[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bleached / choroy / dempart / jenny / lounge / lovelive / marx / xivlg ]

/lotus/ - Tale of HM Lotus

Rucham psa jak sra

Katalog

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


File: 6920eaadab6261d⋯.png (1,58 MB, 1440x1080, 4:3, 1550304309040.png)

 No.1[Odpowiedź]

Oto i początek nowej deski /lotus/!

Zebraliśmy się, aby odnaleźć naszego króla.

Pamiętajcie, rucham psa jak sra!

 No.3

File: 79e02a43cbf7f24⋯.png (601,4 KB, 640x480, 4:3, 1350710133308.png)

Jakie rozkazy, Panie?
Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] Dalej | Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bleached / choroy / dempart / jenny / lounge / lovelive / marx / xivlg ]