[ / / / / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / clang / d / fringe / fur / htg / vore / zoo ]

/heilvasky/ - Povedz to!

A-ch! Pane redaktore...
Winner of the 42nd Attention-Hungry Games
/ara/ - A Place for Mothercons.
E-mail
Komentár *
Súbor
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Vlož
(replaces files and can be used instead)
Options
Heslo (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 12 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 4 per post.


Jú fakin mizerable fejlúr!

File: 7bd0c2aa61ac7da⋯.jpg (36,03 KB, 440x293, 440:293, Ďuri Kemka.jpg)

b63a38 No.9415

VTV: Top slovenskí komici. Ja začnem.

a4bb04 No.9421

File: b2b5bd5e9e8d0dd⋯.jpg (19,56 KB, 480x282, 80:47, Luky Latinak.jpg)

Každý jeden raz xDD


c2c0ab No.9428

File: 73ecd1c8f5b9182⋯.jpg (99,05 KB, 640x521, 640:521, 33817-andy-kraus-galeria.jpg)

>>9415

>>9421

vam to dobre jebe, tu je majster slovenskej komedie


856858 No.9430

File: 2331c4a0cfec82a⋯.jpg (75,1 KB, 1200x760, 30:19, 1293854_1200x.jpg)

na slovensku mame len 2 komikov (resp. mali sme)

https://youtu.be/LuIqcNWjmcw


521449 No.9431

Pre našu krajinu je typický humor, ktorý sa robil najmä v 90 rokoch minulého storočia, keď sa dosť vŕtalo v politike. Avšak dnes ten humor už nikto robiť nevie.


39af7a No.9436

YouTube embed. Click thumbnail to play.

JOZO PROCKO

Najlepsi a hlavne je to /naschlapec/


53c774 No.9439

>>9431

Toto. Sice aj Skrucany s Nogom su kokoti, ale niektore ich skece boli fantasticke. Vtipne, ale zaroven vystihujuce situaciu. Dnes uz sa to nerobi, ludi to prestalo bavit a su na to citlivi.


6dcc90 No.9441

>>9415

Taku by som mu najebal az by sa mu traky rozopli.

t. Anderov syn


c3ac8c No.9446


53c774 No.9483

>>9446

Poznam to, skoda ze je to len erotak. Uprimne by som si vyhonil na Fialovej a niektorych dalsich slovenskych kurvach, ale muselo by to byt klasicke porno.


b63a38 No.9488

>>9446

Skrucany ma poriadneho kohuta.


2f56dd No.9492

>>9446

ked som to prvy krat videl tak som tomu neveril. len som si vravel ako sa velmi ti herci podobaju


42a9f5 No.10219


f82671 No.10273

File: 6a9ead0cf8f2cf8⋯.webm (1,41 MB, 640x480, 4:3, ožran.webm)

kedysi skrúcaný, piško, noga

dnes vasky


20372d No.10282

File: 9c585411134fb2a⋯.jpg (44,3 KB, 800x533, 800:533, marcin.jpg)

File: 3350b69ee4f9413⋯.jpg (88,09 KB, 640x640, 1:1, frlajs.jpg)

File: 16b3b546824231e⋯.jpg (44,2 KB, 700x394, 350:197, andro-vacval.jpg)

File: 24f59b67ca85c3e⋯.jpg (42,41 KB, 511x767, 511:767, dangl.jpg)

>>9415

+evelyn, gordulič,…


7e6b52 No.10307

>>10282

Druhych zlava ani nepoznam. Asi to tak bude lepsie.


356f90 No.10925

File: 4679b3e4321db2b⋯.webm (4,54 MB, 852x378, 142:63, Neskoro večer_Red.webm)

>>10282

Marcin nie je az tak zly aby som bol uprimny (ale beriem len tu jeho talkshow)


a4a0ae No.11041

File: 603dfc07f234548⋯.jpg (7,71 KB, 320x180, 16:9, mqdefault.jpg)
[Návrat][Go to top][Catalog][Nerve Center][Post a Reply]
Odstrániť príspevok [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / clang / d / fringe / fur / htg / vore / zoo ]