[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / baaa / bleached / choroy / dempart / feet / lounge / smn ]

/len/ - Pořád jenom LEN!

Oficiálna obrazodeska Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

Catalog

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 5e292fcae527970⋯.jpg (160.86 KB, 733x615, 733:615, ovis.jpg)

5c6548  No.265[Reply]

BLÉÉÉN

BLÉÉÉÉÉN

7 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

5c6548  No.537

File: 14297840eb9946e⋯.jpg (170.81 KB, 602x777, 86:111, FaceApp_1550788880490.jpg)


5c6548  No.538

File: 5d4128c399a96c8⋯.jpg (161.76 KB, 615x695, 123:139, odborník.jpg)

File: e8ebe765b397504⋯.jpg (1.17 MB, 1282x1446, 641:723, život IT odborníka.jpg)


5c6548  No.539

File: 7f576d921f86fe3⋯.jpg (181.69 KB, 615x695, 123:139, FaceApp_1551276175363.jpg)

File: 6881e2a1280bcc4⋯.jpg (185.54 KB, 615x695, 123:139, FaceApp_1551276250759.jpg)

File: 74f26dbe754728a⋯.jpg (81.52 KB, 856x448, 107:56, FaceApp_1551276315053.jpg)

File: d44859a8d794338⋯.jpg (84.53 KB, 856x448, 107:56, FaceApp_1551276326088.jpg)


5c6548  No.540

File: bceeb81485d2d0e⋯.jpg (201.61 KB, 1536x1536, 1:1, vito.jpg)


5c6548  No.541

File: 6e3f4b58e1fba5d⋯.jpg (2.07 MB, 4252x2821, 4252:2821, 1553305430336.jpg)

File: 7a8aea7eebd5fa1⋯.jpg (1.83 MB, 4252x2821, 4252:2821, 1553305387657.jpg)

File: e9d04df5a3dc92a⋯.jpg (1.01 MB, 4252x2821, 4252:2821, 1553304818706.jpg)

File: e9d04df5a3dc92a⋯.jpg (1.01 MB, 4252x2821, 4252:2821, 1553304818706.jpg)
File: 6486a90f0794095⋯.png (336.36 KB, 500x667, 500:667, 3ed08d2018ec4cb050408467b7….png)

File: 2d1ba8509fd6a92⋯.png (95.04 KB, 464x510, 232:255, 6000_yrs_old_doomer_by_eln….png)

52a750  No.532[Reply]

Chce sa /len/ pridať do našej obrazodoskovej federácie?

Zatiaľ máme /had/ a /doomer/

t. HädDFile: be726023a10368d⋯.jpg (205.21 KB, 1024x768, 4:3, Skokna na hřišti.jpg)

0f583d  No.529[Reply]

>idem mzdokucit

>z okna elektricky vidim Skoknu

>avsak jeho vystavny LEN odfotit nestiham

Co dnes pokazilo den vam, Janovia?

33051d  No.531

>>529

>tpk jsem si vzpomněl, jak tento obrázek Vaský z alokálu přeplagátoval na jeho xichtoknihu

*srrrrrk* to byly časy….
File: e010e21c0c38db3⋯.png (6.15 KB, 787x68, 787:68, Snímka.PNG)

4b1816  No.449[Reply]

Poďme sa baviť o Poľsku a o Poliakoch

1 post omitted. Click reply to view.

df59cd  No.451

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Polsko v jednom videjku.


c87279  No.452

>>451

Co to kurwa jest?


4b1816  No.526

File: bfc1046f3b4c302⋯.png (18.04 KB, 1824x176, 114:11, Snímka.PNG)


4da903  No.527

File: 2f005dd0e58d1d0⋯.jpg (539.15 KB, 1920x1080, 16:9, a8cd53152fc8bf96cc0dfd4667….jpg)

https://www.novinky.cz/clanek/polsky-otrok-v-luxusni-rezidenci-britske-profesorky-ctyri-roky-drel-za-prosle-jidlo-40251877

>Britská vysokoškolská pedagožka podle ostrovních vyšetřovatelů spolu se svým druhem v garáži rodinného domu čtyři roky věznila Poláka, z něhož si udělala novodobého otroka.

>Manželé čtyřicátníka nutili pracovat na stavbě jejich luxusního domu v hodnotě 1,2 milionu liber (35,3 milionu korun). Za práci ho odměňovali prošlým jídlem.

>Polák byl podle britského listu nucen přespávat v garáži na plážovém lehátku a k snědku dostával jen prošlé potraviny, které si ohříval na zahradním grilu.

Absolutní stav Polska.


c87279  No.528

>>527

(((profesorka na univerzite)))
File: 90e05fe07363325⋯.png (502.27 KB, 1200x445, 240:89, posledny prezident.png)

File: 46c066632a0073c⋯.png (352.73 KB, 702x445, 702:445, jeho usmev a optimizmus a ….png)

977a02  No.521[Reply]

Andrej 'LEN' Kiska potrebuje v prezidentskom palaci dostojneho nastupcu. Podpisali ste uz jeho peticiu?

c40a5c  No.522

>PH vyzeralo ako hovno aj s vlasmi

Vyfarbi ma prekvapeného.


426e4d  No.523

<1990

>bujná kštice

>na tváři zářivý úsměv

<2008

>vlasů ubývá

>úsměv se začíná vytrácet

<2016

>LEN v plné síle

>modřina pod okem

>ve tváři výraz čistého zoufalství a utrpení

Toto je síla LENu.


667d76  No.525

>>521

Toto robil PH? Photoshop skill over 9000.
File: e1437a8827b1a08⋯.jpg (43.21 KB, 854x448, 61:32, FaceApp_1538923043164.jpg)

File: c912dd1232624cb⋯.jpg (69.29 KB, 854x448, 61:32, FaceApp_1538923302898.jpg)

File: d380ac3143fc671⋯.jpg (274.59 KB, 897x897, 1:1, FaceApp_1538923349020.jpg)

File: e6f7a3d6e104d20⋯.jpg (52.26 KB, 854x448, 61:32, FaceApp_1538922745830.jpg)

cb15a9  No.456[Reply]

Nedá sa ujsť, pred LENom neutečieš!

e6269d  No.458

Kotleba sa mi tam podobá na mladého V. Vikernesa


b6819e  No.524

File: 6ce626c7618ae1a⋯.jpg (370.95 KB, 720x1280, 9:16, 20181023.jpg)

>tpk ťa tvoje večné maskovanie LENu holením hlavy už unavuje ako psychicky, tak aj fyzicky
File: ef5a429f83b50e3⋯.jpg (134.44 KB, 947x545, 947:545, cnn.jpg)

71193c  No.373[Reply]

Migracia bola aj bude a aj my sme sem prisli kdesi z Azie.

Migraciu nezastavime, takze myslim ze mame 3 moznosti:

Izolovat sa od zbytku sveta a ist podla vzoru KLDR a podobnych krajin. Dlho nevydrzime.

Rozdelit sa na my a oni a zit v nenavisti. S tym sme mali v minulom storoci siroke skusenosti. Nenavist nikdy nepriniesla nic dobre.

Akceptovat, ze svet sa zmenil a skusit vytvorit spolocnost ktora zdiela spolocne hodnoty a skusi zit bez nenavisti. S tymto zatial moc skusenosti nemame.

10 posts omitted. Click reply to view.

eb3600  No.504

BOLIVIANOS DE MIERDAAAAAA


71193c  No.510

In a study performed at Örebro University, mothers of young children were interviewed to study attitudes on swedishness, multiculturalism and segregation. It concluded that while many expressed values as ethnic diversity being an enriching factor, but when in practice it came to choosing schools or choosing district to move to, ensuring the children had an access to a school with robust Swedish majority as they didn't want their children to grow up in a school as a minority and wanted them to be in a good Swedish language learning environment

svedi nie!


75e96d  No.518

AIDS is no longer a problem in the developed world. You don't even she'd HIV that much when you're on retroviral drugs. I still wouldn't have unprotected sex, but HIV is no longer a death sentence.

There's a new bitch in town, though: hepatitis C. Currently not treatable, you die slowly.


75e96d  No.519

File: 4f2ea25d8a4a962⋯.png (233.5 KB, 1009x1345, 1009:1345, 95d2b04644684dc872687988ac….png)


b57d02  No.520

>>519

To je nějaké kožešinářské fórum?
File: 71df2b242af2118⋯.jpg (64.17 KB, 580x339, 580:339, jUqJ.tomas_s_jpg.jpg)

de14ef  No.314[Reply]

Policajti zadržali podozrivých z vraždy Kuciaka a Kušnírovej

NAKA zadržala osem ľudí v Kolárove.

Jeden zo zatknutých je bývalí príslušník NAKA menom Tomáš S.

https://domov.sme.sk/c/20923815/policajti-zadrzali-podozrivych-z-vrazdy-kuciaka-a-kusnirovej.html

80 posts and 28 image replies omitted. Click reply to view.

9c8f12  No.513

File: eb70a49f5308eb4⋯.jpg (35.63 KB, 530x600, 53:60, 004.jpg)

>>511

>Dalibor Kohút


d24b50  No.514

/had/ ide


57b742  No.515

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/486409-student-pozabijel-ve-skole-na-krymu-17-lidi-a-70-zranil-pak-spachal-sebevrazdu.html

>Budovou školy v Kerči na Krymu ve středu otřásla exploze, která usmrtila 17 lidí a zranila na 70 dalších. Podle agentury TASS ve školní jídelně explodovala podomácku vyrobená nálož a ozývala se i střelba.

>Útočit měl osmnáctiletý student čtvrtého ročníku Vladislav Rosljakov, který následně spáchal sebevraždu. Spekuluje se, že měl konflikt se spolužáky.


ca0890  No.516

>>515

zakazme zbrane! to vyriesi tieto problemy!


d3c64f  No.517

>>516

Taká zbraň by práveže vyriešila problém menom (ty)
File: cca403d2cb56277⋯.jpg (226.21 KB, 1373x951, 1373:951, krajská výstava LENu.jpg)

65ff41  No.484[Reply]

O víkendu jsme s pičným zlem byli na Krajské výstavě LENu. Obrázky místních soutěžících příbuzné.

1 post and 4 image replies omitted. Click reply to view.

65ff41  No.486

File: 9537c9e8d67c6d2⋯.jpg (465.8 KB, 1725x1297, 1725:1297, 5.jpg)

File: 9ece2490e14e8cc⋯.jpg (142.77 KB, 734x775, 734:775, 6.jpg)

File: d99c136214f2316⋯.jpg (291.43 KB, 1569x1091, 1569:1091, 7.jpg)

File: 3f7d7b959f1a43f⋯.jpg (367.56 KB, 1769x1161, 1769:1161, 8.jpg)


65ff41  No.487

File: 30a414b424c9501⋯.jpg (312.58 KB, 1527x1171, 1527:1171, 9.jpg)

File: ddc626731c20526⋯.jpg (414.1 KB, 1849x1159, 1849:1159, 10.jpg)

File: 324c47efc743600⋯.jpg (234.23 KB, 885x1197, 295:399, 11.jpg)

File: f6b134ba5ef0fb7⋯.jpg (254.74 KB, 939x1123, 939:1123, 12.jpg)


65ff41  No.488

File: 9a870bc813e60bd⋯.jpg (267.29 KB, 989x1111, 989:1111, 13.jpg)

File: 8ae93bc26f13866⋯.jpg (207.38 KB, 749x1355, 749:1355, rvm.jpg)

File: 92de88d6d3f9628⋯.jpg (1.24 MB, 3264x1836, 16:9, rvm2.jpg)

Bonus: soudce hodnotící kvalitu LENu vypadal jako ultramužonechajská verze Vaského (byl jen o pář čísel vyšší než můj pičný démon, což je ženonechajka první kategorie).


6cbdaf  No.492

>>488

Založené dvojice potvdzujú založenosť soudce


7d903d  No.494

File: 2381ab87a13ff74⋯.mp4 (85.99 KB, 336x328, 42:41, HA-HÁ.mp4)

>>488

Tá silonová parochňa xDDDDD
File: e54f3ee66008161⋯.jpeg (116.99 KB, 580x720, 29:36, 99B22CE9-28E2-4420-AED0-F….jpeg)

a779b5  No.482[Reply]

Snažíte sa vôbec Janovia?

5fb2df  No.483

Chodím sem denne, ale nemám už na čo reagovať
File: 1b0ccb633775c39⋯.jpg (215.71 KB, 760x1347, 760:1347, perv-1.jpg)

File: 1079408e5a148aa⋯.jpg (161.55 KB, 760x1347, 760:1347, perv-3.jpg)

File: e97fa37b91d23b1⋯.jpg (213.23 KB, 760x1347, 760:1347, perv-4.jpg)

2d0dd0  No.433[Reply]

LENpedo

https://www.newsweek.com/paedophile-wants-move-another-country-so-he-can-have-sex-children-1087257

>According to Leonard, pedophiles in the UK are being “persecuted” and treated by the society as the “homosexuals 40 years ago”, or “the Jews in the Second World War”.

>Leonard believes that pedophilia will be accepted in the same way that homosexuality is today in the fullness of time.

>Leonard’s mother is a factor in holding him back as to his s*xual lifestyle, but when she dies (and she is 80 at the moment), Leonard will go abroad to seek children.

>According to Stuart (((Kaufman))), Leonard’s representative, the SHPO restrictions are “completely disproportionate” and he described him as the “Ronseal of pedophiles”.

8 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

f9a32b  No.444

>>443

rychly behdole?


f9a32b  No.445

>>444

uz som si nasiel, celkom zalozene videjko


f1cfb7  No.446

>>443

Haha, založený, len ma trochu spúšťa že vyzerá ako ultimátny sojboj.


f1cfb7  No.447

File: 00d127f755224f2⋯.png (269.29 KB, 279x526, 279:526, kukko.png)

>>443

aha je mi to jasné


f9a32b  No.448

>>447

pojebau by som
File: 79c213d351ff160⋯.jpg (34.04 KB, 500x500, 1:1, 1538485207291.jpg)

aa55f8  No.403[Reply]

zensky LEN aka zacatek konce

c36d10  No.438

File: 6d322bec564dccf⋯.jpg (387.5 KB, 720x1280, 9:16, 20181004-161421.jpg)

Začiatok konca pičného démona v autobuse.


aa55f8  No.439

>>438

picne zlo vyfuknute
File: 3059b0f43494e3f⋯.png (288.19 KB, 849x584, 849:584, xena.png)

c7e24e  No.399[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=Q-kLsIC-syg

Romance possibilities:

>willing cuckold

>homo with a healer

>homo with a smith

>strong, manly black woman

>cheating wife

Dakujem Ubisoft, dozvedam sa vela novych veci o Greckej kulture!

e10c9b  No.400

File: a8c6c1af1cc70ec⋯.png (274.38 KB, 900x844, 225:211, 1516952168537.png)

>zaujimat sa o nove hry inak ako profesionalne

?


e76140  No.408

File: 4746aca28c21a72⋯.png (82.23 KB, 842x792, 421:396, 1518170217604.png)

>o Greckej kulture

<na obrázku dva negři


08454e  No.418

File: 7cd3c4e0944cf9a⋯.jpg (126.69 KB, 600x613, 600:613, R-5696329-1473815606-8362.….jpg)

>>408

Niekto čítal Black Athene znova


c7e24e  No.431

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>deepweb onion 10 stupnov vpn

>Uvedom si, že Nukib neni jediný. Je nespočet ľudí ktorí toto robia. Dám ti napríklad taký 4chan :) 99% ľudí tam sú kokoti, no to 1% sú v tomto častokrát schopnejší ako nejaké firmy čo berú milióny, lebo je lahšie a hlavne pre toho človeka zábavnejšie robiť to ilegálne ako legálne.

heker z 4chanu.


7b226b  No.432

>>431

toto je co za krcifest zas
File: f97182c1f9d6466⋯.jpg (461.32 KB, 1479x697, 87:41, LEN.jpg)

9103f5  No.419[Reply]

Tématická edice.

646d11  No.428

File: 2e752ef43e5af93⋯.jpg (29.23 KB, 502x474, 251:237, zahubnikov osud.jpg)

stuch


09cfe2  No.429

File: 88d0e1fc1b8c69b⋯.png (119.59 KB, 1577x686, 1577:686, Janko islamolog.png)

Priznajte sa, ktorí z vás tu študuje islam a vypisuje o ňom starej materi na 4hovne?
File: f3ecb080d8f0782⋯.jpg (142.79 KB, 978x720, 163:120, f3ecb080d8f0782161b6f7c711….jpg)

94349f  No.365[Reply]

>u mého starého počítače se posral disk

<neměl jsem zálohovaný původní obsah

18 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

d4d80c  No.410

File: cbca17b063476d0⋯.mp4 (3.98 MB, 1280x720, 16:9, farted and sharted2.mp4)

>>409

pozri do konca


004b4a  No.411

>>409

Založený a červenotabletkovaný.


edf0f1  No.413

File: 7731d9241144d34⋯.webm (1.37 MB, 854x362, 427:181, jasmin pc.webm)

>>410

to vysvetluje tvoj global ban


d4d80c  No.414

>>413

nie nadarmo si najhorsi plagatnik na doske


41bd12  No.417

File: 57b96fed2c2a2ec⋯.gif (650.75 KB, 400x316, 100:79, Up look.gif)

>>410

Tieto lopty sa dotkli
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / baaa / bleached / choroy / dempart / feet / lounge / smn ]