[ / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / dcfg / f / fur / lippe / newbrit / v9k / wai ]

/leftypol/ - Leftist Politically Incorrect

A collective of people engaged in pretty much what the name suggests

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Options
dicesidesmodifier
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 12 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


Tags: leftism (CLICK HERE FOR MORE LEFTIST 8CHAN BOARDS), politics, activism, news

File: 92aa4bb6d6b56f3⋯.jpg (78.16 KB, 768x1024, 3:4, vvd.jpg)

 No.1551730

slechte grappen uitgave

 No.1552095

bots


 No.1552125

File: 2c5fcafdcc6717e⋯.jpg (43.75 KB, 639x640, 639:640, adebayoojay-4.jpg)


 No.1552132


 No.1552509

Wat te doen, flikkers? Is er een organisatie in Nederland waar wij als socialisten iets kunnen doen? Of moeten wij gewoon maar een beetje aan onze pik blijven trekken/SP stemmen tot dat er elders in de wereld iets gebeurd?


 No.1552527

>>1552509

>aan onze pik trekken

niks mis mee oetz


 No.1552554

File: dc9a2eb9929121a⋯.mp4 (11.29 MB, 1280x720, 16:9, left com give it to ya.mp4)

>>1552509

>[The Fundamental Theses of the Party] affirm that the nature of the party’s tasks does not change with the wind, according to the changing situations, but responds to its historical function. The conditions of the moment affect only the quantitative proportion of energy devoted by the party to the different sectors of activity and the immediate possibilities of action. Even when the party finds itself at the “deepest point of the depression” as it did in 1951, and even when it sees that “a resurgence of the revolutionary movement is conceivable only after a period of many years”, it does not renounce any of its activities. Even when the situation does not allow it to have an influence on the masses, it does not deny its task of indicating the political line to follow. Even when capitalist society, its material forces and its political agents construct a terrible barrier preventing the party from having an influence on the masses, the party does not lose any opportunity of penetrating into even the smallest fracture opened up in bourgeois society in order to widen it and implant its subversive doctrine. Even when its trade union activity is of necessity extremely limited, the party never renounces this sector of activity.

We zouden moeten proberen een partij op te zetten die een correcte Marxistische kritiek op het kapitalisme uitdraagt, in tegenstelling tot drek als de SP of de NCPN en dergelijke, en dan proberen te doen wat we kunnen om de bevolking te bereiken terwijl we wachten tot de degeneratie van het kapitalisme en het onvermijdelijke falen van reactionair-rechts ervoor zorgen dat de mensen weer een alternatief zoeken op het heersende systeem.


 No.1552556

File: 6ae60aa4c1c52a3⋯.png (81.54 KB, 351x363, 117:121, marx check em.png)


 No.1552572

File: 1b1fc404fbd7b14⋯.jpg (341.42 KB, 1199x1272, 1199:1272, 8dzjswkhufny.jpg)

>>1552554

Ok, wanneer beginnen we?


 No.1552580

als jullie een leftcom partij oprichten, gaan jullie daan ook communizatie toepassen?

want veel autonomen en krakers hebben we wel, helaas ook met veel anarcho-liberalen


 No.1554743

De Burgerbeweging doet fucking veel locale shit.

Wie wil meegaan om te kijken of ze revolutionaire potentie heeft/datzelfde in te brengen is?

Als we per ongeluk soviet-achtige structuren ermee opbouwen krijgen we een interessante basis voor verdere actie, dus lijkt me wel interessant.


 No.1554799

>>1552554

>een correcte Marxistische kritiek op het kapitalisme

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Niet alleen moet je een theoretisch correcte en voor Jan met de Pet begrijpbare theorie hebben, maar je moet deze ook omzetten in geleidelijke stappen die het leven van de mensen concreet kunnen verbeteren. Als je wil meedoen aan verkiezingen edm ten minste.

Vanuit die optiek is het waarschijnlijker interessanter om te vertrekken van een bestaand politiek platform zoals de PS (of in België de PVDA/PTB) dat reeds tegemoet komt aan het tweede (concreet geleidelijk politiek programma), en dan via intern debat het eerste (correcte theorie) verfijnen. Of een clique te vormen binnen de beweging.

Ja, dat is niet makkelijk, en je moet dan werken met idioten in die beweging die met hun eigen idee-fixés zitten, maar dat heb je ook als je van nul begint. Je mag echt niet onderschatten hoe moeilijk het is om een volksbeweging te beginnen.


 No.1554821

>>1554799

laat me raden, trotskyist?


 No.1555115

File: 18652e4f9294c7a⋯.jpg (37.95 KB, 634x590, 317:295, d9563b01e8cd12621b0d2eeaab….jpg)

>>1552554

>>1552572

het is intussen alweer maandag en er is nog steeds NIETS gebeurd


 No.1555158

Een actiegroep die Bookchin introduceert binnen de PvdD.


 No.1555267

File: f44ee3eea8c5c56⋯.png (204.01 KB, 497x682, 497:682, 072a1447dd19f2470a97b2f283….png)

Wie hier /slick entryism/ binnen de SP?


 No.1555375

>>1554821

Nog niet genoeg gelezen om te weten welke theorie het meest correct is.


 No.1555955

>>1555115

een partij maak je niet in één dag, lul

>>1555158

waarom niet de burger beweging?

>>1555267

ben je serieus? de SP is shit

>>1555375

trotsky is een eikel

zie: kroonstad


 No.1556178

>>1555955

burgerbeweging kent niemand, PvdD is iedere verkiezingen meer populair. standpunten komen al grotendeels overeen.


 No.1556353

>>1556178

Burgerbeweging is actief onder de mensen, ik zie het als een perfect begin voor de dual state om macht te trekken naar de mensen, wat kans op succesvolle revolutie verhoogt als het nodig zou zijn.


 No.1557238

File: 1697c2577eac98a⋯.jpg (94.82 KB, 427x640, 427:640, 1489353677817.jpg)

Wat is het toch ook een schatje.


 No.1557255

>>1557238

vat deze gast even voor me samen


 No.1557383

File: b1755149827ab46⋯.jpg (9.73 KB, 400x220, 20:11, b1755149827ab46857d2f29991….jpg)

Zo veel kanker in deze draad.


 No.1557521

File: 1aebe84ba97276a⋯.jpg (Spoiler Image, 49.13 KB, 600x601, 600:601, hvucHAfWt1_med.jpg)

>>1557238

Hoeveel zou je als linkse partij kunnen bereiken als je onironisch links-populistisch deed en je lijstrekker even knap als Thierry (no homo) was?


 No.1557532

>>1557383

wat doe je hier dan?


 No.1557559

>>1555115

Om eerlijk te zijn wilde ik gewoon een excuus om dat filmpje te posten. Ik ben niet eens een LinksCom.


 No.1557619

V R I J E B O N D

R

I

J

E

B

O

N

D


 No.1557626

>>1557619

ik heb er een paar stickers van, zijn ze een miem of niet?


 No.1557631

>>1557626

Best wel degelijk oetz, de paar kollektieven die ik hier in belgië ken die met hen geassocieerd zijn, zijn ook nog goed


 No.1557657

>>1557626

wel altijd gevaar voor anarcho-liberalen natuurlijk, maar dan gooi je gewoon wat post links naar hun hoofd en ze houden hun bek wel


 No.1557668

>>1557631

>dan gooi je gewoon wat post links naar hun hoofd en ze houden hun bek wel

leg uit aub


 No.1557676

>>1557668

Het zijn middenklasse kindjes die vooral de esthetiek van anarchisme aantrekkelijk vinden, geen klassenbewustzijn hebben en hun energie voornamelijk op dwaze idpol wedstrijden gooien. Post-links gedachtegoed biedt hier een goede kritiek op.


 No.1559793

>>1557676

geef een voorbeeld van post-links 'gedachtegoed'


 No.1559810

File: fce0c6cfe6fa2e3⋯.jpg (479.23 KB, 1200x800, 3:2, 1-coop-luuk-kleine-winkel-….jpg)

Wauw, socialisme in Nederland!


 No.1559815

>>1557676

>Het zijn middenklasse kindjes die vooral de esthetiek van anarchisme aantrekkelijk vinden

Nee, van de arbeiders die na een 20 jarige studie filosofie tot het anarchisme zijn gekomen moeten we het hebben.


 No.1559824

>>1559815

>iedereen die niet een naïve anarcho-liberaal is moet een gerontocraat zijn


 No.1559829

>>1559824

Je zou het haast denken, voor de serieuze anarchist kan het nooit serieus genoeg zijn, bekritiseren is een doel op zich, het werkelijke doel.


 No.1559830

>>1557521

Hangt ervan af hoeveel geld en media-sympathie je krijgt. Trouwens, zo'n fils-à-papa/homolook gaat niet samen met echt linkspopulisme.


 No.1559833

>>1559830

inderdaad, we moeten niet komen met zo'n gladgeschoren 'mn pa is advocaat' metroseksueel

hoe ziet onze ideale lijsttrekker er uit?


 No.1559844

File: 2e159b1dfd7283d⋯.jpeg (123.39 KB, 468x562, 234:281, pol-pot-in-jungles.jpeg)

>>1559833

Een man van het platteland met een vriendelijke glimlach.


 No.1559845

File: 64af63343b4793b⋯.jpg (46.13 KB, 900x600, 3:2, rudi.jpg)

>>1559833

Rudi heeft altijd wel een goede look, zo net slonzig en praktisch genoeg, en ook het juiste soort gezicht: vermoeid maar niet hopeloos.


 No.1559851

File: ccdc855aca92409⋯.jpg (7.54 KB, 228x278, 114:139, polpot.jpg)

>>1559844

koek

>>1559845

hij heeft geen baard dus dat wordt hem niet


 No.1559863

File: 32209892f6be8b0⋯.jpg (35.49 KB, 480x480, 1:1, sadetkarabulut_4_0.jpg)


 No.1559956

File: 1a489d2e80d6f85⋯.jpg (84.38 KB, 385x500, 77:100, Richard-Wolff.jpg)

File: 89f94dc0c632bbf⋯.jpg (45.58 KB, 436x426, 218:213, This is what market social….jpg)

>>1559810

Pardon meneer, heeft u een moment om te praten over Marxiaanse economie?


 No.1559963

>>1559956

wat is M-C-M' eigenlijk?

ik ben nog theoretisch onderontwikkeld maar ik snap wel dat marxiaanse economie en co-ops een miem zijn


 No.1559973


 No.1559977

File: 6a39da739b7c40d⋯.png (203.02 KB, 1600x900, 16:9, CriThe capitalism.png)

>>1559963

M — C — M' (waarde — koopwaar — meerwaarde) is de formule die Marx in Het Kapitaal gebruikt voor een versimpeld kapitaalcircuit (versimpeld, want het volledige circuit is M — C<l/mp … P … C' — M'), zie: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch04.htm.


 No.1559983

>>1559977

er is toch niks mis met het constant uitbreiden van kapitaal?

je moet toch onder socialisme automatisering en nieuwe technologie voortzetten in plaats van alleen de benodigde arbeid te leveren om de huidige productiemiddelen te gebruiken en vervangen?


 No.1559988

>>1559983

ben je verdwaald ofzo


 No.1560010

File: 1225bc4c422f136⋯.png (164.31 KB, 500x488, 125:122, revolution is certain.png)

>>1559983

>er is toch niks mis met het constant uitbreiden van kapitaal?

Het broedt crisistoestanden omdat het fundamenteel functioneert op tegenstrijdigheden. Communisten verzetten zich hiertegen omdat al deze onpersoonlijke krachten de maatschappij allerlei dingen forceert te doen.

>je moet toch onder socialisme automatisering en nieuwe technologie voortzetten in plaats van alleen de benodigde arbeid te leveren om de huidige productiemiddelen te gebruiken en vervangen?

Ja, maar dan zonder koopwaar (gecommodificeerd goed) en zonder de capitalistische wet van de waarde die ons dwingt meer te doen dan alleen produceren en consumeren voor gebruik en ons in competitie brengt.

Als je echt een totale nieuwvriend bent, kijk dan dit: https://www.youtube.com/watch?v=dGT-hygPqUM&list=PL3F695D99C91FC6F7.


 No.1560080

File: 180df67ea233645⋯.jpg (133.46 KB, 1094x896, 547:448, Sputnik_asm.jpg)

>>1559983

Daar zal het Planbureau wel voor zorgen, maak je niet dik.


 No.1560203

gaan we de provos laten herleven?


 No.1560244

>>1560010

>Het broedt crisistoestanden omdat het fundamenteel functioneert op tegenstrijdigheden

Tegenstrijdigheden zijn er altijd te vinden, een equilibrium is een illusie.


 No.1560249

>>1559863

Allochtonen zullen nooit breed electoraal succes krijgen.


 No.1560260

>>1560249

Hangt er volledig van af of ze in de bredere cultuur worden aanvaard en zijn geintegreerd of geassimileerd.

in de praktijk betekent dit voor Nederland dat er wel wat potentieel is, en dat het voor Vlaanderen schier onmogelijk zal zijn


 No.1560446

>>1560260

>hij valt voor de 'Nederland is super tolerant meme'


 No.1561489

>>1560260

jullie boffen dat de walen dat franse radicalisme in zich hebben, wij zijn meer beinvloed door de duitsers


 No.1563919

File: 1ef318165280ec2⋯.jpg (156.37 KB, 661x953, 661:953, communistinfighting.jpg)

middagbots


 No.1563980

>>1563919

hoihoi


 No.1563992

File: 7341a674c229e4e⋯.png (1.21 MB, 1000x776, 125:97, abettereurope.png)


 No.1567123

reageer eens, flikkers


 No.1567136

File: 54b8e494635fbfb⋯.jpg (305.42 KB, 1080x1500, 18:25, BENIS.jpg)

Waarom is nederlands toch zoon abortus taal?


 No.1567177

>>1563992

>Polen is enorm

Werkelijk dystopisch.


 No.1567182

>>1567123

Valt niet echt iets te zeggen. Het Nederlandse taalgebied is hopeloos bourg, verrandering zit er niet meteen aan te komen zolang de EU alles verstikt, en voor theorie kan je beter in andere threads zijn.

Maar, misschien toch een vraagje: is de Nederlandse, of Engelse vertaling van Kapital beter? Stirner heb ik in beide talen gelezen, en Nederlands was veel duidelijker; de Duitse taalspelingen kwamen veel beter tot hun recht.


 No.1567188

>>1567182

hahaha heb je onironisch stirner gelezen? je bent in een geweldige miem getrapt

wat een tijdverspilling, haha


 No.1567209

>>1567188

Het is gewoon enorm leuk.


 No.1567486

File: b4711cf48c9db6e⋯.jpg (Spoiler Image, 78.71 KB, 600x800, 3:4, CE5rbgAD1s_med.jpg)

>>1567182

Nederlands is beter tbh (vrijwel altijd zo met Duitse teksten), nieuwere vertalingen zijn trouwens ook beter dan de oudere.


 No.1568139

>>1567182

Waar kun je Stirner in het Nederlands lezen?


 No.1568147

heeft een van jullie dames wat teksten van pannekoek? liefst gewoon onvertaald


 No.1568231

File: 2d430db7be11e18⋯.pdf (10.96 MB, eigendom.pdf)


 No.1568567

>>1567182

Engels, anders kun je hier niet goed met Angelsaksen memen.


 No.1568580

>>1559810

is de coop uberhaupt een cooperatief of is het een cooperatief zoals de rabobank?


 No.1568600

Waarom is de kwaliteit van draden zo absurd slecht? Worden we overvallen?


 No.1568610

>>1567486

Het enige nadeel vind ik altijd dat je concepten dan in meerdere talen moet lezen en dat is verwarrent.

Waar kan je de zelf en zijn zelve en kapitaal in het nederlands downloaden? Met voorkeur epubje?


 No.1568649

>>1568231

wat is dat voor een kanker omslag zeg


 No.1568663

>>1568649

idd schijtlelijk, maar dat is de idiosyncratische smaak van de publicist


 No.1569884

Wat is het met Nederland en obscure ideologiën?

>raden communisme

>autonomisme

>anarcho pacifisme


 No.1569956

>>1569884

We hebben dat ene spreekwoord van "doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg", wat typisch nederlands zou zijn, maar deze speciale sneeuwvlokken spreken dat nogal tegen…


 No.1570048

File: 5991f24d4babe1f⋯.jpg (Spoiler Image, 58.58 KB, 800x600, 4:3, Zu9GJJsI8n_med.jpg)


 No.1570456

>>1569956

opzich is het ideologische aspect van "doe maar normaal" zichtbaar in deze ideologieën. allen zijn weinig revolutionair van aard en gericht op verantwoordelijkheid van individu. laten we het gezellig houwe!


 No.1570473

>>1570048

>economische politiek

>niet politieke economie

't gaat al fout in de titel.


 No.1570479

>>1570048

top, dankje


 No.1570482

>>1570456

ik vind raden communisme en autonomisme wel interessant, vooral omdat ze in communizatie weer samen komen


 No.1570485

Hallo Nachbarn!


 No.1570988

>>1570485

is jullie politiek klimaat minder liberaal dan dat van ons?


 No.1577847

voetbal


 No.1581328

piemel


 No.1588613

De As heeft al zijn uitgaven tot 2015 beschikbaar gemaakt. Niet heel bijzonder ofzo, maar een van de weinige anarchistische blaadjes in NL. Wel leuk om voor de kleine geschiedenis van anarchisme in nederland

http://www.tijdschrift-de-as.nl/


 No.1588628

>>1588613

>veganisme

meer hoef ik niet te weten, in de prullenbak ermee


 No.1588663

File: 5edb4fd321ec379⋯.png (248.96 KB, 841x618, 841:618, anarchism marx.png)

>>1588628

>anarchisme

Dat lijkt me al genoeg voor de prullenbak.


 No.1588689

>>1588628

Waarom? Dieettechnisch of echt ideologisch? Eerste snap ik, tweede ben ik benieuwd naar.


 No.1588715

File: c075d35eed6755e⋯.jpg (126.74 KB, 1176x552, 49:23, feminism and the first int….jpg)

>>1588689

plaatje relevant


 No.1588824

>>1588689

ok ok ik loop een beetje te miemen, ik ben zelf anarcho lmao

er is niks mis met veganisme, maar veel veganisten zijn idpol anarcho-liberalen


 No.1590065

File: c9723218ae6546b⋯.png (20.85 KB, 350x281, 350:281, thetiniestcomrade.png)

ik woon in VK

wie zou ik op juni 8 stemmen?

sorry voor slecht nederlands praten


 No.1591189

File: 30f8751313ba760⋯.png (872.95 KB, 616x792, 7:9, corbyn nazbol.png)

>>1590065

kameraad corbyn natuurlijk


 No.1591190

File: c84304c26c87f1e⋯.png (139.97 KB, 518x648, 259:324, 6bPnXKFbAdFnLDpNjxJOdx6lOd….png)

>>1590065

>dgw te slim om te stemmen


 No.1591249

>>1590065

Doe maar Corbyn, het zal al erg genoeg zijn voor de Britten met alles wat er zit te gebeuren.


 No.1591258

welke nederlandstalige nieuws/opinie sites gebruiken jullie?


 No.1591269

>>1591258

de speld.


 No.1591272

File: ec90adb840ed328⋯.jpg (25.66 KB, 469x340, 469:340, mark_rutte_lacht.jpg)

>>1591258

NRC Handelsblad


 No.1591321

>>1591258

De Groene, de Correspondent (graties artikelen:

http://molecule.nl/decorrespondent/) en wat linkse mensen op twitter die noemenswaardige artikelen delen.


 No.1591403

>>1591258

de gladiool


 No.1591421

File: 8eb45f6847aa06c⋯.jpg (42.75 KB, 484x534, 242:267, Ikwordzomoevandit.jpg)

>>1591321

>Waarom je Kendrick Lamar serieus moet nemen en niet zomaar kunt twerken op Beyoncé


 No.1591450

>>1591321

>>1591421

er zitten wat interessante artikelen in maar het is toch te links-liberaal, van die 'we hebben ethisch kapitalisme nodig' naïvelingen


 No.1591650

>>1591450

Zeker, Rutger Bregman et co zijn irritante wijsneusjes die slinks socialistische ideeën herpakken in een links-liberaal sausje. Maar in huidige mediaklimaat in NL zijn ze al een verlichting. Mooi design en duidelijk geschreven plus prikken ze regelmatig door de liberale frames van de rest van de media. Zag laatst op twitter dat er wel plannen zijn om een Nederlandse Jacobin op te zetten:

https://twitter.com/dewaremerijn/status/842663279784804352


 No.1591655

kut flair, misschien gedeeltelijk terecht wegens mijn positiviteit over correspondent

iemand ooit oude edities van propria cures gelezen? waren in sommige tijden communistisch en dan weer extreem reactionair.


 No.1593057

>>1591421

>dvw je nooit op het gezicht van een meisje in asuka cosplay zal klaarkomen


 No.1594513

Heeft nederland eigenlijk een eigen variatie op een communistische vlag?

Mij lijkt iets met oranje heel herkenbaar maar aan de andere kant kan het ook een beetje niet, met het koningshuis enzo. Maar aan de andere kant is het bevrijden van de kleur oranje van de nationalisten ook wel iets moois.

Hoe zou de vlag van de nederlandse socialistische republiek/federatie eruit zien?


 No.1594535

File: e60389efb6f3889⋯.png (215.67 KB, 2000x1200, 5:3, nederlandse democratische ….png)

>>1594513

halve minuut in MS paint


 No.1594540

>>1594535

we kunnen onze tandenpasta vlag en grappen over 'communisten willen je tandenborstel innemen' combineren door een vlag te maken met een tandenborstel in plaats van een hamer


 No.1594563

File: 3a71137240f8ba7⋯.jpg (3.79 KB, 204x102, 2:1, IMG_20170421_134049.jpg)


 No.1594569

File: 8d08a0fac533df8⋯.png (58.44 KB, 693x477, 77:53, 17903392_1886244281618507_….png)

>>1594513

>eigen variatie op een communistische vlag

>nederlandse socialistische republiek/federatie

Ga weg, Lenin.


 No.1594571


 No.1595375

File: 175baef7e42faf1⋯.png (2.98 KB, 254x128, 127:64, groot-nederland.png)

>>1594563

leuke omgekeerde ster

we moeten nederland, belgië en luxemburg in één socialistische republiek krijgen om daarna uit te breken in etnisch conflict


 No.1597565

Mijn god, hoe de NRC omgaat met Macron is weer hilarisch. Behandelen hem als een soort Messias. Mijn huisgenoot is ook pro-Macron, omdat Mélenchon pensioenleeftijd naar 60 wil halen en dat economisch gezien onmogelijk is. Is dat waar? Waarom is er niet een extremere communist als kandidaat? Is het erg als EU uit elkaar valt? Wat dan? Ik hoop dat Nederland kapot gaat en verhuis naar Granada tbh.


 No.1597649

>>1597565

>Waarom is er niet een extremere communist als kandidaat?

Phillipe Poutou is /onzejongen/


 No.1597790

File: 7d54e17ad89ed07⋯.png (4.23 KB, 1024x512, 2:1, nederland onder de sp.png)


 No.1597811

>>1595375

Alleen als we die wolonen eruit gooien.

Ik sta wel achter een communistisch benelux.


 No.1597857

File: b985967df2e623b⋯.png (63.27 KB, 564x651, 188:217, b985967df2e623be2a320f40e0….png)


 No.1598168

File: 5bf65a0a28b1f5c⋯.png (53.85 KB, 596x398, 298:199, amsterdamcommune.png)

>>1597857

ik vind het gewoon leuk om een beetje in MS paint te klooien

de vlag van amsterdam heeft al de juiste kleuren


 No.1598297

File: 7eea461fb7d9167⋯.png (1.84 KB, 596x398, 298:199, 5bf65a0a28b1f5c85630558e81….png)

>>1598168

Slechts 1 vlag nodig.


 No.1598310

>>1598297

saai man


 No.1601017

bots


 No.1601175

File: 5ea7f6370e84a25⋯.png (16.07 KB, 1200x800, 3:2, hoxhaistisch drenthe.png)

ok wat vinden jullie hiervan


 No.1603141

>>1601175

kom op eikels, geef antwoord


 No.1605210

BOTS


 No.1605237

>>1601175

>geen hunnebed

kut vlag


 No.1605269

File: dc337f14d234495⋯.gif (2.5 KB, 431x215, 431:215, oie_WEkspmexeXBv.gif)


 No.1605801

>>1605269

ongezuiverd autisme


 No.1606500

>>1605237

waarom een hunnebed? bunkers zijn cooler

>>1605269

wees wat creatiever


 No.1609086

bots


 No.1610865

godverkanker reageer eens


 No.1613312

kanker


 No.1613324

Bestaan er eigenlijk goeie linkse Nederlandstalige podcatsst met een focus op internaionale politiek?


 No.1613328

>>1613324

>Nederlandstalige podcatsst met een focus op internaionale politiek?

wat? Waarom zou je in godsnaam een Nederlandse podcast maken voor internationaal publiek?

>>1610865

waarop


 No.1613374

>>1613324

https://soundcloud.com/rudifreddieshow

Gaat redelijk vaak over internationale politiek.


 No.1613392

>>1613328

laat maar ik ben blint


 No.1613421

>>1613392

hi blint, I'm dad


 No.1616978

bots


 No.1617159

Wanneer je zo dom bent dat je zelfs in Nederland met zijn 1000 vangnetten bij de overheid aan moet kloppen voor nog meer vangnetten :^). Leftypol not even once.


 No.1617164

>>1617159

verdwaalde /pol/iep?

waar in deze draad vragen we om meer vangnetten? we zijn geen sociaaldemocraten

alleen kapitalisme heeft vangnetten nodig

2/10 omdat je mn tijd hebt verspild


 No.1617242

File: 54c162c3687a484⋯.png (265.22 KB, 1080x1920, 9:16, Screenshot_2017-04-27-23-4….png)

>Amsterdam

goed nieuws kameraden


 No.1617754

>>1617164

Idk jullie stemmen groenlinks :D


 No.1618676

>>1617754

>stemmen

goeie grap


 No.1623873

bots
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / dcfg / f / fur / lippe / newbrit / v9k / wai ]