[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / dempart / jenny / leo / polder / vg / vietnam ]

/jpp/ - Obrażamy papaja

i polaczków

Katalog

Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


File: cfc0637579435e4⋯.jpg (159,44 KB, 1365x765, 91:51, comment_Dcy2NccCBpCOchSt6k….jpg)

 No.32[Odpowiedź]

Fajna gierka na komputerFile: d222e9ccfd508e4⋯.jpg (64,37 KB, 720x868, 180:217, FB_IMG_1517399336870.jpg)

 No.31[Odpowiedź]

Co tak cicho?File: 129c9d8aeaa9061⋯.jpeg (21,52 KB, 400x400, 1:1, 4ec9e44edd81034cf5e56e145….jpeg)

 No.30[Odpowiedź]

PS: Wyjebałem flagi postujących bo nas tu za mało i to jest oczywiste kto postuje xddd.File: 030ab1357d1d117⋯.jpg (31 KB, 600x401, 600:401, 34051736_1274408756026175_….jpg)

 No.29[Odpowiedź]

Tak wg mam zajebisty pomysł!!!!! Popostujmy tu intensywnie memy o poparze tak parę tygodni jeszcze, a potem wyślemy link do tego boarda jakiemuś magazynowi katolickiemu w necie xddd Ale nie przejmujcie się że nas wykryją albo cuś takiego, oni są na to za głupi a 8CH im to utrudni. Ten post powisi tu trochę potm do wyjebania. Pic dla statystykFile: 417ff02151359a2⋯.jpg (63,18 KB, 495x960, 33:64, 33694320_647496685588500_7….jpg)

 No.28[Odpowiedź]

A ty którym dziś jesteś?! Szkoda że nie ma popara bo zabił najwięcej ludzi dla komunizmu.File: 76626d50e37b019⋯.gif (124,44 KB, 200x230, 20:23, Patron.gif)

 No.27[Odpowiedź]

no eloFile: a661a6498e31792⋯.jpg (26,1 KB, 488x366, 4:3, d4c94a8022fae972dcfb5e917e….jpg)

 No.26[Odpowiedź]

moze to nie papaj. ale ten dildos to poparFile: c74c5db23dc245f⋯.jpg (44,98 KB, 800x361, 800:361, 11416159_1627270640883558_….jpg)

 No.25[Odpowiedź]

kto na silke?File: b1f249e10464c81⋯.png (524,59 KB, 768x614, 384:307, 34509122_385386448642681_4….png)

 No.24[Odpowiedź]

papaj 8File: d823e88756e77f7⋯.jpg (23,53 KB, 490x474, 245:237, 34663527_494779647603716_4….jpg)

 No.23[Odpowiedź]

papaj 6File: 385117425381446⋯.jpg (47,76 KB, 720x609, 240:203, 34581722_250608435503954_7….jpg)

 No.22[Odpowiedź]

papaj 7File: 9861ccb978a11aa⋯.png (191,24 KB, 450x290, 45:29, 34664313_385389481975711_1….png)

 No.21[Odpowiedź]

papaj 5File: 264c5f1f65f95cf⋯.png (393,13 KB, 640x425, 128:85, 34666139_385386851975974_2….png)

 No.20[Odpowiedź]

papaj 4File: acdf755b7ff1c2b⋯.jpg (26,83 KB, 480x367, 480:367, 34671525_385384725309520_6….jpg)

 No.19[Odpowiedź]

papaj 3File: ddc305d0d966723⋯.jpg (39,29 KB, 600x529, 600:529, 36311772_264082830823181_7….jpg)

 No.18[Odpowiedź]

papaj 2Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] [2]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / dempart / jenny / leo / polder / vg / vietnam ]