[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / dempart / islam / marx / randamu / tingles / vg / vichan ]

/kurakao/ - Kurakao

zamulacze komputerowi

Katalog

Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


File: 7cc8b38caef07e3⋯.jpg (30,04 KB, 514x500, 257:250, papieszkijaszek.jpg)

10d3aa  No.2010[Odpowiedź]

TEMAT : SRANIE RATIO NIĆ

SRANIE RATIO NIĆ

w tym fredzie ITT piszemy ile loch wyryuchaliśmy xD

żeby ajatollahowie spierdolenia i mudżahedini stulejarstwa się nie rzucali to piszemy przed ilością jebanych loch tyle he ile razy je serio jebaliśmy w sensie np:

>jebałem hehehe 0 loch

znaczy, że jebaliście 3 lochy

BONUS DLA PRAWDZIWYCH JEBAKÓW macie jeszcze do dyspozycji He czyli 10 dupczonych szmat i HE czyli okrągła setka w sensie

>wysrałem w życiu HEHeHehe 0 loch

znaczy że wysraliście ich 121 itd itp

w ten sposób każdy wie o co chodzi ale mode nic nie może zrobicz xD

zapraszam do zabawy, ja się wtłumię w miesz

1d1450  No.2011

uprawiałem seks z 0 loszkami


498667  No.2012

jebałem he 0 loch


ada101  No.2013

jebałem 0 loch


043647  No.2015

jebałem 0 loch
File: 4374e2029492ceb⋯.jpg (321,41 KB, 839x559, 839:559, orgonity_relatywny.jpg)

7d74bb  No.2007[Odpowiedź]

RAJD NA ORGONITY NITKA ZAPIERDALAJ

17. maja: Premiera na zywo ze studia OASS wraz z goscmi.

słuchamy: http://www.paranormalium.pl/radio-odtwarzacz.php?akcja=mp3128kbps

Skype: teoriachaosu.com

Telefon: +48 33 44-54-327

start tradycyjnie o 00:00

7d74bb  No.2009

reservat
File: 8a8ea518332e353⋯.jpg (1,75 MB, 3024x4032, 3:4, brrrr.jpg)

b1713d  No.1997[Odpowiedź]

znowu zdechł meldujemy się tutaj

eb7634  No.2001

jestem


fb9f2d  No.2002

>>2001

co robisz anonqu???


eb7634  No.2008

>>2002

postuje orgonicki a co?
File: 98d8030c02c664e⋯.png (41,95 KB, 718x567, 718:567, Opera Zdjęcie_2019-05-17_1….png)

aa271b  No.2003[Odpowiedź]

co to znaczy?

ruski znowu wyłączyli wtyczkę na weekend?

24c579  No.2004

jaką wtyczkę tą do omijania filtruw???


aa271b  No.2006

>>2004

z gniazdka
File: b7c5844ff94f5bb⋯.jpg (186,97 KB, 650x488, 325:244, orgonity.jpg)

14be82  No.2000[Odpowiedź]

[b][s]RAJD NA[/s] ORGONITY [s]NITKA ZAPIERDALAJ[/s][/b]

17. maja: [i]Premiera na zywo ze studia OASS wraz z goscmi.[/i]

słuchamy: http://www.paranormalium.pl/radio-odtwarzacz.php?akcja=mp3128kbps

Skype: teoriachaosu.com

Telefon: +48 33 44-54-327

start tradycyjnie o [u]00:00[/u]File: 0d6a93c03eeaf31⋯.jpg (55,59 KB, 600x450, 4:3, 1944903.jpg)

14b4bb  No.1999[Odpowiedź]File: 6640a6e42c3bc8d⋯.jpg (198,64 KB, 1401x1049, 1401:1049, Xwb7Y.jpg)

55a537  No.1998[Odpowiedź]

dziś prawdziwych anonów już nie maFile: 0121ca7971e54d0⋯.png (135,69 KB, 631x595, 631:595, 1540301615735013965.png)

5fa00a  No.1995[Odpowiedź]

dajcie jakieś grupki dla anona, uczucio, jebawke, akap i bękarty putina znam

7fb43d  No.1996

>pracuj.pl grupa na fb
File: e48a1ab082029c9⋯.jpg (53,4 KB, 450x600, 3:4, 1p77mnTa.jpg)

76e19d  No.1990[Odpowiedź]

znowu się zesrał ;_;

3d7f10  No.1994

znwou ;__;
File: b694aaf40b14e10⋯.jpg (14,29 KB, 235x235, 1:1, KRULOWA.jpg)

c83318  No.1781[Odpowiedź]

femka podwiek srająca AMA

bd333e  No.1782

potwierdzam tak było


465c27  No.1920

Jaki lvl? Jak 18+ to uprasza się o stosowne zdjęcia tzytzów i tzeepy, z czasoznaczkami.
File: db98a4aca34406c⋯.jpg (94,63 KB, 500x375, 4:3, guwno.jpg)

1035a4  No.1783[Odpowiedź]

jakie login i hasloFile: 65f2bcf54e4c42c⋯.png (156,46 KB, 400x433, 400:433, administracja.png)

debb58  No.1278[Odpowiedź]

Kurwy bez Tabu Fret

8ac3ad  No.1282

wykop peel sprawdź to


debb58  No.1488

>>1282

stamtąd przyszedłem :D


d92d4f  No.1563

>>1488

modee


146872  No.1633

>>1563

femka podpaska wykop to sól


c0a99d  No.1712

>>1488

hej to tak jak ja :D ale już ogarnąłem zabezpieczenia na karachanie XD
File: 244ce07aa9c0542⋯.jpg (122,6 KB, 1200x1779, 400:593, anna-lewandowska-calzedoni….jpg)

619c89  No.1555[Odpowiedź]

Anonki /r/ tego skrina z przed paru lat gdzie anon taki tekst

>chciałbym być śmieciem i leżeć lesie całymi dniami i gnić brzuchem do góry

czy jakoś tak nie pamiętam dokładnie

ma ktoś?

53a599  No.1559

>>1555

nk jaka jest ewolucyjna geneza tego, że kutas staje przez rajstopki na nogach loszki

przecież jak zapierdalaliśmy za mamutami, to nie było rajstop, no kurwa nie rozumiem tego


ff7529  No.1609

>>1559

no ziomuś, elementarne - rajstopki, szczególnie typu fishnets kojarzą ci się z sieciami rybackimi a loszka posiadająca sieć rybacką w posagu była nieskończonym źródłem śledzika i dlatego ci staje

>itt ludzie którzy nieironicznie próbują stosować argumentum ad sawannum i dziwią się że nie działa


a43de8  No.1625

>>1609

no fajny strawman bardzo fajny
File: 9574274c028ad19⋯.png (6,51 KB, 914x38, 457:19, soczysty kutas.PNG)

3943c8  No.1550[Odpowiedź]

zabawa thread

>wejdź na pornhub

>ustaw język na polski

>postuj najlepsze autotranslacje

>profit

c8161b  No.1553

jak wejść w ustawienia routera jak nie wiem jaki login i hasło?


52a53a  No.1554

spróbuj takie kombinacje login:hasło

admin:admin

admin:

:admin

root:root

root:

root:toor

user:user

user:


7b0643  No.1557

File: 99141a7d8f70fae⋯.png (1,15 KB, 61x55, 61:55, 2019-04-30_212138.png)


7b0643  No.1558

File: 118ea2436fd7144⋯.png (406 B, 37x29, 37:29, 2019-04-30_212126.png)
File: 6f4044b53a429b2⋯.gif (9,86 KB, 188x167, 188:167, 1530957951539310027.gif)

fcae46  No.1490[Odpowiedź]

kara wstało

3 posty pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

855a48  No.1528

>>1526

>filtr w sensie zabezpieczenie

co za kretyn jebany


b5cf98  No.1542

>>1528

jak ominąć?


37974c  No.1543

to nieźle dziadki itt


c2275b  No.1556

co to za nowe zabezpieczenia?


ca1986  No.1560

Jak wejsc na rakchan?
Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / dempart / islam / marx / randamu / tingles / vg / vichan ]