancikrist


fe36f3  No.15672

File: 8f11b95f9b3d350⋯.png (269.96 KB, 655x456, 655:456, 1536154366103.png)

Uplne objektivne, uz len ta idea, ze p*pez ma byt nie len figura "middlemana" medzi Bohom a ludmi je nieco co by si oplul ak si cital novy zakon, tak to posunuli na tu uroven, ze pocas tisicov rokov p*pez bol clovek nad ludmi, takmer ak nie uplne s polobozskym statusom. Tento kuko sa snazi hrat na obycajneho cloveka, co mu vela k*tolikov zerie, ale staci si pozriet ako sa nevie vysporiadat s hriechmi cirkvi, ktoru zastupuje. Nad pedofilmi si len tak zalamentuje ako nasi liberalny demokrati ked sa nieco poserie "vyjadrujem pohorsenie, ale to je asi tak vsetko", vobec sa nesnazi rimskokatolicku cirkev otvorit svetu, reformovat ju, mozno priznat niektore spiny minulosti. Vatikan ma enormnu moc aj dnes, ale de facto aj de jure je to len kartel. Uprimne by som sa nedivil, ak by kopa pohlavarov, resp. kardinalov ci aj samotny papez isli v nejakych temnych srackach a tym myslim od politiky (co sa dnes hraju ze nerobia, ale robia) az po satansko pedofilne ritualy uplne neironicky. Vela tych starych sliziakov su pekne zvrateny humusaci, co sa svojich demonov snazia schovat za kriz.


34906c  No.15675
File: 2b6629db05a3712⋯.webm (1.15 MB, 576x320, 9:5, 1531255548208.webm)

651585  No.13478[Reply]

w t f

2 posts omitted. Click reply to view.

f6fc2a  No.14368

Maggots eating the rotten meat? I don't seen issue except half breed nigglets.


094c1a  No.15563

that's all white-whores ??


c7728b  No.15564

File: 7e572fc44d3bdf2⋯.png (36.5 KB, 523x446, 523:446, 1535933009323.png)

>had se kvůli šulicímu vláknu dostane do horní lišty aktivních desek

>židovský bot sem okamžitě začne spamovat negry


13eeba  No.15566

>>15564

>2 months ago


b84c25  No.15589

File: 370b75e9c05be6b⋯.png (1.22 MB, 602x900, 301:450, petr_333.png)

>>15566

Fug, nevšiml jsem si, že je to tak staré, ale můžu aspoň zkontrolovat tuplované dubáky.
File: 2a2974b068619f9⋯.png (409.26 KB, 812x585, 812:585, Gaymbassy.png)

File: 8b62622704365a0⋯.jpg (99.65 KB, 640x359, 640:359, 3c89a272f48da7447323544faf….jpg)

bf4d79  No.14533[Reply]

>had

>pri USA ambasade

ako keramika.

Takisto dalsi den dalsia prihoda s indyckymi kamosmi.

>Nebol priviazaný, zato hovorím, že nebol priviazaný,” hovorí chlapcova stará mama, Ružena.

<Tvrdenia chlapcovej starej mamy ale záznam vyvracia.

>pes mal s neprimeraným správaním detí trpezlivosti viac ako dosť. “Chybu jednoznačne urobili deti, že prišli bez dovolenia k cudziemu psovi, obťažovali ho, hladkali, možno aj štípali. Pes bol dlho trpezlivý, čím ďalej tým viac detí tam prichádzalo, tak pes sa len bránil,” vysvetlil pre TV joj kynológ Valér Vitrikuš.

> no aj príbuzní poraneného chlapca, ktorí viackrát slovne aj fyzicky dokonca aj v prítomnosti novinárov z TV JoJ útočili na majiteľku psa a zbili ju do krvi, čo zaznamenala aj TV JoJ. Mladá žena sa teraz obáva o svoje zdravie. Zasiahnuť musela až polícia.

potom toto.

,,Pokud ho neutratí, snad ji zabiju," řekla matka pokousaného chlapce.

298 posts and 107 image replies omitted. Click reply to view.

bf4d79  No.15565

>>15562

>opilec

pisala poslankyna alebo asistentka btw.

inak Orban je cisty Fico, divadelny nacionalista ktory rozpredava krajinu kamosom a cudzincom a pritom sa hraje na zachrancu europy


a82dcc  No.15567

>>15565

Tak ale podpisal sa pod to ci uz triezvy alebo skor ozraty.


bf4d79  No.15577


7185ba  No.15581

>>15560

>- open legal pathways

toto vzdy. Ja som si velmi dobre vsimol, ako vsetci uz hovoria len o "nelegalnej imigracii z Afriky". Kedze politici su odpad, dobre viem, ze im ide len o to, ako urobit z tejto nelegalnej imigracie legalnu. Podla nich to bude riesenie, ale v skutocnosti sa nezmeni nic, dokonca prisun kulturnych obohacovacov sa nepochybne zintenzivni aj na 6000000 milionov rocne.


7185ba  No.15583

>>15567

Laco Melisko mal viac rozumu ako henten g*rmansky degenerat .

"Opity som? Opity som! Ale neni som jebnuty!"
File: 8ec2bc15d121579⋯.jpg (77.67 KB, 750x711, 250:237, 26450830020e03b68c2b0fed11….jpg)

4166ae  No.15513[Reply]

ггFile: 203962e98185ce0⋯.png (428.79 KB, 2336x916, 584:229, isou nacek do mauacek.png)

File: ddce69cce14c80b⋯.jpg (95.35 KB, 960x720, 4:3, 40995555_2053264824694180_….jpg)

caed7e  No.15341[Reply]

Kuuurva, no tak ten Jano mal pravdu ze som nacek. Nechal som sa vystrasit politickym testom a potvrdilo sa to! OJ VEY!

23 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

3652d5  No.15441

>>15436

Hadko kokotko pripečeničko transdegeneratičko feťatičko potetovaničko chujkočičko už sa konečničko odjebeničko.


947db4  No.15461

>>15441

>vp4 "User was banned for this post"


17a0dc  No.15466

>>15441

Ned Flanders ??


caed7e  No.15467

File: bf8c87e7d52dcb4⋯.jpg (70.26 KB, 788x500, 197:125, 1zacgf.jpg)

>>15466

Tiez ma to napadlo. Vyzera to ze chudacik prehltol pr*testansku pilulku a prejebalo mu. Za tyzden bude v pohode.


38baf6  No.15505

>>15467

>ma to napadlo

ubranil si sa?
File: 850d6bff6200afe⋯.jpg (147.94 KB, 800x1210, 80:121, 241DC73F-2A4B-42F8-8FA6-CD….jpg)

f3ffcb  No.15276[Reply]

Oplatí sa čítať herné recenzie? Veď posledných desať rokov sú všetci doslova zosratí a zošťatí dať hre menej než 70% a vôbec, hry sú celkovo tak o 20% nadhodnotené, gaussovka týmto sračkocenzentom asi nič nehovorí. Čím to je, úplatky, priposratosť alebo všetci sa zosrali z metacritic a musia sa podvoliť group thinku?

b6dfbe  No.15282

Ja ti tak poviem, ze vo feede mam este games.cz a detsky sector, ale len koli tomu aby som mal nejaky pristup k novinkam, lebo brodit sa /v/-ckom sa mi nechce. Neodoberam uz ziadne herne magaziny ani nic take, ale recenzie boli vzdy sracky aspon co ja viem nejak od zaciatku milenia/koncom 90tiek. Ak sa chces pozerat na to na co sa pozeraju herny vyvojari tak sa riad metacriticom alebo steam user reviews.


c9d53e  No.15324

YouTube embed. Click thumbnail to play.ee3ecc  No.15273[Reply]

Denná pripomienka…

8ch.net/cuck

(kučenie)
Post last edited at

4abb92  No.15274

Uz to zrus ty hovniak. Vsetci si myslia, ze ja som ten zufalec co sefuje tej potratenej doske.


3d4ff1  No.15275

>>15273

Jude už stačilo, neironicky sa z teba stala zlá méma


4abb92  No.15277

>>15275

REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE


4b19c2  No.15281

Jediná spriatelená doska je /len/.
File: 01207012884bb20⋯.jpg (22.01 KB, 398x399, 398:399, 1526756133227.jpg)

aa695b  No.15223[Reply]

>mzdokoucim cez leto

>som v celkom pohodovom prostredi

>kazdy robi podla svojho tempa, robi sa poriadne

>dnes pridem do mzdokučína

>(((manazment))) ma presunol do ineho timu

>rano vsetci hovoria na com budu dneska robit

>slavnostna nastenka s cervenymi bodkmi za to, ze robis nad ramec, kde ked mas na konci mesiaca tak dostanes nejaku odmenu (citaj: nejaka picovina pod 50€)

>vsetko sa robi stylom rychlo rychlo

>na obed ma uz buzeruju ci nieco robim

mzdokucenie bola chyba

28 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

acc756  No.15264

File: 4d0bdfb334a497c⋯.png (3.98 KB, 256x119, 256:119, vytrolleny roderik.png)

>>15262

>nechce vstupit do slovenskej obrazkodoskovej historie


84732d  No.15265

>>15259

Korporat #410294. Vsetko je alebo uz zacina byt na jedno kopyto. Ak chces mat vlastne pravidla, tak jedina cesta zdraveho alokalnika je podnikanie a zaroven sa vyhnut startup meme.


002793  No.15266

File: 99ba3593f71aadc⋯.jpg (814.02 KB, 2048x1323, 2048:1323, revolucionáři.jpg)

>>15264

Tak bylo.


20d0ff  No.15267

>>15265

>podnikanie

<on nevie o odvodoch


84732d  No.15268

>>15267

>bodiky, nervy a kukoklietka vs. sloboda a nejake tie odvody

Ja ti neviem jak by sa mal Jano rozhodnut.
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / arepa / asmr / leftpol / mde / rmart / vg / vichan ]